Δημιουργία γραφήματος Pareto

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ένα γράφημα Pareto ή ταξινομημένο ιστόγραμμα περιέχει και τις δύο στήλες ταξινομημένες σε φθίνουσα σειρά, καθώς και μια γραμμή που αντιπροσωπεύει το αθροιστικό συνολικό ποσοστό.Τα γραφήματα Pareto επισημαίνουν τους πιο καθοριστικούς παράγοντες σε ένα σύνολο δεδομένων και θεωρούνται ένα από τα επτά βασικά εργαλεία για τον ποιοτικό έλεγχο, μιας και είναι εύκολο να δείτε τα πιο συνηθισμένα προβλήματα ή θέματα.

Παράδειγμα γραφήματος Pareto

Δημιουργία γραφήματος Pareto

 1. Επιλέξτε τα δεδομένα σας.Συνήθως, επιλέγετε μια στήλη που περιέχει κείμενο (κατηγορίες) και μία με αριθμούς.Ένα γράφημα Pareto, στη συνέχεια, ομαδοποιεί τις ίδιες κατηγορίες και αθροίζει τους αντίστοιχους αριθμούς.

  Δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ενός παραδείγματος γραφήματος pareto
  Δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία του παραπάνω παραδείγματος γραφήματος

  Εάν επιλέξετε δύο στήλες αριθμών, αντί για μία με αριθμούς και μία με τις αντίστοιχες κατηγορίες κειμένου, το Excel θα απεικονίσει τα δεδομένα σας σε θέσεις αποθήκευσης του γραφήματος, ακριβώς όπως σε ένα ιστόγραμμα. Στη συνέχεια, μπορείτε να προσαρμόσετε αυτές τις κλάσεις.

 2. Κάντε κλικ στις επιλογές Εισαγωγή > Εισαγωγή γραφήματος στατιστικής και, στη συνέχεια, στην περιοχή Ιστόγραμμα, επιλέξτε Pareto.

  Γραφικό που εμφανίζει την επιλογή του γραφήματος Pareto από την καρτέλα Εισαγωγή

  Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την καρτέλα Όλα τα γραφήματα στην περιοχή Προτεινόμενα γραφήματα για να δημιουργήσετε ένα γράφημα Pareto (κάντε κλικ στις επιλογές Εισαγωγή > Προτεινόμενα γραφήματα > καρτέλα Όλα τα γραφήματα.

Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε τις καρτέλες Σχεδίαση και Μορφοποίηση για να προσαρμόσετε την εμφάνιση του γραφήματος.Εάν δεν μπορείτε να δείτε αυτές τις καρτέλες, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στο γράφημα Pareto για να προσθέσετε τα Εργαλεία γραφήματος στην Κορδέλα.

Καρτέλες "Σχεδίαση" και "Μορφοποίηση" για τα "Εργαλεία γραφήματος"

Ρύθμιση θέσεων αποθήκευσης

 1. Κάντε δεξιό κλικ στον οριζόντιο άξονα του γραφήματος και επιλέξτε Μορφοποίηση άξονα > Επιλογές άξονα.

  Εντολή "Μορφοποίηση άξονα" στο μενού συντόμευσης
 2. Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω πληροφορίες, για να διαλέξετε τις επιλογές που θέλετε στο παράθυρο εργασιών Μορφοποίηση άξονα.

  Παράθυρο εργασιών "Μορφοποίηση άξονα"

  Ανά κατηγορία    Η προεπιλογή όταν σχεδιάζονται και τα δεδομένα και το κείμενο.Οι κατηγορίες κειμένου σχεδιάζονται στον οριζόντιο άξονα και απεικονίζονται γραφικά σε φθίνουσα σειρά.

  Συμβουλή: Για να μετρήσετε το πλήθος των εμφανίσεων για τις συμβολοσειρές κειμένου, να προσθέσετε μια στήλη και να τη συμπληρώσετε με την τιμή "1", σχεδιάστε το γράφημα Pareto και ορίστε τις θέσεις αποθήκευσης με την επιλογή Ανά κατηγορία.

  Αυτόματα    Αυτή είναι η προεπιλογή για τα γραφήματα Pareto που έχουν σχεδιαστεί με μία στήλη δεδομένων.Το πλάτος θέσης αποθήκευσης υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τον συνήθη κανόνα αναφοράς του Scott.

  Πλάτος θέσης αποθήκευσης    Πληκτρολογήστε έναν θετικό δεκαδικό αριθμό για τον αριθμό των σημείων δεδομένων σε κάθε περιοχή.

  Αριθμός θέσεων αποθήκευσης   Εισαγάγετε τον αριθμό των θέσεων αποθήκευσης για το γράφημα Pareto (συμπεριλαμβανομένων των θέσεων αποθήκευσης υπερχείλισης και υποχείλισης).Το πλάτος της θέσης αποθήκευσης θα ρυθμιστεί αυτόματα.

  Θέση αποθήκευσης υπερχείλισης   Επιλέξτε το πλαίσιο για να δημιουργήσετε μια θέση αποθήκευσης για όλες τις τιμές που υπερβαίνουν τον αριθμό στο αντίστοιχο πλαίσιο.Για να αλλάξετε αυτήν την τιμή, εισαγάγετε έναν δεκαδικό αριθμό στο πλαίσιο.

  Θέση αποθήκευσης υποχείλισης   Επιλέξτε το πλαίσιο για να δημιουργήσετε μια θέση αποθήκευσης για όλες τις τιμές που είναι χαμηλότερες από ή είναι ίσες με τον αριθμό στο αντίστοιχο πλαίσιο.Για να αλλάξετε αυτήν την τιμή, εισαγάγετε έναν δεκαδικό αριθμό στο πλαίσιο.

Τύποι που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ιστογραμμάτων στο Excel 2016

Συνήθης κανόνας αναφοράς του Scott:   

Τύπος για την επιλογή "Αυτόματο"

Ο συνήθης κανόνας αναφοράς του Scott προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει την πόλωση στη διακύμανση του γραφήματος Pareto σε σύγκριση με το σύνολο δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης κανονικά κατανεμημένων δεδομένων.

Θέση αποθήκευσης υπερχείλισης   

Τύπος για την επιλογή "Θέση αποθήκευσης υπερχείλισης"

Θέση αποθήκευσης υποχείλισης   

Τύπος για την επιλογή "Θέση αποθήκευσης υποχείλισης"

Δημιουργία γραφήματος Pareto

 1. Επιλέξτε τα δεδομένα σας.Συνήθως, επιλέγετε μια στήλη που περιέχει κείμενο (κατηγορίες) και μία με αριθμούς.Ένα γράφημα Pareto, στη συνέχεια, ομαδοποιεί τις ίδιες κατηγορίες και αθροίζει τους αντίστοιχους αριθμούς.

  Δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ενός παραδείγματος γραφήματος pareto
  Δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία του παραπάνω παραδείγματος γραφήματος

  Εάν επιλέξετε δύο στήλες αριθμών, αντί για έναν από τους αριθμούς και μία από τις κατηγορίες αντίστοιχο κείμενο, το Excel θα γράφημα τα δεδομένα σας σε θέσεις αποθήκευσης, όπως ένα ιστόγραμμα. Στη συνέχεια, μπορείτε να προσαρμόσετε αυτές τις θέσεις. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο θέμα "Ρύθμιση παραμέτρων θέσεων αποθήκευσης" στην καρτέλα των Windows.

 2. Στην κορδέλα, κάντε κλικ στην καρτέλα Εισαγωγή, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εικονίδιο στατιστικές γραφήματος (το εικονίδιο στατιστικές γράφημα) και στην ενότητα ιστόγραμμα, κάντε κλικ στην επιλογή Pareto.

  Γράφημα Pareto στην κορδέλα

  Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε τις καρτέλες Σχεδίαση γραφήματος και τη μορφή για να προσαρμόσετε την εμφάνιση του γραφήματός σας. Εάν δεν μπορείτε να δείτε αυτές τις καρτέλες, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στο γράφημα Pareto για να τις εμφανίσετε στην κορδέλα.

Συμβουλή: Για να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το γράφημα Pareto και πώς σας βοηθά να απεικονίσετε στατιστικά δεδομένα, ανατρέξτε σε αυτήν τη δημοσίευση ιστολογίου σχετικά με το γράφημα ιστογράμματος, το γράφημα Pareto και το γράφημα "Πλαίσιο και Whisker" από την ομάδα του Excel. Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους άλλους νέους τύπους γραφημάτων που περιγράφονται σε αυτήν τη δημοσίευση ιστολογίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×