Δημιουργία ενός τύπου περιεχομένου τοποθεσίας

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σε αυτό το άρθρο

Σχετικά με τους τύπους περιεχομένου τοποθεσίας

Θέματα τύπου περιεχομένου

Δημιουργία ενός τύπου περιεχομένου τοποθεσίας

Πληροφορίες για τους τύπους περιεχομένου

Ως κάτοχος τοποθεσίας, μπορείτε να δημιουργήσετε νέα τοποθεσία τους τύπους περιεχομένου. Στη συνέχεια, μπορείτε να προσθέσετε αυτούς τους τύπους περιεχομένου σε λίστες και βιβλιοθήκες σε επίπεδο τοποθεσίας που δημιουργήσατε, εκτός από τοποθεσίες σε χαμηλότερο επίπεδο. Για παράδειγμα, έναν τύπο περιεχομένου τοποθεσίας που δημιουργείτε στην τοποθεσία ανώτατου επιπέδου είναι διαθέσιμη σε λίστες και βιβλιοθήκες σε όλες τις τοποθεσίες της συλλογής τοποθεσιών. Τύποι περιεχομένου που δημιουργούνται σε μια τοποθεσία κάτω επίπεδο δεν είναι διαθέσιμες σε τοποθεσίες ανώτερου επιπέδου.

Εφόσον έχετε ορίσει έναν τύπο περιεχομένου τοποθεσίας, μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε ξανά σε πολλές βιβλιοθήκες εγγράφων στην τρέχουσα ή σε άλλες τοποθεσίες. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να οργανώσετε το περιεχόμενο με λογικό τρόπο και να συσχετίσετε τις ίδιες δυνατότητες με το περιεχόμενο σε όλη τη λύση διαχείρισης εγγράφων. Για παράδειγμα, εάν η εταιρεία σας χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο τύπο συμβολαίου, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν τύπο περιεχομένου που ορίζει τα μετα-δεδομένα για αυτό το συμβόλαιο, το πρότυπο που θα χρησιμοποιείται για το συμβόλαιο και τις ροές εργασιών που απαιτούνται για την αναθεώρηση και την ολοκλήρωση του συμβολαίου. Οποιαδήποτε βιβλιοθήκη εγγράφων στην οποία προσθέτετε τον τύπο περιεχομένου "Συμβόλαιο" θα περιέχει όλους τους ορισμούς μετα-δεδομένων και τις ροές εργασιών του τύπου περιεχομένου και οι συντάκτες μπορούν να χρησιμοποιούν το πρότυπο που έχετε ορίσει για να δημιουργούν νέα συμβόλαια.

Ο τύπος περιεχομένου μιας τοποθεσίας περιγράφει τα χαρακτηριστικά ενός εγγράφου, φακέλου ή λίστας. Κάθε τύπος περιεχομένου μπορεί να ορίζει τα εξής:

 • Ένα σύνολο ιδιοτήτων.

 • Φόρμες για την επεξεργασία και εμφάνιση ιδιοτήτων.

 • Ροές εργασιών που θέλετε να είναι διαθέσιμες για το στοιχείο εγγράφου ή λίστας.

Συμβουλή: Οι τύποι περιεχομένου τοποθεσίας μπορούν επίσης να επεκταθούν με χρήση προσαρμοσμένων δυνατοτήτων.

Με την προσθήκη ενός τύπου περιεχομένου τοποθεσίας σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη, ορίζετε ότι η λίστα ή η βιβλιοθήκη μπορεί να περιέχει στοιχεία λίστας, φακέλους ή έγγραφα αυτού του τύπου περιεχομένου. Ένας τύπος περιεχομένου τοποθεσίας που είναι συσχετισμένος με μια λίστα αναφέρεται ως τύπος περιεχομένου λίστας.

Αρχή της σελίδας

Θέματα σχετικά με τον τύπο περιεχομένου

Κατά τη δημιουργία ενός νέου τύπου περιεχομένου τοποθεσίας λάβετε υπόψη σας τα εξής:

Περιεχομένου τύποι είναι οργανωμένες σε μια ιεραρχία.    Ιεραρχία του τύπου περιεχομένου επιτρέπει τύπου περιεχομένου για τη μεταβίβαση των χαρακτηριστικών από κάποιον άλλο τύπο περιεχομένου. Με αυτόν τον τρόπο, κλάσεις εγγράφων μπορούν να κάνουν κοινή χρήση χαρακτηριστικών σε ολόκληρη την εταιρεία, αλλά τα παρακάτω χαρακτηριστικά μπορούν να προσαρμοστούν για συγκεκριμένες τοποθεσίες ή λίστες.

Για παράδειγμα, όλα τα έγγραφα μιας εταιρείας που παραδίδονται σε πελάτες μπορεί να απαιτούν ένα σύνολο μετα-δεδομένων όπως τον αριθμό λογαριασμού και τον αριθμό έργου. Με τη δημιουργία ενός αρχικού τύπου περιεχομένου "Παράδοση σε πελάτη", που μεταβιβάζεται σε όλους τους άλλους τύπους εγγράφων παράδοσης σε πελάτες, εξασφαλίζετε ότι οι αριθμοί λογαριασμών και έργων θα είναι συσχετισμένοι με όλες τις παραλλαγές εγγράφων παράδοσης σε πελάτες στην εταιρεία. Εάν προσθέσετε άλλη μία απαιτούμενη στήλη στον αρχικό τύπο περιεχομένου Παράδοση σε πελάτη, μπορείτε να επιλέξετε να ενημερώνονται όλοι οι τύποι περιεχομένου στους οποίους μεταβιβάζεται, και θα προστεθεί μια νέα στήλη σε όλα τα έγγραφα που παραδίδονται σε πελάτες.

Νέους τύπους περιεχομένου τοποθεσίας που βασίζονται σε έναν γονικό τύπο περιεχομένου.    Όταν δημιουργείτε έναν νέο τύπο περιεχομένου τοποθεσίας, πρέπει να επιλέξετε μια υπάρχουσα (γονική) τύπου περιεχομένου τοποθεσίας στην οποία θέλετε να δημιουργήσετε τον νέο τύπο περιεχομένου τοποθεσίας. Το νέο τύπο περιεχομένου τοποθεσίας που δημιουργείτε μεταβιβάζονται τα χαρακτηριστικά της γονικής τοποθεσίας. Αφού δημιουργήσετε έναν νέο τύπο περιεχομένου τοποθεσίας, μπορείτε να κάνετε αλλαγές σε αυτήν, όπως η προσθήκη ή κατάργηση στηλών. Σημειώστε ότι οι αλλαγές που γίνονται απευθείας σε ένα θυγατρικό τύπο περιεχομένου δεν επηρεάζουν τον γονικό τύπο περιεχομένου στον οποίο βασίζεται. Όταν ενημερώνετε έναν γονικό τύπο περιεχομένου, μπορείτε επίσης να επιλέξετε εάν αυτές οι αλλαγές ενημερώνονται στους τύπους περιεχομένου λίστας και τοποθεσίας που λαμβάνουν στοιχεία από τον γονικό τύπο περιεχομένου.

Θυγατρικούς τύπους περιεχομένου τοποθεσίας που λαμβάνουν στοιχεία από το γονικό στοιχείο.    Τύποι περιεχομένου που θα δημιουργήσετε βασίζονται σε έναν γονικό τύπο περιεχομένου και θυγατρικοί τα χαρακτηριστικά της γονικής τοποθεσίας. Όταν ενημερώνετε έναν γονικό τύπο περιεχομένου, μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε οι θυγατρικοί τύποι περιεχομένου τοποθεσίας για να μεταβιβάζονται αυτές οι αλλαγές. Τα χαρακτηριστικά που μπορεί να μεταβιβαστεί από ένα γονικό τύπο περιεχομένου είναι:

 • Πρότυπο εγγράφου.

 • Ρύθμιση "Μόνο για ανάγνωση".

 • Ροές εργασίας.

 • Στήλες

 • Επεκτάσιμα χαρακτηριστικά που προστέθηκαν από άλλες εφαρμογές.

Σε όλες τις σελίδες ρυθμίσεων του τύπου περιεχομένου έχετε την επιλογή να ενημερώνετε τους τύπους περιεχομένου λίστας και τους θυγατρικούς τύπους περιεχομένου τοποθεσίας. Όταν επιλέγετε να ενημερώνονται όλοι οι τύποι περιεχομένου που λαμβάνουν στοιχεία από τους γονικούς τους τύπους περιεχομένου, όλες οι ρυθμίσεις σε αυτήν τη σελίδα ενημερώνονται και σε όλους τους τύπους περιεχομένου λίστας και τους θυγατρικούς τύπους περιεχομένου τοποθεσίας που εξαρτώνται από τον τύπο περιεχομένου που αλλάζετε. Αυτό αντικαθιστά οποιεσδήποτε προηγούμενες ρυθμίσεις στους τύπους περιεχομένου λίστας και τοποθεσίας που λαμβάνουν στοιχεία από αυτόν τον γονικό τύπο.

Για παράδειγμα, εάν αλλάξετε μόνο το πρότυπο εγγράφου στη σελίδα "Ρυθμίσεις για προχωρημένους" και επιλέξετε να ενημερώνονται οι τύποι περιεχομένου λίστας και τοποθεσίας, ενημερώνονται το έγγραφο και η ρύθμιση "Μόνο για ανάγνωση" σε όλους τους θυγατρικούς τύπους περιεχομένου, επειδή και οι δύο ρυθμίσεις είναι στην ίδια σελίδα. Κατά τον ίδιο τρόπο, όλες οι αλλαγές που πραγματοποιούνται στη σελίδα "Ρυθμίσεις ροής εργασιών" θα ενημερωθούν μαζί στους θυγατρικούς τύπους περιεχομένου. Κάθε στήλη έχει τη δική της σελίδα "Αλλαγή στήλης τύπου περιεχομένου τοποθεσίας", συνεπώς οι ρυθμίσεις για κάθε στήλη πρέπει να ενημερώνονται ξεχωριστά.

Σημειώστε ότι όλα τα χαρακτηριστικά ενός τύπου περιεχομένου που εμφανίζονται στον γονικό τύπο περιεχομένου — εκτός από τους τύπους "Όνομα", "Περιγραφή" και "Ομάδα" — μπορούν να ενημερώνονται σε θυγατρικούς τύπους. Οι στήλες ή οι ρυθμίσεις που δεν εμφανίζονται στον γονικό τύπο δεν μπορούν να ενημερωθούν. Για να εξασφαλίσετε ότι οι αλλαγές που πραγματοποιούνται στον γονικό τύπο περιεχομένου δεν αντικαθιστούν τις ρυθμίσεις σε θυγατρικούς τύπους περιεχομένου μπορείτε να επισημάνετε το θυγατρικό τύπο περιεχομένου ως "Μόνο για ανάγνωση". Παρόλο που αυτό είναι το θεμιτό σε μερικές καταστάσεις, μειώνει ταυτόχρονα τη δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης της ιεραρχίας τύπων περιεχομένου.

Εάν δεν επισημάνετε έναν τύπο περιεχομένου ως "Μόνο για ανάγνωση", οι ρυθμίσεις του γονικού τύπου μπορούν να αντικαταστήσουν τις ρυθμίσεις του θυγατρικού τύπου αν ορίσετε ρητά τον γονικό τύπο να μην είναι μόνο για ανάγνωση και στη συνέχεια ενημερώσετε τις αλλαγές στους θυγατρικούς τύπους περιεχομένου.

Τοποθεσία τους τύπους περιεχομένου που είναι αποθηκευμένα σε ομάδες.    Όταν δημιουργείτε έναν νέο τύπο περιεχομένου τοποθεσίας, πρέπει να επιλέξετε εάν θέλετε να αποθηκεύσετε σε μια υπάρχουσα ομάδα ή να το αποθηκεύσετε σε μια νέα ομάδα που δημιουργείτε. Εάν δεν θέλετε η νέα στήλη τοποθεσίας θα χρησιμοποιηθεί από άλλα άτομα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια ομάδα με το όνομα _Κρυφήκαι, στη συνέχεια, αποθηκεύσετε σας στήλης τοποθεσίας σε αυτό.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία τύπου περιεχομένου τοποθεσίας

 1. Στην κεντρική σελίδα της συλλογής τοποθεσιών, κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες τοποθεσίας, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας, και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση όλων των ρυθμίσεων τοποθεσίας.

 2. Στην ενότητα Συλλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Τύποι περιεχομένου τοποθεσίας.

 3. Στη σελίδα "Συλλογή τύπων περιεχομένου τοποθεσίας", επιλέξτε Δημιουργία.

 4. Στη σελίδα "Νέος τύπος περιεχομένου τοποθεσίας", στην ενότητα Όνομα και περιγραφή, πληκτρολογήστε ένα όνομα και, προαιρετικά, μια περιγραφή για το νέο τύπο περιεχομένου τοποθεσίας.

 5. Στη λίστα Επιλογή γονικού τύπου περιεχομένου από, επιλέξτε την ομάδα στην οποία θέλετε να βασίζεται ο νέος τύπος περιεχομένου. Σημειώστε ότι η ομάδα Ειδικοί τύποι περιεχομένου που περιέχει τους τύπους περιεχομένου που αλλάζουν τη συμπεριφορά της λίστας ή της βιβλιοθήκης κατά την προσθήκη.

 6. Στη λίστα Γονικός τύπος περιεχομένου, επιλέξτε τον γονικό τύπο περιεχομένου, στον οποίο θέλετε να βασίσετε τον τύπο περιεχομένου.

  Σημείωση: Η λίστα των γονικών τύπων περιεχομένου διαφέρει ανάλογα με την επιλογή που έχετε κάνει στο προηγούμενο βήμα.

 7. Στην ενότητα Ομάδα, επιλέξτε αν θέλετε να αποθηκεύσετε αυτόν τον νέο τύπο περιεχομένου τοποθεσίας σε μια υπάρχουσα ή μια νέα ομάδα.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Ο τύπος περιεχομένου τοποθεσίας: Εμφανίζεται η νέα σελίδα όνομα τύπου περιεχομένου. Μπορείτε να επιλέξετε στοιχεία σε αυτήν τη σελίδα για να ορίσετε περαιτέρω τον νέο τύπο περιεχομένου. Για πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση ρυθμίσεων τύπου περιεχομένου, ανατρέξτε στο θέμα, την Αλλαγή ενός τύπου περιεχομένου τοποθεσίας.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×