Δημιουργία διαγράμματος δέντρου

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Με το πρότυπο Διάγραμμα τμημάτων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σχήματα δέντρου για να αναπαραστήσετε ιεραρχίες, όπως δέντρα συγγενείς ή διοργανώσεων σχέδια.

Δενδροειδές διάγραμμα

Σημείωση: Πριν να ακολουθήσετε αυτά τα βήματα, βεβαιωθείτε ότι η αυτόματη σύνδεση είναι ενεργή. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα οπτικά βοηθήματα, θα πρέπει να είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη σύνδεση.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή αρχείο > Δημιουργία > πρότυπα > Γενικά και, στη συνέχεια, ανοίξτε το Διάγραμμα τμημάτων.

 2. Από τα μπλοκ και Υψωμένο μπλοκ, σύρετε σχήματα μπλοκ στη σελίδα σχεδίου για να αναπαραστήσετε σταδίων σε δομή δέντρου.

 3. Για να προσθέσετε κείμενο σε ένα σχήμα, επιλέξτε το σχήμα και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε.

 4. Υποδεικνύουν σχέσεις μεταξύ τα μπλοκ με τη σύνδεση των σχημάτων:

  1. Σύρετε ένα σχήμα από ένα στάμπο στη σελίδα σχεδίου και τοποθετήστε το κοντά σε ένα άλλο σχήμα.

   Σχήμα που έχει τοποθετηθεί κοντά σε ένα άλλο σχήμα

  2. Ενώ κρατάτε πατημένο το κουμπί του ποντικιού, τοποθετήστε τον δείκτη επάνω σε ένα από τα μπλε τρίγωνα. Το τρίγωνο γίνεται σκούρο μπλε.

   Με τον δείκτη επάνω σε ένα από τα μπλε τρίγωνα, το τρίγωνο γίνεται σκούρο μπλε.

  3. Αφήστε το κουμπί του ποντικιού. Το σχήμα τοποθετείται στη σελίδα σχεδίου και μια γραμμή σύνδεσης προστίθεται και επικολλάται και στα δύο σχήματα.

   Το σχήμα τοποθετείται στη σελίδα σχεδίου και μια γραμμή σύνδεσης προστίθεται και επικολλάται και στα δύο σχήματα.

   Συμβουλή: Για να αναστρέψετε την κατεύθυνση του βέλους σε μια γραμμή σύνδεσης, ανατρέξτε στο θέμα Επεξεργασία γραμμές σύνδεσης, βέλη, ή σημείων.

 5. Χρησιμοποιήστε σχήματα δέντρου για να αναπαραστήσετε ιεραρχική σταδίων σε ένα διάγραμμα δέντρου:

  1. Από το μπλοκ, σύρετε ένα σχήμα δέντρου στη σελίδα σχεδίου. Εάν θέλετε δύο διακλαδώσεις, χρησιμοποιήστε ένα σχήμα δύο δέντρου. Εάν θέλετε δύο ή περισσότερους κλάδους, χρησιμοποιήστε ένα σχήμα πολλών δέντρου.

  2. Σύρετε τα τελικά σημεία Εικόνα στοιχείου ελέγχου τελικού σημείου στα σχήματα δέντρου σημείων σύνδεσης στα σχήματα μπλοκ. Τα τελικά σημεία Ενεργοποίηση κόκκινο όταν αυτές έχουν επικολληθεί.

  3. Σύρετε το στοιχείο ελέγχου λαβές Εικόνα λαβής ελέγχου στα σχήματα δέντρου για τη δημιουργία περισσότερων διακλαδώσεων ή για να αλλάξετε το μήκος διακλάδωσης ή τη θέση.

   Σχήμα πολλών δέντρου

   1 σύρετε τη λαβή ελέγχου στην του κορμού προς τα δεξιά για να δημιουργήσετε περισσότερες διακλαδώσεις.

   2 σύρετε τη λαβή ελέγχου στο τέλος της υποκατάστημα οριζόντια ή κατακόρυφα για να αλλάξετε τη θέση του.

Σημείωση: Πριν να ακολουθήσετε αυτά τα βήματα, βεβαιωθείτε ότι η αυτόματη σύνδεση είναι ενεργή. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα οπτικά βοηθήματα, θα πρέπει να είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη σύνδεση.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή αρχείο > Δημιουργία, κάντε κλικ στην επιλογή " Γενικά " στην περιοχή Κατηγορίες προτύπων και, στη συνέχεια, ανοίξτε το Διάγραμμα τμημάτων.

 2. Από τα μπλοκ και Υψωμένο μπλοκ, σύρετε σχήματα μπλοκ στη σελίδα σχεδίου για να αναπαραστήσετε σταδίων σε δομή δέντρου.

 3. Για να προσθέσετε κείμενο σε ένα σχήμα, επιλέξτε το σχήμα και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε.

 4. Υποδεικνύουν σχέσεις μεταξύ τα μπλοκ με τη σύνδεση των σχημάτων:

  1. Σύρετε ένα σχήμα από ένα στάμπο στη σελίδα σχεδίου και τοποθετήστε το κοντά σε ένα άλλο σχήμα.

   Σχήμα που έχει τοποθετηθεί κοντά σε ένα άλλο σχήμα

  2. Ενώ κρατάτε πατημένο το κουμπί του ποντικιού, τοποθετήστε τον δείκτη επάνω σε ένα από τα μπλε τρίγωνα. Το τρίγωνο γίνεται σκούρο μπλε.

   Με τον δείκτη επάνω σε ένα από τα μπλε τρίγωνα, το τρίγωνο γίνεται σκούρο μπλε.

  3. Αφήστε το κουμπί του ποντικιού. Το σχήμα τοποθετείται στη σελίδα σχεδίου και μια γραμμή σύνδεσης προστίθεται και επικολλάται και στα δύο σχήματα.

   Το σχήμα τοποθετείται στη σελίδα σχεδίου και μια γραμμή σύνδεσης προστίθεται και επικολλάται και στα δύο σχήματα.

   Συμβουλή: Για να αναστρέψετε την κατεύθυνση του βέλους σε μια γραμμή σύνδεσης, κάντε δεξί κλικ στη γραμμή, κάντε κλικ στο βέλος στη μικρή γραμμή εργαλείων που εμφανίζεται και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα στυλ ή νέα κατεύθυνση του βέλους.

 5. Χρησιμοποιήστε σχήματα δέντρου για να αναπαραστήσετε ιεραρχική σταδίων σε ένα διάγραμμα δέντρου:

  1. Από το μπλοκ, σύρετε ένα σχήμα δέντρου στη σελίδα σχεδίου. Εάν θέλετε δύο διακλαδώσεις, χρησιμοποιήστε ένα σχήμα δύο δέντρου. Εάν θέλετε δύο ή περισσότερους κλάδους, χρησιμοποιήστε ένα σχήμα πολλών δέντρου.

  2. Σύρετε τα τελικά σημεία Εικόνα στοιχείου ελέγχου τελικού σημείου στα σχήματα δέντρου σημείων σύνδεσης στα σχήματα μπλοκ. Τα τελικά σημεία Ενεργοποίηση κόκκινο όταν αυτές έχουν επικολληθεί.

  3. Σύρετε το στοιχείο ελέγχου λαβές Εικόνα λαβής ελέγχου στα σχήματα δέντρου για τη δημιουργία περισσότερων διακλαδώσεων ή για να αλλάξετε το μήκος διακλάδωσης ή τη θέση.

   Σχήμα πολλών δέντρου

   1 σύρετε τη λαβή ελέγχου στην του κορμού προς τα δεξιά για να δημιουργήσετε περισσότερες διακλαδώσεις.

   2 σύρετε τη λαβή ελέγχου στο τέλος της υποκατάστημα οριζόντια ή κατακόρυφα για να αλλάξετε τη θέση του.

Σημείωση: Πριν να ακολουθήσετε αυτά τα βήματα, βεβαιωθείτε ότι η αυτόματη σύνδεση είναι ενεργή στη βασική γραμμή εργαλείων.

 1. Στο μενού αρχείο, επιλέξτε Δημιουργία, επιλέξτε Γενικά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διάγραμμα τμημάτων.

 2. Από τα μπλοκ και Υψωμένο μπλοκ, σύρετε σχήματα μπλοκ στη σελίδα σχεδίου για να αναπαραστήσετε σταδίων σε δομή δέντρου.

 3. Για να προσθέσετε κείμενο σε ένα σχήμα, επιλέξτε το σχήμα και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε.

 4. Υποδεικνύουν σχέσεις μεταξύ τα μπλοκ με τη σύνδεση των σχημάτων:

  1. Σύρετε ένα σχήμα από ένα στάμπο στη σελίδα σχεδίου και τοποθετήστε το κοντά σε ένα άλλο σχήμα.

   Σχήμα που έχει τοποθετηθεί κοντά σε ένα άλλο σχήμα

  2. Ενώ κρατάτε πατημένο το κουμπί του ποντικιού, τοποθετήστε τον δείκτη επάνω σε ένα από τα μπλε τρίγωνα. Το τρίγωνο γίνεται σκούρο μπλε.

   Με τον δείκτη επάνω σε ένα από τα μπλε τρίγωνα, το τρίγωνο γίνεται σκούρο μπλε.

  3. Αφήστε το κουμπί του ποντικιού. Το σχήμα τοποθετείται στη σελίδα σχεδίου και μια γραμμή σύνδεσης προστίθεται και επικολλάται και στα δύο σχήματα.

   Το σχήμα τοποθετείται στη σελίδα σχεδίου και μια γραμμή σύνδεσης προστίθεται και επικολλάται και στα δύο σχήματα.

   Συμβουλή: Για να αναστρέψετε την κατεύθυνση του βέλους σε μια γραμμή σύνδεσης, στο μενού σχήμα, τοποθετήστε το δείκτη σε εργασίες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αντίστροφη τελειώνει.

 5. Χρησιμοποιήστε σχήματα δέντρου για να αναπαραστήσετε ιεραρχική σταδίων σε ένα διάγραμμα δέντρου:

  1. Από το μπλοκ, σύρετε ένα σχήμα δέντρου στη σελίδα σχεδίου. Εάν θέλετε δύο διακλαδώσεις, χρησιμοποιήστε ένα σχήμα δύο δέντρου. Εάν θέλετε δύο ή περισσότερους κλάδους, χρησιμοποιήστε ένα σχήμα πολλών δέντρου.

  2. Σύρετε τα τελικά σημεία Εικόνα σημείου τέλους, με το σύμβολο 'συν' εντός του πράσινου τετραγώνου στα σχήματα δέντρου σημεία σύνδεσης Μπλε X σημείου σύνδεσης μπλοκ σχημάτων. Τα τελικά σημεία Ενεργοποίηση κόκκινο όταν αυτές έχουν επικολληθεί.

  3. Σύρετε το στοιχείο ελέγχου λαβές Εικόνα λαβής ελέγχου - κίτρινος ρόμβος στα σχήματα δέντρου για τη δημιουργία περισσότερων διακλαδώσεων ή για να αλλάξετε το μήκος διακλάδωσης ή τη θέση.

   Δημιουργία περισσότερων διακλαδώσεων ή αλλαγή του μήκους ή της θέσης της διακλάδωσης

   1 σύρετε τη λαβή ελέγχου στην του κορμού προς τα δεξιά για να δημιουργήσετε περισσότερες διακλαδώσεις.

   2 σύρετε τη λαβή ελέγχου στο τέλος της υποκατάστημα οριζόντια ή κατακόρυφα για να αλλάξετε τη θέση του.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×