Δημιουργία και αποστολή ενός άμεσου μηνύματος

Μπορείτε να εκκινήσετε μια περίοδο λειτουργίας ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων με μια μεμονωμένη επαφή ή με πολλές επαφές. Μετά την εκκίνηση μιας περιόδου λειτουργίας ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων, μπορείτε να προκαλέσετε άλλες επαφές στην περίοδο λειτουργίας, ώστε να δημιουργήσετε μια διάσκεψη με ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων.

Ο Office Communicator 2007 υποστηρίζει άμεσα μηνύματα εμπλουτισμένου κειμένου και, συνεπώς, μπορείτε να καθορίσετε τον τύπο και τα χαρακτηριστικά της γραμματοσειράς, όπως είναι η έντονη γραφή, η υπογράμμιση, η πλάγια γραφή και το χρώμα. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε εικονίδια emoticon και να επικολλάτε κείμενο και πίνακες που έχετε αντιγράψει από άλλες εφαρμογές του Microsoft Office, όπως είναι το Microsoft Word και το Microsoft Excel.

Τι θέλετε να κάνετε;

Αποστολή ενός άμεσου μηνύματος σε μια μεμονωμένη επαφή

Αποστολή άμεσου μηνύματος σε ομάδα (περισσότερες από μία επαφές)

Αποστολή άμεσου μηνύματος σε επαφή AOL, Yahoo, MSN ή Windows Live

Αποστολή άμεσου μηνύματος με υψηλή σπουδαιότητα

Προσθήκη κενού χαρακτήρα μεταξύ παραγράφων σε ένα άμεσο μήνυμα

Μορφοποίηση του μηνύματός σας με αλλαγή της γραμματοσειράς, του μεγέθους, του στιλ και του χρώματος της γραμματοσειράς

Προσθήκη εικονιδίων emoticon σε ένα άμεσο μήνυμα για την έκφραση συναισθημάτων

Αντιγραφή και επικόλληση σε ένα άμεσο μήνυμα

Εύρεση προηγούμενων συνομιλιών με μια επαφή

Προβολή παλιών συνομιλιών άμεσων μηνυμάτων

Αποστολή ενός άμεσου μηνύματος σε μια μεμονωμένη επαφή

 1. Στη λίστα επαφών, κάντε διπλό κλικ στο όνομα μιας επαφής, πληκτρολογήστε ένα μήνυμα και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο ENTER. Εάν η επαφή δεν βρίσκεται στη λίστα επαφών, πληκτρολογήστε το όνομα του ατόμου στο πλαίσιο Αναζήτηση και, κατόπιν, κάντε διπλό κλικ στο όνομα στο παράθυρο "Αποτελέσματα αναζήτησης".

 2. Στο παράθυρο συνομιλίας, πληκτρολογήστε το μήνυμά σας και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο ENTER.

Αρχή της σελίδας

Αποστολή άμεσου μηνύματος σε ομάδα (περισσότερες από μία επαφές)

Μπορείτε να στείλετε ένα άμεσο μήνυμα σε πολλές επαφές τις οποίες επιλέγετε στη λίστα επαφών. Μπορείτε επίσης να στείλετε ένα άμεσο μήνυμα σε μια ομάδα επαφών ή σε μια ομάδα διανομής.

Για να στείλετε ένα άμεσο μήνυμα σε μια ομάδα

Κάντε ένα από τα εξής:

 • Για να στείλετε ένα άμεσο μήνυμα σε ομάδα διανομής ή σε ομάδα επαφών, κάντε δεξιό κλικ στο όνομα της ομάδας στη λίστα επαφών, κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή άμεσου μηνύματος, πληκτρολογήστε ένα μήνυμα και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο ENTER.

 • Για να επιλέξετε μεμονωμένα μέλη μιας ομάδας, αναπτύξτε την ομάδα στη λίστα επαφών και, κατόπιν, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL για να επιλέξετε επαφές. Κάντε δεξιό κλικ στην τελευταία επαφή που επιλέγετε και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή άμεσου μηνύματος. Στο παράθυρο συνομιλίας, πληκτρολογήστε το μήνυμά σας και πιέστε το πλήκτρο ENTER.

Σημείωση: Όταν εκκινείτε μια περίοδο λειτουργίας ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων στην οποία περιλαμβάνονται τρεις χρήστες, εκκινείτε μια διάσκεψη άμεσων μηνυμάτων και στο παράθυρο "Συνομιλία" εμφανίζονται κουμπιά διάσκεψης. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα Διάσκεψη και συνεργασία.

Αρχή της σελίδας

Αποστολή άμεσου μηνύματος σε επαφή AOL, Yahoo, MSN ή Windows Live

Εάν στην εταιρεία σας υποστηρίζεται η σύνδεση δημόσιας ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων, τότε μπορείτε να εκτελείτε συνομιλίες ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων με επαφές που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων AOL, Yahoo, MSN και Windows Live.

 • Στη λίστα επαφών, κάντε διπλό κλικ στην επαφή AOL, Yahoo, MSN ή Windows Live στην οποία θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα. Εάν είναι δύσκολο να βρείτε την επαφή στη λίστα επαφών, πληκτρολογήστε το όνομα URI της επαφής (ενιαίο αναγνωριστικό πόρου, συνήθως είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της επαφής) στο πλαίσιο κειμένου Αναζήτηση και, κατόπιν, κάντε διπλό κλικ στο όνομα της επαφής στο πλαίσιο Αποτελέσματα αναζήτησης.

Σημαντικό: Ενδέχεται να μην υποστηρίζεται η δυνατότητα σύνδεσης με επαφές άμεσων μηνυμάτων έξω από τον οργανισμό σας. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματός σας για να δείτε αν υποστηρίζεται η δημόσια σύνδεση ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων.

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ενότητα Προσθήκη επαφών εκτός της εταιρείας.

Αρχή της σελίδας

Αποστολή άμεσου μηνύματος με υψηλή σπουδαιότητα

Μπορείτε να στείλετε μια πρόσκληση άμεσων μηνυμάτων με ετικέτα υψηλής σπουδαιότητας. Η ετικέτα υψηλής σπουδαιότητας εμφανίζεται στην πρόσκληση άμεσων μηνυμάτων και βοηθάει τον παραλήπτη των άμεσων μηνυμάτων να αποφασίσει αν θα συμμετάσχει στη συνομιλία.

Ρύθμιση ενός μηνύματος σε υψηλή σπουδαιότητα

 • Στη λίστα επαφών, κάντε διπλό κλικ σε μια επαφή και, κατόπιν, στο παράθυρο συνομιλίας, κάντε κλικ στο κουμπί Προβολή περισσότερων επιλογών (στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου συνομιλίας) και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Υψηλή σπουδαιότητα.

Κατά την αποστολή του μηνύματος, η ετικέτα υψηλής σπουδαιότητας εμφανίζεται στην πρόσκληση άμεσων μηνυμάτων του παραλήπτη.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη κενού χαρακτήρα μεταξύ παραγράφων σε ένα άμεσο μήνυμα

 • Για την προσθήκη κενού χαρακτήρα μεταξύ παραγράφων σε ένα άμεσο μήνυμα, πληκτρολογήστε μια παράγραφο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL και πιέστε το πλήκτρο ENTER, ενώ, κατόπιν, μπορείτε να πληκτρολογήσετε την επόμενη παράγραφο.

Αρχή της σελίδας

Μορφοποίηση του μηνύματός σας με αλλαγή της γραμματοσειράς, του μεγέθους, του στιλ και του χρώματος της γραμματοσειράς

Μπορείτε να μορφοποιήσετε μια μεμονωμένη λέξη ή ακόμη και έναν μεμονωμένο χαρακτήρα στην περιοχή εισαγωγής μηνύματος. Μπορείτε να εφαρμόσετε έντονη γραφή, πλάγια γραφή, διακριτή διαγραφή ή να αλλάξετε την γραμματοσειρά, το χρώμα ή το μέγεθος γραμματοσειράς σε επιλεγμένες λέξεις ή γράμματα. Μπορείτε επίσης να ορίσετε επιλογές μορφοποίησης κειμένου που να διατηρούνται σε όλες τις περιόδους λειτουργίας άμεσων μηνυμάτων ή μπορείτε να κάνετε αλλαγές που να διαρκούν μόνο για την εκάστοτε περίοδο λειτουργίας άμεσων μηνυμάτων.

Μορφοποίηση κειμένου μηνύματος για όλες τις συνομιλίες άμεσων μηνυμάτων

 1. Στη γραμμή τίτλου του Office Communicator, κάντε κλικ στο κουμπί Μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία και, κατόπιν, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά και, κατόπιν, κάντε κλικ στην καρτέλα Αλλαγή γραμματοσειράς.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Αλλαγή γραμματοσειράς ή χρώματος κειμένου, μορφοποιήστε το κείμενο όπως θέλετε και, κατόπιν, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Μορφοποίηση κειμένου μηνύματος για την τρέχουσα περίοδο λειτουργίας άμεσων μηνυμάτων

Μπορείτε να κάνετε αλλαγές στη μορφοποίηση κειμένου μηνύματος στη διάρκεια μιας περιόδου λειτουργίας ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων. Μπορείτε επίσης να μορφοποιήσετε επιλεγμένα τμήματα κειμένου ώστε να έχουν διαφορετικές γραμματοσειρές, χρώματα, πλάγια γραφή, έντονη γραφή και ούτω καθεξής. Οι αλλαγές που γίνονται στη γραμματοσειρά διατηρούνται μόνο στη διάρκεια της τρέχουσας συνομιλίας.

 • Για την επιλεκτική μορφοποίηση κειμένου μηνύματος (για παράδειγμα, έντονη γραφή μιας λέξης) στο παράθυρο "Συνομιλία", επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να μορφοποιήσετε και, κατόπιν, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή γραμματοσειράς ή χρώματος κειμένου. Κάντε τις αλλαγές που θέλετε στο αναπτυσσόμενο παράθυρο διαλόγου και, κατόπιν, κάντε κλικ στην περιοχή εισαγωγής για να κλείσει το παράθυρο διαόγου και να γίνει αποδοχή των αλλαγών. Τώρα, το επιλεγμένο κείμενο έχει τη μορφοποίηση που εφαρμόσατε. Επίσης, το τυχόν κείμενο που πληκτρολογείτε μετά την εκτέλεση των αλλαγών μορφοποίησης θα έχει την καινούργια μορφοποίηση.

 • Για τη γενική μορφοποίηση κειμένου μηνύματος, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή γραμματοσειράς ή χρώματος κειμένου στην περιοχή καταχώρησης, κάντε τις αλλαγές μορφοποίησης που θέλετε στο αναπτυσσόμενο παράθυρο διαλόγου και, κατόπιν, κάντε κλικ στην περιοχή καταχώρησης για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου και να αποδεχτείτε τις αλλαγές. Τώρα, το επιλεγμένο κείμενο έχει τη μορφοποίηση που εφαρμόσατε. Το τυχόν κείμενο που πληκτρολογείτε μετά την εκτέλεση των αλλαγών μορφοποίησης θα έχει την καινούργια μορφοποίηση.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη εικονιδίων emoticon σε ένα άμεσο μήνυμα για την έκφραση συναισθημάτων

Οι λέξεις δεν είναι πάντα δυνατό να εκφράσουν τα συναισθήματά σας και γι' αυτό μπορείτε να προσθέσετε εικονίδια γραφικών που ονομάζονται emoticon στα μηνύματά σας, ώστε να μπορείτε να εκφράζετε τα συναισθήματά σας.

 1. Στο παράθυρο "Συνομιλία", στην περιοχή εισαγωγής, κάντε κλικ στο σημείο που θέλετε να προσθέσετε ένα εικονίδιο emoticon και, κατόπιν, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή ενός εικονιδίου emoticon στην περιοχή εισαγωγής.

 2. Κάντε κλικ σε ένα εικονίδιο emoticon για να το προσθέσετε στο μήνυμα και κλείστε την αναπτυσσόμενη λίστα κάνοντας κλικ στην περιοχή εισαγωγής του παραθύρου "Συνομιλία".

  Σημείωση: Στους χρήστες AOL και Yahoo Messenger θα εμφανίζεται μια αναπαράσταση κειμένου του εικονιδίου emoticon αντί για το εικονίδιο.

Αρχή της σελίδας

Αντιγραφή και επικόλληση σε ένα άμεσο μήνυμα

Ο Office Communicator 2007 υποστηρίζει τη μορφή εμπλουτισμένου κειμένου (RTF) και, συνεπώς, μπορείτε να αντιγράψετε κείμενο από κάποια άλλη εφαρμογή του Microsoft Office, συμπεριλαμβανομένου του Word, του Excel, του OneNote και του PowerPoint, και να το επικολλήσετε σε ένα άμεσο μήνυμα. Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε εμπλουτισμένο κείμενο από το παράθυρο "Συνομιλία" και να το επικολλήσετε σε μια εφαρμογή του Office. Κατά την επικόλληση εμπλουτισμένου κειμένου από μια εφαρμογή του Office σε ένα άμεσο μήνυμα ή από άμεσο μήνυμα σε εφαρμογή του Office, ο Communicator διατηρεί αυτούσια την αρχική μορφοποίηση, συμπεριλαμβανομένων των περιγραμμάτων κελιών ενός φύλλου δεδομένων του Excel.

Αντιγραφή κειμένου από μια συνομιλία άμεσων μηνυμάτων

 1. Στο παράθυρο "Συνομιλία", στην περιοχή του μηνύματος, επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να αντιγράψετε, κάντε δεξιό κλικ στο κείμενο και, κατόπιν, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή.

 2. Μπορείτε να επικολλήσετε το κείμενο σε οποιαδήποτε εφαρμογή του Office και η μορφοποίηση του κειμένου διατηρείται.

Επικόλληση κειμένου σε άμεσο μήνυμα

 1. Σε μια εφαρμογή του Office, αντιγράψτε το κείμενο που θέλετε να επικολλήσετε σε ένα άμεσο μήνυμα.

 2. Στο παράθυρο "Συνομιλία", στην περιοχή εισαγωγής, κάντε δεξιό κλικ στο σημείο που θέλετε να επικολλήσετε το κείμενο και, κατόπιν, κάντε κλικ στην επιλογή Επικόλληση.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να επικολλήσετε γραφικά ή αντικείμενα στην περιοχή εισαγωγής άμεσων μηνυμάτων. Μόνο κείμενο επιτρέπεται.

Εύρεση προηγούμενων συνομιλιών με μια επαφή

Στον Office Communicator 2007 παρέχεται η δυνατότητα "Εύρεση προηγούμενων συνομιλιών". Με αυτήν τη δυνατότητα μπορείτε να κάνετε δεξιό κλικ σε μια επαφή της λίστας επαφών σας, κατόπιν να κάνετε κλικ στην επιλογή Εύρεση προηγούμενων συνομιλιών για να ανοίξετε το Outlook και μετά να εμφανίσετε μια λίστα όλων των συνομιλιών με την επαφή, είτε είναι συνομιλίες άμεσων μηνυμάτων, είτε συνομιλίες τηλεφώνου, ήχου/βίντεο ή διάσκεψης.

Για την εύρεση προηγούμενων συνομιλιών με μια επαφή

 • Στη λίστα επαφών του Office Communicator, κάντε δεξιό κλικ σε μια επαφή και, κατόπιν, κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση προηγούμενων συνομιλιών.

Αρχή της σελίδας

Προβολή παλιών συνομιλιών άμεσων μηνυμάτων

Στον Communicator παρέχεται η επιλογή αποθήκευσης ενός αντιγράφου των συνομιλιών άμεσων μηνυμάτων στον φάκελο "Ιστορικό συνομιλίας" του Outlook στο γραμματοκιβώτιο του Outlook. Από προεπιλογή, αυτή η επιλογή είναι απενεργοποιημένη.

Για την προβολή του φακέλου "Ιστορικό συνομιλίας"

 • Στη γραμμή τίτλου του Office Communicator, κάντε κλικ στο κουμπί Μενού, θέστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία και, κατόπιν, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή ιστορικού συνομιλίας.

Προβολή του φακέλου "Ιστορικό συνομιλίας"

 • Ανοίξτε το Outlook και, κατόπιν, στο γραμματοκιβώτιο, κάντε κλικ στον φάκελο Ιστορικό συνομιλίας.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×