Δημιουργία και εφαρμογή προτύπου γραφήματος

Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του θέματος μπορεί να μην ισχύουν για κάποιες γλώσσες.

Ποιο πρόγραμμα του Office χρησιμοποιείτε;

Word

PowerPoint

Excel

Word

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ξανά ένα γράφημα που δημιουργήσατε, μπορείτε να αποθηκεύσετε το γράφημα ως πρότυπο στο Excel και, στη συνέχεια, να το εφαρμόσετε σε ένα νέο ή υπάρχον γράφημα στο Word, το PowerPoint ή το Excel. Ένα πρότυπο γραφήματος που δημιουργείτε είναι στην πραγματικότητα ένας προσαρμοσμένος τύπος γραφήματος που μπορείτε να εφαρμόσετε όπως οποιονδήποτε άλλο τύπο γραφήματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να αποθηκεύσετε ένα πρότυπο γραφήματος, πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Excel. Μπορείτε να παραγγείλετε ένα αντίγραφο του Excel στην τοποθεσία Web της Microsoft.

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Δημιουργία ενός προτύπου γραφήματος στο Excel

 1. Σε ένα φύλλο, τακτοποιήστε τα δεδομένα που θέλετε να σχεδιάσετε σε ένα γράφημα.

 2. Επιλέξτε τις γραμμές και τις στήλες που θέλετε να εμφανίζονται στο γράφημα.

 3. Στην καρτέλα Γραφήματα, στην περιοχή Εισαγωγή γραφήματος, επιλέξτε έναν τύπο γραφήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε αυτό που θέλετε να προσθέσετε.

  Καρτέλα "Γραφήματα", ομάδα "Εισαγωγή γραφήματος"

  Για να αλλάξετε το γράφημα, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Γραφήματα, την καρτέλα Διάταξη γραφήματος και την καρτέλα Μορφοποίηση.

 4. Στο μενού Γράφημα, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως προτύπου και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα όνομα στο πλαίσιο Αποθήκευση ως.

  Από προεπιλογή, το πρότυπο γραφήματος αποθηκεύεται στο φάκελο /Χρήστες/όνομα χρήστη/Βιβλιοθήκη/Υποστήριξη εφαρμογών/Microsoft/Office/Πρότυπα γραφημάτων, ώστε ο προσαρμοσμένος τύπος γραφήματος να είναι διαθέσιμος στην περιοχή Πρότυπα στην καρτέλα Γραφήματα. Εάν χρησιμοποιείτε Mac OS X 7 (Lion), ο φάκελος "Βιβλιοθήκη" είναι κρυφός από προεπιλογή. Για να εμφανίσετε το φάκελο "Βιβλιοθήκη", στο Finder, κάντε κλικ στο μενού Μετάβαση και, στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο OPTION.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Εφαρμογή ενός προτύπου γραφήματος σε ένα νέο γράφημα

Αφού δημιουργήσετε ένα πρότυπο γραφήματος, μπορείτε να εφαρμόσετε τον προσαρμοσμένο τύπο γραφήματος σε ένα νέο γράφημα στο Word, το PowerPoint ή το Excel.

 1. Στην καρτέλα Γραφήματα, στην περιοχή Εισαγωγή γραφήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Άλλο και, στη συνέχεια, στην περιοχή Πρότυπα, κάντε κλικ στο πρότυπο γραφήματος που δημιουργήσατε.

  Καρτέλα "Γραφήματα", ομάδα "Εισαγωγή γραφήματος"

  Δεν βλέπω το πρότυπο γραφήματός μου στη λίστα

  Από προεπιλογή, ένα πρότυπο γραφήματος αποθηκεύεται αυτόματα στο φάκελο /Χρήστες/όνομα χρήστη/Βιβλιοθήκη/Υποστήριξη εφαρμογών/Microsoft/Office/Πρότυπα γραφημάτων, ώστε ο προσαρμοσμένος τύπος γραφήματος να είναι διαθέσιμος στην περιοχή Πρότυπα στην καρτέλα Γραφήματα. Εάν δεν βλέπετε το πρότυπο γραφήματος να εμφανίζεται στην περιοχή Πρότυπα, στο Finder, αναζητήστε το αρχείο .crtx και, στη συνέχεια, μετακινήστε το στο φάκελο /Χρήστες/όνομα χρήστη/Βιβλιοθήκη/Υποστήριξη εφαρμογών/Microsoft/Office/Πρότυπα γραφημάτων. Εάν χρησιμοποιείτε Mac OS X 7 (Lion), ο φάκελος "Βιβλιοθήκη" είναι κρυφός από προεπιλογή. Για να εμφανίσετε το φάκελο "Βιβλιοθήκη", στο Finder, κάντε κλικ στο μενού Μετάβαση και, στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο OPTION.

  Όταν εισάγετε ένα γράφημα στο Word ή το PowerPoint, ανοίγει ένα φύλλο του Excel που περιέχει έναν πίνακα με δείγμα δεδομένων.

 2. Στο Excel, αντικαταστήστε το δείγμα δεδομένων με τα δεδομένα που θέλετε να απεικονίσετε στο γράφημα. Εάν έχετε ήδη τα δεδομένα σας σε έναν άλλο πίνακα, μπορείτε να αντιγράψετε τα δεδομένα από εκείνον τον πίνακα και, στη συνέχεια, να τα επικολλήσετε επάνω στο δείγμα δεδομένων.

 3. Για να δείτε τα αποτελέσματα των αλλαγών σας, μεταβείτε στο Word.

  Όταν κλείσετε το έγγραφο του Word που περιέχει το γράφημα, ο πίνακας δεδομένων του Excel στο γράφημα θα κλείσει αυτόματα.

Εφαρμογή ενός προτύπου γραφήματος σε ένα υπάρχον γράφημα

Αφού δημιουργήσετε ένα πρότυπο γραφήματος, μπορείτε να εφαρμόσετε τον νέο προσαρμοσμένο τύπο γραφήματος σε ένα υπάρχον γράφημα στο Word, το PowerPoint ή το Excel.

 1. Κάντε κλικ στο γράφημα.

 2. Στην καρτέλα Γραφήματα, στην περιοχή Αλλαγή τύπου γραφήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Άλλο και, στη συνέχεια, στην περιοχή Πρότυπα, κάντε κλικ στο πρότυπο γραφήματος που δημιουργήσατε.

  Καρτέλα "Γραφήματα", ομάδα "Αλλαγή τύπου γραφήματος"

  Δεν βλέπω το πρότυπο γραφήματός μου στη λίστα

  Από προεπιλογή, ένα πρότυπο γραφήματος αποθηκεύεται αυτόματα στο φάκελο /Χρήστες/όνομα χρήστη/Βιβλιοθήκη/Υποστήριξη εφαρμογών/Microsoft/Office/Πρότυπα γραφημάτων, ώστε ο προσαρμοσμένος τύπος γραφήματος να είναι διαθέσιμος στην περιοχή Πρότυπα στην καρτέλα Γραφήματα. Εάν δεν βλέπετε το πρότυπο γραφήματος να εμφανίζεται στην περιοχή Πρότυπα, στο Finder, αναζητήστε το αρχείο .crtx και, στη συνέχεια, μετακινήστε το στο φάκελο /Χρήστες/όνομα χρήστη/Βιβλιοθήκη/Υποστήριξη εφαρμογών/Microsoft/Office/Πρότυπα γραφημάτων. Εάν χρησιμοποιείτε Mac OS X 7 (Lion), ο φάκελος "Βιβλιοθήκη" είναι κρυφός από προεπιλογή. Για να εμφανίσετε το φάκελο "Βιβλιοθήκη", στο Finder, κάντε κλικ στο μενού Μετάβαση και, στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο OPTION.

Δείτε επίσης

Δημιουργία γραφήματος

Αλλαγή γραφήματος

Επεξεργασία δεδομένων σε ένα γράφημα

PowerPoint

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ξανά ένα γράφημα που δημιουργήσατε, μπορείτε να αποθηκεύσετε το γράφημα ως πρότυπο στο Excel και, στη συνέχεια, να το εφαρμόσετε σε ένα νέο ή υπάρχον γράφημα στο Word, το PowerPoint ή το Excel. Ένα πρότυπο γραφήματος που δημιουργείτε είναι στην πραγματικότητα ένας προσαρμοσμένος τύπος γραφήματος που μπορείτε να εφαρμόσετε όπως οποιονδήποτε άλλο τύπο γραφήματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να αποθηκεύσετε ένα πρότυπο γραφήματος, πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Excel. Μπορείτε να παραγγείλετε ένα αντίγραφο του Excel στην τοποθεσία Web της Microsoft.

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Δημιουργία ενός προτύπου γραφήματος στο Excel

 1. Σε ένα φύλλο, τακτοποιήστε τα δεδομένα που θέλετε να σχεδιάσετε σε ένα γράφημα.

 2. Επιλέξτε τις γραμμές και τις στήλες που θέλετε να εμφανίζονται στο γράφημα.

 3. Στην καρτέλα Γραφήματα, στην περιοχή Εισαγωγή γραφήματος, επιλέξτε έναν τύπο γραφήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε αυτό που θέλετε να προσθέσετε.

  Καρτέλα "Γραφήματα", ομάδα "Εισαγωγή γραφήματος"

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να αλλάξετε το γράφημα, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Γραφήματα, την καρτέλα Διάταξη γραφήματος και την καρτέλα Μορφοποίηση.

 4. Στο μενού Γράφημα, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως προτύπου και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα όνομα στο πλαίσιο Αποθήκευση ως.

  Από προεπιλογή, το πρότυπο γραφήματος αποθηκεύεται στο φάκελο /Χρήστες/όνομα χρήστη/Βιβλιοθήκη/Υποστήριξη εφαρμογών/Microsoft/Office/Πρότυπα γραφημάτων, ώστε ο προσαρμοσμένος τύπος γραφήματος να είναι διαθέσιμος στην περιοχή Πρότυπα στην καρτέλα Γραφήματα. Εάν χρησιμοποιείτε Mac OS X 7 (Lion), ο φάκελος "Βιβλιοθήκη" είναι κρυφός από προεπιλογή. Για να εμφανίσετε το φάκελο "Βιβλιοθήκη", στο Finder, κάντε κλικ στο μενού Μετάβαση και, στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο OPTION.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Εφαρμογή ενός προτύπου γραφήματος σε ένα νέο γράφημα

Αφού δημιουργήσετε ένα πρότυπο γραφήματος, μπορείτε να εφαρμόσετε τον προσαρμοσμένο τύπο γραφήματος σε ένα νέο γράφημα στο Word, το PowerPoint ή το Excel.

 1. Στην καρτέλα Γραφήματα, στην περιοχή Εισαγωγή γραφήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Άλλο και, στη συνέχεια, στην περιοχή Πρότυπα, κάντε κλικ στο πρότυπο γραφήματος που δημιουργήσατε.

  Καρτέλα "Γραφήματα", ομάδα "Εισαγωγή γραφήματος"

  Δεν βλέπω το πρότυπο γραφήματός μου στη λίστα

  Από προεπιλογή, ένα πρότυπο γραφήματος αποθηκεύεται αυτόματα στο φάκελο /Χρήστες/όνομα χρήστη/Βιβλιοθήκη/Υποστήριξη εφαρμογών/Microsoft/Office/Πρότυπα γραφημάτων, ώστε ο προσαρμοσμένος τύπος γραφήματος να είναι διαθέσιμος στην περιοχή Πρότυπα στην καρτέλα Γραφήματα. Εάν δεν βλέπετε το πρότυπο γραφήματος να εμφανίζεται στην περιοχή Πρότυπα, στο Finder, αναζητήστε το αρχείο .crtx και, στη συνέχεια, μετακινήστε το στο φάκελο /Χρήστες/όνομα χρήστη/Βιβλιοθήκη/Υποστήριξη εφαρμογών/Microsoft/Office/Πρότυπα γραφημάτων. Εάν χρησιμοποιείτε Mac OS X 7 (Lion), ο φάκελος "Βιβλιοθήκη" είναι κρυφός από προεπιλογή. Για να εμφανίσετε το φάκελο "Βιβλιοθήκη", στο Finder, κάντε κλικ στο μενού Μετάβαση και, στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο OPTION.

  Όταν εισάγετε ένα γράφημα στο Word ή το PowerPoint, ανοίγει ένα φύλλο του Excel που περιέχει έναν πίνακα με δείγμα δεδομένων.

 2. Στο Excel, αντικαταστήστε το δείγμα δεδομένων με τα δεδομένα που θέλετε να απεικονίσετε στο γράφημα. Εάν έχετε ήδη τα δεδομένα σας σε έναν άλλο πίνακα, μπορείτε να αντιγράψετε τα δεδομένα από εκείνον τον πίνακα και, στη συνέχεια, να τα επικολλήσετε επάνω στο δείγμα δεδομένων.

 3. Για να δείτε τις αλλαγές σας, μεταβείτε στο PowerPoint.

  Όταν κλείσετε την παρουσίαση του PowerPoint που περιέχει το γράφημα, ο πίνακας δεδομένων του Excel στο γράφημα θα κλείσει αυτόματα.

Εφαρμογή ενός προτύπου γραφήματος σε ένα υπάρχον γράφημα

Αφού δημιουργήσετε ένα πρότυπο γραφήματος, μπορείτε να εφαρμόσετε τον νέο προσαρμοσμένο τύπο γραφήματος σε ένα υπάρχον γράφημα στο Word, το PowerPoint ή το Excel.

 1. Κάντε κλικ στο γράφημα.

 2. Στην καρτέλα Γραφήματα, στην περιοχή Αλλαγή τύπου γραφήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Άλλο και, στη συνέχεια, στην περιοχή Πρότυπα, κάντε κλικ στο πρότυπο γραφήματος που δημιουργήσατε.

  Καρτέλα "Γραφήματα", ομάδα "Αλλαγή τύπου γραφήματος"

  Δεν βλέπω το πρότυπο γραφήματός μου στη λίστα

  Από προεπιλογή, ένα πρότυπο γραφήματος αποθηκεύεται αυτόματα στο φάκελο /Χρήστες/όνομα χρήστη/Βιβλιοθήκη/Υποστήριξη εφαρμογών/Microsoft/Office/Πρότυπα γραφημάτων, ώστε ο προσαρμοσμένος τύπος γραφήματος να είναι διαθέσιμος στην περιοχή Πρότυπα στην καρτέλα Γραφήματα. Εάν δεν βλέπετε το πρότυπο γραφήματος να εμφανίζεται στην περιοχή Πρότυπα, στο Finder, αναζητήστε το αρχείο .crtx και, στη συνέχεια, μετακινήστε το στο φάκελο /Χρήστες/όνομα χρήστη/Βιβλιοθήκη/Υποστήριξη εφαρμογών/Microsoft/Office/Πρότυπα γραφημάτων. Εάν χρησιμοποιείτε Mac OS X 7 (Lion), ο φάκελος "Βιβλιοθήκη" είναι κρυφός από προεπιλογή. Για να εμφανίσετε το φάκελο "Βιβλιοθήκη", στο Finder, κάντε κλικ στο μενού Μετάβαση και, στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο OPTION.

Δείτε επίσης

Δημιουργία γραφήματος

Αλλαγή γραφήματος

Επεξεργασία δεδομένων σε ένα γράφημα

Excel

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ξανά ένα γράφημα που δημιουργήσατε, μπορείτε να αποθηκεύσετε το γράφημα ως πρότυπο στο Excel και, στη συνέχεια, να το εφαρμόσετε σε ένα νέο ή υπάρχον γράφημα στο Word, το PowerPoint ή το Excel. Ένα πρότυπο γραφήματος που δημιουργείτε είναι στην πραγματικότητα ένας προσαρμοσμένος τύπος γραφήματος που μπορείτε να εφαρμόσετε όπως οποιονδήποτε άλλο τύπο γραφήματος.

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Δημιουργία ενός προτύπου γραφήματος στο Excel

 1. Σε ένα φύλλο, τακτοποιήστε τα δεδομένα που θέλετε να σχεδιάσετε σε ένα γράφημα.

 2. Επιλέξτε τις γραμμές και τις στήλες που θέλετε να εμφανίζονται στο γράφημα.

 3. Στην καρτέλα Γραφήματα, στην περιοχή Εισαγωγή γραφήματος, επιλέξτε έναν τύπο γραφήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε αυτό που θέλετε να προσθέσετε.

  Καρτέλα "Γραφήματα", ομάδα "Εισαγωγή γραφήματος"

  Για να αλλάξετε το γράφημα, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Γραφήματα, την καρτέλα Διάταξη γραφήματος και την καρτέλα Μορφοποίηση.

 4. Στο μενού Γράφημα, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως προτύπου και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα όνομα στο πλαίσιο Αποθήκευση ως.

  Από προεπιλογή, το πρότυπο γραφήματος αποθηκεύεται στο φάκελο /Χρήστες/όνομα χρήστη/Βιβλιοθήκη/Υποστήριξη εφαρμογών/Microsoft/Office/Πρότυπα γραφημάτων, ώστε ο προσαρμοσμένος τύπος γραφήματος να είναι διαθέσιμος στην περιοχή Πρότυπα στην καρτέλα Γραφήματα. Εάν χρησιμοποιείτε Mac OS X 7 (Lion), ο φάκελος "Βιβλιοθήκη" είναι κρυφός από προεπιλογή. Για να εμφανίσετε το φάκελο "Βιβλιοθήκη", στο Finder, κάντε κλικ στο μενού Μετάβαση και, στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο OPTION.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Εφαρμογή ενός προτύπου γραφήματος σε ένα νέο γράφημα

Αφού δημιουργήσετε ένα πρότυπο γραφήματος, μπορείτε να εφαρμόσετε τον προσαρμοσμένο τύπο γραφήματος σε ένα νέο γράφημα στο Word, το PowerPoint ή το Excel.

 1. Σε ένα φύλλο, τακτοποιήστε τα δεδομένα που θέλετε να σχεδιάσετε σε ένα γράφημα.

 2. Επιλέξτε τις γραμμές και τις στήλες που θέλετε να εμφανίζονται στο γράφημα.

 3. Στην καρτέλα Γραφήματα, στην περιοχή Εισαγωγή γραφήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Άλλο και, στη συνέχεια, στην περιοχή Πρότυπα, κάντε κλικ στο πρότυπο γραφήματος που δημιουργήσατε.

  Καρτέλα "Γραφήματα", ομάδα "Εισαγωγή γραφήματος"

  Δεν βλέπω το πρότυπο γραφήματός μου στη λίστα

  Από προεπιλογή, ένα πρότυπο γραφήματος αποθηκεύεται αυτόματα στο φάκελο /Χρήστες/όνομα χρήστη/Βιβλιοθήκη/Υποστήριξη εφαρμογών/Microsoft/Office/Πρότυπα γραφημάτων, ώστε ο προσαρμοσμένος τύπος γραφήματος να είναι διαθέσιμος στην περιοχή Πρότυπα στην καρτέλα Γραφήματα. Εάν δεν βλέπετε το πρότυπο γραφήματος να εμφανίζεται στην περιοχή Πρότυπα, στο Finder, αναζητήστε το αρχείο .crtx και, στη συνέχεια, μετακινήστε το στο φάκελο /Χρήστες/όνομα χρήστη/Βιβλιοθήκη/Υποστήριξη εφαρμογών/Microsoft/Office/Πρότυπα γραφημάτων. Εάν χρησιμοποιείτε Mac OS X 7 (Lion), ο φάκελος "Βιβλιοθήκη" είναι κρυφός από προεπιλογή. Για να εμφανίσετε το φάκελο "Βιβλιοθήκη", στο Finder, κάντε κλικ στο μενού Μετάβαση και, στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο OPTION.

 4. Σε ένα φύλλο, τακτοποιήστε τα δεδομένα που θέλετε να σχεδιάσετε σε ένα γράφημα.

Εφαρμογή ενός προτύπου γραφήματος σε ένα υπάρχον γράφημα

Αφού δημιουργήσετε ένα πρότυπο γραφήματος, μπορείτε να εφαρμόσετε τον νέο προσαρμοσμένο τύπο γραφήματος σε ένα υπάρχον γράφημα στο Word, το PowerPoint ή το Excel.

 1. Κάντε κλικ στο γράφημα.

 2. Στην καρτέλα Γραφήματα, στην περιοχή Αλλαγή τύπου γραφήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Άλλο και, στη συνέχεια, στην περιοχή Πρότυπα, κάντε κλικ στο πρότυπο γραφήματος που δημιουργήσατε.

  Καρτέλα "Γραφήματα", ομάδα "Αλλαγή τύπου γραφήματος"

  Δεν βλέπω το πρότυπο γραφήματός μου στη λίστα

  Από προεπιλογή, ένα πρότυπο γραφήματος αποθηκεύεται αυτόματα στο φάκελο /Χρήστες/όνομα χρήστη/Βιβλιοθήκη/Υποστήριξη εφαρμογών/Microsoft/Office/Πρότυπα γραφημάτων, ώστε ο προσαρμοσμένος τύπος γραφήματος να είναι διαθέσιμος στην περιοχή Πρότυπα στην καρτέλα Γραφήματα. Εάν δεν βλέπετε το πρότυπο γραφήματος να εμφανίζεται στην περιοχή Πρότυπα, στο Finder, αναζητήστε το αρχείο .crtx και, στη συνέχεια, μετακινήστε το στο φάκελο /Χρήστες/όνομα χρήστη/Βιβλιοθήκη/Υποστήριξη εφαρμογών/Microsoft/Office/Πρότυπα γραφημάτων. Εάν χρησιμοποιείτε Mac OS X 7 (Lion), ο φάκελος "Βιβλιοθήκη" είναι κρυφός από προεπιλογή. Για να εμφανίσετε το φάκελο "Βιβλιοθήκη", στο Finder, κάντε κλικ στο μενού Μετάβαση και, στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο OPTION.

Δείτε επίσης

Δημιουργία γραφήματος

Αλλαγή γραφήματος

Επεξεργασία δεδομένων σε ένα γράφημα

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×