Δημιουργία λίστας επιλογών χρησιμοποιώντας ένα πλαίσιο λίστας ή σύνθετο πλαίσιο

Δημιουργία λίστας επιλογών χρησιμοποιώντας ένα πλαίσιο λίστας ή σύνθετο πλαίσιο

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Κατά την εισαγωγή δεδομένων σε φόρμες σε βάσεις δεδομένων υπολογιστή Access, μπορεί να είναι γρηγορότερο και ευκολότερο να επιλέξετε μια τιμή από μια λίστα, παρά να θυμάστε μια τιμή για την πληκτρολόγηση. Μια λίστα επιλογών συμβάλλει επίσης στη διασφάλιση ότι η τιμή που εισαγάγατε σε ένα πεδίο είναι η κατάλληλη. Ένα στοιχείο ελέγχου λίστας μπορούν να συνδεθούν σε υπάρχοντα δεδομένα ή μπορεί να εμφανίσει σταθερές τιμές που καταχωρείτε κατά τη δημιουργία του στοιχείου ελέγχου. Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη λίστα ελέγχους που είναι διαθέσιμοι για φόρμες της Access και τον τρόπο δημιουργίας και προσαρμογής τους.

Σημείωση: Αυτό το άρθρο δεν αφορά τις εφαρμογές web της Access.

Τι θέλετε να κάνετε;

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους των στοιχείων ελέγχου πλαισίου λίστας

Δημιουργία πλαισίου λίστας ή σύνθετου πλαισίου χρησιμοποιώντας έναν οδηγό

Δημιουργία πλαισίου λίστας ή σύνθετου πλαισίου προσθέτοντας ένα πεδίο αναζήτησης σε μια φόρμα

Δημιουργία πλαισίου λίστας ή σύνθετου πλαισίου χωρίς τη χρήση οδηγού

Επεξεργασία μιας λίστας τιμών ενώ μια φόρμα είναι ανοιχτή σε Προβολή φόρμας

Προσαρμογή πλαισίου λίστας ή σύνθετου πλαισίου

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους των στοιχείων ελέγχου πλαισίου λίστας

Η Access παρέχει δύο στοιχεία ελέγχου λίστας για φόρμες - το πλαίσιο λίστας και το σύνθετο πλαίσιο.

Πλαίσιο λίστας    Το στοιχείο ελέγχου πλαισίου λίστας εμφανίζει μια λίστα τιμών ή επιλογών. Το πλαίσιο λίστας περιέχει γραμμές δεδομένων και το μέγεθός του συνήθως είναι τέτοιο ώστε να είναι πάντα ορατές πολλές γραμμές. Οι γραμμές μπορεί να έχουν μία ή περισσότερες στήλες, οι οποίες μπορεί να εμφανίζονται με ή χωρίς επικεφαλίδες. Εάν η λίστα έχει περισσότερες γραμμές από όσες μπορούν να εμφανιστούν στο στοιχείο ελέγχου, η Access εμφανίζει μια γραμμή κύλισης στο στοιχείο ελέγχου. Ο χρήστης περιορίζεται στις επιλογές που δίνονται στο πλαίσιο λίστας. Δεν είναι δυνατή η πληκτρολόγηση μιας τιμής σε ένα πλαίσιο λίστας.

Πλαίσιο λίστας

Σύνθετο πλαίσιο    Το στοιχείο ελέγχου σύνθετου πλαισίου παρέχει έναν πιο συμπαγή τρόπο για την παρουσίαση μιας λίστας επιλογών. Η λίστα είναι κρυφή μέχρι να κάνετε κλικ στο βέλος του αναπτυσσόμενου μενού. Ένα σύνθετο πλαίσιο σας δίνει επίσης τη δυνατότητα να εισαγάγετε μια τιμή που δεν είναι στη λίστα. Με τον τρόπο αυτόν, το στοιχείο ελέγχου σύνθετου πλαισίου συνδυάζει τις δυνατότητες ενός πλαισίου κειμένου και ενός πλαισίου λίστας.

Χρήση σύνθετου πλαισίου (αναπτυσσόμενη λίστα)

1. Κάντε κλικ στο βέλος για να εμφανίσετε την αναπτυσσόμενη λίστα.

2. Κάντε κλικ σε μια επιλογή από την αναπτυσσόμενη λίστα.

Πλαίσια λίστας και τα σύνθετα πλαίσια μπορεί να συνδεθεί ή μη δεσμευμένα στοιχεία ελέγχου. Αυτά τα στοιχεία ελέγχου μπορεί να αναζητά τιμές σε μια σταθερή λίστα που πληκτρολογείτε τον εαυτό σας ή αναζήτηση τιμών σε έναν πίνακα ή ερώτημα. Για να δημιουργήσετε ένα δεσμευμένο πλαίσιο λίστας ή σύνθετο πλαίσιο που αναζητά τιμές σε έναν πίνακα ή ερώτημα, βεβαιωθείτε ότι η φόρμα βασίζεται σε ένα προέλευση εγγραφών που περιλαμβάνει ένα πεδίο εξωτερικό κλειδί ή Πεδίο αναζήτησης. Έτσι μπορείτε να δημιουργήσετε τις σχέσεις που απαιτούνται για να συνδέσετε τα δεδομένα στο πλαίσιο λίστας ή σύνθετο πλαίσιο με τα δεδομένα στη φόρμα.

Δημιουργία πλαισίου λίστας ή σύνθετου πλαισίου χρησιμοποιώντας έναν οδηγό

 1. Στο Παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στη φόρμα και μετά κάντε κλικ στην εντολή Προβολή σχεδίασης.

  Σημείωση: Αυτή η διαδικασία προϋποθέτει ότι η φόρμα είναι δεσμευμένη σε πίνακα ή ερώτημα. Ορισμένα από τα βήματα δεν θα ισχύουν εάν η φόρμα δεν είναι δεσμευμένη. Για να προσδιορίσετε εάν η φόρμα είναι δεσμευμένη σε πίνακα ή ερώτημα, πιέστε το πλήκτρο F4 για να εμφανιστεί το φύλλο ιδιοτήτων. Στην καρτέλα Δεδομένα του φύλλου ιδιοτήτων, το πλαίσιο της ιδιότητας Προέλευση εγγραφών εμφανίζει τον πίνακα ή το ερώτημα με το οποίο είναι δεσμευμένη η φόρμα.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα στοιχεία ελέγχου, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το στοιχείο Χρήση οδηγών στοιχείων ελέγχου Εικόνα κουμπιού .

 3. Κάντε κλικ στο εργαλείο Πλαίσιο λίστας Εικόνα κουμπιού ή στο εργαλείο Σύνθετο πλαίσιο Εικόνα κουμπιού .

 4. Στη φόρμα, κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να τοποθετήσετε το πλαίσιο λίστας ή το σύνθετο πλαίσιο.

  • Ανάλογα με την επιλογή σας, ξεκινά ο "Οδηγός πλαισίων λίστας" ή ο "Οδηγός συνθέτων πλαισίων".

 5. Όταν ο οδηγός σάς ρωτήσει πώς θέλετε να λαμβάνετε τις τιμές για το στοιχείο ελέγχου, κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν θέλετε να εμφανίζετε τα τρέχοντα δεδομένα από μια προέλευση εγγραφών, κάντε κλικ στην επιλογή Οι τιμές για το πλαίσιο λίστας/σύνθετο πλαίσιο θα αναζητούνται σε πίνακα ή ερώτημα.

  • Εάν θέλετε να εμφανίζεται μια σταθερή λίστα τιμών που σπάνια θα αλλάζουν, κάντε κλικ στο κουμπί Θα πληκτρολογώ τις τιμές που θέλω.

  • Εάν θέλετε το στοιχείο ελέγχου να εκτελεί μια λειτουργία εύρεσης, αντί να χρησιμεύει ως εργαλείο καταχώρησης δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Θα εντοπίζεται εγγραφή στη φόρμα με βάση την τιμή που θα επιλέγω από το πλαίσιο λίστας/σύνθετο πλαίσιο. Αυτό δημιουργεί ένα μη δεσμευμένο στοιχείο ελέγχου με μια ενσωματωμένη μακροεντολή που εκτελεί μια λειτουργία εύρεσης με βάση την τιμή που καταχωρεί ο χρήστης.

 6. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να καθορίσετε πώς θα εμφανίζονται οι τιμές.

 7. Εάν έχετε επιλέξει μία από τις δύο πρώτες επιλογές στην πρώτη σελίδα του οδηγού, ο οδηγός σάς ρωτά τι θέλετε να κάνει η Access όταν επιλέγετε μια τιμή. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να δημιουργήσετε ένα μη δεσμευμένο στοιχείο ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Να διατηρείται η τιμή για μελλοντική χρήση. Αυτό σημαίνει ότι η Access θα διατηρεί την επιλεγμένη τιμή έως ότου ο χρήστης την αλλάξει ή κλείσει τη φόρμα, αλλά δεν θα εγγράφει την τιμή σε πίνακα.

  • Για να δημιουργήσετε ένα δεσμευμένο στοιχείο ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Να αποθηκεύεται η τιμή στο πεδίο και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πεδίο στο οποίο θέλετε να δεσμεύσετε το στοιχείο ελέγχου.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο και πληκτρολογήστε μια ετικέτα για το στοιχείο ελέγχου. Αυτή η ετικέτα θα εμφανίζεται δίπλα στο στοιχείο ελέγχου.

 9. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

Δημιουργία πλαισίου λίστας ή σύνθετου πλαισίου προσθέτοντας ένα πεδίο αναζήτησης σε μια φόρμα

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα δεσμευμένο πλαίσιο λίστας ή σύνθετο πλαίσιο, προσθέτοντας ένα πεδίο αναζήτησης σε μια φόρμα.

 1. Δημιουργήστε ένα πεδίο αναζήτησης σε πίνακα. Το πεδίο αναζήτησης που δημιουργείτε μπορεί να είναι είτε πολλαπλών τιμών είτε να περιέχει μια μεμονωμένη τιμή.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία πεδίων αναζήτησης, ανατρέξτε στο άρθρο Προσθήκη ή αλλαγή πεδίου αναζήτησης που σας επιτρέπει να αποθηκεύετε πολλές τιμές.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Δημιουργήστε μια νέα φόρμα που βασίζεται σε μια προέλευση εγγραφών η οποία περιλαμβάνει το πεδίο αναζήτησης. Για παράδειγμα, στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε τον πίνακα ή το ερώτημα που περιέχει το πεδίο αναζήτησης και, στη συνέχεια, στην καρτέλα Δημιουργία, στην ομάδα Φόρμες, κάντε κλικ στην επιλογή Φόρμα Εικόνα κουμπιού .

   Η Access δημιουργεί αυτόματα ένα σύνθετο πλαίσιο για το πεδίο αναζήτησης.

  • Προσθήκη πλαισίου λίστας ή σύνθετου πλαισίου σε φόρμα:

   1. Σε Προβολή σχεδίασης, ανοίξτε μια φόρμα που βασίζεται σε μια προέλευση εγγραφών η οποία περιλαμβάνει το πεδίο αναζήτησης.

   2. Εάν το παράθυρο Λίστα πεδίων δεν εμφανίζεται, πιέστε Alt+F8 για να το εμφανίσετε.

   3. Κάντε διπλό κλικ στο πεδίο αναζήτησης ή σύρετε το πεδίο αναζήτησης από το παράθυρο Λίστα πεδίων στη φόρμα. Η Access δημιουργεί αυτόματα ένα σύνθετο πλαίσιο που είναι δεσμευμένο με το πεδίο.

    Συμβουλή: Για να μετατρέψετε ένα σύνθετο πλαίσιο σε πλαίσιο λίστας (ή αντίστροφα), κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο ελέγχου, κάντε κλικ στην εντολή Αλλαγή σε στο μενού συντόμευσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στον τύπο στοιχείου ελέγχου που θέλετε.

Δημιουργία πλαισίου λίστας ή σύνθετου πλαισίου χωρίς τη χρήση οδηγού

Όταν δημιουργείτε ένα πλαίσιο λίστας ή σύνθετο πλαίσιο χωρίς τη χρήση οδηγού, μπορείτε να ορίσετε πολλές από τις ιδιότητες του στοιχείου ελέγχου μόνοι σας. Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με μια συγκεκριμένη ιδιότητα, κάντε κλικ στο κατάλληλο πλαίσιο ιδιότητας και πιέστε το πλήκτρο F1.

 1. Ανοίξτε μια φόρμα σε Προβολή σχεδίασης.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Στοιχεία ελέγχου, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι επιλεγμένη η καρτέλα Χρήση οδηγών στοιχείων ελέγχου.

  Εικόνα κουμπιού

 3. Κάντε κλικ στο εργαλείο Πλαίσιο λίστας Εικόνα κουμπιού ή στο εργαλείο Σύνθετο πλαίσιο Εικόνα κουμπιού .

 4. Κάντε κλικ μία φορά μέσα στη φόρμα για να δημιουργήσετε ένα στοιχείο ελέγχου προεπιλεγμένου μεγέθους ή κάντε κλικ και σύρετε μέχρι το στοιχείο ελέγχου να έχει το μέγεθος που θέλετε.

 5. Με το στοιχείο ελέγχου να εξακολουθεί να είναι επιλεγμένο, πιέστε το πλήκτρο F4 για να ανοίξετε το φύλλο ιδιοτήτων του.

 6. Ορίστε τις ιδιότητες Τύπος προέλευσης γραμμής και Προέλευση γραμμής, με καθοδήγηση από τον παρακάτω πίνακα.

Για να κάνετε το εξής...

ορίστε την ιδιότητα "Τύπος προέλευσης γραμμής" σε...

και ορίστε την ιδιότητα "Προέλευση γραμμής" ως εξής:

Εμφάνιση τιμών από πίνακα ή ερώτημα ή των αποτελεσμάτων μιας πρότασης SQL

Πίνακας/Ερώτημα

Στην αναπτυσσόμενη λίστα, επιλέξτε τον πίνακα ή το ερώτημα που περιέχει τις τιμές που θέλετε να εμφανίζονται στο πλαίσιο λίστας ή το σύνθετο πλαίσιο.

–ή–

Πληκτρολογήστε μια πρόταση SQL.

–ή–

Στην καρτέλα δεδομένα του φύλλου ιδιοτήτων, κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί "Δόμηση" για να ανοίξετε τη λειτουργία δόμησης ερωτημάτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία ενός ερωτήματος, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία ενός απλού ερωτήματος επιλογής.

Εμφάνιση σταθερής λίστας τιμών

Λίστα τιμών

Πληκτρολογήστε μια λίστα σταθερών τιμών που διαχωρίζονται με ελληνικά ερωτηματικά (;). Για παράδειγμα, Βορράς;Νότος;Ανατολή;Δύση

–ή–

Στην καρτέλα Δεδομένα του φύλλου ιδιοτήτων, κάντε κλικ στο στοιχείο Κουμπί "Δόμηση" για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία στοιχείων λίστας και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τα στοιχεία σε ξεχωριστές γραμμές.

Εμφάνιση λίστας πεδίων από πίνακα ή ερώτημα

Λίστα πεδίων

Στην αναπτυσσόμενη λίστα, επιλέξτε τον πίνακα ή το ερώτημα που περιέχει τα ονόματα πεδίων που θέλετε να εμφανίζονται στο πλαίσιο λίστας ή το σύνθετο πλαίσιο.

 1. Αν θέλετε να εμφανίζονται περισσότερες από μία στήλες στο στοιχείο ελέγχου, κάντε κλικ στο πλαίσιο της ιδιότητας Πλήθος στηλών και πληκτρολογήστε τον αριθμό στηλών που θέλετε. Ορίστε την ιδιότητα Πλάτη στηλών για να προσαρμόσετε τα πλάτη των στηλών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με κάθε ιδιότητα, τοποθετήστε το δρομέα στο πλαίσιο ιδιότητας και πιέστε το πλήκτρο F1.

 2. Εάν θέλετε η Access να αποθηκεύει την τιμή που επιλέγετε, κάντε κλικ στο πλαίσιο της ιδιότητας Προέλευση στοιχείου ελέγχου και επιλέξτε το πεδίο στο οποίο θέλετε να δεσμεύσετε το πλαίσιο λίστας ή το σύνθετο πλαίσιο.

Επεξεργασία μιας λίστας τιμών ενώ μια φόρμα είναι ανοιχτή σε Προβολή φόρμας

Αν η ιδιότητα Τύπος προέλευσης γραμμής του πλαισίου λίστας ή του σύνθετου πλαισίου έχει οριστεί σε Λίστα τιμών, μπορείτε να επεξεργαστείτε τη λίστα τιμών ενώ η φόρμα είναι ανοιχτή σε Προβολή φόρμας — αποφεύγοντας την ανάγκη να κάνετε εναλλαγή σε Προβολή σχεδίασης ή Προβολή διάταξης, να ανοίγετε το φύλλο ιδιοτήτων και να επεξεργάζεστε την ιδιότητα Προέλευση γραμμής για το στοιχείο ελέγχου κάθε φορά που πρέπει να κάνετε μια αλλαγή στη λίστα.

Σημείωση: Για να επεξεργαστείτε τη λίστα τιμών, η ιδιότητα Δυνατότητα επεξεργασίας λίστας τιμών για το πλαίσιο λίστας ή το σύνθετο πλαίσιο πρέπει να οριστεί σε Ναι.

Επεξεργασία λίστας τιμών σε Προβολή φόρμας

Όταν ο δρομέας εισέρχεται σε ένα πλαίσιο λίστας ή σύνθετο πλαίσιο (κάνοντας κλικ ή μεταβαίνοντας με το πλήκτρο Tab στο πλαίσιο), ένα κουμπί εμφανίζεται κάτω από τη λίστα.

Σύνθετο πλαίσιο με κουμπί "Επεξεργασία στοιχείων λίστας"

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία στοιχείων λίστας.

 2. Επεξεργαστείτε τα στοιχεία λίστας, διατηρώντας κάθε στοιχείο σε ξεχωριστή γραμμή.

 3. Για να επιλέξετε μια προεπιλεγμένη τιμή για νέες εγγραφές, κάντε κλικ στο βέλος του αναπτυσσόμενου μενού στο πλαίσιο Προεπιλεγμένη τιμή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην τιμή που θέλετε.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Αποτροπή της επεξεργασίας της λίστας τιμών σε Προβολή φόρμας

 1. Στο Παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στη φόρμα και μετά κάντε κλικ στην εντολή Προβολή σχεδίασης ή Προβολή διάταξης.

 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο ελέγχου για να το επιλέξετε και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο F4 για να εμφανιστεί το φύλλο ιδιοτήτων.

 3. Στην καρτέλα Δεδομένα του φύλλου ιδιοτήτων, ορίστε την ιδιότητα Δυνατότητα επεξεργασίας λίστας τιμών σε Όχι.

 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+S Εικόνα κουμπιού .

Καθορισμός διαφορετικής φόρμας για επεξεργασία της λίστας τιμών

Από προεπιλογή, η Access παρέχει μια ενσωματωμένη φόρμα για το σκοπό της επεξεργασίας της λίστας τιμών. Εάν έχετε μια άλλη φόρμα που προτιμάτε να χρησιμοποιήσετε για το σκοπό αυτόν, μπορείτε να εισαγάγετε το όνομα της φόρμας στην ιδιότητα Φόρμα επεξεργασίας στοιχείων λίστας, ως εξής:

 1. Κάντε δεξί κλικ στη φόρμα στο Παράθυρο περιήγησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Προβολή σχεδίασης ή Προβολή διάταξης στο μενού συντόμευσης.

 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο ελέγχου για να το επιλέξετε και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο F4 για να εμφανιστεί το φύλλο ιδιοτήτων.

 3. Στην καρτέλα Δεδομένα του φύλλου ιδιοτήτων, κάντε κλικ στο βέλος του αναπτυσσόμενου μενού στο πλαίσιο της ιδιότητας Φόρμα επεξεργασίας στοιχείων λίστας.

 4. Κάντε κλικ στη φόρμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για επεξεργασία της λίστας τιμών.

 5. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+S Εικόνα κουμπιού .

Προσαρμογή πλαισίου λίστας ή σύνθετου πλαισίου

Με ανοιχτή τη φόρμα σε Προβολή σχεδίασης, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο λίστας ή το σύνθετο πλαίσιο είναι επιλεγμένο και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο F4 για να ανοίξετε το φύλλο ιδιοτήτων για το στοιχείο ελέγχου. Στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

 • Αλλαγή της σειράς ταξινόμησης σε ένα πλαίσιο λίστας ή σύνθετο πλαίσιο    Εάν έχετε χρησιμοποιήσει έναν οδηγό για να δημιουργήσετε το πλαίσιο λίστας ή το σύνθετο πλαίσιο, η Access ταξινομεί αυτόματα τις γραμμές που απαρτίζουν τη λίστα από την πρώτη ορατή στήλη. Εάν θέλετε να καθορίσετε μια διαφορετική σειρά ταξινόμησης ή εάν έχετε ρυθμίσει την ιδιότητα Προέλευση γραμμής του στοιχείου ελέγχου σε ένα αποθηκευμένο ερώτημα, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία:

  • Κάντε κλικ στην καρτέλα Δεδομένα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο πλαίσιο ιδιότητας Προέλευση γραμμής.

  • Στην καρτέλα Δεδομένα του φύλλου ιδιοτήτων, κάντε κλικ στο στοιχείο Κουμπί "Δόμηση" για να ανοίξετε τη Δόμηση ερωτημάτων.

  • Στη γραμμή Ταξινόμηση για τη στήλη που θέλετε να ταξινομήσετε, καθορίστε τη σειρά ταξινόμησης που θέλετε.

 • Δέσμευση στήλης από πλαίσιο λίστας ή σύνθετο πλαίσιο   

  Στο πλαίσιο της ιδιότητας Δεσμευμένη στήλη του πλαισίου λίστας ή του σύνθετου πλαισίου, καθορίστε έναν αριθμό που αντιστοιχεί στη θέση της στήλης στο πλαίσιο λίστας ή το σύνθετο πλαίσιο. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε 1 για να δεσμεύσετε την πρώτη στήλη στο πλαίσιο λίστας ή το σύνθετο πλαίσιο στο υποκείμενο πεδίο που καθορίζεται στην ιδιότητα Προέλευση στοιχείου ελέγχου. Συμπεριλάβετε τις κρυφές στήλες όταν μετράτε στήλες.

  Εάν ορίσετε την ιδιότητα Δεσμευμένη στήλη σε 0, η Access αποθηκεύει το ευρετήριο λίστας αντί για μια τιμή από μία από τις στήλες. Αυτό είναι χρήσιμο εάν θέλετε να αποθηκεύσετε μια ακολουθία αριθμών αντί για την τιμή λίστας.

 • Απόκρυψη στήλης σε πλαίσιο λίστας ή σύνθετο πλαίσιο σε φόρμα   

  • Στο πλαίσιο της ιδιότητας Πλάτη στηλών, πληκτρολογήστε 0 για τη στήλη ή τις στήλες που θέλετε να αποκρύψετε.

   Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε ένα δεσμευμένο σύνθετο πλαίσιο δύο στηλών με μια στήλη "Αναγνωριστικό προμηθευτή" πλάτους 0,5" και μια στήλη "Όνομα προμηθευτή" πλάτους 2". Η στήλη "Αναγνωριστικό προμηθευτή" είναι η πρώτη στήλη της λίστας, επομένως η ιδιότητα Πλάτη στηλών ορίζεται σε 0,5";2". Για να αποκρύψετε τη στήλη "Αναγνωριστικό προμηθευτή", ορίστε την ιδιότητα Πλάτη στηλών σε 0";2". Η στήλη "Αναγνωριστικό προμηθευτή" μπορεί να εξακολουθήσει να είναι η δεσμευμένη στήλη, παρόλο που είναι κρυφή.

 • Σημείωση: Σε ένα σύνθετο πλαίσιο, η πρώτη ορατή στήλη εμφανίζεται στο τμήμα πλαισίου κειμένου του σύνθετου πλαισίου όταν δεν εμφανίζεται η λίστα. Για παράδειγμα, η στήλη "Όνομα προμηθευτή" στο προηγούμενο παράδειγμα θα εμφανιζόταν, επειδή η στήλη "Αναγνωριστικό προμηθευτή" είναι κρυφή. Εάν η στήλη "Αναγνωριστικό προμηθευτή" δεν ήταν κρυφή, θα εμφανιζόταν αντί για τη στήλη "Όνομα προμηθευτή".

 • Προσθήκη επικεφαλίδων στηλών σε σύνθετο πλαίσιο σε φόρμα   

  • Στο πλαίσιο της ιδιότητας Κεφαλίδες στηλών, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι για να εμφανίσετε τις επικεφαλίδες στήλης. Οι επικεφαλίδες σε σύνθετα πλαίσια εμφανίζονται μόνο όταν η λίστα είναι ανοιχτή.

   Εάν το σύνθετο πλαίσιο ή πλαίσιο λίστας βασίζεται σε μια προέλευση εγγραφών, η Access χρησιμοποιεί τα ονόματα των πεδίων από την προέλευση εγγραφών ως επικεφαλίδες στηλών. Εάν το σύνθετο πλαίσιο ή πλαίσιο λίστας βασίζεται σε μια σταθερή λίστα τιμών, η Access χρησιμοποιεί τα πρώτα ν στοιχεία δεδομένων από τη λίστα τιμών (ιδιότηταΠροέλευση γραμμής ) ως επικεφαλίδες στηλών, όπου n = η τιμή στην ιδιότητα Πλήθος στηλών .

 • Απενεργοποίηση της δυνατότητας συμπλήρωσης κατά την πληκτρολόγηση για ένα σύνθετο πλαίσιο σε φόρμα   

  • Στο πλαίσιο της ιδιότητας Αυτόματη συμπλήρωση, κάντε κλικ στην επιλογή Όχι.

   Όταν η ιδιότητα Αυτόματη συμπλήρωση έχει οριστεί σε Όχι, πρέπει να επιλέξετε μια τιμή από τη λίστα ή να πληκτρολογήσετε ολόκληρη την τιμή.

 • Ορισμός του πλάτους του τμήματος πλαισίου λίστας ενός σύνθετου πλαισίου σε φόρμα   

  • Στο πλαίσιο της ιδιότητας Πλάτος λίστας, εισαγάγετε το πλάτος που θέλετε, χρησιμοποιώντας την τρέχουσα μονάδα μέτρησης (έχει οριστεί στον Πίνακα Ελέγχου των Windows). Για να χρησιμοποιήσετε μια μονάδα μέτρησης εκτός από την προεπιλεγμένη, συμπεριλάβετε μια ένδειξη μέτρησης. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε 2 εκ. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος για μια γραμμή κύλισης.

   Το τμήμα πλαισίου λίστας του σύνθετου πλαισίου μπορεί να είναι πλατύτερο από το τμήμα πλαισίου κειμένου, αλλά δεν μπορεί να είναι στενότερο. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση (Αυτόματο) κάνει το πλαίσιο λίστας εξίσου πλατύ με το τμήμα πλαισίου κειμένου του σύνθετου πλαισίου.

 • Ορισμός του μέγιστου αριθμού γραμμών που εμφανίζονται σε σύνθετο πλαίσιο σε φόρμα   

  • Στο πλαίσιο της ιδιότητας Γραμμές λίστας, πληκτρολογήστε έναν αριθμό.

   Εάν ο πραγματικός αριθμός γραμμών υπερβαίνει τον αριθμό που καθορίζεται στην ιδιότητα Γραμμές λίστας, μια κατακόρυφη γραμμή κύλισης εμφανίζεται στο σύνθετο πλαίσιο.

 • Περιορισμός καταχωρήσεων σύνθετου πλαισίου σε στοιχεία στο τμήμα λίστας ενός σύνθετου πλαισίου σε φόρμα   

  • Στο πλαίσιο της ιδιότητας Περιορισμός σε λίστα, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.

   Σημείωση: 

  • Εάν η πρώτη στήλη που εμφανίζεται σε ένα σύνθετο πλαίσιο δεν είναι η δεσμευμένη στήλη, η Access περιορίζει τις καταχωρήσεις στη λίστα ακόμα και εάν η ιδιότητα Περιορισμός σε λίστα έχει οριστεί σε Όχι.

  • Εάν η ιδιότητα Περιορισμός σε λίστα έχει οριστεί σε Όχι, όταν εισάγετε μια καταχώρηση που δεν υπάρχει στη λίστα, εάν το σύνθετο πλαίσιο είναι δεσμευμένο, η καταχώρηση αποθηκεύεται στο υποκείμενο πεδίο, αλλά δεν προστίθεται στη λίστα. Για να προσθέσετε νέες καταχωρήσεις στη λίστα, χρησιμοποιήστε την ιδιότητα Όταν δεν υπάρχει στη λίστα και το συμβάν Δεν υπάρχει στη λίστα.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×