Δημιουργία μακροεντολής δεδομένων

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Οι μακροεντολές δεδομένων είναι μια νέα δυνατότητα της Access 2010 που σας επιτρέπει να προσθέτετε λογική σε συμβάντα που παρουσιάζονται σε πίνακες, όπως προσθήκη, ενημέρωση ή διαγραφή δεδομένων. Είναι παρόμοιες με τα "εναύσματα" του Microsoft SQL Server. Αυτό το άρθρο σας δείχνει πώς μπορείτε να δημιουργήσετε και να εντοπίσετε σφάλματα στις μακροεντολές δεδομένων.

Σε αυτό το άρθρο

Σχετικά με τις μακροεντολές δεδομένων

Δημιουργία μακροεντολής δεδομένων βάσει συμβάντων

Δημιουργήστε μια καθορισμένη μακροεντολή δεδομένων

Διαχείριση μακροεντολών δεδομένων

Εντοπισμός σφαλμάτων μακροεντολές δεδομένων

Πληροφορίες για τις μακροεντολές δεδομένων

Η διαχείριση των μακροεντολών δεδομένων πραγματοποιείται από την καρτέλα Πίνακας, κατά την προβολή ενός πίνακα στην προβολή φύλλου δεδομένων και δεν εμφανίζονται στην περιοχή Μακροεντολές, στο παράθυρο περιήγησης. Μεταξύ άλλων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις μακροεντολές δεδομένων για να επικυρώσετε και να εξασφαλίσετε την ακρίβεια των δεδομένων ενός πίνακα. Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι μακροεντολών δεδομένων—αυτές που ενεργοποιούνται από συμβάντα του πίνακα (οι οποίες ονομάζονται και μακροεντολές "βάσει συμβάντων") και αυτές που εκτελούνται ως απάντηση σε επώνυμη κλήση (οι οποίες ονομάζονται και "επώνυμες" μακροεντολές δεδομένων).

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία μακροεντολής δεδομένων βάσει συμβάντων

Τα συμβάντα πίνακα παρουσιάζονται κάθε φορά που κάνετε προσθήκη, ενημέρωση ή διαγραφή δεδομένων σε έναν πίνακα. Μπορείτε να προγραμματίσετε μια μακροεντολή δεδομένων να εκτελείται αμέσως μετά από κάποιο από αυτά τα τρία συμβάντα ή ακριβώς πριν από ένα συμβάν διαγραφής ή αλλαγής. Χρησιμοποιήστε την παρακάτω διαδικασία για να συνδέσετε μια μακροεντολή δεδομένων με ένα συμβάν πίνακα:

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε διπλό κλικ στον πίνακα στον οποίο θέλετε να προσθέσετε τη μακροεντολή δεδομένων.

 2. Στην καρτέλα Πίνακας, στην ομάδα Πριν από τα συμβάντα ή στην ομάδα Μετά από τα συμβάντα, κάντε κλικ στο συμβάν, στο οποίο θέλετε να προσθέσετε τη μακροεντολή. Για παράδειγμα, για να δημιουργήσετε μια μακροεντολή δεδομένων που θα εκτελείται αφού διαγράψετε μια εγγραφή από τον πίνακα, κάντε κλικ στην επιλογή Μετά από τη διαγραφή.

  Σημείωση: Εάν ένα συμβάν έχει ήδη συσχετισμένη μακροεντολή, το εικονίδιό του εμφανίζεται με επισήμανση στην Κορδέλα.

  Η Access ανοίγει τη Λειτουργία δόμησης μακροεντολών. Ένα έχει δημιουργηθεί προηγουμένως μακροεντολή για αυτό το συμβάν, η Access εμφανίζει την υπάρχουσα μακροεντολή.

 3. Προσθέστε τις ενέργειες που θέλετε να εκτελεί η μακροεντολή.

 4. Αποθηκεύστε και κλείστε τη μακροεντολή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία μακροεντολών, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία μακροεντολής περιβάλλοντος εργασίας χρήστη.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία επώνυμης μακροεντολής δεδομένων

Μια επώνυμη ή "μεμονωμένη" μακροεντολή δεδομένων συσχετίζεται με έναν συγκεκριμένο πίνακα αλλά όχι με συγκεκριμένο συμβάν. Μπορείτε να καλέσετε επώνυμες μακροεντολές δεδομένων από οποιαδήποτε άλλη μακροεντολή δεδομένων ή από τυπική μακροεντολή.

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε διπλό κλικ στον πίνακα στον οποίο θέλετε να προσθέσετε τη μακροεντολή δεδομένων.

 2. Στην καρτέλα Πίνακας, στην ομάδα Επώνυμες μακροεντολές, κάντε κλικ στην επιλογή Επώνυμη μακροεντολή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία επώνυμης μακροεντολής.

  Η Access ανοίγει τη Λειτουργία δόμησης μακροεντολών, όπου μπορείτε να αρχίσετε να προσθέτετε ενέργειες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία μακροεντολών, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία μακροεντολής περιβάλλοντος εργασίας χρήστη.

Πληροφορίες για τις παραμέτρους

Οι παράμετροι σας επιτρέπουν να μεταφέρετε τιμές σε μια επώνυμη μακροεντολή δεδομένων ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δηλώσεις συνθήκης ή άλλους υπολογισμούς. Σας επιτρέπουν επίσης να μεταφέρετε αναφορές αντικειμένων από τυπικές μακροεντολές στη μακροεντολή δεδομένων.

Σημείωση: Παράμετροι δεν είναι διαθέσιμες στο συμβάν μονάδα μακροεντολές δεδομένων.

Για να προσθέσετε παράμετρο σε μακροεντολή δεδομένων:

 1. Στην αρχή της μακροεντολής, κάντε κλικ στο στοιχείο Δημιουργία παραμέτρου

 2. Στο πλαίσιο Όνομα, πληκτρολογήστε ένα μοναδικό όνομα για την παράμετρο. Αυτό είναι το όνομα που χρησιμοποιείτε για να αναφερθείτε στην παράμετρο σε εκφράσεις.

 3. Προαιρετικά, πληκτρολογήστε μια περιγραφή για την παράμετρο στο πλαίσιο Περιγραφή. Σας συνιστούμε να πληκτρολογήσετε μια περιγραφή γιατί αργότερα, όταν θα χρησιμοποιείτε την παράμετρο, το κείμενο της περιγραφής που πληκτρολογείτε εμφανίζεται στη συμβουλή του εργαλείου. Αυτό σας βοηθά να θυμηθείτε το σκοπό της παραμέτρου.

Για να εκτελέσετε μια επώνυμη μακροεντολή από άλλη μακροεντολή, χρησιμοποιήστε την ενέργεια Εκτέλεση μακροεντολής δεδομένων Η ενέργεια παρέχει ένα πλαίσιο για κάθε παράμετρο που έχετε δημιουργήσει, ώστε να μπορείτε να παρέχετε τις απαραίτητες τιμές.

Αρχή της σελίδας

Διαχείριση μακροεντολών δεδομένων

Οι μακροεντολές δεδομένων δεν εμφανίζονται στο παράθυρο περιήγησης, στην περιοχή Μακροεντολές. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις εντολές της Κορδέλας, στην προβολή φύλλου δεδομένων και σχεδίασης για να δημιουργήσετε, να επεξεργαστείτε, να μετονομάσετε και να διαγράψετε μακροεντολές δεδομένων.

Επεξεργασία μακροεντολής δεδομένων βάσει συμβάντων

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε διπλό κλικ στον πίνακα που περιέχει τη μακροεντολή δεδομένων που θέλετε να επεξεργαστείτε.

 2. Στην καρτέλα Πίνακας, στην ομάδα Πριν από τα συμβάντα ή στην ομάδα Μετά από τα συμβάντα, κάντε κλικ στο συμβάν, για τη μακροεντολή που θέλετε να επεξεργαστείτε. Για παράδειγμα, για να επεξεργαστείτε μια μακροεντολή δεδομένων που θα εκτελείται αφού διαγράψετε μια εγγραφή από τον πίνακα, κάντε κλικ στην επιλογή Μετά από τη διαγραφή.

  Σημείωση: Εάν ένα συμβάν δεν έχει ήδη συσχετισμένη μακροεντολή, το εικονίδιό του δεν εμφανίζεται με επισήμανση στο μενού.

  Η Access ανοίγει τη Λειτουργία δόμησης μακροεντολών, όπου μπορείτε να αρχίσετε να επεξεργάζεστε τη μακροεντολή.

Επεξεργασία επώνυμης μακροεντολής δεδομένων

 1. Στο Παράθυρο περιήγησης, κάντε διπλό κλικ σε έναν πίνακα και ανοίξτε τον σε Προβολή φύλλου δεδομένων.

 2. Στην καρτέλα Πίνακας, στην ομάδα Επώνυμες μακροεντολές, κάντε κλικ στην επιλογή Επώνυμη μακροεντολή και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Επεξεργασία επώνυμης μακροεντολής.

 3. Στο δευτερεύον μενού, επιλέξτε τη μακροεντολή δεδομένων που θέλετε να επεξεργαστείτε.

  Η Access ανοίγει τη Λειτουργία δόμησης μακροεντολών, όπου μπορείτε να αρχίσετε να επεξεργάζεστε τη μακροεντολή.

Μετονομασία επώνυμης μακροεντολής δεδομένων

 1. Στο Παράθυρο περιήγησης, κάντε διπλό κλικ σε έναν πίνακα και ανοίξτε τον σε Προβολή φύλλου δεδομένων.

 2. Στην καρτέλα Πίνακας, στην ομάδα Επώνυμες μακροεντολές, κάντε κλικ στην επιλογή Επώνυμη μακροεντολή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετονομασία/Διαγραφή.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Διαχείριση μακροεντολών δεδομένων, κάντε κλικ στην εντολή Μετονομασία δίπλα στη μακροεντολή δεδομένων που θέλετε να μετονομάσετε.

  Η Access επιλέγει το τρέχον όνομα μακροεντολής.

 4. Πληκτρολογήστε το νέο όνομα ή επεξεργαστείτε το υπάρχον όνομα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Διαγραφή μιας μακροεντολής δεδομένων

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη διαδικασία για να διαγράψετε τυχόν επώνυμες μακροεντολές ή μακροεντολές δεδομένων βάσει συμβάντων:

 1. Στο Παράθυρο περιήγησης, κάντε διπλό κλικ σε έναν πίνακα και ανοίξτε τον σε Προβολή φύλλου δεδομένων.

 2. Στην καρτέλα Πίνακας, στην ομάδα Επώνυμες μακροεντολές, κάντε κλικ στην επιλογή Επώνυμη μακροεντολή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετονομασία/Διαγραφή.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Διαχείριση μακροεντολών δεδομένων, κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή, δίπλα στη μακροεντολή δεδομένων που θέλετε να μετονομάσετε.

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να διαγράψετε μια μακροεντολή βάσει συμβάντων, διαγράφοντας όλες τις ενέργειές.

Αρχή της σελίδας

Εντοπισμός σφαλμάτων μακροεντολών δεδομένων

Ορισμένα κοινά εργαλεία εντοπισμού σφαλμάτων μακροεντολών, όπως η εντολή "Μονό βήμα" και η ενέργεια μακροεντολής "ΠλαίσιοΜηνύματος" δεν είναι διαθέσιμα για τις μακροεντολές δεδομένων. Ωστόσο, εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με μια μακροεντολή δεδομένων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα αρχείων καταγραφής εφαρμογών, σε συνδυασμό με τις ενέργειες μακροεντολής "Με το σφάλμα", "ΈγερσηΣφάλματος" και "ΣυμβάνΚαταγραφής" για να εντοπίσετε σφάλματα μακροεντολών δεδομένων.

Εμφάνιση του πίνακα "Αρχείο καταγραφής εφαρμογής"

Ο πίνακας αρχείων καταγραφής εφαρμογών είναι ένας πίνακας συστήματος (που ονομάζεται USysApplicationLog), ο οποίος από προεπιλογή δεν εμφανίζεται στο παράθυρο περιήγησης. Εάν παρουσιαστεί σφάλμα σε μια μακροεντολή δεδομένων, ενδέχεται να μπορείτε να καταλάβετε τι έχει συμβεί, προβάλλοντας τις πληροφορίες στον πίνακα αρχείων καταγραφής εφαρμογών.

Χρησιμοποιήστε την παρακάτω διαδικασία για να εμφανιστεί ο πίνακας αρχείων καταγραφής εφαρμογών:

 1. Κάντε κλικ στην εντολή Αρχείο για να ανοίξετε την προβολή Microsoft Backstage.

 2. Στην καρτέλα Πληροφορίες, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή πίνακα καταγραφής εφαρμογής.

  Σημείωση: Εάν δεν βλέπετε το κουμπί Προβολή πίνακα καταγραφής εφαρμογής, αυτό σημαίνει ότι ένα αρχείο καταγραφής της εφαρμογής πίνακα δεν ακόμη έχει δημιουργηθεί για αυτήν τη βάση δεδομένων. Όταν ένα συμβάν έχει καταγραφεί, το κουμπί θα εμφανίζεται στην καρτέλα πληροφορίες.

Για να δημιουργήσετε σειρές στον πίνακα αρχείων καταγραφής εφαρμογών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενέργεια "ΣυμβάνΚαταγραφής" ή "ΈγερσηΣφάλματος" και μπορείτε να ελέγξετε τον τρόπο αντίδρασης της Access στα σφάλματα, χρησιμοποιώντας την ενέργεια "Με το σφάλμα".

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×