Δημιουργία ενός προγράμματος χειρισμού συμβάντων

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Όταν συντάσσετε δέσμη ενεργειών για ένα πρότυπο φόρμας του Microsoft Office InfoPath, συνήθως συντάσσετε κώδικα σε ένα μέρος της φόρμας προγράμματα χειρισμού συμβάντων επικύρωσης δεδομένων ή προτύπου. Ένα πρόγραμμα χειρισμού συμβάντων είναι ο κώδικας λειτουργίας σε πρότυπο φόρμας του InfoPath που αποκρίνεται σε μια ενέργεια από το χρήστη ή αλλαγή των δεδομένων XML σε μια φόρμα. Πώς μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πρόγραμμα χειρισμού συμβάντων εξαρτάται από τον τύπο του συμβάντος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Είναι σημαντικό να δημιουργήσετε το πρόγραμμα χειρισμού συμβάντων σε κατάσταση σχεδίασης, επειδή το InfoPath αυτόματα δημιουργεί τις δηλώσεις των τα προγράμματα χειρισμού συμβάντων στο αρχείο δέσμης ενεργειών και δημιουργεί καταχωρήσεις στο αρχείο ορισμού (.xsf) φόρμας με δυνατότητα ενός προτύπου φόρμας για να χρησιμοποιήσετε αυτά τα προγράμματα χειρισμού συμβάντων.

Σημείωση: Παρόλο που είναι δυνατό να δημιουργήσετε τα προγράμματα χειρισμού συμβάντων με μη αυτόματο τρόπο στο αρχείο δέσμης ενεργειών και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τις από το με μη αυτόματο τρόπο προσθέτοντας τα κατάλληλη στοιχεία στο αρχείο .xsf, δεν συνιστάται. Εάν πραγματοποιηθεί μια μη έγκυρη αλλαγή στο αρχείο .xsf, ενδέχεται να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί το πρότυπο φόρμας.

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει κάθε ένα από τα προγράμματα χειρισμού συμβάντων του InfoPath και τα βήματα για τη δημιουργία τους. Όταν δημιουργείτε ένα πρόγραμμα χειρισμού συμβάντων για ένα πρότυπο φόρμας, το InfoPath ξεκινά το Microsoft Script Editor (MSE) και τοποθετεί το δρομέα στον κώδικα για αυτό το πρόγραμμα χειρισμού συμβάντων. Στη συνέχεια, μπορείτε να συντάξετε τη δέσμη ενεργειών για το πρόγραμμα χειρισμού συμβάντων. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το InfoPath συμβάντων και χειρισμού συμβάντων, ανατρέξτε στο θέμα αναφορά προγραμματιστή του InfoPath, η οποία είναι διαθέσιμη στη Βοήθεια του MSE.

Πρόγραμμα χειρισμού συμβάντων

Περιγραφή

Βήματα για τη δημιουργία

OnAfterChange

Αυτό το συμβάν εκτελείται αφού ένας χρήστης αλλάζει την τιμή στο καθορισμένο στοιχείο ελέγχου είναι συνδεδεμένο με ένα πεδίο. Για παράδειγμα, μπορείτε να εμφανίσετε ένα προσαρμοσμένο παράθυρο εργασιών HTML αφού ένας χρήστης επιλέγει ένα στοιχείο σε ένα στοιχείο ελέγχου πλαισίου λίστας. Αυτό το συμβάν εκτελείται μετά το συμβάν με την επικύρωση .

Κάντε δεξί κλικ σε ένα στοιχείο ελέγχου σε πρότυπο φόρμας ή σε ένα πεδίο στο παράθυρο εργασιών " Προέλευση δεδομένων ", τοποθετήστε το δείκτη προγραμματισμού στο μενού συντόμευσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Στην μετά την αλλαγή συμβάντος.

Μετά την εισαγωγή

Αυτό το συμβάν εκτελείται αφού ο χρήστης συγχωνεύει με επιτυχία πολλές φόρμες σε μία φόρμα.

Η δήλωση πρόγραμμα χειρισμού συμβάντων μετά την εισαγωγή απευθείας με το αρχείο δέσμης ενεργειών προσθέσετε με μη αυτόματο τρόπο, χρησιμοποιώντας MSE. Σε αυτό το πρόγραμμα χειρισμού συμβάντων δεν είναι δυνατό να δημιουργηθούν σε κατάσταση λειτουργίας σχεδίασης.

OnBeforeChange

Αυτό το συμβάν εκτελείται αφού ένας χρήστης αλλάζει την τιμή σε ένα στοιχείο ελέγχου και πριν από την τιμή προστίθεται το καθορισμένο πεδίο δεσμευμένο με αυτό το στοιχείο ελέγχου. Για παράδειγμα, μπορείτε να αποτρέψετε ένα χρήστη προσθέτοντας μια επιπλέον γραμμή πριν να συμπληρώνουν την τελευταία γραμμή σε έναν επαναλαμβανόμενο πίνακα.

Κάντε δεξί κλικ σε ένα στοιχείο ελέγχου σε πρότυπο φόρμας ή σε ένα πεδίο στο παράθυρο εργασιών " Προέλευση δεδομένων ", τοποθετήστε το δείκτη προγραμματισμού στο μενού συντόμευσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Στην πριν από την αλλαγή συμβάντος.

Με το κλικ

Αυτό το συμβάν εκτελείται όταν ένας χρήστης κάνει κλικ σε ένα κουμπί που σχετίζονται με αυτό το συμβάν. Αυτό το συμβάν είναι διαθέσιμη μετά την προσθήκη ενός κουμπιού στο πρότυπο φόρμας. Για παράδειγμα, μπορείτε να εκτελέσετε ένα πολύπλοκο υπολογισμό χρησιμοποιώντας τις τιμές στα πεδία στο κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων όταν ένας χρήστης κάνει κλικ στο κουμπί.

Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο ελέγχου κουμπιού και, στη συνέχεια, στην καρτέλα Γενικά του παραθύρου διαλόγου Ιδιότητες κουμπιού, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία κώδικα φόρμας.

OnContextChange

Αυτό το συμβάν εκτελείται όταν αλλάζει η εστίαση στη φόρμα. Για παράδειγμα, αυτό το συμβάν εκτελείται όταν ένας χρήστης μεταβαίνει από ένα πλαίσιο κειμένου σε ένα στοιχείο ελέγχου επιλογής ημερομηνίας ή όταν ένας χρήστης αλλάζει προβολές. Αυτό το συμβάν συμβαίνει αφού έχουν προκύψει όλα τα άλλα συμβάντα.

Στο μενού Εργαλεία, επιλέξτε προγραμματισμού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ Στο συμβάν αλλαγή περιβάλλοντος.

OnLoad

Αυτό το συμβάν εκτελείται κάθε φορά που ένας χρήστης δημιουργεί μια νέα φόρμα ή ανοίγει μια υπάρχουσα φόρμα που βασίζεται στο πρότυπο φόρμας. Για παράδειγμα, μπορείτε να αντιγράψετε μια λίστα στοιχείων από ένα δευτερεύον αρχείο προέλευσης δεδομένων για το κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων όταν ένας χρήστης ανοίγει τη φόρμα.

Στο μενού Εργαλεία, επιλέξτε προγραμματισμού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ Στο συμβάν φόρτωσης.

OnMergeRequest

Αυτό το συμβάν εκτελείται όταν συγχωνεύονται φόρμες που βασίζονται στο πρότυπο φόρμας. Για παράδειγμα, μπορείτε να εμφανίσετε τον αριθμό των φορμών που έχουν συγχωνευμένη για να δώσετε μια κατάσταση χρήστη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας συγχώνευσης.

Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στο κουμπί "Επιλογές φόρμας". Στη λίστα κατηγορία, κάντε κλικ στην επιλογή για προχωρημένους. Στην περιοχή Συγχώνευση φορμών, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Συγχώνευση με χρήση προσαρμοσμένου κώδικα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία.

OnSaveRequest

Αυτό το συμβάν εκτελείται όταν ένας χρήστης αποθηκεύει μια φόρμα που βασίζεται στο πρότυπο φόρμας. Για παράδειγμα, μπορείτε να αποθηκεύσετε τη φόρμα που βασίζεται σε αυτό το πρότυπο φόρμας σε περισσότερες από μία θέση όταν ένας χρήστης αποθηκεύει τη φόρμα. Το InfoPath προσθέτει δύο επιπλέον γραμμές κώδικα για αυτό το συμβάν: μια γραμμή που αποθηκεύει τη φόρμα και άλλη γραμμή που σας ενημερώνει εάν InfoPath αποθηκευτεί με επιτυχία στη φόρμα.

Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στο κουμπί "Επιλογές φόρμας". Στη λίστα κατηγορία, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα και αποθήκευση. Στην περιοχή συμπεριφορά κατά την αποθήκευση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αποθήκευση με τη χρήση προσαρμοσμένου κώδικα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία.

OnSign

Αυτό το συμβάν εκτελείται όταν ένας χρήστης χρησιμοποιεί μια ψηφιακή υπογραφή σε μια φόρμα. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε πρόσθετα δεδομένα για την ψηφιακή υπογραφή μιας φόρμας αναφοράς εξόδων, όταν ένας χρήστης πραγματοποιεί αυτό.

Στο μενού Εργαλεία, επιλέξτε προγραμματισμού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ Στο συμβάν εισόδου.

OnSubmitRequest

Αυτό το συμβάν εκτελείται όταν ο χρήστης υποβάλλει στη φόρμα δεδομένων. Για παράδειγμα, μπορείτε να υποβάλετε τα δεδομένα της φόρμας σε μια υπηρεσία Web ασφαλή όταν ο χρήστης κάνει κλικ στην επιλογή Υποβολή στο μενού αρχείο. Επειδή το InfoPath δεν υποστηρίζει μια σύνδεση δεδομένων με μια ασφαλή υπηρεσία Web, πρέπει να προσθέσετε μια σύνδεση προσαρμοσμένα δεδομένα που λειτουργεί με την ασφαλή υπηρεσία Web.

Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές για την υποβολή. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου να επιτρέπεται στους χρήστες να υποβάλουν αυτήν τη φόρμα, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση προσαρμοσμένης ενέργειας με χρήση κώδικα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία κώδικα.

OnSwitchView

Αυτό το συμβάν εκτελείται όταν ένας χρήστης ανοίγει μια φόρμα που βασίζεται στο πρότυπο φόρμας ή μεταβαίνει σε άλλη προβολή στη φόρμα. Για παράδειγμα, όταν ένας χρήστης αλλάζει σε μια συγκεκριμένη προβολή, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχει τα δεδομένα από τα πεδία της φόρμας κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων.

Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή προγραμματισμού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ Στην αλλαγή προβολής συμβάντων.

Με την επικύρωση

Αυτό το συμβάν εκτελείται όταν ένας χρήστης αλλάζει την τιμή σε ένα στοιχείο ελέγχου είναι συνδεδεμένο με ένα πεδίο. Για παράδειγμα, όταν ο χρήστης αλλάζει την τιμή ενός συγκεκριμένου στοιχείου ελέγχου, μπορείτε να υπολογίσετε μια νέα τιμή για ένα άλλο στοιχείο ελέγχου, χρησιμοποιώντας τον αριθμό που εισάγονται από το χρήστη και έναν αριθμό που είναι στη δέσμη ενεργειών. Μετά την εκτέλεση του προγράμματος χειρισμού συμβάντων OnBeforeChange που προκύπτει το συμβάν.

Κάντε δεξί κλικ σε ένα στοιχείο ελέγχου σε πρότυπο φόρμας ή σε ένα πεδίο στο παράθυρο εργασιών " Προέλευση δεδομένων ", τοποθετήστε το δείκτη προγραμματισμού στο μενού συντόμευσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Με μετά την επικύρωση.

OnVersionUpgrade

Αυτό το συμβάν εκτελείται όταν ένας χρήστης ανοίγει μια υπάρχουσα φόρμα και ο αριθμός έκδοσης του προτύπου φόρμας χρησιμοποιούνται από την υπάρχουσα φόρμα είναι παλιότερα από τον αριθμό έκδοσης του προτύπου φόρμας στη θέση δημοσίευσης. Όταν ένας χρήστης ανοίγει μια υπάρχουσα φόρμα, το InfoPath ελέγχει τον αριθμό έκδοσης του προτύπου φόρμας που σχετίζεται με την υπάρχουσα φόρμα. Εάν το πρότυπο φόρμας έχει αριθμό νεότερης έκδοσης, το InfoPath εκτελεί το πρόγραμμα χειρισμού συμβάντων OnVersion όταν ο χρήστης ανοίγει την υπάρχουσα φόρμα. Για παράδειγμα, φανταστείτε ότι μπορείτε να προσθέσετε ένα νέο πεδίο σε ένα υπάρχον πρότυπο φόρμας και να δημοσιεύσετε ξανά, και θέλετε το νέο πεδίο θα προστεθούν στο κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων, εάν ένας χρήστης ανοίγει μια υπάρχουσα φόρμα. Αυτό το συμβάν προσθέτει το νέο πεδίο στο κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων όταν ένας χρήστης ανοίγει μια υπάρχουσα φόρμα.

Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στο κουμπί "Επιλογές φόρμας". Στη λίστα κατηγορία, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση εκδόσεων. Στη λίστα στην έκδοση αναβάθμισης, κάντε κλικ στην επιλογή Χρήση προσαρμοσμένου συμβάντος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×