Δημιουργία και διαχείριση κλήσης προγράμματος

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

After you have planned out the dial plans for your organization and figured out all of the normalization rules that need created for call routing, you will need to use Windows PowerShell to create the dial plans and make any setting changes.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : The Skype for Business admin center can't be used for creating and managing dial plans.

Verifying and starting Remote PowerShell

Ελέγξτε ότι χρησιμοποιείτε το Windows PowerShell 3.0 ή νεότερη έκδοση

 1. Για να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την έκδοση 3.0 ή νεότερη έκδοση: Μενού "Έναρξη" > Windows PowerShell.

 2. Ελέγξτε την έκδοση πληκτρολογώντας Get-Host στο παράθυρο του Windows PowerShell.

 3. Εάν δεν έχετε την έκδοση 3.0 ή νεότερη έκδοση, πρέπει να κάνετε λήψη και εγκατάσταση των ενημερώσεων για το Windows PowerShell. Ανατρέξτε στο θέμα Windows Management Framework 4.0, για να κάνετε λήψη και ενημέρωση του Windows PowerShell στην έκδοση 4.0. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας όταν σας ζητηθεί.

 4. Θα χρειαστεί επίσης να εγκαταστήσετε τη λειτουργική μονάδα Windows PowerShell για Skype για επιχειρήσεις Online, η οποία σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια απομακρυσμένη περίοδο λειτουργίας του Windows PowerShell που συνδέεται με το Skype για επιχειρήσεις Online. Μπορείτε να κάνετε λήψη αυτής της λειτουργικής μονάδας, η οποία υποστηρίζεται μόνο σε υπολογιστές 64 bit, από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft, στη σελίδα Λειτουργική μονάδα Windows PowerShell για το Skype για επιχειρήσεις Online. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας, εάν σας ζητηθεί.

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο θέμα Σύνδεση σε όλες τις υπηρεσίες του Office 365 χρησιμοποιώντας ένα μόνο παράθυρο του Windows PowerShell.

Ξεκινήστε μια περίοδο λειτουργίας του Windows PowerShell

 1. Από το μενού Έναρξη, επιλέξτε Windows PowerShell.

 2. Στο παράθυρο του Windows PowerShell, συνδεθείτε στον οργανισμό σας Office 365, εκτελώντας την εντολή:

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Πρέπει να εκτελέσετε την εντολή Import-Module μόνο την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη λειτουργική μονάδα Windows PowerShell του Skype για επιχειρήσεις Online.

  Import-Module "C:\Program Files\Common Files\Skype for Business Online\Modules\SkypeOnlineConnector\SkypeOnlineConnector.psd1"
  $credential = Get-Credential
  $session = New-CsOnlineSession -Credential $credential
  Import-PSSession $session

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκκίνηση του Windows PowerShell, ανατρέξτε στο θέμα Σύνδεση σε όλες τις υπηρεσίες του Office 365 χρησιμοποιώντας ένα μόνο παράθυρο του Windows PowerShell ή στο Σύνδεση στο Skype για επιχειρήσεις Online χρησιμοποιώντας το Windows PowerShell.

Creating and managing your dial plans

You can either use a single cmdlet or a PowerShell script to create and manage tenant dial plans.

 • To create a new dial plan, run:

  New-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan -Description "Dial Plan for Redmond" -NormalizationRules <pslistmodifier> -ExternalAccessPrefix 9 -SimpleName "Dial-Plan-for-Redmond"

  For other examples and parameters, see New-CsTenantDialPlan.

 • To make setting changes to an existing dial plan, run:

  Set-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan -NormalizationRules <pslistmodifier> -ExternalAccessPrefix 9
    -SimpleName "Dial-Plan-for-Redmond"

  For other examples and parameters, see Set-CsTenantDialPlan.

 • To add users to a dial plan, run:

  Grant-CsTenantDialPlan -Identity amos.marble@contoso.com -PolicyName RedmondDialPlan

  For other examples and parameters, see Grant-CsTenantDialPlan.

 • To view the settings on a dial plan, run:

  Get-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan

  For other examples and parameters, see Get-CsTenantDialPlan.

 • To delete a dial plan, run:

  Remove-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan -force

  For other examples and parameters, see Remove-CsTenantDialPlan.

 • To see the settings of the effective dial plan, run:

  Get-CsEffectiveTenantDialPlan -Identity amos.marble@contoso.com

  For other examples and parameters, see Get-CsEffectiveTenantDialPlan.

 • To test the effective settings of a dial plan, run:

  Test-CsEffectiveTenantDialPlan -DialedNumber 14255551234 -Identity 1849827b-a810-40a8-8f77-e94250d4680b_US_TenantDialPlanRedmond

  For other examples and parameters, see Test-CsEffectiveTenantDialPlan.

Run this to delete a normalization rule that is associated with a tenant dial plan without needing to deleting the tenant dial plan first:

$b1=New-CsVoiceNormalizationRule -Identity Global/NR4 -InMemory
Set-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan -NormalizationRules @{add=$b1}
(Get-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan).NormalizationRules
$b2=New-CsVoiceNormalizationRule -Identity Global/NR4 -InMemory
Set-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan -NormalizationRules @{remove=$b2}

Run this to add the following normalization rule to the existing tenant dial plan named RedmondDialPlan.

$nr1=New-CsVoiceNormalizationRule -Parent Global -Description ‘Organization extension dialing’ -Pattern ‘^(\d{3})$’ -Translation ‘+14255551$1’ -Name NR1 -IsInternalExtension $false -InMemory
Set-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan -NormalizationRules @{add=$nr1}

Run this to remove the following normalization rule from the existing tenant dial plan named RedmondDialPlan.

$nr1=New-CsVoiceNormalizationRule -Parent Global/NR1 -InMemory
Set-CsTenantDialPlan -Identity DP1 -NormalizationRules @{remove=$nr1}

Run the following when you want to also examine the existing normalization rules, determine which one you want to delete and then use its index to remove it. The array of normalization rules starts with index 0. We would like to remove the 3-digit normalization rule, so that is index 1.

Get-CsTenantDialPlan RedmondDialPlan).NormalizationRules
Description     : 4-digit
Pattern       : ^(\d{4})$
Translation     : +1426666$1
Name        : NR2
IsInternalExtension : False

Description     : 3-digit
Pattern       : ^(\d{3})$
Translation     : +14255551$1
Name        : NR12
IsInternalExtension : False
$nr1=(Get-CsTenantDialPlan RedmondDialPlan).NormalizationRules[1]
Set-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan -NormalizationRules @{remove=$nr1}

Run this to find all users who have been granted the RedmondDialPlan tenant dial plan.

Get-CsOnlineuser | where-Object {$_.TenantDialPlan -eq "RedmondDialPlan"}

Run these to add the existing on-premises dial plan named OPDP1 as a tenant dial plan for your organization. You need to first save the on-premises dial plan to an xml file, then use it to create the new tenant dial plan.

Run this to save the on-premises dial plan to the xml file.

$DPName = "OPDP1"
$DPFileName = "dialplan.xml"
Get-CsDialplan $DPName | Export-Clixml $DPFileName

Run this to create the new tenant dial plan.

$DPFileName = "dialplan.xml"
$DP = Import-Clixml $DPFileName
$NormRules = @()
ForEach($nr in $dp.NormalizationRules)
{
 $id1 = "Global/" +$nr.Name
$nr2 = New-CsVoiceNormalizationRule -Identity $id1 -Description $nr.Description -Pattern $nr.Pattern -Translation $nr.Translation -IsInternalExtension $nr.IsInternalExtension -InMemory
$NormRules += $nr2
}
New-CsTenantDialPlan -Identity $dp.SimpleName -ExternalAccessPrefix $dp.ExternalAccessPrefix -Description $dp.Description -OptimizeDeviceDialing $dp.OptimizeDeviceDialing -SimpleName $dp.SimpleName -NormalizationRules $NormRules

Want to know more about Windows Powershell?

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Δείτε επίσης

Skype Operations Framework

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×