Δημιουργία και διαχείριση εξαρτήσεων μεταξύ έργων

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Οι εξαρτήσεις μεταξύ έργων είναι ένας τρόπος για να δείχνετε ότι η επιτυχία ενός έργου εξαρτάται από την ολοκλήρωση των παραδοτέων άλλων έργων. Όταν ορίσετε εξαρτήσεις μεταξύ έργων, μπορείτε να τεκμηριώσετε και να παρακολουθήσετε τα έργα χωρίς να προκληθούν αλλαγές στον προγραμματισμό.

Ο ορισμός εξαρτήσεων μεταξύ έργων είναι μια διαδικασία δύο σταδίων. Πρώτα, πρέπει να καθορίσετε τα παραδοτέα του έργου. Μόλις οριστούν τα παραδοτέα, μπορείτε να ορίσετε τις εξαρτήσεις με αυτά τα παραδοτέα σε άλλα έργα.

Σε αυτό το άρθρο

Πληροφορίες για τις εξαρτήσεις μεταξύ έργων

Καθορισμός των παραδοτέων του έργου

Ορισμός εξαρτήσεων με παραδοτέα σε άλλα έργα

Πληροφορίες για τις εξαρτήσεις μεταξύ έργων

Η δημιουργία εξαρτήσεων μεταξύ έργων είναι διαφορετικό από τη σύνδεση εργασιών μεταξύ έργων. Με τις εξαρτήσεις μεταξύ έργων:

 • Μπορείτε να ορίσετε το έργο σας, ή συγκεκριμένες εργασίες στο έργο σας, ώστε να εξαρτώνται από τα παραδοτέα, και όχι από τις εργασίες, κάποιου άλλου έργου.

 • Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του έργου σας δεν επηρεάζονται από τις αλλαγές στις ημερομηνίες του έργου από το οποίο υπάρχουν εξαρτήσεις.

Πότε πρέπει να χρησιμοποιήσω εξαρτήσεις μεταξύ έργων αντί για συνδέσεις μεταξύ έργων;     Εάν το έργο σας εξαρτάται σε κάποιο βαθμό από ένα άλλο έργο και η εξάρτηση δεν σχετίζεται απαραίτητα με μια συγκεκριμένη εργασία, χρησιμοποιήστε εξαρτήσεις μεταξύ έργων για να καθορίσετε με ακρίβεια τη συνεισφορά κάθε έργου στη σχέση. Εάν το έργο σας έχει μια συγκεκριμένη εργασία που εξαρτάται από μια συγκεκριμένη εργασία ενός άλλου έργου, χρησιμοποιήστε συνδέσεις μεταξύ έργων για να συνδέσετε τις ημερομηνίες των εργασιών μεταξύ τους. Με αυτόν τον τρόπο, εάν η εργασία από την οποία εξαρτάστε παραταθεί, οι νέες ημερομηνίες θα ενημερώσουν τη δική σας εργασία.

 • Για να ορίσετε εξαρτήσεις μεταξύ έργων, αποθηκεύστε το έργο σας και αντιστοιχίστε μια τοποθεσία χώρου εργασίας για αυτό στο Microsoft Office Project Server 2007.

 • Το πεδίο Τύπος παραδοτέου μιας εργασίας θα περιέχει την τιμή 1 αν η εργασία έχει κάποιο σχετιζόμενο παραδοτέο, την τιμή 2 αν η εργασία έχει κάποια σχετιζόμενη εξάρτηση μεταξύ έργων ή την τιμή 0 αν η εργασία δεν έχει σχετιζόμενα παραδοτέα ή εξαρτήσεις μεταξύ έργων.

Επάνω μέρος της σελίδας

Καθορισμός των παραδοτέων του έργου

 1. Στό το μενού Συνεργασία, κάντε κλικ στην εντολή Διαχείριση παραδοτέων.

 2. Στο τμήμα παραθύρου Παραδοτέα κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη νέου παραδοτέου.

 3. Για να δείξετε ότι το παραδοτέο είναι το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης εργασίας, κάντε κλικ σε μια εργασία του έργου σας και μετά ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Σύνδεση με επιλεγμένη εργασία, στην ενότητα Σύνδεση με εργασία έργου του τμήματος παραθύρου Προσθήκη παραδοτέου.

  Σημείωση: Όταν συνδέετε ένα παραδοτέο με μια συγκεκριμένη εργασία, εμφανίζεται μια γραμμή Gantt που χρησιμοποιεί τις ημερομηνίες Έναρξη και Λήξη για το παραδοτέο.

  Εάν το παραδοτέο δεν συνδέεται με μια συγκεκριμένη εργασία, απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Σύνδεση με επιλεγμένη εργασία.

 4. Στην ενότητα Λεπτομέρειες παραδοτέου, πληκτρολογήστε έναν τίτλο για το παραδοτέο στο πλαίσιο Τίτλος.

 5. Πληκτρολογήστε την ημερομηνία που θα είναι διαθέσιμο το παραδοτέο στο πλαίσιο Έναρξη.

 6. Εισαγάγετε μια ημερομηνία όταν το παραδοτέο θα ολοκληρωθεί στο πλαίσιο Λήξη.

  Σημείωση: Εάν το παραδοτέο είναι ολοκληρωμένο και διαθέσιμο την ίδια ημέρα, πληκτρολογήστε την ίδια ημερομηνία στα πλαίσια Έναρξη και Λήξη για να επισημάνετε ότι το παραδοτέο είναι ορόσημο.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Ολοκληρώθηκε.

Όταν αρχικά καθορίσετε τα παραδοτέα του έργου σας, μπορεί να να χρειστεί να αλλάξετε ή να διαγράψετε ένα παραδοτέο.

 • Για να αλλάξετε ένα παραδοτέο, στο τμήμα παραθύρου Παραδοτέα, κάντε κλικ στο παραδοτέο που θα επεξεργαστείτε και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία παραδοτέου. Τροποποιήστε το παραδοτέο και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Ολοκληρώθηκε για να αποθηκευτούν οι αλλαγές σας.

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία σε πρόγραμμα περιήγησης για να επεξεργαστείτε το παραδοτέο χρησιμοποιώντας το Microsoft Office Project Web Access.

 • Για να διαγράψετε ένα παραδοτέο, στο τμήμα παραθύρου Παραδοτέα, κάντε κλικ στο παραδοτέο που θα διαγράψετε και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή παραδοτέου.

Τι είναι το κόκκινο θαυμαστικό στα αριστερά του ονόματος του παραδοτέου στο τμήμα παραθύρου παραδοτέα;

Όταν ένα παραδοτέο στο σχέδιο έργου σας είναι εκτός συγχρονισμού με το διακομιστή, εμφανίζεται ένα κόκκινο θαυμαστικό στα αριστερά του ονόματός του στο τμήμα παραθύρου Παραδοτέα.

Υπάρχουν διάφορες περιστάσεις στις οποίες το σχέδιο έργου είναι εκτός συγχρονισμού με το διακομιστή.

Για παράδειγμα, ένα παραδοτέο μπορεί να είναι εκτός συγχρονισμού όταν:

 • Οποιαδήποτε ιδιότητα του παραδοτέου τροποποιηθεί κατευθείαν στο διακομιστή.

 • Κάποια ιδιότητα του παραδοτέου τροποποιείται όταν η σύνδεση με το διακομιστή δεν είναι διαθέσιμη.

Για να συγχρονίσετε το τοπικό σας αντίγραφο του σχεδίου έργου με το διακομιστή, κάντε ένα από τα εξής:

 1. Στό το μενού Συνεργασία, κάντε κλικ στην εντολή Διαχείριση παραδοτέων.

  Συμβουλή: Εάν το τμήμα παραθύρου Παραδοτέα είναι ήδη ανοιχτό, κάντε κλικ στο κουμπί Λήψη ενημερώσεων για να ανακτήσετε τα πιο πρόσφατα δεδομένα από το διακομιστή.

 2. Στο τμήμα παραθύρου Παραδοτέα, κάντε κλικ στο παραδοτέο που είναι εκτός συγχρονισμού με το διακομιστή, το οποίο επισημαίνεται από ένα κόκκινο θαυμαστικό.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποδοχή αλλαγών από το διακομιστή.

Επάνω μέρος της σελίδας

Ορισμός εξαρτήσεων με παραδοτέα σε άλλα έργα

 1. Στό το μενού Συνεργασία, κάντε κλικ στην εντολή Διαχείριση εξαρτήσεων σε παραδοτέα.

 2. Στο τμήμα παραθύρου Εξάρτηση κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη νέας εξάρτησης.

 3. Στο τμήμα παραθύρου Προσθήκη εξάρτησης, στην ενότητα Εξαρτημένο έργο, επιλέξτε ένα έργο από την αναπτυσσόμενη λίστα.

 4. Στην ενότητα Επιλογή παραδοτέου, κάντε κλικ στο παραδοτέο από το οποίο θέλετε να εξαρτάται το έργο σας.

  Συμβουλή: Ενώ είναι επιλεγμένο κάποιο παραδοτέο, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή επιλεγμένου παραδοτέου σε πρόγραμμα περιήγησης στο τμήμα παραθύρου Προσθήκη εξάρτησης για να δείτε τις ιδιότητες του παραδοτέου πριν δημιουργήσετε την εξάρτηση.

 5. Για να δείξετε ότι θέλετε μια συγκεκριμένη εργασία στο έργο σας να εξαρτάται από το επιλεγμένο παραδοτέο, κάντε κλικ σε μια εργασία στο έργο σας και μετά ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Σύνδεση με επιλεγμένη εργασία, στην ενότητα Σύνδεση με εργασία έργου του τμήματος παραθύρου Προσθήκη εξάρτησης.

  Σημείωση: Όταν συνδέετε μια εξάρτηση με μια συγκεκριμένη εργασία, εμφανίζεται μια γραμμή Gantt που χρησιμοποιεί τις ημερομηνίες Έναρξη και Λήξη για την εξάρτηση.

  Εάν η εξάρτηση δεν συνδέεται με μια συγκεκριμένη εργασία, απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Σύνδεση με επιλεγμένη εργασία.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Ολοκληρώθηκε.

Όταν αρχικά καθορίσετε τις εξαρτήσεις μεταξύ έργων, μπορεί να να χρειστεί να αλλάξετε ή να διαγράψετε μια εξάρτηση.

 • Για να αλλάξετε μια εξάρτηση μεταξύ έργων, στο τμήμα παραθύρου Εξάρτηση, κάντε κλικ στην εξάρτηση που θα επεξεργαστείτε και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία εξάρτησης. Τροποποιήστε την εξάρτηση και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Ολοκληρώθηκε για να αποθηκευτούν οι αλλαγές σας.

  Συμβουλή: Για να δείτε τα παραδοτέα που σχετίζονται με τις εξαρτήσεις του έργου σας, στο τμήμα παραθύρου Εξάρτηση, κάντε κλικ στην εξάρτηση για την οποία βλέπετε ένα παραδοτέο και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Προβολή παραδοτέου σε πρόγραμμα περιήγησης. Όταν δείτε τα παραδοτέα που σχετίζονται με τις εξαρτήσεις του έργου σας, μπορεί να θέλετε να δείτε και τα παραδοτέα που καθορίζονται στο δικό σας έργο. Κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα παραδοτέων με πρόγραμμα περιήγησης στο τμήμα παραθύρου Εξάρτηση ή κάντε κλικ στην εντολή Διαχείριση παραδοτέων από το μενού Συνεργασία.

 • Για να διαγράψετε μια εξάρτηση μεταξύ έργων, στο τμήμα παραθύρου Εξάρτηση, κάντε κλικ στην εξάρτηση που θα διαγράψετε και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή εξάρτησης.

Τι είναι το κόκκινο θαυμαστικό στα αριστερά του ονόματος του παραδοτέου στο τμήμα παραθύρου παραδοτέα;

Υπάρχουν διάφορες περιστάσεις στις οποίες οι εξαρτήσεις μεταξύ έργων είναι εκτός συγχρονισμού με το διακομιστή.

Για παράδειγμα, μια εξάρτηση μεταξύ έργων μπορεί να είναι εκτός συγχρονισμού όταν:

 • Οποιαδήποτε από τις ιδιότητες της εξάρτησης μεταξύ έργων τροποποιείται κατευθείαν στο διακομιστή.

 • Κάποια ιδιότητα της εξάρτησης μεταξύ έργων τροποποιείται όταν η σύνδεση με το διακομιστή δεν είναι διαθέσιμη.

 • Διαγραφεί το παραδοτέο που είναι συνδεδεμένο με την εξάρτηση μεταξύ έργων.

Όταν μια εξάρτηση μεταξύ έργων στο σχέδιο έργου σας είναι εκτός συγχρονισμού με το διακομιστή, εμφανίζεται ένα κόκκινο θαυμαστικό στα αριστερά του ονόματός της στο τμήμα παραθύρου Εξάρτηση.

Για να συγχρονίσετε το τοπικό σας αντίγραφο του σχεδίου έργου με το διακομιστή, κάντε ένα από τα εξής:

 1. Στό το μενού Συνεργασία, κάντε κλικ στην εντολή Διαχείριση εξαρτήσεων σε παραδοτέα.

  Συμβουλή: Εάν το τμήμα παραθύρου Εξάρτηση είναι ήδη ανοιχτό, κάντε κλικ στο κουμπί Λήψη ενημερώσεων για να ανακτήσετε τα πιο πρόσφατα δεδομένα από το διακομιστή.

 2. Στο τμήμα παραθύρου Εξάρτηση, κάντε κλικ στην εξάρτηση που είναι εκτός συγχρονισμού με το διακομιστή, η οποία επισημαίνεται από ένα κόκκινο θαυμαστικό.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποδοχή αλλαγών από το διακομιστή.

Επάνω μέρος της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×