Δημιουργία και διαχείριση σελίδων δημοσίευσης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Οι δυνατότητες δημοσίευσης στο Microsoft Office SharePoint Server 2007 διευκολύνουν τους κατόχους περιεχομένου να δημιουργήσουν νέες σελίδες Web από πρότυπα σελίδας που ονομάζονται διατάξεις σελίδας. Οι Διατάξεις σελίδας ελέγχουν την εμφάνιση και την αισθητική των σελίδων που δημιουργούνται για αυτές και ορίζουν τα πεδία όπου οι υποστηρικτές μπορούν είτε να εισάγουν το περιεχόμενό του, όπως κείμενο, γραφικά, υπερ-συνδέσεις και άλλα.

Το άρθρο αυτό περιγράφει τον τρόπο δημιουργίας μιας νέας σελίδας δημοσίευσης από μια υπάρχουσα διάταξη σελίδας και επίσης δείχνει πού αποθηκεύονται οι σελίδες δημοσίευσης και τον τρόπο επεξεργασίας τους στο Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για να δημιουργήσετε μια σελίδα δημοσίευσης,η τοποθεσία σας πρέπει να βρίσκεται σε διακομιστή που εκτελεί το Office SharePoint Server 2007 και η δημοσίευση πρέπει να είναι ενεργοποιημένη στην τοποθεσία ανώτερου επιπέδου στη συλλογή τοποθεσίας. Επίσης, πρέπει να έχετε δικαιώματα σύνταξης για την αρχική τοποθεσία για να μπορείτε να ανοίξετε και να επεξεργαστείτε διατάξεις σελίδας.

Τι θέλετε να κάνετε;

Δημιουργία μιας σελίδας δημοσίευσης στο πρόγραμμα περιήγησης

Διαχείριση ή επεξεργασία σελίδων δημοσίευσης στο Office SharePoint Designer 2007

Δημιουργία μιας σελίδας δημοσίευσης στο πρόγραμμα περιήγησης

Οι σελίδες δημοσίευσης είναι σχεδιασμένες για χρήστες που δεν έχουν καλή γνώση στη δημιουργία ή την επεξεργασία τοποθεσιών Web. Για το λόγο αυτό, οι κάτοχοι περιεχομένου δημιουργούν αυτές τις σελίδες στο πρόγραμμα περιήγησης. Σε αυτή την ενότητα, θα βρείτε τα βήματα για τη δημιουργία μιας νέας σελίδας δημοσίευσης από μια υπάρχουσα διάταξη σελίδας — όπως η σελίδα άρθρου ειδήσεων που δημιουργήθηκε από μια διάταξη σελίδας άρθρου και εμφανίζεται στην παρακάτω απεικόνιση.

Σελίδα άρθρου ειδήσεων που δημιουργήθηκε από διάταξη σελίδας άρθρου

 1. Στο πρόγραμμα περιήγησης ανοίξτε την τοποθεσία σας στο Office SharePoint Server 2007.

 2. Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας, κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία σελίδας.

 3. Στη σελίδα Δημιουργία σελίδας, κάντε ένα από τα παρακάτω:

  • Εισαγωγή τίτλου στο πλαίσιο Τίτλος. Ο τίτλος εμφανίζεται στην αρχή της σελίδας που δημιουργείται και στη γραμμή τίτλου στο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

  • Εισάγετε μια περιγραφή στο πλαίσιο Περιγραφή. Το κείμενο αποθηκεύεται στη στήλη Περιγραφή της βιβλιοθήκης εγγράφων Σελίδες. Από προεπιλογή, η στήλη αυτή δεν εμφανίζεται στη βιβλιοθήκη, αλλά μπορείτε να την προσθέσετε όπως κάθε άλλη στήλη. (Το βήμα αυτό είναι προαιρετικό.)

  • Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη σελίδα στο πλαίσιο Όνομα διεύθυνσης URL. Αυτό είναι το όνομα του αρχείου που έχει δημιουργηθεί. Αυτό το όνομα που εμφανίζεται στη διεύθυνση URL για τη νέα σελίδα, όπως http://your_top_level_site/subsite/Pages/my_page.aspx, όπου είναι η_σελίδα_μου το το όνομα που πληκτρολογείτε στο πλαίσιο Όνομα διεύθυνσης URL.

 4. Στη λίστα Διάταξη σελίδας, κάντε κλικ στο όνομα της διάταξης σελίδας, στην οποία θέλετε να βασιστεί αυτή η νέα σελίδα, όπως Σελίδα άρθρου με συνδέσεις σύνοψης.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε μια διάταξη σελίδας, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία μιας διάταξης σελίδας δημοσίευσης.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία.

  Ανοίγει η διάταξη σελίδας στο πρόγραμμα περιήγησης για επεξεργασία, πλήρης με πεδία, στα οποία μπορείτε να εισάγετε περιεχόμενο, όπως φαίνεται στην παρακάτω απεικόνιση.

  Διάταξη σελίδας σε κατάσταση λειτουργίας επεξεργασίας στο πρόγραμμα περιήγησης

 6. Κάντε κλικ και πληκτρολογήστε σε κάθε πεδίο, στο οποίο θέλετε να προσθέσετε περιεχόμενο. Το περιεχόμενο που προσθέτετε στα πεδία γίνεται το περιεχόμενο της σελίδας σας. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή περιεχομένου, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα στην αρχή της σελίδας:

  • Μεταβίβαση ελέγχου στο κοινόχρηστο πρόχειρο     Ενώ εργάζεστε στη σελίδα σας, η σελίδα εξάγεται αυτόματα σε εσάς (ώστε να μην μπορεί κάποιος άλλος να αντικαταστήσει τις αλλαγές σας). Κάντε κλικ σε αυτή την επιλογή για να μεταβιβάσετε ξανά τη σελίδα, ώστε να μπορούν να την επεξεργαστούν εξουσιοδοτημένοι χρήστες.

  • Υποβολή για έγκριση     Κάντε κλικ σε αυτή την επιλογή για να μπείτε στην ουρά για έγκριση από το διαχειριστή περιεχομένου για την τοποθεσία. Σημειώστε ότι το κουμπί αυτό μπορεί να μην εμφανίζεται στη σελίδα σας αν οι παράμετροι της ροής εργασιών δημοσίευσης έχουν ρυθμιστεί ώστε το νέο περιεχόμενο να πρέπει να εγκριθεί πριν δημοσιευτεί.

  • Δημοσίευση     Κάντε κλικ σε αυτή την επιλογή αν είστε έτοιμοι να δημοσιεύσετε τη σελίδα άμεσα και έχετε το δικαίωμα να το κάνετε. Σημειώστε ότι το κουμπί αυτό μπορεί να μην εμφανίζεται στη σελίδα σας αν οι παράμετροι της ροής εργασιών δημοσίευσης έχουν ρυθμιστεί ώστε το νέο περιεχόμενο να πρέπει να εγκριθεί πριν δημοσιευτεί.

Αρχή της σελίδας

Διαχείριση ή επεξεργασία σελίδων δημοσίευσης στο Office SharePoint Designer 2007

Οι σελίδες δημοσίευσης δημιουργούνται και αποθηκεύονται στη βιβλιοθήκη εγγράφων Σελίδες της τοποθεσίας σας στο Office SharePoint Server 2007 . Όταν ανοίγετε την τοποθεσία σας στο Office SharePoint Designer 2007, μπορείτε να βρείτε τις σελίδες δημοσίευσης στον φάκελο Σελίδες, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Λίστα φακέλων με εκτεταμένο τον φάκελο Σελίδες

Εάν επιχειρήσετε να ανοίξετε μια σελίδα δημοσίευσης, για επεξεργασία στο Office SharePoint Designer 2007, εμφανίζεται το εξής μήνυμα.

Μήνυμα ότι δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τη σελίδα, αλλά μπορείτε να επεξεργαστείτε την αντίστοιχη διάταξη σελίδας

Το μήνυμα αυτό σας ενημερώνει ότι οι σελίδες δημοσίευσης που είναι βασισμένες σε μια διάταξη σελίδας δεν μπορούν να υποστούν επεξεργασία στο Office SharePoint Designer 2007 και ότι το περιεχόμενό τους μπορείτε να το επεξεργαστείτε μόνο στο πρόγραμμα περιήγησης. Για να επεξεργαστείτε την υποκείμενη διάταξη σελίδας από την οποία δημιουργήθηκε η σελίδα, μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία διάταξης σελίδας. (Σημειώστε ότι έχετε τη δυνατότητα μετονομασίας των σελίδων στο SharePoint Designer. Για να το κάνετε αυτό, κάντε δεξί κλικ στη σελίδα στη Λίστα φακέλων και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Μετονομασία, από το μενού συντόμευσης.)

Ωστόσο, αν το επιλέξετε, μπορείτε να επεξεργαστείτε μια σελίδα δημοσίευσης στο Office SharePoint Designer 2007, αν τη διαχωρίσετε από τη διάταξη σελίδας στην οποία έχει βασιστεί. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να προσαρμόσετε το Τμήμα Web "Αποτελέσματα αναζήτησης" σε μια σελίδα δημοσίευσης. Μπορείτε να το κάνετε αν διαχωρίσετε τη σελίδα δημοσίευσης από τη διάταξη σελίδας, στη συνέχεια προσαρμόσετε το Τμήμα Web στο SharePoint Designer και τέλος επανασυνδέσετε τη σελίδα δημοσίευσης με τη διάταξη σελίδας δημοσίευσης. Για να το κάνετε αυτό, κάντε δεξιό κλικ στη σελίδα στη Λίστα φακέλων και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Απόσπαση από διάταξη σελίδας, από το μενού συντόμευσης.) Θα εμφανιστεί το εξής μήνυμα.

Μήνυμα σχετικά με το διαχωρισμό από τη διάταξη σελίδας

Το μήνυμα αυτό σας ενημερώνει ότι μπορείτε να αντιγράψετε όλο το περιεχόμενο από τη διάταξη σελίδας στη σελίδα δημοσίευσης και στη συνέχεια, να προσαρμόσετε τη σελίδα δημοσίευσης. Ωστόσο, σημειώστε ότι οποιεσδήποτε αλλαγές που ακολουθούν στη διάταξη σελίδας δεν αντανακλώνται στη σελίδα δημοσίευσης. Εφόσον κάνετε αλλαγές στη σελίδα δημοσίευσης και αποθηκεύσετε το αρχείο, μπορείτε να την επισυνάψετε ξανά στη διάταξη σελίδας. Για να το κάνετε αυτό, κάντε δεξιό κλικ στη σελίδα στη Λίστα φακέλων και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Επανάληψη επισύναψης στη διάταξη σελίδας από το μενού συντόμευσης.)

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την τροποποίηση διατάξεων σελίδας, ανατρέξτε στο άρθρο Προσαρμογή μιας διάταξης σελίδας δημοσίευσης.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×