Δημιουργία ενός διαγράμματος Απεικόνισης δεδομένων

Θέλετε να δημιουργήσετε αυτόματα ένα λεπτομερές και προσεγμένο διάγραμμα ροής Visio από ένα βιβλίο εργασίας του Excel; Μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας πρότυπα Απεικόνισης δεδομένων. Κάθε πρότυπο συσχετίζεται με ένα βιβλίο εργασίας του Excel, που χρησιμοποιείται για τη μετατροπή δεδομένων διεργασιών σε διάγραμμα ροής στο Visio. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε το δικό σας προσαρμοσμένο πρότυπο Excel, να καθορίσετε αντιστοιχίες στον οδηγό προτύπων και να δημιουργήσετε αυτόματα το διάγραμμα. Μόλις δημιουργήσετε το διάγραμμα ροής, μπορείτε να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε γραμμές στο Excel και, στη συνέχεια, να ανανεώσετε το διάγραμμα από το Visio. Μπορείτε ακόμη και να προσθέσετε περισσότερες στήλες δεδομένων στο Excel οι οποίες θα μετατραπούν σε δεδομένα σχήματος του Visio. Η Απεικόνιση δεδομένων υποστηρίζεται στο Visio Pro για Office 365.

Επισκόπηση Απεικόνισης δεδομένων

Η δυνατότητα χρήσης προτύπων της Απεικόνισης δεδομένων είναι διαθέσιμη μόνο με το Visio Pro για Office 365 στο κανάλι της τρέχουσας κυκλοφορίας. Εάν δεν γνωρίζετε με βεβαιότητα ποια έκδοση του Visio χρησιμοποιείτε, επιλέξτε Αρχείο > Λογαριασμός > Πληροφορίες για το Visio. Ανατρέξτε στο θέμα Visio Pro για Office 365 για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την έκδοση συνδρομής του Visio.

Εάν δεν βλέπετε τα πρότυπα απεικόνισης δεδομένων ή εάν έχετε άλλες ερωτήσεις σχετικά με τα γρήγορα αποτελέσματα, επισκεφθείτε τη σελίδα με τις Συνήθεις ερωτήσεις για την Απεικόνιση δεδομένων.

Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα, πρέπει να έχετε μια Συνδρομή στο Office 365. Αν είστε συνδρομητής του Office 365, βεβαιωθείτε ότι έχετε την τελευταία έκδοση του Office. Εάν είστε επαγγελματίας πληροφορικής που διαχειρίζεται τη διαδικασία ενημέρωσης του Office 365, ανατρέξτε στη σελίδα εκδόσεων καναλιού για να μάθετε ποιες ενημερώσεις παρέχονται σε κάθε κανάλι.

Σε αυτό το άρθρο

Δημιουργία ενός διαγράμματος Απεικόνισης δεδομένων

Πριν ξεκινήσετε

Συγκεντρώστε τις ιδέες σας και επεξεργαστείτε τις σε μορφή πρόχειρου σε χαρτί ή με μελάνι. Αυτό το πρόχειρο μπορεί να σας βοηθήσει να ξεκινήσετε την εργασία σας και να κάνετε τα παρακάτω βήματα πιο ομαλά.

Για να δημιουργήσετε ένα διάγραμμα Απεικόνισης δεδομένων, μπορείτε να εργαστείτε ταυτόχρονα στο Excel και το Visio. Μπορεί να είναι ευκολότερο να εργαστείτε σε δύο παράθυρα στη συσκευή σας με Windows ή σε ένα περιβάλλον πολλαπλών οθονών. Η οπτική σύγκριση της εργασίας σας μεταξύ Excel και Visio σας βοηθά να βεβαιωθείτε ότι κάνετε αυτό που θέλετε.

Προτεινόμενο    Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο του Microsoft Office για να το δείτε στην πράξη: Απεικόνιση δεδομένων: Επίδειξη.

Στάδιο 1: Επιλέξτε ένα πρότυπο Απεικόνισης δεδομένων

 1. Ανοίξτε το Visio ή επιλέξτε Αρχείο > Δημιουργία εάν επεξεργάζεστε ένα διάγραμμα.

 2. Επιλέξτε ΠΡΟΤΥΠΑ.

  Η εντολή "ΠΡΟΤΥΠΑ"
 3. Επιλέξτε Διάγραμμα ροής.

  Η εντολή "Διάγραμμα ροής"
 4. Επιλέξτε Βασικό διάγραμμα ροής - Απεικόνιση δεδομένων ή Διαλειτουργικό διάγραμμα ροής - Απεικόνιση δεδομένων.

  Τα πρότυπα Απεικόνισης δεδομένων

  Τα πρότυπα Απεικόνισης δεδομένων έχουν ένα εικονίδιο του Excel στην επάνω αριστερή γωνία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα γραφήματα ροής και τα σχήματα, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία βασικού διαγράμματος ροής και Δημιουργία διαλειτουργικού διαγράμματος ροής.

Στάδιο 2: Ενσωμάτωση βιβλίου εργασίας του Excel

 1. Στην προεπισκόπηση προτύπου, επιλέξτε Πρότυπο δεδομένων του Excel.

  Επιλογή της σύνδεσης "Πρότυπο δεδομένων του Excel"

  Λάβετε υπόψη ότι , εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα ίδια δείγματα προτύπων του Excel που χρησιμοποιούνται σε αυτό το άρθρο για αναφορά, η λήψη τους είναι δυνατή από τις παρακάτω συνδέσεις:

 2. Επιλέξτε Αρχείο > Αποθήκευση, καθορίστε έναν υπολογιστή, διακομιστή δικτύου ή βιβλιοθήκη εγγράφων του SharePoint, πληκτρολογήστε ένα όνομα αρχείου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση.

 3. Για να προσθέσετε ένα νέο φύλλο εργασίας, στο κάτω μέρος του βιβλίου εργασίας, επιλέξτε Δημιουργία φύλλου Κουμπί "Δημιουργία φύλλου" .

 4. Δημιουργία πίνακα του Excel. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση πινάκων του Excel, ανατρέξτε στο θέμα επισκόπηση πινάκων του Excel, Δημιουργία ή διαγραφή πίνακα του Excel και Αλλαγή μεγέθους ενός πίνακα με την προσθήκη ή κατάργηση γραμμών και στηλών.

 5. Προσθήκη στηλών και γραμμών στον πίνακα που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία του διαγράμματος Visio. Υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις για τις κεφαλίδες και τις τιμές στηλών πίνακα του Excel. Χρησιμοποιήστε την ενότητα Τρόπος αλληλεπίδρασης των στηλών του Excel με τα στοιχεία διαγράμματος ροής του Visio

Στάδιο 3: Προσθήκη επιπλέον δεδομένων σχήματος σε πίνακα του Excel (προαιρετικό)

 1. Εξετάστε την καρτέλα Διάγραμμα διαδικασίας στο πρότυπο του Excel. Οι στήλες στον πίνακα του Excel έχουν μπλε και πράσινο χρώμα. Το χρώμα παρέχει μια οπτική ένδειξη σχετικά με τη διαφορά μεταξύ των στηλών.

  Οι μπλε στήλες χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία του διαγράμματος ροής στο διάγραμμα του Visio. Όλες οι στήλες προστίθενται επίσης ως δεδομένα σχήματος.

 2. Για να προσθέσετε επιπλέον δεδομένα σχήματος, προσθέστε μία ή περισσότερες στήλες σε πίνακα του Excel.

  Οι πράσινες στήλες υποδεικνύουν πρόσθετα δεδομένα σχήματος, τα οποία μπορείτε να προσθέσετε σε κάθε σχήμα. Μπορείτε να προσθέσετε οποιονδήποτε αριθμό πρόσθετων στηλών. Από προεπιλογή, αυτά τα δεδομένα δεν είναι ορατά στο διάγραμμα, εκτός και εάν μπορείτε να προσθέσετε γραφικά δεδομένων. Για να δείτε τα δεδομένα του σχήματος στο διάγραμμα του Visio, επιλέξτε Δεδομένα > Παράθυρο δεδομένων σχήματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα του σχήματος και τα γραφικά δεδομένων, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη δεδομένων σε σχήματα και Γραφικά δεδομένων, Επισκόπηση.

Στάδιο 4: Δημιουργήστε ένα διάγραμμα του Visio με τον Οδηγό

 1. Επιστρέψτε στο Visio, στην προεπισκόπηση προτύπου επιλέξτε την μονάδα μέτρησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δημιουργία.

 2. Στην πρώτη σελίδα του οδηγού Δημιουργία διαγράμματος από δεδομένα, κάντε τα εξής:

  1. Στην περιοχή Τι διάγραμμα θέλετε να δημιουργήσετε από τα δεδομένα;, επιλέξτε ένα πρότυπο: Βασικό διάγραμμα ροής, Διαλειτουργικό διάγραμμα ροής (οριζόντιο) ή Διαλειτουργικό διάγραμμα ροής (κατακόρυφο).

  2. Στην περιοχή Επιλογή του βιβλίου εργασίας του Excel, επιλέξτε ένα βιβλίο εργασίας από μια λίστα των πιο πρόσφατα χρησιμοποιημένων βιβλίων εργασίας ή επιλέξτε Αναζήτηση για να εντοπίσετε το βιβλίο εργασίας που δημιουργήσατε στο Στάδιο 2.

  3. Στην περιοχή Επιλέξτε έναν πίνακα ή μια προσαρμοσμένη περιοχή στο βιβλίο εργασίας, επιλέξτε τον πίνακα που περιέχει τα δεδομένα διαδικασίας του Excel.

  4. Επιλέξτε Τέλος. Με αυτόν τον τρόπο γίνονται αποδεκτές όλες οι προεπιλεγμένες τιμές που συμπληρώνει το Visio για τις άλλες σελίδες του οδηγού.

Ως αποτέλεσμα, το διάγραμμα δημιουργείται αυτόματα μέσα σε ένα κοντέινερ. Δημιουργούνται πρόσθετες σελίδες του Visio, ανάλογα με το μέγεθος του διαγράμματος ροής.

Στάδιο 5: Αποθήκευση του διαγράμματος του Visio

 • Επιλέξτε Αρχείο > Αποθήκευση, βρείτε μια θέση, πληκτρολογήστε ένα όνομα αρχείου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση.

Είναι καλή ιδέα να διατηρείτε αρχεία του Excel και του Visio στην ίδια θέση, επειδή λειτουργούν χέρι με χέρι.

Στάδιο 6: Αποθήκευση και ανανέωση του διαγράμματος

Αφού δημιουργήσετε ένα διάγραμμα με την Απεικόνιση δεδομένων, μπορείτε να κάνετε αλλαγές σε αυτό. Επειδή υπάρχουν δύο στοιχεία στην Απεικόνιση δεδομένων, ένα βιβλίο εργασίας του Excel και ένα διάγραμμα του Visio, πρέπει να διατηρήσετε το διάγραμμά σας συγχρονισμένο με τις αλλαγές στα δεδομένα στον πίνακα του Excel, ανανεώνοντάς το από το Visio. Είναι σημαντικό να κατανοήσετε ότι η διαδικασία συγχρονισμού είναι μια μονόδρομη λειτουργία. Πρώτα, ενημερώνετε τα δεδομένα στο Excel και, στη συνέχεια, ανανεώνετε το διάγραμμα του Visio. Εάν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δεδομένων στο Excel και το Visio κατά την ανανέωση, τα δεδομένα του Excel υπερτερούν.

 1. Κάντε αλλαγές στα δεδομένα του πίνακα του Excel. Μπορείτε να προσθέσετε, να ενημερώσετε ή να διαγράψετε γραμμές.

 2. Αποθηκεύστε το βιβλίο εργασίας του Excel.

 3. Στο Visio, επιλέξτε το κοντέινερ διαγράμματος και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δεδομένα > Ανανέωση.

Ως αποτέλεσμα, οι αλλαγές που κάνατε στο βιβλίο εργασίας του Excel εμφανίζονται στο διάγραμμα του Visio. Η ανανέωση κάνει αλλαγές μόνο στα σχήματα και τις συνδέσεις μέσα στο κοντέινερ. Διατηρήστε όλα τα σχήματα διαγράμματος και τις γραμμές σύνδεσης μέσα στο κοντέινερ. Εάν προσθέσετε με μη αυτόματο τρόπο ένα σχήμα μέσα στο κοντέινερ και, στη συνέχεια, ανανεώσετε το διάγραμμα, το συγκεκριμένο σχήμα καταργείται. Οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα στη σελίδα, αλλά εκτός του κοντέινερ, δεν επηρεάζονται. Οποιεσδήποτε αλλαγές μορφοποίησης που κάνετε στα σχήματα ή τις συνδέσεις εντός του κοντέινερ διατηρούνται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κοντέινερ, ανατρέξτε στο θέμα Αποσαφήνιση της δομής των διαγραμμάτων χρησιμοποιώντας κοντέινερ και λίστες

Στάδιο 7: Προσαρμογή της επικοινωνίας μεταξύ του πίνακα του Excel και του διαγράμματος του Visio (προαιρετικό)

Υπάρχουν φορές που μπορεί να θέλετε να προσαρμόσετε τη δημιουργία των διαγραμμάτων της Απεικόνισης δεδομένων. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικά σχήματα για να συμμορφωθείτε με τα πρότυπα της εταιρείας σας ή να τα αντιστοιχίσετε σε διαφορετικά ονόματα στηλών στον πίνακα του Excel.

 1. Όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Δημιουργία για να εισαγάγετε τον οδηγό Δημιουργία διαγράμματος από δεδομένα και αφού πληκτρολογήσετε τιμές στην πρώτη σελίδα (βλ. Στάδιο 4), επιλέξτε Επόμενο ή Πίσω για να εμφανίσετε κάθε σελίδα στον οδηγό.

 2. Επιλέξτε Βοήθεια (?) για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να προσαρμόσετε κάθε επιλογή στη σελίδα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση της Δημιουργίας διαγράμματος από τον Οδηγό δεδομένων.

Αρχή της σελίδας

Τρόπος αλληλεπίδρασης των στηλών του Excel με στοιχεία διαγράμματος ροής του Visio

Χρησιμοποιήστε την παρακάτω εικόνα γραφικής απεικόνισης για να κατανοήσετε πώς χρησιμοποιείται κάθε στήλη του Excel για τη δημιουργία του διαγράμματος ροής του Visio.

Αναγνωριστικό βήματος διαδικασίας    Ένας αριθμός που προσδιορίζει κάθε σχήμα στο διάγραμμα ροής. Αυτή η στήλη είναι υποχρεωτική και κάθε τιμή στον πίνακα του Excel πρέπει να είναι μοναδική και δεν είναι κενή. Αυτή η τιμή δεν εμφανίζεται στο διάγραμμα ροής.

Αλληλεπίδραση διαγράμματος ροής διαδικασίας του Excel με το διάγραμμα ροής του Visio: Αναγνωριστικό βήματος διαδικασίας

Περιγραφή βημάτων της διαδικασίας    Κείμενο που προστίθεται σε κάθε σχήμα στο διάγραμμα ροής.

Αλληλεπίδραση διαγράμματος ροής διαδικασίας του Excel με το διάγραμμα ροής του Visio: Περιγραφή βήματος διαδικασίας

Αναγνωριστικό επόμενου βήματος    Το αναγνωριστικό βήματος διαδικασίας του επόμενου σχήματος στη σειρά. Ένα σχήμα διακλάδωσης έχει δύο επόμενα βήματα και αντιπροσωπεύεται από αριθμούς διαχωρισμένου με κόμματα, όπως 4,5. Μπορείτε να έχετε περισσότερα από δύο επόμενα βήματα.

Αλληλεπίδραση διαγράμματος ροής διαδικασίας του Excel με το διάγραμμα ροής του Visio: Αναγνωριστικό επόμενου βήματος

Ετικέτα σύνδεσης    Για τα σχήματα διακλάδωσης, οι ετικέτες σύνδεσης αναπαριστώνται ως κείμενο διαχωρισμένο με κόμμα, όπως Ναι, Όχι. Στο παράδειγμα, το Ναι αντιστοιχεί στο 4 και το όχι αντιστοιχεί στο 5.

Αλληλεπίδραση διαγράμματος ροής διαδικασίας του Excel με το διάγραμμα ροής του Visio: Ετικέτα σύνδεσης

Τύπος σχήματος    Ο τύπος του σχήματος που θέλετε να απεικονίσετε στο διάγραμμα του Visio, όπως Διαδικασία ή Απόφαση. Η Microsoft συνιστά να χρησιμοποιείτε τις αναπτυσσόμενες λίστες για να επαληθεύσετε τις επιλογές σας.

Αλληλεπίδραση διαγράμματος ροής διαδικασίας του Excel με το διάγραμμα ροής του Visio: Τύπος σχήματος

Συνάρτηση και φάση    Η συνάρτηση (ή κλειστή λωρίδα) και η φάση (ή λωρίδα χρόνου) στην οποία ανήκει κάθε σχήμα. Αυτή η στήλη εφαρμόζεται μόνο σε ένα Διαλειτουργικό διάγραμμα ροής και παραβλέπεται από ένα Βασικό διάγραμμα ροής.

Αλληλεπίδραση διαγράμματος ροής διαδικασίας του Excel με το διάγραμμα ροής του Visio: Συνάρτηση και φάση

Αρχή της σελίδας

Χρήση άλλων στάμπο για τη δημιουργία ενός διαγράμματος Απεικόνισης δεδομένων

Εκτός από τα πρότυπα βασικού και διαλειτουργικού διαγράμματος ροής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στάμπο από άλλα πρότυπα, όταν δημιουργείτε ένα διάγραμμα Απεικόνισης δεδομένων. Για παράδειγμα, υπάρχουν άλλα στάμπο που εστιάζουν σε διεργασίες, όπως το Διάγραμμα ελέγχου, το Βασικό BPMN ή το Διάγραμμα ροής Six Sigma. Ωστόσο, μπορείτε να προσθέσετε σχήματα από οποιαδήποτε στάμπο, όπως από Τα σχήματά μου.

 1. Ανοίξτε ένα διάγραμμα Απεικόνισης δεδομένων που έχετε ήδη δημιουργήσει.

 2. Προσθέστε ένα ή περισσότερα στάμπο στο παράθυρο Σχήματα.

  Για παράδειγμα, επιλέξτε Περισσότερα σχήματα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επιχειρήσεις > Επιχειρηματική διαδικασία > Σχήματα διαγράμματος ελέγχου.

  Πρόσθετα πρότυπα στο παράθυρο "Σχήματα"
 3. Στην καρτέλα Δεδομένα, επιλέξτε Δημιουργία, για να ξεκινήσετε τον οδηγό Δημιουργία διαγράμματος από δεδομένα.

 4. Επιλέξτε Επόμενο μέχρι να εμφανιστεί η σελίδα Επιλογή κατάλληλου σχήματος για κάθε τιμή που εμφανίζεται στο πλαίσιο "Τύπος σχήματος".

 5. Στο δεξιό τμήμα της σελίδας, επιλέξτε το στάμπο που θέλετε από τη λίστα, όπως Σχήματα διαγράμματος ελέγχου.

  Πρόσθετα πρότυπα που έχουν προστεθεί στη σελίδα του οδηγού

Εφαρμογή γραφικών δεδομένων στο διάγραμμά σας

Μπορείτε να βελτιώσετε το διάγραμμά σας, προσθέτοντας γραφικά δεδομένων, γεγονός που μπορεί να σας βοηθήσει στην απεικόνιση δεδομένων σχήματος στο διάγραμμα. Στην πραγματικότητα, μπορείτε να μετατρέψετε το διάγραμμα σε έναν πίνακα εργαλείων διαδικασίας, στον οποίο τα γραφικά δεδομένων εμφανίζουν πληροφορίες βασικού δείκτη απόδοσης (KPI) με εικονίδια γραφικών δεδομένων που βασίζονται στα δεδομένα σχήματος.

 1. Ανοίξτε το διάγραμμα Απεικόνισης δεδομένων.

  Επιλέξτε το κοντέινερ για το οποίο θέλετε να εφαρμόσετε γραφικά δεδομένων.

 2. Επιλέξτε Δεδομένα > Πεδία γραφικών δεδομένων.

 3. Επιλέξτε τα πεδία γραφικών δεδομένων που θέλετε στο διάγραμμά σας.

  Τα γραφικά δεδομένων εφαρμόζονται σε ολόκληρο το διάγραμμα. Για να αποκρύψετε τα γραφικά δεδομένων για ορισμένα σχήματα, διατηρήστε τις τιμές στήλης δεδομένων κενές στο βιβλίο εργασίας του Excel για αυτές τις γραμμές.

 4. Εάν θέλετε, μπορείτε να ορίσετε πρόσθετες επιλογές στην καρτέλα "Δεδομένα".

Εφαρμογή γραφικών δεδομένων για το διάγραμμα Απεικόνισης δεδομένων του Visio

Αρχή της σελίδας

Επόμενα βήματα

Εδώ θα βρείτε ορισμένες εργασίες που μπορεί να θέλετε να κάνετε μετά τη δημιουργία ενός διαγράμματος Απεικόνισης δεδομένων.

 • Θέματα    Ένα θέμα του Visio είναι ένα σύνολο χρωμάτων και εφέ που μπορείτε να εφαρμόσετε σε ένα σχέδιο με ένα μόνο κλικ. Τα θέματα είναι ένας γρήγορος τρόπος για να δώσετε στα σχέδιά σας εμφάνιση επαγγελματικής σχεδίασης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εφαρμογή επαγγελματικής εμφάνισης για τα σχέδιά σας με θέματα.

 • Διάταξη    Το Visio διαθέτει μη αυτόματους οδηγούς και αυτόματα εργαλεία, για να διασφαλίσει ότι τα σχήματα στο διάγραμμά σας είναι σωστά στοιχισμένα και τοποθετημένα στο χώρο. Αυτό προσδίδει μια καθαρή και τακτοποιημένη εμφάνιση στη σχεδίασή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Στοίχιση και τοποθέτηση σχημάτων στο διάγραμμα.

 • Εξαγωγή    Εξαγάγετε ένα διάγραμμα Απεικόνισης δεδομένων και το σχετικό βιβλίο εργασίας του Excel σε ένα πακέτο προτύπου του Visio (.vtpx). Ένα πακέτο προτύπου του Visio αποθηκεύει ρυθμίσεις διαγραμμάτων, στάμπο και δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλους χρήστες ως ένα σημείο γρήγορης εκκίνησης για να δημιουργήσουν το δικό τους διάγραμμα Απεικόνισης δεδομένων. Οι άλλοι χρήστες μπορούν να εγκαταστήσουν το πακέτο προτύπου στον υπολογιστή τους. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εξαγωγή και εγκατάσταση ενός πακέτου προτύπου Απεικόνισης δεδομένων.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×