Δημιουργία και διαχείριση εξαρτήσεων μεταξύ έργων

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Εξαρτήσεις μεταξύ έργων είναι ένας τρόπος για να εμφανίσετε ότι ένα έργο εξαρτάται από την ολοκλήρωση της τα παραδοτέα του έργου προκειμένου να είναι επιτυχής. Με τη ρύθμιση εξαρτήσεων μεταξύ έργων, μπορείτε να έγγραφο και παρακολούθηση έργων χωρίς να προκαλεί προγραμματισμού βάρδιες.

Ορισμός εξαρτήσεων μεταξύ έργων είναι μια διαδικασία δύο μέρη. Αρχικά, πρέπει να προσδιορίσετε τα παραδοτέα του έργου. Αφού οριστούν τα παραδοτέα, μπορείτε να ορίσετε τις εξαρτήσεις με αυτά τα παραδοτέα σε άλλα έργα.

Σε αυτό το άρθρο

Σχετικά με τις εξαρτήσεις μεταξύ έργων

Προσδιορισμός των παραδοτέων του έργου

Ορισμός εξαρτήσεων με παραδοτέα σε άλλα έργα

Σχετικά με τις εξαρτήσεις μεταξύ έργων

Δημιουργία εξαρτήσεων μεταξύ έργων είναι διαφορετικό από τη σύνδεση εργασιών σε έργα. Με τις εξαρτήσεις μεταξύ έργων:

 • Μπορείτε να ρυθμίσετε το έργο ή συγκεκριμένες εργασίες στο έργο σας, ώστε να εξαρτώνται από τα παραδοτέα του έργου, αντί να τις εργασίες.

 • Το project και εργασίας ημερομηνίες έναρξης και λήξης δεν επηρεάζονται από τις αλλαγές στις ημερομηνίες του έργου που εξαρτώνται από.

Πότε πρέπει να χρησιμοποιώ εξαρτήσεων μεταξύ έργων, αντί για συνδέσεις μεταξύ έργων;   

Εάν το έργο σας εξαρτάται σε κάποιο βαθμό από άλλο έργο και η εξάρτηση δεν είναι απαραίτητα συνδεδεμένη με μια συγκεκριμένη εργασία, χρησιμοποιήστε εξαρτήσεις μεταξύ έργων για να προσδιορίσετε ακριβώς συνεισφορά κάθε έργου στη σχέση. Εάν το έργο σας έχει μια συγκεκριμένη εργασία που εξαρτάται από μια συγκεκριμένη εργασία σε κάποιο άλλο έργο, χρησιμοποιήστε συνδέσεις μεταξύ έργων για να συνδέσετε τις ημερομηνίες των εργασιών σε ένα άλλο. Με αυτόν τον τρόπο, εάν η εργασία που εξαρτώνται από δελτία, οι νέες ημερομηνίες θα αντανακλώνται τη δική σας εργασία.

Σημειώσεις: 

 • Για να ρυθμίσετε τις εξαρτήσεις μεταξύ έργων, πρέπει να είναι αποθηκευμένο το έργο σας και θα πρέπει να έχει μια τοποθεσία χώρου εργασίας στην Microsoft Office Project Server 2007.

 • Το πεδίο Τύπος παραδοτέου για μια εργασία θα περιέχει την τιμή 1 εάν η εργασία διαθέτει ένα συσχετισμένο παραδοτέο, 2 Εάν η εργασία διαθέτει ένα συσχετισμένο εξάρτηση μεταξύ έργων ή 0 αν η εργασία δεν έχει συσχετιστεί παραδοτέα ή εξαρτήσεις μεταξύ έργων.

Αρχή της σελίδας

Προσδιορισμός των παραδοτέων του έργου

 1. Στο μενού συνεργασία , κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση παραδοτέων.

 2. Στο τμήμα παραθύρου παραδοτέα , κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη νέου παραδοτέου.

 3. Για να υποδείξετε ότι το παραδοτέο είναι το γινόμενο των μια συγκεκριμένη εργασία, κάντε κλικ σε μια εργασία στο έργο σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου σύνδεση με την επιλεγμένη εργασία , στην περιοχή σύνδεση με την εργασία έργου στο παράθυρο Προσθήκη παραδοτέου .

  Σημείωση: Όταν συνδέετε ένα παραδοτέο με μια συγκεκριμένη εργασία, εμφανίζεται μια γραμμή Gantt που χρησιμοποιεί τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης για το παραδοτέο.

  Εάν το παραδοτέο δεν είναι συνδεδεμένος με μια συγκεκριμένη εργασία, καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου σύνδεση με την επιλεγμένη εργασία .

 4. Στην περιοχή Λεπτομέρειες παραδοτέου, πληκτρολογήστε έναν τίτλο για το παραδοτέο στο πλαίσιο Τίτλος .

 5. Εισαγάγετε μια ημερομηνία πότε το παραδοτέο θα είναι διαθέσιμη στο πλαίσιο Έναρξη .

 6. Εισαγάγετε μια ημερομηνία όταν το παραδοτέο θα ολοκληρωθεί στο πλαίσιο Λήξη .

  Σημείωση: Εάν το παραδοτέο είναι ολοκληρωμένο και διαθέσιμο την ίδια ημέρα, εισαγάγετε την ίδια ημερομηνία στα πλαίσια Έναρξη και Λήξη για να υποδείξει ότι το παραδοτέο είναι ορόσημο.

 7. Κάντε κλικ στο στοιχείο Τέλος.

Αφού έχετε προσδιορίσει αρχικά παραδοτέα του έργου σας, μπορεί να διαπιστώσετε ότι πρέπει να αλλάξετε ή να διαγράψετε ένα παραδοτέο.

 • Για να αλλάξετε ένα παραδοτέο, στο τμήμα παραθύρου παραδοτέα , κάντε κλικ στην επιλογή το παραδοτέο που επεξεργάζεστε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία παραδοτέου. Τροποποιήστε το παραδοτέο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή εργασία για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να επιλέξετε Επεξεργασία σε πρόγραμμα περιήγησης για να επεξεργαστείτε το παραδοτέο χρησιμοποιώντας Microsoft Office Project Web Access.

 • Για να διαγράψετε ένα παραδοτέο, στο τμήμα παραθύρου παραδοτέα , κάντε κλικ στην επιλογή το παραδοτέο που διαγράφετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή παραδοτέου.

Τι είναι το κόκκινο θαυμαστικό στα αριστερά του ονόματος του παραδοτέου στο τμήμα παραθύρου παραδοτέα ;

Όταν ένα παραδοτέο στο σχέδιο έργου γίνεται εκτός συγχρονισμού με το διακομιστή, εμφανίζεται ένα κόκκινο θαυμαστικό στα αριστερά του ονόματος του παραδοτέου στο τμήμα παραθύρου παραδοτέα .

Σε πολλές περιπτώσεις, τα παραδοτέα σε ένα τοπικό αντίγραφο του σχεδίου έργου μπορεί να γίνει εκτός συγχρονισμού με το διακομιστή.

Για παράδειγμα, ένα παραδοτέο μπορεί να είναι εκτός συγχρονισμού όταν:

 • Οποιαδήποτε από τις ιδιότητες του παραδοτέου τροποποιούνται απευθείας στο διακομιστή.

 • Μια ιδιότητα του παραδοτέου τροποποιείται όταν η σύνδεση στο διακομιστή δεν είναι διαθέσιμη.

Για να συγχρονίσετε το τοπικό αντίγραφο του σχεδίου έργου με το διακομιστή, κάντε τα εξής:

 1. Στο μενού συνεργασία , κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση παραδοτέων.

  Συμβουλή: Εάν το τμήμα παραθύρου παραδοτέα είναι ήδη ανοιχτή, κάντε κλικ στην επιλογή λήψη ενημερώσεων για να ανακτήσετε τα πιο πρόσφατα δεδομένα από το διακομιστή.

 2. Στο τμήμα παραθύρου παραδοτέα , κάντε κλικ στο παραδοτέο που είναι εκτός συγχρονισμού με το διακομιστή, που υποδεικνύεται από ένα κόκκινο θαυμαστικό.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποδοχή αλλαγών από το διακομιστή.

Αρχή της σελίδας

Ορισμός εξαρτήσεων με παραδοτέα σε άλλα έργα

 1. Στο μενού συνεργασία , κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση εξαρτήσεων από παραδοτέα.

 2. Στο παράθυρο εξάρτηση , κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη νέας εξάρτησης.

 3. Στο παράθυρο Προσθήκη εξάρτησης , στην περιοχή Εξαρτώμενα έργου, επιλέξτε ένα έργο από την αναπτυσσόμενη λίστα.

 4. Στην περιοχή Επιλέξτε παραδοτέου, κάντε κλικ στο παραδοτέο που θέλετε να να εξαρτώνται από το έργο σας.

  Συμβουλή: Με επιλεγμένο κάποιο παραδοτέο, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή επιλεγμένου παραδοτέου σε πρόγραμμα περιήγησης στο παράθυρο Προσθήκη εξάρτησης για να προβάλετε τις ιδιότητες του παραδοτέου πριν δημιουργήσετε την εξάρτηση.

 5. Για να υποδείξετε ότι θέλετε μια συγκεκριμένη εργασία στο έργο σας να εξαρτάται από το επιλεγμένο παραδοτέο, κάντε κλικ σε μια εργασία στο έργο σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου σύνδεση με επιλεγμένη εργασία , στην περιοχή σύνδεση με εργασία έργου στο παράθυρο Προσθήκη εξάρτησης .

  Σημείωση: Όταν συνδέετε μια εξάρτηση με μια συγκεκριμένη εργασία, εμφανίζεται μια γραμμή Gantt που χρησιμοποιεί τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης για την εξάρτηση.

  Εάν η εξάρτηση δεν είναι συνδεδεμένος με μια συγκεκριμένη εργασία, καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου σύνδεση με την επιλεγμένη εργασία .

 6. Κάντε κλικ στο στοιχείο Τέλος.

Αφού έχετε προσδιορίσει αρχικά τις εξαρτήσεις μεταξύ έργων, μπορεί να διαπιστώσετε ότι πρέπει να αλλάξετε ή να διαγράψετε μια εξάρτηση.

 • Για να αλλάξετε μια εξάρτηση μεταξύ έργων, στο παράθυρο εξάρτηση , κάντε κλικ στην εξάρτηση που επεξεργάζεστε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία εξάρτησης. Τροποποιήστε την εξάρτηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή εργασία για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.

  Συμβουλή: Για να προβάλετε τα παραδοτέα που σχετίζονται με τις εξαρτήσεις του έργου σας, στο παράθυρο εξάρτηση , κάντε κλικ στην εξάρτηση για την οποία βλέπετε ένα παραδοτέο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή παραδοτέου σε πρόγραμμα περιήγησης. Όταν δείτε τα παραδοτέα που σχετίζονται με τις εξαρτήσεις του έργου σας, μπορεί επίσης να θέλετε να προβάλετε τα παραδοτέα που καθορίζονται στο δικό σας έργο. Κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα παραδοτέων με πρόγραμμα περιήγησης στο παράθυρο εξάρτηση ή κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση παραδοτέων στο μενού συνεργασία .

 • Για να διαγράψετε μια εξάρτηση μεταξύ έργων, στο παράθυρο εξάρτηση , κάντε κλικ στην εξάρτηση που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή εξάρτησης.

Τι είναι το κόκκινο θαυμαστικό στα αριστερά του ονόματος του παραδοτέου στο τμήμα παραθύρου παραδοτέα ;

Σε πολλές περιπτώσεις, η εξαρτήσεων μεταξύ έργων σε ένα τοπικό αντίγραφο του σχεδίου έργου μπορεί να γίνει εκτός συγχρονισμού με το διακομιστή.

Για παράδειγμα, μια εξάρτηση μεταξύ έργων μπορεί να είναι εκτός συγχρονισμού όταν:

 • Οποιαδήποτε από τις ιδιότητες της μια εξάρτηση μεταξύ έργων τροποποιούνται απευθείας στο διακομιστή.

 • Μια ιδιότητα της εξάρτησης μεταξύ έργων τροποποιείται όταν η σύνδεση στο διακομιστή δεν είναι διαθέσιμη.

 • Το παραδοτέο ότι η εξάρτηση μεταξύ έργων είναι συνδεδεμένο με διαγράφεται.

Όταν μια εξάρτηση μεταξύ έργων στο σχέδιο έργου γίνεται εκτός συγχρονισμού με το διακομιστή, εμφανίζεται ένα κόκκινο θαυμαστικό στα αριστερά του ονόματος της εξάρτησης στο παράθυρο εξάρτηση .

Για να συγχρονίσετε το τοπικό αντίγραφο του σχεδίου έργου με το διακομιστή, κάντε τα εξής:

 1. Στο μενού συνεργασία , κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση εξαρτήσεων από παραδοτέα.

  Συμβουλή: Εάν το παράθυρο εξάρτηση είναι ήδη ανοιχτή, κάντε κλικ στην επιλογή λήψη ενημερώσεων για να ανακτήσετε τα πιο πρόσφατα δεδομένα από το διακομιστή.

 2. Στο παράθυρο εξάρτηση , κάντε κλικ στην εξάρτηση που είναι εκτός συγχρονισμού με το διακομιστή, που υποδεικνύεται από ένα κόκκινο θαυμαστικό.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποδοχή αλλαγών από το διακομιστή.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×