Δημιουργία γραφικού SmartArt

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Δημιουργήστε μια Γραφικό SmartArt να γρήγορα και εύκολα μια οπτική αναπαράσταση των πληροφοριών σας. Μπορείτε να επιλέξετε από πολλούς διαφορετικούς τύπους διάταξης, για να επικοινωνήσετε αποτελεσματικά το μήνυμα ή τις ιδέες. Γραφικά SmartArt μπορούν να δημιουργηθούν σε Excel, Outlook, PowerPoint και Word και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλο το Office.

Για μια επισκόπηση του Γραφικά SmartArt, συμπεριλαμβανομένων των ζητήματα για την επιλογή η βέλτιστη γραφικό και τύπο διάταξης για να εμφανίσετε τα δεδομένα σας ή να μεταφέρετε μια κεντρική ιδέα, ανατρέξτε στο θέμα επιλογή γραφικού SmartArt.

Εισαγωγή γραφικού SmartArt και προσθήκη κειμένου σε αυτό

 1. Από την καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Εικόνες, επιλέξτε SmartArt.

  Επιλογή "SmartArt" στην καρτέλα "Εισαγωγή"

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή γραφικού SmartArt, κάντε κλικ στον τύπο και στη διάταξη που θέλετε.

 3. Εισαγάγετε το κείμενο κάνοντας ένα από τα εξής:

  • Επιλέξτε [Κείμενο] στο παράθυρο "Κείμενο" και πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

  • Αντιγράψτε το κείμενο από μια άλλη θέση ή ένα άλλο πρόγραμμα, επιλέξτε [Κείμενο] στο παράθυρο "Κείμενο" και επικολλήστε το κείμενό σας.

   Σημειώσεις: 

   • Εάν το παράθυρο "Κείμενο" δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στο στοιχείο ελέγχου βέλους στην αριστερή πλευρά του γραφικού SmartArt.

   • Για να προσθέσετε κείμενο, όπως έναν τίτλο, σε τυχαία θέση κοντά ή επάνω από το γραφικό SmartArt, στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Κείμενο, κάντε κλικ στην επιλογή Πλαίσιο κειμένου για να εισαγάγετε ένα πλαίσιο κειμένου. Εάν θέλετε να εμφανίζεται μόνο το κείμενο στο πλαίσιο κειμένου, κάντε δεξιό κλικ στο πλαίσιο κειμένου, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση σχήματος ή Μορφοποίηση πλαισίου κειμένου και, στη συνέχεια, ορίστε τις ρυθμίσεις του πλαισίου κειμένου ώστε να μην έχει χρώμα φόντου ούτε περίγραμμα.

  • Κάντε κλικ σε ένα πλαίσιο του γραφικού SmartArt και έπειτα πληκτρολογήστε το κείμενό σας. Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή αφού προσθέσετε όλα τα πλαίσια που θέλετε.

Προσθήκη ή διαγραφή σχημάτων στο γραφικό SmartArt

 1. Κάντε κλικ στο γραφικό SmartArt στο οποίο θέλετε να προσθέσετε ένα άλλο σχήμα.

 2. Κάντε κλικ στο υπάρχον σχήμα που βρίσκεται πλησιέστερα στο σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε το νέο σχήμα.

 3. Από την περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Σχεδίαση και στην ομάδα Δημιουργία γραφικού, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα από την επιλογή Προσθήκη σχήματος.

  Το κουμπί "Προσθήκη σχήματος" στην ομάδα "Δημιουργία γραφικού"

  Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία SmartArt ή Σχεδίαση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το γραφικό SmartArt. Ίσως χρειαστεί να κάνετε διπλό κλικ στο γραφικό SmartArt για να ανοίξετε την καρτέλα Σχεδίαση.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εισαγάγετε ένα σχήμα μετά το επιλεγμένο σχήμα, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη σχήματος έπειτα από.

  • Για να εισαγάγετε ένα σχήμα πριν από το επιλεγμένο σχήμα, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη σχήματος πριν από.

Σημειώσεις: 

 • Για να προσθέσετε ένα σχήμα από το παράθυρο "Κείμενο", κάντε κλικ στο υπάρχον σχήμα, μετακινήστε τον δρομέα του ποντικιού πριν ή μετά το κείμενο όπου θέλετε να προσθέσετε το σχήμα και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 • Για να διαγράψετε ένα σχήμα από το γραφικό SmartArt, κάντε κλικ στο σχήμα που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε το πλήκτρο DELETE. Για να διαγράψετε ολόκληρο το γραφικό SmartArt, κάντε κλικ στο περίγραμμα του γραφικού SmartArt και πατήστε DELETE.

 • Για να προσθέσετε ένα σχήμα όπως μια επεξήγηση ή μια γραμμή, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη σχημάτων.

Αλλαγή των χρωμάτων ενός ολόκληρου γραφικού SmartArt

Μπορείτε να εφαρμόσετε παραλλαγές χρωμάτων που προέρχονται από τα χρώματα θέματος στα σχήματα του γραφικού SmartArt.

 1. Κάντε κλικ στο γραφικό SmartArt.

 2. Από την περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Σχεδίαση και στην ομάδα Στυλ SmartArt, επιλέξτε Αλλαγή χρωμάτων.

  Το κουμπί "Αλλαγή χρωμάτων" στην καρτέλα "Εργαλεία SmartArt, Σχεδίαση"

  Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία SmartArt ή Σχεδίαση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει ένα γραφικό SmartArt. Ίσως χρειαστεί να κάνετε διπλό κλικ στο γραφικό SmartArt για να ανοίξετε την καρτέλα Σχεδίαση.

 3. Κάντε κλικ στην παραλλαγή χρώματος που θέλετε.

Εφαρμογή στυλ SmartArt σε γραφικό SmartArt

Το Στυλ SmartArt είναι ένας συνδυασμός από διάφορα εφέ, όπως ένα στυλ γραμμής, μια κλίση ή εμφάνιση 3-Δ, που μπορείτε να εφαρμόσετε στα σχήματα του γραφικού SmartArt για να δημιουργήσετε μια μοναδικά και επαγγελματικά σχεδιασμένη εμφάνιση.

 1. Κάντε κλικ στο γραφικό SmartArt.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Σχεδίαση και στην ομάδα Στυλ SmartArt, κάντε κλικ στο επιθυμητό στυλ SmartArt.

  Για να δείτε περισσότερα στυλ SmartArt, κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερα Κουμπί "Περισσότερα" .

Εισαγάγετε ένα Γραφικό SmartArt και να προσθέσετε κείμενο σε αυτό

 1. Από την καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Εικόνες, επιλέξτε SmartArt.

  Εισαγωγή γραφικού SmartArt από την κορδέλα

 2. Στο μενού των τύπων που εμφανίζεται, τοποθετήστε το δείκτη στο τον τύπο που θέλετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια διάταξη.

 3. Εισαγάγετε το κείμενο κάνοντας ένα από τα εξής:

  • Επιλέξτε [Κείμενο] στο παράθυρο "Κείμενο" και πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

  • Αντιγράψτε το κείμενο από μια άλλη θέση ή ένα άλλο πρόγραμμα, επιλέξτε [Κείμενο] στο παράθυρο "Κείμενο" και επικολλήστε το κείμενό σας.

   Σημειώσεις: 

   • Εάν το παράθυρο κειμένου δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στο κουμπί του στοιχείου ελέγχου βέλος στην αριστερή πλευρά της το Γραφικό SmartArt.

   • Για να προσθέσετε κείμενο, όπως έναν τίτλο, σε μια θέση αυθαίρετο Κλείσιμο για να ή επάνω από το Γραφικό SmartArt, στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα κείμενο, κάντε κλικ στο Πλαίσιο κειμένου για να εισαγάγετε μια πλαίσιο κειμένου. Εάν θέλετε μόνο το κείμενο στο πλαίσιο κειμένου για να εμφανίζονται, κάντε δεξί κλικ στο πλαίσιο κειμένου, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση σχήματος ή Μορφοποίηση πλαισίου κειμένου και, στη συνέχεια, ορίστε το πλαίσιο κειμένου για να έχετε χωρίς χρώμα φόντου και χωρίς περίγραμμα.

  • Κάντε κλικ σε ένα πλαίσιο στο το Γραφικό SmartArt και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το κείμενό σας. Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή εφόσον προσθέσετε όλα τα πλαίσια που θέλετε.

Προσθήκη ή διαγραφή σχημάτων στο γραφικό SmartArt

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Γραφικό SmartArt που θέλετε να προσθέσετε ένα άλλο σχήμα.

 2. Κάντε κλικ στο υπάρχον σχήμα που βρίσκεται πλησιέστερα στο σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε το νέο σχήμα.

 3. Στην καρτέλα SmartArt, σχεδίαση, στην ομάδα Δημιουργία γραφικού, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Προσθήκη σχήματος.

  Προσθήκη ενός σχήματος σε ένα γραφικό SmartArt

  Εάν δεν βλέπετε την καρτέλα SmartArt, σχεδίαση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το Γραφικό SmartArt. Ίσως χρειαστεί να κάνετε διπλό κλικ το Γραφικό SmartArt για να ανοίξετε την καρτέλα SmartArt, σχεδίαση.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εισαγάγετε ένα σχήμα μετά το επιλεγμένο σχήμα, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη σχήματος έπειτα από.

  • Για να εισαγάγετε ένα σχήμα πριν από το επιλεγμένο σχήμα, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη σχήματος πριν από.

Σημειώσεις: 

 • Για να προσθέσετε ένα σχήμα κατά τη χρήση του παραθύρου κείμενο, κάντε κλικ στο υπάρχον σχήμα, μετακινήστε το δρομέα σας πριν ή μετά από το κείμενο όπου θέλετε να προσθέσετε το σχήμα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 • Για να διαγράψετε ένα σχήμα από το Γραφικό SmartArt, κάντε κλικ στο σχήμα που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο DELETE. Για να διαγράψετε το ολόκληρο Γραφικό SmartArt, κάντε κλικ στο περίγραμμα του σας Γραφικό SmartArt και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο DELETE.

 • Για να προσθέσετε ένα σχήμα όπως μια επεξήγηση ή μια γραμμή, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη σχημάτων.

Αλλαγή των χρωμάτων ενός ολόκληρου γραφικού SmartArt

Μπορείτε να εφαρμόσετε παραλλαγές χρωμάτων που προέρχονται από το χρώματα θέματος στα σχήματα του σας Γραφικό SmartArt.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή σας Γραφικό SmartArt.

 2. Στην καρτέλα SmartArt, σχεδίαση, στην ομάδα Στυλ SmartArt, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή χρωμάτων.

  Αλλαγή των χρωμάτων ενός γραφικού SmartArt

  Εάν δεν βλέπετε την καρτέλα SmartArt, σχεδίαση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το Γραφικό SmartArt. Ίσως χρειαστεί να κάνετε διπλό κλικ το Γραφικό SmartArt για να ανοίξετε την καρτέλα SmartArt, σχεδίαση.

 3. Κάντε κλικ στην παραλλαγή χρώματος που θέλετε.

Εφαρμογή ενός στυλ SmartArt σε ένα Γραφικό SmartArt

Το στυλ SmartArt είναι ένας συνδυασμός από διάφορα εφέ, όπως η γραμμή στυλ, κορνίζα ή 3-δ, που να εφαρμόσετε στα σχήματα του Γραφικό SmartArt για να δημιουργήσετε μια μοναδικά και επαγγελματικά σχεδιασμένη εμφάνιση.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή σας Γραφικό SmartArt.

 2. Στην καρτέλα SmartArt, σχεδίαση, στην ομάδα Στυλ SmartArt, κάντε κλικ στο στυλ SmartArt που θέλετε.

  Για να δείτε περισσότερα στυλ SmartArt, κάντε κλικ στο κουμπί περισσότερα.

  Κάντε κλικ στην επιλογή το βέλος με κατεύθυνση προς τα κάτω για να δείτε περισσότερες επιλογές στυλ γραφικών SmartArt

Εισαγάγετε ένα Γραφικό SmartArt και να προσθέσετε κείμενο σε αυτό

 1. Στο μενού " Εισαγωγή ", επιλέξτε Το γραφικό SmartArt.

 2. Στην καρτέλα της κορδέλας, στην ομάδα Εισαγωγή γραφικού SmartArt, επιλέξτε στο τον τύπο του γραφικού SmartArt που θέλετε (λίστα, διεργασίας, κ.λπ.) και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια διάταξη.

 3. Εισαγάγετε το κείμενο κάνοντας ένα από τα εξής:

  • Επιλέξτε [Κείμενο] στο παράθυρο "Κείμενο" και πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

  • Αντιγράψτε το κείμενο από μια άλλη θέση ή ένα άλλο πρόγραμμα, επιλέξτε [Κείμενο] στο παράθυρο "Κείμενο" και επικολλήστε το κείμενό σας.

   Σημειώσεις: 

   • Εάν το παράθυρο κειμένου δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στο στοιχείο ελέγχου επεξεργασίας στην αριστερή πλευρά της το Γραφικό SmartArt.

   • Για να προσθέσετε κείμενο, όπως έναν τίτλο, σε μια θέση αυθαίρετο Κλείσιμο για να ή επάνω από το Γραφικό SmartArt, στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα κείμενο, κάντε κλικ στο Πλαίσιο κειμένου για να εισαγάγετε μια πλαίσιο κειμένου. Εάν θέλετε μόνο το κείμενο στο πλαίσιο κειμένου για να εμφανίζονται, κάντε δεξί κλικ στο πλαίσιο κειμένου, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση σχήματος ή Μορφοποίηση πλαισίου κειμένου και, στη συνέχεια, ορίστε το πλαίσιο κειμένου για να έχετε χωρίς χρώμα φόντου και χωρίς περίγραμμα.

  • Κάντε κλικ σε ένα πλαίσιο στο το Γραφικό SmartArt και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το κείμενό σας. Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή εφόσον προσθέσετε όλα τα πλαίσια που θέλετε.

Προσθήκη ή διαγραφή σχημάτων στο γραφικό SmartArt

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Γραφικό SmartArt που θέλετε να προσθέσετε ένα άλλο σχήμα.

 2. Στοιχείο ελέγχου, κάντε κλικ στο υπάρχον σχήμα που βρίσκεται πλησιέστερα στο σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε το νέο σχήμα.

 3. Στο μενού συντόμευσης, τοποθετήστε το δείκτη στην Προσθήκη σχήματος και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στοιχείο εισαγωγής που θέλετε:

  • Για να εισαγάγετε ένα σχήμα μετά το επιλεγμένο σχήμα, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη σχήματος έπειτα από.

  • Για να εισαγάγετε ένα σχήμα πριν από το επιλεγμένο σχήμα, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη σχήματος πριν από.

  Σημειώσεις: 

  • Για να προσθέσετε ένα σχήμα κατά τη χρήση του παραθύρου κείμενο, κάντε κλικ στο υπάρχον σχήμα, μετακινήστε το δρομέα σας πριν ή μετά από το κείμενο όπου θέλετε να προσθέσετε το σχήμα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

  • Για να διαγράψετε ένα σχήμα από το Γραφικό SmartArt, κάντε κλικ στο σχήμα που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο DELETE. Για να διαγράψετε το ολόκληρο Γραφικό SmartArt, κάντε κλικ στο περίγραμμα του σας Γραφικό SmartArt και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο DELETE.

  • Για να προσθέσετε ένα σχήμα όπως μια επεξήγηση ή μια γραμμή, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη σχημάτων.

Αλλαγή των χρωμάτων ενός ολόκληρου γραφικού SmartArt

Μπορείτε να εφαρμόσετε παραλλαγές χρωμάτων που προέρχονται από το χρώματα θέματος στα σχήματα του σας Γραφικό SmartArt.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή σας Γραφικό SmartArt.

 2. Στην καρτέλα SmartArt, στην ομάδα Στυλ γραφικού SmartArt, κάντε κλικ στην επιλογή χρώματα.

 3. Κάντε κλικ στην παραλλαγή χρώματος που θέλετε.

Εφαρμογή ενός στυλ SmartArt σε ένα Γραφικό SmartArt

Το στυλ SmartArt είναι ένας συνδυασμός από διάφορα εφέ, όπως η γραμμή στυλ, κορνίζα ή 3-δ, που να εφαρμόσετε στα σχήματα του Γραφικό SmartArt για να δημιουργήσετε μια μοναδικά και επαγγελματικά σχεδιασμένη εμφάνιση.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή σας Γραφικό SmartArt.

 2. Στην καρτέλα SmartArt, στην ομάδα Στυλ γραφικού SmartArt, κάντε κλικ στο στυλ SmartArt που θέλετε.

  Για να δείτε περισσότερα στυλ SmartArt, κάντε κλικ στο κουμπί περισσότερα.

  Κάντε κλικ στην επιλογή το βέλος με κατεύθυνση προς τα κάτω για να δείτε περισσότερες επιλογές στυλ γραφικών SmartArt

Στο PowerPoint Online, μπορείτε να προσθέσετε και να επεξεργαστείτε Γραφικά SmartArt.

Εισαγωγή γραφικού SmartArt και προσθήκη κειμένου σε αυτό

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή, επιλέξτε SmartArt.

  Στην καρτέλα "Εισαγωγή", επιλέξτε SmartArt

 2. Στο αναπτυσσόμενο μενού, επιλέξτε τη διάταξη που θέλετε.

  Εισάγεται το γραφικό στη διαφάνειά σας. Ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου που εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά του γραφικού. Κάθε στοιχείο κουκκίδα στο πρόγραμμα επεξεργασίας αντιστοιχεί σε ένα στοιχείο στο γραφικό.

  Προσθήκη κειμένου στο γραφικό SmartArt στο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου στην αριστερή πλευρά
 3. Για να εισαγάγετε κείμενο, κάντε κλικ στο κουμπί δίπλα σε μια κουκκίδα στο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το κείμενό σας ή επικόλληση κειμένου που έχετε αντιγράψει από κάποιο άλλο σημείο.

Προσθήκη ή διαγραφή σχημάτων στο γραφικό SmartArt

Προσθήκη σχημάτων στο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, πατώντας το πλήκτρο Enter για να προσθέσετε ένα άλλο στοιχείο κουκκίδες.

Διαγραφή σχημάτων στο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου με χρήση του BACKSPACE επάνω από το στοιχείο κουκκίδα που θέλετε να καταργήσετε.

Αλλαγή των χρωμάτων ενός ολόκληρου γραφικού SmartArt

Μπορείτε να εφαρμόσετε παραλλαγές χρώματος (που προέρχονται από την παρουσίαση χρώματα θέματος ) στα σχήματα στο σας Γραφικό SmartArt.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή σας Γραφικό SmartArt.

 2. Στην κορδέλα, στην περιοχή Εργαλεία SmartArt, επιλέξτε Αλλαγή χρωμάτων.

  Στην περιοχή Εργαλεία SmartArt, επιλέξτε Αλλαγή χρωμάτων για να ανοίξετε τη συλλογή χρωμάτων

 3. Στο μενού που εμφανίζεται, επιλέξτε την παραλλαγή χρώματος που θέλετε.

Εφαρμογή ενός στυλ SmartArt σε γραφικό

Το στυλ SmartArt είναι ένας συνδυασμός εφέ, όπως στυλ γραμμής, μια κλίση ή εμφάνιση 3-δ, που μπορείτε να εφαρμόσετε στα σχήματα του Γραφικό SmartArt για να δημιουργήσετε μια επαγγελματική εμφάνιση.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή σας Γραφικό SmartArt.

 2. Στην κορδέλα, στην περιοχή Εργαλεία SmartArt, επιλέξτε στυλ.

  Στην περιοχή Εργαλεία SmartArt, κάντε κλικ στο βέλος περισσότερα στυλ για να ανοίξετε τη συλλογή στυλ SmartArt

 3. Στο μενού που εμφανίζεται, επιλέξτε το στυλ που θέλετε.

  Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού σε οποιαδήποτε άλλη επιλογή για να δείτε ένα όνομα περιγραφή για την επιλογή.

Αντιστροφή της σειράς των σχημάτων ενός γραφικού

Από προεπιλογή, τα σχήματα σε ένα γραφικό είναι ταξινομημένη από αριστερά προς τα δεξιά (ή προς τα δεξιά, αν το γραφικό είναι κυκλική).

Για να αντιστρέψετε τη σειρά των σχημάτων:

 1. Επιλέξτε το γραφικό.

 2. Στην κορδέλα, στην περιοχή Εργαλεία SmartArt, επιλέξτε δεξιά προς τα αριστερά.

Αλλαγή επιπέδου λίστας ενός στοιχείου

Το παράθυρο κειμένου λειτουργεί ως μια διάρθρωση ή μια λίστα με κουκκίδες που δείχνει πληροφορίες απευθείας στο σας Γραφικό SmartArt. Κάθε Γραφικό SmartArt ορίζει το δικό του χάρτη μεταξύ των κουκκίδων στο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου και το σύνολο των σχημάτων στο το Γραφικό SmartArt.

Για να δημιουργήσετε εσοχή σε μια γραμμή στο παράθυρο κείμενο, επιλέξτε τη γραμμή που θέλετε να δημιουργήσετε εσοχή και, στη συνέχεια, στην περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Σχεδίαση, κάντε κλικ στην επιλογή Υποβιβασμός.

Για να μειώσετε το επίπεδο λίστας, επιλέξτε τη γραμμή που θέλετε να δημιουργήσετε εσοχή, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβιβασμός (ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift + Tab).

Συμβουλές

 • Για να αλλάξετε το μέγεθος του ολόκληρο Γραφικό SmartArt, κάντε κλικ στο περίγραμμα του σας Γραφικό SmartArt και, στη συνέχεια, σύρετε τις λαβές αλλαγής μεγέθους ή σμίκρυνση μέχρι το Γραφικό SmartArt είναι το μέγεθος που θέλετε.

 • Στο PowerPoint στα Windows ή macOS, εάν έχετε ήδη κείμενο σε μια διαφάνεια, μπορείτε να μετατρέψετε κείμενο διαφάνειας σε γραφικό SmartArt.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×