Δημιουργία διαγράμματος ροής στο Office για Mac

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε γραφήματα ροής, για να εμφανίσετε μια ροή διεργασίας. Τα βασικά διαγράμματα ροής δημιουργούνται εύκολα και, επειδή τα σχήματα είναι απλά και οπτικά, γίνονται εύκολα κατανοητά.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, για να δημιουργήσετε ένα διάγραμμα ροής.

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή Σχήματα.

  Σχήματα του PPT για Mac
 2. Για να επιλέξετε ένα σχήμα, τοποθετήστε το δείκτη επάνω του για να εμφανιστεί μια συμβουλή οθόνης και να δείτε το όνομα του σχήματος. Για παράδειγμα:

  • Το ορθογώνιο είναι ένα σχήμα διεργασίας που χρησιμοποιείται για τα κύρια βήματα στη διεργασία.

  • Ο ρόμβος είναι ένα σχήμα απόφασης που χρησιμοποιείται για να δείξει ένα σημείο απόφασης στη διεργασία.

  • Η επιμήκης έλλειψη είναι ένα σχήμα τερματισμού που χρησιμοποιείται για την έναρξη και το τέλος της διεργασίας.

  Για να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό σχήμα για τον σωστό σκοπό.

  Διάγραμμα ροής στο PPT για Mac

 3. Όταν είστε έτοιμοι, κάντε κλικ στο σχήμα που θέλετε και σύρετε το σταυρόνημα για να το σχεδιάσετε στο αρχείο σας.

  Προτού συνδέσετε τα σχήματα, βεβαιωθείτε ότι τα κεντρικά σημεία είναι στοιχισμένα. Πατήστε το πλήκτρο Shift να επιλέξετε τα σχήματα και, στη συνέχεια, στην καρτέλα Μορφοποίηση σχήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση και επιλέξτε μία από τις επιλογές.

  Στοίχιση στο PPT για Mac
 4. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τη συλλογή Γραμμές για τις συνδέσεις μεταξύ των σχημάτων.

  Γραμμές του PPT για Mac

Δείτε επίσης

Επιλογή γραφικού SmartArt

Δημιουργία οργανογράμματος με SmartArt στο Office 2016 για Mac

Με τη χρήση ενός γραφικού SmartArt στο Excel, το PowerPoint ή το Word, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα διάγραμμα ροής και να το συμπεριλάβετε στο φύλλο εργασίας, την παρουσίαση ή το έγγραφό σας.

Ποιο πρόγραμμα του Office χρησιμοποιείτε;

Excel

PowerPoint

Word

Excel

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Προσθήκη σχήματος

 1. Στη Βασική γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση ή απόκρυψη της Αναζήτησης πολυμέσων  Κουμπί περιήγησης πολυμέσων .

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Σχήματα  Καρτέλα "Σχήματα" και, στη συνέχεια, στο αναδυόμενο μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα σχήματα.

 3. Κάντε κλικ στο σχήμα που θέλετε να προσθέσετε.

 4. Στο έγγραφό σας, σύρετε το δρομέα στο μέγεθος που θέλετε.

  Συμβουλή: Για να διατηρήσετε τις αναλογίες του σχήματος, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT καθώς σύρετε το δρομέα.

Προσθήκη γραμμής σύνδεσης μεταξύ δύο σχημάτων

 1. Στη Βασική γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση ή απόκρυψη της Αναζήτησης πολυμέσων  Κουμπί περιήγησης πολυμέσων .

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Σχήματα  Καρτέλα "Σχήματα" και, στη συνέχεια, στο αναδυόμενο μενού, επιλέξτε Γραμμές και γραμμές σύνδεσης.

 3. Κάντε κλικ στο στυλ γραμμής που θέλετε.

 4. Σύρετε για να σχεδιάσετε τη γραμμή έτσι ώστε να ενώνει το ένα σχήμα με το άλλο.

  Συμβουλές: 

  • Για να προσθέσετε γραμμές σύνδεσης σε σχήματα ώστε να μετακινούνται μαζί με το σχήμα, σχεδιάστε τη γραμμή σύνδεσης από μια κόκκινη λαβή σε μια άλλη.

  • Για να σχεδιάσετε μια γραμμή με προκαθορισμένη γωνία, όπως κάθετη ή οριζόντια, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT καθώς σχεδιάζετε τη γραμμή.

Προσθήκη κειμένου σε σχήμα

 1. Επιλέξτε ένα σχήμα.

 2. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε.

  Συμβουλή: Για να μορφοποιήσετε το κείμενο του σχήματος, επιλέξτε το κείμενο και, στη συνέχεια, στην Κεντρική καρτέλα, ορίστε τις επιλογές μορφοποίησης που θέλετε (για παράδειγμα, γραμματοσειρά, χρώμα ή έντονη γραφή).

Προσθήκη κειμένου σε μια γραμμή σύνδεσης

 1. Στο μενού Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή Πλαίσιο κειμένου.

 2. Στο έγγραφο, σύρετε με το ποντίκι για να σχεδιάσετε το πλαίσιο κειμένου στο μέγεθος που θέλετε.

 3. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε.

PowerPoint

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Προσθήκη σχήματος

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή Σχήμα, τοποθετήστε το δείκτη σε οποιονδήποτε τύπο σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο σχήμα που θέλετε.

  "Κεντρική" καρτέλα, ομάδα "Εισαγωγή"

 2. Στο έγγραφό σας, σύρετε το δρομέα στο μέγεθος που θέλετε.

  Συμβουλή: Για να διατηρήσετε τις αναλογίες του σχήματος, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT καθώς σύρετε το δρομέα.

Προσθήκη γραμμής σύνδεσης μεταξύ δύο σχημάτων

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή Σχήμα, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Γραμμές και γραμμές σύνδεσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στυλ γραμμής που θέλετε.

  "Κεντρική" καρτέλα, ομάδα "Εισαγωγή"

 2. Σύρετε για να σχεδιάσετε τη γραμμή στο σημείο που θέλετε, έτσι ώστε να ενώνει το ένα σχήμα με το άλλο.

  Συμβουλές: 

  • Για να προσθέσετε γραμμές σύνδεσης σε σχήματα ώστε να μετακινούνται μαζί με το σχήμα, σχεδιάστε τη γραμμή σύνδεσης από μια κόκκινη λαβή σε μια άλλη.

  • Για να σχεδιάσετε μια γραμμή με προκαθορισμένη γωνία, όπως κάθετη ή οριζόντια, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT καθώς σχεδιάζετε τη γραμμή.

Προσθήκη κειμένου σε σχήμα

 1. Επιλέξτε ένα σχήμα.

 2. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε.

  Συμβουλή: Για να μορφοποιήσετε το κείμενο του σχήματος, επιλέξτε το κείμενο και, στη συνέχεια, στην Κεντρική καρτέλα, ορίστε τις επιλογές μορφοποίησης που θέλετε (για παράδειγμα, γραμματοσειρά, χρώμα ή έντονη γραφή).

Προσθήκη κειμένου σε μια γραμμή σύνδεσης

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή Κείμενο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πλαίσιο κειμένου.

 2. Στο έγγραφο, σύρετε με το ποντίκι για να σχεδιάσετε το πλαίσιο κειμένου στο μέγεθος που θέλετε.

 3. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε.

Word

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Προσθήκη σχήματος

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή Σχήμα, τοποθετήστε το δείκτη σε οποιονδήποτε τύπο σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο σχήμα που θέλετε.

  "Κεντρική" καρτέλα, ομάδα "Εισαγωγή" στο Word

 2. Στο έγγραφό σας, σύρετε το δρομέα στο μέγεθος που θέλετε.

  Συμβουλή: Για να διατηρήσετε τις αναλογίες του σχήματος, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT καθώς σύρετε το δρομέα.

Προσθήκη γραμμής σύνδεσης μεταξύ δύο σχημάτων

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή Σχήμα, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Γραμμές και γραμμές σύνδεσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στυλ γραμμής που θέλετε.

  "Κεντρική" καρτέλα, ομάδα "Εισαγωγή" στο Word

 2. Σύρετε για να σχεδιάσετε τη γραμμή στο σημείο που θέλετε, έτσι ώστε να ενώνει το ένα σχήμα με το άλλο.

  Συμβουλές: 

  • Για να προσθέσετε γραμμές σύνδεσης σε σχήματα ώστε να μετακινούνται μαζί με το σχήμα, μπορείτε να ομαδοποιήσετε αυτά τα στοιχεία. Πρώτα, επιλέξτε τα σχήματα και τις γραμμές σύνδεσης. Κάντε κλικ στη μοβ καρτέλα Μορφοποίηση. Στην περιοχή Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Ομαδοποίηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ομαδοποίηση.

  • Για να σχεδιάσετε μια γραμμή με προκαθορισμένη γωνία, όπως κάθετη ή οριζόντια, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT καθώς σχεδιάζετε τη γραμμή.

Προσθήκη κειμένου σε σχήμα

 1. Επιλέξτε ένα σχήμα.

 2. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε.

  Συμβουλή: Για να μορφοποιήσετε το κείμενο του σχήματος, επιλέξτε το κείμενο και, στη συνέχεια, στην Κεντρική καρτέλα, ορίστε τις επιλογές μορφοποίησης που θέλετε (για παράδειγμα, γραμματοσειρά, χρώμα ή έντονη γραφή).

Προσθήκη κειμένου σε μια γραμμή σύνδεσης

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή Πλαίσιο κειμένου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πλαίσιο κειμένου.

 2. Στο έγγραφο, σύρετε με το ποντίκι για να σχεδιάσετε το πλαίσιο κειμένου στο μέγεθος που θέλετε.

 3. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε.

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Word που δεν απαντήθηκε εδώ;

Δημοσιεύστε μια ερώτηση στο Φόρουμ απαντήσεων του Word.

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το Word

Έχετε προτάσεις σχετικά με το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το Word; Εάν ναι, επισκεφθείτε το Word UserVoice και πείτε μας!

Δείτε επίσης

Προσθήκη ή αλλαγή ενός σχήματος

Δημιουργία οργανογράμματος

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×