Δημιουργία ιεραρχίας

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Εάν θέλετε να απεικονίσετε ιεραρχικές σχέσεις με πρόοδο κατακόρυφο ή οριζόντιο προσανατολισμό, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα γραφικό SmartArt που χρησιμοποιεί μια διάταξη ιεραρχίας, όπως η ιεραρχία με ετικέτες. Μια ιεραρχία γραφική αντιπροσωπεύει μια σειρά από ταξινομημένη ομαδοποιήσεις άτομα ή στοιχεία μέσα σε ένα σύστημα. Χρησιμοποιώντας ένα γραφικό SmartArt στο Excel, Outlook, PowerPoint ή Word, μπορείτε να δημιουργήσετε μια ιεραρχία και να συμπεριλάβετε στο φύλλο εργασίας, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, παρουσίαση ή εγγράφου.

Σημαντικό: Εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα οργανόγραμμα, δημιουργήστε ένα γραφικό SmartArt με τη διάταξη του οργανογράμματος.

Ιεραρχία με ετικέτες

Σημείωση: Τα στιγμιότυπα οθόνης σε αυτό το άρθρο λήφθηκαν στο Office 2007. Εάν έχετε μια διαφορετική έκδοση, ενδέχεται να είναι λίγο διαφορετική προβολή σας, αλλά εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά, η λειτουργία είναι η ίδια.

 1. Από την καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Εικόνες, επιλέξτε SmartArt.

  Κορδέλα ομάδας 'Εικόνες'

 2. Στη συλλογή επιλογή γραφικού SmartArt, κάντε κλικ στην επιλογή ιεραρχία και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ σε μια διάταξη ιεραρχίας (όπως Οριζόντια ιεραρχία ).

 3. Για να εισάγετε κείμενο, κάντε ένα από τα εξής:

  • Επιλέξτε [Κείμενο] στο παράθυρο "Κείμενο" και πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

  • Αντιγραφή κειμένου από μια άλλη θέση ή πρόγραμμα, επιλέξτε [κείμενο] στο παράθυρο κείμενο και, στη συνέχεια, επικολλήστε το κείμενό σας.

   Σημείωση: Εάν το παράθυρο "Κείμενο" δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στο στοιχείο ελέγχου.

   Στοιχείο ελέγχου Παραθύρου κειμένου

   • Κάντε κλικ σε ένα πλαίσιο στο γραφικό SmartArt και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

    Σημείωση: Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή εφόσον προσθέσετε όλα τα πλαίσια που θέλετε.

Προσθήκη πλαισίου

 1. Κάντε κλικ στο γραφικό SmartArt στο οποίο θέλετε να προσθέσετε το πλαίσιο.

 2. Κάντε κλικ στο υπάρχον πλαίσιο που βρίσκεται πλησιέστερα στο σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε το νέο πλαίσιο.

 3. Στην περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Δημιουργία γραφικού, κάντε κλικ στο βέλος κάτω από την επιλογή Προσθήκη σχήματος.

  Προσθήκη σχήματος

  Εάν δεν εμφανίζονται οι καρτέλες Εργαλεία SmartArt ή Σχεδίαση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το γραφικό "SmartArt".

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εισαγάγετε ένα πλαίσιο στο ίδιο επίπεδο με το επιλεγμένο πλαίσιο αλλά μετά από αυτό, επιλέξτε Προσθήκη σχήματος έπειτα από.

  • Για να εισαγάγετε ένα πλαίσιο στο ίδιο επίπεδο με το επιλεγμένο πλαίσιο αλλά πριν από αυτό, επιλέξτε Προσθήκη σχήματος πριν από.

  • Για να εισαγάγετε ένα πλαίσιο ένα επίπεδο επάνω από το επιλεγμένο πλαίσιο, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη σχήματος επάνω από.
   Το νέο πλαίσιο λαμβάνει τη θέση του επιλεγμένου και το επιλεγμένο πλαίσιο και όλα τα πλαίσια ακριβώς κάτω από αυτό υποβιβάζονται κατά ένα επίπεδο.

  • Για να εισαγάγετε ένα πλαίσιο ένα επίπεδο κάτω από το επιλεγμένο πλαίσιο, επιλέξτε Προσθήκη σχήματος κάτω από.

   Το νέο πλαίσιο προστίθεται μετά το άλλο πλαίσιο στο ίδιο επίπεδο.

Διαγραφή πλαισίου

Για να διαγράψετε ένα πλαίσιο, κάντε κλικ στο περίγραμμα του πλαισίου που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε το πλήκτρο Delete.

Σημειώσεις: 

 • Όταν πρέπει να προσθέσετε ένα πλαίσιο για τη ιεραρχία, πειραματιστείτε με την προσθήκη στο πλαίσιο πριν, μετά, επάνω ή κάτω από το επιλεγμένο πλαίσιο για να λάβετε τη θέση που θέλετε για το νέο πλαίσιο. Είναι απλή για τη Διόρθωση συνηθισμένων λαθών SmartArt.

 • Παρόλο που δεν είναι δυνατό να αυτόματη σύνδεση δύο πλαισίων ανώτατου επιπέδου με μια γραμμή σε διατάξεις ιεραρχίας, όπως Οριζόντια ιεραρχία, μπορείτε να μιμηθείτε αυτήν την εμφάνιση μέσω της προσθήκης ενός πλαισίου σε γραφικό SmartArt και, στη συνέχεια, τη σχεδίαση μιας γραμμής για να συνδέσετε το πλαίσια.

 • Για να προσθέσετε ένα πλαίσιο από το παράθυρο κείμενο:

  1. Τοποθετήστε το δρομέα στην αρχή του κειμένου όπου θέλετε να προσθέσετε ένα πλαίσιο.

  2. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε στο νέο πλαίσιο, πατήστε το πλήκτρο ENTER και, στη συνέχεια, για να δημιουργήσετε εσοχή το νέο πλαίσιο, πατήστε το πλήκτρο TAB, ή για να αρνητική εσοχή, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + TAB.

Μετακίνηση ενός πλαισίου της ιεραρχίας

 • Για να μετακινήσετε ένα πλαίσιο, κάντε κλικ στο πλαίσιο και, στη συνέχεια, σύρετε το πλαίσιο στη νέα θέση.

 • Για να μετακινήσετε ένα πλαίσιο κατά πολύ μικρά διαστήματα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ πατάτε τα πλήκτρα βέλους στο πληκτρολόγιό σας.

Αλλαγή σε διαφορετικό ιεραρχία διάταξη

 1. Κάντε δεξί κλικ στην ιεραρχία που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή διάταξης.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή ιεραρχία και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εμφανίσετε ιεραρχικές σχέσεις με πρόοδο από επάνω προς τα κάτω και είναι ομαδοποιημένες ιεραρχικά, κάντε κλικ στην επιλογή Ιεραρχία με ετικέτες.
   Ιεραρχία με ετικέτες

  • Για να εμφανίσετε ομάδες των πληροφοριών που έχουν δημιουργηθεί από επάνω προς τα κάτω και τις ιεραρχίες μέσα σε κάθε ομάδα, κάντε κλικ στην επιλογή Ιεραρχία πίνακα.
   Ιεραρχία πίνακα

  • Για να εμφανίσετε ιεραρχικές σχέσεις με πρόοδο σε ομάδες, κάντε κλικ στην επιλογή Λίστα ιεραρχίας.
   Λίστα ιεραρχίας

  • Για να εμφανίσετε ιεραρχικές σχέσεις με πρόοδο οριζόντια, κάντε κλικ στην επιλογή Οριζόντια ιεραρχία.
   Οριζόντια ιεραρχία

  • Για να εμφανίσετε ιεραρχικές σχέσεις με πρόοδο οριζόντια και με την ετικέτα ιεραρχική σειρά, κάντε κλικ στην επιλογή Οριζόντια ιεραρχία με ετικέτες.
   Οριζόντια ιεραρχία με ετικέτες

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη διάταξη του γραφικού SmartArt, κάνοντας κλικ σε μια επιλογή διάταξης στην ομάδα διατάξεις, στην καρτέλα Σχεδίαση στην περιοχή Εργαλεία SmartArt. Όταν τοποθετείτε το δείκτη σε μια επιλογή διάταξης, αλλαγές γραφικού σας SmartArt για να βλέπετε μια προεπισκόπηση του πώς θα μοιάζει με αυτήν τη διάταξη.

Για να προσθέσετε γρήγορα μια σχεδίαση ποιότητας εμφάνιση και Πολωνικά στο γραφικό SmartArt, μπορείτε να αλλάξετε τα χρώματα ή εφαρμόστε ένα στυλ SmartArt σε ιεραρχία σας. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε εφέ, όπως λάμψεις, απαλές ακμές ή εφέ 3-δ.

Μπορείτε να εφαρμόσετε συνδυασμούς χρωμάτων που προέρχονται από τα χρώματα θέματος στα πλαίσια του γραφικού SmartArt.

 1. Κάντε κλικ στο γραφικό SmartArt του οποίου θέλετε να αλλάξετε το χρώμα.

 2. Από την περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Σχεδίαση και στην ομάδα Στυλ SmartArt, επιλέξτε Αλλαγή χρωμάτων.

  Γραμμή εργαλείων SmartArt - ιεραρχία

  Αν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία SmartArt ή Σχεδίαση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει ένα γραφικό SmartArt.

 3. Κάντε κλικ στο συνδυασμό χρωμάτων που θέλετε.

Συμβουλή: Όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού σας επάνω από μια μικρογραφία, μπορείτε να δείτε πώς τα χρώματα επηρεάζουν το γραφικό SmartArt.

 1. Στο γραφικό SmartArt, κάντε δεξί κλικ στο περίγραμμα γραμμής ή πλαισίου που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση σχήματος.

 2. Για να αλλάξετε το χρώμα του περιγράμματος του πλαισίου, κάντε κλικ στην επιλογή Χρώμα γραμμής, κάντε κλικ στην επιλογή χρώμα Επιλογέας χρώματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε.

 3. Για να αλλάξετε το στυλ του περιγράμματος του πλαισίου, κάντε κλικ στην επιλογή Στυλ γραμμής και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στυλ γραμμής που θέλετε.

 1. Κάντε δεξί κλικ στο περίγραμμα του πλαισίου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση σχήματος.

 2. Κάντε κλικ στο παράθυρο Γέμισμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Συμπαγές γέμισμα.

 3. Επιλέξτε Χρώμα Επιλογέας χρώματος και επιλέξτε το επιθυμητό χρώμα.

 4. Για να καθορίσετε το ποσοστό διαφάνειας του χρώματος φόντου, μετακινήστε το ρυθμιστικό Διαφάνεια ή πληκτρολογήστε έναν αριθμό στο πλαίσιο που βρίσκεται δίπλα στο ρυθμιστικό. Το ποσοστό διαφάνειας μπορεί να κυμαίνεται από 0% (πλήρως αδιαφανές, η προεπιλεγμένη ρύθμιση) έως 100% (πλήρως διαφανές).

Το Στυλ SmartArt είναι ένας συνδυασμός από διάφορα εφέ, όπως ένα στυλ γραμμής, μια κλίση ή εμφάνιση 3-Δ, που μπορείτε να εφαρμόσετε στα πλαίσια του γραφικού SmartArt για να δημιουργήσετε μια μοναδικά και επαγγελματικά σχεδιασμένη εμφάνιση.

 1. Κάντε κλικ στο γραφικό SmartArt του οποίου το στυλ SmartArt θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Σχεδίαση και στην ομάδα Στυλ SmartArt, κάντε κλικ στο επιθυμητό στυλ SmartArt.

  Γραμμή εργαλείων SmartArt - ιεραρχία

  Για να δείτε περισσότερα στυλ SmartArt, κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερα Εικόνα κουμπιού .

  Αν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία SmartArt ή Σχεδίαση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει ένα γραφικό SmartArt.

Σημειώσεις: 

Εάν χρησιμοποιείτε το PowerPoint, μπορείτε να προσθέσετε κίνηση σε ιεραρχία σας για να δώσετε έμφαση σε κάθε πλαίσιο, κάθε κλάδο ή κάθε ιεραρχικό επίπεδο.

 1. Κάντε κλικ στην ιεραρχία γραφικού SmartArt που θέλετε να προσθέσετε κίνηση.

 2. Στην καρτέλα Κινήσεις, στην ομάδα Κινήσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Κίνηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατά κλάδο ένα προς ένα.

  εικόνα καρτέλας Κινήσεις

Σημείωση: Εάν αντιγράψετε μια ιεραρχία που έχει μια κίνηση που εφαρμόζεται σε αυτό σε άλλη διαφάνεια, η κίνηση αντιγράφεται επίσης.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×