Δημιουργία και παρουσίαση προσαρμοσμένης προβολής

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Ουσιαστικά, μπορείτε να προσθέσετε tag μια δευτερεύουσα σύνολο των διαφανειών σε ένα αρχείο παρουσίασης για την εμφάνιση που δευτερευουσών οριστεί σε ένα συγκεκριμένο ακροατήριο. PowerPoint κλήσεις αυτό μια προσαρμοσμένη προβολή.

Όταν δημιουργείτε μια προσαρμοσμένη προβολή στο PowerPoint, μπορείτε να προσαρμόσετε μια παρουσίαση για διαφορετικά ακροατήρια. Χρησιμοποιήστε μια προσαρμοσμένη προβολή για να παρουσιάσετε μόνο ορισμένων διαφάνειες από την παρουσίασή σας ή για να δημιουργήσετε ένα υπερ-σύνδεση σε μια ομάδα διαφανειών στην παρουσίασή σας.

Υπάρχουν δύο είδη προσαρμοσμένων προβολών: Βασική και με υπερ-σύνδεση. Η βασική προσαρμοσμένη προβολή είναι μια ξεχωριστή παρουσίαση ή μια παρουσίαση που περιλαμβάνει ορισμένες από τις διαφάνειες του πρωτοτύπου. Προσαρμοσμένης προβολής με υπερ-σύνδεση είναι ένας γρήγορος τρόπος για να μεταβείτε σε μία ή περισσότερες ξεχωριστές παρουσιάσεις.

Βασικές προσαρμοσμένες προβολές

Χρησιμοποιήστε μια βασική προσαρμοσμένη προβολή για να παρουσιάσετε ένα υποσύνολο των διαφανειών σε ένα αρχείο παρουσίασης. Για παράδειγμα, εάν η παρουσίαση περιέχει ένα σύνολο πέντε διαφάνειες, μια προσαρμοσμένη προβολή με όνομα "Τοποθεσία 1" μπορεί να περιέχει μόνο τις διαφάνειες 1, 3 και 5. Μια δεύτερη προσαρμοσμένη προβολή με όνομα "Τοποθεσία 2" μπορεί να περιλαμβάνει τις διαφάνειες 1, 2, 4 και 5. Όταν δημιουργείτε μια προσαρμοσμένη προβολή από μια παρουσίαση, μπορείτε να πάντα εκτελέσετε ολόκληρη την παρουσίαση με το αρχικό διαδοχική σειρά, πολύ.

Βασική προσαρμοσμένη προβολή

1 διαφάνειες για την τοποθεσία 1

2 διαφάνειες για την τοποθεσία 2

Προσαρμοσμένες προβολές με υπερ-σύνδεση

Χρησιμοποιήστε μια προσαρμοσμένη προβολή με υπερ-σύνδεση για να οργανώσετε το περιεχόμενο μιας παρουσίασης. Για παράδειγμα, εάν δημιουργείτε μια κύρια προσαρμοσμένη προβολή σχετικά με τη νέα συνολική οργάνωση της εταιρείας σας, μπορείτε να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη προβολή για κάθε τμήμα του οργανισμού και να πραγματοποιήσετε συνδέσεις στις προβολές από την κύρια παρουσίαση.

Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε μια προσαρμοσμένη προβολή με υπερ-σύνδεση για να δημιουργήσετε μια διαφάνεια πίνακα περιεχομένων. Η διαφάνεια πίνακα περιεχομένων επιτρέπει την περιήγηση σε διαφορετικές ενότητες της παρουσίασής σας, ώστε να επιλέξετε τις ενότητες που θα προβάλετε στο ακροατήριό σας σε μια δεδομένη στιγμή.

Προσαρμοσμένες προβολές με υπερ-σύνδεση

Διαφάνεια 1 με υπερ-συνδέσεις

2 προσαρμοσμένη προβολή για το τμήμα Α

3 προσαρμοσμένη προβολή για το τμήμα Β

Δημιουργία προσαρμοσμένης προβολής και να την παρουσιάσουν

Δημιουργία βασικής προσαρμοσμένης προβολής

 1. Μεταβείτε στην Προβολή παρουσίασης > προσαρμοσμένη προβολή παρουσίασης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσαρμοσμένες προβολές.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένες προβολές, επιλέξτε Δημιουργία.

  Συμβουλή: Για να προβάλετε σε προεπισκόπηση μια προσαρμοσμένη προβολή, κάντε κλικ στο όνομα της προβολής στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένες προβολές και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προβολή.

 3. Στην περιοχή διαφάνειες σε παρουσίαση, επιλέξτε τις διαφάνειες που θέλετε να συμπεριλάβετε στην προσαρμοσμένη προβολή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη.

 4. Για να αλλάξετε τη σειρά με την οποία εμφανίζονται οι διαφάνειες, στην περιοχή διαφάνειες σε προσαρμοσμένη προβολή, επιλέξτε μια διαφάνεια και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε ένα από τα βέλη για να μετακινήσετε τη διαφάνεια προς τα επάνω ή προς τα κάτω στη λίστα.

 5. Πληκτρολογήστε ένα όνομα στο πλαίσιο όνομα προβολής παρουσίασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Δημιουργία προσαρμοσμένης προβολής με υπερ-σύνδεση

 1. Μεταβείτε στην Προβολή παρουσίασης > προσαρμοσμένη προβολή παρουσίασης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσαρμοσμένες προβολές.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένες προβολές, επιλέξτε Δημιουργία.

 3. Στην περιοχή Διαφάνειες σε παρουσίαση, κάντε κλικ στις διαφάνειες που θέλετε να συμπεριλάβετε στην προσαρμοσμένη προβολή και κατόπιν επιλέξτε Προσθήκη.

  Συμβουλή: Για να αλλάξετε τη σειρά με την οποία εμφανίζονται οι διαφάνειες, στην περιοχή διαφάνειες σε προσαρμοσμένη προβολή, επιλέξτε μια διαφάνεια και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε ένα από τα βέλη για να μετακινήσετε τη διαφάνεια προς τα επάνω ή προς τα κάτω στη λίστα.

 4. Πληκτρολογήστε ένα όνομα στο πλαίσιο όνομα προβολής παρουσίασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Για να δημιουργήσετε μια υπερ-σύνδεση σε μια συνοδευτική προβολή της παρουσίασής σας, επιλέξτε το κείμενο ή το αντικείμενο που θέλετε να είναι η σύνδεση.

 6. Μεταβείτε στις επιλογές Εισαγωγή > υπερ-σύνδεση.

 7. Στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη συνδέσεων, στην περιοχή Σύνδεση με, επιλέξτε Θέση μέσα στο έγγραφο.

 8. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για σύνδεση με μια προσαρμοσμένη προβολή, στη λίστα Επιλέξτε μια θέση σε αυτό το έγγραφο, επιλέξτε την προσαρμοσμένη προβολή στην οποία θέλετε να μεταβείτε και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση και επιστροφή.

  • Για σύνδεση με μια τοποθεσία στην τρέχουσα παρουσίαση, από τη λίστα Επιλέξτε μια θέση σε αυτό το έγγραφο, επιλέξτε τη διαφάνεια στην οποία θέλετε να μεταβείτε.

Έναρξη προσαρμοσμένης προβολής από το PowerPoint

 1. Στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης, στην ομάδα Ρύθμιση, επιλέξτε Ρυθμίσεις προβολής παρουσίασης.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις προβολής, στην περιοχή Διαφάνειες προβολής, επιλέξτε Προσαρμοσμένη προβολή και, στη συνέχεια, επιλέξτε την προσαρμοσμένη προβολή που θέλετε.

 3. Επιλέξτε ΟΚ.

 4. Στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης, στην ομάδα Εκκίνηση προβολής παρουσίασης, επιλέξτε Προσαρμοσμένη προβολή παρουσίασης και, στη συνέχεια, Προσαρμοσμένες προβολές.

 5. Στη λίστα Προσαρμοσμένες προβολές, επιλέξτε μια προβολή και κατόπιν επιλέξτε Προβολή.

Δημιουργία βασικής προσαρμοσμένης προβολής

 1. Στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης, στην ομάδα Έναρξη προβολής παρουσίασης, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή προσαρμοσμένη προβολή παρουσίασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένες προβολές.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένες προβολές, επιλέξτε Δημιουργία.

 3. Στην περιοχή Διαφάνειες σε παρουσίαση, επιλέξτε τις διαφάνειες που θέλετε να συμπεριλάβετε στην προσαρμοσμένη προβολή και κατόπιν επιλέξτε Προσθήκη.

  Συμβουλή: Για να επιλέξετε πολλές διαδοχικές διαφάνειες, κάντε κλικ στην πρώτη διαφάνεια και, στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ κάνετε κλικ στην τελευταία διαφάνεια που θέλετε να επιλέξετε. Για να επιλέξετε πολλές μη συνεχόμενων διαφάνειες, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε κλικ σε κάθε διαφάνεια στην οποία θέλετε να επιλέξετε.

 4. Για να αλλάξετε τη σειρά εμφάνισης των διαφανειών, στην ενότητα Διαφάνειες σε προσαρμοσμένη προβολή, κάντε κλικ σε μια διαφάνεια και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε ένα από τα βέλη για να μετακινήσετε τη διαφάνεια πάνω ή κάτω στη λίστα.

 5. Στο πλαίσιο Όνομα προβολής παρουσίασης, πληκτρολογήστε ένα όνομα και κατόπιν επιλέξτε OK. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 5 για να δημιουργήσετε πρόσθετες προσαρμοσμένες προβολές με οποιεσδήποτε διαφάνειες στην παρουσίασή σας.

Δημιουργία προσαρμοσμένης προβολής με υπερ-σύνδεση

 1. Στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης, στην ομάδα Έναρξη προβολής παρουσίασης, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή προσαρμοσμένη προβολή παρουσίασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένες προβολές.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένες προβολές, επιλέξτε Δημιουργία.

 3. Στην περιοχή Διαφάνειες σε παρουσίαση, κάντε κλικ στις διαφάνειες που θέλετε να συμπεριλάβετε στην προσαρμοσμένη προβολή και κατόπιν επιλέξτε Προσθήκη.

  Συμβουλή: Για να επιλέξετε πολλές διαδοχικές διαφάνειες, κάντε κλικ στην πρώτη διαφάνεια και, στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ κάνετε κλικ στην τελευταία διαφάνεια που θέλετε να επιλέξετε. Για να επιλέξετε πολλές μη συνεχόμενων διαφάνειες, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε κλικ σε κάθε διαφάνεια στην οποία θέλετε να επιλέξετε.

 4. Για να αλλάξετε τη σειρά εμφάνισης των διαφανειών, στην ενότητα Διαφάνειες σε προσαρμοσμένη προβολή, κάντε κλικ σε μια διαφάνεια και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε ένα από τα βέλη για να μετακινήσετε τη διαφάνεια πάνω ή κάτω στη λίστα.

 5. Στο πλαίσιο Όνομα προβολής παρουσίασης, πληκτρολογήστε ένα όνομα και κατόπιν επιλέξτε OK. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 5 για να δημιουργήσετε πρόσθετες προσαρμοσμένες προβολές με οποιεσδήποτε διαφάνειες στην παρουσίασή σας.

 6. Για να δημιουργήσετε μια υπερ-σύνδεση από την κύρια προβολή σε μια συνοδευτική προβολή, επιλέξτε το κείμενο ή το αντικείμενο που θέλετε να αντιπροσωπεύει την υπερ-σύνδεση.

 7. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Συνδέσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Υπερ-σύνδεση.

 8. Στην περιοχή Σύνδεση με, επιλέξτε Θέση μέσα στο έγγραφο.

 9. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για σύνδεση με μια προσαρμοσμένη προβολή, στη λίστα Επιλέξτε μια θέση σε αυτό το έγγραφο, επιλέξτε την προσαρμοσμένη προβολή στην οποία θέλετε να μεταβείτε και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση και επιστροφή.

  • Για σύνδεση με μια τοποθεσία στην τρέχουσα παρουσίαση, από τη λίστα Επιλέξτε μια θέση σε αυτό το έγγραφο, επιλέξτε τη διαφάνεια στην οποία θέλετε να μεταβείτε.

Έναρξη προσαρμοσμένης προβολής από το PowerPoint

 1. Στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης, στην ομάδα Ρύθμιση, επιλέξτε Ρυθμίσεις προβολής παρουσίασης.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις προβολής, στην περιοχή Διαφάνειες προβολής, επιλέξτε Προσαρμοσμένη προβολή και, στη συνέχεια, επιλέξτε την προσαρμοσμένη προβολή που θέλετε.

 3. Επιλέξτε ΟΚ.

 4. Στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης, στην ομάδα Εκκίνηση προβολής παρουσίασης, επιλέξτε Προσαρμοσμένη προβολή παρουσίασης και, στη συνέχεια, Προσαρμοσμένες προβολές.

 5. Στη λίστα Προσαρμοσμένες προβολές, επιλέξτε μια προβολή και κατόπιν επιλέξτε Προβολή.

Δημιουργία προσαρμοσμένης προβολής

 1. Ανοίξτε την παρουσίαση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη προβολή.

 2. Στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένη προβολή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή προσαρμοσμένη προβολή παρουσίασης.

  Κάντε κλικ στην επιλογή προσαρμοσμένη προβολή

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή +.

 4. Στην περιοχή Διαφάνειες σε παρουσίαση, επιλέξτε τις διαφάνειες που θέλετε να συμπεριλάβετε στην προσαρμοσμένη προβολή και κατόπιν επιλέξτε Προσθήκη.

  Συμβουλή: Για να επιλέξετε πολλές διαφάνειες, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο COMMAND καθώς κάνετε κλικ στις διαφάνειες.

 5. Για να αλλάξετε τη σειρά με την οποία εμφανίζονται οι διαφάνειες, στην περιοχή διαφάνειες σε προσαρμοσμένη προβολή, κάντε κλικ σε μια διαφάνεια και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επάνω βέλος αλλαγής σειράς ταξινόμησης ή Κάτω βέλος αλλαγής σειράς ταξινόμησης για να μετακινήσετε τη διαφάνεια προς τα επάνω ή προς τα κάτω στη λίστα.

 6. Στο πλαίσιο Όνομα προβολής παρουσίασης, πληκτρολογήστε ένα όνομα και κατόπιν επιλέξτε OK. Επαναλάβετε αυτά τα βήματα για να δημιουργήσετε πρόσθετες προσαρμοσμένες προβολές με οποιεσδήποτε διαφάνειες στην παρουσίασή σας.

  Συμβουλή: Για να δείτε πώς θα εμφανίζεται μια προσαρμοσμένη προβολή στην προβολή παρουσίασης, στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένες προβολές, κάντε κλικ στο όνομα της παρουσίασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη εμφάνιση.

Σύνδεση με άλλες τελωνειακές εμφανίζει

Μια προσαρμοσμένη προβολή με υπερ-σύνδεση είναι ένας γρήγορος τρόπος για να μεταβείτε σε άλλες προβολές από την κύρια παρουσίαση. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια διαφάνεια πίνακα περιεχομένων για να συνδέεστε από αυτήν. Η σχεδίαση της παρουσίασής σας με τον τρόπο αυτό σάς επιτρέπει να μεταβείτε από τη διαφάνεια πίνακα περιεχομένων σε διαφορετικές ενότητες της παρουσίασής σας, ώστε να μπορείτε να επιλέξετε ποιες ενότητες θα εμφανίζονται στο ακροατήριό σας σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Οι ακόλουθες οδηγίες εξηγούν πώς μπορείτε να δημιουργήσετε μία ή περισσότερες προσαρμοσμένες προβολές και, στη συνέχεια, να προσθέσετε μια υπερ-σύνδεση από την κύρια παρουσίαση στις προσαρμοσμένες προβολές.

Σημείωση: Εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια υπερ-σύνδεση από μία παρουσίαση σε μια εντελώς διαφορετική παρουσίαση, μπορείτε να προσθέσετε μια υπερ-σύνδεση στο άλλο έγγραφο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία, επεξεργασία ή κατάργηση υπερ-σύνδεσης.

 1. Επιλέξτε το κείμενο ή το αντικείμενο που θέλετε να αντιπροσωπεύει την υπερ-σύνδεση. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε έναν πίνακα περιεχομένων και υπερ-σύνδεση από κάθε καταχώρηση κειμένου για να περιηγηθείτε μέσω της προσαρμοσμένης προβολής. Για να το κάνετε αυτό, εισαγάγετε μια νέα διαφάνεια στην παρουσίασή σας, πληκτρολογήστε έναν πίνακα περιεχομένων και, στη συνέχεια, σύνδεση από κάθε καταχώρηση.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργεια.

  Κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργεια

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις ενέργειας, επιλέξτε τον τρόπο για να ξεκινήσετε την ενέργεια, κάνοντας ένα από τα εξής:

  Για να ξεκινήσετε μια ενέργεια

  Κάντε κλικ στο στοιχείο

  Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί ενέργειας

  Η καρτέλα Με κλικ του ποντικιού

  Όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού στο κουμπί ενέργειας

  Η καρτέλα Με τη διέλευση του ποντικιού

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Υπερ-σύνδεση με και, στη συνέχεια, στο αναδυόμενο μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένη προβολή.

 5. Στην περιοχή Προσαρμοσμένες προβολές, επιλέξτε την προσαρμοσμένη προβολή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε.

  Για να επιστρέψετε στη διαφάνεια από την οποία ξεκινήσατε την προσαρμοσμένη προβολή μετά την αναπαραγωγή της προσαρμοσμένης προβολής, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση και επιστροφή. Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη εάν έχετε μια διαφάνεια που λειτουργεί ως πίνακας περιεχομένων σε προσαρμοσμένες προβολές.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK

  Για να προσθέσετε επιπλέον συνδέσεις προς άλλες προσαρμοσμένες προβολές, επαναλάβετε αυτά τα βήματα.

Αναπαραγωγή προσαρμοσμένης προβολής

 • Στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένη εμφάνιση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην προσαρμοσμένη προβολή που θέλετε να κάνετε αναπαραγωγή.

  Καρτέλα "Προβολή παρουσίασης", ομάδα "Αναπαραγωγή παρουσίασης"

  Σημείωση: Εάν δεν έχετε δημιουργήσει μια προσαρμοσμένη προβολή ακόμη, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένη εμφάνιση, κάντε κλικ στην επιλογή προσαρμοσμένη προβολή παρουσίασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί +.

Δημιουργία προσαρμοσμένης προβολής

 1. Ανοίξτε την παρουσίαση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη προβολή.

 2. Στην καρτέλα Παρουσίαση, στην περιοχή Αναπαραγωγή παρουσίασης, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένες προβολές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία προσαρμοσμένων προβολών.

  Καρτέλα "Προβολή παρουσίασης", ομάδα "Αναπαραγωγή παρουσίασης"

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία.

 4. Στην περιοχή Διαφάνειες σε παρουσίαση, επιλέξτε τις διαφάνειες που θέλετε να συμπεριλάβετε στην προσαρμοσμένη προβολή και κατόπιν επιλέξτε Προσθήκη.

  Συμβουλή: Για να επιλέξετε πολλές διαφάνειες, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο COMMAND καθώς κάνετε κλικ στις διαφάνειες.

 5. Για να αλλάξετε τη σειρά με την οποία εμφανίζονται οι διαφάνειες, στην περιοχή διαφάνειες σε προσαρμοσμένη προβολή, κάντε κλικ σε μια διαφάνεια και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επάνω βέλος αλλαγής σειράς ταξινόμησης ή Κάτω βέλος αλλαγής σειράς ταξινόμησης για να μετακινήσετε τη διαφάνεια προς τα επάνω ή προς τα κάτω στη λίστα.

 6. Στο πλαίσιο Όνομα προβολής παρουσίασης, πληκτρολογήστε ένα όνομα και κατόπιν επιλέξτε OK. Επαναλάβετε αυτά τα βήματα για να δημιουργήσετε πρόσθετες προσαρμοσμένες προβολές με οποιεσδήποτε διαφάνειες στην παρουσίασή σας.

  Συμβουλή: Για να δείτε πώς θα εμφανίζεται μια προσαρμοσμένη προβολή στην προβολή παρουσίασης, στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένες προβολές, κάντε κλικ στο όνομα της παρουσίασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση.

Σύνδεση με άλλες τελωνειακές εμφανίζει

Μια προσαρμοσμένη προβολή με υπερ-σύνδεση είναι ένας γρήγορος τρόπος για να μεταβείτε σε άλλες προβολές από την κύρια παρουσίαση. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια διαφάνεια πίνακα περιεχομένων για να συνδέεστε από αυτήν. Η σχεδίαση της παρουσίασής σας με τον τρόπο αυτό σάς επιτρέπει να μεταβείτε από τη διαφάνεια πίνακα περιεχομένων σε διαφορετικές ενότητες της παρουσίασής σας, ώστε να μπορείτε να επιλέξετε ποιες ενότητες θα εμφανίζονται στο ακροατήριό σας σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Οι ακόλουθες οδηγίες εξηγούν πώς μπορείτε να δημιουργήσετε μία ή περισσότερες προσαρμοσμένες προβολές και, στη συνέχεια, να προσθέσετε μια υπερ-σύνδεση από την κύρια παρουσίαση στις προσαρμοσμένες προβολές.

Σημείωση: Εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια υπερ-σύνδεση από μία παρουσίαση σε μια εντελώς διαφορετική παρουσίαση, μπορείτε να προσθέσετε μια υπερ-σύνδεση στο άλλο έγγραφο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία, επεξεργασία ή κατάργηση υπερ-σύνδεσης.

 1. Για να δημιουργήσετε μια υπερ-σύνδεση από την κύρια παρουσίαση σε μια προσαρμοσμένη προβολή υποστήριξης, στην παρουσίασή σας, επιλέξτε το κείμενο ή το αντικείμενο που θέλετε να αντιπροσωπεύει την υπερ-σύνδεση. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε έναν πίνακα περιεχομένων και μια υπερ-σύνδεση από κάθε καταχώρηση κειμένου, ως ένα τρόπο μετακίνησης στην προσαρμοσμένη προβολή. Για να το κάνετε αυτό, εισαγάγετε μια νέα διαφάνεια στην παρουσίασή σας, πληκτρολογήστε έναν πίνακα περιεχομένων και, στη συνέχεια, συνδεθείτε από κάθε καταχώρηση.

 2. Στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης, στην περιοχή Ρύθμιση, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις ενέργειας.

  Καρτέλα "Προβολή παρουσίασης", ομάδα "Ρύθμιση"

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις ενέργειας, επιλέξτε τον τρόπο για να ξεκινήσετε την ενέργεια, κάνοντας ένα από τα εξής:

  Για να ξεκινήσετε μια ενέργεια

  Κάντε κλικ στο στοιχείο

  Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί ενέργειας

  Η καρτέλα Με κλικ του ποντικιού

  Όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού στο κουμπί ενέργειας

  Η καρτέλα Με τη διέλευση του ποντικιού

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Υπερ-σύνδεση με και, στη συνέχεια, στο αναδυόμενο μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένη προβολή.

 5. Στην περιοχή Προσαρμοσμένες προβολές, επιλέξτε την προσαρμοσμένη προβολή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε.

  Για να επιστρέψετε στη διαφάνεια από την οποία ξεκινήσατε την προσαρμοσμένη προβολή μετά την αναπαραγωγή της προσαρμοσμένης προβολής, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση και επιστροφή. Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη εάν έχετε μια διαφάνεια που λειτουργεί ως πίνακας περιεχομένων σε προσαρμοσμένες προβολές.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK

  Για να προσθέσετε επιπλέον συνδέσεις προς άλλες προσαρμοσμένες προβολές, επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 6.

Αναπαραγωγή προσαρμοσμένης προβολής

 • Στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης, στην περιοχή Αναπαραγωγή προβολής παρουσίασης, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένες προβολές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην προσαρμοσμένη προβολή που θέλετε να κάνετε αναπαραγωγή.

  Καρτέλα "Προβολή παρουσίασης", ομάδα "Αναπαραγωγή παρουσίασης"

  Σημείωση: Εάν δεν έχετε δημιουργήσει μια προσαρμοσμένη εμφάνισης ακόμη, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία προσαρμοσμένες προβολές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.

Δείτε επίσης

Προσθήκη, επεξεργασία ή κατάργηση εναλλαγών μεταξύ διαφανειών

Εκτέλεση της παρουσίασης

PowerPoint Online δεν υποστηρίζει προσαρμοσμένες προβολές. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια έκδοση υπολογιστή του PowerPoint για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη προβολή.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×