Δημιουργία και αποστολή άμεσου μηνύματος

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε συνομιλίες ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων με μία ή περισσότερες επαφές. Στο άμεσο μήνυμα, μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο και τα χαρακτηριστικά γραμματοσειράς, όπως έντονη γραφή, υπογράμμιση, πλάγια γραφή και χρώμα. Μπορείτε, επίσης, να εισαγάγετε εικονίδια emoticon και να επικολλήσετε κείμενο και πίνακες που αντιγράψατε από άλλα προγράμματα του Microsoft Office, όπως το πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου Microsoft Word και το λογισμικό υπολογιστικών φύλλων Microsoft Excel.

Τι θέλετε να κάνετε;

Αποστολή άμεσου μηνύματος σε ένα άτομο

Αποστολή άμεσου μηνύματος σε πολλά άτομα

Αποστολή άμεσου μηνύματος σε ομάδα διανομής ή επαφών

Αποστολή άμεσου μηνύματος σε επιλεγμένα μέλη μιας ομάδας διανομής ή επαφών

Πρόσκληση άλλης επαφής σε μια συνομιλία

Αποστολή ξεχωριστών άμεσων μηνυμάτων σε διαφορετικά άτομα

Τερματισμός συνομιλίας

Προβολή αποθηκευμένων συνομιλιών με ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων

Αλλαγή γραμματοσειρών σε ένα άμεσο μήνυμα

Μορφοποίηση κειμένου μηνύματος για το τρέχον μήνυμα

Ορισμός της μορφής κειμένου για όλα τα μελλοντικά άμεσα μηνύματα

Επικόλληση πληροφοριών σε ένα άμεσο μήνυμα

Προσθήκη εικονιδίων emoticon σε ένα άμεσο μήνυμα

Αποστολή άμεσου μηνύματος σε ένα άτομο

Για να αποστείλετε ένα άμεσο μήνυμα σε ένα άτομο, κάντε τα εξής:

 1. Ανοίξτε το λογισμικό επικοινωνιών Microsoft Lync 2010 και κάντε διπλό κλικ στο όνομα του ατόμου με το οποίο θέλετε να έρθετε σε επαφή από τη λίστα των επαφών σας ή τα αποτελέσματα αναζήτησης.

 2. Στην περιοχή εισαγωγής του μηνύματος, πληκτρολογήστε ένα μήνυμα και πατήστε το πλήκτρο Enter στο πληκτρολόγιό σας. Μπορείτε να καταλάβετε πότε απαντά ο συνομιλητής σας, όταν εμφανίζεται ένα μήνυμα επάνω από την περιοχή εισαγωγής μηνύματος που σας ενημερώνει ότι το συγκεκριμένο άτομο πληκτρολογεί ένα μήνυμα.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αναζήτησης επαφών (ή ατόμων που δεν περιλαμβάνονται στις επαφές σας, αλλά θα θέλατε να τους αποστείλετε ένα άμεσο μήνυμα), ανατρέξτε στο άρθρο Χρήση της αναζήτησης του Lync 2010.

Για να δείτε ένα βίντεο σχετικά με τον τρόπο αποστολής ενός άμεσου μηνύματος, ανατρέξτε στο Βίντεο: Αποστολή άμεσου μηνύματος.

Αρχή της σελίδας

Αποστολή άμεσου μηνύματος σε πολλά άτομα

Μπορείτε να αποστείλετε ένα άμεσο μήνυμα σε όλα τα άτομα που ανήκουν σε μια ομάδα διανομής ή ομάδα επαφών ή σε συγκεκριμένα μέλη.

Αποστολή άμεσου μηνύματος σε ομάδα διανομής ή επαφών

 1. Στο κύριο παράθυρο του Lync, στη λίστα επαφών σας, κάντε δεξί κλικ στο όνομα της ομάδας.

 2. Κάντε κλικ στην εντολή Αποστολή άμεσου μηνύματος.

 3. Στην περιοχή εισαγωγής του μηνύματος, πληκτρολογήστε ένα μήνυμα και πατήστε το πλήκτρο Enter. Το μήνυμα θα σταλεί σε όλα τα άτομα της ομάδας.

Αποστολή άμεσου μηνύματος σε επιλεγμένα μέλη μιας ομάδας διανομής ή επαφών

 1. Στο κύριο παράθυρο του Lync, στη λίστα των επαφών σας, βρείτε την ομάδα από την οποία θέλετε να επιλέξετε επαφές.

 2. (Προαιρετικό) Εάν τα μέλη της ομάδας δεν είναι ορατά, κάντε κλικ στο βέλος ανάπτυξης/σύμπτυξης δίπλα στο όνομα ομάδας.

 3. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Ctrl και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα κάθε ατόμου με το οποίο θέλετε να επικοινωνήσετε.

 4. Κάντε δεξί κλικ σε οποιαδήποτε από τις επιλεγμένες επαφές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή άμεσου μηνύματος.

 5. Στην περιοχή εισαγωγής του μηνύματος, πληκτρολογήστε ένα μήνυμα και πατήστε το πλήκτρο Enter. Το μήνυμα θα σταλεί σε όλους τους χρήστες που έχετε επιλέξει.

Αρχή της σελίδας

Πρόσκληση άλλης επαφής σε μια συνομιλία

Στη διάρκεια μιας συνομιλίας με ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων, μπορείτε να προσκαλέσετε περισσότερα άτομα κάνοντας ένα από τα εξής:

 1. Ανοίξτε το Lync και, από τη λίστα επαφών, σύρετε μία ή περισσότερες επαφές στο παράθυρο συνομιλίας.

 2. Στο παράθυρο συνομιλίας, κάντε κλικ στο μενού Επιλογές ατόμων, κάντε κλικ στο στοιχείο Πρόσκληση με το όνομα ή τον αριθμό τηλεφώνου, επιλέξτε μία ή περισσότερες επαφές ή αναζητήστε μια επαφή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Οι επαφές που έχετε επιλέξει προστίθενται στην τρέχουσα συνομιλία.

Αρχή της σελίδας

Αποστολή ξεχωριστών άμεσων μηνυμάτων σε διαφορετικά άτομα

Μπορείτε να έχετε ξεχωριστές συνομιλίες με ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων με διαφορετικούς χρήστες ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, μπορεί να στέλνετε άμεσα μηνύματα στο διευθυντή σας σε μία συνομιλία, ενώ συνομιλείτε με κάποιο άλλο άτομο ή ομάδα σε άλλη συνομιλία.

 • Ξεκινήστε μια συνομιλία με ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων χρησιμοποιώντας τα παρακάτω βήματα.

 • Χωρίς να κλείσετε την υπάρχουσα συνομιλία, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να ξεκινήσετε μια εντελώς νέα συνομιλία με μια άλλη επαφή, αριθμό ή ομάδα.

Τερματισμός συνομιλίας

Όταν ολοκληρώσετε μια συνομιλία με ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων, κάντε τα εξής:

 • Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο (X) στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου συνομιλίας.

Προβολή αποθηκευμένων συνομιλιών με ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων

Για να δείτε προηγούμενες συνομιλίες με ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων, κάντε τα εξής:

 • Στο κύριο παράθυρο του Lync, κάντε κλικ στην επιλογή Αρχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Προβολή ιστορικού συνομιλίας. Με αυτόν τον τρόπο ανοίγει το Ιστορικό συνομιλίας που είναι αποθηκευμένο στο Microsoft Outlook. Υποδεικνύεται η διάρκεια, όπως επίσης και οι συμμετέχοντες.

Για να απενεργοποιήσετε την αποθήκευση των συνομιλιών με άμεσα μηνύματα, κάντε τα εξής:

 • Στο κύριο παράθυρο του Lync, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσωπικά στοιχεία.

 • Στην περιοχή Διαχείριση προσωπικών πληροφοριών, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου Αποθήκευση των συνομιλιών με άμεσα μηνύματα στο φάκελο "Ιστορικό συνομιλίας" του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μου.

Αλλαγή γραμματοσειρών σε ένα άμεσο μήνυμα

Μπορείτε να εφαρμόσετε έντονη γραφή, πλάγια γραφή, υπογράμμιση ή να αλλάξετε τον τύπο, το χρώμα ή το μέγεθος γραμματοσειράς μιας επιλογής λέξεων ή γραμμάτων στην περιοχή εισαγωγής του μηνύματος (την περιοχή πληκτρολόγησης) ενός τρέχοντος άμεσου μηνύματος. Μπορείτε επίσης να ορίσετε τις επιλογές μορφοποίησης κειμένου που θα εφαρμοστούν σε όλα τα μελλοντικά άμεσα μηνύματα που θα αποστείλετε.

Μορφοποίηση κειμένου μηνύματος για το τρέχον μήνυμα

 1. Στο παράθυρο συνομιλίας, στην περιοχή εισαγωγής μηνύματος, επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε κλικ στο κουμπί Μορφοποίηση (Α) στην περιοχή εισαγωγής μηνύματος, πραγματοποιήστε τις επιθυμητές αλλαγές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην περιοχή μηνύματος για να αποδεχθείτε τις αλλαγές.

  • Κάντε δεξί κλικ στο επιλεγμένο κείμενο, κάντε κλικ στην εντολή Αλλαγή γραμματοσειράς άμεσου μηνύματος, πραγματοποιήστε τις επιθυμητές αλλαγές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Συμβουλή:  Για να κάνετε απλές αλλαγές κατά την πληκτρολόγηση, όπως έντονη γραφή, πλάγια γραφή και υπογράμμιση, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα συντόμευσης CTRL+B, CTRL+I και CTRL+U.

Ορισμός της μορφής κειμένου για όλα τα μελλοντικά άμεσα μηνύματα

 1. Στο κύριο παράθυρο του Lync, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Lync - Επιλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Γενικά.

 3. Στην περιοχή Άμεσα μηνύματα, κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή γραμματοσειράς.

Αλλαγή γραμματοσειράς άμεσου μηνύματος

 1. Στο παράθυρο διαλόγου Αλλαγή γραμματοσειράς, ενεργοποιήστε τις επιθυμητές επιλογές και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Οι αλλαγές που κάνετε ισχύουν μόνο για το κείμενο που πληκτρολογείτε και όχι για το κείμενο των υπόλοιπων χρηστών. Δεν μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος ή τη γραμματοσειρά του κειμένου άλλων χρηστών.

Αρχή της σελίδας

Επικόλληση πληροφοριών σε ένα άμεσο μήνυμα

Το Lync σάς επιτρέπει να αντιγράφετε κείμενο, πίνακες και συνδέσεις από άλλα προγράμματα του Microsoft Office και να τα επικολλάτε απευθείας στην περιοχή εισαγωγής άμεσου μηνύματος. Παρόλο που δεν έχετε τη δυνατότητα να επικολλήσετε εικόνες (στιγμιότυπα οθόνης, φωτογραφίες κ.λπ.) απευθείας στο άμεσο μήνυμά σας, μπορείτε να επικολλήσετε τα στοιχεία σε έναν πίνακα και να τα εμφανίσετε στους υπόλοιπους χρήστες ως εξής:

 1. Στο παράθυρο συνομιλίας με ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων, κάντε κλικ στην επιλογή Κοινή χρήση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Νέος πίνακας.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή εικόνας στο κάτω μέρος του πίνακα και, στη συνέχεια, εντοπίστε και κάντε διπλό κλικ στην εικόνα που θέλετε να προβάλετε.

Καθώς η προβλεπόμενη χρήση της ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων του Lync είναι η παροχή ενός άμεσου και ανεπίσημου εργαλείου επικοινωνίας, δεν περιλαμβάνεται η δυνατότητα ορθογραφικού ελέγχου.

Προσθήκη εικονιδίων emoticon σε ένα άμεσο μήνυμα

Εάν η εταιρεία σας έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα χρήσης εικονιδίων emoticon (εικόνες γραφικών που εκφράζουν διαθέσεις και συναισθήματα), μπορείτε να επιλέγετε από τη συλλογή των εικονιδίων emoticon και να τα προσθέτετε στα μηνύματά σας. Τα εικονίδια emoticon στο Lync είναι προκαθορισμένα και δεν μπορείτε να προσθέσετε νέα ή να τα τροποποιήσετε με οποιονδήποτε τρόπο.

 1. Στο παράθυρο συνομιλίας, στην περιοχή εισαγωγής μηνύματος, κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε ένα εικονίδιο emoticon.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Εικονίδιο emoticon (χαρούμενο πρόσωπο) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εικονίδιο emoticon που θέλετε να προσθέσετε στο μήνυμα.

Σημείωση:  Εναλλακτικά, εάν γνωρίζετε το τυπογραφικό ισοδύναμο, μπορείτε να το πληκτρολογήσετε στο μήνυμά σας. Για παράδειγμα, πληκτρολογώντας : ) εμφανίζεται ένα χαρούμενο πρόσωπο αμέσως μόλις πατήσετε το πλήκτρο Enter για να στείλετε το μήνυμα. Στα άτομα που χρησιμοποιούν το AOL® και το Yahoo!® Messenger εμφανίζεται μια αναπαράσταση κειμένου για το emoticon αντί για την εικόνα.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×