Δημιουργία ενός τύπου περιεχομένου τοποθεσίας

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σε αυτό το άρθρο

Σχετικά με τους τύπους περιεχομένου τοποθεσίας

Θέματα τύπου περιεχομένου

Δημιουργία ενός τύπου περιεχομένου τοποθεσίας

Ως κάτοχος τοποθεσίας, μπορείτε να δημιουργήσετε νέα τοποθεσία τους τύπους περιεχομένου. Στη συνέχεια, μπορείτε να προσθέσετε αυτούς τους τύπους περιεχομένου σε λίστες και βιβλιοθήκες σε επίπεδο τοποθεσίας που δημιουργήσατε, εκτός από τοποθεσίες σε χαμηλότερο επίπεδο. Για παράδειγμα, έναν τύπο περιεχομένου τοποθεσίας που δημιουργείτε στην τοποθεσία ανώτατου επιπέδου είναι διαθέσιμη σε λίστες και βιβλιοθήκες σε όλες τις τοποθεσίες της συλλογής τοποθεσιών. Τύποι περιεχομένου που δημιουργούνται σε μια τοποθεσία κάτω επίπεδο δεν είναι διαθέσιμες σε τοποθεσίες ανώτερου επιπέδου.

Εφόσον έχετε ορίσει έναν τύπο περιεχομένου τοποθεσίας, μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε ξανά σε πολλές βιβλιοθήκες εγγράφων στην τρέχουσα ή σε άλλες τοποθεσίες. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να οργανώσετε το περιεχόμενο με λογικό τρόπο και να συσχετίσετε τις ίδιες δυνατότητες με το περιεχόμενο σε όλη τη λύση διαχείρισης εγγράφων. Για παράδειγμα, εάν η εταιρεία σας χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο τύπο συμβολαίου, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν τύπο περιεχομένου που ορίζει τα μετα-δεδομένα για αυτό το συμβόλαιο, το πρότυπο που θα χρησιμοποιείται για το συμβόλαιο και τις ροές εργασιών που απαιτούνται για την αναθεώρηση και την ολοκλήρωση του συμβολαίου. Οποιαδήποτε βιβλιοθήκη εγγράφων στην οποία προσθέτετε τον τύπο περιεχομένου "Συμβόλαιο" θα περιέχει όλους τους ορισμούς μετα-δεδομένων και τις ροές εργασιών του τύπου περιεχομένου και οι συντάκτες μπορούν να χρησιμοποιούν το πρότυπο που έχετε ορίσει για να δημιουργούν νέα συμβόλαια.

Πληροφορίες για τους τύπους περιεχομένου

Ο τύπος περιεχομένου μιας τοποθεσίας περιγράφει τα χαρακτηριστικά ενός εγγράφου, φακέλου ή λίστας. Κάθε τύπος περιεχομένου μπορεί να ορίζει τα εξής:

 • Ένα σύνολο ιδιοτήτων.

 • Φόρμες για την επεξεργασία και εμφάνιση ιδιοτήτων.

 • Ροές εργασιών που θέλετε να είναι διαθέσιμες για το στοιχείο εγγράφου ή λίστας.

Συμβουλή: Οι τύποι περιεχομένου τοποθεσίας μπορούν επίσης να επεκταθούν με χρήση προσαρμοσμένων δυνατοτήτων.

Με την προσθήκη ενός τύπου περιεχομένου τοποθεσίας σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη, ορίζετε ότι η λίστα ή η βιβλιοθήκη μπορεί να περιέχει στοιχεία λίστας, φακέλους ή έγγραφα αυτού του τύπου περιεχομένου. Ένας τύπος περιεχομένου τοποθεσίας που είναι συσχετισμένος με μια λίστα αναφέρεται ως τύπος περιεχομένου λίστας.

Αρχή της σελίδας

Θέματα σχετικά με τον τύπο περιεχομένου

Κατά τη δημιουργία ενός νέου τύπου περιεχομένου τοποθεσίας λάβετε υπόψη σας τα εξής:

Οι τύποι περιεχομένου είναι οργανωμένοι σε μια ιεραρχία    Η ιεραρχία τύπων περιεχομένου επιτρέπει σε έναν τύπο περιεχομένου να λάβει τα χαρακτηριστικά του από έναν άλλο τύπο περιεχομένου. Με τον τρόπο αυτό, οι κλάσεις εγγράφων μπορούν να χρησιμοποιούν κοινά χαρακτηριστικά σε μια εταιρεία αλλά τα χαρακτηριστικά αυτά μπορούν να προσαρμοστούν για συγκεκριμένες τοποθεσίες ή λίστες.

Για παράδειγμα, όλα τα έγγραφα μιας εταιρείας που παραδίδονται σε πελάτες μπορεί να απαιτούν ένα σύνολο μετα-δεδομένων όπως τον αριθμό λογαριασμού και τον αριθμό έργου. Με τη δημιουργία ενός αρχικού τύπου περιεχομένου "Παράδοση σε πελάτη", που μεταβιβάζεται σε όλους τους άλλους τύπους εγγράφων παράδοσης σε πελάτες, εξασφαλίζετε ότι οι αριθμοί λογαριασμών και έργων θα είναι συσχετισμένοι με όλες τις παραλλαγές εγγράφων παράδοσης σε πελάτες στην εταιρεία. Εάν προσθέσετε άλλη μία απαιτούμενη στήλη στον αρχικό τύπο περιεχομένου Παράδοση σε πελάτη, μπορείτε να επιλέξετε να ενημερώνονται όλοι οι τύποι περιεχομένου στους οποίους μεταβιβάζεται, και θα προστεθεί μια νέα στήλη σε όλα τα έγγραφα που παραδίδονται σε πελάτες.

Οι νέοι τύποι περιεχομένου τοποθεσίας βασίζονται σε έναν γονικό τύπο περιεχομένου    Κατά τη δημιουργία ενός νέου τύπου περιεχομένου τοποθεσίας, πρέπει να επιλέξετε έναν υπάρχοντα (γονικό) τύπο περιεχομένου τοποθεσίας, με βάση τον οποίο θα δημιουργήσετε το νέο τύπο περιεχομένου τοποθεσίας. Ο νέος τύπος περιεχομένου τοποθεσίας που δημιουργείται λαμβάνει τα χαρακτηριστικά από τον γονικό. Εφόσον δημιουργήσετε έναν νέο τύπο περιεχομένου τοποθεσίας, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αλλαγές, όπως προσθήκη ή κατάργηση στηλών. Σημειώστε ότι οι αλλαγές που πραγματοποιούνται άμεσα σε ένα θυγατρικό τύπο περιεχομένου δεν επηρεάζουν τον γονικό τύπο περιεχομένου στον οποίο έχει βασιστεί. Κατά την ενημέρωση ενός γονικού τύπου περιεχομένου μπορείτε επίσης να επιλέξετε αν οι αλλαγές αυτές θα ενημερώνονται στους τύπους περιεχομένου λίστας και τοποθεσίας που λαμβάνουν στοιχεία από αυτόν τον γονικό τύπο περιεχομένου.

Οι θυγατρικοί τύποι περιεχομένου λαμβάνουν στοιχεία που μεταβιβάζονται από το γονικό    Οι τύποι περιεχομένου που δημιουργείτε βασίζονται σε έναν γονικό τύπο, δηλαδή λαμβάνουν τα χαρακτηριστικά του γονικού. Όταν ενημερώνετε έναν γονικό τύπο περιεχομένου μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να λάβουν τις αλλαγές οι θυγατρικοί τύποι περιεχομένου. Τα χαρακτηριστικά που μπορούν να μεταβιβαστούν από έναν γονικό τύπο περιεχομένου είναι:

 • Πρότυπο εγγράφου.

 • Ρύθμιση "Μόνο για ανάγνωση".

 • Ροές εργασίας.

 • Στήλες

 • Επεκτάσιμα χαρακτηριστικά που προστέθηκαν από άλλες εφαρμογές.

Σε όλες τις σελίδες ρυθμίσεων του τύπου περιεχομένου έχετε την επιλογή να ενημερώνετε τους τύπους περιεχομένου λίστας και τους θυγατρικούς τύπους περιεχομένου τοποθεσίας. Όταν επιλέγετε να ενημερώνονται όλοι οι τύποι περιεχομένου που λαμβάνουν στοιχεία από τους γονικούς τους τύπους περιεχομένου, όλες οι ρυθμίσεις σε αυτήν τη σελίδα ενημερώνονται και σε όλους τους τύπους περιεχομένου λίστας και τους θυγατρικούς τύπους περιεχομένου τοποθεσίας που εξαρτώνται από τον τύπο περιεχομένου που αλλάζετε. Αυτό αντικαθιστά οποιεσδήποτε προηγούμενες ρυθμίσεις στους τύπους περιεχομένου λίστας και τοποθεσίας που λαμβάνουν στοιχεία από αυτόν τον γονικό τύπο.

Για παράδειγμα, εάν αλλάξετε μόνο το πρότυπο εγγράφου στη σελίδα "Ρυθμίσεις για προχωρημένους" και επιλέξετε να ενημερώνονται οι τύποι περιεχομένου λίστας και τοποθεσίας, ενημερώνονται το έγγραφο και η ρύθμιση "Μόνο για ανάγνωση" σε όλους τους θυγατρικούς τύπους περιεχομένου, επειδή και οι δύο ρυθμίσεις είναι στην ίδια σελίδα. Κατά τον ίδιο τρόπο, όλες οι αλλαγές που πραγματοποιούνται στη σελίδα "Ρυθμίσεις ροής εργασιών" θα ενημερωθούν μαζί στους θυγατρικούς τύπους περιεχομένου. Κάθε στήλη έχει τη δική της σελίδα "Αλλαγή στήλης τύπου περιεχομένου τοποθεσίας", συνεπώς οι ρυθμίσεις για κάθε στήλη πρέπει να ενημερώνονται ξεχωριστά.

Σημειώστε ότι όλα τα χαρακτηριστικά ενός τύπου περιεχομένου που εμφανίζονται στον γονικό τύπο περιεχομένου — εκτός από τους τύπους "Όνομα", "Περιγραφή" και "Ομάδα" — μπορούν να ενημερώνονται σε θυγατρικούς τύπους. Οι στήλες ή οι ρυθμίσεις που δεν εμφανίζονται στον γονικό τύπο δεν μπορούν να ενημερωθούν. Για να εξασφαλίσετε ότι οι αλλαγές που πραγματοποιούνται στον γονικό τύπο περιεχομένου δεν αντικαθιστούν τις ρυθμίσεις σε θυγατρικούς τύπους περιεχομένου μπορείτε να επισημάνετε το θυγατρικό τύπο περιεχομένου ως "Μόνο για ανάγνωση". Παρόλο που αυτό είναι το θεμιτό σε μερικές καταστάσεις, μειώνει ταυτόχρονα τη δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης της ιεραρχίας τύπων περιεχομένου.

Εάν δεν επισημάνετε έναν τύπο περιεχομένου ως "Μόνο για ανάγνωση", οι ρυθμίσεις του γονικού τύπου μπορούν να αντικαταστήσουν τις ρυθμίσεις του θυγατρικού τύπου αν ορίσετε ρητά τον γονικό τύπο να μην είναι μόνο για ανάγνωση και στη συνέχεια ενημερώσετε τις αλλαγές στους θυγατρικούς τύπους περιεχομένου.

Οι τύποι περιεχομένου τοποθεσίας αποθηκεύονται σε ομάδες    Όταν δημιουργείτε έναν νέο τύπο περιεχομένου τοποθεσίας πρέπει να επιλέξετε αν θα αποθηκευτεί σε μια υπάρχουσα ομάδα ή σε μια νέα που θα δημιουργήσετε. Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιείται η νέα στήλη τοποθεσίας από άλλους, μπορείτε να δημιουργήσετε μια ομάδα με το όνομα _Κρυφή και να αποθηκεύσετε εκεί την στήλη τοποθεσίας.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία ενός τύπου περιεχομένου τοποθεσίας

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία στην οποία θέλετε να δημιουργήσετε έναν νέο τύπο περιεχομένου τοποθεσίας.

  1. Το μενού Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού , επιλέξτε Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

   Σημείωση: Σε μια τοποθεσία για την οποία έχετε προσαρμόσει το μενού Ενέργειες τοποθεσίας, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας, και στη συνέχεια κάντε κλικ στις ρυθμίσεις που θέλετε να προβάλετε.

 2. Στη στήλη Συλλογές, επιλέξτε Τύποι περιεχομένου τοποθεσίας.

  Εμφανίζεται η σελίδα "Συλλογή τύπων περιεχομένου τοποθεσίας". Σημειώστε ότι ο νέος τύπος περιεχομένου τοποθεσίας θα εμφανιστεί σε αυτή τη σελίδα εφόσον τη δημιουργήσετε.

 3. Στη σελίδα "Συλλογή τύπων περιεχομένου τοποθεσίας", επιλέξτε Δημιουργία.

  Εμφανίζεται η σελίδα "Δημιουργία τύπου περιεχομένου τοποθεσίας".

 4. Στην ενότητα Όνομα και περιγραφή, πληκτρολογήστε ένα όνομα και, αν θέλετε, μια περιγραφή για το νέο τύπο περιεχομένου τοποθεσίας.

 5. Στη λίστα Επιλογή γονικού τύπου περιεχομένου από, επιλέξτε την ομάδα στην οποία θέλετε να βασιστεί αυτός ο νέος τύπος περιεχομένου. Σημειώστε ότι η ομάδα "Ειδικοί τύποι περιεχομένου" περιέχει τύπους περιεχομένου που, όταν προστίθενται, αλλάζουν τη συμπεριφορά της λίστας ή της βιβλιοθήκης.

 6. Στη λίστα Γονικός τύπος περιεχομένου, επιλέξτε τον γονικό τύπο περιεχομένου, στον οποίο θέλετε να βασίσετε τον τύπο περιεχομένου.

  Σημείωση: Η λίστα των γονικών τύπων περιεχομένου διαφέρει ανάλογα με την επιλογή που έχετε κάνει στο προηγούμενο βήμα.

 7. Στην ενότητα Ομάδα, επιλέξτε αν θέλετε να αποθηκεύσετε αυτόν τον νέο τύπο περιεχομένου τοποθεσίας σε μια υπάρχουσα ή μια νέα ομάδα.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Ο τύπος περιεχομένου τοποθεσίας: Εμφανίζεται η σελίδα Όνομα του νέου τύπου περιεχομένου. Μπορείτε να κάνετε επιλογές για να καθορίσετε περαιτέρω το νέο τύπο περιεχομένου σε αυτή τη σελίδα.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×