Δημιουργία ενός απλού ερωτήματος επιλογής

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ένα ερώτημα επιλογής χρησιμοποιείται για τη δημιουργία υποσυνόλων δεδομένων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να απαντήσετε σε συγκεκριμένες ερωτήσεις. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παροχή δεδομένων σε άλλα αντικείμενα βάσης δεδομένων. Εφόσον δημιουργήσετε ένα ερώτημα επιλογής, μπορείτε να το χρησιμοποιείτε κάθε φορά που το χρειάζεστε.

Το θέμα αυτό εξηγεί τον τρόπο δημιουργίας ενός απλού ερωτήματος επιλογής που αναζητά τα δεδομένα σε έναν πίνακα. Επίσης θα μάθετε πως να βελτιώσετε το ερώτημα ορίζοντας κριτήρια εγγραφής και προσθέτοντας υπολογιζόμενες τιμές.

Σε αυτό το άρθρο

Εισαγωγή

Δημιουργία ενός ερωτήματος

Προσθήκη κριτηρίου στο ερώτημα

Προσθήκη υπολογισμών στο ερώτημα

Σύνοψη τιμών ερωτήματος

Εισαγωγή

Ένα ερώτημα επιλογής είναι ένας τύπος αντικειμένου βάσης δεδομένων που εμφανίζει πληροφορίες σε προβολή φύλλου δεδομένων. Το ερώτημα μπορεί να λαμβάνει τα δεδομένα του από έναν ή περισσότερους πίνακες, από υπάρχοντα ερωτήματα ή από έναν συνδυασμό των δύο. Οι πίνακες ή τα ερωτήματα από τα οποία ένα ερώτημα λαμβάνει τα δεδομένα του αναφέρονται ως προέλευση εγγράφων του ερωτήματος.

Είτε δημιουργείτε τα απλά ερωτήματα επιλογής μέσω του οδηγού είτε εργαζόμενοι στην προβολή "Σχεδίαση", τα βήματα είναι απαραίτητα τα ίδια. Επιλέγετε την προέλευση εγγράφων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και τα πεδία που θέλετε να περιλαμβάνονται στο ερώτημα — και, προαιρετικά, ορίζετε κριτήρια για τον περιορισμό των αποτελεσμάτων σας.

Εφόσον έχετε δημιουργήσει ένα ερώτημα επιλογής, το εκτελείτε για να εμφανιστούν τα αποτελέσματα. Η εκτέλεση ενός ερωτήματος επιλογής είναι απλή — το ανοίγετε σε προβολή "Φύλλο δεδομένων". Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ξανά όποτε θέλετε, για παράδειγμα, ως προέλευση εγγράφων για μια φόρμα, μια έκθεση ή άλλο ερώτημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση ενός ερωτήματος ως προέλευση εγγράφων για μια φόρμα ή έκθεση, ανατρέξτε στο άρθρο Χρήση ενός ερωτήματος ως προέλευση εγγράφων για μια φόρμα ή έκθεση.

Υπάρχουν πολλοί τύποι ερωτημάτων, καθένας για διαφορετικό σκοπό. Για παράδειγμα, ένα ερώτημα επιλογής εμφανίζει δεδομένα. Ένα ερώτημα ενέργειας αλλάζει τα δεδομένα στην προέλευση δεδομένων του ή δημιουργεί έναν νέο πίνακα. Ένα ερώτημα παραμέτρου σας ζητά να εισάγετε κριτήρια όταν το εκτελείτε. Το θέμα αυτό αναφέρεται μόνο το στα ερωτήματα επιλογής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αυτό το θέμα περιγράφει τον τρόπο δημιουργίας ερωτημάτων επιλογής που επιστρέφουν δεδομένα από έναν μόνο πίνακα. Αν θέλετε να δημιουργήσετε ερωτήματα που επιστρέφουν δεδομένα από έναν ή περισσότερους πίνακες, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία ερωτήματος που βασίζεται σε πολλούς πίνακες.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία ενός ερωτήματος

Σε αυτήν την άσκηση, θα δημιουργήσετε το ερώτημα επιλογής επαφές Λονδίνο. Μπορείτε να δημιουργήσετε αυτό το ερώτημα σε προβολή σχεδίασης είτε χρησιμοποιώντας έναν οδηγό. Επιπλέον, εάν είστε εξοικειωμένοι με τη σύνταξη προτάσεις SQL, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ερώτημα ενώ εργάζεστε σε προβολή SQL με τη σύνταξη μια απλή πρόταση SELECT.

Προτού ξεκινήσετε, πρέπει να έχετε έναν πίνακα που να περιέχει δεδομένα. Το δείγμα δεδομένων παρέχεται παρακάτω σε μορφή πίνακα HTML.

Κωδικός πελάτη

Εταιρεία

Διεύθυνση

Πόλη

Νομός ή επαρχία

"Ταχυδρομικός κώδικας"

Χώρα ή περιοχή

Τηλέφωνο

Επαφή

Ημερομηνία γέννησης

1

Baldwin Museum of Science

1 Main St.

New York

NY

12345

USA

(202) 555-0122

Steve Riley

03 Δεκεμβρίου 1945

2

Blue Yonder Airways

52 1st St.

Boston

MA

01234

USA

(201) 555-0123

Waleed Heloo

21-Mar-59

3

Coho Winery

3122 75th Ave. S.W.

Seattle

WA

98100

USA

(206) 555-0042

Guido Pica

01 Απριλίου 1973

4

Contoso Pharmaceuticals

1 Contoso Blvd.

London

NS1 EW2

UK

(171) 555-0125

Zoltan Harmuth

16 Ιουνίου 1967

5

Fourth Coffee

London

W1J 8QB

UK

(171) 555-0165

Julian Price

09 Αυγούστου 1971

6

Consolidated Messenger

3123 75th St. S

Seattle

WA

98100

USA

(206) 555-0007

Christine Hughes

27 Μαΐου 1948

7

Graphic Design Institute

151 Strand

London

WC2R 0ZA

UK

(171) 555-0178

Dana Birkby

12 Αυγούστου 1961

8

Litware, Inc.

3 Macrofirm Parkway

Portland

OR

97200

USA

(503) 555-0086

Jesper Aaberg

01-Sep-75

9

Tailspin Toys

22 Wicklow Street

London

WC1 0AC

UK

Phil Gibbins

15 Φεβρουαρίου 1953

10

Woodgrove Bank

37 Lothbury

London

EC2R 7ED

UK

(171) 555-0101

Tom Perham

25 Σεπτεμβρίου 1938

Μπορείτε να εισάγετε χειροκίνητα τα δεδομένα σε αυτό το δείγμα πίνακα ή μπορείτε να αντιγράψετε αυτόν τον πίνακα σε ένα πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων, όπως το Microsoft Office Excel 2007, και στη συνέχεια εισαγάγετε το παραγόμενο φύλλο εργασίας σε ένα πίνακα της Microsoft Office Access 2007.

Μη αυτόματη εισαγωγή του δείγματος δεδομένων

 1. Στην καρτέλα Δημιουργία, στην ομάδα Πίνακες, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας.

  Η Office Access 2007 προσθέτει ένα νέο, κενό πίνακα στη βάση δεδομένων σας.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Δεν χρειάζεται να ακολουθήσετε αυτό το βήμα, αν ανοίξετε μια νέα, κενή βάση δεδομένων, θα πρέπει όμως να το ακολουθείτε κάθε φορά που θα προσθέτετε έναν πίνακα στη βάση δεδομένων.

 2. Κάντε διπλό κλικ στο πρώτο κελί στη γραμμή κεφαλίδας και πληκτρολογήστε το όνομα του πεδίου στο δείγμα πίνακα.

  Από προεπιλογή, η Access ορίζει τα κενά πεδία στη γραμμής κεφαλίδας με το κείμενο Προσθήκη νέου πεδίου, όπως:

  Νέο πεδίο στο φύλλο δεδομένων

 3. Μετακινηθείτε στο επόμενο κελί με κενή κεφαλίδα με τα πλήκτρα βέλους και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το δεύτερο όνομα πεδίου (μπορείτε επίσης να πιέσετε το πλήκτρο TAB ή να κάνετε διπλό κλικ στο νέο κελί). Επαναλάβετε αυτό το βήμα μέχρι να πληκτρολογήσετε όλα τα ονόματα πεδίων.

 4. Εισαγάγετε τα δεδομένα στο δείγμα πίνακα.

  Ενώ εισάγετε τα δεδομένα, η Access ορίζει έναν τύπο δεδομένων για το κάθε πεδίο. Το κάθε πεδίο ενός πίνακα έχει ένα συγκεκριμένο τύπο δεδομένων, όπως "Αριθμός", "Κείμενο" ή "Ημερομηνία/Ώρα". Οι τύποι δεδομένων συμβάλλουν στην ακριβή καταχώριση δεδομένων και στην πρόληψη των λαθών, όπως η χρήση ενός αριθμού τηλεφώνου σε κάποιον υπολογισμό. Μπορείτε να ορίσετε τον τύπο δεδομένων για το κάθε πεδίο ενός πίνακα και υπό ορισμένες συνθήκες μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο δεδομένων ενός πεδίου. Για αυτό το δείγμα πίνακα πρέπει να επιτρέψετε στην Access να ορίσει τον τύπο δεδομένων.

 5. Μόλις ολοκληρώσετε την εισαγωγή δεδομένων, κάντε κλικ στο στοιχείο Αποθήκευση.

  Συντόμευση πληκτρολογίου: πατήστε CTRL + S.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως.

 6. Στο πλαίσιο Όνομα πίνακα, εισαγάγετε το στοιχείο Πελάτες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Αντιγράψτε τον πίνακα σε ένα πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων και έπειτα εισαγάγετέ τον στην Access

 1. Εκκινήστε το πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων και δημιουργήστε ένα νέο, κενό φύλλο. Αν χρησιμοποιείτε το Excel, αυτό δημιουργεί ένα νέο, κενό βιβλίο εργασίας από προεπιλογή.

 2. Αντιγράψτε το δείγμα πίνακα που παρέχεται από την προηγούμενη ενότητα και επικολλήστε το στο πρώτο κελί του πρώτου φύλλου εργασίας.

 3. Με την τεχνική που παρέχεται από το πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων, ονομάστε το φύλλο εργασίας Πελάτες.

 4. Αποθηκεύστε το υπολογιστικό φύλλο σε μια βολική θέση και μεταβείτε στα επόμενα βήματα.

Εισαγάγετε τον πίνακα στην Access

 1. Σε μια νέα ή σε μια υπάρχουσα βάση δεδομένων:

  Στην καρτέλα Εξωτερικά δεδομένα, στην ομάδα " Εισαγωγή ", κάντε κλικ στο Excel.

  -ή-

  Κάντε κλικ στο στοιχείο Περισσότερα και στη συνέχεια επιλέξτε ένα πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων από τη λίστα.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Λήψη εξωτερικών δεδομένων - Όνομα προγράμματος Υπολογιστικό φύλλο.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση, ανοίξτε το αρχείο υπολογιστικού φύλλου που δημιουργήσατε στα προηγούμενα βήματα, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Ξεκινά ο Οδηγός εισαγωγής υπολογιστικών φύλλων.

 3. Από προεπιλογή, ο οδηγός επιλέγει το πρώτο φύλλο εργασίας στο βιβλίο εργασίας (Πελάτες, αν ακολουθήσατε τα βήματα της προηγούμενης ενότητας) και τα δεδομένα του φύλλου εργασίας εμφανίζονται στο κατώτερο σημείο της σελίδας του οδηγού. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 4. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, επιλέξτε Η πρώτη γραμμή περιέχει κεφαλίδες στηλών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 5. Η επόμενη σελίδα του οδηγού σάς δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε τα ονόματα των πεδίων και τους τύπους δεδομένων ή να παραλείψετε πεδία από τη διαδικασία εισαγωγής, χρησιμοποιώντας τα πλαίσια κειμένου και τις λίστας κάτω από το στοιχείο Επιλογές πεδίου. Δεν πρέπει να το κάνετε αυτό για το συγκεκριμένο παράδειγμα. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 6. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, στο πλαίσιο Επιλογές πεδίου, επιλέξτε Ναι (Δεν επιτρέπονται διπλότυπα) από τη λίστα Με ευρετήριο και επιλέξτε Ακέραιος μεγάλου μεγέθους από τη λίστα Τύπος δεδομένων. Για να συνεχίσετε, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 7. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, ενεργοποιήστε την επιλογή Προσωπική επιλογή πρωτεύοντος κλειδιού., ενεργοποιήστε την επιλογή ΚωδικόςΠελάτη από τη λίστα και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 8. Από προεπιλογή, η Access δίνει το όνομα του φύλλου εργασίας στο νέο σας πίνακα. Βεβαιωθείτε ότι ο πίνακας ονομάζεται Πελάτες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

 9. Στην τελευταία σελίδα του οδηγού, έχετε την επιλογή να αποθηκεύσετε τα βήματα εισαγωγής για μελλοντική χρήση. Επειδή εισαγάγετε ένα δείγμα πίνακα, δεν συνιστάται η αποθήκευση των βημάτων εισαγωγής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αν δεν έχετε κάποιο πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων, μπορείτε να αντιγράψετε το δείγμα πίνακα σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, όπως το Σημειωματάριο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή δεδομένων κειμένου, ανατρέξτε στο άρθρο Εισαγωγή ή σύνδεση με δεδομένα σε ένα αρχείο κειμένου.

Δημιουργία ερωτήματος.

Αρχικά, θα χρησιμοποιήσετε έναν οδηγό για να δημιουργήσετε το ερώτημα, με βάση τι δείγμα πίνακα που μόλις δημιουργήσατε. Στη συνέχεια θα βελτιστοποιήσετε το ερώτημα στην προβολή "Σχεδίαση". Σε κάθε βήμα, μπορείτε να αναθεωρήσετε τη δήλωση SQL, που δημιουργείται αυτόματα από τα βήματα που εκτελείτε.

 1. Στην καρτέλα Δημιουργία, στην ομάδα Άλλο, κάντε κλικ στην επιλογή Οδηγός ερωτημάτων.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία ερωτήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Οδηγός απλών ερωτημάτων και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 3. Κάτω από την ενότητα Πίνακες/Ερωτήματα, κάντε κλικ στον πίνακα που έχει τα δεδομένα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Σε αυτή την περίπτωση, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας: Πελάτες. Σημειώστε ότι ένα ερώτημα μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει ένα άλλο ερώτημα ως προέλευση εγγραφής.

 4. Κάτω από την ενότητα Διαθέσιμα πεδία, κάντε διπλό κλικ στα πεδία Επαφή, Διεύθυνση, Τηλέφωνοκαι Πόλη. Έτσι προστίθενται στη λίστα Επιλεγμένα πεδία. Όταν προσθέσετε και τα τέσσερα πεδία, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 5. Ονομάστε το ερώτημα Επαφές στο Λονδίνο και στη συνέχεια,κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

  Η Access εμφανίζει όλες τις εγγραφές επαφών στην προβολή "Φύλλο δεδομένων". Τα αποτελέσματα εμφανίζουν όλες τις εγγραφές άλλα μόνο τα τέσσερα πεδία που υποδείξατε στον "Οδηγό δημιουργίας ερωτήματος".

  Αναθεώρηση της αρχικής δήλωσης SQL

  Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή SQL, στη γραμμή κατάστασης της Access ή κάντε δεξιό κλικ στην καρτέλα αντικειμένου αναζήτησης και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή SQL. Η Access ανοίγει ένα ερώτημα στην προβολή SQL και εμφανίζει τα παρακάτω:

  SELECT Customers.[Contact], Customers.[Address], Customers.[Phone], Customers.[City]
  FROM Customers;

  Όπως μπορείτε να δείτε, στην SQL το ερώτημα έχει δύο βασικά μέρη: τον όρο SELECT, που καταγράφει τα πεδία που περιλαμβάνονται στο ερώτημα και τον όρο FROM, που καταγράφει τους πίνακες που περιέχουν αυτά τα πεδία.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αν προσθέσατε τα πεδία με διαφορετική σειρά σε σχέση με την προηγούμενη διαδικασία, η σειρά που χρησιμοποιήσατε θα υπάρχει αυτόματα στον όρο SELECT.

 6. Κλείστε το ερώτημα και σημειώστε ότι το ερώτημα αποθηκεύεται αυτόματα.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη κριτηρίου στο ερώτημα

Για να περιορίσετε τις εγγραφές που επιστρέφονται στα αποτελέσματα του ερωτήματος, μπορείτε να ορίσετε ένα ή περισσότερα κριτήρια.

Μπορείτε να σκεφτείτε ένα κριτήριο ερωτήματος ως συνθήκη που μπορείτε να ορίσετε σε ένα πεδίο. Το κριτήριο ορίζει τη συνθήκη με βάση τις τιμές πεδίων, που εκφράζουν αυτό που θέλετε να συμπεριληφθεί στο ερώτημα, όπως "εμφάνιση μόνο εκείνων των εγγραφών όπου η τιμή "Πόλη" είναι η τιμή "Λονδίνο".

Ανοίξτε το ερώτημα σε Προβολή σχεδίασης. Θα προσθέσετε ένα κριτήριο στο πεδίο "Πόλη", ώστε να εμφανίζονται μόνο εκείνες οι επαφές που σχετίζονται με το Λονδίνο στα αποτελέσματα του ερωτήματος. Θα προσθέσετε επίσης κριτήρια στο πεδίο "Διεύθυνση" και στο πεδίο "Τηλέφωνο", για να περιορίσετε περισσότερο τα αποτελέσματα του ερωτήματός σας.

 1. Στη γραμμή Κριτήρια του πεδίου "Πόλη", πληκτρολογήστε λονδίνο.

  Τώρα, προσθέστε δύο ακόμα κριτήρια για να είναι τα αποτελέσματα ακόμη πιο κατανοητά. Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να εμφανίζονται μόνο οι εγγραφές για τις οποίες υπάρχει διεύθυνση και τηλέφωνο.

 2. Στη γραμμή Κριτήρια του πεδίου "Διεύθυνση", πληκτρολογήστε Is Not Null AND <>"". Κάντε το ίδιο και στη γραμμή Κριτήρια του πεδίου "Τηλέφωνο".

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το κριτήριο, Is Not Null AND <>"", είναι αληθές όποτε υπάρχει οποιαδήποτε γνωστή, μη κενή τιμή για το πεδίο για το οποίο αποτελεί κριτήριο. Είναι ψευδές όποτε δεν υπάρχει γνωστή τιμή (Κενή) ή όταν είναι γνωστό ότι είναι άδεια (""). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την παράσταση για να ελέγξετε ένα πεδίο για γνωστή, μη κενή τιμή.

 3. Αλλαγή σε προβολή "Φύλλο δεδομένων" για εμφάνιση των αποτελεσμάτων.

Αναθεώρηση της δήλωσης SQL με κριτήρια

Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή SQL, στη γραμμή κατάστασης της Access ή κάντε δεξιό κλικ στην καρτέλα εγγράφου αναζήτησης και στη συνέχεια,κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή SQL. Η Access εμφανίζει τον εξής κωδικό SQL:

SELECT Customers.[Contact], Customers.[Address], Customers.[Phone], Customers.[City]
FROM Customers
WHERE (((Customers.[Address]) Is Not Null And (Customer.[Address])<>"")
AND ((Customer.[Phone]) Is Not Null And (Customer.[Phone])<>"")
AND ((Customer.[City])="london"));

Θα παρατηρήσετε ότι η δήλωση SQL έχει τώρα τον όρο WHERE. Τα κριτήρια που ορίζετε για τα πεδία ερωτήματος εμφανίζονται στην SQL στον όρο WHERE. Στην περίπτωση αυτή, συνδυάζονται με τον τελεστή AND.

Τι γίνεται αν δεν θέλετε να συνδυαστούν οι συνθήκες με χρήση του τελεστή AND; Δηλαδή, πως μπορείτε να ορίσετε δύο ή περισσότερα κριτήρια αλλά να συμπεριλάβετε τις εγγραφές που πληρούν το ένα ή και τα δύο;

Καθορίστε εναλλακτικές ομάδες κριτηρίων με το OR

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να εμφανιστούν όλες οι εγγραφές όπου το πεδίο "Πόλη" ισούται με "Λονδίνο" και όπου είναι διαθέσιμο τουλάχιστον ένα είδος πληροφοριών επαφών — είτε η διεύθυνση είτε το τηλέφωνο . Θέλετε να συνδυάσετε τα κριτήρια με τον τελεστή OR, ως εξής:

Για να ορίσετε εναλλακτικά κριτήρια, χρησιμοποιήστε τις γραμμές Κριτήρια και Ή στο πλέγμα σχεδίασης. Όλες οι εγγραφές που πληρούν τα κριτήρια ορίζονται είτε στη γραμμή Κριτήρια είτε στη γραμμή Ή συμπεριλαμβάνονται στο αποτέλεσμα.

Τώρα θα τροποποιήσετε το ερώτημα, εισάγοντας εναλλακτικά κριτήρια στις γραμμές Κριτήρια και Ή.

 1. Επιστροφή στην προβολή "Σχεδίαση".

 2. Καταργήστε τη συμβολοσειρά Is Not Null AND <>"" από τη γραμμή Κριτήρια του πεδίου "Τηλέφωνο".

 3. Στη γραμμή Ή του πεδίου "Τηλέφωνο", πληκτρολογήστε Is Not Null AND <>"".

 4. Στη γραμμή Ή του πεδίου "Πόλη", πληκτρολογήστε λονδίνο.

 5. Αλλαγή σε προβολή "Φύλλο δεδομένων" για εμφάνιση των αποτελεσμάτων. Όλες οι εγγραφές που περιλαμβάνουν είτε μια διεύθυνση, έναν αριθμό τηλεφώνου ή και τα δύο και όπου το πεδίο "Πόλη" είναι "Λονδίνο", εμφανίζονται στα αποτελέσματα ερωτήματος.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να ορίσετε περισσότερα από δύο εναλλακτικά σύνολα κριτηρίων, χρησιμοποιήστε τις γραμμές, κάτω από τη γραμμή Or. Κάθε γραμμή αντιπροσωπεύει ένα ανεξάρτητο σύνολο κριτηρίων.

Αναθεώρηση της δήλωσης SQL με αναθεωρημένα κριτήρια

Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή SQL, στη γραμμή κατάστασης της Access ή κάντε δεξιό κλικ στην καρτέλα εγγράφου αναζήτησης και στη συνέχεια,κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή SQL. Η Access εμφανίζει τον εξής κωδικό SQL:

SELECT Customers.[Contact], Customers.[Address], Customers.[Phone], Customers.[City]
FROM Customers
WHERE (((Customers.[Address]) Is Not Null And (Customer.[Address])<>"") AND ((Customer.[City])="london"))
OR (((Customers.[Phone]) Is Not Null And (Customers.[Phone])<>"") AND ((Customers.[City])="london"));

Θα παρατηρήσετε ότι δύο στοιχεία άλλαξαν: το κριτήριο που καθορίζει ότι η "Πόλη" είναι το Λονδίνο τώρα εμφανίζεται δύο φορές και τα κριτήρια στον όρο WHERE τώρα συνδυάζονται με τον τελεστή OR.

Για να μάθετε περισσότερα για τον τρόπο ορισμού κριτηρίων για διάφορους τύπους πεδίων, ανατρέξτε στο θέμα Παραδείγματα κριτηρίων για ερωτήματα.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη υπολογισμών στο ερώτημα

Μια καλά σχεδιασμένη βάση δεδομένων δεν αποθηκεύει απλές υπολογιζόμενες τιμές σε πίνακες. Για παράδειγμα, ένας πίνακας μπορεί να έχει αποθηκευμένη την ημερομηνία γέννησης ενός προσώπου αλλά όχι την ηλικία του. Εάν γνωρίζετε την τρέχουσα ημερομηνία και την ημερομηνία γέννησης του προσώπου, μπορείτε να υπολογίσετε την ηλικία του, και δεν χρειάζεται να την αποθηκεύσετε στον πίνακα. Αντίθετα, δημιουργείτε ένα ερώτημα που υπολογίζει και εμφανίζει την συγκεκριμένη τιμή. Οι υπολογισμοί πραγματοποιούνται κάθε φορά που εκτελείται το ερώτημα, ώστε αν αλλάξουν τα υποκείμενα δεδομένα, αλλάζουν και τα υπολογιζόμενα αποτελέσματα.

Σε αυτή την άσκηση θα τροποποιήσετε το ερώτημα "Επαφές στο Λονδίνο" για να εμφανίζεται η ημερομηνία γέννησης κάθε επαφή και η τρέχουσα ηλικία τους.

 1. Ανοίξτε το ερώτημα σε Προβολή σχεδίασης.

 2. Από το παράθυρο του πίνακα "Πελάτες", σύρετε το πεδίο "Ημερομηνία γέννησης" στην πρώτη κενή στήλη του πλέγματος σχεδίασης. Μπορείτε επίσης να κάνετε διπλό κλικ στο όνομα του πεδίου για να το προσθέσετε αυτόματα στην πρώτη κενή στήλη.

 3. Στην επόμενη στήλη, στη γραμμή Πεδίο, πληκτρολογήστε την παράσταση που θα υπολογίσει την ηλικία για κάθε εγγραφή. Πληκτρολογήστε Ηλικία: DateDiff ("yyyy", [BirthDate], Date()).

  Ηλικία είναι το όνομα που χρησιμοποιείτε για το υπολογιζόμενο πεδίο. Εάν δεν εισάγετε όνομα, η Access θα χρησιμοποιήσει ένα γενικό όνομα για το πεδίο, για παράδειγμα,EXPR1. Η συμβολοσειρά μετά την άνω-κάτω τελεία (:) είναι η παράσταση που παρέχει τις τιμές για κάθε εγγραφή. Η συνάρτηση DateDiff υπολογίζει τη διαφορά μεταξύ οποιωνδήποτε δύο ημερομηνιών και επιστρέφει τη διαφορά στην καθορισμένη μορφή. Η μορφή yyyy επιστρέφει τη διαφορά σε χρόνια και το όνομα [BirthDate] και τα στοιχεία Date() της παράστασης παρέχουν τις δύο τιμές ημερομηνίας. Το Date είναι η συνάρτηση που επιστρέφει την τρέχουσα ημερομηνία και το στοιχείο [BirthDate] αναφέρεται στο πεδίο "Ημερομηνία γέννησης", στον υποκείμενο πίνακα.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ο υπολογισμός που χρησιμοποιείται για την "Ηλικία" σε αυτό το παράδειγμα είναι μια προσέγγιση που μπορεί να είναι ελάχιστα ανακριβής, ανάλογα με τον τρέχοντα μήνα.

  Μεταβείτε στην προβολή φύλλου δεδομένων. Στο αποτέλεσμα εμφανίζονται δύο πρόσθετα πεδία, το πεδίο "Ημερομηνία γέννησης" και το πεδίο "Ηλικία".

Αναθεώρηση της δήλωσης SQL με υπολογισμούς

Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή SQL, στη γραμμή κατάστασης της Access ή κάντε δεξιό κλικ στην καρτέλα εγγράφου αναζήτησης και στη συνέχεια,κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή SQL. Η Access εμφανίζει τον εξής κωδικό SQL:

SELECT Customers.[Contact], Customers.[Address], Customers.[Phone], Customers.[City], Customers.[BirthDate],
DateDiff("yyyy",[BirthDate],Date()) AS Age
FROM Customers
WHERE (((Customers.[Address]) Is Not Null And (Customer.[Address])<>"") AND ((Customer.[City])="london"))
OR (((Customers.[Phone]) Is Not Null And (Customers.[Phone])<>"") AND ((Customers.[City])="london"));

Σημειώστε ότι τα στοιχεία Customers.[BirthDate] και το υπολογισμένο πεδίο "Ηλικία" τώρα εμφανίζονται στον όρο SELECT. Η λέξη-κλειδί AS χρησιμοποιείται για τον ορισμό του ονόματος για το υπολογισμένο πεδίο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνταξη εκφράσεων που υπολογίζουν τις τιμές σε ένα ερώτημα, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία μιας έκφρασης.

Αρχή της σελίδας

Σύνοψη των τιμών του ερωτήματος

Η σύνοψη των στηλών σε ένα ερώτημα είναι πιο εύκολη στην Office Access 2007, σε σύγκριση με την ίδια εργασία σε προηγούμενες εκδόσεις της Access. Μπορείτε να προσθέσετε, να καταμετρήσετε ή να υπολογίσετε άλλες τιμές συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων και να τις εμφανίσετε σε μια ειδική γραμμή (που ονομάζεται "Σύνολο") και εμφανίζεται κάτω από τη γραμμή αστερίσκου (*), στην προβολή "Φύλλο δεδομένων".

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια διαφορετική συνάρτηση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για κάθε στήλη. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να μην συνοψίσετε την στήλη.

Σε αυτή την άσκηση θα τροποποιήσετε το ερώτημα "Επαφές στο Λονδίνο", ώστε να εμφανίζει τη γραμμή Σύνολο.

 1. Ανοίξτε το ερώτημα σε προβολή Φύλλο δεδομένων.

 2. Στην καρτέλα Κεντρική σελίδα, στην ομάδα Εγγραφές, κάντε κλικ στο στοιχείο Σύνολα.

 3. Κάντε κλικ στη γραμμή Σύνολο, στη στήλη "Επαφή".

  Στην αναπτυσσόμενη λίστα μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των συναρτήσεων None και Count. Επειδή η στήλη "Επαφή" εμφανίζει τιμές κειμένου, άλλες συναρτήσεις όπως Sum και Average, είναι άσχετες για το λόγο αυτό δεν είναι διαθέσιμες.

 4. Επιλέξτε την συνάρτηση Count για να καταμετρήσετε τον αριθμό των επαφών που εμφανίζονται στο αποτέλεσμα.

  Στη γραμμή Σύνολο εμφανίζεται ο αριθμός 5.

 5. Στο πεδίο Ηλικία, επιλέξτε τη συνάρτηση Average. Επειδή το πεδίο Ηλικία είναι αριθμός, υποστηρίζει τις συναρτήσεις Sum,Average, Count, Maximum, Minimum, Standard Deviation και Variance.

  Η Access εμφανίζει τον μέσο όρο ηλικίας στη γραμμή Σύνολο.

Για απαλοιφή του συνόλου από μια στήλη, κάντε κλικ στη γραμμή Σύνολο, κάτω από τη στήλη και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Καμία από την αναπτυσσόμενη λίστα. Για να αποκρύψετε τη γραμμή Σύνολο, στην καρτέλα Αρχική, στην ομάδα Τύπος δεδομένων & μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνολα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Από τη γραμμή Σύνολο δεν αλλάζει η υποκείμενη δήλωση SQL.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×