Δημιουργία μεμονωμένων και επαναλαμβανόμενων εργασιών

Με το Project 2010, είναι δυνατό να δημιουργήσετε εργασία για να σπάσετε την εργασία έργου σε μικρότερα κομμάτια. Ορισμένοι διαχειριστές έργου αναφέρονται σε εργασίες, αποκαλώντας τις "δραστηριότητες" ή "πακέτα εργασίας".

Τι θέλετε να κάνετε;

Δημιουργία νέας εργασίας

Προσθήκη εργασίας σε λίστα εργασιών

Εισαγάγετε μια εργασία ανάμεσα σε υπάρχουσες εργασίες

Προσθέστε μια εργασία στην προβολή διαγράμματος δικτύου

Δημιουργία πολλών εργασιών

Δημιουργία επαναλαμβανόμενης εργασίας

Μάθετε συμβουλές για την εργασία με εργασίες

Δημιουργία νέας εργασίας

Προσθήκη εργασίας σε λίστα εργασιών

 1. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Προβολές εργασιών, κάντε κλικ στην επιλογή Γράφημα Gantt.

  Εικόνα της περιοχής προβολής εργασιών.

 2. Σε ένα κενό πεδίο Όνομα εργασίας, πληκτρολογήστε ένα όνομα εργασίας και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο Enter.

Εισαγάγετε μια εργασία ανάμεσα σε υπάρχουσες εργασίες

 1. Επιλέξτε τη γραμμή, κάτω από την οποία θέλετε να εμφανιστεί μια νέα εργασία.

 2. Στην καρτέλα Εργασία, στην ομάδα Εισαγωγή, κάντε κλικ στο επάνω τμήμα του κουμπιού Εργασία.

  Εικόνα της περιοχής Εισαγωγή εργασιών.

 3. Πληκτρολογήστε το όνομα εργασίας στην γραμμή που έχει εισαχθεί. Η αρίθμηση των αναγνωριστικών εργασίας αλλάζει αυτόματα μετά από την εισαγωγή μιας εργασίας.

Προσθέστε μια εργασία στην προβολή διαγράμματος δικτύου

 1. Για μετάβαση στην προβολή Διάγραμμα δικτύου, στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Προβολές εργασιών, κάντε κλικ στην επιλογή Διάγραμμα δικτύου.

  Κουμπί Διάγραμμα δικτύου.

 2. Στην καρτέλα Εργασία, στην ομάδα Εισαγωγή, κάντε κλικ στο επάνω τμήμα του κουμπιού Εργασία.

  Εικόνα της περιοχής Εισαγωγή εργασιών.

 3. Πληκτρολογήστε το όνομα εργασίας στο νέο πλαίσιο εργασίας.

Είναι δυνατό να χρησιμοποιήσετε μια διάρθρωση για να οργανώσετε το χρονοδιάγραμμα σας, καθώς εισαγάγετε εργασίες ή μπορείτε να περιμένετε μέχρι να εισαγάγετε όλες τις εργασίες έργου σας. Όταν πραγματοποιείτε διάρθρωση χρονοδιαγράμματος στο έργο σας, απλοποιείτε την οργάνωσή του έτσι, ώστε να είναι ευκολότερη η δημιουργία, η διαχείριση και η συντήρηση του έργου σας.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία πολλών εργασιών

Εάν προσθέτετε πολλές εργασίες με ανάθεση πόρων και εξαρτήσεις εργασιών ταυτόχρονα, ενδέχεται να σας φανεί χρήσιμη η εισαγωγή αυτών των πληροφοριών στο έργο σας, χρησιμοποιώντας την προβολή φόρμας εργασίας.

 1. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Προβολές εργασιών, κάντε κλικ στην επιλογή Γράφημα Gantt.

  Εικόνα της περιοχής προβολής εργασιών.

 2. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Διαιρεμένη προβολή, επιλέξτε το στοιχείο Λεπτομέρειες.

  Εικόνα της περιοχής Διαιρεμένη προβολή

  Το παράθυρο διαιρείται έτσι, ώστε να εμφανίζεται η προβολή "Γράφημα Gantt" στο επάνω τμήμα και η προβολή "Φόρμα εργασίας" στο κάτω. Δεν είναι δυνατό να προβάλετε τη λωρίδα χρόνου ενώ προβάλετε αυτή τη διαιρεμένη προβολή.

 3. Στην προβολή Γράφημα Gantt (επάνω τμήμα), κάντε κλικ στην πρώτη κενή γραμμή στο τέλος της λίστας εργασιών.

 4. Στην προβολή Φόρμα εργασίας (κάτω τμήμα), πληκτρολογήστε πληροφορίες σχετικά με τη νέα εργασία:

  • Στο πλαίσιο Όνομα, πληκτρολογήστε το όνομα της νέας εργασίας.

  • Στο πλαίσιο Διάρκεια, πληκτρολογήστε τη διάρκεια της εργασίας.

  • Εάν θέλετε να παραμείνει σταθερή η διάρκεια της εργασίας, ανεξάρτητα από τις εκχωρήσεις πόρων, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Καθοδήγηση μέσω προσπάθειας.

  • Στις στήλες φόρμας, πληκτρολογήστε λεπτομερείς πληροφορίες για την εργασία (όπως εκχωρημένοι πόροι και προαπαιτούμενες εργασίες).

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή OK για να αποθηκεύσετε τη νέα εργασία και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στοιχείο Επόμενη για να μετακινηθείτε στην επόμενη γραμμή στην προβολή "Γράφημα Gantt".

Σημείωση: Δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιήσετε την προβολή "Φόρμα εργασίας" για να εισαγάγετε δευτερεύουσες εργασίες στο έργο σας. Για να δημιουργήσετε δευτερεύουσες εργασίες, δημιουργήστε εσοχές και προεξοχές εργασιών στην προβολή "Γράφημα Gantt".

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία επαναλαμβανόμενης εργασίας

Εάν μια εργασία επαναλαμβάνεται σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα, εισαγάγετέ την ως επαναλαμβανόμενη εργασία. Εάν δεν επαναλαμβάνεται σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα, εισαγάγετέ την ως κανονική εργασία κάθε φορά που προκύπτει.

 1. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Προβολές εργασιών, κάντε κλικ στην επιλογή Γράφημα Gantt.

  Εικόνα της περιοχής προβολής εργασιών.

 2. Επιλέξτε τη γραμμή, κάτω από την οποία θέλετε να εμφανίζεται η επαναλαμβανόμενη εργασία.

 3. Στην καρτέλα Εργασία, στην ομάδα Εισαγωγή, κάντε κλικ στο κάτω τμήμα του κουμπιού Εργασία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επαναλαμβανόμενη εργασία.

  Εικόνα του μενού Εισαγωγή εργασίας.

 4. Στο πλαίσιο Όνομα εργασίας, πληκτρολογήστε το όνομα της εργασίας.

 5. Στο πλαίσιο Διάρκεια, πληκτρολογήστε τη διάρκεια μίας εμφάνισης της εργασίας.

 6. Στην ενότητα Τύπος περιοδικότητας, κάντε κλικ στην επιλογή Ημερήσια, Εβδομαδιαία, Μηνιαία ή Ετήσια.

 7. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα από την κάθε ημέρα της εβδομάδας, κατά την οποία θα πρέπει να πραγματοποιείται η εργασία.

 8. Στο πλαίσιο Έναρξη, εισαγάγετε μια ημερομηνία έναρξης και κάντε ένα από τα εξής:

  • Επιλέξτε το στοιχείο Λήξη μετά και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον αριθμό των εμφανίσεων της εργασίας.

  • Επιλέξτε το στοιχείο Ημερομηνία λήξης και, στη συνέχεια, εισαγάγετε την ημερομηνία κατά την οποία θέλετε να ολοκληρωθεί η εργασία.

   Σημείωση: Εάν δεν εισαγάγετε ημερομηνία στο πλαίσιο Έναρξη, το Project χρησιμοποιεί την ημερομηνία έναρξης του έργου.

 9. Στην ενότητα Ημερολόγιο για τον προγραμματισμό αυτής της εργασίας, επιλέξτε ένα ημερολόγιο πόρου από τη λίστα Ημερολόγιο για να εφαρμοστεί στην εργασία. Εάν δεν θέλετε να εφαρμόσετε κανένα ημερολόγιο, επιλέξτε Κανένα.

  Συμβουλή: Εάν θέλετε να εφαρμόσετε ένα ημερολόγιο αλλά να μην το συνδέσετε με το χρονοδιάγραμμα της εργασίας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Παράβλεψη ημερολογίου πόρου από τον προγραμματισμό.

Όταν εισαγάγετε μια επαναλαμβανόμενη εργασία, αλλάζει αυτόματα η αρίθμηση των αναγνωριστικών εργασίας και εμφανίζεται ένας δείκτες Εικόνα εικονιδίου επαναλαμβανόμενης εργασίας στη στήλη Δείκτες Επικεφαλίδα στήλης "Δείκτες" .

Εάν εκχωρείτε πόρους σε μια σύνοψη επαναλαμβανόμενων εργασιών, πληκτρολογώντας τα ονόματα των πόρων στο πεδίο Ονόματα πόρων, ο πόρος θα εκχωρηθεί στη συνολική εργασία στην επαναλαμβανόμενη εργασία και όχι στις επιμέρους επαναλαμβανόμενες εργασίες όταν πραγματοποιούνται.

Αρχή της σελίδας

Μάθετε συμβουλές για την εργασία με εργασίες

Για να ορίσετε τις εργασίες σας πιο αποτελεσματικά, λάβετε υπόψη τις εξής οδηγίες:

 • Αναλύστε τις εργασίες μέχρι το επίπεδο λεπτομέρειας που θέλετε να παρακολουθείτε. Η ανάλυσή σας πρέπει να είναι λεπτομερέστερη για τις περιοχές υψηλότερου κινδύνου.

 • Βεβαιωθείτε ότι οι εργασίες έχουν σαφή κριτήρια ολοκλήρωσης.

 • Ορίστε τις εργασίες που έχουν μικρή διάρκεια σε σχέση με τη συνολική διάρκεια του έργου. Οι εργασίες με μικρή διάρκεια σάς επιτρέπουν να υπολογίσετε ευκολότερα το χρόνο και τους πόρους.

 • Αποφεύγετε να ορίζετε ως εργασίες στοιχεία όπως οι διακοπές ή η εκπαίδευση. Αντί για αυτό, μπορείτε να ορίσετε ημερολόγιο πόρου για να εξηγήσετε το μη εργάσιμο χρόνο (χρόνος διαχείρισης).

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×