Δημιουργία και διαχείριση μιας τοποθεσίας χώρου εργασίας εγγράφων

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μια τοποθεσία χώρου εργασίας εγγράφων σάς βοηθά να συντονίζετε την ανάπτυξη ενός ή περισσότερων σχετιζόμενων εγγράφων με άλλα άτομα. Η τοποθεσία παρέχει εργαλεία για κοινή χρήση και ενημέρωση αρχείων, καθώς και για την ενημέρωση των ατόμων σχετικά με την κατάσταση αυτών των αρχείων.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση

Δημιουργία μιας τοποθεσίας χώρου εργασίας εγγράφων από ένα έγγραφο σε μια βιβλιοθήκη

Δημιουργήστε μια κενή τοποθεσία χώρου εργασίας εγγράφων

Προσθήκη ενός εγγράφου

Προσθήκη χρήστη

Προσθήκη εργασίας

Προσθέστε μια ανακοίνωση

Προσθήκη σύνδεσης στη λίστα συνδέσεων

Δημιουργία ειδοποίησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για μια εργασία

Δημοσίευση ενός εγγράφου σε βιβλιοθήκη από μια τοποθεσία χώρου εργασίας εγγράφων

Διαγραφή τοποθεσίας χώρου εργασίας εγγράφων

Επισκόπηση

Χρησιμοποιώντας μια τοποθεσία χώρου εργασίας εγγράφων, εσείς και οι συνάδελφοί σας μπορείτε να συντονίσετε την ανάπτυξη ενός ή περισσότερων σχετιζόμενων εγγράφων. Η τοποθεσία παρέχει εργαλεία για κοινή χρήση και ενημέρωση αρχείων, καθώς και για την ενημέρωση των ατόμων σχετικά με την κατάσταση αυτών των αρχείων. Εσείς και οι συνάδελφοί σας μπορείτε να εργαστείτε μαζί σε μια τοποθεσία χώρου εργασίας εγγράφων για να αναπτύξετε ένα έγγραφο με τους παρακάτω τρόπους:

 • Εργασία απευθείας στο αντίγραφο που βρίσκεται στην τοποθεσία χώρου εργασίας εγγράφων

 • Εργασία σε τοπικό αντίγραφο και τακτική ενημέρωση του αντιγράφου στην τοποθεσία χώρου εργασίας εγγράφων

Εσείς και τα άλλα μέλη του χώρου εργασίας μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια τοποθεσία χώρου εργασίας εγγράφων για να δημοσιεύετε ανακοινώσεις, να αναθέτετε εργασίες, να κάνετε κοινή χρήση σχετιζόμενων συνδέσεων και να λαμβάνετε ειδοποιήσεις σχετικά με αλλαγές στο περιεχόμενο της τοποθεσίας. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια τοποθεσία χώρου εργασίας εγγράφων για κάποιο βραχυπρόθεσμο έργο και να διαγράψετε την τοποθεσία όταν τελειώσει το έργο ή να διατηρήσετε την τοποθεσία.

Από προεπιλογή, οι κάτοχοι τοποθεσιών έχουν το απαιτούμενο επίπεδο δικαιωμάτων για να δημιουργήσετε τοποθεσίες χώρου εργασίας εγγράφων μέσα σε μια υπάρχουσα τοποθεσία. Εάν είστε κάτοχος τοποθεσίας και θέλετε να επιτρέψετε σε άλλα μέλη της τοποθεσίας για να δημιουργήσετε τοποθεσίες χώρου εργασίας εγγράφων, μπορείτε να εκχωρήσετε δικαιώματα για να δημιουργήσετε τοποθεσίες για την ομάδα Microsoft Windows SharePoint Services που ανήκει στα μέλη της ομάδας.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία μιας τοποθεσίας χώρου εργασίας εγγράφων από ένα έγγραφο σε βιβλιοθήκη

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα τοποθεσία χώρου εργασίας εγγράφων από ένα έγγραφο το οποίο βρίσκεται ήδη σε μια βιβλιοθήκη της τοποθεσίας. Ανάλογα με το πρόγραμμα, ενδέχεται επίσης να μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα τοποθεσία χώρου εργασίας εγγράφων από ένα πρόγραμμα που είναι συμβατό με το Microsoft Windows SharePoint Services, όπως το Microsoft Office Word 2007. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Βοήθεια αυτού του προγράμματος.

 1. Ανοίξτε τη βιβλιοθήκη εγγράφων στην οποία είναι αποθηκευμένο το έγγραφο.

 2. Θέστε τον δείκτη του ποντικιού στο όνομα του εγγράφου, κάντε κλικ στο βέλος που εμφανίζεται, θέστε τον δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Αποστολή σε και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία χώρου εργασίας εγγράφων.

  Σημείωση: Εάν δεν είναι διαθέσιμη η επιλογή Δημιουργία χώρου εργασίας εγγράφων, δεν έχετε δικαιώματα δημιουργίας ενός χώρου εργασίας σε αυτήν την τοποθεσία. Ζητήστε από τον κάτοχο της τοποθεσίας να σας δώσει δικαιώματα ή να δημιουργήσει για εσάς την τοποθεσία χώρου εργασίας.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία μιας κενής τοποθεσίας χώρου εργασίας εγγράφων

Εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια τοποθεσία χώρου εργασίας εγγράφων, αλλά δεν θέλετε να τη βασίσετε σε υπάρχον έγγραφο μιας βιβλιοθήκης, μπορείτε να δημιουργήσετε μια κενή τοποθεσία χώρου εργασίας εγγράφων και να προσθέσετε αργότερα ένα ή περισσότερα έγγραφα.

 1. Ανοίξτε την τοποθεσία στην οποία θέλετε να δημιουργήσετε μια τοποθεσία χώρου εργασίας εγγράφων.

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή " Δημιουργία " στη σελίδα "όλο το περιεχόμενο τοποθεσίας".

   Συμβουλή: Στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού αντί για αυτό για να ολοκληρώσετε αυτό το βήμα.

  Σημείωση: Ενδέχεται να θέλετε να ζητήσετε από τον κάτοχο της τοποθεσίας να σας δώσει δικαιώματα δημιουργίας μιας τοποθεσίας χώρου εργασίας εγγράφων.

 2. Στη λίστα Ιστοσελίδες, κάντε κλικ στην επιλογή Τοποθεσίες και χώροι εργασίας.

 3. Εισαγάγετε τις πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία χώρου εργασίας εγγράφων που θέλετε να δημιουργήσετε, όπως τον τίτλο και το τελευταίο μέρος της διεύθυνσης της τοποθεσίας Web.

 4. Στην ενότητα Επιλογή προτύπου, κάντε κλικ στην καρτέλα Συνεργασία και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Χώρος εργασίας εγγράφων.

 5. Στην ενότητα Δικαιώματα, κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν θέλετε όλα τα μέλη της γονικής τοποθεσίας να είναι μέλη σε αυτόν τον χώρο εργασίας, κάντε κλικ στην επιλογή Χρήση ίδιων δικαιωμάτων με τη γονική τοποθεσία.

  • Εάν θέλετε μόνο συγκεκριμένα άτομα να είναι μέλη αυτού του χώρου εργασίας, κάντε κλικ στην επιλογή Χρήση μοναδικών δικαιωμάτων.

 6. Εάν θέλετε να εμφανίζεται η επάνω γραμμή συνδέσεων της γονικής τοποθεσίας σε σελίδες αυτής της νέας τοποθεσίας, επιβεβαιώστε ότι είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Χρήση της επάνω γραμμής σύνδεσης από τη γονική τοποθεσία στην ενότηταΜεταβίβαση πλοήγησης.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη εγγράφου

Ανεξάρτητα από το αν δημιουργείτε μια τοποθεσία χώρου εργασίας εγγράφων από ένα υπάρχον έγγραφο ή αν δημιουργείτε μια κενή τοποθεσία χώρου εργασίας εγγράφων, μπορείτε να προσθέσετε οποιαδήποτε στιγμή νέα έγγραφα στην τοποθεσία χώρου εργασίας εγγράφων.

 1. Στην κεντρική σελίδα της τοποθεσίας χώρου εργασίας εγγράφων, κάντε κλικ στην επιλογή Κοινόχρηστα έγγραφα.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να δημιουργήσετε και να προσθέσετε ένα νέο έγγραφο, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.

  • Για να προσθέσετε ένα υπάρχον έγγραφο, κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή και, μετά, κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση για να βρείτε το αρχείο που θέλετε να προσθέσετε. Επιλέξτε το αρχείο και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα. Εάν υπάρχει ήδη ένα έγγραφο με το ίδιο όνομα αρχείου στη βιβλιοθήκη και δεν θέλετε να αντικαταστήσετε το υπάρχον έγγραφο, απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση υπαρχόντων αρχείων.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ένα συνδεδεμένο αντίγραφο εγγράφου από άλλη βιβλιοθήκη στη βιβλιοθήκη Κοινόχρηστα έγγραφα της τοποθεσίας χώρου εργασίας εγγράφων, δημιουργώντας έναν προορισμό "Αποστολή σε". Όταν ενημερωθεί το αρχικό έγγραφο ή το συνδεδεμένο αντίγραφο, μπορείτε να ενημερώσετε εύκολα το αντίγραφο στην άλλη τοποθεσία. Βρείτε συνδέσεις σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη συνδεδεμένων αντιγράφων εγγράφων προς άλλες βιβλιοθήκες στην ενότητα Δείτε επίσης.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη χρήστη

Για να προσθέσετε χρήστες σε μια τοποθεσία χώρου εργασίας εγγράφων, πρέπει να έχετε δικαιώματα προσθήκης μελών στη γονική τοποθεσία ή στην τοποθεσία χώρου εργασίας εγγράφων. Εάν δεν μπορείτε να προσθέσετε χρήστες στην τοποθεσία χώρου εργασίας εγγράφων, επικοινωνήστε με τον κάτοχο της γονικής τοποθεσίας.

 1. Στην κεντρική σελίδα της τοποθεσίας χώρου εργασίας εγγράφων, στη λίστα Μέλη, κάντε κλικ στο όνομα της ομάδας στην οποία θέλετε να προσθέσετε έναν χρήστη.

 2. Στο το μενού Δημιουργία μενού 'Δημιουργία' , κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη χρηστών.

 3. Στην ενότητα Προσθήκη χρηστών, πληκτρολογήστε το όνομα, το όνομα της ομάδας ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη ή της ομάδας που θέλετε να προσθέσετε. Εάν προσθέσετε περισσότερους από έναν χρήστες, διαχωρίστε κάθε όνομα με ελληνικό ερωτηματικό (;). Μπορείτε επίσης να επιλέξετε Αναζήτηση Εικόνα κουμπιού για την αναζήτηση και επιλέξτε το άτομο από τον κατάλογο.

 4. Στην ενότητα Παροχή δικαιωμάτων, κάντε κλικ στην ομάδα στην οποία θέλετε να προσθέσετε τον χρήστη.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη εργασίας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λίστα Εργασίες στην τοποθεσία χώρου εργασίας εγγράφων για να αναθέσετε στοιχεία εργασίας στον εαυτό σας ή σε άλλα μέλη του χώρου εργασίας. Τα μέλη μπορούν κατόπιν εύκολα να ενημερώσουν και να κάνουν κοινή χρήση της κατάστασης των εργασιών που τους έχουν ανατεθεί. Χρησιμοποιώντας τη λίστα Εργασίες, μπορείτε να ορίσετε προτεραιότητες, ημερομηνίες λήξης για τις εργασίες, κατάσταση εργασίας και ποσοστό ολοκλήρωσης. Ως κάτοχος της τοποθεσίας χώρου εργασίας, μπορείτε επίσης να προσθέσετε προσαρμοσμένα πεδία στη λίστα Εργασίες, όπως κάνετε με οποιαδήποτε λίστα σε τοποθεσία του SharePoint. Βρείτε συνδέσεις σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσαρμογή λιστών στην ενότητα Δείτε επίσης.

 1. Στην αρχική σελίδα της τοποθεσίας χώρου εργασίας εγγράφων, στην περιοχή εργασίες, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη νέας εργασίας.

 2. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την εργασία στο πλαίσιο Τίτλος.

 3. Στη λίστα προτεραιότητα, κάντε κλικ στην επιλογή την προτεραιότητα της εργασίας.

 4. Στη λίστα κατάσταση, κάντε κλικ στην κατάσταση της εργασίας.

 5. Για να αναθέσετε την εργασία σε κάποιον, κάντε ένα από τα εξής στην ενότητα Ανάθεση σε:

  • Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ατόμου στο οποίο θέλετε να αναθέσετε την εργασία.

  • Πληκτρολογήστε το πλήρες όνομα του ατόμου στο οποίο θέλετε να αναθέσετε την εργασία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Έλεγχος ονομάτων Εικόνα κουμπιού . Εάν το άτομο δεν βρίσκεται στον κατάλογο, το όνομα αναλύεται σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ατόμου. Εάν το άτομο δεν βρίσκεται στον κατάλογο, δεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχία βρέθηκε εμφανίζεται το μήνυμα.

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση Εικόνα κουμπιού για την αναζήτηση και επιλέξτε το άτομο από τον κατάλογο. Όταν ολοκληρώσετε, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 6. Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε μια σύντομη περιγραφή της εργασίας στο πλαίσιο Περιγραφή.

 7. Στο πλαίσιο Ημερομηνία έναρξης, εισαγάγετε την ημερομηνία έναρξης της εργασίας.

 8. Στο πλαίσιο Ημερομηνία παράδοσης, εισαγάγετε την ημερομηνία όταν πρέπει να ολοκληρώσετε την εργασία.

 9. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ανακοίνωσης

Χρησιμοποιήστε τη λίστα Ανακοινώσεις για να δημοσιεύσετε σημαντικά μηνύματα για μέλη ομάδας τα οποία εργάζονται σε κάποιο έργο, όπως προθεσμίες και αλλαγές σε παραδοτέα, παρουσιάσεις νέων μελών ομάδας και άλλες πληροφορίες.

 1. Στην κεντρική σελίδα της τοποθεσίας χώρου εργασίας εγγράφων, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ανακοίνωση.

 2. Στο πλαίσιο Τίτλος, πληκτρολογήστε έναν τίτλο για την ανακοίνωση.

 3. Στο πλαίσιο σώμα, πληκτρολογήστε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωση σας.

 4. Εάν θέλετε η ανακοίνωση να λήξει αυτόματα μετά από μια συγκεκριμένη ημερομηνία, πληκτρολογήστε την ημερομηνία στο πλαίσιο Λήξη.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη σύνδεσης στη λίστα συνδέσεων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λίστα Συνδέσεις για να κάνετε κοινή χρήση συνδέσεων που είναι χρήσιμες για μέλη ομάδας. Η λίστα μπορεί να παρέχει γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες και πόρους όπως άλλες τοποθεσίες Web.

 1. Στην κεντρική σελίδα της τοποθεσίας χώρου εργασίας εγγράφων, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη νέας σύνδεσης.

 2. Στην ενότητα διεύθυνση URL, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας ή άλλου τύπου του πόρου στον οποίο θέλετε να συνδέσετε και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε μια περιγραφή για τη σύνδεση.

  Εμφανίζεται το κείμενο που πληκτρολογείτε στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε την περιγραφή ως το όνομα της σύνδεσης στη λίστα συνδέσεις. Μπορείτε να συμπεριλάβετε σημειώσεις σχετικά με τη σύνδεση στην ενότητα " σημειώσεις ", αλλά αυτές οι πληροφορίες δεν εμφανίζονται στην προεπιλεγμένη προβολή της λίστας συνδέσεων που εμφανίζεται στην αρχική σελίδα της τοποθεσίας χώρου εργασίας εγγράφων.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία μιας ειδοποίησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για μια εργασία

Αφού δημιουργήσετε εργασίες και τις αναθέσετε σε μέλη του χώρου εργασίας, μπορείτε να επιλέξετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ειδοποιώντας σας για τυχόν αλλαγές στα στοιχεία της λίστας Εργασίες. Τα μέλη μπορούν επίσης να δημιουργήσουν τις δικές τους ειδοποιήσεις για να λαμβάνουν ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για αλλαγές σε άλλα στοιχεία που τους ενδιαφέρουν.

Σημείωση: Μπορείτε να δημιουργήσετε ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για εργασίες, μόνο αν ο διαχειριστής του διακομιστή έχει επιτρέψει στον διακομιστή που εκτελεί Windows SharePoint Services να στέλνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 1. Στην κεντρική σελίδα της τοποθεσίας χώρου εργασίας εγγράφων, κάντε κλικ στην επιλογή εργασίες.

  Εάν η λίστα εργασιών δεν εμφανίζεται στην αρχική σελίδα, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή εργασίες.

 2. Στο μενού Εικόνα μενού Ενέργειες, κάντε κλικ στην επιλογή Λαμβάνω ειδοποιήσεις.

 3. Στην ενότητα Τίτλος ειδοποίησης, πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ειδοποίηση.

 4. Στην ενότητα Αποστολή ειδοποιήσεων προς, περιλαμβάνεται το όνομά σας από προεπιλογή στο πλαίσιο χρήστες. Μπορείτε να στείλετε ειδοποιήσεις σε άλλα μέλη, προσθέτοντας τα ονόματά τους στο πλαίσιο χρήστες, διαχωρισμένα με ελληνικό ερωτηματικό (;).

 5. Στην ενότητα Αλλαγή τύπου, επιλέξτε τον τύπο των αλλαγών στο οποίο θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις.

 6. Στην ενότητα Αποστολή ειδοποιήσεων για αυτές τις αλλαγές, επιλέξτε ένα φίλτρο για να λάβετε τις αλλαγές που βασίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια.

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τα στοιχεία που εμφανίζονται σε μια συγκεκριμένη προβολή της λίστας εργασιών.

 7. Στην ενότητα Όταν για αποστολή ειδοποιήσεων, επιλέξτε πόσο συχνά θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Επαναδημοσίευση εγγράφου σε βιβλιοθήκη από μια τοποθεσία χώρου εργασίας εγγράφων

Εάν η τοποθεσία χώρου εργασίας εγγράφων βασίζεται σε υπάρχον έγγραφο που ήταν αποθηκευμένο σε βιβλιοθήκη, μπορείτε να ενημερώσετε το αρχικό αντίγραφο με τις αλλαγές που έγιναν στο αντίγραφο του εγγράφου στην τοποθεσία του χώρου εργασίας εγγράφων.

 1. Στην τοποθεσία του χώρου εργασίας εγγράφων, ανοίξτε τη βιβλιοθήκη που περιέχει το έγγραφο.

 2. Θέστε τον δείκτη του ποντικιού στο όνομα του εγγράφου, κάντε κλικ στο βέλος που εμφανίζεται, θέστε τον δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Αποστολή σε και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Δημοσίευση στη θέση προέλευσης.

Αρχή της σελίδας

Διαγραφή μιας τοποθεσίας χώρου εργασίας εγγράφων

Μετά την ολοκλήρωση του έργου τεκμηρίωσης και τη μετακίνηση των τελικών εκδόσεων των εγγράφων σε άλλες θέσεις, μπορείτε να επιλέξετε να διαγράψετε την τοποθεσία χώρου εργασίας εγγράφων. Για να διαγράψετε την τοποθεσία πρέπει να έχετε επίπεδο δικαιωμάτων πλήρους ελέγχου. Από προεπιλογή, οι κάτοχοι τοποθεσίας έχουν αυτό το επίπεδο δικαιωμάτων.

Σημαντικό: Επιβεβαιώστε τη δημοσίευση όλων των εγγράφων σε άλλη θέση πριν να διαγράψετε μια τοποθεσία χώρου εργασίας εγγράφων. Όταν διαγράφετε μια τοποθεσία χώρου εργασίας εγγράφων, όλα τα έγγραφα, οι βιβλιοθήκες, οι λίστες και τα δεδομένα λίστας, οι ρυθμίσεις τοποθεσίας, τα επίπεδα δικαιωμάτων και οι πληροφορίες ασφαλείας που περιέχονται στην τοποθεσία χώρου εργασίας εγγράφων καταστρέφονται μόνιμα.

 1. Στην αρχική σελίδα για την τοποθεσία, επιλέξτε το μενού Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

  Σε μια τοποθεσία για την οποία έχετε προσαρμόσει το μενού Ενέργειες τοποθεσίας, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας, και στη συνέχεια κάντε κλικ στις ρυθμίσεις που θέλετε να προβάλετε.

 1. Στη στήλη Διαχείριση τοποθεσίας, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή αυτής της τοποθεσίας.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή και μετά κάντε κλικ στο κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να διαγράψετε αυτήν την τοποθεσία.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×