Δημιουργία εγγραφών DNS για το Office 365 με τη χρήση DNS που βασίζεται στα Windows

Συμβάλλοντες: Peter Baumgartner

Εάν δεν βρίσκετε αυτό που αναζητάτε,ανατρέξτε στις συνήθεις ερωτήσεις για τους Τομείς.

Τηλέφωνο

Θέλετε βοήθεια;   

Καλέστε την υποστήριξη.

Εάν φιλοξενείτε τις εγγραφές DNS σας χρησιμοποιώντας το DNS που βασίζεται στα Windows, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο για να ρυθμίσετε τις εγγραφές για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το Skype για επιχειρήσεις Online και ούτω καθεξής.

Για να ξεκινήσετε, πρέπει να βρείτε τις εγγραφές DNS για τον τομέα σας στο DNS που βασίζεται στα Windows, ώστε να μπορείτε να τις ενημερώσετε. Επίσης, εάν σκοπεύετε να συγχρονίσετε την υπηρεσία καταλόγου Active Directory εσωτερικής εγκατάστασης με το Office 365, βεβαιωθείτε ότι δεν χρειάζεται να ενημερώσετε πρώτα το κύριο όνομα χρήστη (UPN).

Αυτές είναι οι κύριες εγγραφές που πρέπει να προσθέσετε. (Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια; Λάβετε υποστήριξη.)

Εάν δεν έχετε ακόμη επαληθεύσει τον τομέα σας, θα χρειαστεί, επίσης, να προσθέσετε μια εγγραφή για να το κάνετε αυτό:

Εάν έχετε μια δημόσια τοποθεσία web του SharePoint Online, μπορείτε να τη ρυθμίσετε ώστε να χρησιμοποιεί τον προσαρμοσμένο τομέα σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Συνήθως, χρειάζονται περίπου 15 λεπτά έως ότου εφαρμοστούν οι αλλαγές DNS. Ωστόσο, μπορεί να χρειαστούν έως και 72 ώρες για να μεταδοθεί μια τροποποιημένη εγγραφή στο σύστημα DNS. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την προσθήκη εγγραφών DNS, ανατρέξτε στο θέμα Αντιμετώπιση προβλημάτων μετά την αλλαγή του ονόματος τομέα ή την ενημέρωση των εγγραφών DNS.

Εύρεση των εγγραφών DNS σε DNS που βασίζεται στα Windows

Εργασία

Μεταβείτε στη σελίδα που περιέχει τις εγγραφές DNS για τον τομέα σας.

 1. Εάν εργάζεστε στον Windows Server 2008, επιλέξτε Έναρξη > Εκτέλεση.

  Εάν εργάζεστε στον Windows Server 2012, πατήστε το πλήκτρο των Windows και το πλήκτρο r.

 2. Πληκτρολογήστε dnsmgmnt.msc) και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

 3. Στη DNS Manager, αναπτύξτε την επιλογή <Όνομα διακομιστή DNS> > Forward Lookup Zones.

 4. Επιλέξτε τον τομέα σας.

Είστε τώρα έτοιμοι να δημιουργήσετε τις εγγραφές DNS.

Προσθήκη εγγραφής MX

Προσθέστε μια εγγραφή MX, ώστε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για τον τομέα σας να παραδίδεται στο Office 365.

Εργασία

Η εγγραφή MX που θα προσθέσετε περιλαμβάνει μια τιμή (την τιμή Points to address) που μοιάζει με αυτήν: <MX token>.mail.protection.outlook.com, όπου <MX token> είναι μια τιμή όπως η MSxxxxxxx.

 1. Από τη γραμμή MX στην ενότητα Exchange Online της σελίδας Add DNS records στο Office 365, αντιγράψτε την τιμή που αναφέρεται στην περιοχή Points to address.

  Θα χρησιμοποιήσετε αυτή την τιμή στην εγγραφή που δημιουργείτε σε αυτή την εργασία.

 2. Στη σελίδα του DNS Manager για τον τομέα, επιλέξτε Action > Mail Exchanger (MX).

  Για να βρείτε αυτή τη σελίδα για τον τομέα, ανατρέξτε στην ενότητα Εύρεση των εγγραφών DNS σε DNS που βασίζεται στα Windows.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου New Resource Record, βεβαιωθείτε ότι τα πεδία έχουν οριστεί επακριβώς στις εξής τιμές:

  • Host Name: @

  • Address: Επικολλήστε την τιμή Σημεία κατεύθυνσης που μόλις αντιγράψατε από το Office 365 εδώ.

  • Pref: 0

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προτεραιότητα, ανατρέξτε στο θέμα Τι είναι η προτεραιότητα MX;

 4. Επιλέξτε Save Changes.

Κατάργηση παλιών εγγραφών MX.

Εάν έχετε παλιές εγγραφές MX για αυτόν τον τομέα οι οποίες δρομολογούν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κάπου αλλού:

 1. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα σε κάθε παλιά εγγραφή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Delete.

 2. Επιλέξτε OK.

Επιστροφή στην αρχή

Προσθήκη εγγραφών CNAME

Προσθέστε τις εγγραφές CNAME που απαιτούνται για το Office 365. Εάν παρατίθενται επιπλέον εγγραφές CNAME στο Office 365, προσθέστε τις ακολουθώντας τα ίδια γενικά βήματα που εμφανίζονται εδώ. Προσθέστε τις δύο εγγραφές Mobile Device Manager (MDM), μόνο εάν χρησιμοποιείτε το MDM.

Εργασία

Προσθήκη της εγγραφής CNAME αυτόματου εντοπισμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Exchange).

 1. Στη σελίδα του DNS Manager για τον τομέα, επιλέξτε Action > CNAME (CNAME).

  Για να βρείτε αυτή τη σελίδα για τον τομέα σας, ανατρέξτε στην ενότητα Εύρεση των εγγραφών DNS σε DNS που βασίζεται στα Windows.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου New Resource Record, βεβαιωθείτε ότι τα πεδία έχουν οριστεί επακριβώς στις εξής τιμές:

  • Όνομα κεντρικού υπολογιστή: autodiscover

  • Type: CNAME

  • Address: autodiscover.outlook.com

 3. Επιλέξτε OK.

Προσθέστε την εγγραφή CNAME SIP.

 1. Στη σελίδα του DNS Manager για τον τομέα, επιλέξτε Action > CNAME (CNAME).

  Για να βρείτε αυτή τη σελίδα για τον τομέα σας, ανατρέξτε στην ενότητα Εύρεση των εγγραφών DNS σε DNS που βασίζεται στα Windows.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου New Resource Record, βεβαιωθείτε ότι τα πεδία έχουν οριστεί επακριβώς στις εξής τιμές:

  • Host Name: autodiscover

  • Type: CNAME

  • Address: sipdir.online.lync.com

 3. Επιλέξτε OK.

Προσθέστε την εγγραφή CNAME αυτόματου εντοπισμού Skype για επιχειρήσεις Online.

 1. Στη σελίδα του DNS Manager για τον τομέα, επιλέξτε Action > CNAME (CNAME).

  Για να βρείτε αυτή τη σελίδα για τον τομέα σας, ανατρέξτε στην ενότητα Εύρεση των εγγραφών DNS σε DNS που βασίζεται στα Windows.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου New Resource Record, βεβαιωθείτε ότι τα πεδία έχουν οριστεί επακριβώς στις εξής τιμές:

  • Όνομα κεντρικού υπολογιστή: lyncdiscover

  • Type: CNAME

  • Address: webdir.online.lync.com

 3. Επιλέξτε OK.

Προσθήκη της επιπλέον εγγραφής CNAME που είναι απαραίτητη για το Office 365.

 1. Στη σελίδα του DNS Manager για τον τομέα, επιλέξτε Action > CNAME (CNAME).

  Για να βρείτε αυτή τη σελίδα για τον τομέα σας, ανατρέξτε στην ενότητα Εύρεση των εγγραφών DNS σε DNS που βασίζεται στα Windows.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου New Resource Record, βεβαιωθείτε ότι τα πεδία έχουν οριστεί επακριβώς στις εξής τιμές:

  • Όνομα κεντρικού υπολογιστή: msoid

  • Type: CNAME

  • Address: clientconfig.microsoftonline-p.net

 3. Επιλέξτε OK.

Προσθέστε δύο εγγραφές CNAME για τη Διαχείριση κινητών συσκευών (MDM) για το Office 365

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν διαθέτετε Διαχείριση κινητών συσκευών (MDM) για το Office 365, τότε πρέπει επίσης να δημιουργήσετε τις εξής δύο εγγραφές CNAME.

Εργασία

Προσθέστε την εγγραφή MDM Enterpriseregistration CNAME.

 1. Στη σελίδα του DNS Manager για τον τομέα, επιλέξτε Action > CNAME (CNAME).

  Για να βρείτε αυτή τη σελίδα για τον τομέα σας, ανατρέξτε στην ενότητα Εύρεση των εγγραφών DNS σε DNS που βασίζεται στα Windows.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου New Resource Record, βεβαιωθείτε ότι τα πεδία έχουν οριστεί επακριβώς στις εξής τιμές:

  • Host Name: enterpriseregistration

  • Type: CNAME

  • Address: enterpriseregistration.windows.net

 3. Επιλέξτε OK.

Προσθέστε την εγγραφή MDM Enterpriseenrollment CNAME.

 1. Στη σελίδα του DNS Manager για τον τομέα, επιλέξτε Action > CNAME (CNAME).

  Για να βρείτε αυτή τη σελίδα για τον τομέα σας, ανατρέξτε στην ενότητα Εύρεση των εγγραφών DNS σε DNS που βασίζεται στα Windows.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου New Resource Record, βεβαιωθείτε ότι τα πεδία έχουν οριστεί επακριβώς στις εξής τιμές:

  • Host Name: enterpriseenrollment

  • Type: CNAME

  • Address: enterpriseenrollment-s.manage.microsoft.com

 3. Επιλέξτε OK.

Επιστροφή στην αρχή

Προσθήκη εγγραφής TXT για SPF για αποτροπή της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Δεν μπορείτε να έχετε περισσότερες από μία εγγραφές TXT για το SPF για έναν τομέα. Εάν ο τομέας σας έχει περισσότερες από μία εγγραφές SPF, μπορεί να προκύψουν σφάλματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και προβλήματα σχετικά με την παράδοση ή την ταξινόμηση της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. Εάν έχετε ήδη μια εγγραφή SPF για τον τομέα σας, μην δημιουργήσετε μια νέα για το Office 365. Αντί για αυτό, προσθέστε τις απαιτούμενες τιμές Office 365 στην τρέχουσα εγγραφή, ώστε να έχετε μια μεμονωμένη εγγραφή SPF, η οποία περιλαμβάνει και τα δύο σύνολα τιμών. Χρειάζεται παραδείγματα; Δείτε τις λεπτομέρειες καθώς και το δείγμα εγγραφών SPF. Για να επικυρώσετε την εγγραφή SPF, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα από αυτά τα εργαλεία επικύρωσης SPF.

Προσθέστε την εγγραφή TXT SPF για τον τομέα σας για να αποτρέψετε την ανεπιθύμητη αλληλογραφία.

Εργασία

Τι θα βλέπετε

Ενδέχεται να έχετε ήδη άλλες συμβολοσειρές στην τιμή TXT για αυτή την εγγραφή (όπως συμβολοσειρές για αλληλογραφία μάρκετινγκ). Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Αφήστε αυτές τις συμβολοσειρές στη θέση τους και προσθέστε αυτήν, τοποθετώντας διπλά εισαγωγικά γύρω από κάθε συμβολοσειρά για να τις ξεχωρίσετε.

 1. Στη σελίδα DNS Manager για τον τομέα σας, επιλέξτε Action > Text (TXT).

  Για να βρείτε αυτή τη σελίδα για τον τομέα σας, ανατρέξτε στην ενότητα Εύρεση των εγγραφών DNS σε DNS που βασίζεται στα Windows.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου New Resource Record, βεβαιωθείτε ότι τα πεδία έχουν οριστεί επακριβώς στις παρακάτω τιμές.

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Σε ορισμένες εκδόσεις του DNS Manager των Windows, ο τομέας μπορεί να έχει ρυθμιστεί με τέτοιο τρόπο ώστε όταν δημιουργείτε μια εγγραφή txt, το αρχικό όνομα να ορίζεται από προεπιλογή στο γονικό τομέα. Σε αυτή την περίπτωση, κατά την προσθήκη μιας εγγραφής TXT, ορίστε το όνομα της υπηρεσίας παροχής φιλοξενίας σε κενό (χωρίς τιμή) αντί να το ρυθμίσετε σε @ ή στο όνομα τομέα. Αυτό το άρθρο της Γνωσιακής βάσης σχετικά με τη ρύθμιση εγγραφών SPF παρέχει περισσότερες πληροφορίες.

  • Host type: @

  • Τύπος εγγραφής: TXT

  • Address: v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

   Συνιστάται να αντιγράψετε και να επικολλήσετε αυτή την καταχώρηση, ώστε όλα τα διαστήματα να είναι σωστά.

 3. Επιλέξτε OK.

Επιστροφή στην αρχή

Προσθήκη εγγραφών SRV

Προσθέστε τις δύο εγγραφές SRV που απαιτούνται για το Office 365.

Εργασία

Προσθέστε την εγγραφή SRV SIP για τις διασκέψεις web του Skype για επιχειρήσεις Online.

 1. Στη σελίδα DNS Manager για τον τομέα σας, επιλέξτε Action > Other New Records.

  Για να βρείτε αυτή τη σελίδα για τον τομέα σας, ανατρέξτε στην ενότητα Εύρεση των εγγραφών DNS σε DNS που βασίζεται στα Windows.

 2. Στο παράθυρο Resource Record Type, επιλέξτε Service Location (SRV) και κάντε κλικ στην επιλογή Create Record.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου New Resource Record, βεβαιωθείτε ότι τα πεδία έχουν οριστεί επακριβώς στις εξής τιμές:

  • Υπηρεσία: _sip

  • Πρωτόκολλο: _tls

  • Προτεραιότητα: 100

  • Βαρύτητα: 1

  • Θύρα: 443

  • Target (Hostname): sipdir.online.lync.com

 4. Επιλέξτε OK.

Προσθέστε την εγγραφή SRV SIP για την ομοσπονδία Skype για επιχειρήσεις Online.

 1. Στη σελίδα DNS Manager για τον τομέα σας, επιλέξτε Action > Other New Records.

  Για να βρείτε αυτή τη σελίδα για τον τομέα σας, ανατρέξτε στην ενότητα Εύρεση των εγγραφών DNS σε DNS που βασίζεται στα Windows.

 2. Στο παράθυρο Resource Record Type, επιλέξτε Service Location (SRV) και κάντε κλικ στην επιλογή Create Record.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου New Resource Record, βεβαιωθείτε ότι τα πεδία έχουν οριστεί επακριβώς στις εξής τιμές:

  • Υπηρεσία: _sipfederationtls

  • Protocol: _tcp

  • Προτεραιότητα: 100

  • Βαρύτητα: 1

  • Θύρα: 5061

  • Target (Hostname): sipfed.online.lync.com

 4. Επιλέξτε OK.

Επιστροφή στην αρχή

Προσθήκη μιας εγγραφής για να επιβεβαιώσετε ότι είστε ο κάτοχος του τομέα, εάν δεν το έχετε κάνει ήδη

Πριν προσθέσετε τις εγγραφές DNS για να ρυθμίσετε τις υπηρεσίες του Office 365, το Office 365 θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι είστε ο κάτοχος του τομέα που προσθέτετε. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να προσθέσετε μια εγγραφή, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αυτή η εγγραφή χρησιμοποιείται μόνο για να επαληθεύσετε ότι είστε κάτοχος του τομέα και δεν επηρεάζει τίποτα άλλο.

Εργασία

Συλλογή πληροφοριών από το Office 365.

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Office 365 με τον εταιρικός ή σχολικός λογαριασμός σας.

 2. Μετάβαση στη σελίδα "Τομείς".

 3. Στη σελίδα Διαχείριση τομέων, στη στήλη Ενέργεια για τον τομέα που επαληθεύετε, επιλέξτε Έναρξη ρύθμισης.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν δεν έχετε προσθέσει ακόμη έναν τομέα, ανατρέξτε στο θέμα Επαλήθευση του τομέα σας στο Office 365.

 4. Στη σελίδα Προσθήκη τομέα στο Office 365, επιλέξτε Έναρξη από βήμα 1.

 5. Στη σελίδα Επιβεβαίωση ότι είστε κάτοχος του ο_τομέας_σας, στην αναπτυσσόμενη λίστα Δείτε οδηγίες για εκτέλεση αυτού του βήματος με, επιλέξτε Γενικές οδηγίες.

 6. Από τον πίνακα, αντιγράψτε την τιμή Προορισμός ή σημεία κατεύθυνσης. Θα την χρειαστείτε για το επόμενο βήμα.

  Συνιστάται να αντιγράψετε και να επικολλήσετε αυτή την τιμή, ώστε όλα τα διαστήματα να είναι σωστά.

Προσθήκη εγγραφής TXT.

 1. Στη σελίδα του DNS Manager για τον τομέα σας, επιλέξτε Action > Text (TXT).

  Για να βρείτε αυτή τη σελίδα για τον τομέα σας, ανατρέξτε στην ενότητα Εύρεση των εγγραφών DNS σε DNS που βασίζεται στα Windows.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου New Resource Record, επιλέξτε Edit.

 3. Στην περιοχή Custom Host Names του παραθύρου διαλόγου New Resource Record, βεβαιωθείτε ότι τα πεδία έχουν οριστεί επακριβώς στις παρακάτω τιμές.

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Σε ορισμένες εκδόσεις του DNS Manager των Windows, ο τομέας μπορεί να έχει ρυθμιστεί με τέτοιο τρόπο ώστε όταν δημιουργείτε μια εγγραφή txt, το αρχικό όνομα να ορίζεται από προεπιλογή στο γονικό τομέα. Σε αυτή την περίπτωση, κατά την προσθήκη μιας εγγραφής TXT, ορίστε το όνομα της υπηρεσίας παροχής φιλοξενίας σε κενό (χωρίς τιμή) αντί να το ρυθμίσετε σε @ ή στο όνομα τομέα. Αυτό το άρθρο της Γνωσιακής βάσης σχετικά με τη ρύθμιση εγγραφών SPF παρέχει περισσότερες πληροφορίες.

  • Host Name: @

  • Type: TXT

  • Address: Επικολλήστε την τιμή Προορισμός ή σημεία κατεύθυνσης που μόλις αντιγράψατε από το Office 365 εδώ.

 4. Επιλέξτε OK και, στη συνέχεια, επιλέξτε Done.

Επαλήθευση του τομέα σας στο Office 365.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:  Περιμένετε περίπου 15 λεπτά πριν το κάνετε αυτό, ώστε η εγγραφή που μόλις δημιουργήσατε να μπορέσει να ενημερωθεί μέσω του Internet.

Επιστρέψτε στο Office 365 και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ζητήσετε έναν έλεγχο επαλήθευσης. Ο έλεγχος αυτός αναζητά την εγγραφή TXT που έχετε προσθέσει στο προηγούμενο βήμα. Όταν βρει τη σωστή εγγραφή TXT, ο τομέας έχει επαληθευτεί.

 1. Μετάβαση στη σελίδα "Τομείς".

 2. Στη σελίδα Διαχείριση τομέων, στη στήλη Ενέργεια για τον τομέα που επαληθεύετε, επιλέξτε Έναρξη ρύθμισης.

 3. Στη σελίδα Επιβεβαίωση ότι είστε κάτοχος του τομέα ο_τομέας_σας, κάντε κλικ στην επιλογή Έχω τελειώσει. Να γίνει επαλήθευση τώρα και, στο παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Συνήθως, χρειάζονται περίπου 15 λεπτά έως ότου εφαρμοστούν οι αλλαγές DNS.Ωστόσο, κάποιες φορές αυτό μπορεί να διαρκέσει περισσότερο μέχρι να ενημερωθεί ολόκληρο το σύστημα DNS του Internet για μια αλλαγή που κάνατε.Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη ροή αλληλογραφίας ή με άλλα ζητήματα μετά την προσθήκη εγγραφών DNS, ανατρέξτε στο θέμα Αντιμετώπιση προβλημάτων μετά την αλλαγή του ονόματος τομέα ή των εγγραφών DNS.

Επιστροφή στην αρχή

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς δυνατότητα δρομολόγησης που χρησιμοποιείται ως UPN στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory εσωτερικής εγκατάστασης

Εάν σκοπεύετε να συγχρονίσετε την υπηρεσία καταλόγου Active Directory εσωτερικής εγκατάστασης με το Office 365, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το επίθημα κύριου ονόματος χρήστη (UPN) της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory είναι ένα έγκυρο πρόθεμα τομέα και όχι ένα μη υποστηριζόμενο επίθημα τομέα όπως το @contoso.local. Εάν θέλετε να αλλάξετε το επίθημα UPN, παρέχουμε οδηγίες για να σας βοηθήσουμε με αυτό.

Επιστροφή στην αρχή

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Συνήθως, χρειάζονται περίπου 15 λεπτά έως ότου εφαρμοστούν οι αλλαγές DNS.Ωστόσο, κάποιες φορές αυτό μπορεί να διαρκέσει περισσότερο μέχρι να ενημερωθεί ολόκληρο το σύστημα DNS του Internet για μια αλλαγή που κάνατε.Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη ροή αλληλογραφίας ή με άλλα ζητήματα μετά την προσθήκη εγγραφών DNS, ανατρέξτε στο θέμα Αντιμετώπιση προβλημάτων μετά την αλλαγή του ονόματος τομέα ή των εγγραφών DNS.

Εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια;

Λήψη βοήθειας από τα φόρουμ της κοινότητας του Office 365 Διαχειριστές: Είσοδος και δημιουργία αίτησης υπηρεσίας Διαχειριστές: Τηλεφωνική επικοινωνία με την υποστήριξη

Επιστροφή στην αρχή

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×