Δημιουργία, επεξεργασία ή διαγραφή μιας σχέσης

Εφόσον έχετε δημιουργήσει έναν πίνακα για κάθε θέμα στη βάση δεδομένων, πρέπει να παράσχετε στην Office Access 2007 το μέσο με τον όποιο θα συνδέει ξανά αυτές τις πληροφορίες όταν απαιτείται. Για να το κάνετε αυτό, τοποθετήστε κοινά πεδία στους πίνακες που είναι συσχετισμένοι και ορίστε τις σχέσεις πινάκων μεταξύ των πινάκων σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να δημιουργήσετε ερωτήματα, φόρμες και αναφορές που εμφανίζουν πληροφορίες από πολλούς πίνακες ταυτόχρονα.

Το άρθρο αυτό παρέχει τη διαδικασία της δημιουργίας, της επεξεργασίας και της διαγραφής μιας σχέσης πίνακα, βήμα προς βήμα. Θα μάθετε πώς να επιβάλλετε ακεραιότητα αναφορών για την αποτροπή της δημιουργίας ορφανών εγγραφών, πώς να ορίζετε τον τύπο συνδέσμου για τον προσδιορισμό των εγγραφών της κάθε πλευράς που συμπεριλαμβάνονται σε ένα αποτέλεσμα ερωτήματος και πώς θα ορίσετε τις διαδοχικές επιλογές για να διατηρήσετε τις αναφορές συγχρονισμένες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις σχέσεις των πινάκων, ανατρέξτε στο άρθρο Οδηγός για τις σχέσεις πινάκων.

Σε αυτό το άρθρο

Δημιουργία σχέσης πίνακα

Δημιουργία μιας σχέσης πινάκων με χρήση της καρτέλας εγγράφου "Σχέσεις"

Δημιουργία μιας σχέσης πινάκων με χρήση του παραθύρου εργασιών "Λίστα πεδίων"

Επεξεργασία σχέσης πίνακα

Ενεργοποίηση ακεραιότητας αναφορών

Διαγραφή μιας σχέσης πίνακα

Δημιουργία σχέσης πίνακα

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια σχέση πίνακα στο παράθυρο "Σχέσεις" ή σύροντας ένα πεδίο σε ένα φύλλο δεδομένων από το παράθυρο εργασιών Λίστα πεδίων. Όταν δημιουργείτε μια σχέση μεταξύ πινάκων, τα κοινά πεδία δεν είναι απαραίτητο να έχουν το ίδιο όνομα, παρόλο που στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν. Αντίθετα, τα κοινά πεδία πρέπει να έχουν τον ίδιο τύπο δεδομένων. Εάν το πεδίο του πρωτεύοντος πεδίου είναι ένα πεδίο "Αυτόματος_αριθμός", το πεδίο του ξένου κλειδιού μπορεί επίσης να είναι πεδίο "Αριθμός" αν η ιδιότητα FieldSize και των δύο πεδίων είναι ίδια. Για παράδειγμα, μπορείτε να αντιστοιχίσετε ένα πεδίο "Αυτόματος_αριθμός" με ένα πεδίο "Αριθμός" αν η ιδιότητα FieldSize και των δύο πεδίων είναι Ακέραιος μεγάλου μήκους. Όταν και τα δύο κοινά πεδία είναι πεδία "Αριθμός", πρέπει να έχουν την ίδια ρύθμιση της ιδιότητας FieldSize.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία μιας σχέσης πινάκων με χρήση της καρτέλας εγγράφου "Σχέσεις"

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, επιλέξτε και ανοίξτε τη βάση δεδομένων.

 3. Στην καρτέλα Εργαλεία βάσης δεδομένων, στην ομάδα Εμφάνιση/απόκρυψη, κάντε κλικ στο κουμπί Σχέσεις.

  Εικόνα Κορδέλας της Access

 4. Εάν δεν έχετε ορίσει ακόμη σχέσεις, εμφανίζεται αυτόματα το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα. Εάν δεν εμφανιστεί, στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Σχέσεις, κάντε κλικ στην εντολή Εμφάνιση πίνακα.

  Ομάδα "Σχέσεις" της καρτέλας "Σχεδίαση" της Κορδέλας

  Στο παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα εμφανίζονται όλοι οι πίνακες και τα ερωτήματα της βάσης δεδομένων. Για να εμφανίζονται μόνο πίνακες, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακες. Για να εμφανίζονται μόνο ερωτήματα, κάντε κλικ στην επιλογή Ερωτήματα. Για να εμφανίζονται και τα δύο, κάντε κλικ στην επιλογή Και τα δύο.

 5. Επιλέξτε έναν ή περισσότερους πίνακες ή ερωτήματα και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη. Εφόσον έχετε ολοκληρώσει την προσθήκη πινάκων και ερωτημάτων στην καρτέλα εγγράφου "Σχέσεις", κάντε κλικ στην εντολή Κλείσιμο.

 6. Σύρετε ένα πεδίο (τυπικά το πρωτεύον κλειδί) από έναν πίνακα στο κοινό πεδίο (το ξένο κλειδί) στον άλλο πίνακα. Για να σύρετε πολλά πεδία, πιέστε το πλήκτρο CTRL, κάντε κλικ σε κάθε πεδίο και, στη συνέχεια, μετακινήστε τα.

  Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σχέσεων.

  Παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σχέσεων

 7. Επαληθεύστε ότι τα ονόματα πεδίων που εμφανίζονται είναι τα κοινά πεδία για τη σχέση. Εάν ένα όνομα πεδίου δεν είναι σωστό, κάντε κλικ στο όνομα πεδίου και επιλέξτε το κατάλληλο πεδίο από τη λίστα.

  Για να επιβάλλετε αναφορική ακεραιότητα για τη σχέση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση ακεραιότητας αναφορών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναφορική ακεραιότητα, ανατρέξτε στην ενότητα Ενεργοποίηση ακεραιότητας αναφορών

  Επίσης, ανατρέξτε στον Οδηγό για τις σχέσεις πινάκων, στο άρθρο.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία.

  Η Αccess τραβά μια γραμμή σχέσης μεταξύ των δύο πινάκων. Εάν επιλέξατε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση ακεραιότητας αναφορών, η γραμμή εμφανίζεται πιο έντονη στην άκρη κάθε πλευράς. Επίσης, μόνο αν έχετε επιλέξει το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση ακεραιότητας αναφορών, εμφανίζεται ο αριθμός 1 επάνω από ένα μεγάλο τμήμα στην πλευρά της γραμμής σχέσης, και το σύμβολο του απείρου () εμφανίζεται επάνω από ένα μεγάλο τμήμα της άλλης πλευράς της γραμμής, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

Μεταφορά ενός πεδίου από έναν πίνακα στο αντίστοιχο πεδίο σε έναν άλλο πίνακα

Σημειώσεις: 

 • Για να δημιουργήσετε μια σχέση "ένας προς έναν"    Και τα δύο κοινά πεδία (τυπικά τα πεδία πρωτεύοντος κλειδιού και ξένου κλειδιού) πρέπει να έχουν μοναδικό ευρετήριο. Αυτό σημαίνει ότι η ιδιότητα Indexed για τα πεδία πρέπει να είναι ορισμένη με την τιμή Ναι (Χωρίς διπλότυπα). Εάν και τα δύο πεδία έχουν ένα μοναδικό ευρετήριο, η Access δημιουργεί μια σχέση "ένας προς έναν".

 • Για να δημιουργήσετε μια σχέση "Ένας προς πολλούς"    Το πεδίο στη μία πλευρά (τυπικά το πρωτεύον κλειδί) της σχέσης πρέπει να έχει ένα μοναδικό ευρετήριο. Αυτό σημαίνει ότι η ιδιότητα Indexed για το πεδίο αυτό θα πρέπει να έχει οριστεί με την τιμή Ναι (Χωρίς διπλότυπα). Το πεδίο στην πλευρά των πολλών δεν πρέπει να έχει ένα μοναδικό ευρετήριο. Μπορεί να έχει ένα ευρετήριο αλλά πρέπει να επιτρέπονται τα διπλότυπα. Αυτό σημαίνει ότι η ιδιότητα Indexed για το πεδίο πρέπει να έχει οριστεί είτε με την τιμή Όχι ή με την τιμή Ναι (Διπλότυπα OK). Όταν ένα πεδίο έχει ένα μοναδικό ευρετήριο και το άλλο δεν έχει, η Access δημιουργεί μια σχέση "ένας προς πολλούς".

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία μιας σχέσης πινάκων με χρήση του παραθύρου εργασιών "Λίστα πεδίων"

Στην Office Access 2007, μπορείτε να προσθέσετε ένα πεδίο σε έναν υπάρχοντα πίνακα που είναι ανοικτός σε προβολή Φύλλο δεδομένων, σύροντάς το από το παράθυρο εργασιών Λίστα πεδίων . Το παράθυρο εργασιών Λίστα πεδίων εμφανίζει πεδία διαθέσιμα σε σχετικούς πίνακες, καθώς και πεδία που είναι διαθέσιμα σε άλλους πίνακες της βάσης δεδομένων. Όταν σύρετε ένα πεδίο από έναν "άλλο" πίνακα (μη συσχετισμένο) και στη συνέχεια ολοκληρώνετε τον Οδηγό αναζήτησης, δημιουργείται αυτόματα μια άλλη σχέση "ένας προς πολλούς" στο παράθυρο εργασιών Λίστα πεδίων και τον πίνακα στον οποίο μεταφέρατε το πεδίο. Αυτή η σχέση που δημιουργείται από την Access, δεν επιβάλλει αναφορική ακεραιότητα από προεπιλογή. Για Ενεργοποίηση ακεραιότητας αναφορών, πρέπει αν επεξεργαστείτε τη σχέση. Δείτε την ενότητα Επεξεργασία μιας σχέσης πινάκων για περισσότερες πληροφορίες.

Άνοιγμα πίνακα σε Προβολή φύλλου δεδομένων.

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, επιλέξτε και ανοίξτε τη βάση δεδομένων.

 3. Στο παράθυρο πλοήγησης, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στον πίνακα, που θέλετε να προσθέσετε το πεδίο και να δημιουργήσετε τη σχέση και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή φύλλου δεδομένων, από το μενού συντόμευσης.

Ανοίξτε το παράθυρο "Λίστα πεδίων"

 • Στην καρτέλα Φύλλο δεδομένων, στην ομάδα Πεδία & στήλες, κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθήκη υπαρχόντων πεδίων.

  Εικόνα της Κορδέλας της Access

  Εμφανίζεται το παράθυρο Λίστα πεδίων.

  Παράθυρο Λίστα πεδίων

Στο παράθυρο εργασιών Λίστα πεδίων εμφανίζονται όλοι οι άλλοι πίνακες της βάσης δεδομένων, ομαδοποιημένοι σε κατηγορίες. Όταν εργάζεστε σε έναν πίνακα σε προβολή "Φύλλο δεδομένων", στην Access εμφανίζονται πεδία σε οποιαδήποτε από τις δύο κατηγορίες στο παράθυρο εργασιών Λίστα πεδίων: Πεδία διαθέσιμα σε συσχετισμένους πίνακες και Πεδία διαθέσιμα σε άλλους πίνακες. Στην πρώτη κατηγορία υπάρχουν όλοι οι πίνακες με τους οποίους είναι συσχετισμένος ο πίνακας στον οποίο εργάζεστε. Η δεύτερη κατηγορία παραθέτει όλους τους πίνακες με τους οποίους ο ανοικτός πίνακας δεν έχει κάποια σχέση.

Στο παράθυρο εργασιών Λίστα πεδίων, κάντε κλικ στο σύμβολο συν (+) δίπλα σε ένα όνομα πίνακα για να δείτε μια λίστα όλων των πεδίων που είναι διαθέσιμα στον συγκεκριμένο πίνακα. Για να προσθέσετε ένα πεδίο στο πίνακα, σύρετε το πεδίο που θέλετε από το παράθυρο εργασιών Λίστα πεδίων, στον πίνακα της προβολής "Φύλλο δεδομένων".

Προσθήκη και δημιουργία μιας σχέσης από το παράθυρο εργασιών "Λίστα πεδίων"

 1. Στην καρτέλα Φύλλο δεδομένων, στην ομάδα Πεδία & στήλες, κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθήκη υπαρχόντων πεδίων.

  Εικόνα της Κορδέλας της Access

  Εμφανίζεται το παράθυρο Λίστα πεδίων.

 2. Στην περιοχή Πεδία διαθέσιμα σε άλλους πίνακες, κάντε κλικ στο σύμβολο συν (+) δίπλα σε ένα όνομα πίνακα για να εμφανιστεί η λίστα πεδίων σε αυτόν τον πίνακα.

 3. Σύρετε το πεδίο που θέλετε από το παράθυρο εργασιών Λίστα πεδίων, στον πίνακα της προβολής "Φύλλο δεδομένων".

 4. Όταν εμφανιστεί η γραμμή εισαγωγής, αποθέστε το πεδίο στη θέση του.

  Θα ξεκινήσει η εκτέλεση του Οδηγού αναζήτησης.

 5. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρωθεί ο Οδηγός αναζήτησης.

  Το πεδίο εμφανίζεται στον πίνακα της προβολής "Φύλλο δεδομένων".

Όταν σύρετε ένα πεδίο από έναν "άλλο" πίνακα (μη συσχετισμένο) και στη συνέχεια ολοκληρώνετε τον Οδηγό αναζήτησης, δημιουργείται αυτόματα μια άλλη σχέση "ένας προς πολλούς" στο παράθυρο εργασιών Λίστα πεδίων και τον πίνακα στον οποίο μεταφέρατε το πεδίο. Η σχέση αυτή που δημιουργείται από την Access, δεν επιβάλει αναφορική ακεραιότητα από προεπιλογή. Για να επιβάλλετε αναφορική ακεραιότητα θα πρέπει να επεξεργαστείτε τη σχέση. Ανατρέξτε στην ενότητα Επεξεργασία μιας σχέσης πινάκων για περισσότερες πληροφορίες.

Αρχή της σελίδας

Επεξεργασία σχέσης πίνακα

Για να αλλάξετε μια σχέση πινάκων,την επιλέγετε στην καρτέλα εγγράφου "Σχέσεις" και στη συνέχεια την επεξεργάζεστε.

 1. Τοποθετήστε το δρομέα προσεκτικά, ώστε να δείχνει τη γραμμή σχέσης και στη συνέχεια, κάντε κλικ στη σχέση για να την επιλέξετε.

  Η γραμμή σχέσης εμφανίζεται πιο έντονη όταν είναι επιλεγμένη.

 2. Κάντε διπλό κλικ στη γραμμή σχέσης ενώ είναι επιλεγμένη.

  –ή–

  Στην καρτέλα Σχεδίαση, στη λίστα Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία σχέσεων.

Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σχέσεων.

Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου "Επεξεργασία σχέσεων"

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, επιλέξτε και ανοίξτε τη βάση δεδομένων.

 3. Στην καρτέλα Εργαλεία βάσης δεδομένων, στην ομάδα Εμφάνιση/απόκρυψη, κάντε κλικ στο κουμπί Σχέσεις.

  Θα εμφανιστεί η καρτέλα εγγράφου "Σχέσεις".

  Εάν δεν έχετε ορίσει ακόμη σχέσεις και είναι η πρώτη φορά που ανοίγετε την καρτέλα εγγράφου "Σχέσεις", θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα. Εάν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

 4. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στη λίστα Σχέσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Όλες οι σχέσεις.

  Ομάδα "Σχέσεις" της καρτέλας "Σχεδίαση" της Κορδέλας

  Εμφανίζονται όλοι οι πίνακες με σχέσεις, δείχνοντας γραμμές σχέσης. Σημειώστε ότι οι κρυφοί πίνακες (πίνακες για τους οποίους είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Κρυφό, στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες του πίνακα) και οι σχέσεις τους δεν θα εμφανίζονται εκτός αν έχει επιλεχτεί η εντολή "Εμφάνιση κρυφών αντικειμένων" στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές πλοήγησης.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή "Εμφάνιση των κρυφών αντικειμένων", ανατρέξτε στο άρθρο Οδηγίες για το Παράθυρο πλοήγησης.

 5. Κάντε κλικ στη γραμμή σχέσης για τη σχέση που θέλετε να αλλάξετε. Η γραμμή σχέσης εμφανίζεται πιο έντονη όταν είναι επιλεγμένη.

 6. Κάντε διπλό κλικ στη γραμμή σχέσης.

  -ή-

  Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Εργαλεία, κάντε κλικ στο στοιχείο Επεξεργασία σχέσεων.

  Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σχέσεων.

  Παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σχέσεων

 7. Κάντε τις αλλαγές σας, και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σχέσεων σας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε μια σχέση πίνακα. Συγκεκριμένα, μπορείτε να αλλάξετε τους πίνακες ή τα ερωτήματα και στις δύο πλευρές της σχέσης ή τα πεδία σε κάθε πλευρά. Μπορείτε επίσης να ορίσετε έναν τύπο συνδέσμου ή να επιβάλετε ακεραιότητα αναφορών και να κάνετε μια διαδοχική επιλογή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συνδέσμου και τον τρόπο ορισμού του, δείτε την ενότητα Ορισμός του τύπου συνδέσμου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση της ακεραιότητας αναφορών και την επιλογή μιας διαδοχικής ενέργειας, δείτε την ενότητα Ενεργοποίηση ακεραιότητας αναφορών.

Ορισμός του τύπου συνδέσμου

Όταν ορίζετε μια σχέση πινάκων, τα δεδομένα σχετικά με τη σχέση ενημερώνουν τις σχεδιάσεις ερωτήματος. Για παράδειγμα, εάν ορίσετε μια σχέση μεταξύ δύο πινάκων και στη συνέχεια δημιουργήσετε ένα ερώτημα που απασχολεί τους δύο πίνακες, η Access επιλέγει αυτόματα τα προεπιλεγμένα αντίστοιχα πεδία που βασίζονται στα πεδία που έχουν οριστεί στη σχέση. Μπορείτε να αντικαταστήσετε αυτές τις αρχικές προεπιλεγμένες τιμές στο ερώτημά σας αλλά οι τιμές που παρέχονται από τη σχέση αποδεικνύονται συχνά οι σωστές. Επειδή η αντιστοίχιση και η σύνδεση των δεδομένων από περισσότερους από έναν πίνακα είναι κάτι που θα κάνετε συχνά σε όλες τις βάσεις δεδομένων εκτός των πολύ απλών, ο ορισμός προεπιλογών πριν από τη δημιουργία σχέσεων μπορεί να αποδειχτεί ότι εξοικονομεί χρόνο και ωφελεί.

Ένα ερώτημα πολλών πινάκων συνδυάζει πληροφορίες από περισσότερους από έναν πίνακα μέσω της αντιστοίχισης των τιμών στα κοινά πεδία. Η λειτουργία που πραγματοποιεί την αντιστοίχιση και το συνδυασμό ονομάζεται σύνδεσμος. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι θέλετε να εμφανίσετε παραγγελίες πελατών. Δημιουργείτε ένα ερώτημα που συνδέει τον πίνακα "Πελάτες" και τον πίνακα "Παραγγελίες" στο πεδίο "Αναγνωριστικό πελάτη". Το αποτέλεσμα του ερωτήματος περιέχει πληροφορίες πελατών και παραγγελιών μόνο για τις γραμμές όπου βρέθηκε αντιστοιχία.

Μία από τις τιμές που μπορείτε να ορίσετε για κάθε σχέση είναι ο τύπος συνδέσμου. Ο τύπος συνδέσμου ενημερώνει την Access ποιες εγγραφές πρέπει να συμπεριληφθούν σε ένα αποτέλεσμα ερωτήματος. Για παράδειγμα, σκεφτείτε πάλι ένα ερώτημα που συνδέει τον πίνακα "Πελάτες" και τον πίνακα "Παραγγελίες" στα κοινά πεδία που αντιπροσωπεύει το πεδίο "Αναγνωριστικό πελάτη". Κατά την χρήση του προεπιλεγμένου τύπου συνδέσμου (που ονομάζεται εσωτερικός σύνδεσμος), το ερώτημα επιστρέφει μόνο τις γραμμές Πελάτης και Παραγγελία, όπου τα κοινά πεδία (που ονομάζονται και συνδεδεμένα πεδία) είναι ισότιμα.

Ωστόσο, ας υποθέσουμε ότι θέλετε να συμπεριλάβετε όλη τη λίστα Πελάτες — ακόμη και αυτούς που δεν έχουν κάνει παραγγελίες. Για να το πραγματοποιήσετε αυτό θα πρέπει να αλλάξετε τον τύπο συνδέσμου από εσωτερικό σύνδεσμο σε αριστερό εξωτερικό σύνδεσμο, όπως είναι γνωστός. Ο αριστερός εξωτερικός σύνδεσμος επιστρέφει όλες τις γραμμές στον πίνακα στην αριστερή πλευρά της σχέσης και μόνο αυτές που αντιστοιχούν στον πίνακα στη δεξιά πλευρά. Ο δεξιός εξωτερικός σύνδεσμος επιστρέφει όλες τις γραμμές στα δεξιά και μόνο αυτές που αντιστοιχούν στην αριστερή πλευρά.

Σημείωση: Σε αυτή την περίπτωση, ο όρος "αριστερά" και "δεξιά" αναφέρονται στη θέση των πινάκων στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σχέσεωνκαι όχι στην καρτέλα εγγράφου "Σχέσεις".

Θα πρέπει να σκεφτείτε ποιο αποτέλεσμα θέλετε να επιστρέφεται πιο συχνά από ένα ερώτημα που συνδέει πίνακες στη σχέση αυτή και στη συνέχεια, να ορίσετε τον τύπο συνδέσμου ανάλογα.

Ορισμός του τύπου συνδέσμου

 1. Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σχέσεων, κάντε κλικ στην καρτέλα Τύπος συνδέσμου.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες συνδέσμου.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή σας, και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Ο παρακάτω πίνακας (που χρησιμοποιεί τους πίνακες "Πελάτες" και "Παραγγελίες") εμφανίζει τις τρεις επιλογές που εμφανίζονται στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες συνδέσμου, τον τύπο συνδέσμου που χρησιμοποιούν και αν επιστρέφονται όλες οι γραμμές ή οι αντιστοιχισμένες γραμμές για κάθε πίνακα.

Επιλογή

Σχεσιακός σύνδεσμος

Αριστερός πίνακας

Δεξιός πίνακας

1. Συμπερίληψη γραμμών όπου τα συνδεδεμένα πεδία και από τους δύο πίνακες είναι ισότιμα.

Εσωτερικοί σύνδεσμοι

Αντίστοιχες γραμμές

Αντίστοιχες γραμμές

2. Συμπερίληψη ΟΛΩΝ των εγγραφών από τον πίνακα 'Πελάτες' και μόνο των εγγραφών του πίνακα 'Παραγγελίες' όπου τα συνδεδεμένα πεδία είναι ισότιμα.

Αριστερή εξωτερική σύνδεση

Όλες οι γραμμές

Αντίστοιχες γραμμές

3. Συμπερίληψη ΟΛΩΝ των εγγραφών από τον πίνακα 'Παραγγελίες' και μόνο των εγγραφών του πίνακα 'Πελάτες' όπου τα συνδεδεμένα πεδία είναι ισότιμα.

Δεξιά εξωτερική σύνδεση

Αντίστοιχες γραμμές

'Όλες οι γραμμές

Όταν κάνετε την επιλογή 2 ή την επιλογή 3, εμφανίζεται ένα βέλος στη γραμμή σχέσης. Το βέλος αυτό δείχνει την πλευρά της σχέσης που εμφανίζει όλες τις αντιστοιχισμένες γραμμές.

Κάντε τις αλλαγές στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες σύνδεσης.

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, επιλέξτε και ανοίξτε τη βάση δεδομένων.

 3. Στην καρτέλα Εργαλεία βάσης δεδομένων, στην ομάδα Εμφάνιση/Απόκρυψη, κάντε κλικ στο στοιχείο Σχέσεις.

  Εικόνα Κορδέλας της Access

  Θα εμφανιστεί η καρτέλα εγγράφου "Σχέσεις".

  Εάν δεν έχετε ορίσει ακόμη σχέσεις και είναι η πρώτη φορά που ανοίγετε την καρτέλα εγγράφου "Σχέσεις", θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα. Εάν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

 4. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Σχέσεις, κάντε κλικ στο στοιχείο Όλες οι σχέσεις.

  Ομάδα "Σχέσεις" της καρτέλας "Σχεδίαση" της Κορδέλας

  Εμφανίζονται όλοι οι πίνακες που έχουν σχέσεις, δείχνοντας γραμμές σχέσης. Σημειώστε ότι οι κρυφοί πίνακες (πίνακες για τους οποίους είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Κρυφό, στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες του πίνακα) και οι σχέσεις τους δεν θα εμφανίζονται εκτός αν έχει επιλεχτεί η εντολή "Εμφάνιση κρυφών αντικειμένων" στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές πλοήγησης.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή "Εμφάνιση των κρυφών αντικειμένων", ανατρέξτε στο άρθρο Οδηγίες για το Παράθυρο πλοήγησης.

 5. Κάντε κλικ στη γραμμή σχέσης για τη σχέση που θέλετε να αλλάξετε. Η γραμμή σχέσης εμφανίζεται πιο έντονη όταν είναι επιλεγμένη.

 6. Κάντε διπλό κλικ στη γραμμή σχέσης.

  -ή-

  Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Εργαλεία, κάντε κλικ στο στοιχείο Επεξεργασία σχέσεων.

  Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σχέσεων.

 7. Κάντε κλικ στην εντολή Τύπος συνδέσμου.

 8. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες συνδέσμου, κάντε κλικ σε μια επιλογή και κατόπιν στο κουμπί OK.

  Παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες συνδέσμου"

 9. Κάντε τυχόν πρόσθετες αλλαγές στη σχέση και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Ενεργοποίηση ακεραιότητας αναφορών

Ο σκοπός της ακεραιότητας αναφορών είναι η αποφυγή των ορφανών εγγραφών και η διατήρηση συγχρονισμένων αναφορών, ώστε να μην υπάρχουν εγγραφές που αναφέρονται σε άλλες εγγραφές που δεν υπάρχουν πλέον. Για να ενεργοποιήσετε την ακεραιότητα αναφορών ενεργοποιήστε την για τη σχέση πινάκων. Μετά από την ενεργοποίηση, η Access απορρίπτει οποιαδήποτε λειτουργία που θα εμπόδιζε την ακεραιότητα αναφορών για τη συγκεκριμένη σχέση πινάκων. Αυτό σημαίνει ότι η Access θα απορρίψει και τις δύο ενημερώσεις που αλλάζουν το στόχο μιας αναφοράς και τις διαγραφές που καταργούν τον στόχο μιας αναφοράς. Για να μεταδώσει η Access ενημερώσεις αναφορών και διαγραφές ώστε να αλλάξουν αντίστοιχα όλες οι συσχετισμένες γραμμές, ανατρέξτε στην ενότητα Ορισμός διαδοχικών επιλογών.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ακεραιότητας αναφορών

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, επιλέξτε και ανοίξτε τη βάση δεδομένων.

 3. Στην καρτέλα Εργαλεία βάσης δεδομένων, στην ομάδα Εμφάνιση/Απόκρυψη, κάντε κλικ στο στοιχείο Σχέσεις.

  Εικόνα Κορδέλας της Access

  Θα εμφανιστεί η καρτέλα εγγράφου "Σχέσεις".

  Εάν δεν έχετε ορίσει ακόμη σχέσεις και είναι η πρώτη φορά που ανοίγετε την καρτέλα εγγράφου "Σχέσεις", θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα. Εάν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

 4. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Σχέσεις, κάντε κλικ στο στοιχείο Όλες οι σχέσεις.

  Εμφανίζονται όλοι οι πίνακες με σχέσεις, δείχνοντας γραμμές σχέσης. Σημειώστε ότι οι κρυφοί πίνακες (πίνακες για τους οποίους είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Κρυφό, στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες του πίνακα) και οι σχέσεις τους δεν θα εμφανίζονται εκτός αν έχει επιλεχτεί η εντολή "Εμφάνιση κρυφών αντικειμένων" στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές πλοήγησης.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή "Εμφάνιση των κρυφών αντικειμένων", ανατρέξτε στο άρθρο Οδηγίες για το Παράθυρο πλοήγησης.

 5. Κάντε κλικ στη γραμμή σχέσης για τη σχέση που θέλετε να αλλάξετε. Η γραμμή σχέσης εμφανίζεται πιο έντονη όταν είναι επιλεγμένη.

 6. Κάντε διπλό κλικ στη γραμμή σχέσης.

  -ή-

  Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Εργαλεία, κάντε κλικ στο στοιχείο Επεξεργασία σχέσεων.

  Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σχέσεων.

 7. Κάντε την επιλογή Ενεργοποίηση ακεραιότητας αναφορών.

 8. Κάντε τυχόν πρόσθετες αλλαγές στη σχέση και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Εφόσον έχετε ενεργοποιήσει την ακεραιότητα αναφορών, εφαρμόζονται οι εξής κανόνες:

 • Δεν είναι δυνατή η εισαγωγή μιας τιμής στο πεδίο ξένου κλειδιού ενός σχετιζόμενου πίνακα αν η τιμή αυτή δεν υπάρχει στο πεδίο πρωτεύοντος κλειδιού του πρωτεύοντος πίνακα — αν το κάνετε αυτό δημιουργούνται ορφανές εγγραφές.

 • Δεν είναι δυνατή η διαγραφή μιας εγγραφής από έναν πρωτεύοντα πίνακα αν μια εγγραφή που ταιριάζει υπάρχει σε ένα σχετιζόμενο πίνακα. Για παράδειγμα, δεν είναι δυνατή η διαγραφή μιας εγγραφής υπαλλήλου από τον πίνακα "Υπάλληλοι", αν υπάρχουν εγγραφές που έχουν αντιστοιχιστεί στον υπάλληλο στον πίνακα "Παραγγελίες". Ωστόσο, μπορείτε να επιλέξετε τη διαγραφή μιας πρωτεύουσας εγγραφής και όλων των συσχετισμένων εγγραφών σε μια λειτουργία επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου Διαδοχική διαγραφή συσχετισμένων εγγραφών.

 • Δεν είναι δυνατή η αλλαγή μιας τιμής πρωτεύοντος κλειδιού στον πρωτεύοντα πίνακα, αν αυτό θα δημιουργούσε ορφανές εγγραφές. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό μιας παραγγελίας αν έχουν εκχωρηθεί στοιχεία γραμμής στην παραγγελία, στον πίνακα "Λεπτομέρειες παραγγελίας". Ωστόσο, μπορείτε να επιλέξετε την ενημέρωση μιας πρωτεύουσας εγγραφής και όλων των συσχετισμένων εγγραφών σε μια λειτουργία επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου Διαδοχική ενημέρωση συσχετισμένων πεδίων.

  Σημειώσεις: Εάν έχετε δυσκολία κατά την ενεργοποίηση της ακεραιότητας αναφορών, σημειώστε ότι απαιτούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις για την ενεργοποίησή της:

  • Το κοινό πεδίο από τον πρωτεύοντα πίνακα πρέπει να είναι ένα πρωτεύον κλειδί είτε να έχει ένα μοναδικό ευρετήριο.

  • Τα κοινά πεδία πρέπει να έχουν τον ίδιο τύπο δεδομένων. Η εξαίρεση είναι ότι ένα πεδίο Αυτόματος_αριθμός μπορεί να είναι συσχετισμένο με ένα πεδίο Αριθμός που έχει μια ρύθμιση ιδιότητας FieldSize τύπου Ακέραιος μεγάλου μήκους.

  • Και οι δύο πίνακες υπάρχουν στην ίδια βάση δεδομένων Access. Η ακεραιότητα αναφορών δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί σε συνδεδεμένους πίνακες. Ωστόσο, αν οι πίνακες προέλευσης είναι σε μορφή Access, μπορείτε να ανοίξετε τη βάση δεδομένων στην οποία είναι αποθηκευμένοι και να ενεργοποιήσετε την ακεραιότητα αναφορών στη συγκεκριμένη βάση δεδομένων.

Ορισμός των διαδοχικών επιλογών

Ενδέχεται να συναντήσετε μία περίπτωση στην οποία είναι απαραίτητο να αλλάξετε την τιμή στη "μία" πλευρά μιας σχέσης. Σε αυτή την περίπτωση, η Access θα πρέπει να ενημερώσει αυτόματα όλες τις γραμμές που επηρεάζονται σε μία λειτουργία. Με τον τρόπο αυτό η ενημέρωση ολοκληρώνεται πλήρως, ώστε να μην υπάρχει ασυνέπεια στη βάση δεδομένων — με μερικές γραμμές ενημερωμένες και άλλες όχι. Η Access σας βοηθά να αποφύγετε το συγκεκριμένο πρόβλημα υποστηρίζοντας την επιλογή Διαδοχική ενημέρωση συσχετισμένων πεδίων. Όταν ενεργοποιείτε την ακεραιότητα αναφορών και επιλέγετε την Διαδοχική ενημέρωση συσχετισμένων πεδίων, και στη συνέχεια, ενημερώνετε ένα πρωτεύον κλειδί, η Access ενημερώνει αυτόματα όλα τα πεδία που αναφέρονται στο πρωτεύον κλειδί.

Μπορεί επίσης να χρειαστεί να διαγράψετε μια γραμμή και όλες τις συσχετισμένες γραμμές — για παράδειγμα, μια εγγραφή Αποστολέας και όλες τις συσχετισμένες παραγγελίες για τον συγκεκριμένο αποστολέα. Για το λόγο αυτό, η Access υποστηρίζει την επιλογή Διαδοχική ενημέρωση συσχετισμένων πεδίων. Όταν ενεργοποιείτε την ακεραιότητα αναφορών και επιλέγετε το πλαίσιο ελέγχου Διαδοχική διαγραφή συσχετισμένων εγγραφών, η Access διαγράφει αυτόματα όλες τις εγγραφές που αναφέρονται στο πρωτεύον κλειδί όταν διαγράφετε την εγγραφή που περιέχει το πρωτεύον κλειδί

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της επιλογής Διαδοχική ενημέρωση ή/και διαδοχική διαγραφή.

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, επιλέξτε και ανοίξτε τη βάση δεδομένων.

 3. Στην καρτέλα Εργαλεία βάσης δεδομένων, στην ομάδα Εμφάνιση/Απόκρυψη, κάντε κλικ στο στοιχείο Σχέσεις.

  Εικόνα Κορδέλας της Access

  Θα εμφανιστεί η καρτέλα εγγράφου "Σχέσεις".

  Εάν δεν έχετε ορίσει ακόμη σχέσεις και είναι η πρώτη φορά που ανοίγετε την καρτέλα εγγράφου "Σχέσεις", θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα. Εάν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

 4. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Σχέσεις, κάντε κλικ στο στοιχείο Όλες οι σχέσεις.

  Εμφανίζονται όλοι οι πίνακες που έχουν σχέσεις, δείχνοντας γραμμές σχέσης. Σημειώστε ότι οι κρυφοί πίνακες (πίνακες για τους οποίους είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Κρυφό, στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες του πίνακα) και οι σχέσεις τους δεν θα εμφανίζονται εκτός αν έχει επιλεχτεί η εντολή "Εμφάνιση κρυφών αντικειμένων" στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές πλοήγησης.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή "Εμφάνιση των κρυφών αντικειμένων", ανατρέξτε στο άρθρο Οδηγίες για το Παράθυρο πλοήγησης.

 5. Κάντε κλικ στη γραμμή σχέσης για τη σχέση που θέλετε να αλλάξετε. Η γραμμή σχέσης εμφανίζεται πιο έντονη όταν είναι επιλεγμένη.

 6. Κάντε διπλό κλικ στη γραμμή σχέσης.

  -ή-

  Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Εργαλεία, κάντε κλικ στο στοιχείο Επεξεργασία σχέσεων.

  Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σχέσεων.

 7. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση της ακεραιότητας αναφορών.

 8. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Διαδοχική ενημέρωση συσχετισμένων πεδίων, την επιλογή Διαδοχική διαγραφή συσχετισμένων εγγραφών ή και τις δύο.

 9. Κάντε τυχόν πρόσθετες αλλαγές στη σχέση και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Σημείωση: Εάν το πρωτεύον κλειδί είναι ένα πεδίο τύπου τύπος δεδομένων Αυτόματης Αρίθμησης, η επιλογή του πλαισίου ελέγχου Διαδοχική ενημέρωση των σχετικών εγγραφών δεν θα έχει καμία συνέπεια, επειδή δεν είναι δυνατή η αλλαγή της τιμής σε ένα πεδίο τύπου "Αυτόματη αρίθμηση".

Αρχή της σελίδας

Διαγραφή μιας σχέσης πίνακα

Για να καταργήσετε μια σχέση πινάκων, θα πρέπει να διαγράψετε τη γραμμή σχέσης στην καρτέλα εγγράφου "Σχέσεις". Τοποθετήστε το δρομέα προσεκτικά, ώστε να δείχνει τη γραμμή σχέσης και στη συνέχεια, κάντε κλικ στη σχέση. Η γραμμή σχέσης εμφανίζεται πιο έντονη όταν είναι επιλεγμένη. Με επιλεγμένη τη γραμμή σχέσης, πιέστε το πλήκτρο DELETE. Σημειώστε ότι όταν καταργείται μια σχέση, καταργείται και η υποστήριξη της ακεραιότητας αναφορών για τη συγκεκριμένη σχέση,αν είναι ενεργοποιημένη Συνεπώς, η Access δεν θα εμποδίζει πλέον αυτόματα τη δημιουργία ορφανών εγγραφών στην πλευρά σχέσης "πολλές".

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, επιλέξτε και ανοίξτε τη βάση δεδομένων.

 3. Στην καρτέλα Εργαλεία βάσης δεδομένων, στην ομάδα Εμφάνιση/απόκρυψη, κάντε κλικ στο κουμπί Σχέσεις.

  Εικόνα Κορδέλας της Access

  Θα εμφανιστεί η καρτέλα εγγράφου "Σχέσεις".

  Εάν δεν έχετε ορίσει ακόμη σχέσεις και είναι η πρώτη φορά που ανοίγετε την καρτέλα εγγράφου "Σχέσεις", θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα. Εάν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

 4. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Σχέσεις, κάντε κλικ στο στοιχείο Όλες οι σχέσεις.

  Εμφανίζονται όλοι οι πίνακες που έχουν σχέσεις, δείχνοντας γραμμές σχέσης. Σημειώστε ότι οι κρυφοί πίνακες (πίνακες για τους οποίους είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Κρυφό, στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες του πίνακα) και οι σχέσεις τους δεν θα εμφανίζονται εκτός αν έχει επιλεχτεί η εντολή "Εμφάνιση κρυφών αντικειμένων" στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές πλοήγησης.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή "Εμφάνιση των κρυφών αντικειμένων", ανατρέξτε στο άρθρο Οδηγίες για το Παράθυρο πλοήγησης.

 5. Κάντε κλικ στη γραμμή σχέσης για τη σχέση που θέλετε να διαγράψετε. Η γραμμή σχέσης εμφανίζεται πιο έντονη όταν είναι επιλεγμένη.

 6. Πατήστε το πλήκτρο DELETE.

  -ή-

  Κάντε δεξί κλικ και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο DELETE.

 7. Η Access ενδέχεται να εμφανίσει το μήνυμα Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να διαγραφτεί μόνιμα η επιλεγμένη σχέση από τη βάση δεδομένων;. Εάν εμφανιστεί αυτό το μήνυμα επικύρωσης, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.

Σημείωση: Εάν οποιοσδήποτε από τους δύο πίνακες σε μια σχέση πινάκων χρησιμοποιείται — ίσως από κάποιον άλλο χρήστη ή μια άλλη διαδικασία ή σε ένα ανοικτό αντικείμενο βάσης δεδομένων, όπως μια φόρμα — δεν είναι δυνατή η διαγραφή της σχέσης. Πρέπει να κλείσετε τυχόν ανοικτά αντικείμενα που απασχολούν αυτούς τους πίνακες πριν επιχειρήσετε να καταργήσετε τη σχέση.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×