Δημιουργία και κοινή χρήση επαφών ως Ηλεκτρονικές επαγγελματικές κάρτες

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ηλεκτρονικές επαγγελματικές κάρτες διευκολύνουν δημιουργία, προβολή και την κοινή χρήση στοιχείων επικοινωνίας στο Microsoft Outlook. Μια ηλεκτρονική επαγγελματική κάρτα εμφανίζει πληροφορίες επαφών που είναι παρόμοια με μια επαγγελματική κάρτα χαρτιού. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια ηλεκτρονική επαγγελματική κάρτα από νέες πληροφορίες ή στο πληροφορίες επαφών που έχετε ήδη στο Outlook.

Το πρώτο βήμα είναι να επιλέξετε τη διάταξη και το φόντο της κάρτας. Στη συνέχεια, προσθέστε εικόνες ή γραφικά. Τέλος, προσθέστε τα πεδία επαφών που θέλετε να εμφανίζονται στην ηλεκτρονική επαγγελματική κάρτα.

 1. Στην ενότητα Άτομα, κάντε κλικ στην Κεντρική καρτέλα.

 2. Στην ομάδα Δημιουργία, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία επαφής.

 3. Στη φόρμα επαφής, κάντε διπλό κλικ στην επαγγελματική κάρτα για να ανοίξετε το πλαίσιο Επεξεργασία επαγγελματικής κάρτας.

 4. Στην περιοχή Σχέδιο κάρτας, κάντε κλικ στο βέλος της λίστας Διάταξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια διάταξη από τη λίστα. Η διάταξη Μόνο κείμενο είναι διαθέσιμη για κάρτες χωρίς φωτογραφία, λογότυπο ή άλλη εικόνα.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στην αρχή, εμφανίζεται η προεπιλεγμένη διάταξη κάρτας του Outlook στο πλαίσιο προεπισκόπησης, δίπλα στην ενότητα Σχέδιο κάρτας. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εικόνα για τις επιλογές διάταξης της κάρτας σας.

 5. Εάν θέλετε χρωματιστό φόντο για την κάρτα σας, κάντε κλικ στην επιλογή Φόντο και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα χρώμα.

 6. Εάν θέλετε να προσθέσετε μια εικόνα, όπως μια φωτογραφία ή ένα εταιρικό λογότυπο, χρησιμοποιήστε τις επιλογές εικόνας για την προσθήκη, αλλαγή μεγέθους και τοποθέτηση της εικόνας.

  Για να διαγράψετε την προεπιλεγμένη ή κάποια άλλη εικόνα στην κάρτα, θα πρέπει να κάνετε κλικ στην επιλογή Μόνο κείμενο στη λίστα Διάταξη. Για να καταργήσετε όλες τις πληροφορίες που έχουν προστεθεί και να ξεκινήσετε από την αρχή, κάντε κλικ στο κουμπί Επαναφορά κάρτας.

 7. Στην περιοχή Πεδία, κάντε διπλό κλικ σε ένα πεδίο επαφής που θέλετε να προσθέσετε.

  • Για να καταργήσετε ένα πεδίο από την κάρτα, κάντε κλικ στο πεδίο και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση.

  • Για να προσθέσετε κενά διάστιχα, κάντε κλικ στο πεδίο επάνω από το σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε τον κενό χώρο, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κενή γραμμή.

   Συμβουλή: Από προεπιλογή, τα κενά διάστιχα σε μια κάρτα εμφανίζονται ως πεδία Κενή γραμμή. Καθώς προσθέτετε πληροφορίες στην κάρτα, μπορείτε να προσθέσετε νέα πεδία πληροφοριών μεταξύ των πεδίων Κενή γραμμή. Για παράδειγμα, κάντε κλικ στην Κενή γραμμή, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα πεδίο. Το πεδίο εμφανίζεται κάτω από την κενή γραμμή.

  • Για να τοποθετήσετε κείμενο στην κάρτα, κάντε κλικ σε ένα πεδίο και, στη λίστα Πεδία, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Επάνω και Κάτω βέλους για να μετακινήσετε τα πεδία. Μπορείτε, επίσης, με αυτόν τον τρόπο να μετακινήσετε κενές γραμμές, για να προσθέσετε περισσότερο χώρο μεταξύ των γραμμών του κειμένου.

  • Για να μορφοποιήσετε κείμενο, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά μορφοποίησης και στυλ, στην περιοχή Επεξεργασία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί Επαναφορά κάρτας, η κάρτα επανέρχεται στην προεπιλεγμένη σχεδίαση του Outlook και στις πληροφορίες που έχουν εισαχθεί στα προεπιλεγμένα πεδία στη φόρμα επαφής.

Αρχή της σελίδας

Αποθήκευση επαφής ή ηλεκτρονικής επαγγελματικής κάρτας

Όταν λαμβάνετε πληροφορίες επαφής ως ηλεκτρονική επαγγελματική κάρτα ή ως φόρμα επαφής (ως αρχείο .vcf) σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάντε δεξί κλικ στην κάρτα ή στο συνημμένο αρχείο .vcf και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε επιλογές. Εάν η λίστα επαφών σας περιλαμβάνει ήδη το ίδιο όνομα, θα έχετε την επιλογή να ενημερώσετε την υπάρχουσα επαφή ή να δημιουργήσετε μια νέα.

 1. Σε ένα ανοιχτό μήνυμα, κάντε δεξί κλικ στην ηλεκτρονική επαγγελματική κάρτα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη στις επαφές του Outlook.

  Για ένα συνημμένο αρχείο .vcf, κάντε διπλό κλικ στο συνημμένο.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Επαφή.

 3. Στην ομάδα Ενέργειες, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση & κλείσιμο.

 4. Σε περίπτωση που εντοπιστεί διπλότυπο όνομα επαφής, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη νέας επαφής ή Ενημέρωση πληροφοριών της επιλεγμένης επαφής.

Αρχή της σελίδας

Αποστολή ηλεκτρονικών επαγγελματικών καρτών σε άλλα άτομα

Είναι δυνατή η κοινή χρήση των ηλεκτρονικών επαγγελματικών καρτών σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Παρέχουν μια εταιρική ή προσωπική οπτική ταυτότητα, η οποία είναι παρόμοια με μια έντυπη επαγγελματική κάρτα. Ο τρόπος εμφάνισης της ηλεκτρονικής επαγγελματικής κάρτας στους παραλήπτες εξαρτάται από την εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιούν.

Οι παραλήπτες που χρησιμοποιούν Microsoft Outlook     Στο Outlook 2016, Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010 και Microsoft Office Outlook 2007, την ηλεκτρονική επαγγελματική κάρτα εμφανίζεται στο μήνυμα, ακριβώς όπως μπορείτε να το δείτε. Παραλήπτες, κάντε δεξί κλικ στην κάρτα για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες επαφής στις επαφές Outlook την.

Οι παραλήπτες που χρησιμοποιούν παλαιότερες εκδόσεις του Outlook ή άλλες εφαρμογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιούν HTML για την προβολή μηνυμάτων, βλέπουν επίσης την ηλεκτρονική επαγγελματική κάρτα στο μήνυμά τους. Ωστόσο, αυτές οι κάρτες είναι μόνο εικόνες και δεν μπορούν να κάνουν κλικ σε αυτές. Ένα αρχείο .vcf, το οποίο επισυνάπτεται στο μήνυμα, περιλαμβάνει τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην ηλεκτρονική επαγγελματική κάρτα. Το αρχείο .vcf είναι δυνατό να ανοίξει και οι πληροφορίες μπορούν να αποθηκευτούν στη λίστα επαφών.

Παραλήπτες που προβάλλουν μηνύματα σε απλό κείμενο     Τα άτομα των οποίων η εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιεί απλό κείμενο δεν βλέπουν εικόνα της ηλεκτρονικής επαγγελματικής κάρτας. Ένα αρχείο .vcf, το οποίο επισυνάπτεται στο μήνυμα, περιλαμβάνει τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην ηλεκτρονική επαγγελματική κάρτα. Το αρχείο .vcf είναι δυνατό να ανοίξει και οι πληροφορίες μπορούν να αποθηκευτούν στη λίστα επαφών.

Σε οποιαδήποτε εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το συνημμένο αρχείο .vcf είναι δυνατό να ανοίξει και να αποθηκευτεί στη λίστα επαφών.

Συμπερίληψη ηλεκτρονικής επαγγελματικής κάρτας σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 1. Σε ένα νέο μήνυμα, κάντε κλικ στο στοιχείο Μήνυμα.

 2. Στην ομάδα Συμπερίληψη, επιλέξτε Επισύναψη στοιχείου, κάντε κλικ στην επιλογή Επαγγελματική κάρτα και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα όνομα στη λίστα.

 3. Εάν δεν βλέπετε το όνομα που θέλετε, κάντε κλικ στην επιλογή Άλλες επαγγελματικές κάρτες, κάντε κλικ στο όνομα στη λίστα Καταχωρήθηκε ως και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Συμπερίληψη ηλεκτρονικής επαγγελματικής κάρτας στην υπογραφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Με την προσθήκη της ηλεκτρονικής επαγγελματικής κάρτας σας στην υπογραφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, οι πληροφορίες επαφής σας περιλαμβάνονται σε κάθε μήνυμα που στέλνετε. Ανατρέξτε στο άρθρο Συμπερίληψη ηλεκτρονικής επαγγελματικής κάρτας στην υπογραφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για περισσότερες πληροφορίες.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×