Δημιουργία γραφήματος

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του θέματος μπορεί να μην ισχύουν για κάποιες γλώσσες.

Ποιο πρόγραμμα του Office χρησιμοποιείτε;

Word

PowerPoint

Excel

Word

Τα γραφήματα εμφανίζουν δεδομένα σε μορφή γραφικών. Αυτό μπορεί να βοηθήσει εσάς και το ακροατήριό σας στην οπτικοποίηση σχέσεων μεταξύ δεδομένων. Όταν δημιουργείτε ένα γράφημα, μπορείτε να επιλέξετε από πολλούς τύπους γραφημάτων (για παράδειγμα, ένα γράφημα σωρευμένων στηλών ή ένα γράφημα πίτας 3-Δ με απομακρυσμένα τμήματα). Αφού δημιουργήσετε ένα γράφημα, μπορείτε να το προσαρμόσετε εφαρμόζοντας γρήγορες διατάξεις ή στυλ γραφήματος σε αυτό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Excel για τη δημιουργία ή αλλαγή ενός γραφήματος. Μπορείτε να παραγγείλετε ένα αντίγραφο του Excel σε την τοποθεσία Web της Microsoft.

Εξοικείωση με τα στοιχεία ενός γραφήματος

Τα γραφήματα περιέχουν πολλά στοιχεία, όπως τίτλο, ετικέτες άξονα, υπόμνημα και γραμμές πλέγματος. Μπορείτε να αποκρύψετε ή να εμφανίσετε αυτά τα στοιχεία και μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη θέση και τη μορφοποίησή τους.

Γράφημα του Office με επεξηγήσεις

Επεξήγηση 1 Τίτλος γραφήματος

Επεξήγηση 2 Περιοχή σχεδίασης

Επεξήγηση 3 Υπόμνημα

Επεξήγηση 4 Τίτλοι άξονα

Επεξήγηση 5 Ετικέτες άξονα

Επεξήγηση 6 Σημάδια υποδιαίρεσης

Επεξήγηση 7 Γραμμές πλέγματος

Δημιουργία γραφήματος

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα γράφημα στο Excel, στο Word και στο PowerPoint. Ωστόσο, τα δεδομένα του γραφήματος εισάγονται και αποθηκεύονται σε ένα φύλλο του Excel. Εάν εισαγάγετε ένα γράφημα στο Word ή στο PowerPoint, ανοίγει ένα νέο φύλλο στο Excel. Όταν αποθηκεύετε ένα έγγραφο του Word ή μια παρουσίαση του PowerPoint που περιέχει ένα γράφημα, τα υποκείμενα δεδομένα γραφήματος του Excel αποθηκεύονται αυτόματα μέσα στο έγγραφο του Word ή την παρουσίαση του PowerPoint.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Στην καρτέλα Γραφήματα, στην περιοχή Εισαγωγή γραφήματος, επιλέξτε έναν τύπο γραφήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε αυτό που θέλετε να προσθέσετε.

  Καρτέλα "Γραφήματα", ομάδα "Εισαγωγή γραφήματος"

  Όταν εισάγετε ένα γράφημα στο Word ή το PowerPoint, ανοίγει ένα φύλλο του Excel που περιέχει έναν πίνακα με δείγμα δεδομένων.

 3. Στο Excel, αντικαταστήστε το δείγμα δεδομένων με τα δεδομένα που θέλετε να απεικονίσετε στο γράφημα. Εάν έχετε ήδη τα δεδομένα σας σε έναν άλλο πίνακα, μπορείτε να αντιγράψετε τα δεδομένα από αυτόν τον πίνακα και, στη συνέχεια, να τα επικολλήσετε τα επάνω στο δείγμα δεδομένων. Ανατρέξτε στον ακόλουθο πίνακα για να λάβετε οδηγίες σχετικά με τον τρόπο τακτοποίησης των δεδομένων ώστε να χωρέσουν στον τύπο γραφήματος.

Για αυτόν τον τύπο γραφήματος

Διευθετήστε τα δεδομένα

Γράφημα περιοχών, ράβδων, στηλών, δακτυλίου, γραμμών, αραχνοειδές γράφημα ή γράφημα επιφάνειας

Σε στήλες ή γραμμές, όπως στα ακόλουθα παραδείγματα:

Σειρά 1

Σειρά 2

Κατηγορία Α

10

12

Κατηγορία Β

11

14

Κατηγορία Γ

9

15

ή

Κατηγορία Α

Κατηγορία Β

Σειρά 1

10

11

Σειρά 2

12

14

Γράφημα φυσαλίδων

Στις στήλες, τοποθετήστε τις τιμές x στην πρώτη στήλη και τις αντίστοιχες τιμές y και τις τιμές μεγέθους φυσαλίδας στις παράπλευρες στήλες, όπως στα ακόλουθα παραδείγματα:

Τιμές-X

Τιμή-Y 1

Μέγεθος 1

0,7

2,7

4

1,8

3,2

5

2,6

0,08

6

Γράφημα πίτας

Σε μία στήλη ή γραμμή δεδομένων και μία στήλη ή γραμμή ετικετών δεδομένων, όπως στα ακόλουθα παραδείγματα:

Πωλήσεις

1ο Τρ.

25

2ο Τρ.

30

3ο Τρ.

45

ή

1ο Τρ.

2ο Τρ.

3ο Τρ.

Πωλήσεις

25

30

45

Γράφημα μετοχών

Σε στήλες ή γραμμές με την ακόλουθη σειρά, χρησιμοποιώντας ονόματα ή ημερομηνίες ως ετικέτες, όπως στα ακόλουθα παραδείγματα:

Άνοιγμα

High

Χαμηλό

Κλείσιμο

5/1/02

44

55

11

25

6/1/02

25

57

12

38

ή

5/1/02

6/1/02

Άνοιγμα

44

25

Υψηλό

55

57

Χαμηλό

11

12

Κλείσιμο

25

38

Γράφημα XY (διασποράς)

Στις στήλες, τοποθετήστε τις τιμές x στην πρώτη στήλη και τις αντίστοιχες τιμές y στις παράπλευρες στήλες, όπως στα ακόλουθα παραδείγματα:

Τιμές-X

Τιμή-Y 1

0,7

2,7

1,8

3,2

2,6

0,08

ή

Τιμές-X

0,7

1,8

2,6

Τιμή-Y 1

2,7

3,2

0,08

 1. Για να αλλάξετε τον αριθμό των γραμμών και στηλών που περιλαμβάνονται στο γράφημα, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην κάτω δεξιά γωνία των επιλεγμένων δεδομένων και, στη συνέχεια, σύρετε για να επιλέξετε πρόσθετα δεδομένα. Στο παρακάτω παράδειγμα, ο πίνακας έχει αναπτυχθεί για να συμπεριλάβει πρόσθετες κατηγορίες και σειρές δεδομένων.

  Επιλογή περισσότερων δεδομένων για ένα γράφημα του Office

 2. Για να δείτε τα αποτελέσματα των αλλαγών σας, μεταβείτε στο Word.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όταν κλείσετε το έγγραφο του Word που περιέχει το γράφημα, ο πίνακας δεδομένων του Excel στο γράφημα θα κλείσει αυτόματα.

Αλλαγή του άξονα γραφήματος στον οποίο δίνεται έμφαση

Αφού δημιουργήσετε ένα γράφημα, μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο σχεδίασης των γραμμών και στηλών του πίνακα στο γράφημα.  Για παράδειγμα, η πρώτη έκδοση ενός γραφήματος μπορεί να σχεδιάζει τις γραμμές δεδομένων από τον πίνακα στον κατακόρυφο άξονα (αξία) του γραφήματος και τις στήλες δεδομένων στον οριζόντιο άξονα (κατηγορία). Στο παρακάτω παράδειγμα, το γράφημα δίνει έμφαση στις πωλήσεις ανά όργανο.

Γράφημα που εμφανίζει πωλήσεις ανά κατηγορία

Ωστόσο, εάν θέλετε το γράφημα να δίνει έμφαση στις πωλήσεις ανά μήνα, μπορείτε να αντιστρέψετε τον τρόπο σχεδίασης του γραφήματος.

Γράφημα που εμφανίζει τις πωλήσεις ανά μήνα

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Κάντε κλικ στο γράφημα.

 3. Στην καρτέλα Γραφήματα, στην περιοχή Δεδομένα, κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση σειρών κατά γραμμή Σχεδίαση σειρών κατά γραμμή ή Σχεδίαση σειρών κατά στήλη Σχεδίαση σειρών κατά στήλη .

  Καρτέλα "Γραφήματα", ομάδα "Δεδομένα"

  Εάν η επιλογή "Αλλαγή σχεδίασης" δεν είναι διαθέσιμη

  Η επιλογή "Αλλαγή σχεδίασης" είναι διαθέσιμη μόνο όταν είναι ανοιχτός ο πίνακας δεδομένων γραφήματος του Excel και μόνο για ορισμένους τύπους γραφημάτων.

  1. Κάντε κλικ στο γράφημα.

  2. Στην καρτέλα Γραφήματα, στην περιοχή Δεδομένα, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Επεξεργασία και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επεξεργασία δεδομένων στο Excel. Καρτέλα "Γραφήματα", ομάδα "Δεδομένα"

Εφαρμογή μιας προκαθορισμένης διάταξης γραφήματος

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Κάντε κλικ στο γράφημα.

 3. Στην καρτέλα Γραφήματα, στην περιοχή Γρήγορες διατάξεις γραφήματος, κάντε κλικ στη διάταξη που θέλετε.

  Καρτέλα "Γραφήματα", ομάδα "Γρήγορες διατάξεις γραφημάτων"

  Για να δείτε περισσότερες διατάξεις, τοποθετήστε το δείκτη σε μια διάταξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κάτω βέλος "Περισσότερα" .

  Για να αναιρέσετε αμέσως μια γρήγορη διάταξη που έχετε εφαρμόσει, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων COMMAND + Z.

Εφαρμογή ενός προκαθορισμένου στυλ γραφήματος

Τα στυλ γραφήματος είναι ένα σύνολο συμπληρωματικών χρωμάτων και εφέ που μπορείτε να εφαρμόσετε στο γράφημά σας. Όταν επιλέγετε ένα στυλ γραφήματος, οι αλλαγές επηρεάζουν ολόκληρο το γράφημα.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Κάντε κλικ στο γράφημα.

 3. Στην καρτέλα Γραφήματα, στην ομάδα Στυλ γραφήματος, κάντε κλικ στο στυλ που θέλετε.

  Καρτέλα "Γραφήματα", ομάδα "Στυλ γραφήματος"

  Για να δείτε περισσότερα στυλ, τοποθετήστε το δείκτη σε ένα στυλ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Κάτω βέλος "Περισσότερα" .

  Για να αναιρέσετε αμέσως ένα στυλ που έχετε εφαρμόσει, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων COMMAND + Z.

Προσθήκη τίτλου γραφήματος

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Κάντε κλικ στο γράφημα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη γραφήματος.

 3. Στην περιοχή Ετικέτες, κάντε κλικ στην επιλογή Τίτλος γραφήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε.

  Καρτέλα "Διάταξη γραφήματος", ομάδα "Ετικέτες"

 4. Επιλέξτε το κείμενο στο πλαίσιο Τίτλος γραφήματος και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε έναν τίτλο για το γράφημα.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία δεδομένων σε ένα γράφημα

Αλλαγή γραφήματος

Τύποι γραφημάτων

PowerPoint

Τα γραφήματα εμφανίζουν δεδομένα σε μορφή γραφικών. Αυτό μπορεί να βοηθήσει εσάς και το ακροατήριό σας στην οπτικοποίηση σχέσεων μεταξύ δεδομένων. Όταν δημιουργείτε ένα γράφημα, μπορείτε να επιλέξετε από πολλούς τύπους γραφημάτων (για παράδειγμα, ένα γράφημα σωρευμένων στηλών ή ένα γράφημα πίτας 3-Δ με απομακρυσμένα τμήματα). Αφού δημιουργήσετε ένα γράφημα, μπορείτε να το προσαρμόσετε εφαρμόζοντας γρήγορες διατάξεις ή στυλ γραφήματος σε αυτό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Excel για τη δημιουργία ή αλλαγή ενός γραφήματος. Μπορείτε να παραγγείλετε ένα αντίγραφο του Excel σε την τοποθεσία Web της Microsoft.

Εξοικείωση με τα στοιχεία ενός γραφήματος

Τα γραφήματα περιέχουν πολλά στοιχεία, όπως τίτλο, ετικέτες άξονα, υπόμνημα και γραμμές πλέγματος. Μπορείτε να αποκρύψετε ή να εμφανίσετε αυτά τα στοιχεία και μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη θέση και τη μορφοποίησή τους.

Γράφημα του Office με επεξηγήσεις

Επεξήγηση 1 Τίτλος γραφήματος

Επεξήγηση 2 Περιοχή σχεδίασης

Επεξήγηση 3 Υπόμνημα

Επεξήγηση 4 Τίτλοι άξονα

Επεξήγηση 5 Ετικέτες άξονα

Επεξήγηση 6 Σημάδια υποδιαίρεσης

Επεξήγηση 7 Γραμμές πλέγματος

Δημιουργία γραφήματος

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα γράφημα στο Excel, στο Word και στο PowerPoint. Ωστόσο, τα δεδομένα του γραφήματος εισάγονται και αποθηκεύονται σε ένα φύλλο του Excel. Εάν εισαγάγετε ένα γράφημα στο Word ή στο PowerPoint, ανοίγει ένα νέο φύλλο στο Excel. Όταν αποθηκεύετε ένα έγγραφο του Word ή μια παρουσίαση του PowerPoint που περιέχει ένα γράφημα, τα υποκείμενα δεδομένα γραφήματος του Excel αποθηκεύονται αυτόματα μέσα στο έγγραφο του Word ή την παρουσίαση του PowerPoint.

 1. Στην καρτέλα Γραφήματα, στην περιοχή Εισαγωγή γραφήματος, επιλέξτε έναν τύπο γραφήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε αυτό που θέλετε να προσθέσετε.

  Καρτέλα "Γραφήματα", ομάδα "Εισαγωγή γραφήματος"

  Όταν εισάγετε ένα γράφημα στο Word ή το PowerPoint, ανοίγει ένα φύλλο του Excel που περιέχει έναν πίνακα με δείγμα δεδομένων.

 2. Στο Excel, αντικαταστήστε το δείγμα δεδομένων με τα δεδομένα που θέλετε να απεικονίσετε στο γράφημα. Εάν έχετε ήδη τα δεδομένα σας σε έναν άλλο πίνακα, μπορείτε να αντιγράψετε τα δεδομένα από αυτόν τον πίνακα και, στη συνέχεια, να τα επικολλήσετε τα επάνω στο δείγμα δεδομένων. Ανατρέξτε στον ακόλουθο πίνακα για να λάβετε οδηγίες σχετικά με τον τρόπο τακτοποίησης των δεδομένων ώστε να χωρέσουν στον τύπο γραφήματος.

Για αυτόν τον τύπο γραφήματος

Διευθετήστε τα δεδομένα

Γράφημα περιοχών, ράβδων, στηλών, δακτυλίου, γραμμών, αραχνοειδές γράφημα ή γράφημα επιφάνειας

Σε στήλες ή γραμμές, όπως στα ακόλουθα παραδείγματα:

Σειρά 1

Σειρά 2

Κατηγορία Α

10

12

Κατηγορία Β

11

14

Κατηγορία Γ

9

15

ή

Κατηγορία Α

Κατηγορία Β

Σειρά 1

10

11

Σειρά 2

12

14

Γράφημα φυσαλίδων

Στις στήλες, τοποθετήστε τις τιμές x στην πρώτη στήλη και τις αντίστοιχες τιμές y και τις τιμές μεγέθους φυσαλίδας στις παράπλευρες στήλες, όπως στα ακόλουθα παραδείγματα:

Τιμές-X

Τιμή-Y 1

Μέγεθος 1

0,7

2,7

4

1,8

3,2

5

2,6

0,08

6

Γράφημα πίτας

Σε μία στήλη ή γραμμή δεδομένων και μία στήλη ή γραμμή ετικετών δεδομένων, όπως στα ακόλουθα παραδείγματα:

Πωλήσεις

1ο Τρ.

25

2ο Τρ.

30

3ο Τρ.

45

ή

1ο Τρ.

2ο Τρ.

3ο Τρ.

Πωλήσεις

25

30

45

Γράφημα μετοχών

Σε στήλες ή γραμμές με την ακόλουθη σειρά, χρησιμοποιώντας ονόματα ή ημερομηνίες ως ετικέτες, όπως στα ακόλουθα παραδείγματα:

Άνοιγμα

High

Χαμηλό

Κλείσιμο

5/1/02

44

55

11

25

6/1/02

25

57

12

38

ή

5/1/02

6/1/02

Άνοιγμα

44

25

Υψηλό

55

57

Χαμηλό

11

12

Κλείσιμο

25

38

Γράφημα XY (διασποράς)

Στις στήλες, τοποθετήστε τις τιμές x στην πρώτη στήλη και τις αντίστοιχες τιμές y στις παράπλευρες στήλες, όπως στα ακόλουθα παραδείγματα:

Τιμές-X

Τιμή-Y 1

0,7

2,7

1,8

3,2

2,6

0,08

ή

Τιμές-X

0,7

1,8

2,6

Τιμή-Y 1

2,7

3,2

0,08

 1. Για να αλλάξετε τον αριθμό των γραμμών και στηλών που περιλαμβάνονται στο γράφημα, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην κάτω δεξιά γωνία των επιλεγμένων δεδομένων και, στη συνέχεια, σύρετε για να επιλέξετε πρόσθετα δεδομένα. Στο παρακάτω παράδειγμα, ο πίνακας έχει αναπτυχθεί για να συμπεριλάβει πρόσθετες κατηγορίες και σειρές δεδομένων.

  Επιλογή περισσότερων δεδομένων για ένα γράφημα του Office

 2. Για να δείτε τις αλλαγές σας, μεταβείτε στο PowerPoint.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όταν κλείσετε την παρουσίαση του PowerPoint που περιέχει το γράφημα, ο πίνακας δεδομένων του Excel στο γράφημα θα κλείσει αυτόματα.

Αλλαγή του άξονα γραφήματος στον οποίο δίνεται έμφαση

Αφού δημιουργήσετε ένα γράφημα, μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο σχεδίασης των γραμμών και στηλών του πίνακα στο γράφημα.  Για παράδειγμα, η πρώτη έκδοση ενός γραφήματος μπορεί να σχεδιάζει τις γραμμές δεδομένων από τον πίνακα στον κατακόρυφο άξονα (αξία) του γραφήματος και τις στήλες δεδομένων στον οριζόντιο άξονα (κατηγορία). Στο παρακάτω παράδειγμα, το γράφημα δίνει έμφαση στις πωλήσεις ανά όργανο.

Γράφημα που εμφανίζει πωλήσεις ανά κατηγορία

Ωστόσο, εάν θέλετε το γράφημα να δίνει έμφαση στις πωλήσεις ανά μήνα, μπορείτε να αντιστρέψετε τον τρόπο σχεδίασης του γραφήματος.

Γράφημα που εμφανίζει τις πωλήσεις ανά μήνα

 1. Κάντε κλικ στο γράφημα.

 2. Στην καρτέλα Γραφήματα, στην περιοχή Δεδομένα, κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση σειρών κατά γραμμή Σχεδίαση σειρών κατά γραμμή ή Σχεδίαση σειρών κατά στήλη Σχεδίαση σειρών κατά στήλη .

  Καρτέλα "Γραφήματα", ομάδα "Δεδομένα"

  Εάν η επιλογή "Αλλαγή σχεδίασης" δεν είναι διαθέσιμη

  Η επιλογή "Αλλαγή σχεδίασης" είναι διαθέσιμη μόνο όταν είναι ανοιχτός ο πίνακας δεδομένων γραφήματος του Excel και μόνο για ορισμένους τύπους γραφημάτων.

  1. Κάντε κλικ στο γράφημα.

  2. Στην καρτέλα Γραφήματα, στην περιοχή Δεδομένα, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Επεξεργασία και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επεξεργασία δεδομένων στο Excel. Καρτέλα "Γραφήματα", ομάδα "Δεδομένα"

Εφαρμογή μιας προκαθορισμένης διάταξης γραφήματος

 1. Κάντε κλικ στο γράφημα.

 2. Στην καρτέλα Γραφήματα, στην περιοχή Γρήγορες διατάξεις γραφήματος, κάντε κλικ στη διάταξη που θέλετε.

  Καρτέλα "Γραφήματα", ομάδα "Γρήγορες διατάξεις γραφημάτων"

  Για να δείτε περισσότερες διατάξεις, τοποθετήστε το δείκτη σε μια διάταξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κάτω βέλος "Περισσότερα" .

  Για να αναιρέσετε αμέσως μια γρήγορη διάταξη που έχετε εφαρμόσει, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων COMMAND + Z.

Εφαρμογή ενός προκαθορισμένου στυλ γραφήματος

Τα στυλ γραφήματος είναι ένα σύνολο συμπληρωματικών χρωμάτων και εφέ που μπορείτε να εφαρμόσετε στο γράφημά σας. Όταν επιλέγετε ένα στυλ γραφήματος, οι αλλαγές επηρεάζουν ολόκληρο το γράφημα.

 1. Κάντε κλικ στο γράφημα.

 2. Στην καρτέλα Γραφήματα, στην ομάδα Στυλ γραφήματος, κάντε κλικ στο στυλ που θέλετε.

  Καρτέλα "Γραφήματα", ομάδα "Στυλ γραφήματος"

  Για να δείτε περισσότερα στυλ, τοποθετήστε το δείκτη σε ένα στυλ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Κάτω βέλος "Περισσότερα" .

  Για να αναιρέσετε αμέσως ένα στυλ που έχετε εφαρμόσει, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων COMMAND + Z.

Προσθήκη τίτλου γραφήματος

 1. Κάντε κλικ στο γράφημα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη γραφήματος.

 2. Στην περιοχή Ετικέτες, κάντε κλικ στην επιλογή Τίτλος γραφήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε.

  Καρτέλα "Διάταξη γραφήματος", ομάδα "Ετικέτες"

 3. Επιλέξτε το κείμενο στο πλαίσιο Τίτλος γραφήματος και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε έναν τίτλο για το γράφημα.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία δεδομένων σε ένα γράφημα

Αλλαγή γραφήματος

Τύποι γραφημάτων

Κίνηση κειμένου, αντικείμενα και γραφήματα στο PowerPoint για Mac

Excel

Τα γραφήματα εμφανίζουν δεδομένα σε μορφή γραφικών. Αυτό μπορεί να βοηθήσει εσάς και το ακροατήριό σας στην οπτικοποίηση σχέσεων μεταξύ δεδομένων. Όταν δημιουργείτε ένα γράφημα, μπορείτε να επιλέξετε από πολλούς τύπους γραφημάτων (για παράδειγμα, ένα γράφημα σωρευμένων στηλών ή ένα γράφημα πίτας 3-Δ με απομακρυσμένα τμήματα). Αφού δημιουργήσετε ένα γράφημα, μπορείτε να το προσαρμόσετε εφαρμόζοντας γρήγορες διατάξεις ή στυλ γραφήματος σε αυτό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η "Συλλογή βιβλίων εργασίας" του Excel στο Excel για Mac 2011 αντικαθιστά τον πρώην Οδηγό γραφημάτων. Από προεπιλογή, η συλλογή βιβλίων εργασίας Excel ανοίγει κατά το άνοιγμα του Excel. Από τη συλλογή, μπορείτε να αναζητήσετε πρότυπα και να δημιουργήσετε ένα νέο βιβλίο εργασίας που βασίζεται σε ένα από αυτά. Εάν δεν βλέπετε τη Συλλογή βιβλίων εργασίας του Excel, στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία από πρότυπο.

Εξοικείωση με τα στοιχεία ενός γραφήματος

Τα γραφήματα περιέχουν πολλά στοιχεία, όπως τίτλο, ετικέτες άξονα, υπόμνημα και γραμμές πλέγματος. Μπορείτε να αποκρύψετε ή να εμφανίσετε αυτά τα στοιχεία και μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη θέση και τη μορφοποίησή τους.

Γράφημα του Office με επεξηγήσεις

Επεξήγηση 1 Τίτλος γραφήματος

Επεξήγηση 2 Περιοχή σχεδίασης

Επεξήγηση 3 Υπόμνημα

Επεξήγηση 4 Τίτλοι άξονα

Επεξήγηση 5 Ετικέτες άξονα

Επεξήγηση 6 Σημάδια υποδιαίρεσης

Επεξήγηση 7 Γραμμές πλέγματος

Δημιουργία γραφήματος

 1. Σε ένα φύλλο, τακτοποιήστε τα δεδομένα που θέλετε να σχεδιάσετε σε ένα γράφημα. Ανατρέξτε στον ακόλουθο πίνακα για να λάβετε οδηγίες σχετικά με τον τρόπο τακτοποίησης των δεδομένων ώστε να χωρέσουν στον τύπο γραφήματος.

Για αυτόν τον τύπο γραφήματος

Διευθετήστε τα δεδομένα

Γράφημα περιοχών, ράβδων, στηλών, δακτυλίου, γραμμών, αραχνοειδές γράφημα ή γράφημα επιφάνειας

Σε στήλες ή γραμμές, όπως στα ακόλουθα παραδείγματα:

Σειρά 1

Σειρά 2

Κατηγορία Α

10

12

Κατηγορία Β

11

14

Κατηγορία Γ

9

15

ή

Κατηγορία Α

Κατηγορία Β

Σειρά 1

10

11

Σειρά 2

12

14

Γράφημα φυσαλίδων

Στις στήλες, τοποθετήστε τις τιμές x στην πρώτη στήλη και τις αντίστοιχες τιμές y και τις τιμές μεγέθους φυσαλίδας στις παράπλευρες στήλες, όπως στα ακόλουθα παραδείγματα:

Τιμές-X

Τιμή-Y 1

Μέγεθος 1

0,7

2,7

4

1,8

3,2

5

2,6

0,08

6

Γράφημα πίτας

Σε μία στήλη ή γραμμή δεδομένων και μία στήλη ή γραμμή ετικετών δεδομένων, όπως στα ακόλουθα παραδείγματα:

Πωλήσεις

1ο Τρ.

25

2ο Τρ.

30

3ο Τρ.

45

ή

1ο Τρ.

2ο Τρ.

3ο Τρ.

Πωλήσεις

25

30

45

Γράφημα μετοχών

Σε στήλες ή γραμμές με την ακόλουθη σειρά, χρησιμοποιώντας ονόματα ή ημερομηνίες ως ετικέτες, όπως στα ακόλουθα παραδείγματα:

Άνοιγμα

High

Χαμηλό

Κλείσιμο

5/1/02

44

55

11

25

6/1/02

25

57

12

38

ή

5/1/02

6/1/02

Άνοιγμα

44

25

Υψηλό

55

57

Χαμηλό

11

12

Κλείσιμο

25

38

Γράφημα XY (διασποράς)

Στις στήλες, τοποθετήστε τις τιμές x στην πρώτη στήλη και τις αντίστοιχες τιμές y στις παράπλευρες στήλες, όπως στα ακόλουθα παραδείγματα:

Τιμές-X

Τιμή-Y 1

0,7

2,7

1,8

3,2

2,6

0,08

ή

Τιμές-X

0,7

1,8

2,6

Τιμή-Y 1

2,7

3,2

0,08

 1. Επιλέξτε τις γραμμές και τις στήλες που θέλετε να εμφανίζονται στο γράφημα.

 2. Στην καρτέλα Γραφήματα, στην περιοχή Εισαγωγή γραφήματος, επιλέξτε έναν τύπο γραφήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε αυτό που θέλετε να προσθέσετε.

  Καρτέλα "Γραφήματα", ομάδα "Εισαγωγή γραφήματος"

 3. Για να αλλάξετε τον αριθμό των γραμμών και στηλών που περιλαμβάνονται στο γράφημα, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην κάτω δεξιά γωνία των επιλεγμένων δεδομένων και, στη συνέχεια, σύρετε για να επιλέξετε πρόσθετα δεδομένα. Στο παρακάτω παράδειγμα, ο πίνακας έχει αναπτυχθεί για να συμπεριλάβει πρόσθετες κατηγορίες και σειρές δεδομένων.

  Επιλογή περισσότερων δεδομένων για ένα γράφημα του Excel

  Συμβουλή: Για να μην εμφανίζονται αυτά τα δεδομένα στο γράφημα, μπορείτε να αποκρύψετε γραμμές και στήλες στον πίνακα.

Αλλαγή του άξονα γραφήματος στον οποίο δίνεται έμφαση

Αφού δημιουργήσετε ένα γράφημα, μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο σχεδίασης των γραμμών και στηλών του πίνακα στο γράφημα.  Για παράδειγμα, η πρώτη έκδοση ενός γραφήματος μπορεί να σχεδιάζει τις γραμμές δεδομένων από τον πίνακα στον κατακόρυφο άξονα (αξία) του γραφήματος και τις στήλες δεδομένων στον οριζόντιο άξονα (κατηγορία). Στο παρακάτω παράδειγμα, το γράφημα δίνει έμφαση στις πωλήσεις ανά όργανο.

Γράφημα που εμφανίζει πωλήσεις ανά κατηγορία

Ωστόσο, εάν θέλετε το γράφημα να δίνει έμφαση στις πωλήσεις ανά μήνα, μπορείτε να αντιστρέψετε τον τρόπο σχεδίασης του γραφήματος.

Γράφημα που εμφανίζει τις πωλήσεις ανά μήνα

 1. Κάντε κλικ στο γράφημα.

 2. Στην καρτέλα Γραφήματα, στην περιοχή Δεδομένα, κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση σειρών κατά γραμμή Σχεδίαση σειρών κατά γραμμή ή Σχεδίαση σειρών κατά στήλη Σχεδίαση σειρών κατά στήλη .

  Καρτέλα "Γραφήματα" του Excel, ομάδα "Δεδομένα"

Εφαρμογή μιας προκαθορισμένης διάταξης γραφήματος

 1. Κάντε κλικ στο γράφημα.

 2. Στην καρτέλα Γραφήματα, στην περιοχή Γρήγορες διατάξεις γραφήματος, κάντε κλικ στη διάταξη που θέλετε.

  Καρτέλα "Γραφήματα", ομάδα "Γρήγορες διατάξεις γραφημάτων"

  Για να δείτε περισσότερες διατάξεις, τοποθετήστε το δείκτη σε μια διάταξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κάτω βέλος "Περισσότερα" .

  Για να αναιρέσετε αμέσως μια γρήγορη διάταξη που έχετε εφαρμόσει, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων COMMAND + Z.

Εφαρμογή ενός προκαθορισμένου στυλ γραφήματος

Τα στυλ γραφήματος είναι ένα σύνολο συμπληρωματικών χρωμάτων και εφέ που μπορείτε να εφαρμόσετε στο γράφημά σας. Όταν επιλέγετε ένα στυλ γραφήματος, οι αλλαγές επηρεάζουν ολόκληρο το γράφημα.

 1. Κάντε κλικ στο γράφημα.

 2. Στην καρτέλα Γραφήματα, στην ομάδα Στυλ γραφήματος, κάντε κλικ στο στυλ που θέλετε.

  Καρτέλα "Γραφήματα", ομάδα "Στυλ γραφήματος"

  Για να δείτε περισσότερα στυλ, τοποθετήστε το δείκτη σε ένα στυλ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Κάτω βέλος "Περισσότερα" .

  Για να αναιρέσετε αμέσως ένα στυλ που έχετε εφαρμόσει, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων COMMAND + Z.

Προσθήκη τίτλου γραφήματος

 1. Κάντε κλικ στο γράφημα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη γραφήματος.

 2. Στην περιοχή Ετικέτες, κάντε κλικ στην επιλογή Τίτλος γραφήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε.

  Καρτέλα "Διάταξη γραφήματος", ομάδα "Ετικέτες"

 3. Επιλέξτε το κείμενο στο πλαίσιο Τίτλος γραφήματος και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε έναν τίτλο για το γράφημα.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία δεδομένων σε ένα γράφημα

Αλλαγή γραφήματος

Τύποι γραφημάτων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×