Δημιουργία και εκτύπωση σελίδων σημειώσεων

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να δημιουργήσετε σελίδες σημειώσεων καθώς δημιουργείτε την παρουσίασή σας. Μπορείτε να τις εκτυπώσετε και εξετάστε τις καθώς κάνετε την παρουσίασή σας.

Μια πράσινη ιδέα... Πράσινο φύλλο

Ωστόσο, πριν από την εκτύπωση σελίδων σημειώσεων, μπορείτε να προβάλετε τις σημειώσεις σας στην προβολή παρουσιαστή αντί για αυτό. Μπορείτε να προβάλετε τις σημειώσεις σας καθώς κάνετε την παρουσίασή σας σε μια δεύτερη οθόνη για να εξοικονομήσετε μελάνι χαρτιού και του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προβολή των σημειώσεων ομιλητή ιδιωτικά, κατά την εκτέλεση μιας παρουσίασης σε πολλαπλές οθόνες.

Χρησιμοποιήστε το παράθυρο σημειώσεων στην κανονική προβολή, για να γράψετε σημειώσεις σχετικά με τις διαφάνειές σας. Για να μεταβείτε σε κανονική προβολή, στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Προβολές παρουσίασης, κάντε κλικ στην επιλογή κανονική.

Το παράθυρο 'Σημειώσεις'
Το παράθυρο σημειώσεων (σε κύκλο με κόκκινο χρώμα) στην κανονική προβολή

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε και να μορφοποιήσετε τις σημειώσεις σας καθώς εργάζεστε στην κανονική προβολή, αλλά για να δείτε πώς θα εκτυπωθούν οι σελίδες σημειώσεών σας και για να δείτε την πλήρη εφέ από οποιαδήποτε μορφοποίηση κειμένου, όπως χρώματα γραμματοσειράς, μεταβείτε στην προβολή σελίδα σημειώσεων. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε και να αλλάξετε κεφαλίδες και τα υποσέλιδα των σημειώσεών σας στην προβολή "σελίδα σημειώσεων".

Κάθε σελίδα σημειώσεων εμφανίζει μια μικρογραφία διαφάνειας, μαζί με τις σημειώσεις που συνοδεύουν τις αυτήν τη διαφάνεια. Στην προβολή σελίδα σημειώσεων, μπορείτε να των σημειώσεών σας με γραφήματα, εικόνες, πίνακες ή άλλες απεικονίσεις.

Σελίδες σημειώσεων

(Οι παρακάτω αριθμοί αντιστοιχούν στους αριθμούς στην εικόνα.)

 1. Σελίδες σημειώσεων περιλαμβάνουν τις σημειώσεις σας και κάθε διαφάνεια της παρουσίασης.

 2. Εκτυπώνει κάθε διαφάνεια σε ξεχωριστή σελίδα σημειώσεων.

 3. Οι σημειώσεις σας συνοδεύουν τη διαφάνεια.

 4. Μπορείτε να προσθέσετε δεδομένα, όπως τα γραφήματα ή εικόνες στις σελίδες σημειώσεών σας.

Καθώς προσθέτετε σημειώσεις, έχετε υπόψη τα εξής:

 • Το αλλαγές, προσθήκες και διαγραφές που πραγματοποιείτε σε μια σελίδα σημειώσεων εφαρμόζονται μόνο στη συγκεκριμένη σελίδα σημειώσεων και το κείμενο της σημείωσης στην κανονική προβολή.

 • Εάν θέλετε να μεγεθύνετε, αλλαγή θέσης ή μορφοποίηση στην περιοχή εικόνας της διαφάνειας ή την περιοχή σημειώσεις, κάντε τις αλλαγές σας στην προβολή "σελίδα σημειώσεων".

 • Δεν μπορείτε να σχεδιάσετε ή τοποθετήστε τις εικόνες στο παράθυρο σημειώσεων σε κανονική προβολή. Μεταβείτε στην προβολή σελίδα σημειώσεων και σχεδιάστε ή προσθέστε τις εικόνες εκεί.

 • Εικόνες και αντικείμενα που θέλετε να προσθέσετε στην προβολή σελίδα σημειώσεων που εμφανίζονται στην τυπωμένη σελίδα σημειώσεων, αλλά όχι στην οθόνη σας σε κανονική προβολή.

Προεπιλεγμένη σελίδα σημειώσεων αποτελείται από μια μικρογραφία διαφάνειας στο πρώτο μισό της σελίδας και μια ενότητα εξίσου ισομεγέθεις για σημειώσεις στο κάτω μέρος της σελίδας.

Προεπιλεγμένες σελίδες σημειώσεων

Εάν μια μισή σελίδα δεν είναι αρκετό χώρο για τις σημειώσεις σας, μπορείτε να προσθέσετε περισσότερο χώρο.

Για να προσθέσετε περισσότερο χώρο σε μία μόνο σελίδα σημειώσεων:

 1. Στην κανονική προβολή, στο παράθυρο που περιέχει τις καρτέλες διάρθρωση και διαφάνειες, κάντε κλικ στην καρτέλα διαφάνειες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη διαφάνεια στην οποία θέλετε να προσθέσετε περισσότερο χώρο για σημειώσεις.

  Το παράθυρο που περιέχει τις καρτέλες Διάρθρωση και Διαφάνειες

 2. Στο μενού Προβολή, στην ομάδα Προβολές παρουσίασης, κάντε κλικ στην επιλογή " Σελίδα σημειώσεων ".

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να διαγράψετε τη μικρογραφία της διαφάνειας, στη σελίδα σημειώσεων, κάντε κλικ στη διαφάνεια και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο DELETE.

  • Για να μειώσετε το μέγεθος του στη μικρογραφία της διαφάνειας στη σελίδα σημειώσεων, σύρετε μια λαβή αλλαγής μεγέθους στη μικρογραφία διαφάνειας.

 4. Στο επάνω περίγραμμα της στο πλαίσιο κράτησης θέσης σημειώσεις, σύρετε τη λαβή αλλαγής μεγέθους για να μεγεθύνετε το σύμβολο κράτησης θέσης σημειώσεις σε όσο το μεγαλύτερο μέρος της σελίδας ως που χρειάζεστε.

Για να προσθέσετε γραφικά, όπως ένα σχήμα ή μια εικόνα, ή να μορφοποιήσετε όλες τις σελίδες σημειώσεων στην παρουσίασή σας, αλλάξτε το υπόδειγμα σημειώσεων. Για παράδειγμα, για να τοποθετήσετε ένα λογότυπο εταιρείας ή άλλη πληροφορία art σε όλες τις σελίδες σημειώσεων, προσθέστε την εικόνα στο υπόδειγμα σημειώσεων. Εναλλακτικά, εάν θέλετε να αλλάξετε το στυλ γραμματοσειράς για όλες τις σημειώσεις, αλλάξτε το στυλ στο υπόδειγμα σημειώσεων. Μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση και τη θέση από την περιοχή της διαφάνειας, περιοχή σημειώσεις, κεφαλίδες, υποσέλιδα, αριθμούς σελίδων και ημερομηνία.

Μπορείτε να εκτυπώσετε σελίδες σημειώσεων με μια μικρογραφία διαφάνειας για να μοιράστε στο ακροατήριό σας ή για να σας βοηθούν να προετοιμαστείτε για την παρουσίασή σας.

Σημείωση: Μπορείτε να εκτυπώσετε μόνο μία μικρογραφία της διαφάνειας με σημειώσεων ανά τυπωμένη σελίδα.

 1. Ανοίξτε την παρουσίαση για την οποία θέλετε να εκτυπώσετε σελίδες σημειώσεων με μικρογραφίες διαφανειών.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 3. Στην αριστερή πλευρά της στην καρτέλα αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση.

 4. Στην περιοχή Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Διαφάνειες πλήρους σελίδας και, στη συνέχεια, στην περιοχή Διάταξη εκτύπωσης, κάντε κλικ στις Σελίδες σημειώσεων.

 5. Για να καθορίσετε τον προσανατολισμό της σελίδας, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Κατακόρυφος προσανατολισμός και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατακόρυφος προσανατολισμός ή Οριζόντιος προσανατολισμός από τη λίστα.

 6. Εάν θέλετε να εκτυπώσετε τις σημειώσεις και τις μικρογραφίες διαφανειών με χρώμα, επιλέξτε έναν έγχρωμο εκτυπωτή. Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή χρώμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή χρώμα στη λίστα.

 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση.

Σημείωση: Μπορείτε να εκτυπώνετε μόνο μία σελίδα σημειώσεων ανά τυπωμένη σελίδα.

 1. Ανοίξτε την παρουσίαση για την οποία θέλετε να εκτυπώσετε σελίδες σημειώσεων χωρίς μικρογραφίες διαφανειών.

 2. Ανοίξετε κάθε διαφάνεια στην προβολή σελίδα σημειώσεων. Για να μεταβείτε στην προβολή σελίδα σημειώσεων, στο μενού Προβολή, στην ομάδα Προβολές παρουσίασης, κάντε κλικ στην επιλογή " Σελίδα σημειώσεων ".

 3. Διαγραφή στη μικρογραφία της διαφάνειας από κάθε μία από τις σελίδες σημειώσεων. Για να διαγράψετε τη μικρογραφία της διαφάνειας, στη σελίδα σημειώσεων, κάντε κλικ στη μικρογραφία της διαφάνειας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο DELETE.

 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 5. Στην αριστερή πλευρά της στην καρτέλα αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση.

 6. Στην περιοχή Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Διαφάνειες πλήρους σελίδας και, στη συνέχεια, στην περιοχή Διάταξη εκτύπωσης, κάντε κλικ στις Σελίδες σημειώσεων.

 7. Για να καθορίσετε τον προσανατολισμό της σελίδας, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Κατακόρυφος προσανατολισμός και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατακόρυφος προσανατολισμός ή Οριζόντιος προσανατολισμός από τη λίστα.

 8. Εάν θέλετε να εκτυπώσετε τις σημειώσεις και τις μικρογραφίες διαφανειών με χρώμα, επιλέξτε έναν έγχρωμο εκτυπωτή. Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή χρώμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή χρώμα στη λίστα.

 9. Κάντε κλικ στο κουμπί Εκτύπωση.

Χρησιμοποιήστε το παράθυρο σημειώσεων στην κανονική προβολή, για να γράψετε σημειώσεις σχετικά με τις διαφάνειές σας.

διαφάνεια στην κανονική προβολή με σημειώσεις διαφάνειας με ετικέτα

1. παράθυρο σημειώσεων στην κανονική προβολή

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε και να μορφοποιήσετε τις σημειώσεις σας καθώς εργάζεστε στην κανονική προβολή, αλλά για να δείτε πώς θα εκτυπωθούν οι σελίδες σημειώσεών σας και για να δείτε την πλήρη εφέ από οποιαδήποτε μορφοποίηση κειμένου, όπως χρώματα γραμματοσειράς, μεταβείτε στην προβολή σελίδα σημειώσεων. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε και να αλλάξετε κεφαλίδες και τα υποσέλιδα των σημειώσεών σας στην προβολή "σελίδα σημειώσεων".

Κάθε σελίδα σημειώσεων εμφανίζει μια μικρογραφία διαφάνειας, μαζί με τις σημειώσεις που συνοδεύουν τη διαφάνεια. Στην προβολή σελίδα σημειώσεων, μπορείτε να των σημειώσεών σας με γραφήματα, εικόνες, πίνακες ή άλλες απεικονίσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη ενός εφέ, εικόνα ή αντικείμενο WordArt στις σελίδες σημειώσεών σας, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη εφέ, πλαίσιο κειμένου, αντικειμένου WordArt, εικόνα, ή σχήματος σε σελίδες σημειώσεων.

Σελίδες σημειώσεων

1. σελίδες σημειώσεων περιλαμβάνουν τις σημειώσεις σας και κάθε διαφάνεια της παρουσίασης.

2. κάθε διαφάνεια εκτυπώνεται σε ξεχωριστή σελίδα σημειώσεων.

3. τις σημειώσεις συνοδεύουν τη διαφάνεια.

4. Μπορείτε να προσθέσετε δεδομένα, όπως τα γραφήματα ή εικόνες στις σελίδες σημειώσεών σας.

Εικόνες και αντικείμενα που θέλετε να προσθέσετε στην προβολή σελίδα σημειώσεων που εμφανίζονται στην τυπωμένη σελίδα σημειώσεων, αλλά όχι στην οθόνη σας σε κανονική προβολή. Εάν αποθηκεύσετε την παρουσίασή σας ως ιστοσελίδα, εικόνες και αντικείμενα που δεν εμφανίζονται όταν εμφανίζετε την παρουσίασή σας σε πρόγραμμα περιήγησης Web, παρόλο που κάνετε τις σημειώσεις σας.

Το αλλαγές, προσθήκες και διαγραφές που πραγματοποιείτε σε μια σελίδα σημειώσεων εφαρμόζονται μόνο στη συγκεκριμένη σελίδα σημειώσεων και το κείμενο της σημείωσης στην κανονική προβολή.

Εάν θέλετε να μεγεθύνετε, αλλαγή θέσης ή μορφοποίηση στην περιοχή εικόνας της διαφάνειας ή την περιοχή σημειώσεις, κάντε τις αλλαγές σας στην προβολή "σελίδα σημειώσεων".

Δεν μπορείτε να σχεδιάσετε ή να προσθέσετε εικόνες στο παράθυρο σημειώσεων σε κανονική προβολή. Μεταβείτε στην προβολή σελίδα σημειώσεων και σχεδιάστε ή προσθέστε τις εικόνες εκεί. Για να προσθέσετε ένα εφέ, εικόνα ή αντικείμενο WordArt στις σελίδες σημειώσεών σας, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη εφέ, πλαίσιο κειμένου, αντικειμένου WordArt, εικόνα, ή σχήματος σε σελίδες σημειώσεων.

Προεπιλεγμένη σελίδα σημειώσεων αποτελείται από μια μικρογραφία διαφάνειας στο πρώτο μισό της σελίδας και μια ενότητα εξίσου ισομεγέθεις για σημειώσεις στο κάτω μέρος της σελίδας.

Προεπιλεγμένες σελίδες σημειώσεων

Εάν το ήμισυ μιας σελίδας δεν είναι αρκετό χώρο για τις σημειώσεις σας, κάντε ένα από τα εξής για να προσθέσετε περισσότερο χώρο για τις σημειώσεις σας:

 • Για να προσθέσετε περισσότερο χώρο σε μία μόνο σελίδα σημειώσεων, κάντε τα εξής:

  1. Στην κανονική προβολή, στο παράθυρο που περιέχει τη διάρθρωση και καρτέλες των διαφανειών, στην καρτέλα διαφάνειες, κάντε κλικ στη διαφάνεια στην οποία θέλετε να προσθέσετε περισσότερο χώρο για σημειώσεις.

  2. Στο μενού Προβολή, στην ομάδα Προβολές παρουσίασης, κάντε κλικ στην επιλογή " Σελίδα σημειώσεων ".

  3. Κάντε ένα από τα εξής:

   • Για να διαγράψετε τη μικρογραφία της διαφάνειας, στη σελίδα σημειώσεων, κάντε κλικ στη διαφάνεια και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο Delete.

   • Για να μειώσετε το μέγεθος του στη μικρογραφία της διαφάνειας στη σελίδα σημειώσεων, σύρετε μια λαβή αλλαγής μεγέθους στη μικρογραφία διαφάνειας.

  4. Στο επάνω περίγραμμα της στο πλαίσιο κράτησης θέσης σημειώσεις, σύρετε τη λαβή αλλαγής μεγέθους για να μεγεθύνετε το σύμβολο κράτησης θέσης σημειώσεις σε όσο το μεγαλύτερο μέρος της σελίδας ως που χρειάζεστε.

 • Εάν χρειάζεστε περισσότερες από μία σελίδες για τις σημειώσεις σας, κάντε τα εξής:

  1. Στην κανονική προβολή, στο παράθυρο που περιέχει τη διάρθρωση και καρτέλες των διαφανειών, στην καρτέλα διαφάνειες, κάντε κλικ στο χώρο μετά τη διαφάνεια που θέλετε να προσθέσετε περισσότερες σημειώσεις.
   Προσθήκη κρυφής διαφάνειας

  2. Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα διαφάνειες, κάντε κλικ στην επιλογή Νέα διαφάνεια και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένη διάταξη.

  3. Στην κανονική προβολή, στο παράθυρο που περιέχει τη διάρθρωση και διαφάνειες καρτέλες, στην καρτέλα διαφάνειες, κάντε δεξί κλικ στη διαφάνεια που μόλις προσθέσατε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Απόκρυψη διαφάνειας.

   Σημειώσεις: 

   • Στην καρτέλα " διαφάνειες ", το εικονίδιο της κρυφής διαφάνειας Εικόνα εικονιδίου εμφανίζεται με τον αριθμό της διαφάνειας στο εσωτερικό του, δίπλα στη μικρογραφία της διαφάνειας που κάνατε απόκρυψη.

   • Κρυφές διαφάνειες δεν εμφανίζονται στην παρουσίασή σας, εκτός εάν Επανεμφάνιση κάνοντας δεξί κλικ στη μικρογραφία της διαφάνειας ξανά και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή Απόκρυψη διαφάνειας ξανά.

  4. Στο μενού Προβολή, στην ομάδα Προβολές παρουσίασης, κάντε κλικ στην επιλογή " Σελίδα σημειώσεων ".

  5. Στη σελίδα σημειώσεων, κάντε κλικ στη διαφάνεια και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο Delete.

  6. Σύρετε τη λαβή αλλαγής μεγέθους του περιγράμματος επάνω από το σύμβολο κράτησης θέσης σημειώσεις για να περιλαμβάνουν το ολόκληρη σελίδα.

   Σημείωση: Αφού συμπληρώσετε προς τα επάνω στις σημειώσεις για τις διαφάνειές σας ορατό, θα πρέπει να ανοίξετε τις κρυφές διαφάνειες στην προβολή Σελίδα σημειώσεων και να συνεχίσετε να πληκτρολογείτε τις σημειώσεις σας.

  7. Για να προσθέσετε περισσότερα κρυφές διαφάνειες ως σελίδες σημειώσεων επιπλέον, επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 6.

Για να προσθέσετε γραφικά, όπως ένα σχήμα ή μια εικόνα ή να μορφοποιήσετε όλες τις σελίδες σημειώσεων στην παρουσίασή σας, αλλάξτε το σημειώσεις υπόδειγμα. Για παράδειγμα, για να τοποθετήσετε ένα λογότυπο εταιρείας ή άλλη πληροφορία art σε όλες τις σελίδες σημειώσεων, προσθέστε την εικόνα στο υπόδειγμα σημειώσεων. Εναλλακτικά, εάν θέλετε να αλλάξετε το στυλ γραμματοσειράς για όλες τις σημειώσεις, αλλάξτε το στυλ στο υπόδειγμα σημειώσεων. Μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση και τη θέση από την περιοχή της διαφάνειας, περιοχή σημειώσεις, κεφαλίδες, υποσέλιδα, αριθμούς σελίδων και ημερομηνία.

Εάν αποθηκεύσετε την παρουσίασή σας ως ιστοσελίδα, οι σημειώσεις σας εμφανίζονται αυτόματα, εκτός εάν επιλέξετε να αποκρύψετε. Οι τίτλοι των διαφανειών μετατρέπονται σε πίνακα περιεχομένων στην παρουσίαση και οι σημειώσεις διαφανειών εμφανίζονται κάτω από κάθε διαφάνεια. Σημειώσεις σας να συμπληρώσετε το ρόλο του ομιλητή, προσφέροντας στο ακροατήριό σας το ιστορικό και τις λεπτομέρειες που θα παρέχουν ομιλητή κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής παρουσίασης.

Εάν δεν θέλετε τις σημειώσεις σας να εμφανίζεται στην ιστοσελίδα, μπορείτε να τις απενεργοποιήσετε πριν να αποθηκεύσετε το αρχείο ως ιστοσελίδα.

Μπορείτε να εκτυπώσετε σελίδες σημειώσεων με μια μικρογραφία διαφάνειας για να μοιράστε στο ακροατήριό σας ή για να σας βοηθούν να προετοιμαστείτε για την παρουσίασή σας. Όταν εκτυπώνετε αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να εκτυπώσετε μόνο μία μικρογραφία της διαφάνειας ανά σελίδα.

 1. Ανοίξτε την παρουσίαση για την οποία θέλετε να εκτυπώσετε σελίδες σημειώσεων με μικρογραφίες διαφανειών.

 2. Επιλέξτε το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Εκτύπωση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Προεπισκόπηση εκτύπωσης".

 3. Στην ομάδα Διαμόρφωση σελίδας, κάντε κλικ στο βέλος κάτω από το πλαίσιο αντικείμενο εκτύπωσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Σελίδες σημειώσεων.

 4. Για να καθορίσετε τον προσανατολισμό της σελίδας, κάντε κλικ στο βέλος στην περιοχή Προσανατολισμός και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατακόρυφος ή Οριζόντιος.

 5. Για να ορίσετε κεφαλίδες και υποσέλιδα, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή κεφαλίδας και υποσέλιδου.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Εκτύπωση.

  Σημείωση: Εάν θέλετε να εκτυπώσετε τις σημειώσεις και τις μικρογραφίες διαφανειών με χρώμα, επιλέξτε έναν έγχρωμο εκτυπωτή. Επιλέξτε το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Εκτύπωση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Προεπισκόπηση εκτύπωσης". Στην περιοχή Εκτύπωση, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές, τοποθετήστε το δείκτη σε Χρώμα/διαβαθμίσεις του γκρι και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή χρώμα.

 1. Ανοίξτε την παρουσίαση για την οποία θέλετε να εκτυπώσετε σελίδες σημειώσεων χωρίς μικρογραφίες διαφανειών.

 2. Άνοιγμα του κάθε διαφάνεια στην προβολή "σελίδα σημειώσεων".

 3. Διαγραφή στη μικρογραφία της διαφάνειας από κάθε μία από τις σελίδες σημειώσεων.

 4. Επιλέξτε το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Εκτύπωση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Προεπισκόπηση εκτύπωσης".

 5. Στην ομάδα Διαμόρφωση σελίδας, κάντε κλικ στο βέλος κάτω από το πλαίσιο αντικείμενο εκτύπωσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Σελίδες σημειώσεων.

 6. Για να καθορίσετε τον προσανατολισμό της σελίδας, κάντε κλικ στο βέλος στην περιοχή Προσανατολισμός και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατακόρυφος ή Οριζόντιος.

 7. Για να ορίσετε κεφαλίδες και υποσέλιδα, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή κεφαλίδας και υποσέλιδου.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Εκτύπωση.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×