Δημιουργία γραφημάτων sparkline

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Τα γραφήματα sparkline είναι μικρά γραφήματα που χωρούν μέσα σε μεμονωμένα κελιά σε ένα φύλλο εργασίας. Λόγω του συμπυκνωμένου τους μεγέθους, τα γραφήματα sparkline μπορεί να αποκαλύψουν μοτίβα σε μεγάλα σύνολα δεδομένων με συνοπτικό και ιδιαίτερα οπτικό τρόπο. Χρησιμοποιήστε τα γραφήματα sparkline για να εμφανίσετε τάσεις σε μια σειρά τιμών ή για να επισημάνετε μέγιστες και ελάχιστες τιμές. Ένα γράφημα sparkline αποδίδει το καλύτερο αποτέλεσμα όταν τοποθετηθεί κοντά στα δεδομένα που αντιπροσωπεύει. Για να δημιουργήσετε γραφήματα sparkline, πρέπει να επιλέξετε την περιοχή δεδομένων που θέλετε να αναλύσετε και, στη συνέχεια, να επιλέξετε πού θέλετε να τοποθετήσετε τα γραφήματα sparkline.

Την περιοχή δεδομένων για τα γραφήματα sparkline

Στήλη για γραφήματα Sparkline

Τη θέση για τα γραφήματα sparkline

Στήλη γραφημάτων Sparkline - Βήμα 2

Στήλη γραφημάτων sparkline που εμφανίζουν πωλήσεις έτος μέχρι τώρα για Θεσσαλονίκη, το Σαν Φρανσίσκο και Νέα Υόρκη

Στήλη αποτελεσμάτων για γραφήματα Sparkline

Δημιουργία γραφημάτων sparkline

 1. Επιλέξτε την περιοχή δεδομένων για γραφήματα sparkline.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή γραφήματα sparkline και, στη συνέχεια, επιλέξτε το είδος των γραφημάτων sparkline που θέλετε.

  Επιλογές του μενού γραφήματα sparkline

  Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή γραφημάτων sparkline, παρατηρήστε ότι το πρώτο πλαίσιο είναι ήδη συμπληρωμένο βάσει της επιλογής σας, στο βήμα 1.

 3. Στο φύλλο, επιλέξτε το κελί ή την περιοχή κελιών όπου θέλετε να τοποθετήσετε τα γραφήματα sparkline.

  Σημαντικό: Όταν επιλέγετε αυτή την περιοχή, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τις κατάλληλες διαστάσεις για την περιοχή δεδομένων. Διαφορετικά, το Excel εμφανίζει σφάλματα για να υποδείξει ότι οι περιοχές δεν είναι συνεπείς. Για παράδειγμα, εάν η περιοχή δεδομένων διαθέτει τρεις στήλες και μία γραμμή, θα πρέπει να επιλέξετε μια γειτονική στήλη και την ίδια γραμμή.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Συμβουλή: Όταν αλλάζετε τα δεδομένα στο φύλλο, τα γραφήματα sparkline ενημερώνονται αυτόματα.

Επισήμανση σημείων δεδομένων σε γραφήματα sparkline

Μπορείτε να διακρίνετε συγκεκριμένα σημεία δεδομένων, όπως τιμές υψηλή ή χαμηλή, με τη χρήση δείκτες.

Δείκτες Sparkline

 1. Κάντε κλικ σε ένα γράφημα sparkline.

 2. Στην καρτέλα " Σχεδίαση Sparkline ", στην ομάδα Εμφάνιση, επιλέξτε τους δείκτες που θέλετε, όπως οι υψηλές και χαμηλές σημεία. Μπορείτε να προσαρμόσετε τα χρώματα δείκτη, κάνοντας κλικ στο κουμπί Χρώμα δείκτη.

  Το κουμπί χρώμα δείκτη

Αλλαγή στυλ γραφημάτων sparkline

 1. Κάντε κλικ σε ένα γράφημα sparkline.

 2. Στην καρτέλα " Σχεδίαση Sparkline ", κάντε κλικ στο στυλ που θέλετε.

  Στυλ γραφήματος Sparkline

  Για να δείτε περισσότερα στυλ, τοποθετήστε τον δείκτη σε ένα στυλ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Κάτω βέλος "Περισσότερα" .

  Συμβουλή: Για να αναιρέσετε αμέσως ένα στυλ που έχετε εφαρμόσει, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων COMMAND + Z.

Χειρισμός κενών κελιών ή κελιών μηδενικής τιμής

 1. Κάντε κλικ σε ένα γράφημα sparkline.

 2. Στην καρτέλα " Σχεδίαση Sparkline ", κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία δεδομένων, τοποθετήστε το δείκτη για να κρυφών και κενών κελιών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε.

  Το κουμπί Επεξεργασία δεδομένων

Διαγραφή γραφημάτων sparkline

 1. Κάντε κλικ στο γράφημα sparkline που θέλετε να διαγράψετε.

 2. Στην καρτέλα " Σχεδίαση Sparkline ", κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο στοιχείο Απαλοιφή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε.

  Επιλογές για την εκκαθάριση γραφήματα sparkline

Δημιουργία γραφημάτων sparkline

 1. Επιλέξτε την περιοχή δεδομένων για γραφήματα sparkline.

 2. Στην καρτέλα " γραφήματα ", στην περιοχή Εισαγωγή γραφημάτων sparkline, επιλέξτε το είδος των γραφημάτων sparkline που θέλετε.

  Καρτέλα "Γραφήματα", ομάδα "Εισαγωγή Sparkline"

  Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή γραφημάτων sparkline, παρατηρήστε ότι το πρώτο πλαίσιο είναι ήδη συμπληρωμένο βάσει της επιλογής σας, στο βήμα 1.

 3. Στο φύλλο, επιλέξτε το κελί ή την περιοχή κελιών όπου θέλετε να τοποθετήσετε τα γραφήματα sparkline.

  Σημαντικό: Όταν επιλέγετε αυτή την περιοχή, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τις κατάλληλες διαστάσεις για την περιοχή δεδομένων. Διαφορετικά, το Excel εμφανίζει σφάλματα για να υποδείξει ότι οι περιοχές δεν είναι συνεπείς. Για παράδειγμα, εάν η περιοχή δεδομένων διαθέτει τρεις στήλες και μία γραμμή, θα πρέπει να επιλέξετε μια γειτονική στήλη και την ίδια γραμμή.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Συμβουλή: Όταν αλλάζετε τα δεδομένα στο φύλλο, τα γραφήματα sparkline ενημερώνονται αυτόματα.

Επισήμανση σημείων δεδομένων σε γραφήματα sparkline

Μπορείτε να διακρίνετε συγκεκριμένα σημεία δεδομένων, όπως τιμές υψηλή ή χαμηλή, με τη χρήση δείκτες.

Δείκτες Sparkline

 1. Κάντε κλικ σε ένα γράφημα sparkline.

 2. Στην καρτέλα " γραφήματα sparkline ", στην περιοχή δείκτες, επιλέξτε τους δείκτες που θέλετε.

Αλλαγή στυλ γραφημάτων sparkline

 1. Κάντε κλικ σε ένα γράφημα sparkline.

 2. Στην καρτέλα " γραφήματα sparkline ", στην περιοχή Μορφοποίηση, κάντε κλικ στο στυλ που θέλετε.

  Καρτέλα "Γραφήματα Sparkline", ομάδα "Μορφή"

  Για να δείτε περισσότερα στυλ, τοποθετήστε τον δείκτη σε ένα στυλ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Κάτω βέλος "Περισσότερα" .

  Συμβουλή: Για να αναιρέσετε αμέσως ένα στυλ που έχετε εφαρμόσει, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων COMMAND + Z.

Χειρισμός κενών κελιών ή κελιών μηδενικής τιμής

 1. Κάντε κλικ σε ένα γράφημα sparkline.

 2. Στην καρτέλα " γραφήματα sparkline ", στην περιοχή δεδομένων, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Επεξεργασία, τοποθετήστε το δείκτη για να κρυφών και κενών κελιών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε.

  Καρτέλα SmartArt του Excel, ομάδα "Επαναφορά"

Διαγραφή γραφημάτων sparkline

 1. Κάντε κλικ στο γράφημα sparkline που θέλετε να διαγράψετε.

 2. Στην καρτέλα " γραφήματα sparkline ", στην περιοχή Επεξεργασία, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο στοιχείο Απαλοιφή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε.

  Καρτέλα "Γραφήματα Sparkline", ομάδα "Επεξεργασία"

Δείτε επίσης

Άξονες γραφήματος Sparkline

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×