Δημιουργία και εκτύπωση βασικής αναφοράς

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να δημιουργήσετε και εκτύπωση των βασικών προκαθορισμένων αναφορών εργασίας, πόρου και διασταύρωσης για να σας βοηθήσουν να παρουσιάσετε δεδομένα του έργου σας σε άλλους χρήστες. Μπορείτε να αλλάξετε οποιαδήποτε από αυτές τις αναφορές για να παρουσιάσετε τις πληροφορίες που θέλετε.

Σημείωση: Το Microsoft Office Project 2007 περιλμβάνει επίσης οπτικές αναφορές, που παρέχουν περισσότερες δυνατότητες αναφορών με χρήση του Microsoft Office Excel και του Microsoft Office Visio.

Ποιες βασικές αναφορές είναι διαθέσιμες;

Οι βασικές αναφορές διαιρούνται σε έξη κατηγορίες στο παράθυρο διαλόγου Αναφορές (μενού Αναφορά). Οι παρακάτω ενότητες παρέχουν περιγραφές για τις αναφορές κάθε κατηγορίας.

Σημείωση: Μπορείτε να τροποποιήσετε οποιαδήποτε αναφορά στις κατηγορίες "Τρέχουσες δραστηριότητες", "Κόστη" και "Αναθέσεις" αλλάζοντας το φίλτρο εργασίας ή εφαρμόζοντας διαφορετικό πίνακα. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε την εμφάνιση του κειμένου σε οποιαδήποτε βασική αναφορά.

Κατηγορία "Επισκόπηση"

Οι αναφορές της κατηγορίας "Επισκόπηση" παρέχουν υψηλού επιπέδου κατανόηση του έργου σας.

Όνομα

Περιγραφή

Σύνοψη έργου

Χρησιμοποιήστε αυτή την αναφορά επισκόπησης για να εκτυπώσετε μια σύνοψη του αριθμού των εργασιών και των πόρων, του κόστους έργου, των ημερομηνιών έναρξης και λήξης και του συνολικού όγκου εργασίας.

Εργασίες ανώτατου επιπέδου

Χρησιμοποιήστε αυτή την αναφορά επισκόπησης για να εκτυπώσετε μια λίστα των εργασιών ανώτατου επιππεδου και των εργασιών σύνοψης που εμφανίζει την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης και ληξης, τη διάρκεια, το ποσοστό που ολοκληρώθηκε, το κόστος και τον όγκο εργασίας. Μπορείτε να αλλάξετε το περιεχόμενο (χρησιμοποιώντας πίνακες και φίλτρα εργασιών), τη χρονική περίοδο (ή τη μονάδα) και τις λεπτομέρειες (συμπεριλαμβανομένων των σημειώσεων και των αντικειμένων) καθώς και να ταξινομήσετε τα δεδομένα αυτής της αναφοράς.

Κρίσιμες εργασίες

Χρησιμοποιήστε αυτή την αναφορά επισκόπησης για να εκτυπώσετε μια λίστα με τις κρίσιμες εργασίες που εμφανίζει τις προγραμματισμένες ημερομηνίες έναρξης και λήξης καθώς και τα προαπαιτούμενα και εξαρτώμενα για κάθε εργασία. Μπορείτε να αλλάξετε το φίλτρο εργασίας ή να εφαρμόσετε διαφορετικό πίνκαα, για να αλλάξετε τα περιεχόμενα αυτής της αναφοράς.

Ορόσημα

Χρησιμοποιήστε αυτή την αναφορά επισκόπησης για να εκτυπώσετε μια λίστα των οροσήμων, ταξινομημένων κατά ημερομηνία έναρξης. Μπορείτε να αλλάξετε το φίλτρο εργασίας ή να εφαρμόσετε διαφορετικό πίνακα, για να αλλάξετε τα περιεχόμενα αυτής της αναφοράς.

Εργάσιμες ημέρες

Χρησιμοποιήστε αυτή την αναφορά εκτύπωσης για να εκτυπώσετε μια λίστα των εργάσιμων ωρών για κάθε ημέρα της εβδομάδας στο βασικό ημερολόγιο.

Κατηγορία "Τρέχουσες δραστηριότητες"

Οι αναφορές στην κατηγορία "Τρέχουσες δραστηριότητες" παρουσιάζουν την κατάσταση των εργασιών στο έργο σας.

Όνομα

Περιγραφή

Εργασίες που δεν έχουν ξεκινήσει

Χρησιμοποιήστε αυτή την αναφορά τρεχουσών δραστηριοτήτων για να εκτυπώσετε μια λίστα των εργασιών που δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη, τις διάρκειες τους, τις προαπαιτούμενες εργασίες, τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης, τους πόρους και τις αναθέσεις, όλα ταξινομημένα κατά ημερομηνία έναρξης.

Εργασίες που θα ξεκινήσουν σύντομα

Χρησιμοποιήστε αυτή την αναφορά τρεχουσών δραστηριοτήτων για να εκτυπώσετε μια λίστα των εργασιών που θα ξεκινήσουν μέσα στη χρονική περίοδο που καθορίζετε.

Εργασίες σε εξέλιξη

Χρησιμοποιήστε αυτή την αναφορά τρεχουσών δραστηριοτήτων για να εκτυπώσετε μια λίστα των εργασιών που είναι σε εξέλιξη εμφανίζοντας του μήνες που πραγματοποιούνται οι εργασίες.

Ολοκληρωμένες εργασίες

Χρησιμοποιήστε αυτή την αναφορά τρεχουσών δραστηριοτήτων για να εκτυπώσετε μια λίστα των εργασιών που ολοκληρώθηκαν εμφανίζοντας τους μήνες που πραγματοποιούνται οι εργασίες.

Εργασίες που θα έπρεπε να είχαν ξεκινήσει

Χρησιμοποιήστε αυτή την αναφορά τρεχουσών δραστηριοτήτων για να εκτυπώσετε μια λίστα των εργασιών που θα έπρεπε να είχαν ξεκινήσει μέχρι την ημερομηνία που καθορίζετε.

Αποκλίνουσες εργασίες

Χρησιμοποιήστε αυτή την αναφορά τρεχουσών δραστηριοτήτων για να εκτυπώσετε μια λίστα των εργασιών που επαναπρογραμματίστηκε να ολοκληρωθούν με΄τα τις βασικές ημερομηνίες λήξης τους.

Κατηγορία "Κόστη"

Οι αναφορές στην κατηγορία "Κόστη" σας βοηθούν να κατανοήσετε τη σύγκριση μεταξύ του πραγματικού κόστους του έργου και του προϋπολογισμένου κόστους, σε επίπεδο έργου, εργασιών και πόρων.

Όνομα

Περιγραφή

Ταμειακή ροή

Χρησιμοποιήστε αυτή την αναφορά κόστους για να εκτυπώσετε έναν πίνακα που εμφανίζει τα κόστη ανά εργασία σε εβδομαδιαία βήματα. Μπορείτε να επεξεργαστείτε αυτή την αναφορά και να αλλάξετε τη χρονική περίοδο.

Προϋπολογισμός

Χρησιμοποιήστε αυτή την αναφορά κόστους για να εκτυπώσετε μια λίστα με τις εργασίες που εμφανίζει το προϋπολογισμένο κόστος κάθε εργασίας και τη διακύμανση μεταξύ του προϋπολογισμένου κόστους και του τρέχοντος κόστους.

Εργασίες με υπέρβαση κόστους προϋπολογισμού

Χρησιμοποιήστε αυτή την αναφορά κόστους για να εκτυπώσετε μια λίστα με τις εργασίες το κόστος των οποίων υπερβαίνει το κόστος γραμμής βάσης.

Πόροι με υπέρβαση προϋπολογισμού

Χρησιμοποιήστε αυτή την αναφορά κόστους για να εκτυπώσετε μια λίστα με τους πόρους το κόστος των οποίων υπερβαίνει το κόστος γραμμής βάσης.

Τιμή

Χρησιμοποιήστε αυτή την αναφορά κόστους για να εκτυπώσετε μια λίστα με τις εργασίες που έχουν προγραμματισμένες αξίες, εκτελεσθείσες αξίες, πραγματικά κόστη και διακυμάνσεις, με βάση το προϋπολογισμένο και το πραγματικό κόστος της εργασίας που εκτελέστηκε. Αυτη η αναφορά σάς βοηθά να παρακολουθείτε τις αποκλίσεις των εργασιών σας από τον προϋπολογισμό του έργου.

Κατηγορία "Αναθέσεις"

Οι αναφορές στην κατηγορία "αναθέσεις" παρέχει πληροφορίες για τους πόρους του έργου σας και τις αναθέσεις εργασίας.

Όνομα

Περιγραφή

Ποιος κάνει τι

Χρησιμοποιήστε αυτή την αναφορά αναθέσεων για να εκτυπώσετε μια λίστα με τους πόρους που θα εμφανίζει τις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί, την προγραμματισμένη εργασία, τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης και τις λεπτομέρειες για τους πόρους. Μπορείτε να επεξεργαστείτε αυτή την αναφορά και να συμπεριλάβετε λεπτομέρειες όπως σημειώσεις και αντικείμενα.

Ποιος κάνει τι πότε

Χρησιμοποιήστε αυτή την αναφορά για να εκτυπώσετε μια λίστα με πόρους που εμφανίζει τις ανατεθείσες εργασίες τους και τον ημερήσιο όγκο εργασίας που είναι προγραμματισμένος για κάθε εργασία.

Λίστα εκκρεμών εργασιών

Χρησιμοποιήστε αυτή την αναφορά αναθέσεων για να εκτυπώσετε μια λίστα με εργασίες και τις διάρκειες τους, τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης τους καθώς και τις προαπαιτούμενες εργασίες σε ανάλυση εβδομάδας για τον καθορισμένο πόρο.

Πόροι για τους οποίους έγινε υπερ-ανάθεση

Χρησιμοποιήστε αυτή την αναφορά αναθέσεων για να εκτυπώσετε μια λίστα με τους πόρους για τους οποίους έγινε υπερ-ανάθεση και τις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί.

Κατηγορία "Φόρτος εργασίας"

ΟΙ αναφορές στην κατηγορία "Φόρτος εργασίας" σάς βοηθούν να κατανοήσετε τον όγκο εργασία των πόρων κατά τη διάρκεια του έργου σας σε εβδομαδιαία βήματα.

Μπορείτε να τροποποιήσετε τα δεδομένα που εμφανίζονται στις αναφορές της κατηγορίας "Φόρτος εργασίας" και να αλλάξετε τα χρονικά βήματα σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Μπορείτε επίσης να τροποποιήσετε αυτές τις αναφορές αλλάζοντας το φίλτρο εργασίας ή το φίλτρο πόρου.

Όνομα

Περιγραφή

Χρήση εργασιών

Χρησιμοποιήστε αυτή την αναφορά φόρτου εργασίας για να εκτυπώσετε μια λίστα με τις εργασίες και τους πόρους στους οποίους έχουν ανατεθεί καθώς και τον όγκο της προγραμματισμένης εργασίας σε εβδομαδιαία βήματα.

Χρήση πόρων

Χρησιμοποιήστε αυτή την αναφορά φόρτου εργασίας για να εκτυπώσετε μια λίστα με τους πόρους και τις εργασίες τους καθώς και τον όγκο της προγραμματισμένης εργασίας σε εβδομαδιαία βήματα.

"Προσαρμοσμένες" αναφορές

ΟΙ αναφορές της κατηγορίας "Προσαρμοσμένες" παρέχουν τη βάση για να αναπτύξετε τις δικές σας προσαρμοσμένες βασικές αναφορές. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις προσαρμοσμένες αναφορές ή να δημιουργήσετε νέες, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Όνομα

Περιγραφή

Χρήση πόρων (υλικών ή εργασίας)

Χρησιμοποιήστε αυτή την προσαρμοσμένη αναφορά για να εκτυπώσετε μια λίστα με πόρους που εμφανίζει τις εργασίες που έχουν ανατεθεί σε κάθε πόρο και τον όγκο προγραμματισμένης εργασίας σε εβδομαδιαία βήματα. Μπορείτε να αλλάξετε τα δεδομένα που εμφανίζονται σε αυτή την αναφορά καθώς και τη χρονική περίοδο. Μπορείτε να αλλάξετε το φίλτρο εργασίας ή τον πόρο εργασίας για να αλλάξετε το περιεχόμενο που εμφανίζεται.

Ημερολόγιο βάσης

Χρησιμοποιήστε αυτή την προσαρμοσμένη αναφορά για να εκτυπώσετε έναν πίνακα που εμφανίζει τις εργάσιμες ημέρες, τις ώρες εργασίας και τις μη εργάσιμες ώρες για όλα τα ημερολόγια βάσης του έργου σας.

Εργασία

Χρησιμοποιήστε αυτή την προσαρμοσμένη αναφορά για να εκτυπώσετε μια προσαρμοσμένη αναφορά που εμφανίζει πληροφορίες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πίνακες, φίλτρα εργασίας και άλλα στοιχεία, για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη αναφορά εργασιών.

Πόρος (υλικό, εργασία ή και τα δύο)

Χρησιμοποιήστε αυτή την προσαρμοσμένη αναφορά για να εκτυπώσετε μια προσαρμοσμένη αναφορά που εμφανίζει πληροφορίες πόρων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πίνακες, φίλτρα πόρων και άλλα στοιχεία, για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη αναφορά πόρων.

Διασταύρωσης

Χρησιμοποιήστε αυτή την προσαρμοσμένη αναφορά για να εκτυπώσετε μια προσαρμοσμένη πινακοειδή αναφορά με πληροφορίες εργασιών και πόρων σε γραμμές και χρονικά βήματα σε στήλες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φίλτρα εργασιών ή φίλτρα πόρων και άλλα στοιχεία, για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη αναφορά διασταύρωσης. Για αυτόν τον τύπο πληροφοριών, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις προβολές "Χρήση εργασιών" και "Χρήση πόρων".

Αρχή της σελίδας

Εκτύπωση αναφοράς

  1. Στο μενού Αναφορά, κάντε κλικ στην εντολή Αναφορές.

  2. Κάντε κλικ στην κατηγορία αναφορών που θέλετε και κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή.

    Εάν επιλέξετε την κατηγορία αναφορών Προσαρμοσμένος, κάντε κλικ σε μια αναφορά στο πλαίσιο Αναφορές και μετά μεταβείτε στο βήμα 5.

  3. Κάντε κλικ στην αναφορά που θέλετε και κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή.

    Εναλλακτικά, για να προσαρμόσετε τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία, κάντε τις αλλαγές που θέλετε, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή.

  4. Για να αλλάξετε την εμφα΄νιση των σελίδων της αναφοράς σας, κάντε κλικ στο κουμπί Διαμόρφωση σελίδας, κάντε τις προσαρμογές που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Προεπισκόπηση εκτύπωσης για να δείτε τις αλλαγές σας.

  5. Κάντε κλικ στο κουμπί Εκτύπωση.

Σημείωση: Όταν επιλέγετε μια προσαρμοσμένη αναφορά, δεν θα εμφανιστεί αυτόματα σε παράθυρο προεπισκόπησης. Για να κάνετε προεπισκόπηση της αναφοράς πριν την εκτυπώσετε, κάντε κλικ στο κουμπί Προεπισκόπηση.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×