Δημιουργία διάταξης σελίδας

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Οι διατάξεις σελίδας χρησιμεύουν στον ορισμό της συνολικής εντύπωσης και εμφάνισης μιας σελίδας του Web.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση

Δημιουργία μιας διάταξης σελίδας

Επισκόπηση

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα διάταξη σελίδας με βάση έναν τύπος περιεχομένου που δημιουργείτε, και στη συνέχεια να επεξεργαστείτε τη διάταξη σελίδας ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες σας.

Η διάταξη σελίδας βασίζεται σε έναν τύπο περιεχομένου για να προσδιορίσει το είδος του περιεχομένου που θα αποθηκεύεται στις σελίδες με αυτή τη διάταξη σελίδας. Το περιεχόμενο της σελίδας αποθηκεύεται σε πεδία στη σελίδα. Κατά την προβολή ή την επεξεργασία μιας σελίδας, το περιεχόμενο εμφανίζεται σε στοιχεία ελέγχου πεδίων.

Ο τύπος περιεχομένου που συσχετίζεται με μια διάταξη σελίδας προσδιορίζει το συγκεκριμένο σύνολο στηλών που θα είναι διαθέσιμες σε μια διάταξη σελίδας, καθώς και τον τύπο περιεχομένου που μπορεί να περιέχεται στις στήλες, όπως μία γραμμή ή ένα κείμενο, μια υπερ-σύνδεση ή μια εικόνα. Αρχικά, οι τύποι περιεχομένου ορίζονται κεντρικά στη συλλογή τύπων περιεχομένου τοποθεσίας για μια τοποθεσία. Οι τύποι περιεχομένου που ορίζονται σε επίπεδο τοποθεσίας ονομάζονται τύποι περιεχομένου τοποθεσίας.

Ένας τύπος περιεχομένου μπορεί να έχει πολλές διαφορετικές διατάξεις σελίδας. Εάν ο διαχειριστής μιας τοποθεσίας έχει ενεργοποιήσει αυτή τη δυνατότητα, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από πολλές διατάξεις σελίδας για ένα συγκεκριμένο τύπο περιεχομένου, εάν έχουν οριστεί πολλές διατάξεις σελίδας για αυτό τον τύπο περιεχομένου.

Η διάταξη της σελίδας σας πρέπει να είναι συμβατή με την κύρια σελίδα που συσχετίζεται με αυτή τη διάταξη σελίδας. Η κύρια σελίδα μπορεί να έχει σκληρό κωδικό είτε ως προς μια συγκεκριμένη κύρια σελίδα είτε ως προς μια κύρια σελίδα που μπορεί να χρησιμοποιεί συγκεκριμένη σύνταξη για τον προσδιορισμό της κύριας σελίδας που πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την εκτέλεση.

Διατάξεις σελίδας και κύριες σελίδες συνδυάζονται για να δημιουργήσετε την παρουσίαση για μια ιστοσελίδα. Διατάξεις σελίδας περιέχουν στοιχεία ελέγχου πεδίων και τμήματα Web. Οι κύριες σελίδες περιέχουν στοιχεία ελέγχου που είναι κοινόχρηστα μεταξύ πολλών διατάξεων σελίδας, όπως η περιήγηση, της αναζήτησης ή προτίμηση γλώσσας για τοποθεσίες πολλαπλών γλωσσών.

Όλες οι διατάξεις σελίδας και οι κύριες σελίδες αποθηκεύονται στην τοποθεσία ανωτάτου επιπέδου του SharePoint μιας συλλογής τοποθεσιών, σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων που ονομάζεται "Συλλογή σελίδων και διατάξεων σελίδας". Η βιβλιοθήκη εγγράφων υποστηρίζει την τήρηση ιστορικού εκδόσεων και τις ροές εργασίας, επομένως μπορείτε, για παράδειγμα, να καθορίσετε ροές εργασίας για την έγκριση διάταξης σελίδας και κύριας σελίδας.

Σημείωση: Από προεπιλογή, οι διακομιστές Microsoft Office SharePoint Server 2007 δημιουργούν μια συλλογή κύριων σελίδων για κάθε τοποθεσία. Ωστόσο, μπορείτε να δημιουργήσετε νέες σελίδες μόνο με τις διατάξεις σελίδας που είναι αποθηκευμένες στη συλλογή κύριων σελίδων της τοποθεσίας ανωτάτου επιπέδου στη συλλογή τοποθεσιών.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία διάταξης σελίδας

 1. Στην το μενού Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού , επιλέξτε Ρυθμίσεις τοποθεσίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση όλων των ρυθμίσεων τοποθεσίας.

 2. Στη σελίδα "Ρυθμίσεις τοποθεσίας", στην ενότητα Συλλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Συλλογή κύριων σελίδων και διατάξεων σελίδας.

 3. Στη σελίδα "Συλλογή κύριων σελίδων", κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί Δημιουργία και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Διάταξη σελίδας.

 4. Στην ενότητα Συσχετισμένος τύπος περιεχομένου, στο πλαίσιο Ομάδα τύπων περιεχομένου, επιλέξτε την ομάδα στην οποία θέλετε να βασίζεται η νέα διάταξη σελίδας.

 5. Στο πλαίσιο Όνομα τύπου περιεχομένου, επιλέξτε ένα όνομα για τον τύπο περιεχομένου που θέλετε να συσχετίσετε με τη διάταξη σελίδας.

  Σημείωση: Η λίστα των ονομάτων τύπων περιεχομένου διαφέρουν, ανάλογα με την επιλογή που έχετε ενεργοποιήσει στο πλαίσιο Ομάδα τύπων περιεχομένου.

 6. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο τύπο περιεχομένου για να τον συσχετίσετε με αυτή τη διάταξη σελίδας.

  Πώς γίνεται;

  1. Στην ενότητα "Συσχετισμένος τύπος περιεχομένου", κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία νέου τύπου περιεχομένου τοποθεσίας.

  2. Στην ενότητα Όνομα και περιγραφή, πληκτρολογήστε ένα όνομα και προαιρετικά μια περιγραφή για τον νέο τύπο περιεχομένου τοποθεσίας.

  3. Στο πλαίσιο Επιλογή γονικού τύπου περιεχομένου από, επιλέξτε την ομάδα στην οποία θέλετε να βασίζεται ο νέος τύπος περιεχομένου.

   Σημείωση: Η ομάδα "Ειδικοί τύποι περιεχομένου" περιέχει τύπους περιεχομένου οι οποίοι, όταν προστίθενται, αλλάζουν τη συμπεριφορά της λίστας ή της βιβλιοθήκης.

  4. Στο πλαίσιο Γονικός τύπος περιεχομένου, επιλέξτε τον γονικό τύπο περιεχομένου στον οποίο θέλετε να βασίζεται ο τύπος περιεχομένου.

   Όταν δημιουργείτε έναν νέο τύπο περιεχομένου για να τον συσχετίσετε με μια διάταξη σελίδας, ίσως θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο τύπο περιεχομένου που είναι εξαρτημένος από τον τύπο περιεχομένου σελίδας ή από έναν τύπο περιεχομένου που προέρχεται από τον τύπο περιεχομένου σελίδας.

   Σημείωση: Η λίστα των γονικών τύπων περιεχομένου διαφέρει ανάλογα με την επιλογή που έχετε ενεργοποιήσει στο προηγούμενο βήμα.

  5. Στην ενότητα Ομάδα, επιλέξτε αν θέλετε να αποθηκεύσετε αυτόν τον νέο τύπο περιεχομένου τοποθεσίας σε μια υπάρχουσα ή μια νέα ομάδα.

  6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

   Ο τύπος περιεχομένου τοποθεσίας: Εμφανίζεται η σελίδα Όνομα του νέου τύπου περιεχομένου. Μπορείτε να κάνετε επιλογές για να καθορίσετε περαιτέρω το νέο τύπο περιεχομένου σε αυτή τη σελίδα.

 7. Στην ενότητα Τίτλος και περιγραφή διάταξης σελίδας, πληκτρολογήστε το όνομα, τον τίτλο και την περιγραφή της διεύθυνσης URL για αυτή τη διάταξη σελίδας.

 8. Στην ενότητα Ετικέτες παραλλαγών, επιλέξτε την ετικέτα παραλλαγών για την οποία προορίζεται η διάταξη σελίδας.

  Πώς γίνεται;

  1. Στο πλαίσιο Διαθέσιμες ετικέτες, κάντε κλικ στην ετικέτα παραλλαγών που θέλετε να συσχετίσετε με τη διάταξη σελίδας.

  2. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

  3. Επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2, μέχρι να επιλέξετε όλες τις ετικέτες παραλλαγών που θέλετε να συσχετίσετε με τη νέα διάταξη σελίδας.

 9. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Σημείωση: Εάν θέλετε να επεξεργαστείτε μια διάταξη σελίδας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα εργαλείο ελέγχου ταυτότητας του Web που είναι συμβατό με τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services, όπως είναι το Microsoft Office SharePoint Designer 2007. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Office SharePoint Designer 2007 Βοήθεια.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×