Δημιουργία,επεξεργασία και διαχείριση συνδέσεων προς εξωτερικά δεδομένα

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Microsoft Office Excel για να δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε συνδέσεις σε εξωτερικές προελεύσεις δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε ένα βιβλίο εργασίας ή σε ένα αρχείο σύνδεσης. Χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου Συνδέσεις βιβλίου εργασίας , μπορείτε εύκολα να διαχειριστείτε αυτές τις συνδέσεις, όπως τη δημιουργία, επεξεργασία και διαγραφή τους.

Σημείωση ασφαλείας: Συνδέσεις προς εξωτερικά δεδομένα μπορεί να απενεργοποιηθεί αυτήν τη στιγμή στον υπολογιστή σας. Για να συνδεθείτε στα δεδομένα όταν ανοίγετε ένα βιβλίο εργασίας, πρέπει να ενεργοποιήσετε τις συνδέσεις δεδομένων χρησιμοποιώντας τη γραμμή του Κέντρου αξιοπιστίας ή αποθηκεύοντας το βιβλίο εργασίας σε μια αξιόπιστη θέση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη, κατάργηση ή τροποποίηση μιας αξιόπιστης θέσης για τα αρχεία σας, Προσθήκη, κατάργηση ή προβολή αξιόπιστου εκδότηκαι Προβολή των επιλογών και των ρυθμίσεων στο Κέντρο αξιοπιστίας.

Δεδομένα σε ένα βιβλίο εργασίας του Excel μπορεί να προέρχονται από δύο διαφορετικές τοποθεσίες. Τα δεδομένα μπορεί να είναι αποθηκευμένα απευθείας στο βιβλίο εργασίας ή να είναι αποθηκευμένα σε μια εξωτερική προέλευση δεδομένων, όπως ένα αρχείο κειμένου, μια βάση δεδομένων ή έναν κύβο ηλεκτρονικής αναλυτικής επεξεργασίας (OLAP). Εξωτερική προέλευση δεδομένων είναι συνδεδεμένο με το βιβλίο εργασίας μέσω μιας σύνδεσης δεδομένων, το οποίο είναι ένα σύνολο πληροφοριών που περιγράφει τον τρόπο για να εντοπίσετε, συνδεθείτε στο, ερωτήματος και πρόσβαση σε εξωτερική προέλευση δεδομένων.

Όταν είστε συνδεδεμένοι σε μια εξωτερική προέλευση δεδομένων, μπορείτε επίσης να εκτελέσετε μια λειτουργία ανανέωσης για να ανακτήσετε τα ενημερωμένα δεδομένα. Κάθε φορά που ανανεώνετε δεδομένα, βλέπετε την πιο πρόσφατη έκδοση του τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αλλαγές που έγιναν στα δεδομένα μετά την τελευταία ανανέωση.

Πληροφορίες σύνδεσης μπορούν να αποθηκευτούν είτε στο βιβλίο εργασίας ή σε ένα αρχείο σύνδεσης, όπως ένα αρχείο σύνδεσης δεδομένων Office (ODC) (.odc) ή ένα αρχείο καθολικής σύνδεσης δεδομένων (UDC) (.udcx). Αρχεία σύνδεσης είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για κοινή χρήση των συνδέσεων με βάση τη συνεπή και για τη διευκόλυνση της διαχείρισης των αρχείων προέλευσης δεδομένων.

Εάν χρησιμοποιείτε ένα αρχείο σύνδεσης για να συνδεθείτε με μια προέλευση δεδομένων, το Excel αντιγράφει τις πληροφορίες σύνδεσης από το αρχείο σύνδεσης στο βιβλίο εργασίας του Excel. Όταν κάνετε αλλαγές χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες σύνδεσης , επεξεργάζεστε τις πληροφορίες σύνδεσης δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο τρέχον βιβλίο εργασίας του Excel και όχι το αρχικό αρχείο σύνδεσης δεδομένων που μπορεί να έχουν χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσετε τη σύνδεση, υποδεικνύεται από το όνομα του αρχείου που εμφανίζεται στην ιδιότητα Αρχείο σύνδεσης . Αφού επεξεργαστείτε τις πληροφορίες σύνδεσης (με εξαίρεση τις ιδιότητες Σύνδεσης όνομα και Περιγραφή σύνδεσης ), η σύνδεση με το αρχείο σύνδεσης καταργείται και απενεργοποιείται η ιδιότητα Αρχείο σύνδεσης .

Παράθυρο διαλόγου Συνδέσεις βιβλίου εργασίας σάς βοηθά να διαχειριστείτε μία ή περισσότερες συνδέσεις σε εξωτερικές προελεύσεις δεδομένων στο βιβλίο εργασίας σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πλαίσιο διαλόγου για να κάνετε τα εξής:

 • Δημιουργία, επεξεργασία, ανανέωση και διαγραφή συνδέσεων που χρησιμοποιούνται στο βιβλίο εργασίας.

 • Επαλήθευση όπου έρχεται εξωτερικών δεδομένων, επειδή, για παράδειγμα, η σύνδεση έχει οριστεί από άλλο χρήστη.

 • Εμφάνιση όπου χρησιμοποιείται κάθε σύνδεση στο τρέχον βιβλίο εργασίας.

 • Διάγνωση ένα μήνυμα σφάλματος σχετικά με συνδέσεις προς εξωτερικά δεδομένα.

 • Ανακατευθύνετε μια σύνδεση προς ένα διαφορετικό διακομιστή ή αρχείου προέλευσης δεδομένων ή αντικαταστήστε το αρχείο σύνδεσης για μια υπάρχουσα σύνδεση.

 • Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου " Υπάρχουσες συνδέσεις " για να δημιουργήσετε νέες συνδέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα σύνδεση σε (εισαγωγή) εξωτερικά δεδομένα.

 • Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου " Ιδιότητες σύνδεσης " για να τροποποιήσετε τις ιδιότητες σύνδεσης δεδομένων, να επεξεργαστείτε ερωτήματα και αλλαγή των παραμέτρων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Ιδιότητες σύνδεσης.

 • Να μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε και να κάνετε κοινή χρήση αρχείων σύνδεσης με τους χρήστες.

Για να διαχειριστείτε τις συνδέσεις στο τρέχον βιβλίο εργασίας, κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

Προσδιορίστε μια σύνδεση

Στο επάνω μέρος του παραθύρου διαλόγου, εμφανίζονται αυτόματα όλες τις συνδέσεις του βιβλίου εργασίας με τις ακόλουθες πληροφορίες:

Στήλη

Σχόλιο

Όνομα

Το όνομα της σύνδεσης καθορίζεται στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες σύνδεσης .

Περιγραφή

Μια προαιρετική περιγραφή της σύνδεσης καθορίζεται στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες σύνδεσης .

Τελευταία ανανέωση

Η ημερομηνία και ώρα που έκανε την τελευταία επιτυχής ανανέωση της σύνδεσης. Εάν είναι κενό, στη συνέχεια, η σύνδεση έχει γίνει ποτέ ανανέωση.

Προσθήκη σύνδεσης

Εμφάνιση πληροφοριών σύνδεσης

 • Επιλέξτε μια σύνδεση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες για να εμφανίσετε το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες σύνδεσης . Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Ιδιότητες σύνδεσης.

Ανανέωση εξωτερικών δεδομένων

 • Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Ανανέωσηκαι, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να ανανεώσετε συγκεκριμένες συνδέσεις, επιλέξτε μία ή περισσότερες συνδέσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ανανέωση.

  • Για να ανανεώσετε όλες οι συνδέσεις στο βιβλίο εργασίας, καταργήστε την επιλογή από όλες τις συνδέσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ανανέωση όλων.

  • Για να λάβετε πληροφορίες κατάστασης σχετικά με μιας λειτουργίας ανανέωσης, επιλέξτε μία ή περισσότερες συνδέσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ανανέωση κατάστασης.

  • Για να διακόψετε την τρέχουσα λειτουργία ανανέωσης, κάντε κλικ στην επιλογή Διακοπή ανανέωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ανανέωση συνδεδεμένων (εισηγμένων) δεδομένων.

Καταργήστε μία ή περισσότερες συνδέσεις

 • Επιλέξτε μία ή περισσότερες συνδέσεις να καταργηθούν από το βιβλίο εργασίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση.

  Σημειώσεις: 

  • Αυτό το κουμπί είναι απενεργοποιημένη όταν το βιβλίο εργασίας είναι προστατευμένο ή ένα αντικείμενο, όπως μια αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα, που χρησιμοποιεί τη σύνδεση είναι προστατευμένο.

  • Κατάργηση μιας σύνδεσης μόνο καταργεί τη σύνδεση και δεν καταργεί τυχόν αντικείμενα ή δεδομένα από το βιβλίο εργασίας.

Σημαντικό: Κατάργηση μιας σύνδεσης διακόπτει τη σύνδεση με την προέλευση δεδομένων και μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες συνέπειες, όπως διαφορετικά αποτελέσματα τύπων και πιθανά προβλήματα με άλλες δυνατότητες του Excel.

Εμφάνιση των τοποθεσιών μία ή περισσότερες συνδέσεις στο βιβλίο εργασίας

 • Επιλέξτε μία ή περισσότερες συνδέσεις και, στη συνέχεια, στην περιοχή θέσεις όπου χρησιμοποιούνται συνδέσεις σε αυτό το βιβλίο εργασίας, κάντε κλικ στη σύνδεση κάντε κλικ εδώ για να δείτε πού χρησιμοποιούνται οι επιλεγμένες συνδέσεις.

  Εμφανίζονται οι παρακάτω πληροφορίες.

Στήλη

Σχόλιο

Φύλλο

Το φύλλο εργασίας όπου χρησιμοποιείται η σύνδεση.

Όνομα

Το όνομα του ερωτήματος Excel.

Θέση

Η αναφορά σε ένα κελί, περιοχή ή αντικείμενο.

Τιμή

Η τιμή του κελιού ή κενό για μια περιοχή κελιών.

Τύπος

Ο τύπος ενός κελιού ή για μια περιοχή κελιών.

Επιλογή μιας διαφορετικής σύνδεσης στο επάνω μέρος του παραθύρου διαλόγου καταργεί την εμφάνιση των τις τρέχουσες πληροφορίες.

Χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες σύνδεσης ή του Οδηγού σύνδεσης δεδομένων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Excel για να δημιουργήσετε ένα αρχείο σύνδεσης δεδομένων Office (ODC) (.odc).

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

 2. Αποθηκεύστε τις πληροφορίες σύνδεσης σε ένα αρχείο σύνδεσης, κάνοντας κλικ στην επιλογή Εξαγωγή αρχείου σύνδεσης στην καρτέλα Ορισμός του παραθύρου διαλόγου Ιδιότητες σύνδεσης για να εμφανίσετε το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση αρχείου και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε την τρέχουσα σύνδεση πληροφορίες σε ένα αρχείο ODC. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Ιδιότητες σύνδεσης.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×