Δημιουργία εξωτερικής αναφοράς (σύνδεσης) για μια περιοχή κελιών άλλου βιβλίου εργασίας

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να δημιουργείτε αναφορές σε περιεχόμενα κελιών ενός άλλου βιβλίου εργασίας, δημιουργώντας μια εξωτερική αναφορά. Η εξωτερική αναφορά (που ονομάζεται επίσης σύνδεση) είναι μια αναφορά σε ένα κελί ή φύλλο εργασίας που βρίσκονται σε ένα άλλο βιβλίο εργασίας του Excel ή μια αναφορά σε ένα καθορισμένο όνομα ενός άλλου βιβλίου εργασίας. Μπορείτε να δημιουργήσετε αναφορές στη συγκεκριμένη περιοχή κελιών ή να καθορίσετε ένα όνομα για την εξωτερική αναφορά.

Τι θέλετε να κάνετε;

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις εξωτερικές αναφορές

Δημιουργία μιας εξωτερικής αναφοράς μεταξύ κελιών σε διαφορετικά βιβλία εργασίας

Δημιουργήστε μια εξωτερική αναφορά σε καθορισμένο όνομα σε άλλο βιβλίο εργασίας

Καθορίστε ένα όνομα που περιέχει μια εξωτερική αναφορά σε κελιά σε ένα άλλο βιβλίο εργασίας

Μάθετε περισσότερα για τις εξωτερικές αναφορές

Παρόλο που οι εξωτερικές αναφορές είναι παρόμοιες με τις αναφορές κελιών, υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Οι εξωτερικές αναφορές χρησιμοποιούνται κατά την εργασία με μεγάλες ποσότητες δεδομένων ή με σύνθετους τύπους που εκτείνονται σε πολλά βιβλία εργασίας. Δημιουργούνται με διαφορετικό τρόπο και εμφανίζονται διαφορετικά σε ένα κελί ή στη γραμμή τύπων.

Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά οι εξωτερικές αναφορές

Οι εξωτερικές αναφορές είναι ιδιαίτερα χρήσιμες όταν δεν είναι πρακτικό να διατηρείτε μαζί μεγάλα μοντέλα φύλλων δεδομένων στο ίδιο βιβλίο εργασίας.

 • Συγχώνευση δεδομένων από πολλά βιβλία εργασίας    Μπορείτε να συνδέσετε βιβλία εργασίας από διάφορους χρήστες ή τμήματα και, στη συνέχεια, να ενοποιήσετε τα κατάλληλα δεδομένα σε ένα βιβλίο εργασίας σύνοψης. Με αυτόν τον τρόπο, όταν τα βιβλία εργασίας προέλευσης αλλάζουν, δεν θα χρειαστεί να αλλάξετε με μη αυτόματο τρόπο το βιβλίο εργασίας σύνοψης.

 • Δημιουργία διαφορετικών προβολών για τα δεδομένα σας    Μπορείτε να καταχωρήσετε όλα τα δεδομένα σας σε ένα ή περισσότερα βιβλία εργασίας προέλευσης και, στη συνέχεια, να δημιουργήσετε ένα βιβλίο εργασίας αναφορών, το οποίο να περιέχει εξωτερικές αναφορές μόνο για σχετικά δεδομένα.

 • Απλοποίηση μεγάλων, σύνθετων μοντέλων    Διαιρώντας ένα πολύπλοκο μοντέλο σε σειρές ανεξάρτητων βιβλίων εργασίας, μπορείτε να εργαστείτε με το μοντέλο χωρίς να ανοίξετε όλα τα σχετικά του φύλλα. Τα μικρότερα βιβλία εργασίας είναι πιο εύκολο να αλλάξουν, δεν απαιτούν πολύ μνήμη και ανοίγουν, αποθηκεύονται και υπολογίζονται πιο γρήγορα.

Τρόποι για τη δημιουργία εξωτερικών αναφορών

Εάν χρησιμοποιήσετε μια αναφορά κελιού για να δημιουργήσετε μια εξωτερική αναφορά, μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε τύπους στις πληροφορίες. Μεταβαίνοντας στους διάφορους τύπους των αναφορών κελιού μπορείτε επίσης να ελέγχετε τα κελιά που είναι συνδεδεμένα, εάν μετακινήσετε την εξωτερική αναφορά. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε μια σχετική αναφορά, όταν μετακινείτε την εξωτερική αναφορά, αλλάζει το συνδεδεμένο κελί ή τα συνδεδεμένα κελιά για να αναπαραστήσουν τη νέα θέση της σύνδεσης στο φύλλο εργασίας.

Κατά τη δημιουργία μιας εξωτερικής αναφοράς από ένα βιβλίο εργασίας σε άλλο βιβλίο εργασίας, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε ένα όνομα για αναφορά προς τα κελιά που δημιουργείτε εξωτερική αναφορά. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια εξωτερική αναφορά χρησιμοποιώντας ένα όνομα που είναι ήδη καθορισμένο ή μπορείτε να καθορίσετε το όνομα κατά τη δημιουργία της εξωτερικής αναφοράς. Χρησιμοποιώντας ένα όνομα, είναι ευκολότερο να θυμάστε τα περιεχόμενα των κελιών προς τα οποία εκτελείτε σύνδεση. Οι εξωτερικές αναφορές που χρησιμοποιούν καθορισμένα ονόματα δεν αλλάζουν όταν τις μετακινείτε, επειδή ένα όνομα αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο κελί ή περιοχή κελιών. Εάν θέλετε μια εξωτερική αναφορά που χρησιμοποιείται ένα καθορισμένο όνομα να αλλάζει κατά τη μετακίνησή της, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα που χρησιμοποιείται στην εξωτερική αναφορά ή μπορείτε να αλλάξετε τα κελιά στα οποία αναφέρεται το όνομα.

Πώς εμφανίζεται μια εξωτερική αναφορά σε ένα άλλο φύλλο εργασίας

Οι τύποι με εξωτερικές αναφορές σε άλλα βιβλία εργασίας εμφανίζονται με δύο τρόπους, ανάλογα αν το βιβλίο εργασίας προέλευσης — το μοναδικό βιβλίο εργασίας που παρέχει δεδομένα στον τύπο — είναι ανοιχτό ή κλειστό.

Όταν η προέλευση είναι ανοιχτή, η εξωτερική αναφορά περιλαμβάνει το όνομα του βιβλίου εργασίας μέσα σε αγκύλες ([ ]), ακολουθούμενο από το όνομα του φύλλου εργασίας, ένα θαυμαστικό (!) και τα κελιά στα οποία βασίζεται ο τύπος. Για παράδειγμα, ο ακόλουθος τύπος προσθέτει τα κελιά C10:C25 από το βιβλίο εργασίας που ονομάζεται Budget.xls. ,

Εξωτερική αναφορά

=SUM([Budget.xlsx]Annual!C10:C25)

Όταν η προέλευση δεν είναι ανοιχτή, η εξωτερική αναφορά περιλαμβάνει ολόκληρη τη διαδρομή.

Εξωτερική αναφορά

=SUM('C:\Reports\[Budget.xlsx]Annual'!C10:C25)

Σημείωση: Εάν το όνομα του άλλου φύλλου ή βιβλίου εργασίας περιέχει μη αλφαβητικούς χαρακτήρες, πρέπει να περικλείσετε το όνομα (ή τη διαδρομή) μέσα σε μονά εισαγωγικά.

Οι τύποι που συνδέονται με ένα καθορισμένο όνομα σε ένα άλλο βιβλίο εργασίας, χρησιμοποιούν το όνομα του βιβλίου εργασίας ακολουθούμενο από ένα θαυμαστικό (!) και το όνομα. Για παράδειγμα, ο ακόλουθος τύπος προσθέτει τα κελιά στην περιοχή που ονομάζεται "Πωλήσεις" από το βιβλίο εργασίας που ονομάζεται Budget.xls.

Εξωτερική αναφορά

=SUM(Budget.xlsx!Πωλήσεις)

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία εξωτερικής αναφοράς μεταξύ κελιών σε διαφορετικά φύλλα εργασίας

 1. Ανοίξτε το βιβλίο εργασίας που θα περιέχει την εξωτερική αναφορά (το βιβλίο εργασίας προορισμού) και το βιβλίο εργασίας που περιέχει τα δεδομένα προς τα οποία θέλετε να δημιουργήσετε σύνδεση (το βιβλίο εργασίας προέλευσης).

 2. Το βιβλίο εργασίας προέλευσης, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση Εικόνα κουμπιού στη γραμμή Εργαλείων γρήγορης πρόσβασης.

 3. Επιλέξτε το κελί ή τα κελιά στα οποία θέλετε να δημιουργήσετε την εξωτερική αναφορά.

 4. Πληκτρολογήστε = (σύμβολο ισότητας). Εάν θέλετε να εκτελέσετε υπολογισμούς ή συναρτήσεις στην εξωτερική αναφορά, πληκτρολογήστε τον τελεστής ή τη συνάρτηση που θέλετε να πληκτρολογήσετε πριν από την εξωτερική αναφορά.

 5. Μεταβείτε στο βιβλίο εργασίας προέλευσης και μετά κάντε κλικ στο φύλλο εργασίας που περιέχει τα κελιά προς τα οποία θέλετε να δημιουργήσετε σύνδεση.

 6. Επιλέξτε το κελί ή τα κελιά για τα οποία θέλετε να δημιουργήσετε σύνδεση.

 7. Επιστρέψτε στο βιβλίο εργασίας προορισμού και παρατηρήστε ότι το Excel προσθέτει την αναφορά στο βιβλίο εργασίας προέλευσης και στα κελιά που επιλέξατε στο προηγούμενο βήμα.

 8. Προαιρετικά, στο φύλλο εργασίας προορισμού, επεξεργαστείτε ή αλλάξτε τον τύπο.

 9. Πιέστε CTRL+SHIFT+ENTER.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία μιας εξωτερικής αναφοράς με ένα καθορισμένο όνομα σε άλλο βιβλίο εργασίας

 1. Ανοίξτε το βιβλίο εργασίας που θα περιέχει την εξωτερική αναφορά (το βιβλίο εργασίας προορισμού) και το βιβλίο εργασίας που περιέχει τα δεδομένα προς τα οποία θέλετε να δημιουργήσετε σύνδεση (το βιβλίο εργασίας προέλευσης).

 2. Το βιβλίο εργασίας προέλευσης, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση Εικόνα κουμπιού στη γραμμή Εργαλείων γρήγορης πρόσβασης.

 3. Επιλέξτε το κελί ή τα κελιά στα οποία θέλετε να δημιουργήσετε την εξωτερική αναφορά.

 4. Πληκτρολογήστε = (σύμβολο ισότητας). Εάν θέλετε να εκτελέσετε υπολογισμούς ή συναρτήσεις στην τιμή την εξωτερική αναφορά, πληκτρολογήστε τον τελεστή ή τη συνάρτηση που θέλετε να πληκτρολογήσετε πριν από την εξωτερική αναφορά.

 5. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Παράθυρο, κάντε κλικ στην επιλογή Εναλλαγή παραθύρων, κάντε κλικ στο βιβλίο εργασίας προέλευσης και μετά κάντε κλικ στο φύλλο εργασίας που περιέχει τα κελιά προς τα οποία θέλετε να δημιουργήσετε σύνδεση.

  Η ομάδα "Παράθυρο" στην καρτέλα "Προβολή"

 6. Πατήστε το πλήκτρο F3 και μετά επιλέξτε το όνομα προς το οποίο θέλετε να δημιουργήσετε σύνδεση.

Αρχή της σελίδας

Ορισμός ονόματος που περιέχει μια εξωτερική αναφορά σε κελιά άλλου βιβλίου εργασίας

 1. Ανοίξτε το βιβλίο εργασίας προορισμού και το βιβλίο εργασίας προέλευσης.

 2. Στο βιβλίο εργασίας προορισμού, στην καρτέλα Τύποι, στην ομάδα Καθορισμένα ονόματα, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός ονόματος.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Νέο όνομα, στο πλαίσιο Όνομα πληκτρολογήστε ένα όνομα για την περιοχή.

 4. Στο πλαίσιο Αναφορά σε διαγράψτε τα περιεχόμενα και αφήστε τον δείκτη του ποντικιού στο πλαίσιο.

  Αν το όνομα περιέχει έναν τύπο, εισαγάγετε τον τύπο και μετά θέστε τον δείκτη του ποντικιού στη θέση που θέλετε την εξωτερική αναφορά. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε =SUM() και μετά θέστε τον δείκτη του ποντικιού μεταξύ των παρενθέσεων.

 5. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Παράθυρο, κάντε κλικ στην επιλογή Εναλλαγή παραθύρων, κάντε κλικ στο βιβλίο εργασίας προέλευσης και μετά κάντε κλικ στο φύλλο εργασίας που περιέχει τα κελιά προς τα οποία θέλετε να δημιουργήσετε σύνδεση.

  Η ομάδα "Παράθυρο" στην καρτέλα "Προβολή"

 6. Επιλέξτε το κελί ή την περιοχή κελιών προς τα οποία θέλετε να δημιουργήσετε σύνδεση.

 7. Στο παράθυρο διαλόγου Νέο όνομα, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×