Δημιουργία και αντιστοίχιση κατηγοριών με χρώματα

Δημιουργία και αντιστοίχιση κατηγοριών με χρώματα

Outlook για Office 365, Outlook 2019, Outlook 2016, Outlook 2013, Outlook 2010

Οι κατηγορίες με χρώματα σάς επιτρέπουν να εντοπίζετε και να ομαδοποιείτε εύκολα τα σχετικά στοιχεία στο Microsoft Outlook. Αντιστοιχίστε μια κατηγορία με χρώμα σε μια ομάδα αλληλοσυσχετιζόμενων στοιχείων, όπως σημειώσεις, επαφές, συναντήσεις και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να μπορείτε να τα παρακολουθείτε και να τα οργανώνετε γρήγορα. Μπορείτε επίσης να αντιστοιχίσετε περισσότερες από μία κατηγορίες χρωμάτων σε στοιχεία.

προβολή κατηγοριών με χρώματα στα εισερχόμενα
Οι κατηγορίες με χρώματα σάς επιτρέπουν να σαρώνετε και να εντοπίζετε γρήγορα τα σχετικά στοιχεία.

Μπορείτε να επιλέξετε από ένα σύνολο προεπιλεγμένων κατηγοριών ή να δημιουργήσετε το δικό σας σύνολο και, στη συνέχεια, να αντιστοιχίσετε τις κατηγορίες στα στοιχεία του Outlook. Τα χρώματα των κατηγοριών εμφανίζονται ευδιάκριτα στις προβολές πίνακας, όπως τα Εισερχόμενά σας, καθώς και μέσα στα ίδια τα ανοιχτά στοιχεία. Μπορείτε να μετονομάσετε τις κατηγορίες σε κάτι πιο χαρακτηριστικό για εσάς ή να επιλέξετε διαφορετικά χρώματα για τις κατηγορίες. Αυτή η ευελιξία σάς επιτρέπει να σχεδιάσετε ένα σύστημα κατηγοριών χρωμάτων που ταιριάζει με το προσωπικό στυλ εργασίας σας.

Αντιστοίχιση κατηγορίας με χρώμα σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Για να αντιστοιχίσετε μια κατηγορία με χρώμα σε ένα μήνυμα από τη λίστα μηνυμάτων, κάντε δεξί κλικ στο μήνυμα. Επιλέξτε Κατηγοριοποίηση και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια κατηγορία από τη λίστα.

Συμβουλή: Εάν κάνετε δεξί κλικ στο μήνυμα και βλέπετε μόνο επιλογές για προσθήκη σημαίας στο μήνυμα, δοκιμάστε να κάνετε δεξί κλικ στον κενό χώρο δεξιά από το όνομα του αποστολέα.

Σημειώσεις: 

 • Εάν θέλετε να αντιστοιχίσετε μια δεύτερη ή τρίτη κατηγορία με χρώμα, μπορείτε να εκτελέσετε αυτή την ενέργεια πολλές φορές.

 • Δεν μπορείτε να αντιστοιχίσετε μια κατηγορία με χρώμα σε ένα μήνυμα από το παράθυρο ανάγνωσης ή από τη λίστα μηνυμάτων εάν χρησιμοποιείτε την προβολή συνομιλίας στο Outlook 2016. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Μάθετε περισσότερα για την προβολή συνομιλίας.

Για να αντιστοιχίσετε μια κατηγορία με χρώμα από το παράθυρο ανάγνωσης ή από ένα ανοιχτό μήνυμα, επιλέξτε Κατηγοριοποίηση από την ομάδα Ετικέτες στην κορδέλα και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια κατηγορία από τη λίστα.

Εάν δεν βλέπετε την επιλογή Κατηγοριοποίηση στην κορδέλα, επιλέξτε την αναπτυσσόμενη λίστα στην περιοχή Ετικέτες.

Επιλέξτε την αναπτυσσόμενη λίστα "Ετικέτες" και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Κατηγοριοποίηση".

Σημείωση: Η αναπτυσσόμενη λίστα Κατηγοριοποίηση εμφανίζει τις δέκα κατηγορίες που έχετε χρησιμοποιήσει πιο πρόσφατα. Εάν έχετε επιπλέον κατηγορίες, θα πρέπει να επιλέξετε Όλες οι κατηγορίες για να δείτε την υπόλοιπη λίστα.

 1. Σε οποιονδήποτε φάκελο μηνυμάτων, στην ομάδα Ετικέτες στην κορδέλα, επιλέξτε Κατηγοριοποίηση > Όλες οι κατηγορίες.

  Εντολή "Όλες οι κατηγορίες" στην ομάδα "Ετικέτες"

  Σημείωση:  Για στοιχεία του ημερολογίου, η ομάδα Ετικέτες εμφανίζεται στην καρτέλα Συνάντηση ή Σύσκεψη. Για μια ανοικτή επαφή ή εργασία, η ομάδα Ετικέτες εμφανίζεται στην καρτέλα Επαφή ή Εργασία.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Κατηγορίες με χρώματα, επιλέξτε Δημιουργία.

 3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την κατηγορία και επιλέξτε ένα χρώμα και, προαιρετικά, ένα πλήκτρο συντόμευσης. Στη συνέχεια επιλέξτε OK.

  Παράθυρο διαλόγου "Προσθήκη νέας κατηγορίας"

Μια κατηγορία γρήγορης επιλογής είναι μια προεπιλεγμένη κατηγορία την οποία μπορείτε να ορίσετε σε ορισμένες προβολές πίνακα. Για παράδειγμα, εάν απενεργοποιήσετε το παράθυρο ανάγνωσης ή μετακινήσετε το παράθυρο ανάγνωσης κάτω από τη λίστα μηνυμάτων σας, θα δείτε πρόσθετες στήλες στα Εισερχόμενά σας, που περιλαμβάνουν τις στήλες "Παραλαβή", "Κατηγορία" και "Αναφορά". Για να αντιστοιχίσετε μια κατηγορία γρήγορης επιλογής σε μία από αυτές τις προβολές, μπορείτε να κάνετε κλικ στη στήλη κατηγορίας για να ορίσετε μια κατηγορία.

 1. Στην κορδέλα, στην ομάδα Ετικέτες, επιλέξτε Κατηγοριοποίηση > Ορισμός γρήγορου κλικ.

 2. Χρησιμοποιήστε την αναπτυσσόμενη λίστα για να επιλέξετε μια κατηγορία με χρώμα και, στη συνέχεια, επιλέξτε "OK".

Συμβουλή: Σε ένα ανοιχτό μήνυμα, μπορείτε να επιλέξετε Ορισμός γρήγορου κλικ στο μενού Κατηγοριοποίηση, για να ορίσετε την προεπιλεγμένη κατηγορία με χρώμα για όλα τα μελλοντικά μηνύματα και όχι μόνο για το μήνυμα που έχετε επιλέξει.

Τι θα θέλατε να κάνετε;

Το χρώμα κάνει πιο εμφανή τα στοιχεία του Outlook. Εάν δημιουργήσετε μια κατηγορία με το όνομα "Έργο Ιωάννου", για παράδειγμα και αντιστοιχίσετε στοιχεία σε αυτή, μπορείτε να παρακολουθείτε όλες τις συσκέψεις, τις επαφές και τα μηνύματα που σχετίζονται με το έργο.

κατηγορίες με χρώματα στο ημερολόγιο
Οι κατηγορίες με χρώματα συνδέουν σχετικά στοιχεία του Outlook για εύκολο εντοπισμό. Εδώ, καθώς η κατηγορία με χρώμα εμφανίζεται στην κεφαλίδα ενός ανοιχτού στοιχείου και στο Ημερολόγιο, μπορείτε να δείτε ότι και τα δύο στοιχεία αφορούν το έργο Ιωάννου.

Οι κατηγορίες με χρώματα εμφανίζονται ευδιάκριτα στις προβολές πίνακας, όπως τα Εισερχόμενά σας, καθώς και μέσα στα ίδια τα ανοιχτά στοιχεία. Το προεπιλεγμένο σύνολο των έξι κατηγοριών με χρώματα έχει σχεδιαστεί για να προσαρμοστεί. Μπορείτε να μετονομάσετε τις κατηγορίες σε κάτι πιο χαρακτηριστικό για εσάς ή να επιλέξετε διαφορετικά χρώματα για τις κατηγορίες. Πέρα από αυτές τις έξι, μπορείτε να δημιουργήσετε όσες επιπλέον κατηγορίες με χρώματα χρειάζεστε, ενώ μπορείτε να αντιστοιχίσετε πολλές κατηγορίες με χρώματα σε στοιχεία. Αυτή η ευελιξία σάς επιτρέπει να σχεδιάσετε ένα σύστημα κατηγοριών χρωμάτων που ταιριάζει με το προσωπικό στυλ εργασίας σας.

προβολή κατηγοριών με χρώματα στα εισερχόμενα
Οι κατηγορίες με χρώματα σάς επιτρέπουν να σαρώνετε και να εντοπίζετε γρήγορα τα σχετικά στοιχεία.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μια κατηγορία γρήγορης επιλογής που σας επιτρέπει να αντιστοιχίσετε μια προεπιλεγμένη κατηγορία με χρώμα σε ένα στοιχείο του Microsoft Outlook με ένα μόνο κλικ στα Εισερχόμενα ή σε άλλη προβολή πίνακα. Μάθετε περισσότερα στην ενότητα Αντιστοίχιση μιας κατηγορίας γρήγορης επιλογής σε μήνυμα.

Για να βρίσκετε πιο εύκολα τα κατηγοριοποιημένα στοιχεία αλληλογραφίας σας, έχει προστεθεί ένας φάκελος αναζήτησης Κατηγοριοποιημένη αλληλογραφία στους φακέλους αναζήτησης στο Παράθυρο περιήγησης, ο οποίος παρέχει μια προβολή όλων των κατηγοριοποιημένων στοιχείων αλληλογραφίας σας. Μέσα σε αυτόν τον φάκελο, μπορείτε να ταξινομείτε και να ομαδοποιείτε τα κατηγοριοποιημένα στοιχεία. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε πρόσθετους φακέλους αναζήτησης κατηγορίας για συγκεκριμένες κατηγορίες.

Παρόλο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και να προσαρμόσετε τις έξι προεπιλεγμένες κατηγορίες με χρώματα, ίσως χρειαστεί να δημιουργήσετε νέες κατηγορίες ενώ συνεχίζετε να οργανώνετε τα στοιχεία σας. Οι ιδιότητες που μπορείτε να εφαρμόσετε σε οποιαδήποτε κατηγορία είναι χρώμα, όνομα και πλήκτρο συντόμευσης.

 1. Στη γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στην επιλογή Κατηγοριοποίηση Εικόνα κουμπιού .

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Όλες οι κατηγορίες.

  Μενού 'Κατηγορία χρωμάτων'

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία.

  Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη νέας κατηγορίας.

  Παράθυρο διαλόγου "Προσθήκη νέας κατηγορίας"

 4. Στο πλαίσιο Όνομα, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη νέα κατηγορία με χρώμα.

 5. Στη λίστα Χρώμα, επιλέξτε το χρώμα που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημειώσεις: 

  • Η επιλογή ενός πλήκτρου συντόμευσης είναι προαιρετική.

  • Εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια κατηγορία με χρώμα χωρίς να αντιστοιχιστεί κάποιο χρώμα σε αυτή, κάντε κλικ στην επιλογή Κανένα στην παλέτα χρωμάτων. Η κατηγορία θα εφαρμόσει ένα όνομα (και ένα πλήκτρο συντόμευσης, εάν επιλέξετε) στα στοιχεία και μπορείτε να ταξινομήσετε και να ομαδοποιήσετε τα στοιχεία σύμφωνα με την κατηγορία. Τα στοιχεία θα είναι επίσης διαθέσιμα στον αντίστοιχο φάκελο αναζήτησης κατηγορίας.

Αντιστοίχιση μιας κατηγορίας με χρώμα σε ένα στοιχείο του Outlook

Μια κατηγορία με χρώμα πρέπει να εμφανίζεται στη λίστα κατηγοριών με χρώματα για να μπορείτε να την αντιστοιχίσετε. Εάν η κατηγορία με χρώμα δεν εμφανίζεται, μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα κατηγορία με χρώμα και να την αντιστοιχίσετε σε ένα στοιχείο ταυτόχρονα.

Σημείωση: Την πρώτη φορά που θα αντιστοιχίσετε μια προεπιλεγμένη κατηγορία με χρώμα σε ένα στοιχείο, θα σας ζητηθεί να μετονομάσετε την κατηγορία. Στο σημείο αυτό, μπορείτε επίσης να αλλάξετε το χρώμα της κατηγορίας, να τη μετονομάσετε και να επιλέξετε μια συντόμευση πληκτρολογίου.

Αντιστοίχιση μιας κατηγορίας με χρώμα σε ένα στοιχείο σε μια προβολή πίνακα

Η αντιστοίχιση κατηγοριών με χρώματα σε στοιχεία στα Εισερχόμενά σας ή σε άλλες προβολές πίνακας είναι παρόμοια για όλους τους τύπους των στοιχείων του Outlook.

Σημείωση: Η αντιστοίχιση κατηγοριών με χρώματα σε μια προβολή κάρτας στις Επαφές (όπως προβολή επαγγελματικών καρτών) ή στην προβολή εικονιδίων στις Σημειώσεις είναι ίδια με την αντιστοίχιση κατηγοριών με χρώματα σε προβολή πίνακα.

 • Για να αντιστοιχίσετε μια κατηγορία με χρώμα, κάντε ένα από τα εξής:

  • Επιλέξτε το στοιχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Κατηγοριοποίηση Εικόνα κουμπιού στη γραμμή εργαλείων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε μια κατηγορία με χρώμα.

  • Κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο, τοποθετήστε τον δείκτη στην επιλογή Κατηγοριοποίηση Εικόνα κουμπιού στο μενού συντόμευσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε μια κατηγορία με χρώμα.

   Μόνο οι 15 κατηγορίες με χρώματα που χρησιμοποιήθηκαν πιο πρόσφατα εμφανίζονται στο μενού Κατηγοριοποίηση. Για να δείτε περισσότερες κατηγορίες ή για να δημιουργήσετε μια νέα κατηγορία, κάντε κλικ στην επιλογή Όλες οι κατηγορίες. Για να αντιστοιχίσετε μια κατηγορία με χρώμα από το παράθυρο διαλόγου Κατηγορίες με χρώματα, πρέπει να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στην κατηγορία με χρώμα.

   Το παράθυρο διαλόγου Κατηγορίες με χρώματα είναι επίσης ένας γρήγορος τρόπος να αντιστοιχίσετε πολλές κατηγορίες σε ένα στοιχείο.

   Σημειώσεις: 

   • Στις προβολές λωρίδας χρόνου, όπως εκείνες που παρέχονται στις Εργασίες και το Χρονικό, ο μόνος τρόπος να αντιστοιχίσετε μια κατηγορία με χρώμα στο στοιχείο είναι χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του μενού συντόμευσης που περιγράφεται παραπάνω.

   • Στην προβολή Χρονικού, το κουμπί Κατηγοριοποίηση δεν εμφανίζεται στη γραμμή εργαλείων από προεπιλογή. Για να προσθέσετε αυτό το κουμπί, στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή. Στην καρτέλα Εντολές, στη λίστα Κατηγορίες, κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες. Στη λίστα Εντολές, κάντε κλικ στην επιλογή Κατηγοριοποίηση και σύρετέ τη στη γραμμή εργαλείων στο σημείο όπου θέλετε να εμφανίζεται.

Οι προεπιλεγμένες κατηγορίες με χρώματα έχουν γενικά ονόματα, όπως "Κόκκινη κατηγορία" και "Μπλε κατηγορία". Για να εντοπίζετε και να οργανώνετε εύκολα τα κατηγοριοποιημένα στοιχεία σας, μπορείτε να μετονομάσετε τις κατηγορίες με χρώματα χρησιμοποιώντας ονόματα που είναι χαρακτηριστικά για εσάς.

Σημείωση: Εάν αλλάξετε μια κατηγορία με χρώμα που έχει αντιστοιχιστεί ήδη σε στοιχεία, όλα τα στοιχεία στα οποία έχει αντιστοιχιστεί αυτή η κατηγορία ενημερώνονται με το νέο όνομα.

 1. Στη γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στην επιλογή Κατηγοριοποίηση Εικόνα κουμπιού .

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Όλες οι κατηγορίες.

  Μενού 'Κατηγορία χρωμάτων'

 3. Στη λίστα Όνομα, κάντε κλικ στο όνομα μιας κατηγορίας με χρώμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετονομασία.

 4. Στη λίστα Όνομα, πληκτρολογήστε το νέο όνομα για την κατηγορία με χρώμα.

  • Για να αντιστοιχιστεί αυτόματα η κατηγορία με χρώμα που μετονομάζετε στα στοιχεία που είναι επιλεγμένα στο κύριο παράθυρο του Microsoft Outlook, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στην κατηγορία με χρώμα στη λίστα Όνομα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  • Την πρώτη φορά που θα αντιστοιχίσετε μια υπάρχουσα κατηγορία με χρώμα σε ένα στοιχείο, θα σας ζητηθεί να μετονομάσετε την κατηγορία με χρώμα.

 1. Στη γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στην επιλογή Κατηγοριοποίηση Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός γρήγορου κλικ.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Ορισμός γρήγορου κλικ, στη λίστα, επιλέξτε μια κατηγορία με χρώμα.

Με την αλλαγή σε μια διαφορετική κατηγορία γρήγορης επιλογής δεν αλλάζει η κατηγορία με χρώμα που έχει αντιστοιχιστεί ήδη σε κάποιο στοιχείο. Ωστόσο, εάν αλλάξετε το όνομα ή το χρώμα μιας κατηγορίας με χρώμα, όλα τα στοιχεία στα οποία έχει αντιστοιχιστεί αυτή η κατηγορία με χρώμα ενημερώνονται με το νέο όνομα ή χρώμα.

Μπορείτε επίσης να ορίσετε την τρέχουσα κατηγορία γρήγορης επιλογής από το μενού Κατηγοριοποίηση σε ένα ανοιχτό στοιχείο.

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε μια κατηγορία γρήγορης επιλογής στα περισσότερα στοιχεία του Outlook όταν τα προβάλετε σε μια προβολή πίνακα, όπως στα Εισερχόμενα ή στη γραμμή εκκρεμών εργασιών.

 • Στα Εισερχόμενα ή σε άλλη προβολή πίνακα, κάντε κλικ στη στήλη Κατηγορίες δίπλα σε ένα μήνυμα. Η ενέργεια αυτή προσθέτει στη στήλη το χρώμα που σχετίζεται με την κατηγορία γρήγορης επιλογής. Εάν ανοίξετε το στοιχείο, εμφανίζεται κοντά στην κορυφή του στοιχείου το χρώμα και το όνομα της κατηγορίας με χρώμα.

  Σημειώσεις: 

  • Μπορείτε να καταργήσετε την κατηγορία γρήγορης επιλογής κάνοντας απλώς κλικ στη στήλη Κατηγορίες ξανά.

  • Μπορείτε να αντιστοιχίσετε μια κατηγορία γρήγορης επιλογής σε πολλά στοιχεία ταυτόχρονα. Απλώς επιλέξτε όλα τα στοιχεία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη στήλη Κατηγορίες δίπλα σε ένα από τα στοιχεία.

Με την αντιστοίχιση ενός πλήκτρου συντόμευσης πληκτρολογίου με μια κατηγορία με χρώμα, μπορείτε να αντιστοιχίσετε γρήγορα την κατηγορία με χρώμα σε ένα στοιχείο, όπως ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέγοντας το στοιχείο στα Εισερχόμενα ή σε μια άλλη προβολή πίνακας και πατώντας στη συνέχεια το πλήκτρο συντόμευσης. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε το πλήκτρο συντόμευσης για να αντιστοιχίσετε μια κατηγορία με χρώμα σε πολλά στοιχεία ταυτόχρονα.

 1. Στη γραμμή εργαλείων του κύριου παραθύρου του Microsoft Office Outlook 2007, κάντε κλικ στην επιλογή Κατηγοριοποίηση Εικόνα κουμπιού .

 2. Στο κάτω μέρος του μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Όλες οι κατηγορίες.

 3. Στη λίστα Όνομα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για μια κατηγορία με χρώμα.

 4. Στη λίστα Πλήκτρο συντόμευσης, επιλέξτε μια συντόμευση πληκτρολογίου.

Δεν μπορείτε να επαναφέρετε τη λίστα στις έξι προεπιλεγμένες κατηγορίες μέσα από το Office Outlook 2007. Αυτές οι προεπιλεγμένες κατηγορίες παρέχονται για να τις προσαρμόσετε ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Παρόλο που δεν μπορείτε να επαναφέρετε τις έξι προεπιλεγμένες κατηγορίες μέσα από το Outlook, μπορείτε να δημιουργήσετε ξανά τη λίστα. Εναλλακτικά, μπορείτε να εκτελέσετε μια εντολή χρησιμοποιώντας έναν διακόπτη γραμμής εντολών στο παράθυρο διαλόγου Εκτέλεση των Windows για να επαναφέρετε αυτόματα την προεπιλεγμένη λίστα με τις έξι κατηγορίες.

Επαναδημιουργία της λίστας στο Outlook

Αυτό το βασικό σύνολο κατηγοριών με χρώματα έχει σχεδιαστεί για να προσαρμοστεί. Μπορείτε να μετονομάσετε τις κατηγορίες και να τους αντιστοιχίσετε διαφορετικά χρώματα. Πέρα από αυτές τις έξι κατηγορίες με χρώματα, είναι εύκολο να δημιουργήσετε νέες κατηγορίες με χρώματα. Ακολουθούν οι έξι προεπιλεγμένες κατηγορίες με χρώματα στο Outlook 2007.

Κόκκινη κατηγορία

Κίτρινη κατηγορία

Μπλε κατηγορία

Πορτοκαλί κατηγορία

Πράσινη κατηγορία

Μοβ κατηγορία

Οι ιδιότητες που μπορείτε να εφαρμόσετε σε οποιαδήποτε κατηγορία είναι χρώμα, όνομα και πλήκτρο συντόμευσης. Εάν αλλάξετε μια κατηγορία με χρώμα που έχει αντιστοιχιστεί ήδη σε στοιχεία, η κατηγορία με χρώμα ενημερώνεται στα στοιχεία αυτά.

Σημείωση: Εάν κάνετε αναβάθμιση από μια άλλη έκδοση του Outlook κατά την εγκατάσταση του Office Outlook 2007, την πρώτη φορά που θα ανοίξετε τη λίστα κατηγοριών με χρώματα θα εμφανιστούν οι έξι προεπιλεγμένες κατηγορίες με χρώματα, καθώς και τυχόν κατηγορίες που είχαν εφαρμοστεί σε στοιχεία στην παλαιότερη έκδοση του Outlook.

Επαναφορά της λίστας με χρήση ενός διακόπτη γραμμής εντολών

Υπάρχει ένας διακόπτης γραμμής εντολών που επαναφέρει τα έξι προεπιλεγμένα χρώματα και ονόματα κατηγοριών στη λίστα κατηγοριών. Μάθετε περισσότερα για τη χρήση των διακοπτών γραμμής εντολών.

Σημαντικό: Με την εκτέλεση αυτού του διακόπτη γραμμής εντολών θα διαγραφούν τυχόν προσαρμοσμένες κατηγορίες που έχετε δημιουργήσει. Εάν κάνατε αναβάθμιση στο Office Outlook 2007 από μια άλλη έκδοση του Outlook, τυχόν προσαρμοσμένες κατηγορίες ή κατηγορίες από τη λίστα κύριων κατηγοριών θα διαγραφούν. Τα στοιχεία θα διατηρούν το όνομα της κατηγορίας, αλλά όχι κάποιο χρώμα.

Αρχικά, επαληθεύστε τη θέση του outlook.exe στον υπολογιστή σας. Εάν αποδεχθήκατε τις προεπιλεγμένες θέσεις φακέλων κατά την εγκατάσταση του Office Outlook 2007, το outlook.exe βρίσκεται στη θέση c:\program files\microsoft office\office12\outlook.exe.

Εάν δεν βρίσκετε το outlook.exe σε αυτήν τη θέση, αναζητήστε το αρχείο και σημειώστε την πλήρη διαδρομή.

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Windows Vista    

   • Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη Εικόνα κουμπιού , τοποθετήστε τον δείκτη στην επιλογή Όλα τα προγράμματα, επιλέξτε Βοηθήματα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εκτέλεση.

  • Microsoft Windows XP ή Microsoft Windows Server 2003    

   • Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Εκτέλεση, πληκτρολογήστε εισαγωγικά, καταχωρήστε την πλήρη διαδρομή για το αρχείο outlook.exe και κλείστε τα εισαγωγικά. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να εντοπίσετε και να επιλέξετε το αρχείο. Σε αυτή την περίπτωση, τα εισαγωγικά προστίθενται αυτόματα.

 3. Μετά το κλείσιμο των εισαγωγικών, πληκτρολογήστε ένα κενό διάστημα και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον διακόπτη /cleancategories. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε την προεπιλεγμένη θέση εγκατάστασης, το κείμενο που θα πληκτρολογήσετε θα μοιάζει κάπως έτσι:

  "c:\program files\microsoft office\office12\outlook.exe" /cleancategorie s

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημείωση: 

  • Στους διακόπτες δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Για παράδειγμα, το /CLEANCATEGORIES λειτουργεί όπως το /cleancategories.

  • Μην ξεχάσετε να συμπεριλάβετε ένα κενό διάστημα πριν από τον διακόπτη.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×