Δημιουργία εκφράσεων υπό συνθήκη (Boolean)

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Αυτό το άρθρο σας εξηγεί τον τρόπο δημιουργίας εκφράσεων υπό συνθήκη (γνωστών και ως εκφράσεις Boolean). Μια έκφραση υπό όρους αξιολογεί το αληθές ή το ψευδές και στη συνέχεια επιστρέφει ένα αποτέλεσμα σύμφωνα με τον όρο που έχετε θέσει. Εάν χρησιμοποιήσετε συναρτήσεις στις εκφράσεις υπό συνθήκη, μπορείτε να καθορίσετε μια ενέργεια για τιμές που πληρούν ή δεν πληρούν τις συνθήκες της έκφρασης. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια έκφραση που εντοπίζει όλες τις πωλήσεις με περιθώριο κέρδους 10 τοις εκατό ή λιγότερο και στη συνέχεια, να καθορίσετε να εμφανίζονται οι συγκεκριμένοι αριθμοί σε κόκκινο ή να γίνεται αντικατάσταση των τιμών με ένα μήνυμα.

Σε αυτό το άρθρο

Κατανόηση των εκφράσεων υπό συνθήκη

Δημιουργία έκφρασης υπό συνθήκη

Παραδείγματα εκφράσεων υπό συνθήκη

Κατανόηση των εκφράσεων υπό συνθήκη

Μια έκφραση υπό συνθήκη είναι ένας τύπος έκφρασης που ελέγχει αν τα δεδομένα πληρούν μια συνθήκη και στη συνέχεια, πραγματοποιεί μια ενέργεια, ανάλογα με το αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, μια έκφραση μπορεί να αναζητά τιμές ημερομηνίας μετά από μια δεδομένη ημερομηνία έναρξης και στη συνέχεια, όταν προσπαθείτε να εισάγετε μια ημερομηνία πριν από την καθορισμένη ημερομηνία έναρξης, να εμφανίζει ένα μήνυμα σφάλματος.

Οι εκφράσεις υπό συνθήκη έχουν την ίδια μορφή και χρησιμοποιούν την ίδια βασική σύνταξη με άλλες εκφράσεις και μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιείτε άλλες εκφράσεις:

 • Για πεδία πίνακα, προσθέτετε την έκφραση στην ιδιότητα πεδίουΚανόνας επικύρωσης. Οι χρήστες πρέπει να εισάγουν στο πεδίο τιμές που ταιριάζουν με τις συνθήκες στην έκφραση. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε μια έκφραση όπως >=#1/1/1900# σε ένα πεδίο Ημερομηνία/Ώρα, οι χρήστες πρέπει να εισάγουν τιμές ίσες με την ημερομηνία 1η Ιανουαρίου 1900 ή αργότερα.

 • Για στοιχεία ελέγχου σε φόρμες, μπορείτε να προσθέσετε την παράσταση στο Control προέλευσης ή την ιδιότητα Κανόνας επικύρωσης του στοιχείου ελέγχου. Συνήθως, προσθέτετε εκφράσεις υπό συνθήκη στην ιδιότητα Κανόνας επικύρωσης και προσθέστε παραστάσεις που να υπολογίζουν τιμές στην ιδιότητα Προέλευση στοιχείου ελέγχου . Για παράδειγμα, με χρήση > = #1/1/1900 # στο στο το Validaεφαρμογής κανόνα ιδιοτήτων ενός στοιχείου ελέγχου εμποδίζει τους χρήστες να καταχωρήσετε είναι έγκυρη ημερομηνία. Χρήση μιας παράστασης όπως Date() στην ιδιότητα Προέλευση στοιχείου ελέγχου εμφανίζει την τρέχουσα ημερομηνία ως την προεπιλεγμένη τιμή.

 • Για ερωτήματα, μπορείτε να προσθέσετε τις εκφράσεις υπό συνθήκη σε ένα κενό κελί στη γραμμή Πεδίο ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια έκφραση στη γραμμή Κριτήρια ενός ερωτήματος. Όταν χρησιμοποιείτε μια έκφραση στη γραμμή Πεδίο, τα αποτελέσματα εμφανίζονται ως στήλη στα αποτελέσματα έκφρασης. Όταν χρησιμοποιείτε μια έκφραση ως κριτήριο για ένα υπάρχον πεδίο,η έκφραση λειτουργεί ως φίλτρο και περιορίζει τις εγγραφές που επιστρέφει το ερώτημα.

  Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την παράσταση στη γραμμή πεδίο ενός ερωτήματος: = IIf ([ημερομηνία παραγγελίας] < = #04/01/2003 #, [ημερομηνία παραγγελίας], "σειρά που εισάγονται μετά από την 1η Απριλίου"). Η παράσταση καθορίζει ένα κριτήριο ημερομηνίας (< = #04/01/2003 #). Όταν εκτελείται το ερώτημα, εμφανίζονται όλες οι τιμές ημερομηνίας που πληρούν το κριτήριο και οποιεσδήποτε τιμές ημερομηνίας που δεν πληροί το κριτήριο αντικαθίστανται με το μήνυμα "Σειρά που εισάγονται μετά από την 1η Απριλίου." Τα βήματα στην ενότητα Προσθήκη μια παράσταση σε ένα ερώτημα εξηγούν πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την παράσταση σε ένα ερώτημα.

  Αντίθετα, χρήση αυτής της έκφρασης στο πεδίο " κριτήρια " ενός ερωτήματος επιστρέφει μόνο τις εγγραφές με ημερομηνίες που πληρούν το κριτήριο: Αντιστοίχισηδιαίρεσης #04/01/2003 # AND #05/15/2003 #.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία και τη χρήση παραστάσεων, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία παράστασης.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Δημιουργία έκφρασης υπό συνθήκη

Τα βήματα σε αυτή την ενότητα εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να προσθέσετε μια έκφραση υπό συνθήκη σε έναν πίνακα, ένα στοιχείο ελέγχου μιας φόρμας ή έκθεσης και σε ένα ερώτημα. Κάθε σύνολο βημάτων χρησιμοποιεί μια κάπως διαφορετική έκφραση για τη δοκιμή των τιμών στο πεδίο Ημερομηνία/Ώρα και να πραγματοποιήσει μια ενέργεια, ανάλογα, αν οι τιμές ημερομηνίας πληρούν την καθορισμένη συνθήκη.

Προσθήκη μιας έκφρασης σε πίνακα

 1. Στο Παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξιό κλικ στον πίνακα που θέλετε να αλλάξετε και, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης στο μενού συντόμευσης.

 2. Στη στήλη Τύπος δεδομένων, κάντε κλικ στο πεδίο Ημερομηνία/Ώρα.

 3. Στην περιοχή Ιδιότητες πεδίων, στην καρτέλα Γενικά, κάντε κλικ στο πλαίσιο ιδιότητας Κανόνας επικύρωσης και πληκτρολογήστε την εξής έκφραση:

  >=#01/01/1900#

  Σημείωση: Δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε την μορφή ημερομηνίας των Η.Π.Α.Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την μορφή ημερομηνίας για την χώρα/περιοχή ή τη γλώσσα σας. Ωστόσο, θα πρέπει να περικλείεται η τιμή ημερομηνίας από τα χαρακτήρες δίεσης (#), όπως αυτός.

 4. Κάντε κλικ στη στήλη, δίπλα στην ιδιότητα Κείμενο επικύρωσης και πληκτρολογήστε αυτή τη συμβολοσειρά

  Ημερομηνία αργότερα από την 1η Ιανουαρίου 1900.

  Μπορείτε πάλι να χρησιμοποιήσετε την τοπική μορφή ημερομηνίας.

 5. Αποθηκεύστε τις αλλαγές και μεταβείτε σε προβολή Φύλλο δεδομένων. Για να το κάνετε αυτό, κάντε δεξιό κλικ στην καρτέλα εγγράφου για τον πίνακα και κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή φύλλου δεδομένων, από το μενού συντόμευσης.

 6. Πληκτρολογήστε μια τιμή ημερομηνίας στο πεδίο Ημερομηνία/Ώρα πριν από την 1η Ιανουαρίου 1900. Η Access εμφανίζει το μήνυμα που καθορίζεται στο πλαίσιο ιδιότητας Κανόνας επικύρωσης και δεν μπορείτε να βγείτε από το πεδίο αν δεν εισαγάγετε μια τιμή που αξιολογείται ως αληθής από την έκφραση.

Προσθήκη έκφρασης σε ένα στοιχείο ελέγχου

 1. Στο Παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξιό κλικ στη φόρμα που θέλετε να αλλάξετε και, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης στο μενού συντόμευσης.

 2. Κάντε δεξί κλικ σε ένα στοιχείο ελέγχου που είναι δεσμευμένο σε ένα πεδίο Ημερομηνία/Ώρα και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες, από το μενού συντόμευσης.

  Εμφανίζεται το Φύλλο δεδομένων για το συγκεκριμένο στοιχείο ελέγχου.

 3. Στην καρτέλα Δεδομένα ή την καρτέλα Όλα, κάντε κλικ στο πεδίο δίπλα στην ιδιότητα Κανόνας επικύρωσης και πληκτρολογήστε την εξής έκφραση:

  >=#01/01/1900#

  Σημείωση: Δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε την μορφή ημερομηνίας των Η.Π.Α.Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την μορφή ημερομηνίας για την χώρα/περιοχή ή τη γλώσσα σας. Ωστόσο, θα πρέπει να περικλείεται η τιμή ημερομηνίας από τα χαρακτήρες δίεσης (#), όπως αυτός.

 4. Κάντε κλικ στη στήλη, δίπλα στην ιδιότητα Κείμενο επικύρωσης και πληκτρολογήστε αυτή τη συμβολοσειρά

  Ημερομηνία αργότερα από την 1η Ιανουαρίου 1900.

 5. Αποθηκεύστε τις αλλαγές και μεταβείτε πάλι σε προβολή Φόρμας. Για να το κάνετε αυτό, κάντε δεξιό κλικ στην καρτέλα εγγράφου για την φόρμα κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή φόρμας, από το μενού συντόμευσης.

Προσθήκη έκφρασης σε ένα ερώτημα

 1. Στο Παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξιό κλικ στο ερώτημα που θέλετε να αλλάξετε και, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης στο μενού συντόμευσης.

 2. Κάντε κλικ σε ένα κενό κελί στη γραμμή Πεδίο του πλέγματος σχεδίασης και πληκτρολογήστε την εξής έκφραση:

  =IIf([Όνομα_πεδίου]<=#04/01/2003# , [Όνομα_πεδίου] , "Ημερομηνία μετά από την 1η Απριλίου, 2003")

  Καθώς πληκτρολογείτε την έκφραση, βεβαιωθείτε ότι έχετε αντικαταστήσει και οι δύο παρουσίες Όνομα_πεδίου με το όνομα του πεδίου ημερομηνίας/ώρας. Επίσης, εάν ο πίνακας δεν περιέχει ημερομηνίες πριν από την 1 Απριλίου 2003, αλλάξτε τις ημερομηνίες στην παράσταση για να εργαστείτε με τα δεδομένα σας.

 3. Αποθηκεύστε τις αλλαγές και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση για να προβάλλετε τα αποτελέσματα.

Η έκφραση λειτουργεί ως εξής: το πρώτο όρισμα (= IIf ([Όνομα_πεδίου] < = #04/01/2003 #) καθορίζει τη συνθήκη που πρέπει να ικανοποιεί τα δεδομένα — πρέπει να είναι ημερομηνίες ή νωρίτερα 1 Απριλίου 2003. Το δεύτερο όρισμα ([Όνομα_πεδίου]) καθορίζει τι βλέπουν οι χρήστες όταν η συνθήκη είναι αληθής — τις ημερομηνίες στο πεδίο. Το τρίτο όρισμα ("Ημερομηνία μετά από την 1η Απριλίου, 2003")) καθορίζει το μήνυμα που βλέπουν οι χρήστες όταν τα δεδομένα που δεν πληροί τη συνθήκη.

Συνεχίζοντας, να θυμάστε ότι δεν χρησιμοποιούν όλες οι εκφράσεις τη συνάρτηση IIf. Επίσης, να θυμάστε ότι η συνάρτηση IIf είναι το μέρος της έκφρασης που απαιτεί τα ορίσματα και όχι την ίδια την έκφραση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παραστάσεις και τους τρόπους που μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε, ανατρέξτε στο άρθρο Δόμηση παράστασης.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Παραδείγματα εκφράσεων υπό συνθήκη

Οι εκφράσεις στον παρακάτω πίνακα δείχνουν μερικούς τρόπους υπολογισμού αληθών και ψευδών τιμών. Οι εκφράσεις αυτές χρησιμοποιούν τη συνάρτηση IIf (Αν άμεσα) για να προσδιορίσουν αν μια συνθήκη είναι αληθής ή ψευδής και στη συνέχεια, επιστρέφουν μία τιμή αν η συνθήκη είναι αληθής και μια άλλη αν η συνθήκη είναι ψευδής.

Δείτε το άρθρο Συνάρτηση IIf για περισσότερες πληροφορίες.

Έκφραση

Περιγραφή

=IIf([Confirmed] = "Yes", "Order Confirmed", "Order Not Confirmed")

Εμφανίζει το μήνυμα "Η παραγγελία επιβεβαιώθηκε" αν η τιμή του πεδίου "Επιβεβαιώθηκε" είναι "Ναι". Σε αντίθετη περίπτωση εμφανίζει το μήνυμα "Η παραγγελία δεν επιβεβαιώθηκε".

=IIf(IsNull([Country/region])," ", [Country/region])

Εμφανίζει μια κενή συμβολοσειρά αν η τιμή για το πεδίο Χώρα/περιοχή είναι Null. Διαφορετικά,εμφανίζει την τιμή του πεδίου Χώρα/περιοχή.

=IIf(IsNull([Region]),[City]&" "& [PostalCode], [City]&" "&[Region]&" " &[PostalCode])

Εμφανίζει τις τιμές των πεδίων "Πόλη" και "Ταχυδρομικός Κώδικας" αν η τιμή του πεδίου "Περιοχή" είναι Null. Σε αντίθετη περίπτωση, εμφανίζει τις τιμές των πεδίων "Πόλη", "Περιοχή" και "Ταχυδρομικός Κώδικας".

=IIf(IsNull([RequiredDate] - [ShippedDate]), "Check for a missing date", [RequiredDate] - [ShippedDate])

Εμφανίζει το μήνυμα "Ελέγξτε την ημερομηνία που λείπει" αν το αποτέλεσμα της αφαίρεσης του πεδίου ShippedDate από το πεδίο RequiredDate είναι Null. Σε αντίθετη περίπτωση, εμφανίζει τη διαφορά μεταξύ των τιμών των πεδίων "RequiredDate" και "ShippedDate".

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×