Δημιουργία διαγράμματος βασικού δικτύου

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Το πρότυπο διαγράμματος βασικού δικτύου περιλαμβάνει τυπικά σχήματα για διακομιστές, υπολογιστές και άλλα τμήματα του δικτύου σας. Χρησιμοποιήστε αυτό το πρότυπο για να τεκμηριώσετε ένα δίκτυο ώστε τα άτομα να το κατανοούν ή για να σχεδιάσετε ένα δίκτυο που πρόκειται να δημιουργήσετε.

Για να βρείτε το κατάλληλο πρότυπο για να ξεκινήσετε, μεταβείτε στην επιλογή Αρχείο > Δημιουργία και, στο πλαίσιο αναζήτησης, πληκτρολογήστε Διάγραμμα βασικού δικτύου.

Προσθήκη σχημάτων για εξοπλισμό

Μικρά δίκτυα: Ξεκινήστε σύροντας τα σχήματα που χρειάζεστε για κάθε συσκευή στη σελίδα σχεδίασης από τα στάμπο Υπολογιστές και οθόνες και Δίκτυο και περιφερειακά. Ταξινομήστε τα σε μια σειρά όπου είναι σαφές πού βρίσκονται τα σημεία προέλευσης και τερματισμού του δικτύου και πώς συνδέονται οι διάφοροι κόμβοι. Τα άτομα που διαβάζουν το διάγραμμα πρέπει να μπορούν να δουν από πού θα ξεκινήσουν και πώς να ακολουθήσουν τις συνδέσεις.

Μεγαλύτερα δίκτυα: Σχεδιάστε τη λογική ομαδοποίηση των συσκευών ώστε να είναι πιο εύκολη η ανάγνωση του διαγράμματος. Χρησιμοποιήστε κοντέινερ για να δημιουργήσετε οπτικές ομαδοποιήσεις σχετικών συσκευών. Εάν το διάγραμμα είναι πολύ μεγάλο και λεπτομερές, ίσως είναι καλό να το διαιρέσετε σε πολλά διαγράμματα και να τα συνδέσετε με υπερ-συνδέσεις. Ίσως είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε το πρότυπο Λεπτομερές διάγραμμα δικτύου αντί για το πρότυπο βασικού δικτύου, γιατί περιλαμβάνει πολλά περισσότερα σχήματα για μια μεγαλύτερη γκάμα συσκευών.

Προσθήκη συνδέσεων μεταξύ των συσκευών

Χρησιμοποιήστε συνδέσμους για να δείξετε πώς συνδέονται οι συσκευές. Χρησιμοποιήστε την Αυτόματη σύνδεση για τις βασικές συνδέσεις και το σχήμα Σύνδεση επικοινωνιών για τις ασύρματες συνδέσεις. Τα στάμπο περιλαμβάνουν επίσης ένα σχήμα Δυναμική γραμμή σύνδεσης, αλλά μπορείτε να επιτύχετε την ίδια σύνδεση λίγο πιο εύκολα, εάν τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού πάνω από ένα σχήμα και, στη συνέχεια, σύρετε το σύνδεσμο από τα μικρά βέλη Αυτόματης σύνδεσης που εμφανίζονται και τα αποθέσετε σε ένα άλλο σχήμα.

Εάν διάφορες συσκευές είναι συνδεδεμένες σε ένα κεντρικό δίκτυο, χρησιμοποιήστε το σχήμα Δαχτυλιοειδές δίκτυο ή Ethernet για το κεντρικό δίκτυο και συνδέστε τις συσκευές χρησιμοποιώντας τους ενσωματωμένους συνδέσμους του σχήματος:

  1. Κάντε κλικ στο σχήμα Δαχτυλιοειδές δίκτυο ή Ethernet.

  2. Σύρετε τις λαβές ελέγχου στα σχήματα της συσκευής και αποθέστε τη γραμμή σύνδεσης στο μέσο του σχήματος συσκευής.

Προσθήκη ετικετών και δεδομένων

Για να προσθέσετε κείμενο σε ένα σχήμα δικτύου, κάντε κλικ στο σχήμα και πληκτρολογήστε. Για να μετακινήσετε το κείμενο, σύρετε τη λαβή ελέγχου. Μια άλλη επιλογή για την τοποθέτηση ετικέτας εξοπλισμού είναι να χρησιμοποιήσετε επεξηγήσεις, όπου μπορείτε να προσθέσετε από την καρτέλα Εισαγωγή.

Για να αποθηκεύσετε τα δεδομένα με ένα σχήμα, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή > Παράθυρα εργασιών > Δεδομένα σχήματος. Στο παράθυρο " Δεδομένα σχήματος ", πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP, όνομα δικτύου και άλλα δεδομένα που θέλετε να αποθηκεύσετε.

Εκτέλεση του προσθέτου σχήματα ετικέτας

Το πρόσθετο Σχήματα ετικέτας, που αναπτύχθηκαν αρχικά για δόμησης Σχεδιασμός πρότυπα στο Visio, επίσης λειτουργεί καλά με τα πρότυπα διαγράμματος δικτύου. Για παράδειγμα, όπως η παρακάτω εικόνα, μπορείτε να εύκολα εμφανίσετε τη διεύθυνση IP για έναν υπολογιστή.

Διάγραμμα δικτύου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόσθετο Σχήματα ετικέτας για να εμφανίσετε δεδομένα σχήματος.

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Γραφικών δεδομένων για να εμφανίσετε δεδομένα σε μια πιο ενδιαφέροντος οπτικά τρόπο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με γραφικά δεδομένων, ανατρέξτε στο θέμα βελτίωση των δεδομένων σας με γραφικά δεδομένων.

  1. Επιλέξτε το σχήμα ή τα σχήματα στα οποία θέλετε να προσθέσετε μια ετικέτα.

  2. Στην καρτέλα Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή πρόσθετα, τοποθετήστε το δείκτη σε χάρτες και κατόψεις και κάντε κλικ στην επιλογή Σχήματα ετικέτας.

  3. Στο παράθυρο διαλόγου Σχήματα ετικέτας, από τη λίστα Τύπος σχήματος, επιλέξτε τον τύπο του σχήματος που θέλετε να τοποθετήσετε ετικέτα.

  4. Από τη λίστα ετικέτα 1, επιλέξτε το πεδίο δεδομένων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως ετικέτα του σχήματος.

  5. Μπορείτε να επιλέξετε πρόσθετα πεδία δεδομένων για την ετικέτα 2, 3 ετικέτας, και λίστες 4 ετικέτας.

  6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Εισαγωγή δεδομένων εξοπλισμού από ένα αρχείο προέλευσης δεδομένων

Εάν έχετε αποθηκευμένα δεδομένα για τον εξοπλισμό δικτύου σε ένα αρχείο προέλευσης δεδομένων όπως ένα βιβλίο εργασίας του Excel, μια βάση δεδομένων της Access ή έναν SQL Server, μπορείτε να εισαγάγετε τα δεδομένα στο διάγραμμά σας. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να προσθέσετε λεπτομερή δεδομένα σε κάθε σχήμα σχετικά με τον εξοπλισμό που αναπαριστά, όπως διευθύνσεις IP, ονόματα κατόχων των υπολογιστών, αναγνωριστικά εξοπλισμού κ.ο.κ, χωρίς να χρειάζεται να τα πληκτρολογήσετε σε κάθε σχήμα. Απλώς σύρετε την αντίστοιχη γραμμή δεδομένων από την προέλευση δεδομένων που εισήχθησαν και τοποθετήστε την επάνω στο σχήμα.

Εάν τα δεδομένα στο αρχείο προέλευσης δεδομένων αλλάξουν, μπορείτε να ενημερώσετε τα δεδομένα στο διάγραμμα επιλέγοντας Ανανέωση όλων στην καρτέλα Δεδομένα.

Προβολή δεδομένων εξοπλισμού στο διάγραμμα

Μόλις προσθέσετε τα δεδομένα εξοπλισμού στα σχήματα, μπορείτε να δείτε τα δεδομένα που θέλετε να εμφανίζονται στο διάγραμμα χρησιμοποιώντας τα γραφικά δεδομένων. Τα γραφικά δεδομένων παρέχουν ένα τρόπο να εμφανίσετε τα δεδομένα είτε ως αριθμούς απευθείας από το αρχείο προέλευσης δεδομένων είτε χρησιμοποιώντας εικονίδια και χρώματα για να αναπαραστήσετε τις τιμές που είναι σημαντικές για τα άτομα που διαβάζουν το διάγραμμα.

Δείτε επίσης

Δημιουργία μιας λεπτομερές διάγραμμα δικτύου στο Visio συνδέεται με εξωτερικά δεδομένα

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×