Δημιουργία και χρήση κατάργηση Έξυπνες ετικέτες

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να εξοικονομήσετε χρόνο χρησιμοποιώντας Έξυπνες ετικέτες για την εκτέλεση ενέργειες στο Microsoft Office Excel που θα ανοίγατε συνήθως άλλα προγράμματα για να εκτελέσετε. Έξυπνες ετικέτες αναγνωρίζουν και ετικετών συγκεκριμένο τύπους δεδομένων (όπως ονόματα ή τα σύμβολα μετοχών) με ένα κουμπί Ενέργειες Έξυπνης ετικέτας ώστε να μπορείτε εύκολα να ολοκληρώσετε ορισμένες από τις πιο συνηθισμένες εργασίες για αυτόν τον τύπο δεδομένων. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί Ενέργειες Έξυπνης ετικέτας για να επιλέξετε μια κατάλληλη ενέργεια.

Τι θέλετε να κάνετε;

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις Έξυπνες ετικέτες

Χρησιμοποιήστε μια έξυπνη ετικέτα

Αλλαγή επιλογών έξυπνης ετικέτας

Έλεγχος για νέες Έξυπνες ετικέτες

Κατάργηση Έξυπνες ετικέτες

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις Έξυπνες ετικέτες

Τα μοβ τρίγωνα στις γωνίες των κελιών σε ένα φύλλο εργασίας δείχνει την παρουσία του μια έξυπνη ετικέτα, η οποία να μεταφέρουν πληροφορίες ή να σας βοηθήσουν να ολοκληρώσετε γρήγορα μια εργασία χρήσιμες.

Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Έξυπνες ετικέτες

Όταν το Excel αναγνωρίζει τύπους δεδομένων, τα δεδομένα αυτά επισημαίνονται με μια ένδειξη Έξυπνης ετικέτας, το οποίο είναι ένα μοβ τρίγωνο στην γωνία ενός κελιού φύλλου εργασίας. Για να ανακαλύψετε ποιες ενέργειες μπορείτε να κάνετε με μια έξυπνη ετικέτα, μετακίνηση του σημείου εισαγωγής επάνω από το κελί που περιέχει μια ένδειξη Έξυπνης ετικέτας, μέχρι να εμφανιστεί το κουμπί Ενέργειες Έξυπνης ετικέτας Εικόνα κουμπιού , και να, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί για να δείτε ένα μενού ενεργειών.

Κουμπί "Έξυπνη ετικέτα" και ενδείξεις

1. δείκτες έξυπνης ετικέτας

2. κουμπί Ενέργειες Έξυπνης ετικέτας

Για παράδειγμα, εάν πληκτρολογήσετε μια αμερικανικό οικονομικό σύμβολο (όπως MSFT) σε ένα κελί, το κουμπί Ενέργειες Έξυπνης ετικέτας παρέχει μια λίστα με έξυπνη ετικέτα ενέργειες που μπορείτε να εκτελέσετε.

Εάν αποθηκεύετε ένα βιβλίο εργασίας του Excel που περιέχει Έξυπνες ετικέτες ως ιστοσελίδα, μπορείτε να εκτελέσετε εργασίες στο Web με χρήση του Microsoft Internet Explorer 5 ή νεότερη έκδοση. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε Έξυπνες ετικέτες στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Microsoft Office Outlook και στο Microsoft Office Word.

Δύο παραδείγματα κοινών

Απόκτηση λεπτομερή οικονομικά στοιχεία και εμφανίζει το ημερολόγιο του Outlook είναι δύο συνήθεις τρόπους που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια έξυπνη ετικέτα.

Οικονομικό σύμβολο

Αφού πληκτρολογήσετε ένα σύμβολο μετοχών η.π.α. (για παράδειγμα, MSFT) σε ένα κελί σε ένα φύλλο εργασίας στο Excel, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές έξυπνης ετικέτας για να αποκτήσετε άμεσα πρόσβαση σε δημοσιευμένα Web πληροφορίες σχετικά με μια εταιρεία χωρίς να χρειάζεται να ανοίξετε ένα ξεχωριστό παράθυρο του προγράμματος περιήγησης Internet.

Για παράδειγμα, μπορείτε να κάντε κλικ στην επιλογή έξυπνη ετικέτα και, στη συνέχεια, επιλέξτε την ενέργεια πρόσφατες ειδήσεις από το MSN MoneyCentral. Ανοίγει το πρόγραμμα περιήγησης σε μια ιστοσελίδα που περιέχει πληροφορίες και πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία που έχετε επιλέξει. Όταν ολοκληρώσετε, μπορείτε να κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης και να συνεχίσετε να εργάζεστε στο Excel.

Ημερολόγιο του Outlook

Μια άλλη ενέργεια που μπορείτε να κάνετε είναι να εμφανίσετε το ημερολόγιο του Outlook από ένα φύλλο εργασίας με βάση την ημερομηνία σε ένα κελί — χωρίς να χρειάζεται να ανοίξετε και να μεταβείτε σε αυτήν την ημερομηνία στο Outlook.

Αντί για περιήγηση σε μια ημερομηνία στο Outlook, πληκτρολογήστε μια ημερομηνία στο φύλλο εργασίας του Excel, κάντε κλικ στο κουμπί Εικόνα κουμπιού Ενέργειες Έξυπνης ετικέτας και, στη συνέχεια, επιλέξτε την ενέργεια Εμφάνιση του ημερολογίου μου. Εάν το Outlook δεν εκτελείται ήδη, ξεκινά και ανοίγει το ημερολόγιο του Outlook για να την ημερομηνία που έχει εισαχθεί. Εάν ήδη εκτελείται το Outlook, το ημερολόγιο εμφανίζεται αμέσως.

Τρόπος λειτουργίας των Έξυπνων ετικετών εργασίας

Το Excel αναγνωρίζει συγκεκριμένους τύπους δεδομένων που επισημαίνει με Έξυπνες ετικέτες. Ο τύπος των ενεργειών που μπορείτε να ακολουθήσετε εξαρτώνται από τα δεδομένα που αναγνωρίζει το Excel και ετικέτες με μια έξυπνη ετικέτα. Για παράδειγμα, εάν πληκτρολογήσετε μια έγκυρη μετοχών σύμβολο σε ένα κελί στο φύλλο εργασίας του Excel, το σύμβολο είναι αναγνωρίζεται και δίνεται μια έξυπνη ετικέτα που παρέχει τις ακόλουθες επιλογές:

 • Εισαγωγή δυνατότητα ανανέωσης τιμών μετοχών

 • Μετοχών στο MSN χρήματα κεντρική

 • Αναφορά εταιρείας στο MSN χρήματα κεντρική

 • Πρόσφατες ειδήσεις από το MSN χρήματα κεντρική

Καθώς πληκτρολογείτε, εμφανίζονται οι δείκτες Έξυπνων ετικετών στο κελί στο φύλλο εργασίας. Επίσης, ενδέχεται να εμφανίζονται όταν ανοίγετε ένα βιβλίο εργασίας αποθηκευτεί προηγουμένως.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Έξυπνες ετικέτες είναι ενεργοποιημένες από προεπιλογή στο Excel.

Πώς μπορώ να αποκτήσω περισσότερες Έξυπνες ετικέτες

Στο Web, μπορείτε να βρείτε πρόσθετες Έξυπνες ετικέτες που έχουν δημιουργηθεί από τη Microsoft, από άλλες εταιρείες ή επαγγελματίες τεχνολογιών πληροφορικής (IT) που Σχεδίαση προσαρμοσμένου Έξυπνες ετικέτες και ενέργειες για τα συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες που εργάζεστε με. Για παράδειγμα, εάν εργάζεστε σε ένα τμήμα πωλήσεων, μπορείτε να επιλέξετε μια προσαρμοσμένη "όνομα προϊόντος" έξυπνη ετικέτα του εγγράφου σας που προσφέρει ενέργειες όπως "έλεγχος ποσότητας σε απόθεμα" ή "τιμή".

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι τύποι των Έξυπνες ετικέτες που παρέχονται με το Excel μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη γλώσσα που είναι ενεργοποιημένη.

Αρχή της σελίδας

Χρησιμοποιήστε μια έξυπνη ετικέτα

 1. Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η Έξυπνες ετικέτες.

  Πώς να ενεργοποιείτε Έξυπνες ετικέτες

  1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές του Excel.

  2. Κάντε κλικ στην κατηγορία Γλωσσικός έλεγχος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

   Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Αυτόματη Διόρθωση.

  3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Έξυπνες ετικέτες.

  4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δεδομένων ετικέτας με Έξυπνες ετικέτες.

   Ζήτημα:    Δεν βλέπω Έξυπνες ετικέτες στη λίστα στοιχείων αναγνώρισης

   Εάν δεν βλέπετε μια λίστα με Έξυπνες ετικέτες στη λίστα στοιχεία αναγνώρισης (στην καρτέλα " Έξυπνες ετικέτες " στο παράθυρο διαλόγου " Αυτόματη Διόρθωση "), Έξυπνες ετικέτες στο πρόσθετο πρέπει να έχει εγκατασταθεί. Κάντε τα εξής:

   1. Δίσκου του συστήματος του υπολογιστή σας, εντοπίστε τον ακόλουθο φάκελο:

    Ετικέτα Shared\Smart Files\Microsoft \Program Files\Common

   2. Εκτελέστε το πρόγραμμα SmartTagInstall.exe.

  5. Κάντε δυο φορές κλικ στο κουμπί OK.

 2. Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής πάνω στο μοβ τρίγωνο σε ένα κελί, μέχρι να εμφανιστεί το κουμπί Εικόνα κουμπιού Ενέργειες Έξυπνης ετικέτας.

 3. Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια ενέργεια από τη λίστα.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή επιλογών έξυπνης ετικέτας

Υπάρχουν αρκετές επιλογές έξυπνης ετικέτας που μπορείτε να καθορίσετε για να ελέγξετε τη χρήση των Έξυπνων ετικετών. Οι ακόλουθες διαδικασίες εξηγούν τον τρόπο για να καθορίσετε αυτές τις επιλογές.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση Έξυπνες ετικέτες

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές του Excel.

 2. Κάντε κλικ στην κατηγορία Γλωσσικός έλεγχος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Αυτόματη Διόρθωση, κάντε κλικ στην καρτέλα Έξυπνες ετικέτες.

 4. Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου δεδομένων ετικέτας με Έξυπνες ετικέτες.

Αλλαγή της ένδειξης Έξυπνες ετικέτες

Μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίσετε μόνο το κουμπί Ενέργειες Έξυπνης ετικέτας, ή να εμφανίσετε το κουμπί και το μοβ τρίγωνο.

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές του Excel.

 2. Κάντε κλικ στην κατηγορία Γλωσσικός έλεγχος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Αυτόματη Διόρθωση, κάντε κλικ στην καρτέλα Έξυπνες ετικέτες.

 4. Στη λίστα Εμφάνιση Έξυπνων ετικετών ως, επιλέξτε Μόνο κουμπί ή ένδειξη και κουμπί.

Έλεγχος ενός βιβλίου εργασίας για νέες Έξυπνες ετικέτες

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές του Excel.

 2. Κάντε κλικ στην κατηγορία Γλωσσικός έλεγχος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Αυτόματη Διόρθωση, κάντε κλικ στην καρτέλα Έξυπνες ετικέτες.

 4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δεδομένων ετικέτας με Έξυπνες ετικέτες.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος βιβλίου εργασίας Εύρεση όλες τις Έξυπνες ετικέτες στο βιβλίο εργασίας.

Απόκρυψη Έξυπνες ετικέτες

Μπορείτε να αποκρύψετε τις Έξυπνες ετικέτες από την προβολή σε ένα βιβλίο εργασίας.

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές του Excel.

 2. Κάντε κλικ στην κατηγορία Γλωσσικός έλεγχος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Αυτόματη Διόρθωση, κάντε κλικ στην καρτέλα Έξυπνες ετικέτες.

 4. Στη λίστα Εμφάνιση Έξυπνων ετικετών ως, κάντε κλικ στην επιλογή κανένα.

Αποθήκευση ή απόρριψη των Έξυπνων ετικετών

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές του Excel.

 2. Κάντε κλικ στην κατηγορία Γλωσσικός έλεγχος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Αυτόματη Διόρθωση, κάντε κλικ στην καρτέλα Έξυπνες ετικέτες.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αποθηκεύσετε τις Έξυπνες ετικέτες, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενσωμάτωση Έξυπνων ετικετών σε αυτό το βιβλίο εργασίας.

  • Για να απορρίψετε όλες τις Έξυπνες ετικέτες, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου δεδομένων ετικέτας με Έξυπνες ετικέτες και, στη συνέχεια, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Ενσωμάτωση Έξυπνων ετικετών σε αυτό το βιβλίο εργασίας.

 5. Κλείστε και ανοίξτε ξανά το βιβλίο εργασίας.

Αρχή της σελίδας

Έλεγχος για νέες Έξυπνες ετικέτες

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές του Excel.

 2. Κάντε κλικ στην κατηγορία Γλωσσικός έλεγχος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Αυτόματη Διόρθωση, κάντε κλικ στην καρτέλα Έξυπνες ετικέτες.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες Έξυπνες ετικέτες.

  Εμφανίζεται μια ιστοσελίδα με Έξυπνες ετικέτες και ενέργειες στο σας πρόγραμμα περιήγησης Web.

Αρχή της σελίδας

Κατάργηση Έξυπνες ετικέτες

Μπορείτε να καταργήσετε μια μεμονωμένη έξυπνη ετικέτα, ορισμένες Έξυπνες ετικέτες ή όλες τις Έξυπνες ετικέτες σε ένα βιβλίο εργασίας.

Κατάργηση μεμονωμένης έξυπνης ετικέτας από ένα κελί

 1. Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής επάνω από το κελί μέχρι να εμφανιστεί το κουμπί Εικόνα κουμπιού Ενέργειες Έξυπνης ετικέτας.

 2. Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση αυτής της έξυπνης ετικέτας.

Κατάργηση συγκεκριμένους τύπους Έξυπνες ετικέτες

Η διαδικασία αυτή καταργεί κάποιες Έξυπνες ετικέτες, αλλά αφήνει ενεργοποιημένη τη δυνατότητα.

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές του Excel.

 2. Κάντε κλικ στην κατηγορία Γλωσσικός έλεγχος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Αυτόματη Διόρθωση, κάντε κλικ στην καρτέλα Έξυπνες ετικέτες.

 4. Στην περιοχή στοιχεία αναγνώρισης, καταργήστε την επιλογή από τα πλαίσια ελέγχου για τις Έξυπνες ετικέτες που θέλετε να καταργήσετε.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 6. Κλείστε και ανοίξτε ξανά το βιβλίο εργασίας.

Κατάργηση όλων των Έξυπνων ετικετών

Ενδέχεται να θέλετε να καταργήσετε Έξυπνες ετικέτες επειδή έχετε αντιγράψει κείμενο που περιέχει μια έξυπνη ετικέτα από ένα άλλο έγγραφο στο βιβλίο εργασίας σας ή μπορεί να αναγνωρίζονται Έξυπνες ετικέτες σε ένα έγγραφο που έχουν αποθηκευτεί στον υπολογιστή κάποιου άλλου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η παρακάτω διαδικασία καταργεί όλες τις Έξυπνες ετικέτες, συμπεριλαμβανομένων των οι Έξυπνες ετικέτες που είναι με την ετικέτα από στοιχεία αναγνώρισης που ίσως δεν έχετε πλέον στον υπολογιστή σας και Έξυπνων ετικετών που αναγνωρίζονται σε ένα έγγραφο σε υπολογιστή κάποιου άλλου. Δεν μπορείτε να αναιρέσετε αυτήν την ενέργεια.

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές του Excel.

 2. Κάντε κλικ στην κατηγορία Γλωσσικός έλεγχος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Αυτόματη Διόρθωση, κάντε κλικ στην καρτέλα Έξυπνες ετικέτες.

 4. Καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου δεδομένων ετικέτας με Έξυπνες ετικέτες και, στη συνέχεια, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Ενσωμάτωση Έξυπνων ετικετών σε αυτό το βιβλίο εργασίας.

 5. Κλείστε και ανοίξτε ξανά το βιβλίο εργασίας.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×