Δημιουργία και διαχείριση σελίδων σε μια τοποθεσία SharePoint κλασική

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σε αυτό το άρθρο ισχύει για κλασική τοποθεσίες δημοσίευσης στο SharePoint. Για πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία σελίδων σύγχρονα, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη σελίδας σε μια τοποθεσία.

Οι σελίδες δημοσίευσης του SharePoint παρέχουν οικεία κουμπιά και εργαλεία για τη σύνταξη απλών ιστοσελίδων. Οι σελίδες βασίζονται σε διατάξεις σελίδας, οι οποίες είναι πρότυπα που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να εμφανίζεται μια σελίδα και πού πρέπει να τοποθετηθεί το περιεχόμενο. Επειδή τα πρότυπα ορίζουν τη βασική διάταξη, οι συντάκτες μπορούν να εστιάσουν στη δημιουργία και τη μορφοποίηση κειμένου, την εισαγωγή γραφικών και άλλων στοιχείων και τη δημοσίευση των ολοκληρωμένων σελίδων.

Μια σύντομη περιήγηση της κορδέλας

Εάν έχετε εργαστεί με τοποθεσίες ομάδων ή βιβλιοθήκες εγγράφων, πιθανόν έχετε ήδη χρησιμοποιήσει την Κορδέλα. Ωστόσο, οι τοποθεσίες δημοσίευσης έχουν ορισμένα μοναδικά κουμπιά και δυνατότητες που σας επιτρέπουν να συντάσσετε και να δημοσιεύετε σελίδες τοποθεσιών. Ας ρίξουμε μια ματιά.

Σημείωση: Οι διαθέσιμες επιλογές εξαρτώνται από τις δυνατότητες που είναι ενεργοποιημένες και τον τρόπο με τον οποίο έχουν ρυθμιστεί οι διατάξεις σελίδας και οι τύποι περιεχομένου. Εάν οι επιλογές που θέλετε να χρησιμοποιήσετε εμφανίζονται με γκρι χρώμα στην κορδέλα, επικοινωνήστε με το διαχειριστή της τοποθεσίας.

Καρτέλα "Σελίδα"

Στιγμιότυπο οθόνης από την καρτέλα "Σελίδα", το οποίο περιέχει πολλά κουμπιά για επεξεργασία, αποθήκευση, μεταβίβαση και ανάληψη ελέγχου σελίδων δημοσίευσης

Χρησιμοποιήστε την καρτέλα "Σελίδα" για να επεξεργαστείτε ή να αποθηκεύσετε μια σελίδα, να κάνετε μεταβίβαση και ανάληψη ελέγχου μιας σελίδας, να προβάλετε το ιστορικό της σελίδας ή μια προεπισκόπησή της, να ορίσετε ιδιότητες SEO (μόνο για δημόσιες τοποθεσίες Web), να αλλάξετε τη διάταξη σελίδας και πολλά άλλα. Οι αλλαγές γίνονται σε πραγματικό χρόνο, ώστε να μην χρειάζεται να περιμένετε για να δείτε την εφαρμογή τους.

Καρτέλα "Δημοσίευση"

Στιγμιότυπο οθόνης από την καρτέλα "Δημοσίευση", η οποία περιέχει κουμπιά για τη δημοσίευση, κατάργηση δημοσίευσης και υποβολή μιας σελίδας δημοσίευσης για έγκριση

Χρησιμοποιήστε την καρτέλα "Δημοσίευση" για να δημοσιεύσετε τη σελίδα σας σε διακομιστές παραγωγής (γνωστό και ως δημοσιοποίηση της σελίδας) ή να την υποβάλετε για έγκριση όταν έχει ρυθμιστεί μια ροή εργασίας δημοσίευσης για την τοποθεσία σας. Μπορείτε, επίσης, να καταργήσετε τη δημοσίευση μιας σελίδας, όπως όταν το περιεχόμενο έχει λήξει ή δεν είναι πλέον απαραίτητο ή να ακυρώσετε τη ροή εργασίας έγκρισης. Μπορείτε να ακυρώσετε τη ροή εργασίας όταν ανακαλύψετε ότι είναι απαραίτητες πρόσθετες αλλαγές για να μπορεί να δημοσιευτεί μια σελίδα.

Δεν χρησιμοποιούν όλες οι τοποθεσίες μια ροή εργασίας έγκρισης. Οι ροές εργασίας είναι ιδιαίτερα χρήσιμες όταν μια τοποθεσία περιλαμβάνει πολλούς ενδιαφερόμενους ή πρέπει να αναθεωρηθεί προσεκτικά πριν να δημοσιευτεί οποιοδήποτε περιεχόμενο. Η ροή εργασίας αυτοματοποιεί τη δρομολόγηση των σελίδων για έγκριση και εξασφαλίζει ότι δεν δημοσιεύεται περιεχόμενο μέχρι να ληφθούν όλες οι εγκρίσεις. Οι διαχειριστές τοποθεσίας ρυθμίζουν τις παραμέτρους της ροής εργασίας κατά την προμήθεια της τοποθεσίας δημοσίευσης ή της συλλογής τοποθεσιών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ροές εργασίας δημοσίευσης, ανατρέξτε στο άρθρο Εργασία με μια ροή εργασίας έγκρισης δημοσίευσης.

Καρτέλα "Μορφοποίηση κειμένου"

Στιγμιότυπο οθόνης από την καρτέλα "Μορφοποίηση κειμένου", που περιλαμβάνει πολλά κουμπιά για τη μορφοποίηση κειμένου

Τα κουμπιά στην καρτέλα "Μορφοποίηση κειμένου" θα πρέπει να σας είναι οικεία, εάν έχετε χρησιμοποιήσει εφαρμογές του Office, όπως το Microsoft Word ή το PowerPoint. Αυτά τα κουμπιά σάς επιτρέπουν να ελέγχετε μεγέθη και στυλ γραμματοσειράς, να εισάγετε λίστες με αρίθμηση ή κουκκίδες, να κάνετε αποκοπή και επικόλληση, να ελέγχετε την ορθογραφία και ούτω καθεξής.

Καρτέλα "Εισαγωγή"

Στιγμιότυπο οθόνης από την καρτέλα "Εισαγωγή", που περιλαμβάνει κουμπιά για την εισαγωγή πινάκων, βίντεο, γραφικών και συνδέσεων στις σελίδες της τοποθεσίας σας

Χρησιμοποιήστε την καρτέλα "Εισαγωγή" για να εισαγάγετε πίνακες, εικόνες, αρχεία ήχου, βίντεο, υπερ-συνδέσεις και ούτω καθεξής. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε Τμήματα εφαρμογών και Τμήματα Web από αυτήν την καρτέλα. Τα Τμήματα εφαρμογών είναι μικρές εφαρμογές Web που εκτελούν συγκεκριμένες εργασίες. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε μια εφαρμογή Access, η οποία σας δίνει τη δυνατότητα να έλκετε δεδομένα από μια βάση δεδομένων της Access σε σελίδες της τοποθεσίας σας.

Τα Τμήματα Web είναι προδιαμορφωμένα στοιχεία ελέγχου που σας επιτρέπουν να προσθέσετε λειτουργικότητα σε μια ιστοσελίδα. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι γράφετε κείμενο υποδοχής για την αρχική σελίδα της τοποθεσίας σας. Θέλετε να συμπεριλάβετε έναν πίνακα περιεχομένων με υπερ-συνδέσεις για να δείξετε στους χρήστες το διαθέσιμο περιεχόμενο της τοποθεσίας καθώς και τον τρόπο με τον οποίο είναι δομημένη η τοποθεσία. Θα μπορούσατε να το κάνετε αυτό εύκολα, εισάγοντας το Τμήμα Web πίνακα περιεχομένων στη σελίδα σας. Αφού εισαχθεί, ο πίνακας περιεχομένων δομείται αυτόματα ώστε να αντικατοπτρίζει την ιεραρχία της τοποθεσίας σας και όλες οι υπερ-συνδέσεις εισάγονται για εσάς.

Οι διαχειριστές τοποθεσίας ή άλλα άτομα με τα κατάλληλα δικαιώματα να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες εφαρμογές που πληρούν τις συγκεκριμένες ανάγκες της ομάδας ή τον οργανισμό σας. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο θέμα Πόροι υποστήριξης για την ανάπτυξη εφαρμογών για το Office και του SharePoint.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία σελίδας δημοσίευσης

Όταν δημιουργηθεί μια τοποθεσία δημοσίευσης, είναι εύκολο να δημιουργήσετε νέες σελίδες για αυτήν. Ωστόσο, πρέπει να ανήκετε στην ομάδα κατόχων ή μελών της τοποθεσίας, προκειμένου να συντάξετε σελίδες τοποθεσίας. Αν δεν είστε ήδη μέλος μίας από αυτές τις ομάδες ή δεν είστε βέβαιοι σχετικά με την ιδιότητα μέλους, απευθυνθείτε στο διαχειριστή της τοποθεσίας σας.

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία δημοσίευσης όπου θέλετε να δημιουργήσετε μια σελίδα.

 2. Κάντε κλικ στις επιλογές Ρυθμίσεις Μικρό γρανάζι ρυθμίσεων που αντικατέστησε τις "Ρυθμίσεις τοποθεσίας". > Προσθήκη σελίδας.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου "Προσθήκη σελίδας", πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη σελίδα. Αυτό το όνομα εμφανίζεται στο επάνω μέρος της νέας σελίδας, στη Γρήγορη εκκίνηση και στη γραμμή τίτλου του παραθύρου του προγράμματος περιήγησης.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία. Η νέα σελίδα ανοίγει σε λειτουργία επεξεργασίας με μια ειδοποίηση στην κορυφή που αναφέρει ότι έχετε αναλάβει τον έλεγχο της σελίδας.

  Στιγμιότυπο οθόνης από μια νέα σελίδα δημοσίευσης με μια κίτρινη γραμμή που υποδεικνύει ανάληψη ελέγχου της σελίδας

Εφόσον έχετε αναλάβει τον έλεγχο της σελίδας, οι άλλοι χρήστες δεν μπορούν να δουν τις αλλαγές σας ή να κάνουν οι ίδιοι αλλαγές. Μόλις μεταβιβάσετε τον έλεγχο της σελίδας, οι άλλοι χρήστες στην εταιρεία σας μπορούν να αναλάβουν τον έλεγχό της και να την επεξεργαστούν, αλλά οι επισκέπτες της τοποθεσίας δεν μπορούν να τη δουν ακόμα. Η σελίδα δεν είναι ορατή στους επισκέπτες της τοποθεσίας μέχρι να τη δημοσιεύσετε.

Αρχή της σελίδας

Επεξεργασία σελίδας δημοσίευσης

 1. Μεταβείτε στη σελίδα δημοσίευσης που θέλετε να επεξεργαστείτε.

 2. Στην καρτέλα "Σελίδα", επιλέξτε Επεξεργασία.

 3. Πραγματοποιήστε τις αλλαγές σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση. Οι αλλαγές δεν θα είναι ορατές σε άλλους χρήστες στην εταιρεία σας μέχρι να μεταβιβάσετε τον έλεγχό τους.

Αρχή της σελίδας

Ανάληψη ελέγχου σελίδας δημοσίευσης

Όταν δημιουργείτε ή επεξεργάζεστε μια σελίδα δημοσίευσης, ο έλεγχος της σελίδας αναλαμβάνεται αυτόματα από εσάς. Μπορείτε να αναλάβετε τον έλεγχο με μη αυτόματο τρόπο, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

 1. Μεταβείτε στη σελίδα δημοσίευσης της οποίας θέλετε να αναλάβετε τον έλεγχο.

 2. Στην καρτέλα "Σελίδα", κάντε κλικ στην επιλογή Ανάληψη ελέγχου.

Αρχή της σελίδας

Μεταβίβαση ελέγχου σελίδας δημοσίευσης

 1. Μεταβείτε στη σελίδα δημοσίευσης της οποίας θέλετε να μεταβιβάσετε τον έλεγχο.

 2. Στην καρτέλα "Σελίδα", κάντε κλικ στην επιλογή Μεταβίβαση ελέγχου.

 3. Πληκτρολογήστε σχόλια σχετικά με τη μεταβίβαση ελέγχου. Αυτά θα είναι ορατά στο ιστορικό σελίδας.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια.

Αρχή της σελίδας

Δημοσίευση ή κατάργηση δημοσίευσης μιας σελίδας

 1. Μεταβείτε στη σελίδα που θέλετε να δημοσιεύσετε.

 2. Στην καρτέλα "Δημοσίευση", κάντε κλικ στις εξής επιλογές:

  • Υποβολή     , για να τοποθετήσετε τη σελίδα σε ουρά για έγκριση από έναν ή περισσότερους ενδιαφερόμενους στην τοποθεσία σας. Σημειώστε ότι αυτό το κουμπί δεν θα ενεργοποιηθεί, εκτός εάν έχει ρυθμιστεί μια ροή εργασίας δημοσίευσης από το διαχειριστή της τοποθεσίας.

  • Δημοσίευση     , εάν είστε έτοιμοι να δημοσιεύσετε τη σελίδα αμέσως και έχετε τα δικαιώματα να το κάνετε. Σημειώστε ότι αυτό το κουμπί ενδέχεται να μην εμφανίζεται στη σελίδα σας εάν η ροή εργασίας δημοσίευσης έχει ρυθμιστεί ώστε να απαιτεί την έγκριση του περιεχομένου για να μπορέσει να δημοσιευτεί.

Για να καταργήσετε τη δημοσίευση της σελίδας:

 1. Μεταβείτε στη σελίδα της οποίας τη δημοσίευση θέλετε να καταργήσετε.

 2. Κάντε κλικ στις επιλογές Ρυθμίσεις Μικρό γρανάζι ρυθμίσεων που αντικατέστησε τις "Ρυθμίσεις τοποθεσίας". > Εμφάνιση Κορδέλας.

 3. Στην καρτέλα "Δημοσίευση", κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση δημοσίευσης.

Αρχή της σελίδας

Διαγραφή μιας σελίδας δημοσίευσης

 1. Μεταβείτε στη σελίδα που θέλετε να διαγράψετε.

 2. Στην καρτέλα "Διαχείριση", κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή σελίδας.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ για επιβεβαίωση. Η σελίδα θα τοποθετηθεί στον Κάδο Ανακύκλωσης.

Αρχή της σελίδας

Επαναφορά διαγραμμένης σελίδας από τον Κάδο Ανακύκλωσης

 1. Κάντε κλικ στις επιλογές Ρυθμίσεις Μικρό γρανάζι ρυθμίσεων που αντικατέστησε τις "Ρυθμίσεις τοποθεσίας". > Περιεχόμενα τοποθεσίας.

 2. Στην τοποθεσία του SharePoint, στο αριστερό παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε Κάδος Ανακύκλωσης.

 3. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να επαναφέρετε.

 4. Κάντε κλικ στην εντολή Επαναφορά επιλογής.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ για επιβεβαίωση.

Αρχή της σελίδας

Δείτε επίσης

Διαχείριση του Κάδου Ανακύκλωσης μιας συλλογής τοποθεσιών του SharePoint

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×