Δημιουργία και εφαρμογή προσαρμοσμένης μορφής αριθμού

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Εάν μια ενσωματωμένη μορφή αριθμού που δεν πληροί τις ανάγκες σας, μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα μορφή αριθμού που βασίζεται σε μια υπάρχουσα μορφή αριθμών και να την προσθέσετε στη λίστα των προσαρμοσμένων μορφών αριθμών. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα υπολογιστικό φύλλο που περιέχει πληροφορίες για τον πελάτη, μπορείτε να δημιουργήσετε μια μορφή αριθμού τηλεφώνου για τηλεφωνικούς αριθμούς. Μπορείτε να εφαρμόσετε την προσαρμοσμένη μορφή αριθμού σε μια συμβολοσειρά αριθμών σε ένα κελί για να μορφοποιήσετε τους ως έναν αριθμό τηλεφώνου.

Σημαντικό: Προσαρμοσμένες μορφές αριθμών επηρεάζουν μόνο τον τρόπο εμφάνισης ενός αριθμού και δεν επηρεάζουν την υποκείμενη τιμή του αριθμού. Προσαρμοσμένες μορφές αριθμών αποθηκεύονται στο ενεργό βιβλίο εργασίας και δεν είναι διαθέσιμες σε νέα βιβλία εργασίας που ανοίγετε.

Δημιουργία προσαρμοσμένης μορφής αριθμού

 1. Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα αριθμός, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες μορφές αριθμών στο κάτω από τη λίστα Μορφή αριθμών Πλαίσιο "Μορφοποίηση αριθμού" .

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση κελιών, στην περιοχή Κατηγορία, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή.

 3. Στη λίστα Τύπος, επιλέξτε την ενσωματωμένη μορφή ώστε το μεγαλύτερο μοιάζει με αυτό που θέλετε να δημιουργήσετε. Για παράδειγμα, 0,00.

  Η μορφή αριθμού που επιλέγετε εμφανίζεται στο πλαίσιο Τύπος.

 4. Στο πλαίσιο Τύπος, τροποποιήστε το κωδικούς μορφής αριθμών για να δημιουργήσετε ακρίβεια τη μορφή που θέλετε. Για παράδειγμα, 000-000-0000.

  Οι αλλαγές σας δεν θα αλλάξει την ενσωματωμένη μορφή. Αντί για αυτό, τις αλλαγές σας, δημιουργήστε μια νέα προσαρμοσμένη μορφή αριθμού.

 5. Όταν ολοκληρώσετε, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Εφαρμογή προσαρμοσμένης μορφής αριθμού

 1. Επιλέξτε το κελί ή την περιοχή των κελιών που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα αριθμός, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες μορφές αριθμών στο κάτω από τη λίστα Μορφή αριθμών Πλαίσιο "Μορφοποίηση αριθμού" .

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση κελιών, στην περιοχή Κατηγορία, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή.

 4. Στο κάτω μέρος της λίστας Τύπος, επιλέξτε την ενσωματωμένη μορφή που μόλις δημιουργήσατε. Για παράδειγμα, 000-000-0000.

  Η μορφή αριθμού που επιλέγετε εμφανίζεται στο πλαίσιο Τύπος.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Διαγραφή προσαρμοσμένης μορφής αριθμού

 1. Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα αριθμός, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες μορφές αριθμών στο κάτω από τη λίστα Μορφή αριθμών Πλαίσιο "Μορφοποίηση αριθμού" .

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση κελιών, στην περιοχή Κατηγορία, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή.

 3. Στη λίστα Τύπος, επιλέξτε την προσαρμοσμένη μορφή αριθμού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.

  Σημειώσεις: 

  • Ενσωματωμένες μορφές αριθμών δεν μπορούν να διαγραφούν.

  • Κάποια κελιά στο βιβλίο εργασίας που είχαν μορφοποιηθεί με την προσαρμοσμένη μορφή που διαγράψατε θα εμφανίζεται με την προεπιλεγμένη γενική μορφή.

Δημιουργία προσαρμοσμένης μορφής αριθμού

 1. Στην καρτέλα κεντρική, στην περιοχή αριθμός, σε το αναδυόμενο μενού Μορφή αριθμών Πλαίσιο "Μορφοποίηση αριθμού" , κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση κελιών, στην περιοχή Κατηγορία, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή.

 3. Στη λίστα Τύπος, επιλέξτε την ενσωματωμένη μορφή ώστε το μεγαλύτερο μοιάζει με αυτό που θέλετε να δημιουργήσετε. Για παράδειγμα, 0,00.

  Η μορφή αριθμού που επιλέγετε εμφανίζεται στο πλαίσιο Τύπος.

 4. Στο πλαίσιο Τύπος, τροποποιήστε το κωδικούς μορφής αριθμών για να δημιουργήσετε ακρίβεια τη μορφή που θέλετε. Για παράδειγμα, 000-000-0000.

  Οι αλλαγές σας δεν θα αλλάξει την ενσωματωμένη μορφή. Αντί για αυτό, τις αλλαγές σας, δημιουργήστε μια νέα προσαρμοσμένη μορφή αριθμού.

 5. Όταν ολοκληρώσετε, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Εφαρμογή προσαρμοσμένης μορφής αριθμού

 1. Επιλέξτε το κελί ή την περιοχή των κελιών που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Στην καρτέλα κεντρική, στην περιοχή αριθμός, σε το αναδυόμενο μενού Μορφή αριθμών Πλαίσιο "Μορφοποίηση αριθμού" , κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση κελιών, στην περιοχή Κατηγορία, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή.

 4. Στο κάτω μέρος της λίστας Τύπος, επιλέξτε την ενσωματωμένη μορφή που μόλις δημιουργήσατε. Για παράδειγμα, 000-000-0000.

  Η μορφή αριθμού που επιλέγετε εμφανίζεται στο πλαίσιο Τύπος.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Διαγραφή προσαρμοσμένης μορφής αριθμού

 1. Στην καρτέλα κεντρική, στην περιοχή αριθμός, σε το αναδυόμενο μενού Μορφή αριθμών Πλαίσιο "Μορφοποίηση αριθμού" , κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση κελιών, στην περιοχή Κατηγορία, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή.

 3. Στη λίστα Τύπος, επιλέξτε την προσαρμοσμένη μορφή αριθμού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.

  Σημειώσεις: 

  • Ενσωματωμένες μορφές αριθμών δεν μπορούν να διαγραφούν.

  • Κάποια κελιά στο βιβλίο εργασίας που είχαν μορφοποιηθεί με την προσαρμοσμένη μορφή που διαγράψατε θα εμφανίζεται με την προεπιλεγμένη γενική μορφή.

Δείτε επίσης

Κωδικοί μορφών αριθμών

Εμφάνιση ημερομηνιών, ωρών, νομισματικών μονάδων, κλασμάτων ή ποσοστών

Επισήμανση μοτίβων και τάσεων με μορφοποίηση υπό όρους

Εμφάνιση ή απόκρυψη των μηδενικών τιμών

Εμφάνιση αριθμών ως ταχυδρομικούς κώδικες, αριθμοί μητρώου κοινωνικής ασφάλισης ή αριθμών τηλεφώνου

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×