Δημιουργία εγγράφου του Word 2016 που θα χρησιμοποιηθεί από παλαιότερες εκδόσεις του Word

Μερικές φορές μπορεί να θέλετε να κάνετε κοινή χρήση των εγγράφων σας με άτομα που χρησιμοποιούν παλαιότερες εκδόσεις του Word.

Το Word 2007, 2010 και 2013 μπορεί να ανοίξει αρχεία .docx που έχουν δημιουργηθεί με το Word 2016.

Οι χρήστες του Word 2003 που έχουν εγκαταστήσει το Πακέτο συμβατότητας του Microsoft Office για μορφές αρχείων Word, Excel και PowerPoint 2007 μπορούν επίσης να ανοίξουν έγγραφα του Word 2013 και 2016.

Εάν δεν είστε βέβαιοι ποια είναι η παλαιότερη έκδοση που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να αποθηκεύσετε έγγραφα στη μορφή αρχείου Word 97 - 2003 (.doc).

Σημείωση: Για να διαπιστώσετε ποιο περιεχόμενο και δυνατότητες δεν είναι διαθέσιμα για επεξεργασία σε παλαιότερες εκδόσεις, ανατρέξτε στο θέμα Δυνατότητες που συμπεριφέρονται διαφορετικά σε παλαιότερες εκδόσεις.

Δημιουργία νέου εγγράφου σε μορφή Word 97 – 2003

Για να δημιουργήσετε ένα νέο έγγραφο στο Word 2016 το οποίο κάποιος που χρησιμοποιεί μια παλιά έκδοση του Word μπορεί να αναθεωρήσει και να επεξεργαστεί, αποθηκεύστε το σε μορφή Word 97-2003.

  1. Επιλέξτε Αρχείο > Δημιουργία.

  2. Ανοίξτε ένα νέο έγγραφο, κάνοντας κλικ στην επιλογή Κενό έγγραφο.

  3. Κάντε κλικ στις επιλογές Αρχείο > Αποθήκευση ως και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια θέση για την αποθήκευση του αρχείου σας.

  4. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το έγγραφο και κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερες επιλογές για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως.

  5. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου, κάντε κλικ στην επιλογή Έγγραφο του Word 97-2003. Αυτή η επιλογή αλλάζει τη μορφή αρχείου από .docx σε .doc.

  6. Επιλέξτε Αποθήκευση.

Δυνατότητες που συμπεριφέρονται διαφορετικά, όταν χρησιμοποιείτε τη μορφή εγγράφου Word 97 – 2003.

Σε αυτούς τους πίνακες παρατίθενται στοιχεία εγγράφου που συμπεριφέρονται διαφορετικά ή δεν είναι διαθέσιμα όταν επεξεργάζεστε αρχεία .doc.

Word 2016

Αλλαγή κατά τη χρήση της μορφής αρχείου Word 97 – 2003 (.doc)

Εφαρμογές για το Office

Καταργούνται οριστικά από το έγγραφο.

Βίντεο στο Web

Μετατρέπεται οριστικά σε εικόνα με μια υπερ-σύνδεση για το βίντεο στο Web.

Πληροφορίες απάντησης σε σχόλιο/ "ολοκληρώθηκε"

Οι απαντήσεις σε σχόλια μετατρέπονται σε μεμονωμένα σχόλια ανώτερου επιπέδου και πραγματοποιείται επαναφορά όλων των σχολίων με τη σήμανση "ολοκληρώθηκε".

Συμπτυγμένες επικεφαλίδες από προεπιλογή

Οι επικεφαλίδες αναπτύσσονται από προεπιλογή. Η ιδιότητα αυτή καταργήθηκε οριστικά.

Νέες μορφές αρίθμησης του Word 2010

Κεφαλαία Τουρκικά (Λατινικά) {A, B, C, Ç, D, …}
Πεζά Τουρκικά (Λατινικά) {a, b, c, ç, d, …}
Κεφαλαία Βουλγαρικά (Κυριλλικά) {А,Б,В,Г,Д, …}
Πεζά Βουλγαρικά (Κυριλλικά) {а, б, в, г, д, …}
Κεφαλαία Ελληνικά

{Α, Β, Γ, Δ, Ε, …}
Πεζά Ελληνικά

{α, β, γ, δ, ε,…}
3-ψήφια μορφή σταθερού πλάτους {001…NNN}
4-ψήφια μορφή σταθερού πλάτους {0001…NNNN}
5-ψήφια μορφή σταθερού πλάτους {00001…NNNNN}

Οι νέες μορφές αρίθμησης μετατρέπονται σε αραβικά αριθμητικά (1, 2, 3, 4, ...).

Νέα εφέ σχημάτων και πλαισίων κειμένου

Τα σχήματα και τα πλαίσια κειμένου μετατρέπονται σε εφέ που είναι διαθέσιμα στη μορφή αρχείου .doc.

Εφέ κειμένου

Τα εφέ στο κείμενο καταργούνται μόνιμα.

Εναλλακτικό κείμενο σε πίνακες

Οι πληροφορίες για το εναλλακτικό κείμενο χάνονται στους πίνακες.

Δυνατότητες OpenType

Οι δυνατότητες OpenType καταργούνται οριστικά από το κείμενο.

Αποκλεισμός συντακτών

Οι αποκλεισμοί που έχουν εφαρμοστεί σε περιοχές του εγγράφου καταργούνται.

Νέα εφέ WordArt

Τα εφέ στο κείμενο καταργούνται μόνιμα.

Στοιχεία ελέγχου περιεχομένου

Τα στοιχεία ελέγχου περιεχομένου μετατρέπονται σε στατικό περιεχόμενο.

Θέματα

Μετατρέπονται οριστικά σε στυλ.

Μεγάλες/μικρές γραμματοσειρές

Μετατρέπονται οριστικά σε άμεση μορφοποίηση των γραμματοσειρών.

Εντοπισμένες κινήσεις

Μετατρέπονται οριστικά σε εισαγωγές και διαγραφές.

Στηλοθέτες στοίχισης

Μετατρέπονται οριστικά σε κανονικούς στηλοθέτες.

Γραφικά SmartArt

Μετατρέπονται σε ενιαίες εικόνες. Εάν δεν γίνουν αλλαγές στο Word 2003, το γραφικό SmartArt μπορεί να δημιουργηθεί εκ νέου με άνοιγμα σε Word 2013 και αναβάθμιση του εγγράφου στη μορφή αρχείου Open XML.

Γραφήματα και διαγράμματα

Μετατρέπονται σε ενιαίες εικόνες. Εάν δεν γίνουν αλλαγές στο Word 2003, το γράφημα μπορεί να δημιουργηθεί εκ νέου με άνοιγμα σε Word 2013 και αναβάθμιση του εγγράφου στη μορφή αρχείου Open XML.Όλα τα δεδομένα πέρα από τα όρια που υποστηρίζονται από το Excel 2003 καταργούνται οριστικά.

Ενσωματωμένα αντικείμενα Open XML

Χωρίς αλλαγές.

Μπλοκ δόμησης

Ενδέχεται να χαθούν ορισμένες πληροφορίες από τις καταχωρήσεις μπλοκ δόμησης και Αυτόματου Κειμένου.

Βιβλιογραφία

Μετατρέπονται οριστικά σε στατικό κείμενο.

Αναφορές

Μετατρέπονται οριστικά σε στατικό κείμενο.

Εξισώσεις

Μετατρέπονται σε ενιαίες εικόνες. Εάν δεν γίνουν αλλαγές στο Word 2003, η εξίσωση μπορεί να δημιουργηθεί εκ νέου με άνοιγμα σε Word 2013 και αναβάθμιση του εγγράφου στη μορφή αρχείου Open XML.

Σχετικά πλαίσια κειμένου (πλαίσια κειμένου που έχουν μέγεθος ένα ποσοστό του πλάτους ή του ύψους της σελίδας)

Οι σχετικές μετρήσεις μετατρέπονται οριστικά σε απόλυτη τοποθέτηση.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×