Δημιουργία και διαχείριση προσαρμοσμένων κατηγοριών και ομάδων στο παράθυρο περιήγησης

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Για να χρησιμοποιήσετε και να διαχειριστείτε τα αντικείμενα βάσης δεδομένων σε Microsoft Access 2010, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο περιήγησης. Το παράθυρο αντικαθιστά ένα παλαιότερο εργαλείο — το παράθυρο βάσης δεδομένων. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες κατηγορίες και ομάδες στο παράθυρο περιήγησης, ώστε να μπορείτε να οργανώσετε τα αντικείμενα της βάσης δεδομένων για τον τρόπο που θέλετε. Μπορείτε, για παράδειγμα, παρέχουν συντομεύσεις για τις μόνο τα αντικείμενα που χρειάζονται οι χρήστες για να δείτε, πιο εύκολη για να παραμείνετε στην εργασία.

Σε αυτό το θέμα επεξηγείται ο τρόπος δημιουργίας και διαχείρισης προσαρμοσμένων κατηγοριών και ομάδων στο παράθυρο περιήγησης.

Σημείωση:  Το παράθυρο περιήγησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web. Για να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο περιήγησης με μια βάση δεδομένων Web, πρέπει πρώτα να ανοίξετε τη βάση δεδομένων Web χρησιμοποιώντας την Access.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση

Δημιουργία προσαρμοσμένων κατηγοριών και ομάδων

Εμφάνιση ή απόκρυψη των ομάδων και αντικειμένων σε μια κατηγορία

Κατάργηση και επαναφορά αντικειμένων σε προσαρμοσμένες ομάδες

Επισκόπηση

Στην Access 2003 και σε παλαιότερες εκδόσεις, χρησιμοποιούσατε το παράθυρο "Βάση δεδομένων" για την εκτέλεση και τη διαχείριση των αντικειμένων — των πινάκων, των εκθέσεων, των φορμών κλπ. — μιας βάσης δεδομένων. Για παράδειγμα, εάν θέλατε να εκκινήσετε τη δυνατότητα "Οδηγός εκθέσεων" ή να αλλάξετε τη σχεδίαση μιας φόρμας καταχώρησης δεδομένων, το κάνατε από το παράθυρο "Βάση δεδομένων".

Όταν θέλατε να διευκολύνετε τον εντοπισμό και τη χρήση ενός συνόλου δεδομένων, όπως των φορμών καταχώρησης δεδομένων ή των εκθέσεων που εκτελούσατε κάθε εβδομάδα, δημιουργούσατε έναν πίνακα επιλογών. Οι πίνακες επιλογών είναι μικρές οθόνες που περιείχαν κουμπιά ή υπερ-συνδέσεις οι οποίες, για παράδειγμα, άνοιγαν μια φόρμα ή μια αναφορά. Η χρήση ενός πίνακα επιλογών είναι ένας τρόπος απόκρυψης αντικειμένων βάσης δεδομένων, τα οποία δεν θέλετε να βλέπουν και πιθανότατα να καταστρέφουν οι άλλοι χρήστες. Για παράδειγμα, στην περίπτωση που δεν θέλατε να έχουν οι άλλοι χρήστες τη δυνατότητα να αλλάξουν τα δεδομένα σε έναν υποκείμενο πίνακα, ρυθμίζατε τις παραμέτρους της βάσης δεδομένων σας ώστε να εμφανίζει μόνο τον πίνακα επιλογών, δηλαδή, περιορίζατε τις επιλογές των χρηστών σε ένα κατάλληλο σύνολο εργαλείων.

Στην εκκίνηση της Access 2007, το παράθυρο "Βάση δεδομένων" αντικαθιστάται από το παράθυρο περιήγησης. Το παράθυρο περιήγησης κάνει πιο εύκολη και γρήγορη τη χρήση μιας βάσης δεδομένων με διάφορους τρόπους:

 • Το παράθυρο διατηρεί ορατά τα αντικείμενα της βάσης δεδομένων.     Δεν μπορείτε να κρύψετε κατά λάθος το παράθυρο περιήγησης πίσω από άλλες οθόνες.

 • Μπορείτε να διαχειριστείτε τα αντικείμενα που οι άλλοι βλέπουν και χρησιμοποιούν προσαρμόζοντας τις κατηγορίες και τις ομάδες του παραθύρου περιήγησης     Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι εκτελείτε ένα σύνολο τριών εκθέσεων κάθε Παρασκευή πρωί. Αντί να μετακινήστε μέσα σε μια μεγάλη λίστα αντικειμένων βάσης δεδομένων για να βρείτε τις εκθέσεις, μπορείτε να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη κατηγορία στο παράθυρο περιήγησης και να τοποθετήσετε συντομεύσεις για τις εκθέσεις σας σε αυτήν την κατηγορία.

 • Μπορείτε να οργανώσετε αντικείμενα της βάσης δεδομένων στο παράθυρο περιήγησης ώστε να ταιριάζουν στις ανάγκες σας     Μπορείτε να δημιουργήσετε το πολύ 10 προσαρμοσμένες κατηγορίες και να αλλάξετε ή να διαγράψετε προσαρμοσμένες κατηγορίες οποιαδήποτε στιγμή.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία προσαρμοσμένων κατηγοριών και ομάδων

Μια προσαρμοσμένη κατηγορία δημιουργείται για τη βάση δεδομένων που είναι ανοιχτή και μετακινείται μαζί της. Δεν μπορείτε να μεταφέρετε προσαρμοσμένες κατηγορίες και ομάδες σε άλλες βάσεις δεδομένων.

Χρησιμοποιείτε το παράθυρο διαλόγου Επιλογές πλοήγησης για να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε προσαρμοσμένες κατηγορίες και ομάδες. Η διαδικασία ακολουθεί τα εξής γενικά βήματα:

 • Δημιουργείτε πρώτα μια προσαρμοσμένη κατηγορία. Η Access σας παρέχει μία που ονομάζεται: Προσαρμοσμένη. Μπορείτε να μετονομάσετε αυτήν την κατηγορία και να προσθέσετε ή να καταργήσετε ομάδες σύμφωνα με τις ανάγκες σας ή, μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα κατηγορία οποιαδήποτε στιγμή.

 • Μετά τη δημιουργία μιας κατηγορίας, δημιουργείτε μια ή περισσότερες ομάδες για τη νέα κατηγορία.

 • Κλείνετε το παράθυρο διαλόγου Επιλογές πλοήγησης και, στο "Παράθυρο περιήγησης", σύρετε ή αντιγράφετε και επικολλάτε τα αντικείμενα βάσης δεδομένων, τα οποία θέλετε να αντιστοιχίσετε στην προσαρμοσμένη σας ομάδα. Μετακινείτε ή αντιγράφετε τα αντικείμενα από μια ειδική ομάδα που ονομάζεται Μη αντιστοιχισμένα αντικείμενα, την οποία δημιουργεί αυτόματα η Access κάθε φορά που δημιουργείτε μια προσαρμοσμένη κατηγορία.

  Σημείωση: Όταν προσθέτετε ένα αντικείμενο βάσης δεδομένων από την ομάδα "Μη αντιστοιχισμένα αντικείμενα" στην προσαρμοσμένη ομάδα, η Access δημιουργεί μια συντόμευση για αυτό το αντικείμενο — δεν μετακινείτε ούτε αντιγράφετε το ίδιο το αντικείμενο. Εάν μετονομάσετε ή διαγράψετε μια συντόμευση σε μια προσαρμοσμένη ομάδα, οι αλλαγές αυτές δεν επηρεάζουν το ίδιο το αντικείμενο παρά μόνο την συντόμευσή του.

 • Μετά τη συμπλήρωση της προσαρμοσμένης ομάδας ή ομάδων, μπορείτε να κάνετε απόκρυψη της ομάδας "Μη αντιστοιχισμένα αντικείμενα" καθώς και οποιωνδήποτε άλλων ομάδων, οι οποίες δεν θέλετε να εμφανίζονται.

Δημιουργία προσαρμοσμένης κατηγορίας

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο μενού που βρίσκεται στην κορυφή του "Παραθύρου περιήγησης" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές περιήγησης.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές περιήγησης, στη λίστα Κατηγορίες, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη στοιχείου. Μια νέα κατηγορία εμφανίζεται στη λίστα. Αυτό το σχήμα απεικονίζει μια νέα προσαρμοσμένη κατηγορία

  Μια νέα προσαρμοσμένη κατηγορία στο Παράθυρο περιήγησης

 3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη νέα κατηγορία και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο Enter.

  Προσπαθήστε να δημιουργήσετε ένα όνομα που εξυπηρετεί τα άτομα που χρησιμοποιούν τη βάση δεδομένων. Μετά τη δημιουργία του ονόματος, παρατηρήστε ότι η λεζάντα της λίστας στα δεξιά αλλάζει, ώστε να ταιριάζει με αυτό το όνομα. Για παράδειγμα, εάν ονομάσετε τη νέα κατηγορία Ο πίνακας επιλογών μου, η λεζάντα της λίστας στα δεξιά αναγράφει Ομάδες για τον "Πίνακα επιλογών μου". Επίσης, παρατηρήστε ότι η λίστα περιέχει μια ομάδα που ονομάζεται "Μη αντιστοιχισμένα αντικείμενα". Η Access δημιουργεί αυτήν την ομάδα από προεπιλογή. Αυτή η ομάδα περιέχει όλα τα αντικείμενα της βάσης δεδομένων, τα οποία χρησιμοποιείτε για να συμπληρώσετε την προσαρμοσμένη ομάδα.

  Μετά τη δημιουργία της προσαρμοσμένης κατηγορίας, δημιουργείτε μια ή περισσότερες ομάδες για αυτήν την κατηγορία. Μπορείτε να δημιουργήσετε όσες ομάδες χρειάζεστε. Διατηρήστε ανοιχτό το παράθυρο διαλόγου Επιλογές περιήγησης και ακολουθήστε τα επόμενα βήματα.

Δημιουργία προσαρμοσμένης ομάδας

 1. Στη λίστα ομάδες για "όνομα ομάδας", κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ομάδας και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ομάδα. Μπορείτε να επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία όσο συχνά πρέπει να κάνετε. Για παράδειγμα, Ο πίνακας επιλογών μου μπορεί να περιέχει τρεις ομάδες — φόρμες καταχώρησης δεδομένων, αναφορές και τα ερωτήματα. Τις ανάγκες των χρηστών σας ή τις προτιμήσεις σας, θα πρέπει να ελέγχουν τις ομάδες που προσθέτετε σε αυτό το στάδιο.

 2. Αφήστε επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου που βρίσκεται δίπλα στην επιλογή "Μη αντιστοιχισμένα αντικείμενα" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Η Access κλείνει το παράθυρο διαλόγου Επιλογές πλοήγησης και προσθέτει τη νέα προσαρμοσμένη ομάδα στο "Παράθυρο περιήγησης", αλλά δεν μπορείτε να δείτε ακόμη τη νέα ομάδα.

 3. Μεταβείτε στο επόμενο σύνολο βημάτων για να κάνετε ορατή τη νέα ομάδα και για να προσθέσετε αντικείμενα στην ομάδα.

Προσθήκη αντικειμένων σε μια προσαρμοσμένη ομάδα

 1. Κάντε κλικ στο μενού που βρίσκεται στην κορυφή του "Παραθύρου περιήγησης" και, στο επάνω τμήμα του μενού, κάντε κλικ στη νέα κατηγορία. Η ομάδα ή οι ομάδες που δημιουργήσατε για την κατηγορία εμφανίζονται στο κάτω τμήμα του μενού, μαζί με την ομάδα "Μη αντιστοιχισμένα αντικείμενα".

 2. Στην ομάδα Μη αντιστοιχισμένα αντικείμενα, επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στην προσαρμοσμένη ομάδα και, στη συνέχεια, μετακινήστε τα σε αυτήν την ομάδα. Η Access παρέχει πολλούς τρόπους για τη μετακίνηση των επιλεγμένων αντικειμένων. Μπορείτε να κάνετε τα εξής:

  • Μετακινήστε τα στοιχεία ξεχωριστά.

  • Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl, κάντε κλικ σε πολλά στοιχεία και, στη συνέχεια, σύρετε τα στοιχεία στην προσαρμοσμένη ομάδα.

  • Κάντε δεξιό κλικ σε ένα από τα επιλεγμένα στοιχεία, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προσθήκη σε ομάδα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα της προσαρμοσμένης ομάδας.

Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία, μπορείτε να αφήσετε την ομάδα Μη εκχωρημένα αντικείμενα ορατή στο Παράθυρο περιήγησης, ή μπορείτε να την αποκρύψετε.

Απόκρυψη της ομάδας "Μη αντιστοιχισμένα αντικείμενα"

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο μενού που βρίσκεται στην κορυφή του Παραθύρου περιήγησης και κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές περιήγησης.

 2. Στο παράθυρο Ομάδες γιακατηγορία, απαλείψτε το πλαίσιο ελέγχου Μη αντιστοιχισμένα αντικείμενα.

Μετά τη δημιουργία μιας προσαρμοσμένης κατηγορίας και ομάδας και την προσθήκη ορισμένων συντομεύσεων σε αυτήν την ομάδα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις συντομεύσεις για να δημιουργήσετε πρόσθετες ομάδες. Τα ακόλουθα βήματα εξηγούν αυτή τη διαδικασία.

Δημιουργία προσαρμοσμένης ομάδας χρησιμοποιώντας ένα αντικείμενο μιας υπάρχουσας προσαρμοσμένης ομάδας

Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την τεχνική, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη κατηγορία και ομάδα, ακολουθώντας τα βήματα των προηγούμενων ενοτήτων.

 1. Έχοντας ανοιχτή μια προσαρμοσμένη κατηγορία και ομάδα στο "Παράθυρο περιήγησης", κάντε δεξιό κλικ σε ένα αντικείμενο, το οποίο θέλετε να τοποθετήσετε σε μια νέα ομάδα.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προσθήκη σε ομάδα και, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία ομάδας.

  Μια νέα ομάδα εμφανίζεται στο παράθυρο περιήγησης. Μια νέα προσαρμοσμένη ομάδα εμφανίζεται στο Παράθυρο περιήγησης Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη νέα ομάδα και, στη συνέχεια, σύρετε πρόσθετες συντομεύσεις στη νέα ομάδα, όπως απαιτείται.

Αρχή της σελίδας

Εμφάνιση ή απόκρυψη των ομάδων και των αντικειμένων σε μια κατηγορία

Μπορείτε να κάνετε απόκρυψη ορισμένων ή όλων των ομάδων μιας προσαρμοσμένης κατηγορίας και ορισμένων ή όλων των αντικειμένων μιας ομάδας. Καθώς προχωράτε, να θυμάστε αυτά τα δεδομένα:

 • Η Access παρέχει δύο τρόπους για την απόκρυψη ενός αντικειμένου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εντολές οι οποίες παρέχονται από το "Παράθυρο περιήγησης" για να κάνετε απόκρυψη ενός αντικειμένου από τη γονική του ομάδα και κατηγορία ή, μπορείτε να επιλέξετε μια ιδιότητα για κάθε αντικείμενο και να την αποκρύψετε από όλες τις ομάδες και τις κατηγορίες της ανοιχτής βάσης δεδομένων.

 • Μπορείτε να κάνετε εντελώς αόρατα τα κρυφά αντικείμενα και τις ομάδες ή, μπορείτε να τα εμφανίσετε στο "Παράθυρο περιήγησης" ως αχνά, μη διαθέσιμα εικονίδια. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή επιλέγοντας ή καταργώντας την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Εμφάνιση κρυφών αντικειμένων του παραθύρου διαλόγου Επιλογές πλοήγησης. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου όταν χρειάζεται να επανεμφανίσετε ή να επαναφέρετε μια ομάδα ή ένα αντικείμενο.

Τα βήματα των ακόλουθων ενοτήτων εξηγούν τον τρόπο εκτέλεσης κάθε εργασίας.

Απόκρυψη μιας ομάδας σε μια κατηγορία

 • Στο "Παράθυρο περιήγησης", κάντε δεξιό κλικ στη γραμμή τίτλου ή την ομάδα που θέλετε να αποκρύψετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Απόκρυψη.

  Σημείωση: Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε αυτήν την εργασία, χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου Επιλογές περιήγησης. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου (δείτε τα βήματα στην επόμενη ενότητα, εάν δεν γνωρίζετε πώς), και στη λίστα ομάδες για "κατηγορία", καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στην ομάδα που θέλετε να αποκρύψετε.

Επαναφορά μιας κρυφής ομάδας σε μια κατηγορία

 1. Κάντε δεξιό κλικ στη γραμμή του μενού στην κορυφή του "Παραθύρου περιήγησης" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές περιήγησης του μενού συντόμευσης.

 2. Στη λίστα Κατηγορίες, επιλέξτε την κατηγορία που περιέχει την κρυφή ομάδα.

 3. Στη λίστα ομάδες για "κατηγορία", επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στην κρυφή ομάδα.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Απόκρυψη ενός αντικειμένου στη γονική του ομάδα

 • Στο "Παράθυρο περιήγησης", κάντε δεξιό κλικ στο αντικείμενο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Απόκρυψη.

Απόκρυψη ενός αντικειμένου από όλες τις κατηγορίες και τις ομάδες

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο αντικείμενο που θέλετε να αποκρύψετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες αντικειμένου.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες και το όνομα του αντικειμένου προσαρτίζεται από την Access στον τίτλο του παραθύρου διαλόγου. Για παράδειγμα, εάν ανοίξετε μια φόρμα που ονομάζεται "Παραγγελίες", εμφανίζεται ο τίτλος του παραθύρου διαλόγου: Ιδιότητες παραγγελιών. Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται το παράθυρο διαλόγου.

  Το παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες" για ένα αντικείμενο βάσης δεδομένων στην Access

 2. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Κρυφό.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Επαναφορά (επανεμφάνιση) ενός κρυφού αντικειμένου

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο μενού που βρίσκεται στην κορυφή του "Παραθύρου περιήγησης" και κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές περιήγησης του μενού συντόμευσης.

 2. Στην περιοχή Επιλογές εμφάνισης, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση κρυφών αντικειμένων.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και επιστρέψτε στο "Παράθυρο περιήγησης". Το παράθυρο απεικονίζει όλα τα κρυφά αντικείμενα με ένα αχνό εικονίδιο.

 4. Κάντε μία από τις εξής ενέργειες:

  • Εάν κάνατε απόκρυψη του αντικειμένου μόνο από τη γονική του ομάδα και κατηγορία, κάντε δεξιό κλικ στο αντικείμενο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επανεμφάνιση.

  • Εάν κάνατε απόκρυψη του αντικειμένου από όλες τις κατηγορίες και τις ομάδες, ορίζοντας την ιδιότητα Κρυφό, κάντε δεξιό κλικ στο αντικείμενο, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή ιδιοτήτων και, στη συνέχεια, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Κρυφό.

Αρχή της σελίδας

Κατάργηση και επαναφορά αντικειμένων σε προσαρμοσμένες ομάδες

Οι προσαρμοσμένες ομάδες ενδέχεται να αλλάξουν μέσα στο χρόνο, καθώς ο χρήστης και η επιχείρηση απαιτούν αλλαγές. Μπορείτε να προσθέσετε ή να καταργήσετε τα αντικείμενα μιας ομάδας, οποιαδήποτε στιγμή. Οι ακόλουθες διαδικασίες εξηγούν τον τρόπο.

Διαγραφή αντικειμένων από μια προσαρμοσμένη ομάδα

 • Στο "Παράθυρο περιήγησης", κάντε δεξιό κλικ στο αντικείμενο που θέλετε να καταργήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή.

Επαναφορά ενός αντικειμένου σε μια προσαρμοσμένη ομάδα

 1. Στην περίπτωση που η ομάδα "Μη αντιστοιχισμένα αντικείμενα" είναι κρυφή, εμφανίστε την.

  Πώς μπορώ να εμφανίσω την ομάδα μη αντιστοιχισμένα αντικείμενα;

  1. Κάντε δεξιό κλικ στο μενού που βρίσκεται στην κορυφή του "Παραθύρου περιήγησης" και κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές περιήγησης του μενού συντόμευσης.

  2. Στο παράθυρο ομάδες για "κατηγορία", επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στην επιλογή Μη αντιστοιχισμένα αντικείμενα.

 2. Ανάλογα με τις ανάγκες, σύρετε ή αντιγράψτε και επικολλήστε το αντικείμενο που θέλετε, από την ομάδα "Μη αντιστοιχισμένα αντικείμενα" στην προσαρμοσμένη ομάδα.

Μετονομασία ενός αντικειμένου σε μια προσαρμοσμένη ομάδα

 1. Στο "Παράθυρο περιήγησης", κάντε δεξιό κλικ στο αντικείμενο που θέλετε να μετονομάσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετονομασία συντόμευσης.

 2. Πληκτρολογήστε το νέο όνομα για την συντόμευση και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×