Δημιουργία και εκτύπωση μιας παρουσίασης σε προβολή διάρθρωσης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Προβολή διάρθρωσης στο PowerPoint εμφανίζει την παρουσίασή σας ως μια διάρθρωση αποτελείται από τα τίτλους και το κύριο κείμενο από κάθε διαφάνεια. Κάθε τίτλος εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά του παραθύρου που περιέχει την καρτέλα διάρθρωση, μαζί με ένα εικονίδιο διαφάνειας και αριθμός διαφάνειας. Το κύριο κείμενο έχει εσοχή κάτω από τον τίτλο της διαφάνειας. Αντικείμενα γραφικών εμφανίζονται μόνο ως μικρά σημειώματα στο εικονίδιο της διαφάνειας σε προβολή διάρθρωσης.

Η εμφάνιση της Προβολής διάρθρωσης είναι ιδιαίτερα χρήσιμη εάν θέλετε να κάνετε συνολική επεξεργασία, να έχετε μια εικόνα της διάρθρωσης της παρουσίασής σας, να αλλάξετε τη σειρά των κουκκίδων ή των διαφανειών ή να κάνετε αλλαγές στη μορφοποίηση.

Όταν θέλετε να δημιουργήσετε το περίγραμμα, σκεφτείτε σχετικά με τον αριθμό των διαφανειών που χρειάζεστε. Πιθανότατα θα θέλετε τουλάχιστον:

 • Μια διαφάνεια κύριου τίτλου

 • Εισαγωγική διαφάνεια που αναφέρει τα βασικά σημεία ή τις περιοχές της παρουσίασής σας

 • Μία διαφάνεια για κάθε σημείο ή περιοχή που αναφέρεται στην εισαγωγική διαφάνεια

 • Διαφάνεια σύνοψης που να επαναλαμβάνει τη λίστα βασικών σημείων ή περιοχών της παρουσίασής σας

Με αυτήν τη βασική δομή, εάν έχετε τρία κύρια σημεία ή περιοχές για την παρουσίαση, μπορείτε να προγραμματίσετε να έχετε τουλάχιστον έξι διαφάνειες: μια διαφάνεια τίτλου, μια εισαγωγική διαφάνεια, μία διαφάνεια για κάθε ένα από τα τρία κύρια σημεία ή περιοχές και μια τελική διαφάνεια σύνοψης.

Απλή παρουσίαση έξι διαφανειών

Εάν έχετε μια μεγάλη ποσότητα των πληροφοριών για να παρουσιάσετε σε οποιαδήποτε κύρια σημεία ή περιοχών, που μπορεί να θέλετε να δημιουργήσετε μια δευτερεύουσα ομαδοποίηση των διαφανειών για συγκεκριμένο υλικό, χρησιμοποιώντας την ίδια δομή βασικής διάρθρωσης.

Υπολογίστε το χρόνο που θα πρέπει να παραμένει η κάθε διαφάνεια στην οθόνη κατά τη διάρκεια της παρουσίασης. Υπολογίστε γενικά από δύο έως πέντε λεπτά ανά διαφάνεια.

Δημιουργία παρουσίασης σε Προβολή διάρθρωσης

 1. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Προβολές παρουσίασης, κάντε κλικ στην επιλογή " διάρθρωση ".

 2. Στο παράθυρο μικρογραφίας διαφάνειας, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού, και, στη συνέχεια, επικολλήστε το περιεχόμενο ή αρχίστε να πληκτρολογείτε κείμενο.

  Το πρώτο κείμενο που πληκτρολογείτε θα έναν τίτλο, που δηλώνεται με έντονη γραφή. Όταν έχετε ολοκληρώσει τον τίτλο, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

  PowerPoint χρησιμοποιεί το πλήκτρο Enter στο πληκτρολόγιο για να ξεκινήσετε μια νέα γραμμή σε μια διάρθρωση. Η νέα γραμμή τοποθετείται αυτόματα στο ίδιο επίπεδο ιεραρχίας με αυτή που μόλις πληκτρολογήσατε. Για να αλλάξετε το επίπεδο ιεραρχίας που:

  • Πατήστε το πλήκτρο Tab στο πληκτρολόγιο για να μετακινήσετε την τρέχουσα γραμμή προς τα κάτω ένα επίπεδο στην ιεραρχία διάρθρωσης του.

  • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift + Tab για να μετακινήσετε την τρέχουσα γραμμή προς τα επάνω ένα επίπεδο στην ιεραρχία διάρθρωσης του.

Εμφάνιση παρουσίασης σε Προβολή διάρθρωσης

 • Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Προβολές παρουσίασης, κάντε κλικ στην επιλογή " διάρθρωση ".

Εκτύπωση παρουσίασης σε Προβολή διάρθρωσης

 1. Ανοίξτε την παρουσίαση, την οποία θέλετε να εκτυπώσετε.

 2. Κάντε κλικ στα στοιχεία Αρχείο > Εκτύπωση.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση, στην περιοχή Ρυθμίσεις, επιλέξτε το δεύτερο πλαίσιο (η οποία από προεπιλογή είναι ρυθμισμένο σε Διαφάνειες πλήρους σελίδας ) για να αναπτύξετε τη λίστα επιλογών. Στη συνέχεια, στην περιοχή Διάταξη εκτύπωσης, επιλέξτε περίγραμμα.

  Η διάταξη για την εκτύπωση μιας διάρθρωσης

  Μπορείτε να επιλέξετε μια προσανατολισμού σελίδας (κατακόρυφος ή οριζόντιος) στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή.

 4. Κάντε κλικ στην εντολή Εκτύπωση.

(Για πιο πλήρεις πληροφορίες σχετικά με την εκτύπωση, ανατρέξτε στο άρθρο Εκτύπωση των διαφανειών του PowerPoint ή των σημειώσεων ακροατηρίου.)

Οι καρτέλες Διάρθρωση και Διαφάνειες αλλάζουν και εμφανίζονται ως εικονίδια, όταν το παράθυρου γίνεται μικρό. Εάν η καρτέλα Διάρθρωση δεν είναι ορατή, μπορείτε να διευρύνετε το παράθυρο σύροντας το δεξί περίγραμμα.

Εμφάνιση ή διεύρυνση του τμήματος παραθύρου
Αύξηση του μεγέθους του παραθύρου που περιέχει τις καρτέλες διάρθρωση και διαφάνειες

(Στο PowerPoint 2007, μπορείτε να αποθηκεύσετε την παρουσίασή σας ως ιστοσελίδα. Όταν κάνετε αυτό, το κείμενο στην καρτέλα διάρθρωση γίνεται έναν πίνακα περιεχομένων, έτσι ώστε να μπορείτε να περιηγηθείτε στις διαφάνειες.)

Δημιουργία παρουσίασης σε Προβολή διάρθρωσης

 1. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Προβολές παρουσίασης, κάντε κλικ στην επιλογή Κανονική.

 2. Στο παράθυρο που περιέχει τις καρτέλες Διάρθρωση και Διαφάνειες, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάρθρωση.

 3. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην καρτέλα Διάρθρωση, και στη συνέχεια, είτε επικολλήστε το περιεχόμενο είτε πληκτρολογήστε το κείμενο.

  Το πρώτο κείμενο που πληκτρολογείτε θα έναν τίτλο, που δηλώνεται με έντονη γραφή. Όταν έχετε ολοκληρώσει τον τίτλο, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

  PowerPoint χρησιμοποιεί το πλήκτρο Enter στο πληκτρολόγιο για να ξεκινήσετε μια νέα γραμμή σε μια διάρθρωση. Η νέα γραμμή τοποθετείται αυτόματα στο ίδιο επίπεδο ιεραρχίας με αυτή που μόλις πληκτρολογήσατε. Για να αλλάξετε το επίπεδο ιεραρχίας που:

  • Πατήστε το πλήκτρο Tab στο πληκτρολόγιο για να μετακινήσετε την τρέχουσα γραμμή προς τα κάτω ένα επίπεδο στην ιεραρχία διάρθρωσης του.

  • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift + Tab για να μετακινήσετε την τρέχουσα γραμμή προς τα επάνω ένα επίπεδο στην ιεραρχία διάρθρωσης του.

Εμφάνιση παρουσίασης σε Προβολή διάρθρωσης

 1. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Προβολές παρουσίασης, κάντε κλικ στην επιλογή Κανονική.

 2. Στο παράθυρο που περιέχει τις καρτέλες Διάρθρωση και Διαφάνειες, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάρθρωση.

 1. Ανοίξτε την παρουσίαση, την οποία θέλετε να εκτυπώσετε.

 2. Κάντε κλικ στα στοιχεία Αρχείο > Εκτύπωση.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση, στην περιοχή Ρυθμίσεις, επιλέξτε το δεύτερο πλαίσιο (η οποία από προεπιλογή είναι ρυθμισμένο σε Διαφάνειες πλήρους σελίδας ) για να αναπτύξετε τη λίστα επιλογών. Στη συνέχεια, στην περιοχή Διάταξη εκτύπωσης, επιλέξτε περίγραμμα.

  Η διάταξη για την εκτύπωση μιας διάρθρωσης

  Μπορείτε να επιλέξετε μια προσανατολισμού σελίδας (κατακόρυφος ή οριζόντιος) στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή.

 4. Κάντε κλικ στην εντολή Εκτύπωση.

(Για πιο πλήρεις πληροφορίες σχετικά με την εκτύπωση, ανατρέξτε στο άρθρο Εκτύπωση των διαφανειών του PowerPoint ή των σημειώσεων ακροατηρίου.)

 1. Ανοίξτε την παρουσίαση, την οποία θέλετε να εκτυπώσετε.

 2. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Προβολές παρουσίασης, κάντε κλικ στην επιλογή Κανονική.

 3. Στο παράθυρο που περιέχει τις καρτέλες Διάρθρωση και Διαφάνειες, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάρθρωση.

 4. Επιλέξτε το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , τοποθετήστε το δείκτη στο βέλος δίπλα στην επιλογή Εκτύπωση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Προεπισκόπηση εκτύπωσης".

 5. Στην ομάδα Διαμόρφωση σελίδας, κάντε κλικ στο βέλος κάτω από το κουμπί Αντικείμενο Εκτύπωσης, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση διάρθρωσης.

 6. Για να καθορίσετε τον προσανατολισμό της σελίδας, κάντε κλικ στο βέλος κάτω από το κουμπί Προσανατολισμός και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Οριζόντιος ή Κατακόρυφος.

 7. Κάντε κλικ στο Εκτύπωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×