Δημιουργία και αποστολή άμεσου μηνύματος

Μπορείτε να έχετε συνομιλίες μέσω ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων (IM) με μία ή περισσότερες επαφές. Μπορείτε να προσδιορίσετε τον τύπο και τα χαρακτηριστικά της γραμματοσειράς, για παράδειγμα, έντονη γραφή, υπογράμμιση, πλάγια γραφή και χρώμα. Επίσης, μπορείτε να εισαγάγετε εικονίδια emoticon και να επικολλήσετε κείμενο και πίνακες που αντιγράψατε από άλλα προγράμματα του Microsoft Office, όπως το πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου Microsoft Word  και το λογισμικό υπολογιστικών φύλλων Microsoft Excel.

Τι θέλετε να κάνετε;

Αποστολή άμεσου μηνύματος σε μεμονωμένη επαφή

Αποστολή άμεσου μηνύματος σε πολλές επαφές

Αποστολή άμεσου μηνύματος σε μια ομάδα διανομής ή επαφών

Αποστολή άμεσου μηνύματος σε επιλεγμένα μέλη μιας ομάδας διανομής ή επαφών

Πρόσκληση άλλης επαφής σε συνομιλία

Τερματισμός συνομιλίας

Μορφοποίηση του άμεσου μηνύματός σας

Μορφοποίηση κειμένου μηνύματος για το τρέχον μήνυμα

Ορισμός της μορφής κειμένου για όλα τα μελλοντικά άμεσα μηνύματα

Προσθήκη εικονιδίων emoticon σε ένα άμεσο μήνυμα

Αποστολή άμεσου μηνύματος σε μεμονωμένη επαφή

 1. Για να στείλετε ένα άμεσο μήνυμα σε ένα άτομο, ανοίξτε το λογισμικό επικοινωνιών Microsoft Lync Online και στη λίστα επαφών ή στα αποτελέσματα αναζήτησης, κάντε διπλό κλικ στο άτομο με το οποίο θέλετε να επικοινωνήσετε. Ανοίγει μια περιοχή εισαγωγής άμεσων μηνυμάτων και ο δρομέας αναβοσβήνει στην κάτω αριστερή γωνία, που σημαίνει ότι μπορείτε να αρχίσετε την περίοδο ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων.

 2. Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα στην περιοχή εισαγωγής μηνυμάτων και κατόπιν πατήστε ENTER. Εμφανίζεται ένα μήνυμα το οποίο δηλώνει ότι το άλλο άτομο πληκτρολογεί μια απάντηση. Αφού εμφανιστεί το μήνυμα του άλλου ατόμου, απαντήστε - πληκτρολογήστε περισσότερα στην περιοχή μηνύματος, εάν θέλετε και ξανά, πατήστε ENTER.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αναζήτησης επαφών (ή για άτομα που δεν είναι επαφές αλλά στα οποία θα θέλατε να στείλετε ένα άμεσο μήνυμα), ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση της αναζήτησης του Lync Online.

Αρχή της σελίδας

Αποστολή άμεσου μηνύματος σε πολλές επαφές

Μπορείτε να στείλετε ένα άμεσο μήνυμα σε όλα τα άτομα που περιλαμβάνονται σε μια ομάδα διανομής, σε μια ομάδα επαφών ή να επιλέξετε μέλη.

Αποστολή άμεσου μηνύματος σε μια ομάδα διανομής ή επαφών

 1. Στο κύριο παράθυρο του Lync, στη λίστα επαφών, κάντε δεξιό κλικ στο όνομα της ομάδας.

 2. Επιλέξτε Αποστολή άμεσου μηνύματος.

 3. Στην περιοχή εισαγωγής μηνυμάτων, πληκτρολογήστε ένα μήνυμα και πατήστε ENTER. Το μήνυμα θα σταλεί σε όλα τα άτομα που περιλαμβάνονται στην ομάδα.

Αποστολή άμεσου μηνύματος σε επιλεγμένα μέλη μιας ομάδας διανομής ή επαφών

 1. Στο κύριο παράθυρο του Lync, στη λίστα επαφών, βρείτε την ομάδα από την οποία θέλετε να επιλέξετε επαφές.

 2. (Προαιρετικά) Εάν δεν εμφανίζονται τα μέλη της ομάδας, κάντε κλικ στο βέλος ανάπτυξης/σύμπτυξης που βρίσκεται δίπλα στο όνομα της ομάδας.

 3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε κάθε άτομο με το οποίο θέλετε να επικοινωνήσετε.

 4. Κάντε δεξιό κλικ σε οποιαδήποτε από τις επιλεγμένες επαφές και μετά επιλέξτε Αποστολή άμεσου μηνύματος.

 5. Στην περιοχή εισαγωγής μηνυμάτων, πληκτρολογήστε ένα μήνυμα και πατήστε ENTER. Το μήνυμα θα σταλεί σε όλα τα άτομα που έχετε επιλέξει.

Αρχή της σελίδας

Πρόσκληση άλλης επαφής σε συνομιλία

Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας με ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων, προσκαλέστε ένα νέο άτομο κάνοντας τα εξής:

 • Ανοίξτε το Lync και σύρετε μία ή περισσότερες επαφές στο παράθυρο συνομιλίας, από τη λίστα επαφών.

 • Στο παράθυρο συνομιλίας, κάντε κλικ στο μενού Επιλογές ατόμων, επιλέξτε Πρόσκληση κατά όνομα ή αριθμό τηλεφώνου, επιλέξτε μία ή περισσότερες επαφές ή αναζητήστε μία και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Οι επιλεγμένες επαφές προστίθενται στην υπάρχουσα συνομιλία.

Αρχή της σελίδας

Τερματισμός συνομιλίας

Όταν τελειώσετε μια συνομιλία ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων, κάντε τα εξής:

 • Κάντε κλικ στο κουμπί κλεισίματος (X) στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου συνομιλίας.

Μορφοποίηση του άμεσου μηνύματός σας

Μπορείτε να επιλέξετε έντονη γραφή, πλάγια γραφή, υπογράμμιση ή να αλλάξετε τον τύπο, το χρώμα ή το μέγεθος της γραμματοσειράς ορισμένων λέξεων ή γραμμάτων στην περιοχή εισαγωγής του μηνύματος (η περιοχή όπου πληκτρολογείτε) ενός τρέχοντος άμεσου μηνύματος. Επίσης, μπορείτε να ορίσετε επιλογές μορφοποίησης κειμένου που συνεχίζουν να ισχύουν για όλες τις συνομιλίες με ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων.

Μορφοποίηση κειμένου μηνύματος για το τρέχον μήνυμα

 1. Στο παράθυρο συνομιλίας, στην περιοχή εισαγωγής του μηνύματος, επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε κλικ στο κουμπί μορφοποίησης (A) στην περιοχή εισαγωγής μηνύματος, κάντε τις αλλαγές που θέλετε και κατόπιν κάντε κλικ στην περιοχή μηνύματος για να αποδεχτείτε τις αλλαγές.

  • Κάντε δεξιό κλικ στο επιλεγμένο κείμενο, επιλέξτε Αλλαγή γραμματοσειράς άμεσου μηνύματος, κάντε τις αλλαγές που θέλετε και μετά κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Συμβουλή:  Για να κάνετε απλές αλλαγές καθώς πληκτρολογείτε, για παράδειγμα, να ορίσετε έντονη γραφή, πλάγια γραφή και υπογράμμιση, χρησιμοποιήστε τις συντομεύσεις πληκτρολογίου CTRL+B, CTRL+I και CTRL+U.

Ορισμός της μορφής κειμένου για όλα τα μελλοντικά άμεσα μηνύματα

 1. Στο κύριο παράθυρο του Lync, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου "Lync - Επιλογές", επιλέξτε Γενικά.

 3. Στην ενότητα Άμεσα μηνύματα, κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή γραμματοσειράς .

Αλλαγή γραμματοσειράς άμεσου μηνύματος

 1. Στο παράθυρο διαλόγου Αλλαγή γραμματοσειράς, επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Οι αλλαγές που κάνετε εφαρμόζονται μόνο στο κείμενο που πληκτρολογείτε εσείς, όχι στο κείμενο των άλλων συνομιλητών.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη εικονιδίων emoticon σε ένα άμεσο μήνυμα

Μπορείτε να προσθέσετε γραφικά εικονίδια, τα λεγόμενα emoticon, στα μηνύματά σας για να εκφράσετε τα συναισθήματά σας.

 1. Από το παράθυρο συνομιλίας, στην περιοχή εισαγωγής του μηνύματος, κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε το εικονίδιο emoticon.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Εικονίδιο emoticon (χαμογελαστή φατσούλα) και κατόπιν επιλέξτε το εικονίδιο που θέλετε να προσθέσετε στο μήνυμα.

Σημείωση:  Εναλλακτικά, εάν γνωρίζετε τους ισοδύναμους τυπογραφικούς χαρακτήρες, μπορείτε να τους πληκτρολογήσετε στο μήνυμά σας. Για παράδειγμα, πληκτρολογώντας : ) θα εμφανιστεί μια χαμογελαστή φατσούλα μόλις πατήσετε Enter για να στείλετε το μήνυμα.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×