Δημιουργία μακροεντολής

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα μακροεντολή για να εκτελέσετε μια συγκεκριμένη σειρά των ενεργειών και μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ομάδα μακροεντολών για την εκτέλεση σχετικών σειράς ενεργειών.

Στην Microsoft Office Access 2007, οι μακροεντολές μπορεί να περιέχονται σε αντικείμενα μακροεντολής (που μερικές φορές ονομάζονται αυτόνομες μακροεντολές) ή μπορεί να είναι ενσωματωμένες στις ιδιότητες συμβάντος φορμών, εκθέσεων ή στοιχείων ελέγχου. Οι ενσωματωμένες μακροεντολές γίνονται μέρος του αντικειμένου ή του στοιχείου ελέγχου στο οποίο είναι ενσωματωμένες. Τα αντικείμενα μακροεντολής είναι ορατά στο Παράθυρο περιήγησης, κάτω από την ενότητα Μακροεντολές. Αυτό δεν συμβαίνει στις ενσωματωμένες μακροεντολές.

Τι θέλετε να κάνετε;

Μάθετε για το πρόγραμμα δημιουργίας μακροεντολών

Δημιουργία μιας αυτόνομης μακροεντολής

Δημιουργία ομάδας μακροεντολών

Δημιουργία μιας ενσωματωμένης μακροεντολής

Επεξεργασία μακροεντολής

Χρήση των συνθηκών για τον έλεγχο των ενεργειών μακροεντολής

Μάθετε περισσότερα για τις ενέργειες μακροεντολών

Μάθετε για το πρόγραμμα δημιουργίας μακροεντολών

Χρησιμοποιείτε τη "Λειτουργία δόμησης μακροεντολών" για να δημιουργήσετε και να τροποποιήσετε μακροεντολές. Για να ανοίξετε τη "Λειτουργία δόμησης μακροεντολών":

 • Στην καρτέλα Δημιουργία, στην ομάδα άλλο, κάντε κλικ στην επιλογή μακροεντολή. Εάν αυτή η εντολή δεν είναι διαθέσιμη, κάντε κλικ στο βέλος κάτω από την ενότητα ή το κουμπί Λειτουργική μονάδα κλάσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή μακροεντολή. Εικόνα κουμπιού

  Εμφανίζεται η εφαρμογή "Πρόγραμμα δημιουργίας μακροεντολής".

Λειτουργία δόμησης μακροεντολών

Στο παράθυρο του Προγράμματος δημιουργίας μακροεντολών, δημιουργείτε τη λίστα ενεργειών που θέλετε να πραγματοποιήσετε ενώ εκτελείται η μακροεντολή. Όταν ανοίγετε το Πρόγραμμα δημιουργίας μακροεντολών για πρώτη φορά, εμφανίζονται η στήλη Ενέργεια, η στήλη Ορίσματα και η στήλη Σχόλιο.

Κάτω από την ενότητα Ορίσματα ενέργειας, εισάγετε και επεξεργάζεστε τα ορίσματα στην αριστερή πλευρά κάθε ενέργειας μακροεντολής, αν απαιτούνται. Στη δεξιά πλευρά εμφανίζεται ένα πλαίσιο περιγραφής που περιέχει μια σύντομη περιγραφή κάθε ενέργειας ή ορίσματος. Κάντε κλικ σε μια ενέργεια ή κάποιο όρισμα ενέργειας για να διαβάσετε το πλαίσιο περιγραφής.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εντολές στην καρτέλα Σχεδίαση της λειτουργίας δόμησης μακροεντολών για να δημιουργήσετε, να ελέγξετε και να εκτελέσετε μια μακροεντολή.

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις εντολές που είναι διαθέσιμες στην καρτέλα Σχεδίαση του Προγράμματος δημιουργίας μακροεντολών.

Ομάδα

Εντολή

Περιγραφή

Εργαλεία

Εκτέλεση

Πραγματοποιεί τις ενέργειες που παραθέτει η μακροεντολή.

Ένα βήμα

Ενεργοποιείται η κατάσταση λειτουργίας βήμα-προς-βήμα. Όταν εκτελείτε τη μακροεντολή σε αυτήν την κατάσταση λειτουργίας, κάθε ενέργεια πραγματοποιείται ξεχωριστά. Εφόσον ολοκληρωθεί κάθε ενέργεια, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Βήμα μακροεντολής. Κάντε κλικ στην επιλογή Βήμα στο παράθυρο διαλόγου για να προχωρήσετε στην επόμενη ενέργεια. Κάντε κλικ στην επιλογή Διακοπή όλων των μακροεντολών για να διακόψετε αυτή και τυχόν άλλες μακροεντολές που εκτελούνται. Κάντε κλικ στο κουμπί Συνέχεια για να βγείτε από την κατάσταση λειτουργίας βήμα-προς-βήμα και να πραγματοποιήσετε τις υπόλοιπες ενέργειες χωρίς διακοπή.

Δόμηση

Όταν εισάγετε ένα όρισμα ενέργειας που μπορεί να περιέχει μια παράσταση, ενεργοποιείται αυτό το κουμπί. Κάντε κλικ στο κουμπί Δόμηση για να ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Πρόγραμμα δημιουργίας παράστασης, που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε την παράσταση.

Γραμμές

Εισαγωγή γραμμών

Εισάγει μία ή περισσότερες κενές γραμμές ενέργειας επάνω από την επιλεγμένη ή τις επιλεγμένες γραμμές.

Διαγραφή γραμμών

Διαγράφει την επιλεγμένη γραμμή ή γραμμές ενέργειας.

Εμφάνιση/Απόκρυψη

Εμφάνιση όλων των ενεργειών

Εμφανίζει περισσότερες ή λιγότερες ενέργειες μακροεντολής στην αναπτυσσόμενη λίστα Ενέργεια.

 • Για να εμφανιστεί μεγαλύτερη λίστα ενεργειών μακροεντολών, κάντε κλικ στην εντολή Εμφάνιση όλων των ενεργειών. Όταν είναι διαθέσιμη η λίστα των ενεργειών μακροεντολών, το κουμπί Εμφάνιση όλων των ενεργειών εμφανίζεται επιλεγμένο. Εάν επιλέξετε μια ενέργεια μακροεντολής από αυτή την μεγαλύτερη λίστα ενεργειών μακροεντολής, μπορεί να πρέπει να εκχωρήσετε στη βάση δεδομένων ρητή εμπιστευτικότητα πριν να μπορείτε να την εκτελέσετε.

 • Για να αλλάξετε από μια μεγαλύτερη λίστα ενεργειών μακροεντολής σε μια μικρότερη που εμφανίζει μόνο τις μακροεντολές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια βάση δεδομένων που δεν είναι έμπιστη, βεβαιωθείτε ότι το κουμπί Εμφάνιση όλων των ενεργειών δεν είναι επιλεγμένο.

  Συμβουλή: Εάν είναι επιλεγμένο το κουμπί Εμφάνιση όλων των ενεργειών, κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση όλων των ενεργειών για να καταργήσετε την επιλογή. Όταν δεν είναι επιλεγμένο το κουμπί Εμφάνιση όλων των ενεργειών, είναι διαθέσιμη η μικρότερη λίστα έμπιστων ενεργειών μακροεντολής.

Ονόματα μακροεντολής

Εμφάνιση ή απόκρυψη της στήλης Όνομα μακροεντολής. Ονόματα μακροεντολών απαιτούνται στις ομάδες μακροεντολών για το διαχωρισμό των μεμονωμένων μακροεντολών μεταξύ τους, αλλά διαφορετικά, τα ονόματα μακροεντολών είναι προαιρετικό. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία μιας ομάδας μακροεντολών.

Συνθήκες

Εμφανίζει η αποκρύπτει τη στήλη Συνθήκες. Την στήλη αυτή την χρησιμοποιείτε για να εισάγετε παραστάσεις που ελέγχουν πότε εκτελείται μια ενέργεια.

Ορίσματα

Εμφανίζει η αποκρύπτει τη στήλη Ορίσματα. Η στήλη αυτή εμφανίζει τα ορίσματα για κάθε ενέργεια μακροεντολής και διευκολύνει την ανάγνωση της μακροεντολής. Εάν δεν εμφανίζεται η στήλη Ορίσματα, θα πρέπει να κάνετε κλικ σε κάθε ενέργεια και να διαβάσετε τα ορίσματα κάτω από τη λίστα Ορίσματα ενεργειών. Δεν είναι δυνατή η εισαγωγή ορισμάτων στη στήλη Ορίσματα.

Συμβουλή: Η λειτουργία δόμησης μακροεντολών σχεδιάστηκε με την Access 2010 ώστε να είναι ακόμα πιο εύκολη δημιουργία, τροποποίηση και την κοινή χρήση των μακροεντολών πρόσβασης.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Δημιουργία μιας αυτόνομης μακροεντολής

 1. Στην καρτέλα Δημιουργία, στην ομάδα άλλο, κάντε κλικ στην επιλογή μακροεντολή. Εάν αυτή η εντολή δεν είναι διαθέσιμη, κάντε κλικ στο βέλος κάτω από την ενότητα ή το κουμπί Λειτουργική μονάδα κλάσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή μακροεντολή. Εικόνα κουμπιού

  Εμφανίζεται η εφαρμογή "Πρόγραμμα δημιουργίας μακροεντολής".

 2. Προσθέστε μια ενέργεια στη μακροεντολή.

  • Στο Πρόγραμμα δημιουργίας μακροεντολής, κάντε κλικ στο πρώτο κενό κελί της στήλης Ενέργεια.

  • Πληκτρολογήστε την ενέργεια που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ή κάντε κλικ στο βέλος για να εμφανιστεί η λίστα των διαθέσιμων ενεργειών και στη συνέχεια, επιλέξτε την ενέργεια που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

   Επιλογή μιας ενέργειας μακροεντολής

  • Στην ενότητα Ορίσματα ενέργειας (στο κάτω μέρος της λειτουργίας δόμησης μακροεντολής), καθορίστε τα ορίσματα για την ενέργεια, αν απαιτούνται.

   Εισαγωγή ορισμάτων ενέργειας

   Σημείωση: 

   • Καθώς πληκτρολογείτε ορίσματα στο παράθυρο Ορίσματα ενέργειας, εμφανίζονται στη στήλη Ορίσματα στη λίστα ενεργειών. Ωστόσο, η στήλη Ορίσματα είναι μόνο για εμφάνιση. Δεν είναι δυνατή η εισαγωγή ορισμάτων σε αυτή τη στήλη.

   • Για να εμφανιστεί μια σύντομη περιγραφή κάθε ορίσματος, στο παράθυρο Ορίσματα ενεργειώνκάντε κλικ στο πλαίσιο ορίσματος και στη συνέχεια διαβάστε την περιγραφή στο διπλανό πλαίσιο.

    Συμβουλές

    • Για μια όρισμα ενέργειας των οποίων η ρύθμιση είναι ένα όνομα αντικειμένου βάσης δεδομένων, μπορείτε να ορίσετε το όρισμα σύροντας το αντικείμενο από το παράθυρο περιήγησης στο πλαίσιο ορίσματος Όνομα αντικειμένου την ενέργεια.

    • Επίσης, μπορείτε να δημιουργήσετε μια ενέργεια αν σύρετε ένα αντικείμενο βάσης δεδομένων από το Παράθυρο περιήγησης, σε μια κενή γραμμή στο Πρόγραμμα δημιουργίας μακροεντολής. Εάν σύρετε έναν πίνακα, ένα ερώτημα, μια φόρμα,μια έκθεση ή μια μονάδα λειτουργίας στο Πρόγραμμα δημιουργίας μακροεντολής, η Access προσθέτει μια ενέργεια που ανοίγει τον πίνακα, το ερώτημα, τη φόρμα ή την έκθεση. Εάν σύρετε μια μακροεντολή στο Πρόγραμμα δημιουργίας μακροεντολής, η Access προσθέτει μια ενέργεια που εκτελεί την μακροεντολή.

  • Προαιρετικά, μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα σχόλιο για την ενέργεια, στη στήλη Σχόλιο.

 3. Για να προσθέσετε περισσότερες ενέργειες στη μακροεντολή, μετακινηθείτε σε μια άλλη γραμμή ενέργειας και έπειτα, επαναλάβετε το βήμα 2.

Όταν εκτελείτε την μακροεντολή, η Access εκτελεί τις ενέργειες με τη σειρά με την οποία τις έχετε τοποθετήσει στη λίστα.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Δημιουργία ομάδας μακροεντολών

Εάν θέλετε να ομαδοποιήσετε πολλές συσχετισμένες μακροεντολές σε ένα αντικείμενο μακροεντολής, μπορείτε να δημιουργήσετε μια ομάδα μακροεντολών.

 1. Στην καρτέλα Δημιουργία, στην ομάδα άλλο, κάντε κλικ στην επιλογή μακροεντολή. Εάν αυτή η εντολή δεν είναι διαθέσιμη, κάντε κλικ στο βέλος κάτω από την ενότητα ή το κουμπί Λειτουργική μονάδα κλάσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή μακροεντολή. Εικόνα κουμπιού

  Εμφανίζεται η εφαρμογή "Πρόγραμμα δημιουργίας μακροεντολής".

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Εμφάνιση/απόκρυψη, κάντε κλικ στην επιλογή Ονόματα μακροεντολών Εικόνα κουμπιού , εάν δεν είναι ήδη επιλεγμένο.

  Η στήλη Όνομα μακροεντολής εμφανίζεται στο στο Πρόγραμμα δημιουργίας μακροεντολής.

  Σημείωση: Τα ονόματα μακροεντολών είναι απαραίτητα στις ομάδες μακροεντολών, για το διαχωρισμό των μεμονωμένων μακροεντολών. Το όνομα μακροεντολής εμφανίζεται στην ίδια γραμμή με την πρώτη ενέργεια της μακροεντολής. Η στήλη "Όνομα μακροεντολής" παραμένει κενή για τυχόν επόμενες ενέργειες στην μακροεντολή. Η μακροεντολή ολοκληρώνεται όταν συναντήσετε το επόμενο όνομα μακροεντολής .

 3. Στη στήλη Όνομα μακροεντολής, πληκτρολογήστε ένα όνομα για την πρώτη μακροεντολή στην ομάδα μακροεντολών.

 4. Προσθέστε τις ενέργειες που θέλετε να πραγματοποιεί η πρώτη μακροεντολή.

  • Στη στήλη Ενέργεια, κάντε κλικ στο βέλος, για να εμφανίσετε τη λίστα ενεργειών.

  • Κάντε κλικ στην ενέργεια που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  • Στην ενότητα Ορίσματα ενέργειας, καθορίστε τα ορίσματα για την ενέργεια, αν απαιτούνται.

   Για να εμφανιστεί μια σύντομη περιγραφή κάθε ορίσματος, κάντε κλικ στο πλαίσιο ορίσματος και στη συνέχεια διαβάστε την περιγραφή στη δεξιά πλευρά του ορίσματος.

   Συμβουλές

   • Για τα ορίσματα ενέργειας των οποίων η ρύθμιση είναι ένα όνομα αντικειμένου βάσης δεδομένων, μπορείτε να ορίσετε το όρισμα σύροντας το αντικείμενο από το Παράθυρο περιήγησης στο πλαίσιο ορίσματος Όνομα αντικειμένου.

   • Επίσης, μπορείτε να δημιουργήσετε μια ενέργεια αν σύρετε ένα αντικείμενο βάσης δεδομένων από το Παράθυρο περιήγησης, σε μια κενή γραμμή στο Πρόγραμμα δημιουργίας μακροεντολής. Εάν σύρετε έναν πίνακα, ένα ερώτημα, μια φόρμα,μια έκθεση ή μια μονάδα λειτουργίας στο Πρόγραμμα δημιουργίας μακροεντολής, η Access προσθέτει μια ενέργεια που ανοίγει τον πίνακα, το ερώτημα, τη φόρμα ή την έκθεση. Εάν σύρετε μια μακροεντολή στο Πρόγραμμα δημιουργίας μακροεντολής, η Access προσθέτει μια ενέργεια που εκτελεί την μακροεντολή.

  • Προαιρετικά, μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα σχόλιο για την ενέργεια.

 5. Μετακινηθείτε στην επόμενη κενή γραμμή και στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα όνομα για την επόμενη μακροεντολή στην στήλη Όνομα μακροεντολής.

 6. Προσθέστε τις ενέργειες που θέλετε να πραγματοποιεί η μακροεντολή.

 7. Επαναλάβετε τα βήματα 5 και 6 για κάθε μακροεντολή στην ομάδα μακροεντολών.

Η παρακάτω απεικόνιση αναπαριστά μια μικρή ομάδα μακροεντολής. Η ομάδα μακροεντολής περιέχει δύο μακροεντολές, τα ονόματα των οποίων εμφανίζονται στη στήλη Όνομα μακροεντολής. Κάθε μακροεντολή περιέχει δύο ενέργειες.

Παράδειγμα ομάδας μακροεντολής

Σημείωση: 

 • Όταν αποθηκεύετε την ομάδα μακροεντολών, το όνομα που καθορίζετε είναι το όνομα της ομάδας μακροεντολών. Στο προηγούμενο παράδειγμα, το όνομα της ομάδας μακροεντολής είναι Μακροεντολή3. Το όνομα αυτό εμφανίζεται κάτω από τη λίστα Μακροεντολές στο Παράθυρο περιήγησης. Για να κάνετε παραπομπή σε μια μακροεντολή μιας ομάδας μακροεντολών, χρησιμοποιείτε αυτήν τη σύνταξη:

  όνομα ομάδας μακροεντολών.όνομα μακροεντολής

  Για παράδειγμα, στην προηγούμενη απεικόνιση, το όνομα, Macro3.FoundMsg αναφέρεται στη δεύτερη μακροεντολή της ομάδας μακροεντολών.

 • Εάν εκτελείτε μια ομάδα μακροεντολών κάνοντας διπλό κλικ επάνω στο παράθυρο περιήγησης ή κάνοντας κλικ στην επιλογή Εκτέλεση Εικόνα κουμπιού στην ομάδα Εργαλεία στην καρτέλα Σχεδίαση, η Access εκτελεί μόνο την πρώτη μακροεντολή στην ομάδα, σταματά όταν φτάσει η δεύτερη όνομα της μακροεντολής.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Δημιουργία μιας ενσωματωμένης μακροεντολής

Οι ενσωματωμένες μακροεντολές διαφέρουν από τις αυτόνομες μακροεντολές επειδή αποθηκεύονται στις ιδιότητες συμβάντος φορμών, εκθέσεων ή στοιχείων ελέγχου. Δεν εμφανίζονται ως αντικείμενα κάτω από τη λίστα Μακροεντολές στο Παράθυρο περιήγησης. Αυτό μπορεί να διευκολύνει τη διαχείριση της βάσης δεδομένων, επειδή δεν χρειάζεται να παρακολουθείτε τα ξεχωριστά αντικείμενα μακροεντολής που περιέχουν μακροεντολές για μια φόρμα ή μια έκθεση. Επίσης, οι ενσωματωμένες μακροεντολές συμπεριλαμβάνονται με τη φόρμα ή την έκθεση όταν την αντιγράφετε, την εισάγετε ή την εξάγετε.

Για παράδειγμα εάν δεν θέλετε να εμφανίζεται μια έκθεση όταν δεν υπάρχουν δεδομένα, μπορείτε να ενσωματώσετε μια μακροεντολή στην ιδιότητα συμβάντος On No Data της έκθεσης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενέργεια MsgBox για να εμφανίζεται ένα μήνυμα και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσετε την ενέργεια CancelEvent για να ακυρωθεί η έκθεση αντί να εμφανιστεί μια κενή σελίδα.

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ σε φόρμα ή την έκθεση που θα περιέχει τη μακροεντολή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης Εικόνα κουμπιού ή Προβολή διάταξης Εικόνα κουμπιού .

 2. Στην περίπτωση που το φύλλο ιδιοτήτων δεν εμφανίζεται ήδη, πιέστε το πλήκτρο F4 για να το εμφανίσετε.

 3. Κάντε κλικ στο στοιχείο ελέγχου ή την ενότητα που περιέχει την ιδιότητα συμβάντος στην οποία θέλετε να ενσωματώσετε την μακροεντολή. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε το στοιχείο ελέγχου ή την ενότητα (ή ολόκληρη τη φόρμα ή την έκθεση) χρησιμοποιώντας την αναπτυσσόμενη λίστα στην περιοχή Τύπος επιλογής στην αρχή του φύλλου ιδιοτήτων.

 4. Στο φύλλο ιδιοτήτων, κάντε κλικ στην καρτέλα Δεδομένα.

 5. Κάντε κλικ στην ιδιότητα συμβάντος στην οποία θέλετε να ενσωματώσετε στη μακροεντολή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί "Δόμηση" .

 6. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή λειτουργίας δόμησης, κάντε κλικ στην επιλογή Λειτουργία δόμησης μακροεντολών και έπειτα, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 7. Στο παράθυρο "Πρόγραμμα δημιουργίας Μακροεντολής", κάντε κλικ στην πρώτη γραμμή στη στήλη Ενέργεια.

 8. Στην αναπτυσσόμενη λίστα Ενέργεια, κάντε κλικ στην ενέργεια που θέλετε.

 9. Εισάγετε οποιαδήποτε απαιτούμενα ορίσματα στην ενότητα Ορίσματα ενέργειας.

 10. Εάν θέλετε να προσθέσετε και άλλη ενέργεια, κάντε κλικ στην επόμενη γραμμή της στήλης Ενέργεια και επαναλάβετε τα βήματα 8 και 9.

 11. Μόλις ολοκληρωθεί η λίστα, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη και στη συνέχεια, κάντε δύο φορές κλικ στο κουμπί OK.

Η μακροεντολή εκτελείται κάθε φορά που ενεργοποιείται τη ιδιότητα συμβάντος.

Σημείωση: Η Access σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε μια ομάδα μακροεντολών ως μια ενσωματωμένη μακροεντολή. Ωστόσο, μόνο την πρώτη μακροεντολή στην ομάδα εκτελείται κατά την ενεργοποίηση του συμβάντος. Οι επόμενες μακροεντολές στην ομάδα παραβλέπονται.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Επεξεργασία μακροεντολής

 • Για να εισάγετε μια γραμμή ενέργειας     Κάντε δεξιό κλικ στη γραμμή ενέργειας που βρίσκεται επάνω από την οποία θέλετε να εισαγάγετε μια νέα γραμμή ενέργειας και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Εισαγωγή γραμμών. Εικόνα κουμπιού

 • Για να διαγράψετε μια γραμμή ενέργειας     Κάντε δεξιό κλικ στη γραμμή ενέργειας που θέλετε να διαγράψετε και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή γραμμών. Εικόνα κουμπιού

 • Για να μετακινήσετε μια γραμμή ενέργειας     Επιλέξτε τη γραμμή ενέργειας, κάνοντας κλικ στην κεφαλίδα γραμμής στα αριστερά της ενέργειας και στη συνέχεια σύρετέ την σε μια νέα θέση.

Μπορείτε να εισάγετε, να διαγράψετε ή να μετακινήσετε πολλές γραμμές αν επιλέξετε πρώτα την ομάδα γραμμών και στη συνέχεια πραγματοποιήσετε τη λειτουργία που θέλετε. Για να επιλέξετε μια ομάδα γραμμών, κάντε κλικ στην κεφαλίδα γραμμής για την πρώτη γραμμή που θέλετε να επιλέξετε, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην κεφαλίδα γραμμής για την τελευταία γραμμή που θέλετε να επιλέξετε. (η κεφαλίδα γραμμής είναι το σκιασμένο πλαίσιο στην αριστερή πλευρά κάθε γραμμής ενέργειας.)

Μια εναλλακτική μέθοδος επιλογής πολλών γραμμών είναι η τοποθέτηση του δείκτη του ποντικιού επάνω από την κεφαλίδα της πρώτης γραμμής που θέλετε να επιλέξετε και στη συνέχεια, να κάνετε κλικ και να σύρετε το δείκτη προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε τις άλλες γραμμές.

Σημείωση: Κατά την επιλογή γραμμών με κλικ και μεταφορά,η πρώτη γραμμή που επιλέγετε δεν πρέπει να είναι ήδη επιλεγμένη. Εάν είναι ήδη επιλεγμένη, η Access θα θεωρήσει ότι προσπαθείτε να σύρετε τη γραμμή σε νέα τοποθεσία.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Χρήση των συνθηκών για τον έλεγχο των ενεργειών μακροεντολής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε πρόταση που αποτιμάται σε True/False ή Yes/No σε μια συνθήκη. Η ενέργεια μακροεντολής θα εκτελεστεί αν η συνθήκη αποτιμάται σε True (ή Yes).

Για να εισάγετε μια συνθήκη για μια ενέργεια μακροεντολής, θα πρέπει πρώτα να εμφανίσετε τη στήλη Συνθήκη στη λειτουργία δόμησης μακροεντολής:

 • Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Εμφάνιση/απόκρυψη, κάντε κλικ στην επιλογή συνθηκών Εικόνα κουμπιού .

Πληκτρολογήστε μια πρόταση στη στήλη Συνθήκη. Δεν πρέπει να υπάρχει το σύμβολο συν (=) πριν από την πρόταση. Για να εφαρμοστεί μια συνθήκη σε πολλές ενέργειες ταυτόχρονα, πληκτρολογήστε ... σε κάθε επόμενη γραμμή. Για παράδειγμα:

Συνθήκη που εφαρμόζεται σε πολλές ενέργειες μακροεντολής

Συμβουλή: Προκειμένου η Access να παραβλέψει προσωρινά κάποια ενέργεια, πληκτρολογήστε False ως μια συνθήκη. Η προσωρινή παράβλεψη μιας ενέργειας μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη όταν προσπαθείτε να εντοπίσετε προβλήματα σε μια μακροεντολή.

Παραδείγματα συνθηκών μακροεντολής

Χρησιμοποιήστε αυτήν την πρόταση

Για να εκτελέσετε την ενέργεια αν

[Πόλη]="Παρίσι".

"Παρίσι" είναι η τιμή "Πόλη" στο πεδίο της φόρμας από την οποία εκτελέστηκε η μακροεντολή.

DCount("[ΚωδΠαραγγελίας]", "Παραγγελίες")>35

Υπάρχουν περισσότερες από 35 καταχωρήσεις στο πεδίο "ΚωδΠαραγγελίας" του πίνακα "Παραγγελίες".

DCount("*", "Λεπτομέρειες παραγγελίας", "[ΚωδΠαραγγελίας]=Forms![Παραγγελίες]![ΚωδΠαραγγελίας]")>3

Το πεδίο "ΚωδΠαραγγελίας" του πίνακα "Λεπτομέρειες παραγγελίας" ταιριάζει με το πεδίο "ΚωδΠαραγγελίας" της φόρμας "Παραγγελίες" σε περισσότερες από τρεις καταχωρήσεις του πίνακα.

[ΗμΑποστολής] Between #2-Φεβ-2007# And #2-Μαρ-2007#

Η τιμή του πεδίου "ΗμΑποστολής" της φόρμας από την οποία εκτελείται η μακροεντολή δεν είναι πριν από τις 2-Φεβ-2007 ούτε μετά τις 2-Μαρ-2007.

Forms![Προϊόντα]![ΜονάδεςΣεΣτοκ]<5

Η τιμή του πεδίου "ΜονάδεςΣεΣτοκ" της φόρμας "Προϊόντα" είναι μικρότερη του 5.

IsNull([Όνομα])

Η τιμή "όνομα" στη φόρμα από την οποία εκτελείται η μακροεντολή είναι Null (δεν έχει τιμή). Αυτή η παράσταση είναι ισοδύναμο με [όνομα] είναι Null.

[Χώρα]="ΗνΒασίλειο" And Forms![ΣύνολοΠωλήσεων]![ΣύνολοΠαραγγελιών]>100

Η τιμή του πεδίου "Χώρα" της φόρμας από την οποία εκτελείται η μακροεντολή είναι "ΗνΒασίλειο" και η τιμή του πεδίου "ΣύνολοΠαραγγελιών" της φόρμας "ΣύνολοΠωλήσεων" είναι μεγαλύτερες του 100.

[Χώρα] In ("Γαλλία", "Ιταλία", "Ισπανία") And Len([ΤαχυδρομικόςΚώδικας])<>5

Η τιμή του πεδίου "Χώρα" της φόρμας από την οποία εκτελείται η μακροεντολή είναι "Γαλλία", "Ιταλία" ή "Ισπανία" και ο ταχυδρομικός κώδικας δεν έχουν μήκος 5 χαρακτήρων.

MsgBox("Επιβεβαίωση αλλαγών;",1)=1

Κάνετε κλικ στο κουμπί ΟΚ σε ένα παράθυρο διαλόγου όπου η συνάρτηση MsgBox εμφανίζει την ερώτηση Επιβεβαίωση αλλαγών;. Αν κάνετε κλικ στο κουμπί Άκυρο του παραθύρου διαλόγου, η Access αγνοεί την ενέργεια.

[TempVars]![MyVar]=43

Η τιμή του το προσωρινής μεταβλητής MyVar (δημιουργηθεί με τη χρήση του ενέργεια μακροεντολής SetTempVar ) ισούται με 43.

[MacroError]<>0

Η τιμή της ιδιότητας του αντικειμένου MacroErrorαριθμός δεν είναι ίσο με 0, γεγονός που σημαίνει ότι έχει παρουσιαστεί σφάλμα στη μακροεντολή. Αυτή η συνθήκη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το Εκκαθάριση σφάλματος μακροεντολής και OnError ενέργειες μακροεντολών για να ελέγξετε τι συμβαίνει όταν παρουσιάζεται ένα σφάλμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παραστάσεις, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία παράστασης.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Μάθετε περισσότερα για τις ενέργειες μακροεντολών

Ενώ εργάζεστε το Πρόγραμμα δημιουργίας μακροεντολών, μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με μια ενέργεια ή ένα όρισμα αν κάνετε κλικ στο στοιχείο και διαβάσετε την περιγραφή του στο πλαίσιο στην κάτω δεξιά γωνία του παραθύρου του Προγράμματος δημιουργίας μακροεντολών. Επίσης, κάθε ενέργεια μακροεντολής έχει ένα συσχετισμένο θέμα στη Βοήθεια. Για να μάθετε περισσότερα για μια ενέργεια, επιλέξτε μια ενέργεια από τη λίστα ενεργειών και στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο F1.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×