Δημιουργία, επεξεργασία ή διαγραφή σχέσης

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μια σχέση σε Access σάς βοηθά να συνδυάσετε δεδομένα από δύο διαφορετικούς πίνακες. Κάθε σχέση αποτελείται από πεδία σε δύο πίνακες, με τα δεδομένα που αντιστοιχεί. Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε ένα πεδίο ProductID σε έναν πίνακα προϊόντων και σε έναν πίνακα "ΛεπτομέρειεςΠαραγγελιών". Κάθε εγγραφή του πίνακα "ΛεπτομέρειεςΠαραγγελιών" έχει μια ProductID που αντιστοιχεί σε μια εγγραφή στον πίνακα προϊόντα με το ίδιο αναγνωριστικό προϊόντος.

Όταν χρησιμοποιείτε σχετιζόμενους πίνακες σε ένα ερώτημα, η σχέση επιτρέπει στην Access να καθορίσει ποιες εγγραφές από κάθε πίνακα πρέπει να συνδυαστούν στο σύνολο αποτελεσμάτων. Η σχέση μπορεί, επίσης, να αποτρέψει την απώλεια δεδομένων, προστατεύοντας τα διαγραμμένα δεδομένα από τη διακοπή συγχρονισμού.

Σημείωση: Σε αυτό το άρθρο δεν ισχύει για εφαρμογές web της Access.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση

Δημιουργία μιας σχέσης πινάκων με χρήση του παραθύρου "Σχέσεις"

Δημιουργία σχέσης πινάκων με χρήση του τμήματος παραθύρου "Λίστα πεδίων" για την προσθήκη πεδίου

Επεξεργασία σχέσης

Ενεργοποίηση ακεραιότητας αναφορών

Διαγραφή σχέσης πινάκων

Δημιουργία ή τροποποίηση σχέσης σε μια βάση δεδομένων web της Access 2010

Επισκόπηση

Σε μια κανονική βάση δεδομένων της Access, δημιουργείτε μια σχέση πινάκων χρησιμοποιώντας μια από τις ακόλουθες μεθόδους:

 • Στο παράθυρο "Σχέσεις", προσθέστε τους πίνακες που θέλετε να συσχετίσετε και σύρετε το πεδίο που θα τους συσχετίζει από τον ένα πίνακα στον άλλο.

 • Σύρετε ένα πεδίο σε ένα φύλλο δεδομένων πίνακα από το παράθυρο Λίστα πεδίων.

Όταν δημιουργείτε μια σχέση μεταξύ πινάκων, τα κοινά πεδία δεν είναι απαραίτητο να έχουν το ίδιο όνομα, παρόλο που στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν. Τα κοινά πεδία πρέπει να έχουν τον ίδιο τύπο δεδομένων. Εάν το πεδίο του πρωτεύοντος κλειδιού είναι ένα πεδίο "Αυτόματη αρίθμηση", το πεδίο του εξωτερικού κλειδιού μπορεί να είναι πεδίο "Αριθμός" εάν η ιδιότητα Μέγεθος πεδίου είναι ίδια και για τα δύο πεδία. Για παράδειγμα, μπορείτε να αντιστοιχίσετε ένα πεδίο "Αυτόματη Αρίθμηση" με ένα πεδίο "Αριθμός" όταν η ιδιότητα Μέγεθος πεδίου και των δύο πεδίων είναι "Ακέραιος μεγάλου μήκους". Σε περίπτωση που και τα δύο πεδία είναι πεδία "Αριθμός", πρέπει να έχουν την ίδια ρύθμιση για την ιδιότητα Μέγεθος πεδίου.

Δημιουργία σχέσης πινάκων με χρήση του παραθύρου "Σχέσεις"

 1. Στην καρτέλα Εργαλεία βάσης δεδομένων, στην ομάδα Σχέσεις, επιλέξτε Σχέσεις.

  Σημαντικό: Παράθυρο "Σχέσεις" δεν είναι διαθέσιμη σε μια εφαρμογή web της Access. Για να δημιουργήσετε μια σχέση σε μια εφαρμογή web της Access, δείτε τα βήματα στο θέμα Δημιουργία μιας σχέσης.

 2. Εάν δεν έχετε ορίσει ακόμη σχέσεις, εμφανίζεται αυτόματα το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα. Εάν δεν εμφανιστεί, στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Σχέσεις, κάντε κλικ στην εντολή Εμφάνιση πίνακα.

  Στο παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα εμφανίζονται όλοι οι πίνακες και τα ερωτήματα της βάσης δεδομένων. Για να εμφανίζονται μόνο πίνακες, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακες. Για να εμφανίζονται μόνο ερωτήματα, κάντε κλικ στην επιλογή Ερωτήματα. Για να εμφανίζονται και τα δύο, κάντε κλικ στην επιλογή Και τα δύο.

 3. Επιλέξτε έναν ή περισσότερους πίνακες ή ερωτήματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη. Εφόσον έχετε ολοκληρώσει την προσθήκη πινάκων και ερωτημάτων στην καρτέλα εγγράφου "Σχέσεις", κάντε κλικ στην εντολή Κλείσιμο.

 4. Σύρετε ένα πεδίο (συνήθως το πρωτεύον κλειδί) από έναν πίνακα στο κοινό πεδίο (το εξωτερικό κλειδί) στον άλλο πίνακα. Για να σύρετε πολλά πεδία, πατήστε το πλήκτρο CTRL, κάντε κλικ σε κάθε πεδίο και, στη συνέχεια, μετακινήστε τα.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σχέσεων.
  Παράθυρο διαλόγου "Επεξεργασία σχέσεων"

 5. Επαληθεύστε ότι τα ονόματα πεδίων που εμφανίζονται είναι τα κοινά πεδία για τη σχέση. Εάν ένα όνομα πεδίου δεν είναι σωστό, κάντε κλικ στο όνομα πεδίου και επιλέξτε το κατάλληλο πεδίο από τη λίστα.

  Για να επιβάλετε ακεραιότητα αναφορών για τη σχέση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση ακεραιότητας αναφορών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ακεραιότητα αναφορών, ανατρέξτε στην ενότητα Ενεργοποίηση ακεραιότητας αναφορών.

 6. Επιλέξτε Δημιουργία.

  Η Αccess σχεδιάζει μια γραμμή σχέσης μεταξύ των δύο πινάκων. Εάν επιλέξατε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση ακεραιότητας αναφορών, η γραμμή εμφανίζεται πιο έντονη στην άκρη κάθε πλευράς. Επίσης, μόνο αν έχετε επιλέξει το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση ακεραιότητας αναφορών, εμφανίζεται ο αριθμός 1 επάνω από ένα παχύ τμήμα στη μία πλευρά της γραμμής σχέσης, ενώ το σύμβολο του απείρου () εμφανίζεται επάνω από ένα παχύ τμήμα της άλλης πλευράς της γραμμής, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

  Μεταφορά ενός πεδίου από έναν πίνακα στο αντίστοιχο πεδίο σε έναν άλλο πίνακα

  Σημειώσεις: 

  • Για να δημιουργήσετε μια σχέση ένα-προς-ένα    Και τα δύο κοινά πεδία (συνήθως, το πεδίο πρωτεύοντος κλειδιού και το πεδίο εξωτερικού κλειδιού) πρέπει να έχουν μοναδικό ευρετήριο. Αυτό σημαίνει ότι η ιδιότητα Με ευρετήριο για τα πεδία πρέπει να έχει οριστεί σε Ναι (Χωρίς διπλότυπα). Εάν και τα δύο πεδία έχουν ένα μοναδικό ευρετήριο, η Access δημιουργεί μια σχέση "ένα-προς-ένα".

  • Για να δημιουργήσετε μια σχέση ένα-προς-πολλά    Το πεδίο στη μία πλευρά (συνήθως, το πρωτεύον κλειδί) της σχέσης πρέπει να έχει ένα μοναδικό ευρετήριο. Αυτό σημαίνει ότι η ιδιότητα Με ευρετήριο για το πεδίο αυτό θα πρέπει να έχει οριστεί σε Ναι (Χωρίς διπλότυπα). Το πεδίο στην πλευρά "πολλά" δεν πρέπει να έχει μοναδικό ευρετήριο. Μπορεί να έχει ένα ευρετήριο, αλλά πρέπει να επιτρέπονται τα διπλότυπα. Αυτό σημαίνει ότι η ιδιότητα Με ευρετήριο για το πεδίο πρέπει να έχει οριστεί είτε σε Όχι είτε σε Ναι (Επιτρέπονται διπλότυπα). Όταν ένα πεδίο έχει ένα μοναδικό ευρετήριο και το άλλο δεν έχει, η Access δημιουργεί μια σχέση "ένα-προς-πολλά".

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία σχέσης πινάκων με χρήση του τμήματος παραθύρου "Λίστα πεδίων" για την προσθήκη πεδίου

Μπορείτε να προσθέσετε ένα πεδίο σε έναν υπάρχοντα πίνακα που είναι ανοικτός σε Προβολή φύλλου δεδομένων, σύροντάς το από το παράθυρο Λίστα πεδίων. Το παράθυρο Λίστα πεδίων εμφανίζει πεδία διαθέσιμα σε σχετιζόμενους πίνακες, καθώς και πεδία που είναι διαθέσιμα σε άλλους πίνακες της βάσης δεδομένων.

Όταν σύρετε ένα πεδίο από έναν "άλλο" πίνακα (μη σχετιζόμενο) και, στη συνέχεια, ολοκληρώνετε τον "Οδηγό αναζήτησης", δημιουργείται αυτόματα μια άλλη σχέση "ένα-προς-πολλά" στο παράθυρο Λίστα πεδίων και τον πίνακα στον οποίο σύρατε το πεδίο. Η σχέση αυτή, που δημιουργείται από την Access, δεν ενεργοποιεί την ακεραιότητα αναφορών από προεπιλογή. Για να ενεργοποιήσετε την ακεραιότητα αναφορών, θα πρέπει να επεξεργαστείτε τη σχέση. Ανατρέξτε στην ενότητα Επεξεργασία σχέσης για περισσότερες πληροφορίες.

Άνοιγμα πίνακα σε Προβολή φύλλου δεδομένων

 • Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε διπλό κλικ στον πίνακα.

Ανοίξτε το παράθυρο "Λίστα πεδίων"

 • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+F8. Εμφανίζεται το παράθυρο Λίστα πεδίων.

  Παράθυρο Λίστα πεδίων

Στο παράθυρο Λίστα πεδίων εμφανίζονται όλοι οι άλλοι πίνακες της βάσης δεδομένων, ομαδοποιημένοι σε κατηγορίες. Όταν εργάζεστε σε έναν πίνακα σε Προβολή φύλλου δεδομένων, η Access εμφανίζει πεδία σε οποιαδήποτε από τις δύο κατηγορίες στο παράθυρο Λίστα πεδίων: Διαθέσιμα πεδία στους σχετιζόμενους πίνακες και Διαθέσιμα πεδία στους άλλους πίνακες. Στην πρώτη κατηγορία υπάρχουν όλοι οι πίνακες με τους οποίους είναι σχετιζόμενος ο πίνακας στον οποίο εργάζεστε. Η δεύτερη κατηγορία παραθέτει όλους τους πίνακες με τους οποίους ο ανοικτός πίνακας δεν έχει κάποια σχέση.

Στο παράθυρο εργασιών Λίστα πεδίων, κάντε κλικ στο σύμβολο συν (+) δίπλα σε ένα όνομα πίνακα για να δείτε μια λίστα όλων των πεδίων που είναι διαθέσιμα στο συγκεκριμένο πίνακα. Για να προσθέσετε ένα πεδίο στο πίνακα, σύρετε το πεδίο που θέλετε από το παράθυρο εργασιών Λίστα πεδίων, στον πίνακα της προβολής "Φύλλο δεδομένων".

Προσθήκη πεδίου και δημιουργία μιας σχέσης από το παράθυρο εργασιών "Λίστα πεδίων"

 1. Με τον πίνακα ανοικτό σε Προβολή φύλλου δεδομένων, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+F8. Εμφανίζεται το παράθυρο Λίστα πεδίων.

 2. Στην περιοχή Πεδία διαθέσιμα σε άλλους πίνακες, κάντε κλικ στο σύμβολο συν (+) δίπλα σε ένα όνομα πίνακα για να εμφανιστεί η λίστα πεδίων σε αυτόν τον πίνακα.

 3. Σύρετε το πεδίο που θέλετε από το παράθυρο εργασιών Λίστα πεδίων, στον πίνακα της προβολής "Φύλλο δεδομένων".

 4. Όταν εμφανιστεί η γραμμή εισαγωγής, αποθέστε το πεδίο στη θέση του.

  Θα ξεκινήσει η εκτέλεση του Οδηγού αναζήτησης.

 5. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρωθεί ο Οδηγός αναζήτησης.

  Το πεδίο εμφανίζεται στον πίνακα της προβολής "Φύλλο δεδομένων".

Όταν σύρετε ένα πεδίο από έναν "άλλο" πίνακα (μη σχετιζόμενο) και, στη συνέχεια, ολοκληρώνετε τον "Οδηγό αναζήτησης", δημιουργείται αυτόματα μια άλλη σχέση "ένα-προς-πολλά" στο παράθυρο Λίστα πεδίων και τον πίνακα στον οποίο μεταφέρατε το πεδίο. Η σχέση αυτή, που δημιουργείται από την Access, δεν ενεργοποιεί την ακεραιότητα αναφορών από προεπιλογή. Για να ενεργοποιήσετε την ακεραιότητα αναφορών, θα πρέπει να επεξεργαστείτε τη σχέση. Ανατρέξτε στην ενότητα Επεξεργασία σχέσης για περισσότερες πληροφορίες.

Αρχή της σελίδας

Επεξεργασία σχέσης

Για να αλλάξετε μια σχέση, την επιλέγετε στο παράθυρο "Σχέσεις" και, στη συνέχεια, την επεξεργάζεστε.

 1. Τοποθετήστε το δρομέα προσεκτικά, ώστε να δείχνει τη γραμμή σχέσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη γραμμή για να την επιλέξετε.

  Η γραμμή σχέσης εμφανίζεται πιο έντονη όταν είναι επιλεγμένη.

 2. Κάντε διπλό κλικ στη γραμμή σχέσης ενώ είναι επιλεγμένη.

  –ή–

  Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία σχέσεων.

Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σχέσεων.

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου "Επεξεργασία σχέσεων"

 1. Στην καρτέλα Εργαλεία βάσης δεδομένων, στην ομάδα Σχέσεις, επιλέξτε Σχέσεις.

  Εμφανίζεται το παράθυρο "Σχέσεις".

  Εάν δεν έχετε ορίσει ακόμη σχέσεις και είναι η πρώτη φορά που ανοίγετε το παράθυρο "Σχέσεις", θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα. Εάν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Σχέσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Όλες οι σχέσεις.

  Εμφανίζονται όλοι οι πίνακες με σχέσεις καθώς και οι γραμμές σχέσης. Σημειώστε ότι οι κρυφοί πίνακες (πίνακες για τους οποίους είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Κρυφό, στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες του πίνακα) και οι σχέσεις τους δεν θα εμφανίζονται παρά μόνο εάν έχει επιλεγεί η εντολή "Εμφάνιση κρυφών αντικειμένων" στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές περιήγησης.

 3. Κάντε κλικ στη γραμμή σχέσης για τη σχέση που θέλετε να αλλάξετε. Η γραμμή σχέσης εμφανίζεται πιο έντονη όταν είναι επιλεγμένη.

 4. Κάντε διπλό κλικ στη γραμμή σχέσης.

  -ή-

  Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία σχέσεων.

  Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σχέσεων.

  Παράθυρο διαλόγου "Επεξεργασία σχέσεων"

 5. Πραγματοποιήστε τις αλλαγές σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

  Το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σχέσεων σας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε μια σχέση πινάκων. Συγκεκριμένα, μπορείτε να αλλάξετε τους πίνακες ή τα ερωτήματα και στις δύο πλευρές της σχέσης ή τα πεδία σε κάθε πλευρά. Μπορείτε, επίσης, να ορίσετε έναν τύπο συνδέσμου ή να ενεργοποιήσετε την ακεραιότητα αναφορών και να ενεργοποιήσετε τη διαδοχική επιλογή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συνδέσμου και τον τρόπο ορισμού του, δείτε την ενότητα Ορισμός του τύπου συνδέσμου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση της ακεραιότητας αναφορών και μιας διαδοχικής επιλογής, δείτε την ενότητα Ενεργοποίηση ακεραιότητας αναφορών.

Ορισμός του τύπου συνδέσμου

Όταν ορίζετε μια σχέση πινάκων, τα δεδομένα σχετικά με τη σχέση ενημερώνουν τις σχεδιάσεις ερωτήματος. Για παράδειγμα, εάν ορίσετε μια σχέση μεταξύ δύο πινάκων και, στη συνέχεια, δημιουργήσετε ένα ερώτημα που απασχολεί τους δύο πίνακες, η Access επιλέγει αυτόματα τα προεπιλεγμένα αντίστοιχα πεδία που βασίζονται στα πεδία που έχουν οριστεί στη σχέση. Μπορείτε να αντικαταστήσετε αυτές τις αρχικές προεπιλεγμένες τιμές στο ερώτημά σας, αλλά οι τιμές που παρέχονται από τη σχέση αποδεικνύονται συχνά οι σωστές. Επειδή η αντιστοίχιση και η σύνδεση των δεδομένων από περισσότερους από έναν πίνακα είναι κάτι που θα κάνετε συχνά σε όλες τις βάσεις δεδομένων εκτός των πολύ απλών, ο ορισμός προεπιλογών πριν από τη δημιουργία σχέσεων μπορεί να αποδειχτεί ότι εξοικονομεί χρόνο και ωφελεί.

Ένα ερώτημα πολλών πινάκων συνδυάζει πληροφορίες από περισσότερους από έναν πίνακα μέσω της αντιστοίχισης των τιμών στα κοινά πεδία. Η λειτουργία που πραγματοποιεί την αντιστοίχιση και το συνδυασμό ονομάζεται σύνδεσμος. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι θέλετε να εμφανίσετε παραγγελίες πελατών. Δημιουργείτε ένα ερώτημα που συνδέει τον πίνακα "Πελάτες" και τον πίνακα "Παραγγελίες" στο πεδίο "Αναγνωριστικό πελάτη". Το αποτέλεσμα του ερωτήματος περιέχει πληροφορίες πελατών και παραγγελιών μόνο για τις γραμμές όπου βρέθηκε αντιστοιχία.

Μία από τις τιμές που μπορείτε να ορίσετε για κάθε σχέση είναι ο τύπος συνδέσμου. Ο τύπος συνδέσμου υποδεικνύει στην Access ποιες εγγραφές πρέπει να συμπεριληφθούν σε ένα αποτέλεσμα ερωτήματος. Για παράδειγμα, σκεφτείτε πάλι ένα ερώτημα που συνδέει τον πίνακα "Πελάτες" και τον πίνακα "Παραγγελίες" στα κοινά πεδία που αντιπροσωπεύει το πεδίο "Αναγνωριστικό πελάτη". Κατά τη χρήση του προεπιλεγμένου τύπου συνδέσμου (που ονομάζεται εσωτερικός σύνδεσμος), το ερώτημα επιστρέφει μόνο τις γραμμές "Πελάτης" και "Παραγγελία", όπου τα κοινά πεδία (που ονομάζονται και συνδεδεμένα πεδία) είναι ισότιμα.

Ωστόσο, ας υποθέσουμε ότι θέλετε να συμπεριλάβετε όλους τους Πελάτες — ακόμη και αυτούς που δεν έχουν κάνει παραγγελίες. Για να το κάνετε, θα πρέπει να αλλάξετε τον τύπο συνδέσμου από εσωτερικό σύνδεσμο σε αριστερό εξωτερικό σύνδεσμο, όπως είναι γνωστός. Ο αριστερός εξωτερικός σύνδεσμος επιστρέφει όλες τις γραμμές στον πίνακα στην αριστερή πλευρά της σχέσης και μόνο αυτές που αντιστοιχούν στον πίνακα στη δεξιά πλευρά. Ο δεξιός εξωτερικός σύνδεσμος επιστρέφει όλες τις γραμμές στα δεξιά και μόνο αυτές που αντιστοιχούν στην αριστερή πλευρά.

Σημείωση: Σε αυτήν την περίπτωση, οι όροι "αριστερά" και "δεξιά" αναφέρονται στη θέση των πινάκων στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σχέσεων και όχι στο παράθυρο "Σχέσεις".

Θα πρέπει να σκεφτείτε ποιο αποτέλεσμα θέλετε να επιστρέφεται πιο συχνά από ένα ερώτημα που συνδέει πίνακες στη σχέση αυτή και, στη συνέχεια, να ορίσετε τον τύπο συνδέσμου ανάλογα.

Ορισμός του τύπου συνδέσμου

 1. Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σχέσεων, κάντε κλικ στην καρτέλα Τύπος συνδέσμου.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες συνδέσμου.

 2. Πραγματοποιήστε την επιλογή σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

Ο παρακάτω πίνακας (που χρησιμοποιεί τους πίνακες "Πελάτες" και "Παραγγελίες") εμφανίζει τις τρεις επιλογές που εμφανίζονται στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες συνδέσμου, τον τύπο συνδέσμου που χρησιμοποιούν και εάν επιστρέφονται όλες οι γραμμές ή οι αντιστοιχισμένες γραμμές για κάθε πίνακα.

Επιλογή

Σχεσιακός σύνδεσμος

Αριστερός πίνακας

Δεξιός πίνακας

1. Να περιλαμβάνονται μόνο οι γραμμές όπου τα ενωμένα πεδία και από τους δύο πίνακες είναι ίσα.

Εσωτερικοί σύνδεσμοι

Αντίστοιχες γραμμές

Αντίστοιχες γραμμές

2. Συμπερίληψη ΟΛΩΝ των εγγραφών από τον πίνακα "Πελάτες" και μόνο των εγγραφών του πίνακα "Παραγγελίες" όπου τα συνδεδεμένα πεδία είναι ισότιμα.

Αριστερός εξωτερικός σύνδεσμος

Όλες οι γραμμές

Αντίστοιχες γραμμές

3. Συμπερίληψη ΟΛΩΝ των εγγραφών από τον πίνακα "Παραγγελίες" και μόνο των εγγραφών του πίνακα "Πελάτες" όπου τα συνδεδεμένα πεδία είναι ισότιμα.

Δεξιός εξωτερικός σύνδεσμος

Αντίστοιχες γραμμές

Όλες οι γραμμές

Όταν ενεργοποιείτε την επιλογή 2 ή την επιλογή 3, εμφανίζεται ένα βέλος στη γραμμή σχέσης. Το βέλος αυτό δείχνει την πλευρά της σχέσης που εμφανίζει όλες τις αντιστοιχισμένες γραμμές.

Πραγματοποίηση αλλαγών στο παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες συνδέσμου"

 1. Στην καρτέλα Εργαλεία βάσης δεδομένων, στην ομάδα Σχέσεις, επιλέξτε Σχέσεις.

  Σημείωση: Εάν δεν έχετε ορίσει ακόμη σχέσεις και είναι η πρώτη φορά που ανοίγετε το παράθυρο "Σχέσεις", θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα. Εάν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Σχέσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Όλες οι σχέσεις.

  Εμφανίζονται όλοι οι πίνακες που έχουν σχέσεις, παρουσιάζοντας τις γραμμές σχέσης. Σημειώστε ότι οι κρυφοί πίνακες (πίνακες για τους οποίους είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Κρυφό, στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες του πίνακα) και οι σχέσεις τους δεν θα εμφανίζονται παρά μόνο εάν έχει επιλεγεί η εντολή "Εμφάνιση κρυφών αντικειμένων" στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές περιήγησης.

 3. Κάντε κλικ στη γραμμή σχέσης για τη σχέση που θέλετε να αλλάξετε. Η γραμμή σχέσης εμφανίζεται πιο έντονη όταν είναι επιλεγμένη.

 4. Κάντε διπλό κλικ στη γραμμή σχέσης. Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σχέσεων.

 5. Επιλέξτε Τύπος συνδέσμου.

 6. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες συνδέσμου, ενεργοποιήστε μια επιλογή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  Παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες συνδέσμου"

 7. Πραγματοποιήστε τυχόν πρόσθετες αλλαγές στη σχέση και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

Αρχή της σελίδας

Ενεργοποίηση ακεραιότητας αναφορών

Ο σκοπός της ακεραιότητας αναφορών είναι η αποφυγή των ορφανών εγγραφών – εγγραφών που αναφέρονται σε άλλες εγγραφές που δεν υπάρχουν πλέον. Για να ενεργοποιήσετε την ακεραιότητα αναφορών, ενεργοποιήστε την για μια σχέση πινάκων. Μετά από την ενεργοποίηση, η Access απορρίπτει κάθε λειτουργία που θα εμπόδιζε την ακεραιότητα αναφορών για τη συγκεκριμένη σχέση πινάκων. Αυτό σημαίνει ότι η Access θα απορρίψει και τις δύο ενημερώσεις που αλλάζουν το στόχο μιας αναφοράς και τις διαγραφές που καταργούν το στόχο μιας αναφοράς. Για να ρυθμίσετε την Access ώστε να μεταδίδει ενημερώσεις αναφορών και διαγραφές και να αλλάζει αντίστοιχα όλες τις σχετιζόμενες γραμμές, ανατρέξτε στην ενότητα Ορισμός διαδοχικών επιλογών.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ακεραιότητας αναφορών

 1. Στην καρτέλα Εργαλεία βάσης δεδομένων, στην ομάδα Σχέσεις, επιλέξτε Σχέσεις.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Σχέσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Όλες οι σχέσεις.

  Εμφανίζονται όλοι οι πίνακες με σχέσεις, παρουσιάζοντας τις γραμμές σχέσης. Σημειώστε ότι οι κρυφοί πίνακες (πίνακες για τους οποίους είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Κρυφό, στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες του πίνακα) και οι σχέσεις τους δεν θα εμφανίζονται παρά μόνο εάν έχει επιλεγεί η εντολή "Εμφάνιση κρυφών αντικειμένων" στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές περιήγησης.

 3. Κάντε κλικ στη γραμμή σχέσης για τη σχέση που θέλετε να αλλάξετε. Η γραμμή σχέσης εμφανίζεται πιο έντονη όταν είναι επιλεγμένη.

 4. Κάντε διπλό κλικ στη γραμμή σχέσης. Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σχέσεων.

 5. Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή του στοιχείου Ενεργοποίηση ακεραιότητας αναφορών.

 6. Πραγματοποιήστε τυχόν πρόσθετες αλλαγές στη σχέση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Εάν ενεργοποιήσετε την ακεραιότητα αναφορών, εφαρμόζονται οι εξής κανόνες:

 • Δεν είναι δυνατή η εισαγωγή μιας τιμής στο πεδίο ξένου κλειδιού ενός σχετιζόμενου πίνακα εάν η τιμή αυτή δεν υπάρχει στο πεδίο πρωτεύοντος κλειδιού του πρωτεύοντος πίνακα — εάν το κάνετε αυτό δημιουργούνται ορφανές εγγραφές.

 • Δεν είναι δυνατή η διαγραφή μιας εγγραφής από έναν πρωτεύοντα πίνακα, εάν υπάρχει αντίστοιχη εγγραφή σε ένα σχετιζόμενο πίνακα. Για παράδειγμα, δεν είναι δυνατή η διαγραφή μιας εγγραφής υπαλλήλου από τον πίνακα "Υπάλληλοι", εάν υπάρχουν παραγγελίες που έχουν αντιστοιχιστεί στον υπάλληλο στον πίνακα "Παραγγελίες". Ωστόσο, μπορείτε να επιλέξετε τη διαγραφή μιας πρωτεύουσας εγγραφής και όλων των σχετιζόμενων εγγραφών σε μια λειτουργία επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου Διαδοχική διαγραφή σχετιζόμενων εγγραφών.

 • Δεν είναι δυνατή η αλλαγή μιας τιμής πρωτεύοντος κλειδιού στον πρωτεύοντα πίνακα, εάν αυτό θα δημιουργούσε ορφανές εγγραφές. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό μιας παραγγελίας στον πίνακα "Παραγγελίες", εάν έχουν αντιστοιχιστεί στοιχεία γραμμής στην παραγγελία, στον πίνακα "Λεπτομέρειες παραγγελίας". Ωστόσο, μπορείτε να επιλέξετε την ενημέρωση μιας πρωτεύουσας εγγραφής και όλων των σχετιζόμενων εγγραφών σε μια λειτουργία επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου "Διαδοχική ενημέρωση των σχετικών εγγραφών".

  Σημειώσεις: Εάν έχετε δυσκολία κατά την ενεργοποίηση της ακεραιότητας αναφορών, σημειώστε ότι απαιτούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις για την ενεργοποίησή της:

  • Το κοινό πεδίο από τον πρωτεύοντα πίνακα πρέπει να είναι ένα πρωτεύον κλειδί είτε να έχει ένα μοναδικό ευρετήριο.

  • Τα κοινά πεδία πρέπει να έχουν τον ίδιο τύπο δεδομένων. Η εξαίρεση είναι ότι ένα πεδίο "Αυτόματη Αρίθμηση" είναι σχετιζόμενο με ένα πεδίο "Αριθμός" που έχει μια ρύθμιση ιδιότητας Μέγεθος πεδίου τύπου Ακέραιος μεγάλου μήκους.

  • Και οι δύο πίνακες να υπάρχουν στην ίδια βάση δεδομένων Access. Η ακεραιότητα αναφορών δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί σε συνδεδεμένους πίνακες. Ωστόσο, εάν οι πίνακες προέλευσης είναι σε μορφή Access, μπορείτε να ανοίξετε τη βάση δεδομένων στην οποία είναι αποθηκευμένοι και να ενεργοποιήσετε την ακεραιότητα αναφορών στη συγκεκριμένη βάση δεδομένων.

Ορισμός των διαδοχικών επιλογών

Ενδέχεται να συναντήσετε μια περίπτωση στην οποία είναι απαραίτητο να αλλάξετε την τιμή στην πλευρά "ένα" μιας σχέσης. Σε αυτή την περίπτωση, η Access θα πρέπει να ενημερώσει αυτόματα όλες τις γραμμές που επηρεάζονται σε μία λειτουργία. Με τον τρόπο αυτό η ενημέρωση ολοκληρώνεται πλήρως, ώστε να μην υπάρχει ασυνέπεια στη βάση δεδομένων — με μερικές γραμμές ενημερωμένες και άλλες όχι. Η Access σας βοηθά να αποφύγετε το συγκεκριμένο πρόβλημα υποστηρίζοντας την επιλογή "Διαδοχική ενημέρωση των σχετιζόμενων εγγραφών". Όταν ενεργοποιείτε την ακεραιότητα αναφορών και επιλέγετε "Διαδοχική ενημέρωση των σχετιζόμενων εγγραφών" και, στη συνέχεια, ενημερώνετε ένα πρωτεύον κλειδί, η Access ενημερώνει αυτόματα όλα τα πεδία που αναφέρονται στο πρωτεύον κλειδί.

Μπορεί επίσης να χρειαστεί να διαγράψετε μια γραμμή και όλες τις σχετιζόμενες εγγραφές — για παράδειγμα, μια εγγραφή "Αποστολέας" και όλες τις σχετιζόμενες παραγγελίες για το συγκεκριμένο αποστολέα. Για το λόγο αυτό, η Access υποστηρίζει την επιλογή "Διαδοχική διαγραφή των σχετικών εγγραφών". Όταν ενεργοποιείτε την ακεραιότητα αναφορών και επιλέγετε το πλαίσιο ελέγχου Διαδοχική διαγραφή των σχετικών εγγραφών, η Access διαγράφει αυτόματα όλες τις εγγραφές που αναφέρονται στο πρωτεύον κλειδί όταν διαγράφετε την εγγραφή που περιέχει το πρωτεύον κλειδί.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της διαδοχικής ενημέρωσης ή/και διαδοχικής διαγραφής

 1. Στην καρτέλα Εργαλεία βάσης δεδομένων, στην ομάδα Σχέσεις, επιλέξτε Σχέσεις.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Σχέσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Όλες οι σχέσεις.

  Εμφανίζονται όλοι οι πίνακες με σχέσεις, παρουσιάζοντας τις γραμμές σχέσης. Σημειώστε ότι οι κρυφοί πίνακες (πίνακες για τους οποίους είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Κρυφό, στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες του πίνακα) και οι σχέσεις τους δεν θα εμφανίζονται παρά μόνο εάν έχει επιλεγεί η εντολή "Εμφάνιση κρυφών αντικειμένων" στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές περιήγησης.

 3. Κάντε κλικ στη γραμμή σχέσης για τη σχέση που θέλετε να αλλάξετε. Η γραμμή σχέσης εμφανίζεται πιο έντονη όταν είναι επιλεγμένη.

 4. Κάντε διπλό κλικ στη γραμμή σχέσης.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σχέσεων.

 5. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση ακεραιότητας αναφορών.

 6. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Διαδοχική ενημέρωση των σχετικών εγγραφών, την επιλογή Διαδοχική διαγραφή των σχετικών εγγραφών ή και τις δύο.

 7. Πραγματοποιήστε τυχόν πρόσθετες αλλαγές στη σχέση και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

Σημείωση: Εάν το πρωτεύον κλειδί είναι ένα πεδίο τύπου "Αυτόματη Αρίθμηση", η επιλογή του πλαισίου ελέγχου Διαδοχική ενημέρωση των σχετικών εγγραφών δεν θα έχει καμία συνέπεια, επειδή δεν είναι δυνατή η αλλαγή της τιμής σε ένα πεδίο τύπου "Αυτόματη Αρίθμηση".

Αρχή της σελίδας

Διαγραφή σχέσης πινάκων

Σημαντικό: Όταν καταργείτε μια σχέση, καταργείτε επίσης την υποστήριξη ακεραιότητας αναφορών για τη συγκεκριμένη σχέση, εάν είναι ενεργοποιημένη. Συνεπώς, η Access δεν θα εμποδίζει πλέον αυτόματα τη δημιουργία ορφανών εγγραφών στην πλευρά "πολλά" μιας σχέσης.

Για να καταργήσετε μια σχέση πινάκων, θα πρέπει να διαγράψετε τη γραμμή σχέσης στο παράθυρο "Σχέσεις". Τοποθετήστε το δρομέα, ώστε να δείχνει τη γραμμή σχέσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη γραμμή. Η γραμμή σχέσης εμφανίζεται πιο έντονη όταν είναι επιλεγμένη. Με επιλεγμένη τη γραμμή σχέσης, πατήστε το πλήκτρο DELETE.

 1. Στην καρτέλα Εργαλεία βάσης δεδομένων, στην ομάδα Σχέσεις, επιλέξτε Σχέσεις.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Σχέσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Όλες οι σχέσεις.

  Εμφανίζονται όλοι οι πίνακες με σχέσεις, παρουσιάζοντας τις γραμμές σχέσης. Σημειώστε ότι οι κρυφοί πίνακες (πίνακες για τους οποίους είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Κρυφό, στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες του πίνακα) και οι σχέσεις τους δεν θα εμφανίζονται παρά μόνο εάν έχει επιλεγεί η εντολή "Εμφάνιση κρυφών αντικειμένων" στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές περιήγησης.

 3. Κάντε κλικ στη γραμμή σχέσης για τη σχέση που θέλετε να διαγράψετε. Η γραμμή σχέσης εμφανίζεται πιο έντονη όταν είναι επιλεγμένη.

 4. Πατήστε το πλήκτρο DELETE.

 5. Η Access ενδέχεται να εμφανίσει το μήνυμα Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να καταργήσετε οριστικά τη σχέση που επιλέξατε από τη βάση δεδομένων σας;. Εάν εμφανιστεί αυτό το μήνυμα επιβεβαίωσης, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείται οποιοσδήποτε από τους δύο πίνακες σε μια σχέση πινάκων — ίσως από κάποιον άλλο χρήστη ή κάποια άλλη διεργασία ή σε ένα ανοιχτό αντικείμενο βάσης δεδομένων, όπως μια φόρμα — δεν είναι δυνατή η διαγραφή της σχέσης. Πριν επιχειρήσετε να καταργήσετε τη σχέση, θα πρέπει να κλείσετε τυχόν ανοικτά αντικείμενα που απασχολούν αυτούς τους πίνακες.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία ή τροποποίηση σχέσης σε μια βάση δεδομένων web της Access 2010

Για να δημιουργήσετε μια σχέση σε μια βάση δεδομένων web της Access 2010, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον "Οδηγό αναζήτησης". Παράθυρο "Σχέσεις" δεν είναι διαθέσιμη σε μια βάση δεδομένων web. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πεδίο σε έναν πίνακα ως προέλευση για τις τιμές στο σχετικό πεδίο σε έναν άλλο πίνακα. Για να δημιουργήσετε μια σχέση σε μια εφαρμογή web της Access, δείτε τα βήματα στο θέμα Δημιουργία μιας σχέσης.

Σημείωση: Το πεδίο που χρησιμοποιείτε ως προέλευση για τις τιμές πρέπει να υπάρχει ήδη, προκειμένου να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό αναζήτησης.

Δημιουργία σχέσης σε μια βάση δεδομένων web της Access 2010 με τον Οδηγό αναζήτησης

 1. Ανοίξτε τον πίνακα που θα λαμβάνει τις τιμές του από τον άλλο πίνακα.

 2. Στα δεξιά του τελευταίου πεδίου, κάντε κλικ στην επιλογή Κάντε κλικ για προσθήκη και έπειτα στην επιλογή Αναζήτηση και σχέση.

  Σημείωση:  Ίσως χρειάζεται να πραγματοποιήσετε οριζόντια κύλιση για να δείτε την επιλογή Κάντε κλικ για προσθήκη.

 3. Στην πρώτη οθόνη του "Οδηγού αναζήτησης", επιλέξτε Θέλω το πεδίο αναζήτησης να λαμβάνει τις τιμές από άλλο πίνακα ή ερώτημα και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 4. Επιλέξτε τον πίνακα που περιέχει τις τιμές προέλευσης και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 5. Στο πλαίσιο Διαθέσιμα πεδία, κάντε διπλό κλικ στο πεδίο που περιλαμβάνει τις τιμές προέλευσης και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 6. Προαιρετικά, καθορίστε μια σειρά ταξινόμησης για το πεδίο αναζήτησης. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 7. Προαιρετικά, προσαρμόστε το πλάτος του πεδίου αναζήτησης - μια καλή ιδέα εάν το μήκος των τιμών είναι μεγάλο. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 8. Εισαγάγετε ένα όνομα για το νέο πεδίο. Εάν θέλετε να βεβαιωθείτε ότι οι τιμές στους δύο πίνακες αντιστοιχούν πάντα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση της ακεραιότητας δεδομένων και κάντε κλικ σε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

  • Διαδοχική διαγραφή – η επιλογή αυτή σημαίνει ότι, εάν διαγράψετε μια εγγραφή από έναν πίνακα, θα διαγραφούν και οι αντίστοιχες εγγραφές στον άλλο πίνακα.

  • Περιορισμός διαγραφής – η επιλογή αυτή σημαίνει ότι, εάν προσπαθήσετε να διαγράψετε μια εγγραφή από έναν πίνακα αλλά υπάρχει αντίστοιχη εγγραφή στον άλλο πίνακα, η διαγραφή δεν επιτρέπεται.

   Σημείωση:  Μην επιλέγετε το στοιχείο Δυνατότητα πολλών τιμών στον "Οδηγό αναζήτησης", όταν χρησιμοποιείτε τον οδηγό για να δημιουργήσετε μια σχέση.

Τροποποίηση σχέσης σε μια βάση δεδομένων web της Access 2010

 1. Ανοίξτε τον πίνακα που λαμβάνει τις τιμές του από έναν άλλο πίνακα.

 2. Επιλέξτε το πεδίο που λαμβάνει τις τιμές του από έναν άλλο πίνακα.

 3. Στην καρτέλα Πεδία, στην ομάδα Ιδιότητες, κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση αναζητήσεων.

 4. Ακολουθήστε τα βήματα του οδηγού για να εφαρμόσετε τις αλλαγές που θέλετε. Μπορείτε να αλλάξετε τα εξής:

  • Το πεδίο προέλευσης των τιμών

  • Τη σειρά ταξινόμησης των τιμών

  • Το πλάτος του πεδίου και αν επιθυμείτε απόκρυψη της στήλης κλειδιού

  • Την ετικέτα του πεδίου αναζήτησης

  • Την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ακεραιότητας δεδομένων

  • Όταν η ακεραιότητα δεδομένων είναι ενεργοποιημένη, εάν θα επιτρέπεται η διαδοχική διαγραφή ή ο περιορισμός διαγραφής

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×