Δημιουργία λίστας ελέγχου στο Word 2016 για Mac

Με το Word, μπορείτε να δημιουργήσετε δύο είδη λιστών ελέγχου:

 • Λίστες με πλαίσια ή σημάδια ελέγχου αντί για κουκκίδες ή αριθμούς. Χρησιμοποιήστε πλαίσια εάν σκοπεύετε να εκτυπώσετε τη λίστα και να σημειώνετε κάθε στοιχείο που ολοκληρώνετε.

 • Λίστες όπου μπορείτε να σημειώνετε στοιχεία ως ολοκληρωμένα στο Word. Για αυτή τη δυνατότητα, θα πρέπει να προσθέσετε ένα στοιχείο ελέγχου περιεχομένου από την καρτέλα "Προγραμματιστής", αλλά δεν χρειάζεται να είστε προγραμματιστής για να το κάνετε αυτό.

Αντικατάσταση κουκκίδων ή αριθμών με σημάδια ελέγχου ή πλαίσια

Μπορείτε να αντικαταστήσετε τις κουκκίδες ή τους αριθμούς που δηλώνουν κάθε στοιχείο σε μια λίστα με ένα άλλο σύμβολο της επιλογής σας, όπως ένα πλαίσιο που μπορείτε να επισημάνετε σε μια εκτυπωμένη έκδοση του εγγράφου σας. Το σύμβολο που επιλέξατε θα προστεθεί στη Βιβλιοθήκη κουκκίδων ώστε να είναι εύκολο να το χρησιμοποιήσετε ξανά για μια άλλη λίστα.

Για να αντικαταστήσετε κουκκίδες ή αριθμούς με πλαίσια για σημάδια ελέγχου
 1. Επιλέξτε ολόκληρη τη λίστα.

  Οι κουκκίδες ή οι αριθμοί δεν θα επιλεγούν.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Κουκκίδες.

  Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο εικονίδιο κουκκίδων για να επιλέξετε ή να προσθέσετε κουκκίδες.
 3. Εάν δεν βλέπετε ένα σημάδι ελέγχου ή ένα πλαίσιο ελέγχου που θέλετε στη Βιβλιοθήκη κουκκίδων, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός νέας κουκκίδας.

  Αν η συλλογή κουκίδων δεν περιέχει το σύμβολο που θέλετε, κάντε κλικ στην επιλογή "Ορισμός νέας κουκκίδας".
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Κουκκίδες και επιλέξτε ένα σύμβολο από τον πίνακα με τα σύμβολα.

  Για περισσότερες επιλογές, στο πλαίσιο Γραμματοσειρά, επιλέξτε μια γραμματοσειρά συμβόλων, όπως είναι η γραμματοσειρά Wingdings.

 5. Κάντε κύλιση στη λίστα με τα σύμβολα και επιλέξτε το σύμβολο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, όπως ένα ανοιχτό πλαίσιο ( Ένα απλό ανοιχτό πλαίσιο στη γραμματοσειρά Wingdings. ) ή ένα τρισδιάστατο πλαίσιο ( Ένα ανοιχτό πλαίσιο με σκιά στη γραμματοσειρά Wingdings. ).

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά OK στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμογή λίστας με κουκκίδες.

Δημιουργία λίστας ελέγχου όπου μπορείτε να σημειώνετε στοιχεία ως ολοκληρωμένα στο Word

Για να δημιουργήσετε πλαίσια ελέγχου όπου μπορείτε να σημειώνετε στοιχεία ως ολοκληρωμένα στο Word, προσθέστε στοιχεία ελέγχου περιεχομένου για τα πλαίσια ελέγχου στο έγγραφό σας.

Βήμα 1: Εμφάνιση της καρτέλας Προγραμματιστής

Το πρώτο βήμα είναι να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του Word για να εμφανίζεται η καρτέλα "Προγραμματιστής". Εάν αυτή η καρτέλα εμφανίζεται ήδη στο Word, μπορείτε να παραλείψετε την παρακάτω διαδικασία.

Για να εμφανίσετε την καρτέλα "Προγραμματιστής" στο Word
 1. Στο μενού του Word, κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις.

 2. Στις Προτιμήσεις του Word κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή.

  Στις προτιμήσεις του Word, κάντε κλικ στην επιλογή "Προβολή" για να αλλάξετε τις προτιμήσεις εμφάνισης.
 3. Στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου Προβολή, επιλέξτε Εμφάνιση καρτέλας "Προγραμματιστής" και μετά κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

  Στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου "Προβολή", επιλέξτε "Εμφάνιση καρτέλας 'Προγραμματιστής'".

Βήμα 2: Δημιουργήστε τη λίστα

Σε αντίθεση με τη μορφοποίηση μιας λίστας με κουκκίδες ή αριθμούς, προσθέτετε πλαίσια ελέγχου ξεχωριστά σε κάθε στοιχείο της λίστας. Επίσης, για να υπάρχει κενός χώρος μεταξύ του πλαισίου ελέγχου και ενός στοιχείου της λίστας, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος ή το πλήκτρο Tab.

Συμβουλή: Εάν προσθέσετε ένα χαρακτήρα Tab μεταξύ του πλαισίου ελέγχου και του κειμένου σε ένα στοιχείο της λίστας, μπορείτε να μορφοποιήσετε το στοιχείο της λίστας με προεξοχή πρώτης γραμμής, όπως εφαρμόζει το Word στις λίστες με κουκκίδες. Η προεξοχή πρώτης γραμμής καλύπτεται στο Βήμα 3: Βελτιώστε τη διάταξη.

Η παρακάτω διαδικασία περιγράφει την προσθήκη πλαισίων ελέγχου κατά τη δημιουργία της λίστας. Η επόμενη περιγράφει την προσθήκη πλαισίων ελέγχου σε μια υπάρχουσα λίστα.

Για να προσθέσετε πλαίσια ελέγχου στα στοιχεία λίστας κατά τη δημιουργία της λίστας
 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Προγραμματιστής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πλαίσιο ελέγχου.

  Κάντε κλικ στην επιλογή "Πλαίσιο ελέγχου" για να εισαγάγετε ένα πλαίσιο ελέγχου που μπορείτε να επισημάνετε στο Word.
 2. Εάν θέλετε κενό διάστημα μετά το πλαίσιο ελέγχου, πατήστε το πλήκτρο Tab ή το πλήκτρο διαστήματος.

 3. Πληκτρολογήστε το πρώτο στοιχείο στη λίστα και πιέστε το πλήκτρο Enter.

 4. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3 για κάθε στοιχείο στη λίστα σας.

Για να προσθέσετε πλαίσια ελέγχου σε μια υπάρχουσα λίστα
 1. Τοποθετήστε το δρομέα στην αρχή του πρώτου στοιχείου της λίστας.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Προγραμματιστής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πλαίσιο ελέγχου.

  Κάντε κλικ στην επιλογή "Πλαίσιο ελέγχου" για να εισαγάγετε ένα πλαίσιο ελέγχου που μπορείτε να επισημάνετε στο Word.
 3. Εάν θέλετε κενό διάστημα μετά το πλαίσιο ελέγχου, πατήστε το πλήκτρο Tab ή το πλήκτρο διαστήματος.

 4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου και όποιους χαρακτήρες Tab ή κενά διαστήματα έχετε προσθέσει μετά το πλαίσιο ελέγχου και, στη συνέχεια, αντιγράψτε τους επιλεγμένους χαρακτήρες, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Command-C.

 5. Τοποθετήστε το δρομέα στην αρχή του επόμενου στοιχείου της λίστας και επικολλήστε το πλαίσιο ελέγχου και τους χαρακτήρες που αντιγράψατε, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Command-V.

 6. Επαναλάβετε το βήμα 5 για κάθε στοιχείο στη λίστα σας.

Βήμα 3: Βελτιώστε τη διάταξη

Εάν ορισμένα από τα στοιχεία της λίστας εκτείνονται σε περισσότερες από μία γραμμές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προεξοχή πρώτης γραμμής για να τα στοιχίσετε.

Για να εφαρμόσετε προεξοχή πρώτης γραμμής σε μια λίστα
 1. Επιλέξτε τη λίστα.

 2. Στο μενού Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Παράγραφος.

  Το παράθυρο "Παράγραφος"

 3. Στην περιοχή Εσοχές, πληκτρολογήστε 0,25 στο πλαίσιο Αριστερά.

 4. Στη λίστα Ειδική, κάντε κλικ στην επιλογή Προεξοχή.

  Για να προσθέσετε προεξοχή πρώτης γραμμής σε μια λίστα, επιλέξτε αριστερή εσοχή και ορίστε την επιλογή "Ειδική" σε "Προεξοχή".

  Για την επιλογή Κατά, το Word ορίζει ως προεπιλεγμένη τιμή τις 0,5 ίντσες.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×