Δημιουργία ιστογράμματος στο Excel

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ένα ιστόγραμμα είναι ένα γράφημα στηλών που εμφανίζει δεδομένα συχνότητας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αυτό το θέμα ακρόασης μόνο σχετικά με τη δημιουργία ένα ιστόγραμμα. Για πληροφορίες σχετικά με τα γραφήματα Pareto (ταξινομημένο ιστόγραμμα), ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία γραφήματος Pareto.

 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε φορτώσει το πακέτο εργαλείων ανάλυσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα φόρτωση του πακέτου εργαλείων ανάλυσης στο Excel.

 2. Σε ένα φύλλο εργασίας, πληκτρολογήστε τα δεδομένα εισόδου σε μια στήλη, προσθέτοντας μια ετικέτα στο πρώτο κελί εάν θέλετε.

  Βεβαιωθείτε ότι έχετε χρησιμοποιήσει ποσοτικά αριθμητικά δεδομένα, όπως ποσά στοιχείων ή βαθμολογίες από τεστ. Το εργαλείο Ιστόγραμμα δεν λειτουργεί με ποιοτικά αριθμητικά δεδομένα, όπως αναγνωριστικούς αριθμούς που καταχωρούνται ως κείμενο.

 3. Στην επόμενη στήλη, πληκτρολογήστε τους αριθμούς κλάσης σε αύξουσα σειρά, προσθέτοντας μια ετικέτα στο πρώτο κελί εάν θέλετε.

  Είναι καλή ιδέα να χρησιμοποιήσετε τους δικούς σας αριθμούς κλάσης, επειδή ενδέχεται να είναι πιο χρήσιμοι για την ανάλυσή σας. Εάν δεν εισαγάγετε κανένα αριθμό κλάσης, το εργαλείο Ιστόγραμμα θα δημιουργήσει ισοκατανεμημένα διαστήματα κλάσεων χρησιμοποιώντας τις ελάχιστες και τις μέγιστες τιμές στην περιοχή εισόδου ως αρχικό και τελικό σημείο.

 4. Πατήστε Δεδομένα > Ανάλυση δεδομένων.

  Κουμπί Ανάλυσης δεδομένων στην ομάδα Ανάλυση

 5. Πατήστε Ιστόγραμμα > ΟΚ.

  Παράθυρο διαλόγου Ανάλυση δεδομένων

 6. Στην περιοχή Εισαγωγή, κάντε τα εξής:

  1. Στο πλαίσιο Περιοχή εισαγωγής, εισαγάγετε την αναφορά κελιού για την περιοχή δεδομένων που περιέχει τους αριθμούς εισόδου.

  2. Στο πλαίσιο Περιοχή κλάσης δεδομένων, εισαγάγετε την αναφορά κελιού για την περιοχή που περιέχει τους αριθμούς κλάσης.

   Εάν χρησιμοποιούσατε ετικέτες στηλών στο φύλλο εργασίας, μπορείτε να τις συμπεριλάβετε στις αναφορές κελιών.

   Συμβουλή: Αντί να εισάγετε αναφορές με μη αυτόματο τρόπο, μπορείτε να κάνετε κλικ Κουμπί σύμπτυξης για να συμπτύξετε προσωρινά το παράθυρο διαλόγου για να επιλέξετε τις περιοχές στο φύλλο εργασίας. Κάνοντας ξανά κλικ στο κουμπί επεκτείνει το παράθυρο διαλόγου.

 7. Εάν έχετε συμπεριλάβει ετικέτες στηλών στις αναφορές κελιών, επιλέξτε το πλαίσιο Ετικέτες.

 8. Στη περιοχή Επιλογές εξόδου, επιλέξτε μια θέση εξόδου.

  Μπορείτε να τοποθετήσετε το ιστόγραμμα στο ίδιο φύλλο εργασίας, σε ένα νέο φύλλο εργασίας στο τρέχον βιβλίο εργασίας ή σε ένα νέο βιβλίο εργασίας.

 9. Ελέγξτε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω πλαίσια:

  Pareto (ταξινομημένο ιστόγραμμα) Η επιλογή αυτή εμφανίζει τα δεδομένα σε φθίνουσα σειρά συχνότητας.

  Αθροιστική σχετική συχνότητα     Η επιλογή αυτή εμφανίζει αθροιστικά ποσοστά και προσθέτει μια γραμμή αθροιστικών ποσοστών στο ιστόγραμμα.

  Έξοδος γραφήματος     Η επιλογή αυτή εμφανίζει ένα ενσωματωμένο γράφημα ιστογράμματος.

 10. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Εάν θέλετε να προσαρμόσετε το ιστόγραμμα, μπορείτε να αλλάξετε ετικέτες κειμένου και να κάνετε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο του ιστογράμματος για να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά Στοιχεία γραφήματος, Στυλ γραφήματος και Φίλτρο γραφήματος στα δεξιά του γραφήματος.

 1. Επιλέξτε τα δεδομένα σας.

  (Αυτό είναι ένα τυπικό παράδειγμα των δεδομένων για ένα ιστόγραμμα.)

  Δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία του παραπάνω δείγματος ιστογράμματος
 2. Επιλέξτε Εισαγωγή > Εισαγωγή γραφήματος στατιστικών > Ιστόγραμμα.

  Εντολή "Ιστόγραμμα" με πρόσβαση από το κουμπί "Εισαγωγή γραφήματος στατιστικής"

  Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ένα ιστόγραμμα από την καρτέλα Όλα τα γραφήματα στην Περιοχή προτεινόμενα γραφήματα.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: 

 • Χρησιμοποιήστε τις καρτέλες Σχεδίαση και μορφή για να προσαρμόσετε την εμφάνιση του γραφήματός σας.

 • Εάν δεν μπορείτε να δείτε αυτές τις καρτέλες, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στο ιστόγραμμα για να προσθέσετε τα Εργαλεία γραφήματος στην κορδέλα.

Καρτέλες "Σχεδίαση" και "Μορφοποίηση" για τα "Εργαλεία γραφήματος"

 1. Κάντε δεξί κλικ στον οριζόντιο άξονα του γραφήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση άξονα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές άξονα.

  Εντολή "Μορφοποίηση άξονα" στο μενού συντόμευσης
 2. Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες στον παρακάτω πίνακα για να αποφασίσετε ποιες επιλογές που θέλετε να ορίσετε στο παράθυρο εργασιών Μορφοποίηση άξονα.

  Επιλογή

  Περιγραφή

  Κατά κατηγορία

  Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή όταν οι κατηγορίες (οριζόντιος άξονας) είναι βάσει κειμένου αντί για αριθμητικά. Το ιστόγραμμα θα ομαδοποίηση τις ίδιες κατηγορίες και να αθροίσετε τις τιμές στον άξονα τιμών.

  Συμβουλή: Για να μετρήσετε το πλήθος των εμφανίσεων για τις συμβολοσειρές κειμένου, να προσθέσετε μια στήλη και να τη συμπληρώσετε με την τιμή "1", σχεδιάστε το ιστόγραμμα και ορίστε τις θέσεις αποθήκευσης με την επιλογή Ανά κατηγορία.

  Αυτόματη

  Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση για ιστογραμμάτων. Το πλάτος Κάδου υπολογίζεται χρησιμοποιώντας συνήθης κανόνας αναφοράς του Scott.

  Πλάτος Κάδου

  Πληκτρολογήστε ένα θετικό δεκαδικό αριθμό για τον αριθμό των σημείων δεδομένων σε κάθε περιοχή.

  Αριθμός θέσεων αποθήκευσης

  Εισαγάγετε τον αριθμό των θέσεων αποθήκευσης για το ιστόγραμμα (συμπεριλαμβανομένων των τις θέσεις αποθήκευσης υπερχείλισης και υποχείλισης).

  Υπερχείλιση θέσης αποθήκευσης

  Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να δημιουργήσετε έναν Κάδο για όλες τις τιμές επάνω από την τιμή στο πλαίσιο προς τα δεξιά. Για να αλλάξετε την τιμή, πληκτρολογήστε ένα διαφορετικό δεκαδικό αριθμό στο πλαίσιο.

  Υποχείλιση θέσης αποθήκευσης

  Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να δημιουργήσετε έναν Κάδο για όλες τις τιμές κάτω από ή ίσο της τιμής στο πλαίσιο προς τα δεξιά. Για να αλλάξετε την τιμή, πληκτρολογήστε ένα διαφορετικό δεκαδικό αριθμό στο πλαίσιο.

  Παράθυρο εργασιών "Μορφοποίηση άξονα"

Συμβουλή: Για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με το γράφημα ιστογράμματος και πώς σας βοηθά να απεικονίσετε στατιστικά δεδομένα, ανατρέξτε στο θέμα αυτό Δημοσίευση ιστολογίου σε ιστόγραμμα, Pareto, και πλαίσιο και whisker γραφήματος από την ομάδα του Excel. Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν μάθετε περισσότερα σχετικά με τα άλλα νέοι τύποι γραφημάτων που περιγράφονται σε αυτό το ιστολόγιο δημοσίευση.

Επιλογή αυτόματης (του Scott συνήθης κανόνας αναφοράς)   

Τύπος για την επιλογή "Αυτόματο"

Συνήθης κανόνας αναφοράς του Scott προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει την πόλωση στη διακύμανση του ιστογράμματος σε σύγκριση με το σύνολο δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης κανονικά κατανεμημένων δεδομένων.

Επιλογή Ανακύκλωσης υπερχείλισης   

Τύπος για την επιλογή "Θέση αποθήκευσης υπερχείλισης"

Επιλογή Ανακύκλωσης υποχείλισης   

Τύπος για την επιλογή "Θέση αποθήκευσης υποχείλισης"

 1. Επιλέξτε τα δεδομένα σας.

  (Αυτό είναι ένα τυπικό παράδειγμα των δεδομένων για ένα ιστόγραμμα.)

  Δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία του παραπάνω δείγματος ιστογράμματος
 2. Κάντε κλικ στις επιλογές Εισαγωγή > Γράφημα.

  Κουμπί "Γράφημα" στην ομάδα "Απεικονίσεις" της καρτέλας "Εισαγωγή" στο Word
 3. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή γραφήματος, στην περιοχή Όλα τα γραφήματα, κάντε κλικ στην επιλογή ιστόγραμμα και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: 

 • Χρησιμοποιήστε τις καρτέλες Σχεδίαση και Μορφοποίηση στην κορδέλα για να προσαρμόσετε την εμφάνιση του γραφήματός σας.

 • Εάν δεν μπορείτε να δείτε αυτές τις καρτέλες, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στο ιστόγραμμα για να προσθέσετε τα Εργαλεία γραφήματος στην κορδέλα.

Καρτέλες "Σχεδίαση" και "Μορφοποίηση" για τα "Εργαλεία γραφήματος"

 1. Κάντε δεξί κλικ στον οριζόντιο άξονα του γραφήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση άξονα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές άξονα.

  Εντολή "Μορφοποίηση άξονα" στο μενού συντόμευσης
 2. Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες στον παρακάτω πίνακα για να αποφασίσετε ποιες επιλογές που θέλετε να ορίσετε στο παράθυρο εργασιών Μορφοποίηση άξονα.

  Επιλογή

  Περιγραφή

  Κατά κατηγορία

  Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή όταν οι κατηγορίες (οριζόντιος άξονας) είναι βάσει κειμένου αντί για αριθμητικά. Το ιστόγραμμα θα ομαδοποίηση τις ίδιες κατηγορίες και να αθροίσετε τις τιμές στον άξονα τιμών.

  Συμβουλή: Για να μετρήσετε το πλήθος των εμφανίσεων για τις συμβολοσειρές κειμένου, να προσθέσετε μια στήλη και να τη συμπληρώσετε με την τιμή "1", σχεδιάστε το ιστόγραμμα και ορίστε τις θέσεις αποθήκευσης με την επιλογή Ανά κατηγορία.

  Αυτόματη

  Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση για ιστογραμμάτων.

  Πλάτος Κάδου

  Πληκτρολογήστε ένα θετικό δεκαδικό αριθμό για τον αριθμό των σημείων δεδομένων σε κάθε περιοχή.

  Αριθμός θέσεων αποθήκευσης

  Εισαγάγετε τον αριθμό των θέσεων αποθήκευσης για το ιστόγραμμα (συμπεριλαμβανομένων των τις θέσεις αποθήκευσης υπερχείλισης και υποχείλισης).

  Υπερχείλιση θέσης αποθήκευσης

  Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να δημιουργήσετε έναν Κάδο για όλες τις τιμές επάνω από την τιμή στο πλαίσιο προς τα δεξιά. Για να αλλάξετε την τιμή, πληκτρολογήστε ένα διαφορετικό δεκαδικό αριθμό στο πλαίσιο.

  Υποχείλιση θέσης αποθήκευσης

  Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να δημιουργήσετε έναν Κάδο για όλες τις τιμές κάτω από ή ίσο της τιμής στο πλαίσιο προς τα δεξιά. Για να αλλάξετε την τιμή, πληκτρολογήστε ένα διαφορετικό δεκαδικό αριθμό στο πλαίσιο.

  Παράθυρο εργασιών "Μορφοποίηση άξονα"

Συμβουλή: Για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με το γράφημα ιστογράμματος και πώς σας βοηθά να απεικονίσετε στατιστικά δεδομένα, ανατρέξτε στο θέμα αυτό Δημοσίευση ιστολογίου σε ιστόγραμμα, Pareto, και πλαίσιο και whisker γραφήματος από την ομάδα του Excel. Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν μάθετε περισσότερα σχετικά με τα άλλα νέοι τύποι γραφημάτων που περιγράφονται σε αυτό το ιστολόγιο δημοσίευση.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να δημιουργήσετε ένα ιστόγραμμα στο Excel 2016 για Mac:

 1. Επιλέξτε τα δεδομένα.

  (Αυτό είναι ένα τυπικό παράδειγμα των δεδομένων για ένα ιστόγραμμα.)

  Δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία του παραπάνω δείγματος ιστογράμματος
 2. Στην κορδέλα, κάντε κλικ στην καρτέλα Εισαγωγή, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εικονίδιο στατιστικές γραφήματος (εικονίδιοστατιστικές ) και στην περιοχή ιστόγραμμα, επιλέξτε ιστόγραμμα.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: 

 • Χρησιμοποιήστε τις καρτέλες Σχεδίαση γραφήματος και τη μορφή για να προσαρμόσετε την εμφάνιση του γραφήματός σας.

 • Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Σχεδίαση γραφήματος και Μορφοποίηση, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στο ιστόγραμμα για να τα προσθέσετε στην κορδέλα.

Για να δημιουργήσετε ένα ιστόγραμμα στο Excel 2011 για Mac, θα χρειαστεί να κάνετε λήψη ενός προσθέτου τρίτων κατασκευαστών. Ανατρέξτε στο θέμα: δεν μπορώ να βρω το πακέτο εργαλείων ανάλυσης στο Excel 2011 για Mac για περισσότερες λεπτομέρειες.

Στο Excel Online μπορείτε να προβάλετε ένα ιστόγραμμα (ένα γράφημα στήλης που εμφανίζει δεδομένα συχνότητας), αλλά δεν μπορείτε να το δημιουργήσετε, επειδή χρειάζεται το "Πακέτο εργαλείων ανάλυσης", ένα πρόσθετο του Excel που δεν υποστηρίζεται στο Excel Online.

Εάν έχετε την εφαρμογή υπολογιστή Excel, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Άνοιγμα στο Excel για να ανοίξετε το Excel στην επιφάνεια εργασίας και στη Δημιουργία ιστογράμματος.

Κουμπί "Άνοιγμα στο Excel"

 1. Πατήστε για να επιλέξετε τα δεδομένα σας.

  Δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία του παραπάνω δείγματος ιστογράμματος
 2. Εάν είστε σε κινητό τηλέφωνο, πατήστε το εικονίδιο επεξεργασίας Εικονίδιο επεξεργασίας για την εμφάνιση της κορδέλας. και, στη συνέχεια, πατήστε κεντρική.

 3. Πατήστε Εισαγωγή > γραφήματα > ιστόγραμμα.

  Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να προσαρμόσετε τα στοιχεία του γραφήματος.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο αν έχετε συνδρομή στο Office 365. Αν είστε συνδρομητής του Office 365, βεβαιωθείτε ότι έχετε την πιο πρόσφατη έκδοση του Office.

  Δοκιμάστε το Office 365 ή την τελευταία έκδοση του Excel

 1. Πατήστε για να επιλέξετε τα δεδομένα σας.

  Δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία του παραπάνω δείγματος ιστογράμματος
 2. Εάν είστε σε κινητό τηλέφωνο, πατήστε το εικονίδιο επεξεργασίας Εικονίδιο επεξεργασίας για να εμφανίσετε την κορδέλα και, στη συνέχεια, πατήστε κεντρική.

 3. Πατήστε Εισαγωγή > γραφήματα > ιστόγραμμα.

Για να δημιουργήσετε ένα ιστόγραμμα στο Excel, μπορείτε να παρέχετε δύο τύπους δεδομένων — τα δεδομένα που θέλετε να αναλύσετε και τους αριθμούς κλάσης που αντιπροσωπεύουν τα χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις οποίες θέλετε να μετρήσετε τη συχνότητα. Πρέπει να οργανώσετε τα δεδομένα σε δύο στήλες στο φύλλο εργασίας. Αυτές οι στήλες πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής δεδομένα:

 • Εισαγωγή δεδομένων    Πρόκειται για τα δεδομένα που θέλετε να αναλύσετε με χρήση του εργαλείου ιστόγραμμα.

 • Αριθμούς κλάσης    Αυτές οι αριθμοί αντιπροσωπεύουν τα χρονικά διαστήματα που θέλετε για το ιστόγραμμα εργαλείο για να χρησιμοποιήσετε για τη μέτρηση των εισαγόμενων δεδομένων στην ανάλυση δεδομένων.

Όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο "Ιστόγραμμα", το Excel μετρά τον αριθμό των σημείων δεδομένων σε κάθε bin δεδομένων. Ένα σημείο δεδομένων περιλαμβάνεται σε μια συγκεκριμένη θέση, εάν ο αριθμός είναι μεγαλύτερος από το κατώτερο όριο και ισούται με ή μικρότερη από τη μεγαλύτερη δεσμευμένο για τον Κάδο δεδομένων. Εάν παραλείψετε την περιοχή κλάσης δεδομένων, το Excel δημιουργεί ένα σύνολο ομοιόμορφα κατανεμημένα θέσεων αποθήκευσης μεταξύ των τιμών ελάχιστες και μέγιστες των δεδομένων εισόδου.

Το αποτέλεσμα της ανάλυσης ιστόγραμμα εμφανίζεται σε ένα νέο φύλλο εργασίας (ή σε ένα νέο βιβλίο εργασίας) και εμφανίζει έναν πίνακα ιστογράμματος και ένα γράφημα στηλών που απεικονίζει τα δεδομένα στον πίνακα "Ιστόγραμμα".

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×