Δημιουργία και απάντηση σε μηνύματα

Η δημιουργία ενός νέου μηνύματος γίνεται απλώς κάνοντας κλικ στην επιλογή νέο Νέο μήνυμα και συνθέτοντας το μήνυμά σας. Απαντήστε σε μηνύματα χρησιμοποιώντας τις συνδέσεις στην αρχή κάθε μηνύματος, στο παράθυρο ανάγνωσης του Outlook Web App. Όταν επιλέγετε απάντηση Απάντηση, απάντηση σε όλους Απάντηση σε όλους ή προώθηση Προώθηση, ένα νέο μήνυμα εμφανίζεται στο παράθυρο ανάγνωσης.

Πώς μπορώ να δημιουργήσω ή να απαντήσω σε μηνύματα;

Πώς μπορώ να δημιουργήσω ένα νέο μήνυμα;

Πώς μπορώ να απαντήσω σε ένα μήνυμα;

Πώς μπορώ να προωθήσω ένα μήνυμα;

Τι άλλο μπορώ να κάνω με ένα μήνυμα που συντάσσω;

Τι θα συμβεί αν δεν μπορέσω να ολοκληρώσω την απάντηση τώρα;

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζω;

Πώς μπορώ να δημιουργήσω ένα νέο μήνυμα;

Για να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα:

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή νέο Νέα αλληλογραφία επάνω από τη λίστα φακέλων. Στο παράθυρο ανάγνωσης, εμφανίζεται μια φόρμα νέου μηνύματος.

 2. Για να προσθέσετε παραλήπτες, πληκτρολογήστε το όνομα οποιουδήποτε ατόμου από το φάκελο των επαφών σας ή τη λίστα διευθύνσεων της εταιρείας σας ή μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πεδίο Προς ή Κοιν.. Την πρώτη φορά που πληκτρολογείτε το όνομα ενός συγκεκριμένου ατόμου, το Outlook Web App πραγματοποιεί αναζήτηση για να βρει την αντίστοιχη διεύθυνση. Στο μέλλον, το όνομα θα αποθηκευτεί στο cache, ώστε να προστίθεται αυτόματα.

 3. Προσθέστε ένα θέμα.

 4. Πληκτρολογήστε το μήνυμα που θέλετε να στείλετε.

 5. Όταν ολοκληρώσετε την εργασία σας και είστε έτοιμοι να στείλετε το μήνυμα, κάντε κλικ στην επιλογή αποστολή Αποστολή.

Πώς μπορώ να απαντήσω σε ένα μήνυμα;

Όταν απαντάτε σε ένα μήνυμα, το θέμα αντιγράφεται αυτόματα και στην αρχή του προστίθεται ένα πρόθεμα που δηλώνει ότι πρόκειται για απάντηση. Το κείμενο του αρχικού μηνύματος αντιγράφεται αυτόματα στο νέο μήνυμα.

Για να απαντήσετε μόνο στον αποστολέα του μηνύματος:

 1. Επιλέξτε το μήνυμα στο παράθυρο ανάγνωσης.

 2. Στο επάνω μέρος του μηνύματος, κάντε κλικ στην επιλογή απάντηση Απάντηση. Εμφανίζεται ένα νέο μήνυμα που απευθύνεται στον αποστολέα του αρχικού μηνύματος.

 3. Προσθέστε την απάντησή σας.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή αποστολή Αποστολή, στο επάνω μέρος του μηνύματος.

Για να απαντήσετε στον αποστολέα ενός μηνύματος και σε όλους τους άλλους παραλήπτες:

 1. Επιλέξτε το μήνυμα στο παράθυρο ανάγνωσης.

 2. Στο επάνω μέρος του μηνύματος, κάντε κλικ στην επιλογή απάντηση σε όλους Απάντηση σε όλους. Εμφανίζεται ένα νέο μήνυμα που απευθύνεται στον αποστολέα και σε όλους τους άλλους παραλήπτες του αρχικού μηνύματος.

 3. Προσθέστε την απάντησή σας.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή αποστολή Αποστολή, στο επάνω μέρος του μηνύματος.

Αρχή της σελίδας

Πώς μπορώ να προωθήσω ένα μήνυμα;

Όταν προωθείτε ένα μήνυμα, το θέμα αντιγράφεται αυτόματα και στην αρχή του προστίθεται ένα πρόθεμα που δηλώνει ότι πρόκειται για προώθηση. Το κείμενο του αρχικού μηνύματος αντιγράφεται αυτόματα στο νέο μήνυμα.

 1. Επιλέξτε το μήνυμα στο παράθυρο ανάγνωσης.

 2. Στο επάνω μέρος του μηνύματος, κάντε κλικ στην επιλογή προώθηση Προώθηση. Εμφανίζεται ένα νέο μήνυμα.

 3. Στη γραμμή Προς, πληκτρολογήστε το όνομα ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ατόμου στο οποίο θέλετε να προωθήσετε το μήνυμα. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στα στοιχεία Προς ή Κοιν. για να μεταβείτε στις λίστες διευθύνσεων.

 4. Προσθέστε οποιαδήποτε άλλη πληροφορία θέλετε στο μήνυμα, όπως μια γρήγορη σημείωση που εξηγεί γιατί το προωθείτε.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή αποστολή Αποστολή, στο επάνω μέρος του μηνύματος.

Αρχή της σελίδας

Τι άλλο μπορώ να κάνω με ένα μήνυμα που συντάσσω;

 • Για να προσθέσετε ένα συνημμένο, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή Εισαγωγή, επιλέξτε το στοιχείο Επισύναψη στο επάνω μέρος της οθόνης και αναζητήστε το αρχείο που θέλετε να επισυνάψετε.

 • Για να ενσωματώσετε μια εικόνα στο μήνυμά σας, ώστε να εμφανίζεται χωρίς ο παραλήπτης να χρειάζεται να ανοίξει το μήνυμα, επιλέξτε Εισαγωγή Εισαγωγή, κάντε κλικ στο στοιχείο Εικόνα και αναζητήστε την εικόνα που θέλετε να προσθέσετε στο μήνυμά σας.

 • Για ακόμα περισσότερες επιλογές, μπορείτε να κάνετε κλικ στο εκτεταμένο μενού Αναπτυγμένο μενού .

 • Από εδώ, μπορείτε να επιλέξετε τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Αποθήκευση: Το Outlook Web App αποθηκεύει αυτόματα τα μηνύματά σας καθώς τα συνθέτετε, αλλά μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα μήνυμα οποιαδήποτε στιγμή.

  • Εμφάνιση ιδιαίτερης κοινοποίησης: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιαίτερη κοινοποίηση για να συμπεριλάβετε κάποιον στη λίστα παραληπτών ενώ αποκρύπτετε το όνομά του από τους άλλους παραλήπτες.

  • Εμφάνιση από: Εάν έχετε δικαίωμα αποστολής από περισσότερες από μία διευθύνσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πεδίο για να αλλάξετε τη διεύθυνση αποστολέα του μηνύματος που συνθέτετε.

  • Σπουδαιότητα: Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ορίσετε τη σπουδαιότητα του μηνύματος. Αυτό δεν θα αλλάξει τον τρόπο αντιμετώπισης του μηνύματος, αλλά θα ενημερώσει τους παραλήπτες αν έχει υψηλή ή χαμηλή σπουδαιότητα.

  • Εισαγωγή υπογραφής: Εάν στις ρυθμίσεις αλληλογραφίας έχετε δημιουργήσει μια υπογραφή, αλλά δεν έχετε ρυθμίσει τις παραμέτρους της ώστε να προστίθεται αυτόματα στα μηνύματά σας, μπορείτε να την προσθέσετε κάνοντας κλικ εδώ

   • Αλλαγή σε απλό κείμενο/Αλλαγή σε HTML

  • Εμφάνιση επιλογών μηνύματος: Οι επιλογές μηνύματος είναι το σημείο όπου μπορείτε να ορίσετε το βαθμό ασφαλείας του μηνύματος ή να ζητήσετε αποδεικτικά παράδοσης. Οι ρυθμίσεις βαθμού ασφαλείας είναι Κανονικό, Προσωπικό, Ιδιωτικό και Εμπιστευτικό. Προορίζονται μόνο για ενημέρωση και δεν αλλάζουν τον τρόπο αντιμετώπισης του μηνύματος.

   Μπορείτε να ζητήσετε ένα αποδεικτικό παράδοσης για να γνωρίζετε πότε έφτασε στους παραλήπτες του ένα μήνυμα που στείλατε. Ένα αποδεικτικό ανάγνωσης σας ενημερώνει πότε ένα μήνυμα που στείλατε επισημάνθηκε ως αναγνωσμένο. Ορισμένα προγράμματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιτρέπουν στους παραλήπτες να επιλέξουν αν θα απαντήσουν σε αποδεικτικά ανάγνωσης.

Αρχή της σελίδας

Τι θα συμβεί αν δεν μπορέσω να ολοκληρώσω την απάντηση τώρα;

Το Outlook Web App αποθηκεύει αυτόματα το μήνυμα στο οποίο εργάζεστε, ώστε να κάνετε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο έξω από αυτό για να εκτελέσετε άλλες εργασίες με ασφάλεια, χωρίς να χάσετε τις αλλαγές σας. Για να επιστρέψετε σε μια απάντηση ή προώθηση μηνύματος στην οποία εργαζόσασταν προηγουμένως:

 • Αναζητήστε το φάκελο Πρόχειρα στη λίστα φακέλων. Όλα τα πρόχειρα διατηρούνται σε αυτόν το φάκελο μέχρι να τα στείλετε ή να τα διαγράψετε.

 • Αναζητήστε το πρόχειρο στον ίδιο φάκελο του αρχικού μηνύματος. Στη λίστα μηνυμάτων εμφανίζεται η λέξη Πρόχειρο δίπλα στο όνομα του ατόμου που έστειλε το αρχικό μήνυμα.


 • Μόλις εντοπίσετε το πρόχειρο, κάντε κλικ επάνω του από τη λίστα μηνυμάτων για να το εμφανίσετε στο παράθυρο ανάγνωσης. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή Απόρριψη για να διαγράψετε το πρόχειρο ή στην επιλογή Επεξεργασία Συνέχεια επεξεργασίας για να συνεχίσετε να εργάζεστε σε αυτό.

Αρχή της σελίδας

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζω;

 • Όταν συνθέτετε ένα μήνυμα, μπορείτε να το εμφανίσετε σε ένα νέο παράθυρο κάνοντας κλικ στο αναδυόμενο εικονίδιο Άνοιγμα σε νέο παράθυρο στην επάνω γωνία του μηνύματος.

 • Για να προσθέσετε περισσότερους παραλήπτες σε οποιοδήποτε μήνυμα στέλνετε, πληκτρολογήστε τα ονόματα ή τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους στο πεδίο Προς ή Κοιν. οποιαδήποτε στιγμή πριν την αποστολή του μηνύματος.

 • Μπορείτε να επισυνάπτετε αρχεία ή ενσωματωμένες εικόνες στα μηνύματά σας. Για να προσθέσετε ένα συνημμένο αρχείο, μεταβείτε στο επάνω μέρος του παραθύρου του μηνύματος, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή Εισαγωγή και επιλέξτε Συνημμένο ή Εικόνα. Αναζητήστε το συνημμένο ή την εικόνα που θέλετε, και κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα για να προστεθεί.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×