Δημιουργία επώνυμου συνόλου σε ένα Συγκεντρωτικό πίνακα OLAP

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Όταν εργάζεστε με μια ηλεκτρονική αναλυτική επεξεργασία OLAP Συγκεντρωτικού Πίνακα στο Excel, μπορείτε να δημιουργήσετε επώνυμα σύνολα, μια ευέλικτη δυνατότητα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να:

 • Να ομαδοποιήσετε κοινά σύνολα στοιχείων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξανά, ακόμα και όταν αυτά τα σύνολα δεν υπάρχουν στα δεδομένα.

 • Να συνδυάσετε στοιχεία από διαφορετικές ιεραρχίες με τρόπους που δεν ήταν δυνατόν σε παλαιότερες εκδόσεις του Excel, που αναφέρονται συχνά ως ασύμμετρη αναφορά.

 • Δημιουργία επώνυμου συνόλου με χρήση προσαρμοσμένης πολυδιάστατων εκφράσεων (MDX), μια γλώσσα ερωτημάτων για βάσεις δεδομένων OLAP που παρέχει σύνταξη υπολογισμού παρόμοια σε τύπους φύλλου εργασίας.

Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με τη γλώσσα ερωτημάτων πολυδιάστατων εκφράσεων (MDX), μπορείτε να δημιουργήσετε ένα επώνυμο σύνολο που βασίζεται σε στοιχεία στις γραμμές ή στήλες του Συγκεντρωτικού πίνακα. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη γλώσσα ερωτήματος MDX, ανατρέξτε στο θέμα Υποβολή ερωτημάτων πολυδιάστατων δεδομένων.

Εάν είστε εξοικειωμένοι με τη γλώσσα ερωτήματος MDX, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την MDX για να δημιουργήσετε ή να τροποποιήσετε ένα επώνυμο σύνολο.

Τι θέλετε να κάνετε;

Δημιουργία επώνυμου συνόλου βάσει στοιχείων γραμμής ή στήλης

Χρήση MDX για τη δημιουργία επώνυμου συνόλου

Επεξεργασία ή διαγραφή επώνυμου συνόλου

Δημιουργία επώνυμου συνόλου βάσει στοιχείων γραμμής ή στήλης

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί του Συγκεντρωτικού πίνακα OLAP για την οποία θέλετε να δημιουργήσετε ένα επώνυμο σύνολο.

Έτσι εμφανίζονται τα Εργαλεία συγκεντρωτικού πίνακα, προσθέτοντας μια Επιλογές και μια καρτέλα Σχεδίαση.

 1. Στην καρτέλα Επιλογές , στην ομάδα υπολογισμοί , κάντε κλικ στην επιλογή πεδία, στοιχεία, & σύνολα, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία συνόλου βάσει στοιχείων γραμμής ή Δημιουργία συνόλου βάσει στοιχείων στήλης.

Εργαλεία Συγκεντρωτικού Πίνακα: Η ομάδα "Υπολογισμοί" στην καρτέλα "Επιλογές"

Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Νέου συνόλου. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος αυτού του πλαισίου διαλόγου, σύροντας τη λαβή αλλαγής μεγέθους στην κάτω δεξιά γωνία του παραθύρου διαλόγου.

 1. Στο πλαίσιο όνομα, πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για το σύνολο.

 2. Για να καθορίσετε τις γραμμές που θέλετε να συμπεριλάβετε στο επώνυμο σύνολο, κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

  • Για να καταργήσετε μια γραμμή από τη λίστα των στοιχείων, κάντε κλικ στην περιοχή στα αριστερά της γραμμής που θέλετε να επιλέξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή γραμμής.

  • Για να προσθέσετε μια νέα γραμμή στη λίστα των στοιχείων, κάντε κλικ στην περιοχή στα αριστερά της γραμμής κάτω από την οποία θέλετε να προσθέσετε τη νέα γραμμή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη γραμμής.

  • Για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ενός στοιχείου, κάντε κλικ στην περιοχή στα αριστερά της γραμμής που θέλετε να αντιγράψετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή γραμμής.

  • Για να μετακινήσετε ένα στοιχείο σε διαφορετική θέση, κάντε κλικ στην περιοχή στα αριστερά της γραμμής που θέλετε να μετακινήσετε και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα βέλη προς τα επάνω και προς τα κάτω για να το μετακινήσετε στην κατάλληλη θέση.

 3. Από προεπιλογή, θα εμφανιστούν στοιχεία από διαφορετικά επίπεδα σε ξεχωριστά πεδία στην ιεραρχία και το επώνυμο σύνολο αντικαθιστά τα τρέχοντα πεδία στην περιοχή γραμμής ή στήλης.

  • Για να εμφανίσετε αυτά τα στοιχεία στο ίδιο πεδίο με άλλα στοιχεία, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση στοιχείων από διαφορετικά επίπεδα σε ξεχωριστά πεδία.

  • Για να διατηρήσετε τα τρέχοντα πεδία που εμφανίζεται στην περιοχή γραμμής ή στήλης, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση των πεδίων αυτήν τη στιγμή στην περιοχή γραμμών με το νέο σύνολο ή αντικαταστήστε τα πεδία αυτήν τη στιγμή στην περιοχή στηλών με το νέο σύνολο. Το σύνολο δεν θα εμφανίζονται στον Συγκεντρωτικό πίνακα, όταν κάνετε κλικ στο κουμπί OK, αλλά θα είναι διαθέσιμο στη Λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού πίνακα.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να δημιουργήσετε το επώνυμο σύνολο.

  Σημείωση: 

 5. Για να αναιρέσετε όλες οι ενέργειες αφού κλείσετε το παράθυρο διαλόγου, κάντε κλικ στο κουμπί Αναίρεση στη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης.

 6. Δεν μπορείτε να εφαρμόσετε οποιονδήποτε τύπο φιλτραρίσματος σε επώνυμα σύνολα.

Επάνω μέρος της σελίδας

Χρήση MDX για τη δημιουργία επώνυμου συνόλου

Σημαντικό: Κατά τη χρήση MDX για να δημιουργήσετε ένα επώνυμο σύνολο ή για να τροποποιήσετε τον ορισμό MDX από ένα υπάρχον επώνυμο σύνολο, οποιεσδήποτε πρόσθετες τροποποιήσεις μπορεί να γίνει μόνο με τη χρήση MDX.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί του Συγκεντρωτικού πίνακα OLAP για την οποία θέλετε να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη επώνυμο σύνολο.

 2. Στην καρτέλα Επιλογές , στην ομάδα υπολογισμοί , κάντε κλικ στην επιλογή πεδία, στοιχεία, & σύνολα, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση συνόλων.

Εργαλεία Συγκεντρωτικού Πίνακα: Η ομάδα "Υπολογισμοί" στην καρτέλα "Επιλογές"

Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ορισμός Διαχείριση. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος αυτού του πλαισίου διαλόγου, σύροντας τη λαβή αλλαγής μεγέθους στην κάτω δεξιά γωνία του παραθύρου διαλόγου.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία συνόλου με χρήση MDX.

 2. Στο πλαίσιο όνομα, πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για το σύνολο.

 3. Για να καθορίσετε τον ορισμό MDX για το επώνυμο σύνολο, κάντε ένα από τα εξής:

  • Στο πλαίσιο Ορισμός συνόλου , πληκτρολογήστε ή επικολλήστε έναν αντιγραμμένο ορισμό MDX.

  • Στην καρτέλα πεδία και στοιχεία, επιλέξτε την καταχώρηση της λίστας πεδίων που θέλετε να συμπεριλάβετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

   Μπορείτε, επίσης, να μεταφέρετε μια καταχώρηση λίστας πεδίων στο πλαίσιο Ορισμός συνόλου ή κάντε διπλό κλικ σε μια καταχώρηση της λίστας πεδίων.

   Διαθέσιμες καταχωρήσεις λίστας πεδίων

   Καταχώρηση λίστας πεδίων

   Παραδείγματα MDX που δημιουργούνται με χρήση του κύβου Adventure Works

   Διάσταση

   [Product]

   Ιεραρχία χαρακτηριστικών (περιλαμβάνει το μέλος "All")

   [Product].[Category]

   Επίπεδο ιεραρχίας χαρακτηριστικών (δεν περιλαμβάνει το μέλος "All")

   [Product].[Category].[Category]

   Μέλος από την ιεραρχία χαρακτηριστικών

   [Product].[Category].&[4]

   Ιεραρχία χρηστών

   [Product].[Product Categories]

   Επίπεδο ιεραρχίας χρηστών

   [Product].[Product Categories].[Category]

   Μέλος από την ιεραρχία χρηστών

   [Product].[Product Categories].[Category].&[4]

   Μέτρηση

   [Measures].[Internet Sales Amount]

   Υπολογισμένη μέτρηση

   [Measures].[Internet Ratio to Parent Product]

   Επώνυμο σύνολο

   [Core Product Group]

   Τιμή KPI

   KPIValue(“Product Gross Profit Margin)

   Στόχος KPI

   KPIGoal(“Product Gross Profit Margin”),

   Κατάσταση KPI

   KPIStatus(“Product Gross Profit Margin”)

   Τάση KPI

   KPITrend(“Product Gross Profit Margin”)

   Ιδιότητα μέλους από την ιεραρχία χρηστών

   [Product].[Product Categories].Properties(“Class” )

   Ιδιότητα μέλους από την ιεραρχία χαρακτηριστικών

   [Product].[Product].Properties(”Class”)

  • Στην καρτέλα συναρτήσεις, επιλέξτε μία ή περισσότερες συναρτήσεις από τις διαθέσιμες συναρτήσεις MDX που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή. Συναρτήσεις MDX που υποστηρίζονται από τις υπηρεσίες ανάλυσης; Μην συμπεριλαμβάνετε συναρτήσεις της VBA.

   Ορίσματα συνάρτησης τοποθετούνται μέσα σε διπλά εισαγωγικά χαρακτήρες (<< >>). Μπορείτε να αντικαταστήσετε τα ορίσματα κράτησης θέσης, κάνοντας κλικ στην επιλογή τους και, στη συνέχεια, πληκτρολογώντας τα έγκυρα ονόματα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

   Παραδείγματα συναρτήσεων MDX

   ADDCALCULATEDMEMBERS( «Σύνολο» )
   AGGREGATE( «Σύνολο»[, «Αριθμητική παράσταση»] )
   «Επίπεδο».ALLMEMBERS
   «Ιεραρχία».ALLMEMBERS
   ANCESTOR( «Μέλος» «Επίπεδο» )
   ANCESTOR( «Μέλος», «Απόσταση» )
   ANCESTORS( «Μέλος», «Απόσταση» )
   ANCESTORS( «Μέλος», «Επίπεδο» )
   ASCENDANTS( «Μέλος» )
   AVG( «Σύνολο»[, «Αριθμητική παράσταση»] )
   AXIS( «Αριθμητική παράσταση» )
   BOTTOMNCOUNT( «Σύνολο», «Πλήθος»[, «Αριθμητική παράσταση»] )
   BOTTOMPERCENT( «Σύνολο», «Ποσοστό», «Αριθμητική παράσταση» )
   BOTTOMSUM( «Σύνολο», «Τιμή», «Αριθμητική παράσταση» ) …

 4. Για να ελέγξετε το νέο ορισμό MDX, κάντε κλικ στο στοιχείο Δοκιμή MDX.

 5. Από προεπιλογή, θα εμφανιστούν στοιχεία από διαφορετικά επίπεδα σε ξεχωριστά πεδία στην ιεραρχία, τα πεδία έχουν παραγγελθεί και διπλότυπες καταχωρήσεις καταργούνται αυτόματα (επειδή HIERARCHIZE και DISTINCT προστίθενται στο σύνολο) και το επώνυμο σύνολο αντικαθιστά τα τρέχοντα πεδία στην περιοχή γραμμής ή στήλης.

  • Για να εμφανίσετε αυτά τα στοιχεία στο ίδιο πεδίο με άλλα στοιχεία, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση στοιχείων από διαφορετικά επίπεδα σε ξεχωριστά πεδία.

  • Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη ιεραρχία και να διατηρήσετε τις διπλότυπες καταχωρήσεις, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη ταξινόμηση και κατάργηση διπλότυπων από το σύνολο.

  • Για να διατηρήσετε τα τρέχοντα πεδία που εμφανίζεται στην περιοχή γραμμής ή στήλης, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση των πεδίων αυτήν τη στιγμή στην περιοχή γραμμών με το νέο σύνολο ή αντικαταστήστε τα πεδία αυτήν τη στιγμή στην περιοχή στηλών με το νέο σύνολο. Το σύνολο δεν θα εμφανίζονται στον Συγκεντρωτικό πίνακα, όταν κάνετε κλικ στο κουμπί OK, αλλά θα είναι διαθέσιμο στη Λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού πίνακα.

 6. Εάν είστε συνδεδεμένοι με έναν κύβο υπηρεσιών ανάλυσης του SQL Server 2008, δυναμική επώνυμου συνόλου δημιουργείται από προεπιλογή. Αυτό επώνυμο σύνολο αυτόματα επαναλαμβάνει τον υπολογισμό με κάθε ενημέρωση.

  • Για να αποτρέψετε το επώνυμο σύνολο με κάθε ενημέρωση, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Επανάληψη υπολογισμού συνόλου με κάθε ενημέρωση.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να δημιουργήσετε το επώνυμο σύνολο.

  Σημείωση: 

 8. Για να αναιρέσετε όλες οι ενέργειες αφού κλείσετε το παράθυρο διαλόγου, κάντε κλικ στο κουμπί Αναίρεση στη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης.

 9. Δεν μπορείτε να εφαρμόσετε οποιονδήποτε τύπο φιλτραρίσματος σε επώνυμα σύνολα.

Επάνω μέρος της σελίδας

Επεξεργασία ή διαγραφή επώνυμου συνόλου

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί του Συγκεντρωτικού πίνακα OLAP που περιέχει το επώνυμο σύνολο που θέλετε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε.

 2. Στην καρτέλα Επιλογές , στην ομάδα υπολογισμοί , κάντε κλικ στην επιλογή πεδία, στοιχεία, & σύνολα, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση συνόλων.

Εργαλεία Συγκεντρωτικού Πίνακα: Η ομάδα "Υπολογισμοί" στην καρτέλα "Επιλογές"

Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ορισμός Διαχείριση. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος αυτού του πλαισίου διαλόγου, σύροντας τη λαβή αλλαγής μεγέθους στην κάτω δεξιά γωνία του παραθύρου διαλόγου.

 1. Επιλέξτε το σύνολο που θέλετε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να επεξεργαστείτε το επιλεγμένο επώνυμο σύνολο, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία και, στη συνέχεια, κάντε τις αλλαγές που θέλετε.

  • Για να διαγράψετε το επιλεγμένο επώνυμο σύνολο, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι για επιβεβαίωση.

Επάνω μέρος της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×