Δημιουργία επώνυμου συνόλου σε αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα OLAP

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Όταν εργάζεστε με έναν Συγκεντρωτικό πίνακα ηλεκτρονικής αναλυτικής επεξεργασίας (OLAP) στο Excel, μπορείτε να δημιουργήσετε επώνυμα σύνολα, μια ευέλικτη δυνατότητα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για:

 • Να ομαδοποιήσετε κοινά σύνολα στοιχείων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξανά, ακόμα και όταν αυτά τα σύνολα δεν υπάρχουν στα δεδομένα.

 • Να συνδυάσετε στοιχεία από διαφορετικές ιεραρχίες με τρόπους που δεν ήταν δυνατόν σε παλαιότερες εκδόσεις του Excel και που αναφέρονται συχνά ως ασύμμετρη αναφορά.

 • Να δημιουργήσετε ένα επώνυμο σύνολο, χρησιμοποιώντας την προσαρμοσμένη μορφή Multidimensional Expressions (MDX), μια γλώσσα ερωτημάτων για βάσεις δεδομένων OLAP που παρέχει σύνταξη υπολογισμού παρόμοια με τους τύπους των φύλλων εργασίας.

Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με τη γλώσσα ερωτήματος MDX, μπορείτε να δημιουργήσετε επώνυμου συνόλου βάσει στοιχείων στις γραμμές ή στήλες της αναφοράς Συγκεντρωτικού πίνακα. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη γλώσσα ερωτήματος MDX, ανατρέξτε στο θέμα Υποβολή ερωτημάτων πολυδιάστατων δεδομένων.

Εάν είστε εξοικειωμένοι με τη γλώσσα ερωτήματος MDX, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την MDX για να δημιουργήσετε ή να τροποποιήσετε ένα επώνυμο σύνολο.

Δημιουργία επώνυμου συνόλου βάσει στοιχείων γραμμής ή στήλης

 1. Κάντε κλικ στην αναφορά του Συγκεντρωτικού Πίνακα OLAP.

 2. Στην καρτέλα Ανάλυση, κάντε κλικ στις επιλογές Πεδία, στοιχεία & σύνολα > Δημιουργία συνόλου βάσει στοιχείων γραμμής ή Δημιουργία συνόλου βάσει στοιχείων στήλης.

  Πεδία, στοιχεία & σύνολα

 3. Στο πλαίσιο Όνομα συνόλου, πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για το σύνολο.

 4. Για να επιλέξετε τις γραμμές των στοιχείων που θέλετε να συμπεριλάβετε στο επώνυμο σύνολο, κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

  • Για να καταργήσετε μια γραμμή, κάντε κλικ στα αριστερά της γραμμής που θέλετε να επιλέξετε και κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή γραμμής.

  • Για να προσθέσετε μια νέα γραμμή, κάντε κλικ στα αριστερά της γραμμής κάτω από την οποία θέλετε να προσθέσετε τη νέα γραμμή και, στη συνέχεια, στην επιλογή Προσθήκη γραμμής.

  • Για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ενός στοιχείου, κάντε κλικ στα αριστερά της γραμμής που θέλετε να αντιγράψετε και, στη συνέχεια, στην επιλογή Αντιγραφή γραμμής.

  • Για να μετακινήσετε ένα στοιχείο, κάντε κλικ στα αριστερά της γραμμής που θέλετε να μετακινήσετε και χρησιμοποιήστε τα επάνω και κάτω βέλη.

 5. Τα στοιχεία από διαφορετικά επίπεδα εμφανίζονται σε ξεχωριστά πεδία στην ιεραρχία και το επώνυμο σύνολο αντικαθιστά τα τρέχοντα πεδία στην περιοχή γραμμών ή στηλών.

  • Για να εμφανίσετε αυτά τα στοιχεία στο ίδιο πεδίο με άλλα στοιχεία, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο Εμφάνιση στοιχείων από διαφορετικά επίπεδα σε ξεχωριστά πεδία.

  • Για να διατηρήσετε τα τρέχοντα πεδία που εμφανίζονται στην περιοχή γραμμών ή στηλών, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο Αντικατάσταση των πεδίων που υπάρχουν αυτήν τη στιγμή στην περιοχή γραμμών με το νέο σύνολο ή από το πλαίσιο Αντικατάσταση των πεδίων που υπάρχουν αυτήν τη στιγμή στην περιοχή στηλών με το νέο σύνολο. Το σύνολο δεν θα εμφανιστεί στον Συγκεντρωτικό Πίνακα όταν κάνετε κλικ στο κουμπί ΟΚ, αλλά θα είναι διαθέσιμο στη Λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να δημιουργήσετε το επώνυμο σύνολο.

  Λάβετε υπόψη ότι δεν δυνατή η εφαρμογή φιλτραρίσματος σε επώνυμα σύνολα.

Χρήση MDX για τη δημιουργία επώνυμου συνόλου

Σημαντικό:  Όταν χρησιμοποιείτε τη γλώσσα MDX για να δημιουργήσετε ένα επώνυμο σύνολο ή για να τροποποιήσετε τον ορισμό MDX από ένα υπάρχον επώνυμο σύνολο, οποιεσδήποτε πρόσθετες τροποποιήσεις μπορούν να γίνουν μόνο με τη χρήση MDX.

 1. Κάντε κλικ στην αναφορά του Συγκεντρωτικού Πίνακα OLAP.

 2. Στην καρτέλα Ανάλυση, κάντε κλικ στις επιλογές Πεδία, στοιχεία & σύνολα > Διαχείριση συνόλων.

  Πεδία, στοιχεία & σύνολα

 3. Κάντε κλικ στις επιλογές Δημιουργία > Δημιουργία συνόλου με χρήση MDX.

 4. Στο πλαίσιο Όνομα συνόλου, πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για το σύνολο.

 5. Για να καθορίσετε τον ορισμό MDX για το επώνυμο σύνολο, κάντε ένα από τα εξής:

  • Στο πλαίσιο Ορισμός συνόλου , πληκτρολογήστε ή επικολλήστε έναν αντιγραμμένο ορισμό MDX.

  • Στην καρτέλα Πεδία και στοιχεία, επιλέξτε την καταχώρηση της λίστας πεδίων που θέλετε να συμπεριλάβετε, και κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

   Μπορείτε, επίσης, να μεταφέρετε μια καταχώρηση λίστας πεδίων στο πλαίσιο Ορισμός συνόλου ή κάντε διπλό κλικ σε μια καταχώρηση της λίστας πεδίων.

   Διαθέσιμες καταχωρήσεις λίστας πεδίων

   Καταχώρηση λίστας πεδίων

   Παραδείγματα MDX που δημιουργούνται με χρήση του κύβου Adventure Works

   Διάσταση

   [Product]

   Ιεραρχία χαρακτηριστικών (περιλαμβάνει το μέλος "All")

   [Product].[Category]

   Επίπεδο ιεραρχίας χαρακτηριστικών (δεν περιλαμβάνει το μέλος "All")

   [Product].[Category].[Category]

   Μέλος από την ιεραρχία χαρακτηριστικών

   [Product].[Category].&[4]

   Ιεραρχία χρηστών

   [Product].[Product Categories]

   Επίπεδο ιεραρχίας χρηστών

   [Product].[Product Categories].[Category]

   Μέλος από την ιεραρχία χρηστών

   [Product].[Product Categories].[Category].&[4]

   Μέτρηση

   [Measures].[Internet Sales Amount]

   Υπολογισμένη μέτρηση

   [Measures].[Internet Ratio to Parent Product]

   Επώνυμο σύνολο

   [Core Product Group]

   Τιμή KPI

   KPIValue(“Product Gross Profit Margin)

   Στόχος KPI

   KPIGoal(“Product Gross Profit Margin”),

   Κατάσταση KPI

   KPIStatus(“Product Gross Profit Margin”)

   Τάση KPI

   KPITrend(“Product Gross Profit Margin”)

   Ιδιότητα μέλους από την ιεραρχία χρηστών

   [Product].[Product Categories].Properties(“Class” )

   Ιδιότητα μέλους από την ιεραρχία χαρακτηριστικών

   [Product].[Product].Properties(”Class”)

  • Στην καρτέλα Συναρτήσεις, επιλέξτε από τις διαθέσιμες συναρτήσεις MDX που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή. Οι συναρτήσεις MDX υποστηρίζονται από τις υπηρεσίες ανάλυσης, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις συναρτήσεις VBA του Excel.

   Τα ορίσματα της συνάρτησης τοποθετούνται μέσα σε χαρακτήρες διάσημων (<< >>). Μπορείτε να αντικαταστήσετε τα ορίσματα κράτησης θέσης, κάνοντας κλικ σε αυτά και πληκτρολογώντας τα ονόματα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

   Ορισμένα παραδείγματα συναρτήσεων MDX:

   ADDCALCULATEDMEMBERS( «Σύνολο» )
   AGGREGATE( «Σύνολο»[, «Αριθμητική παράσταση»] )
   «Επίπεδο».ALLMEMBERS
   «Ιεραρχία».ALLMEMBERS
   ANCESTOR( «Μέλος» «Επίπεδο» )
   ANCESTOR( «Μέλος», «Απόσταση» )
   ANCESTORS( «Μέλος», «Απόσταση» )
   ANCESTORS( «Μέλος», «Επίπεδο» )
   ASCENDANTS( «Μέλος» )
   AVG( «Σύνολο»[, «Αριθμητική παράσταση»] )
   AXIS( «Αριθμητική παράσταση» )
   BOTTOMNCOUNT( «Σύνολο», «Πλήθος»[, «Αριθμητική παράσταση»] )
   BOTTOMPERCENT( «Σύνολο», «Ποσοστό», «Αριθμητική παράσταση» )
   BOTTOMSUM( «Σύνολο», «Τιμή», «Αριθμητική παράσταση» ) …

 6. Για να ελέγξετε το νέο ορισμό MDX, κάντε κλικ στο στοιχείο Δοκιμή MDX.

  Τα στοιχεία από διαφορετικά επίπεδα εμφανίζονται σε ξεχωριστά πεδία στην ιεραρχία, τα πεδία ταξινομούνται σε σειρά, οι διπλότυπες καταχωρήσεις καταργούνται αυτόματα (επειδή στο σύνολο προστίθενται τα ορίσματα HIERARCHIZE και DISTINCT) και το επώνυμο σύνολο αντικαθιστά τα τρέχοντα πεδία στην περιοχή γραμμών ή στηλών.

  • Για να εμφανίσετε αυτά τα στοιχεία στο ίδιο πεδίο με άλλα στοιχεία, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο Εμφάνιση στοιχείων από διαφορετικά επίπεδα σε ξεχωριστά πεδία.

  • Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη ιεραρχία και να διατηρήσετε τις διπλότυπες καταχωρήσεις, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο Αυτόματη ταξινόμηση και κατάργηση διπλότυπων από το σύνολο.

  • Για να διατηρήσετε τα τρέχοντα πεδία που εμφανίζονται στην περιοχή γραμμών ή στηλών, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο Αντικατάσταση των πεδίων που υπάρχουν αυτήν τη στιγμή στην περιοχή γραμμών με το νέο σύνολο ή από το πλαίσιο Αντικατάσταση των πεδίων που υπάρχουν αυτήν τη στιγμή στην περιοχή στηλών με το νέο σύνολο. Το σύνολο δεν θα εμφανιστεί στον Συγκεντρωτικό Πίνακα όταν κάνετε κλικ στο κουμπί ΟΚ, αλλά θα είναι διαθέσιμο στη Λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα.

  • Εάν είστε συνδεδεμένοι σε έναν κύβο υπηρεσιών ανάλυσης του SQL Server, δημιουργείται ένα δυναμικό επώνυμο σύνολο. Ο υπολογισμός αυτού του επώνυμου συνόλου επαναλαμβάνεται αυτόματα με κάθε ενημέρωση.

   Για να αποφύγετε τον επανυπολογισμό του επώνυμου συνόλου με κάθε ενημέρωση, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο Επανάληψη υπολογισμού συνόλου σε κάθε ενημέρωση.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να δημιουργήσετε το επώνυμο σύνολο.

Σημείωση: Λάβετε υπόψη ότι δεν δυνατή η εφαρμογή φιλτραρίσματος σε επώνυμα σύνολα.

Επεξεργασία ή διαγραφή επώνυμου συνόλου

 1. Κάντε κλικ στην αναφορά του Συγκεντρωτικού Πίνακα OLAP.

 2. Στην καρτέλα Ανάλυση καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Πεδία, στοιχεία & σύνολα και, στη συνέχεια, στην επιλογή Διαχείριση συνόλων.

  Πεδία, στοιχεία & σύνολα

 3. Επιλέξτε το σύνολο που θέλετε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να επεξεργαστείτε το επώνυμο σύνολο, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία και, στη συνέχεια, κάντε τις αλλαγές που θέλετε.

  • Για να διαγράψετε το επώνυμο σύνολο, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή και στο κουμπί Ναι για επιβεβαίωση.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×