Δημιουργία διαγράμματος UML επικοινωνίας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα διάγραμμα UML επικοινωνίας για την εμφάνιση των επικοινωνιών μεταξύ γραμμών ζωής που χρησιμοποιούν μια ακολουθία μηνυμάτων σε μια διάταξη ελεύθερης μορφής. Πρώτα, ανοίξτε το πρότυπο UML επικοινωνίας και επιλέξτε μία από τις επιλογές τέσσερις προτύπων. Στη συνέχεια, το στάμπο UML επικοινωνίας εμφανίζεται, μαζί με τα σχήματα που συμφωνούν με την τυπική UML 2,5.

Στάμπο επικοινωνίες UML, το παράδειγμα σχήματα στη σελίδα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το στάμπο UML επικοινωνίας είναι διαθέσιμη μόνο εάν είστε συνδρομητής Visio Pro για Office 365 . Εάν έχετε μια συνδρομή, Βεβαιωθείτε ότι έχετε την πιο πρόσφατη έκδοση του Visio.

 1. Ξεκινήστε το Visio. Ή εάν έχετε ένα αρχείο ανοιχτό ήδη, κάντε κλικ στην επιλογή αρχείο > Δημιουργία.

 2. Μεταβείτε στις κατηγορίες > λογισμικού και βάσεων δεδομένων > UML επικοινωνίας.

 3. Επιλέξτε το κενό πρότυπο ή ένα από τα διαγράμματα τρεις starter. Εάν θέλετε να απεικονίσετε συνεργασίας του γραμμές ζωής εμφανίζοντας τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ γραμμών ζωής, βεβαιωθείτε ότι για να επιλέξετε το διάγραμμα starter στην κάτω αριστερή γωνία.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.

 5. Θα πρέπει να βλέπετε το παράθυρο σχήματα, δίπλα στο διάγραμμα. Εάν δεν το βλέπετε, μεταβείτε στην Προβολή > Παράθυρα εργασιών και να βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί σχήματα. Εάν εξακολουθείτε να μην βλέπετε το, κάντε κλικ το κουμπί ανάπτυξη του παραθύρου "σχήματα" Κουμπί "ανάπτυξη" του παραθύρου "σχήματα" στην αριστερή πλευρά.

 6. Στην καρτέλα Προβολή, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στην επιλογή Σημεία σύνδεσης. Αυτό θα δημιουργηθεί σύνδεση σημεία εμφανίζονται όταν ξεκινάτε να συνδέει σχήματα.

 7. Στη συνέχεια, σύρετε σχήματα που θέλετε να συμπεριλάβετε στο διάγραμμά σας από το παράθυρο σχήματα στη σελίδα. Για να μετονομάσετε ετικέτες κειμένου, κάντε διπλό κλικ στις ετικέτες.

Πότε να χρησιμοποιήσετε

 1. Σύρετε το σχήμα παράγοντα στη σελίδα για να αντιπροσωπεύει το ρόλο του χρήστη ή ένα εξωτερικό σύστημα.

 2. Σύρετε το σχήμα γραμμή ζωής στη σελίδα για κάθε στοιχείο με όνομα που αντιπροσωπεύει έναν μεμονωμένο συμμετέχοντα.

1: παράγοντα σχήμα με "Κάποιος" κειμένου 2: γραμμή ζωής σχήμα με ": τοκομεριδίου" κειμένου

Βήμα 1

Σύρετε ένα σχήμα μηνύματος στη σελίδα και επικολλήστε ένα άκρο σε ένα σημείο σύνδεσης σε ένα άλλο σχήμα. Μπορείτε να γνωρίζετε όπου έχει επικολληθεί όταν υπάρχει ένα πράσινο τετράγωνο γύρω από το σημείο σύνδεσης.

Σχήμα μηνύματος με το ένα άκρο επισημαίνεται με πράσινο χρώμα και συνδεδεμένο σχήμα γραμμή ζωής

Βήμα 2

Κάντε το ίδιο για το άλλο άκρο του μηνύματος, έτσι ώστε το είναι επίσης επικολλημένο σε ένα σημείο σύνδεσης. Μπορείτε να γνωρίζετε όπου έχει επικολληθεί όταν υπάρχει μια πράσινη επισήμανση γύρω από το σημείο.

Σχήμα μηνύματος με τέλος επισημαίνεται με πράσινο χρώμα και συνδέεται με ένα άλλο σχήμα γραμμή ζωής

Βήμα 3

Εάν θέλετε το μήνυμα να είναι ασύγχρονης, κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε ασύγχρονη. Με τον τρόπο που θα αλλάξει η κλειστή κεφαλή βέλους με κάποια Άνοιγμα.

Μήνυμα σχήματος, μενού δεξιού κλικ, επιλεγμένη την εντολή ασύγχρονης

Επισκόπηση

 1. Πρώτα να συνδεθείτε γραμμές ζωής με το εργαλείο γραμμής σύνδεσης.

 2. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα σχήματα μηνύματος και Επιστροφή μηνύματος για να εμφανίσετε τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ γραμμών ζωής.

1 που δείχνει προς γραμμή σύνδεσης γκρι, που δείχνει προς γραμμή μηνύματος με κείμενο, 2 "4: Execute()"

Βήμα 1

Στην κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή του εργαλείου σύνδεσης (1). Το δείκτη του ποντικιού πάνω από ένα σημείο σύνδεσης ενός σχήματος γραμμή ζωής μέχρι να εμφανιστεί μια πράσινη επισήμανση (2).

1 που δείχνει σε εργαλείο σύνδεσης, 2 που δείχνει προς δρομέας κατάδειξης πράσινο επισημασμένο σημείο σύνδεσης στο σχήμα γραμμή ζωής

Βήμα 2

Κάντε κλικ και σύρετε από την πράσινη επισήμανση σε ένα σημείο σύνδεσης σε ένα άλλο σχήμα γραμμή ζωής μέχρι να εμφανιστεί μια επισήμανση ως εξής.

Τέλος της γραμμής σύνδεσης που σύρεται στο άλλο σχήμα γραμμή ζωής, με πράσινη επισήμανση γύρω από το σημείο σύνδεσης

Βήμα 3

Κάντε κλικ στην επιλογή εργαλείο κατάδειξης όταν ολοκληρώσετε τη σύνδεση στα σχήματα γραμμή ζωής.

"Κάντε κλικ εδώ όταν είστε έτοιμοι" που δείχνει σε εντολή εργαλείο κατάδειξης

Βήμα 4

Σύρετε ένα άλλο σχήμα μήνυμα ώστε να είναι παράλληλα με την άλλη γραμμή.

Δρομέας τοποθέτηση σχήματος μηνύματος στη θέση δίπλα στην επιλογή γραμμή σύνδεσης

Ευθείες γραμμές σύνδεσης

Εάν είναι μια γραμμή σύνδεσης διαρκεί πάρα πολλά ενεργοποιεί, κάντε δεξί κλικ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ευθεία Connecto r.

Αλλαγή τύπου της γραμμής σύνδεσης

Μπορείτε να αλλάξετε έναν τύπο σύνδεσης. Για παράδειγμα, μπορείτε να αλλάξετε από μια συσχέτιση για μια συσχέτιση κατευθύνουν. Κάντε δεξί κλικ στη γραμμή σύνδεσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός τύπου σύνδεσης.

Δημιουργήστε δυναμικές συνδέσεις αντί για το σημείο συνδέσεις

Εάν σκοπεύετε να μετακινήσετε πολλά σχήματα, εξετάστε το ενδεχόμενο μια δυναμική σύνδεση αντί για μια σύνδεση σημείου.

Μετακίνηση ή περιστροφή κειμένου σε γραμμές σύνδεσης

Πιθανώς θα χρειαστεί να περιστρέψετε ή να μετακινήσετε κείμενο στη τις γραμμές σύνδεσης. Ακολουθεί ο τρόπος για να το κάνετε:

 1. Κάντε κλικ σε μια κενή περιοχή της σελίδας για να καταργήσετε την επιλογή όλα τα στοιχεία που ενδέχεται να είναι επιλεγμένα.

 2. Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή το εργαλείο μπλοκ κειμένου Κουμπί "Μπλοκ κειμένου"

 3. Κάντε κλικ στη γραμμή σύνδεσης που περιέχει το κείμενο θέλετε να περιστρέψετε ή να μετακινήσετε.

 4. Σύρετε το μπλοκ κειμένου για να το μετακινήσετε, ή να το περιστρέψετε χρησιμοποιώντας τη Λαβή περιστροφής Λαβή περιστροφής

 5. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, κάντε κλικ στην επιλογή του κουμπιού Εργαλείο κατάδειξης Κουμπί δείκτη

  Μετά την αλλαγή προς το κουμπί Εργαλείο κατάδειξης Κουμπί δείκτη , το κείμενο διατηρεί την ίδια θέση σε σχέση με το σχήμα. Εάν χρησιμοποιείτε το Εργαλείο κατάδειξης Κουμπί δείκτη για να σύρετε το κείμενο, το σχήμα μετακινείται. Για να μετακινήσετε το κείμενο, ανεξάρτητα από το σχήμα, να επιστρέψετε το Εργαλείο μπλοκ κειμένου Κουμπί "Μπλοκ κειμένου" .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Δείτε επίσης

Διαγράμματα UML στο Visio

Δημιουργία διαγράμματος UML στοιχείου

Δημιουργία διαγράμματος UML ανάπτυξης

Δημιουργία διαγράμματος ακολουθίας UML

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×