Δημιουργία, επεξεργασία και συνεργασία σε μια φόρμα σε ομάδες της Microsoft

Δημιουργία, επεξεργασία και συνεργασία σε μια φόρμα σε ομάδες της Microsoft

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Συμβουλή: Προσπαθήστε Microsoft Forms να δημιουργήσετε μία έρευνα, ένα κουίζ ή μία ψηφοφορία.

Εάν χρησιμοποιείτε το Microsoft Teams, είναι πλέον δυνατή η access σας Microsoft Forms απευθείας από το app. εύκολα να ρυθμίσετε μια καρτέλα φόρμες, δημιουργήστε μια νέα φόρμα για να συλλέξετε απαντήσεις, προσθέστε μια υπάρχουσα φόρμα για να συλλέξετε απαντήσεις ή εμφάνιση αποτελεσμάτων έρευνας, συνεργασία με την ομάδα σας σε μια φόρμα, δημιουργία ειδοποιήσεις για τη φόρμα ή διεξαγωγή ψηφοφορίας γρήγορης μόνο για την ομάδα σας.

Προσθέστε μια καρτέλα φόρμες για να δημιουργήσετε μια νέα φόρμα ή να προσθέσετε ένα υπάρχον

Στο Microsoft Teams, μπορείτε να προσθέσετε μια καρτέλα φόρμες, ώστε να μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα φόρμα ή να προσθέσετε ένα υπάρχον που ολόκληρη την ομάδα σας να τα επεξεργαστείτε.

Εργασία με τα μέλη της ομάδας σας για να δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε μια φόρμα

 1. Σε ομάδες, μεταβείτε στο κανάλι που θέλετε και κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη μια καρτέλα Κουμπί "Προσθήκη" .

 2. Στην περιοχή καρτέλες για την ομάδα σας, κάντε κλικ στην επιλογή φορμών.

 3. Σε φόρμες καρτέλα σελίδα Ρύθμιση παραμέτρων που ανοίγει, επιλέξτε Δημιουργία κοινόχρηστου φόρμας που μπορούν να επεξεργαστείτε την ομάδα σας και, στη συνέχεια, δώστε ένα όνομα για τη νέα φόρμα.

 4. Δημοσίευση στο κανάλι σχετικά με αυτή την καρτέλα αυτόματα είναι επιλεγμένο, ώστε να μπορείτε να μοιραστείτε αμέσως τη νέα σας φόρμα με την ομάδα σας. Εάν δεν θέλετε να κάνετε κοινή χρήση του αμέσως, καταργήστε την επιλογή αυτήν την επιλογή.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Τώρα είστε έτοιμοι να εργαστείτε με την ομάδα σας για να δημιουργήσετε μια νέα φόρμα. Κάθε καρτέλα φόρμα θα έχει μια κατάσταση ενέργειας μπροστά από τον τίτλο της φόρμας. Στο παρακάτω παράδειγμα, αυτήν την έρευνα είναι σε διαδικασία μεταγλωττίζεται, ώστε να επεξεργαστείτε βρίσκεται μπροστά από τον τίτλο της φόρμας: Επεξεργασία | Έρευνα: Σχόλια για τη νέα περιήγηση.

Καρτέλα φόρμες σε ομάδες της Microsoft που εμφανίζει μια φόρμα με τη λειτουργία "Επεξεργασία"

Προσθέστε μια υπάρχουσα φόρμα για να συλλέξετε απαντήσεις, εμφάνιση αποτελεσμάτων έρευνας ή συνεργασία με την ομάδα σας

 1. Σε ομάδες, μεταβείτε στο κανάλι που θέλετε και κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη μια καρτέλα Κουμπί "Προσθήκη" .

 2. Στην περιοχή καρτέλες για την ομάδα σας, κάντε κλικ στην επιλογή φορμών.

 3. Σε φόρμες καρτέλα σελίδα Ρύθμιση παραμέτρων που ανοίγει, επιλέξτε Add μια υπάρχουσα φόρμα.

 4. Στο πεδίο αναζήτησης, πληκτρολογήστε το όνομα της φόρμας που θέλετε να προσθέσετε ή να επιλέξετε από τη λίστα κάτω από το πεδίο.

 5. Στην αναπτυσσόμενη λίστα κάτω από την Προσθήκη μιας υπάρχουσας φόρμας, επιλέξτε να συλλέξετε απαντήσεις, Εμφάνιση αποτελεσμάτων ή συνεργασία.

 6. Δημοσίευση στο κανάλι σχετικά με αυτή την καρτέλα αυτόματα είναι επιλεγμένο, ώστε να μπορείτε να μοιραστείτε αμέσως τη νέα σας φόρμα με την ομάδα σας. Εάν δεν θέλετε να κάνετε κοινή χρήση του αμέσως, καταργήστε την επιλογή αυτήν την επιλογή.

 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Εάν συλλέγετε απαντήσεις από την ομάδα σας, τη φόρμα θα στη λειτουργία "Γέμισμα", ώστε να βλέπετε Συμπλήρωση μπροστά από τον τίτλο που θα σας επιτρέπουν να γνωρίζετε αν βρίσκεστε σε διαδικασία τη συλλογή απαντήσεων για τη φόρμα σας. Παράδειγμα: γεμίσματος | Έρευνα: Σχόλια για τη νέα περιήγηση.

Καρτέλα φόρμες σε ομάδες της Microsoft που εμφανίζει μια φόρμα στη λειτουργία "Γέμισμα"

Εάν κάνετε κοινή χρήση των αποτελεσμάτων μιας φόρμας με την ομάδα σας, η φόρμα θα είναι σε λειτουργία "Αποτελέσματα", θα δείτε αποτελέσματα μπροστά από τον τίτλο που θα σας ενημερώσει τις απαντήσεις να έχουν συλλεχθεί και τώρα κάνετε κοινή χρήση για αυτά τα αποτελέσματα με την ομάδα σας. Παράδειγμα: αποτελέσματα | Έρευνα: Σχόλια για τη νέα περιήγηση.

Καρτέλα φόρμες σε ομάδες της Microsoft που εμφανίζει μια φόρμα σε κατάσταση λειτουργίας "Αποτελέσματα"

Εάν θέλετε να συνεργαστείτε σε μια υπάρχουσα φόρμα με την ομάδα σας, τη φόρμα θα είναι σε λειτουργία "Επεξεργασία", ώστε να βλέπετε Επεξεργασία μπροστά από τον τίτλο που θα σας ενημερώσει τη φόρμα είναι ανοιχτή για επεξεργασία. Παράδειγμα: επεξεργασία | Έρευνα: Σχόλια για τη νέα περιήγηση.

Έναρξη συνομιλίας με την ομάδα σας σχετικά με μια φόρμα

Τώρα που έχετε δημιουργήσει μια νέα φόρμα ή προσθέσει ένα υπάρχον, οποιοσδήποτε από την ομάδα σας να συμβάλει στη φόρμα σας. Είναι εύκολο να λάβετε μια συνομιλία θα για αυτό, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο συνομιλίας στην επάνω δεξιά γωνία των ομάδων.

Εικονίδιο καρτέλας συνομιλίας σε ομάδες της Microsoft

Θα ανοίξει ένα παράθυρο συνομιλίας δεξιά από την καρτέλα φόρμας μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση στην καρτέλα συνομιλίας σε ομάδες της Microsoft.

Ρύθμιση ειδοποιήσεων σχετικά με τη φόρμα σας

Η γραμμή σύνδεσης Microsoft Forms σάς βοηθούν να διατηρείτε ενημερωμένη την ομάδα σας στην τις απαντήσεις για τις φόρμες σας. Μόλις καταλάβετε τη γραμμή σύνδεσης που θέλετε να εγγραφείτε σε ποιες φόρμες και το κανάλι θα ειδοποιηθούν με μιας σύνοψης των αποκρίσεων κάθε ημέρα.

 1. Δίπλα στην επιλογή το κανάλι για την οποία θέλετε να ρυθμίσετε μια ειδοποίηση σχετικά με τη φόρμα σας, κάντε κλικ στην επιλογή περισσότερες επιλογές Κουμπί "Περισσότερες επιλογές" > γραμμές σύνδεσης.

 2. Στα δεξιά του εικονιδίου φόρμες, κάντε κλικ στο κουμπί Ρύθμιση παραμέτρων.

  Προσθέστε μια γραμμή σύνδεσης φόρμες για το κανάλι για να διατηρήσετε την ομάδα σας τρέχουσα με το περιεχόμενο και ενημερώσεις για τις φόρμες σας Microsoft

 3. Στην περιοχή Επιλέξτε τη φόρμα που θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για, κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού και επιλέξτε μια φόρμα. Θα λάβετε μια ενημερωμένη έκδοση ημερήσια των απαντήσεων σε της επιλεγμένης φόρμας.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ειδοποιήσεις στο Microsoft Teams.

Διεξαγωγή ψηφοφορίας γρήγορα με την ομάδα σας

Με Microsoft Forms γρήγορης ψηφοφορίας, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα άμεσων μηνυμάτων, ψηφοφορίας πραγματικό χρόνο σε δευτερόλεπτα, χρησιμοποιώντας την Forms bot.

 1. Στην καρτέλα συνομιλίες, πληκτρολογήστε @Forms.

 2. Στο παράθυρο προτάσεις που εμφανίζεται, επιλέξτε φόρμες.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Τι μπορώ να κάνω;

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή την ερώτησή σας; Option1, Option2.

 5. Επισημάνετε και διαγράψτε το κείμενο κράτησης θέσης, την ερώτησή σας; Option1, Option2.

 6. Πληκτρολογήστε την ερώτησή σας, ακολουθούμενο από τις επιλογές. Για παράδειγμα: "Πώς θα πρέπει να λαμβάνουμε σχόλια των πελατών; Online έρευνας, συνέντευξη στο άτομο."

  Microsoft Forms QuickPoll σε ομάδες της Microsoft

Τώρα απάντηση σε την ψηφοφορία, τα μέλη της ομάδας και να δείτε το αποτέλεσμα σε πραγματικό χρόνο.

Απάντηση σε μια QuickPoll Microsoft Forms σε ομάδες της Microsoft

Δείτε επίσης

Λήψη και εγκατάσταση του ομάδες της Microsoft

Συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τις φόρμες της Microsoft

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×